Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

II. Tcil . Farben 
— 144 — 
Farben 
AlbredttLampreditvinM^ 
GI)arfo!leiibnrfl.Jl<!i|cr.-3vicl>iid)*Sto.(;7 
F,l. Gljarlottcn&urg, Cpandaiier elr. 13 
Otto Päplow Esse 
spüdlcii'ir. 23. 29 « FS Oßirü. 57US 
Waldemar Richter 
vorm. E. Fiedler Nachi. 
Berlin - Stcgli tz 
Albrechtstr. 113« Schloßstr. 120 
Fernspr. -Sammel-Hr. B 2 Stefiliti 1474 
Lcholz, ©., O.'ilöribciiluvflTSTG.I.Olül. 
Ernst Schramm 
Charlbg, (tirolnmnilr.21 * 6I.Sipl.2VlI. 
F. Erich Seelig Andreis0320 
0112, gClUltflU'lCr Sllltc 313." 
Gebr. G. & F.Secliö 
0112, Scharnweberstr. 3 
Tel. E 8 Andreas 2281 u. 2282. 
Weber, !».. Glegliii, Albr-djlslr. 105 
T. (82, 3770. 
e) lictlrrtuiifl 
Hep, <$.. SW29 Hasenhcidc 10 
„RiPOlilt“ Max"stresow 
(J 2,5lu Der ^ijcherbrüde 12 / K 2 - 2t0L! 
3. Bronzp- 
a) Fabrikation 
Sluerbach, L. & Go., S42 illiilciftr.il 
T. 51 üliul. 0605. 
Cchopslochcr. 3-, SI.-0, &il. »In. 
Semuelljof, Willclcbadjertorio 109 
T. 5C, 1182. 
Standard 
Bronzefarben - Werke 
Carl Eckart, FUrth i. B. 
Verkaufsstelle: 
Berlin SO 10, Küpen ieker Sir. 120 
Tel. K 7 Jiinnouilz ,'1214 
b) Grotzliandcl 
A. Schwahn 
S12, Slitierilr. 20 ° F 1 Sioritlil. 2911 
3u allen Sinaiiteii und Sciiiljciteu. 
Paul Spiro Nf. 
842, Diillcrflr. 20 T l'l Mo>M.2»17 
c) (ürofj- it. Eiiizclftaiidcl 
fCflOr OttO Grünstr. 5 
Fernsprecher: E 2 Miivicriimtcii 1027 
Sluiciikctf, Hink, SWOS afiilljtliii» 
(träfet 30. 31 T. 
4. Buch- u. Sieindruck- 
Kasl & Ehinger 
G.rn 
b.H. 
Druckfarb enfabrlken 
'ScrtaiiiSliellc Berlin: SW08. ’Jlcitcn- 
lmrfierSlr.37 o A7 Töilli.C.'Nr.7147 
ÖJcfdjäfUlcilcr: Paul Jung 
£ (Ultimi, SiI(()c£itr.21 * 0 3 £idjtf. 7255 
Dr. ööimisofin it. Go., K-riebridj-Sselbe, 
Priilicnallcc 07—69 T. 66, 2?51. 
Tr. ä)lilri)in(f,(inrl, W57 »nltirojlr.Gll 
T. 33 7, <1240. 
Miillcr, G.. S42 Alexanbunenstr. 98 
T. 517, llfil. 
„!)ic!oriii"iIomm(iiiiiif(iric[Ii(l)fiH5)Ii(f)(irii 
2imm. SO30 iltcldjcilbcrai’c Sir. 158 
T. ff8, 1591. 
Cchiilidl. ülclir., G.i». b. H.. HcincrSd orf 
illolhculiachslr. 46-47. T. Sainm.-Nr. 
D8PankowR8I. Rronlturl n. 31.= 
aöeff, T. jliitiurtmt 72457 «, 72458. 
Telegr.-Adr. garbcnfdimibt. ’ 
0i.Widc,G.,Te»ipe1l!°i.ReichKb.Privai 
flrojjc, Play 9 T. 015. 5597. 
Hans Wunder 
«, m. b. H. 
WMnel msberg 
Fast ßerlln-ffohenschänfiaaseti 
Weißensecr Wen 88—90 
Tcl.Sammel-Xr. 150 Ilohcnschiin- 
hausen 4331 Xachtruf 4572 
d) (Hruf:- ». <ki,izclf|M>dcl 
Mann, .<3., 342 31Ulrrslr.il T. gl,0S05. 
HeinrichSleinlierÖB6fflr.2i 
Tcl. 5ammel - Mr. A 0 0GV3 
c) äJcr(t*c(JUtn 
Erich Henne 
SWCS, Wilhelmsir. O/FüScrgin. 1205 
Mldiaci Haber 
Farbenfabriken Münden 
 gegründet 1780  
Filiale Berlin: 
Vertr.: Mahlmann & Schmidt 
SW 19, KommandantensIraDe 14 
Tel. A7 Dünliolf 7103 
9. für Kumtmalerei 
Fabrikation 
Lusk & Holtz 
G. B. Moewes 
SO 30, etnlilicr Str.3 o F13JipI.5731 
BicücrS, K-. 
5 0,9041. 
SWOl Gtjlaitet Sir. 3 T. 
a) Fabrikation 
:lr. 
Strair & 3i!ul(),9u'iiic[ln,6Ia!olucr 
Sir. 18-20 T. 5 2, 4017. 2981. 
Tenlschc RolalionS- 11. Suidnubcn 
G. in. b. H., jtöpdiiif, l'ialjläöoiji-r 
etmtc 10. 11 T. ftl, 1112. 
Srndsmteil - öefrllldjutt m. f. H., 
Tcmvclhas, üicidilCnlju 'j-nualfiiafic 
Platz O T. 05 Giibu 43J2. 
Farbcnsal'iilen £ilo Sacr, Scrlntcr 
O. Harlniaiui, faiilwif, SainDadjcr 
Slrilije 32 T. 0 3 üidj'.af. OJili). 
•pnSrtt 4: Dr. GISiici (5). m. b. H., ti 12 
Ctwiicilflt. 110 T. SL 0012. 
6nlliicljc5tn6cn. n. 2nif(fatlicii=5a6ul 
W. in. 1’. tz., äWCS Cionicnflt.110 T 
"17, lOOd. ' * 
.$inrlmimii,(i)r0r..SW08?irutn6iiriicr 
SlulliO 31 T.'.’l 7 T Önöoii 372fcn.372!>* 
Chr. Hoslmann - Steinberg’sclie 
Farbenfabriken G.m. b.H., teile 
Zweigniederlassung Berlin SW 19 
Seydelstraße 8/9 
Tel. Samm.-Nr. A 6 Merkurl 286. 
Gebr. Jänecke s, Fr. Schneemann 
Komm.-Ges. a. Akt. Filiale Berlin 
Farbenfabriken 
SW HP, Alte. Jaltolis tr.20-22 
Tel. A 7 nünhoff 70-15 u. 7090 
cdincbc, K. ffi. & P„ SW 19 ÜJciitif 
jlrofec 17 T. 510 fflfcit. 24 U. 
5. Emaille- 
Fabrikation 
AKtienäesellsdiatt 
Johannes Jeseridi 
ff!)(tr(olltii6iit|V Snsjufct 17—19 
Trl. CD licrgoilen 5501. 
Hon, it. Go., id.i».b.H., CljotlcIIcuBj), 
SSietnntftr. 10 T. 31, 9055. 
Jfnlfclcr Farbcn-a.Lartfabrit G.m.b.H 
;{iueistiiicherl. SJcrlin, \V57 Bülows» 
l'lt. 107 T. 5} 2,0021. Sio[lsiU»etlcr[id). 
Scficmtr Rmt’c. * 
'Jiofcii.Vvtig & Sniimnim, Ziv«i<inicdcr- 
!ai|ini(| fflcrliii, WH7 Siilcw’ilr. 10" 
T. 1) 2 SJi'Ujolo 2405. 
6. Fußboden- 
iyiiCufniioii 
ÄKllenSesellsdiati 
Johannes Jeseridi 
Gljarlottciiluim, Saljuier 17—19 
Tcl. C‘J litrgiulcit 5501. 
7. für Genußmiiiel 
Fabrikation 
Wilhelm Brauns G.rn.b.H. 
SO 10,3lbstU’Cilf!r.iiö T. F72>tuut.413y, 
MJamfiHFöerÄCo/sMi 
3liij, '.tii11)c 1 in .Min(jc, (icqr. ltOSl 
XO 18, (Srofjc isvnittiiirlev «trafec 72 
Carl Lossow 
SW 29, Ber6mamislr. 56 * F 6 Baerw. 7028. 
ltvCdifj, 0. & Dr. Einig, NW7 
ä)iaiicii|"lr. 12 T. $2 Wcidmd. 7333. 
3. für Isolier- u. Dichiungs- 
zwecke 
Fabrikation 
Deutsdie ospitauose 
W5U, i.'lugsUiirQcr Elr.55 -> ü 4-7101 
HO. Leder- 
Fabrikation 
SUjeIÜS LHnslcrNachf., 9itiitiifenbf..SS, 
(Srai Hasclcr-Llr. 27 T. ® 9,0782. * 
Gallien, ,6., N 54 Rcnc Sdjönsjaufcc 
SlrnOc 12 T. D 2, ltiilS. 
Sonvab. I., Sltiitirfciibj., Cpaudancr 
ÜStfl 3 1°. 29. 5334. 
!>!iii»m - Farbcn - Ncsellschasl m. 6. H., 
Cchöiicbg., Am Pari 11 T. 
'li. Noppfarben 
3'foifcitfiniiS sen. R., Nachf. Dr. 
Elkclcs, Sdjöncbg., üKsiljIcnftr. 10 
7.G7Cchbg. 2011. 
„Mclro" chcni. Prodnkli @. m. 6. H. 
6lcgli|j, Eliseiijtr. 13 T. (8 2. 5358. 
12. für Rostschuiz 
Fabrikation 
Aktiengesellschaft 
Johannes Jeserlch, 
Cljarlottcitburn, Goljufct 17-10 T. 
Deulsdte Asnnaltose 6.mJi.H. 
W 50, AngSburger Sir. 55 “ 13 4-7101 
gcvmüroivljaißc E. (8at(;fc ö.nt.C.ö, 
Dlcutöllii, £1cininc|iilv.45 T. 52,7150. 
Jrifiiniict ii. Camp., Zcmpcllif., Sdjnif= 
IhiujciiiL' Sir. 30-30 T. 0 6, 3331. 
itnffelrr Karbon- u. Lacksabrlk G.m.b.tz., 
jimcifliiicicrl. Berlin W »7 Bülolvsll 
Dir. 107 T. !B 2 Lzw. C024. Ro|I- 
n. wellcrjich. Bcffcinrr Sarbc * 
Müller, I., iEilleiioii, GlmrloltcnBiirgcr 
Strosse 121-123 T. SS), 1258. 
Waldemar Richter | 
vorm. £. Fiedler Nachf. 
Berlin - Stoglitz 
Albrechtsir. 113 « Schloßstr. 120 
Fenntr.-Samniel-Mr. D1 SlejjUli 1474 
Dr.Mändi& Rohrs 
G. m. I). H. * Gegr. 1884 
Weißensee, Berliner Allee 158 
Rostschutz - Farbwerke 
Dr. Liebreich G. m. b. It., Rckdf.-W., 
Sdjiuuroel'ciili. 134/135. 1)9 - 0232 
ediiiiiM, A. 'S., >V35 Lützowstr 98 T. 
B2,1411, 
i3. für Spriizmalerei 
Fabrikation 
SJcluiit, 51., Nohainnölbal, Fucdrlchslr. 
Nr. 48 T. 5 3, 0014. 
14. Stempel- 
Fabrikation 
Braun, Iohanncs, 017 Aül-lc»s!r. 
Sir. 70/71 T li 7 Weichsel 3143. 
G. K. Cooke & Weylandt 
SO10, Äöucnitfcr @ I r n ii c 113 
Tcl. F 7 Sannotoiü 2135 n. (1939. 
Haber, Wilh., SO 10 Engklnscr 2G T. 
R7 Sniiim. 4762, 4753. Für Wasche, 
Zelluloid, Blcch n. Leder. 
Dr. 8. Kobylinski 
N5S, Edjöiil). Sltlce 172T.D4HiiiiiC.3051 
Slempelfarben f. Wäsche-, Pelz- u. Leierwr. 
Ļi'l)lcr,5ymil)niiXSl221!iiiieiloiilr. JG. 
47 T. Siiiiiicrlt'nljrcnbcgiU'bliüen. 
Modeiow, (!>., SW19 Dresdener Clr. 97 
T. g 7, 2130. 
■15. SioJJ- 
Fabrikation 
Wilhelm Brauns G.m.b.H. 
8010,S1bnlli(rts!r.05 T.l'73aiin.413i). 
Chemische Fabrik 
Jacobus G.m.b.H. 
SOI 0, 's. b n (6 c v 1 ft r n fj c 05 
17. Versdiiedene 
») Fabrikation 
Bacr, L., SWUä Marlgrasklislr. 20 
T. 3(7, 2309. 
Bralke, 11t. O., JohainiiSthal, Segel 
flicgcrbaniiu 15. 
Ferdinand Braune 
SctM., GnmawaHstr. 87 ° C1.3689 n. 6911 
Chemie-Farben G.m.b 6., AV02 Sullier- 
flr«6c 37 T. L 5,1917. 
Durinulsail-Kl.in.b.H,, NW7 Maric» 
ftinfec 19. 20 T. D2, 2133. 
Forboiisabrilen ilocitig & Cnibbc 6. in, 
[i. §., flSiicnid, Mahlibocser Slti—li 
T. 5-4, 0197. 
„ArccscSP<ile»i"§i,'enschlitz niidschraii 
btnlucllcnliclcibiino fiic Schiffe, (S. in. 
b. H., Charlollenbg., Stibnijsir. 80 
T. <11. 5142. 
GIor!iiS-Wier»!ikG.iiib.H.,Waibniaii»? 
Inst, Oiouienbatnm 7—9 T. D 7,1001 
.'5(ini6iu(|/J11loimcr<58lcilcci|>Rn6rlt ö. 
iii.6.H.,\V82)tmicrilr.01.C2r.5ll,C(;si. 
Hcriiielii - Chemie (!>. in. 6. H-, X 05 
vlinboloer Sir. 18. 19 T. $6, 2288- 
Heijl, G., & Go., Weibcnjee, Berliner 
l’ldce 210 T. (SO, 2020. 
■Helln ii. iUiaitllie, G.m.b.H., 2cm|)el(|f. 
Gdjilisliaiilcucv Slr.38— 10T (85,3330. 
Kasseler Farben- u.Sniflobnt® nt.f.H., 
Zweigiileberlaisnng Berlin, AV57 Bü> 
lowslr.107 T. B2 Liitzow 0024. üiost-n, 
welteriiiliereBessemerFaibe. 
|ar6cny,yilvQlin".Hod)g[aiHfavbc |iir 
Sinicn- und >’liif|cnaiiftriis;e, Mineral 
färben „Bafallme". 
August Koenig was 
Spezialfirma seit 1875 
SteglitzPrSI 1.11-7! 2Lü»-.5821,22 
Jlrclfdjiuer, 0112 atistoev <str. t>7 T. 
Mewes & Reisse «: 
Farten ti. Lacksaörik«F 2 Kenn 5022/23 
BrilZiGermanlaDromenade 8. 
Oslwald, SS., ijntCen G.m.b.H.. SW29 
!B6dl)ilr. 25 T. 50, 3080. 
iJto|eii)liicifl & Saiiiiiiinn, simciiinicu'ci 
lassnng itievlin, W 57 üiiiloioilr. 107. 
T. ti 2 Üiiliom 2405. Rosl- lind Wetter» 
sichere Bessemer Farbe, Schissösarben 
„üjiiraliii",HochglaiizsarbefiirJiilien- 
imb ülnOenaiijlridjc, SiiiiemlVU'ben 
„■flafaltiiic". * 
Serelnifllc lUlmnmiintabi'ilcn 91. (ij,. 
Serlr. W. Baizar. 3ns). Guts Michel. 
?,riebcnaii,!)itil)cii5slr.0J T. dil Slclil). 
3!r. 5741. 
Warnecke&BöhmA.-G. 
Wcißenscc, Ooelhestraße 15—19 
Sammel-Sr. E 0 Weißensco 4175 
310, l 
i 
7 Janiioloitz 5729. 
Zement- 
Großhandel 
Kern, O., & Go., X24, öjr. HiiiuBnriier 
eir.-0T.Z2iE-eibciil)amiiiti228,8221i> 
)tto Morgenstern & Co. 
S'\Vß8,üi:ill)cl!ii|lr.30,3lT.aiergm.824ü 
Wrede, Etle, Nachs.. NO18 Paliiaden 
flinfje 100 T G 3, 2035. Trogen II. 
Pariümerie». " 
3ciincrl,'ll.,3ol)iintii6tlml,Etimiii)i)ge(» 
ftrnfje 15 T {y1213. 
Zoellner-Werke 
K6Ilnlsche Allee 43-48 * F2 Keufc. 3511 
b) Ärosjl,a»dcl 
Gramer u. Go., 0!. »i. b. H., Lchöncb/i-, 
Hanplslr. 11 T. 0 1, 0680. 
Gilridi, ©., SW 2J ©neijcnanfir. 93 
T. 50, 3082. 
Fromm & ©djneibcr, SSilmerSbf., SSil= 
Ijclmäonc 20 T. H 7, 1441. 
HtS Grimiie 
SO 36. Dresdener sir. 15 
Tel. Snmmol-Nr. 
P1 lloritziilatz 4251 
Hempel. G„ X055 Prenzlaiier Allee 229 
T. T 4, 0004 _ 
M. Hertting 
K 65, AnlwerpenerStr.lfl-ll D 6 Wedd.7651. 
Otto Kern & Co. 
N 24, Große Hamburger Straße 20 
Tel. D 2 i!8cibeiibmiim 8228,82«J. 
Gustav Knittel 
Süiönebi.,Hanpfslr.26. 61 SN6.7196/97 
Engros-Haus für alle Materialien 
der Malereigeschäfte. 
flniijc, iß.,017floppeii|tr.S5TG9,3567. 
eettr.MansHhaÄsM 
Farben- und Tapeten-Handlung 
Üieulöll», itücferslr. 52/53 * F2- 2535 
2Jlcl(\nfat6cu»6)tf.iius’.6.,\Y9 jtöKieuer 
eirnfic 33 T. !U 1, 3975. 
Pawlitzlli, A., Nenlöllii, Wiffiiianiislr.27 
T. FO, 7207. 
Schmidt, NW67 Kaiscriii-Aiigiisla« 
Alice 3 T. G 9, U9ü8. 
Siosef ii. Spree, SW 19 Llaslschrclbe» 
fitoSe 10 T 5- 7. 5250. 
Wendel, 58..SW19 !li!nlIiir.73T. F7,301a. 
ffiiencfe, ’Jl!.. N58 äieriiancr 5lr. 73. 
T. 2 4, 3158. 
c) Einzcltzandel 
Ab'chlag, W., üidjltnbi], Psanstr. 71 
T. G5, 1723. 
Achlzehn, «I., 80 W Eupclner Elr. 1«. 
9ll1crnmnii.fi'., iHndjilg.,N5b01cimflr. 20 
T. 2 4, 7234. 
'llrubt, ö„ N 58 Stoßens;iwnet Sir. 7 
T. D 4. 0813. 
9fr|aiib,0, NWS7 Snifirtflr. 78. 
?Iulniiinii,lll.,X055Stioflljiiiger®|[43. 
Baiibcrinaini. F., Hciner-ds., ällniiliu- 
s'ilrfler Elr. 70 t 2 8,,0808. 
31ocr, ihi., JUliiliciiirfe, Stöbcnirfer Elr. 
Sir. 43 T. F'3, 7090. 
Barsch, H., N018 Landöbergcr Plntz 3 
T. ISO, 4370. 
Baiz, F., lUilfjrliiif-fjit., 'ülefiiir. 39. 
Snmimmt, Kurt, 0 27 Sngotiiijir. 18a 
T. (j 1, 3b20. * 
'■!taiir,Jl.,Sif|öncsig.,Frcgcfft.5'n<53,C95(i, 
Sealer, W., Fiicbenan, Hanbjeryslr. -10. 
'4)eder,G.,W lö'J-nrilcrSir 321.32.0700. 
Aerginaiiii,H.,Fiieblichclilig., Wilhelm- 
slmtze 40. 
Scrfliter, 0., SW29 öriniinflrafje 21) 
T. 80,0203. 
3)eigo!icii,5.,X24Crnnicilliirger Sir. 5 
T. 22 Weiben». 1725. 
Sefläiibig, V.,Gharlollenbg.,Peslalozzi- 
jiraüe 87 u. 
»euer, NW21 PnlliWi. 5. 
i'liimcl, G'„ X58 0iicbcnoiDftr.l2TS 5 
Nr. 1358. 1708. 
9iöljmer, II., Lichlerslb., Hinbeubiivg. 
tonnn 111) T. 0 3, 7509. 
Bolz, I., W57 Soctfiislr. tun. 
iüoiiiljarb, Si}„ X\V 87 Benffelsir. 38 
iUoiolv6Ii,2B., Sdjü!tcb!i.,3ciincr6lr.28 
Bölei, P., 0 27 9ln brr Sdjilliiigbriictc 1 
T. 6 !l, 4312. 
Scoiia W., SW2.>, Soinisfir. 2r. 
!Brimim.JV.,S3lHriiiiiicn[ltJlur.S5,23S8 
Bnchwalb, W., NO 18 Paiisabenllr. 101. 
Sfntiiinnii, lii, SWll Slreseinannslr. 9 
T. 5 5, 1071. 
$11% 0., X20 Basiianslr. 22 T. 24 
Hnnib. 2351. 
GolninbiiS,P.. Jehlends.,Berliner TIr 17 
T H 4. 6757. 
Gourab,NW21‘i,irtenflr.54T.G5,47 00 
Gonrnb, 6., SW 29 Witci|eunii|ir. 8 
T |y 6, 3195. 
GroictlmSII, E., Sirfjleiflb., Kailstr. v. 
2al)lle,i(., GI](itlollenbg„yeibiinllr. 70. 
Da»n, 91., Gljmloltenbj., SctlmerStr. 
Nr. 77 T. G 4, 4402. 
Süfjne, 31., Schönes,;., Gtfnrier Sir 9 T. 
Tawibowie.i, XO li ’Jleuc ilöitiaflt. 80 
T. 63, 2585. 
2 enilche Spai salben ®. m. 6.H., Gönr- 
loilenbg., ealsuter 17-111T. GU,55ül. 
Dechow, A, Vichtcnbii., Stnnljlr.O iPost 
illiiimiicläbg.) 
Tee|-,F,SIeglitz,Levsinöil.3.!r.G »,0218. 
Eieft P., Fricbeim;!, Oo|jlcislrniic 20 
T. 6 8, 0740. 
icbeiing, I., XO 15 Höchste Sir. 0 
T. (£ 3, <3075. 
Siisterbeif, Hilde, X 1 Köl/Ieilslr. 18 
T. D 1, 20(19. 
Eberniami, K., W50 Würzbnrzer Sir. 1 
7.B4. 1804. 
Gßfrt, y., X055 Glbiiigcr Sir. 77. 
T. (53,4839. 
Gbtrt, W..X018LandS<!ciger Alle- 37 
T (£9, «015. 
ßrf, 31.,N05 Efiiletstr. 122-121 7.20 
!!Sebb. 5781. 
Gsjtte, W., N W21 Sanbclslr. 31 T. G5 
Sir. 2007. 
Gide, 31., NeiiloL», Bergsir. 48 7.F 2 
Nr. 0017. 
Giiiirijcrinaiiu, Giiiina, XW21 Lübecker 
Slmsjc 4t. 
Grdnmiiii,G.,ÄahISdi.,Köpe!ii(l!iAlfee 
Sir. 104 T. (50. 8012. 
^n6i«it,e.,SW29Utf>aiiflr.38T.RC,6m 
SflbriciuS, 9?., X018 lüaitbübcrgcv 
Allee 2 T. G3 ifgsl. «091. 
Fansclau, H., 80 30 Foldciislcinflr. -10 
T. F 8, 2207. 
JarbenOmiä „Orten" P. Hanbfe, 0 3t 
firanriiirtcrjlllec348T.G89(nbr.8157. 
Feldman». H., N W 21 Bochnme! Sir. 25 
T, l£ U Ziern. 3094. 
Fenzel, 38., NW21 i)lal()cnmuerSlr.29. 
Filcher.H., SOlOSose tiljslr.3 T. F 7, lb20. 
Freiwald, 3t., N W 40 itirchslr. l(i. 
Frennb.F., 91citlö(!n, JnlinSslr. 49. 
Fride. G„ HO 18 FriedrichSbergcrSirZ 
T. E ‘J, 4024. 
Friebrich.E., Ncnkölln, Kaiser Friedrich- 
Glm[>e9.
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.