Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

- ^ 
Blech- n. Lasrverlvarcil. 
— 67 — 
Blumenbindereibebarfsartikel mi II. 
&olj,(Sc('v,S\Vl» •SlstllldjtciOctilt.OT 
, Geqr.1881 
Bclnh. lange .§°z°.. 
Gifen6almfli.il  » l'’S DütrC. 4834/33 
Blelbleohe 
f. yittfjc 
Bleichereien^ 
t 
\ 
\\ ~ 
Stetig, Glj. ülllicuflci, Siucifliijctl 
öiiiimiici'-lllcitbe, (ituiran, tkopeniiker 
Qiaiii n- is t. iT3, msa. 
Fr.Gebauerg.-.’B: 
Bln.-Charlottenbnrg.NW87 
Pririikliiistr. 1)—15. OOTlcrg.5271 
„Meja" tileidlctei, Färber ci, Apvrcün 
li. ZciliUiaiibelS.vi.-lü, JIMciltiof, 
Ableigesiell 205 T. 5 3, 6001. 
' Bleichprodukie 
Chemische Werke 
Kirchhoff & Neiratii ° 
W15, Joachimslalef Straße is. 
Ztl. J 1 ititSmtucf C4VS, 1375. 
Bleifolien 
Bleiindustrie-Akt-Ges. 
vormalsJung«S.Siiibifl Srcibcrgi.Gti. 
Siertrcter: S)L G. 'Jloltt, 
57D8.fioiimannsir.26  «A7Dönhoff6071 
Bleigießereien 
Baei, Wilhelm, Liditenbg,PiiiizAlbeit- 
StraUC 8. 
Alfred Bauer 
SO 36, KöpBnlcker Slr.145* F 8 Oberb. 3344. 
IBembt ii. Bnrow. S 12 Aiandenbnrg- 
llrolic 13 T. S 1, 0130. 
Giesemann & Lust 
017, HohenloheMdre » B 8 Andr. 5978 
Spei. Modell- und Kokillenguß 
.»oHoSttl, W, & HilgerS (9. tu. t. H., 
SO 10, .Wopcimfci Sir. 33a T $ 7 
Jan. 1167, illcifliiü jetfi Art. * 
Juhl & Soehne 
Lichlenberg, Prinz-Albert-Str. 15.16 
T. S/idjIcnbetfl 1' 5 Gnmiiicl-Mr. ÜÖ88 
Bleigießerei u. Maschinenfabrik. 
W. Markmann 
SO 30, Cunicuilt.lQ a ° F8£6erO 1774 
S)lmi,icl, 2(l6ert, S42 Waffcrlorstr 8 
T. 5 1, Äi'l-Jliu  * 
Ludwig Sabat 
S!einideiibf.,Eid-vonistr.40 o 1)9,3919. 
Bleikristall 
1. SaOulatioii 
2. Gmjelljaiibel 
1. Syalrifeliett 
SrcBter, L. SWCS Stillet#. 71 
T. A7 Doich. 2731. 
Maulbcikcr, M, Slcglifc SchloWr. 128 
T. 69, 4759. 
2. Einzelhandel 
Cfjinp'ti, ir. Usjilmersif., italieiplnl; 15 
T. 67, 8534. 
Glatriiitaiin, G., N 51 Sniniiciifir. 10 
T D 2, 3124. 
Bleilöiereien 
Bleiindustrie-Akt.-Ges. 
vounolS Jung & Stnblfl, RmOerfl i. Go, 
S5 c 111 c t c i: M. W. Wolle 
SW68, Hollmanmlr.26 I A7 Bönliotf 6071 
(Zielt & (so., W35 öcutljmci 2lr 23 
T. -U lilif.tlSti. 
l.Kessler&Sohnl’S: 
Metallwerke Bernburg 
i. Serlrctei: V. iWliiycnbciflcr 
Adlershof, Thclcnslroßc 9 ° P9,7977 
Sabat 
Rf mickpndorf, Xicbhonibti aße 40 
Tcl. ])9 Keiiueketidoi I 8919 
Keuanlaten und Umbauten der chem. 
Industrie, Apparatebau, Massenartikel 
HomolBM Verblelimfien Jeder Art 
Bleiplomben 
RaOufntion 
Alfred Bauer 
80 36, Mpenlcker Sir. 145 * F 8 Oberb. 3344, 
onitjciin, 6 G, St.©, SWCS Gsjnr- 
lollfinii. li T. 517 Söul). 2507. 
Giicfeiiiann & üufi 61. in. 1>. H, 017 An 
6. .Vol)cnloliebtii<e, tttleilb. SlSerht. 
T G8 ÖU7S 
3iif)[i£.Giieline.Sicsilen(m .Pnn?Atbert- 
eir.15 loTVidjIl'j) Göeam.-Sic.ü9:S* 
v' Bleirohr >: 
und Bleitraps 
\ \ \'\ v N\\ 
Snurltntion 
Süicucil,£., Gliatlollmlg,9lofiiieii|lr.8 
T. li 4, 450'> 
äoljmgcr l'jtlu .ffiillciiQii, Gpnnboiicr 
Glrniic 40—U (Po>l lUorfmlvalbc) 
T. e 0 7132. 
flcilernmmi E. Gliarloflcnlio, Hlibs- 
burqCE lljcr 7 7. li 4, 
Tcichctinanii L l£o, NO18, lticCcr|li.ll 
' \ s"-\^ 5Xl> X\Xw 
finlirifdtion 
Georfi Aaö. Dehmel, w 35. Potsdamer 
Strafe 46 - B2 Lzw.2708 - Beparahiren 
an sämll. Sjstenen schnell end blutn 
Blei- 11. Farbsti/te 
1. Soütifalioit 
2. SJciIrclinia 
1. Fabrikation 
A. W. Faber 
”CASr£££'’ Bkisiiftfabrik A, G. 
W8, Frledrlchslr. 79 oS.-Kr.A 2 Flora 5491 
Faber, I., AV» Fricdrichilr. 79 
T A2, 2105. 
Haack 6parilei|liil (Scf. nui.6, SVCS 
ilochslr. 00. bl T. i!17. 3790. 
KOH-I- N 0 0 R -Bleisliftfabrik 
L. * C. Hardtmuth 
Sff68.Frledrlclistr.25B  I Fä Berjm. 5609 
jlulfdina. St., SO 30, tticfjjoljftr. 18bT 
F 8 7635 
Sibwan-Aleistisl-Fbik. A <6!., SW19, 
Gcharrenstr. 9a T. "17, 1950. 
2. ScvtrcImiR 
Sccgcr, Gicorg, WJO Frankeiislr. 12 T. 
IScilr d. „Viirn"-yici|tirifa6tif. * 
Gcuttcc bou Uö|}Cii, tt., l£l]attoUcu6g 2, 
Sabignyplay 4 T. 151 3193. 
Sollmcr. .lt„ b\V0I, ltrEnnilr. 173 
'•Wiflfcrlutfl, M„ S\VJ9, gutiiüju. 10a 
T. o-tl, U/29. 
Blei- u. Zinnrohr 
1. ftoBrtfnltoii 
2. toroti- imb GmjcKjiinbtl 
1. Fabrikation 
BerlinerBleirohr-Fabrik 
H. Schauwocker 
Charlollbg.Lubmziir l iT.Uieipl 5310. 
Bleiindustrie-Akt.-Ges. 
uoimnlä JiinqLLinbig, fttciüdfl i. Sa 
üicitreter: i'i(. 6,. Hto 11c 
Sff 68, Hollraannslr. 261A 7 lönboff 6071 
Kemnitz & Uhlig G.m b.H 
NO 55, Belforter Straße 4 
Tcl. Gcimmel'l'li. 1) 1 tVuubolbl llbl> 
2. Groki- ii. GiiijcKjatibd 
Gnfieu, S. St. C., 0) in 6 So., <' 
casten 
Mluimbciplal), 2tl L 1 SUciol. 01116 
Blei- und 
Zinnspielwaren 
[. Epiclwaren 
Bleiwolle 
t fjnbrifolioii 
Bleiindustrie-Akt.-Ges. 
voiiiml33iiiig&2inbig, ßreibetfl i.Sa, 
Scrlrelcr: M. 0. !)Iollc 
SW68, Hollmannslr. 26 / A1 DSnhoff 6071 
Kemnitz & Uhlig c.m. b. h. 
NO 55, Belforter StraBe 4 
IeL Gammel Jii. 1)4 Hirnibolbl 11 £6. 
Blindenberufe 
Allgemeiner 
Blindenverein E, V. Berlin 
ivcfdmf 13« ii. ?ltT>cil9niiiinl)iiic|l(ltc fiir 
Stich!» ii. Korbflichler, yütilemnctdjct, 
Geller. Maiseurk, Maffeiirmlikii, 
S51abitr(lunmor. Musiler 
S 42, Wasserlorslr. 19 • PlMpl. 1036 
nach 2ieit|l|d)lii'j 1) 0 Webb. 80UJ 
Blitzableiter 
Fabrikation 
F. W. Becker 
Neuanlage und Prüfen 
vicrraiboif,Stnilerilmiie7 I 1)7-0123 
ÄI>l,aI'Ikilei.Aaiiaiistalt Z. H, Golligimn 
XOlü Furtleuwalber Glr.lb T. G9, 
i'Ir. 0204 
Ciciic, II. Äarlshorst, TicSlowallce 09 
T. G l), 0305. 
Hochsläbt, W„ £>030 Maybachnicr 05 T 
SO, 0397. 
Jaier Hircb&ofl 
1861S 6. m. b. H. 
S?Fri6denan,Blsmardistr.2l 
•3^ ft i Rliclngim 0145 
$• Spc7iulfabrik 
Keaanlaüen, Beiiaratnr.,llntersndian6en 
Köhler R, K2lGliiiiicr£k.2L T.S2 
Nr. 4377. 
Mankr. Erich, SO36 GUinflctoiet 
Weg 7 7 Fö. 1082. 
Paul Montzka i™ 
fliäiieiiDorfcrGlr.8 * l’ü i'iierW.WOfi 
Slcilicl, E„ Rilei'cimii, ftmibjerljflr. 81 
T. H 3. 0081. 
SrtS’ui’J, ÜB., 6icmeu;ilnM, Keimen» 
i’arMiK.llcc 62 T G 4. 2930. 
Blitzableiter- 
material , 
öro[|ljntibcl 
«iilK,Siil|3nlj tieot(i5cibc,S01Cfloiir= 
ludet Gtr/ lO'.U T. S" 3mmo.2liii8, 
liiel, G., 6n[j üil. üiid, A'Ij, (ijcridjl» 
(ltai;c 3 T. 20 Slicbb. 5213. 
Blumen 
(Kumiblumcn) 
1. Ralirilnlion 
2. Wioiiljnnbfl 
3. Wroii- li. l?tiijclljaiibcl 
4 ^cilicliiiig 
1. Fabrikation 
Äeer, 0, SO 10 Siü<(cn|tr.l3a T.R7, 
Sli. 3050 
SBtcr, Ä. I, S016 Adpcnidet Glr.CJ 
S7 3611110.3012. 
SerRiimnit, G, SW19 3crn|alcinti 
GlroiiC 05 00 T. A 7, 3285. 
ConsianlBlairon 
S\\ 19, Benlhklr. 7 • A 0 Mcrtnr 7b3" 
8(iiiiicii'3niiiftriciIBtifi&(fo.,SWCS 
ilhllmli. 70 T. Ä7 Dolch. V273. " 
Herrn Ulferl Max Wilh. Werner Naäif. 
lil/l in, uiidi t swi9,lelpil4erSlr.73 74»A6Herk.2117/15 
N113,SlahlhelmerSlr.31 
J) 1 vnimbolbt 1577t) 
rnrlVitfkk1^1 S\ alter Xiek 
l#ail ?ILII (zp^i rm 
Nto.lientlttsti 
MaxDürteldl&Co. 
027,Äleianderslr.5l («.IBlranenstr.) 
Tel. D 9 lf’ncdrichsham 2823 
Rlesenlaier von Blnmen, Binnen. 
Zweiten aHasenleppIchen—anch leih¬ 
weise— Dekorationen aller Art n.Br86e 
§reyiladl ii.2)!aua,S\Yl9 MeutMlt 19 
T. 910, 3461. 
5rci)[lnbl Arüdcr, Nchfl, SW 19 itouv 
iiiandoulenstr. 18 t A7 Döich. 2J07. 
Frclistadt, Wilhelm, SW19 Ücipjijet 
SlrofiC 73.74 r. V10 SKtrl. 2117-18.* 
(Sralie, j$.üit(itie,H12Jlillcrflr 16 
T. S 1, 2498. 
Giönina,'>i„y17Gr irrmil|iirlcr£lrl37 
T G7 Leichsil 3578 • 
Habermami, Olofß, X0 55 Pnnzlauci 
Allee 8. 
•yciir, O„ SW19 Leipziger Elrane 00 
T. 510, 1071. 
höchsten er, B., SVG8 Orameitllt. 122 
T, A7, 0895.  
Hoffmann & Hüter 
bW19,eci]beljlr.8-9 - 916®crtnt720" 
Maifer, 91., SW19 Neue Grünstr. 20 
T. A O, 2021. 
Lullgan, $}, i ÜW57 Seuffelflr. 47 
T. G5, 0153. 
®atsnl)ii, G. W57 SBintctictblflr. 30a 
X B7. 2712. 
\Y(>, iu«n|cmtt.11 ai’AOiietl 80fiS|(! I. 
ErnsfRappe&Kedtf 
Spez. Präparierte Pflanzen 
Sltiiuiieiiborr, Aordbahnslr. 7—9 T. 
JloiciiSeuv Siicie, $>\V08 ffndeilt. 5 
Dloneii, ^ , K 018 5^ali|(iben|ir.76T. G3 
fliilL IsOl 
91ot|dit(b, fflf., SW19 Sinbenilr. 00. 01 
T. «7, 0387. 
Gdjnibclsjaiier, S„ SWGS Craiuen 
jtia'it 11') t A 7, 0122. 
«ckimilaeil,P,Zehlcnbs,BerlepschiIr.01 
T. 64, 41(54. 
3d)molj!,'!,i,$ficrjHgt.F.5aiiimcr,SW19 
Stcmmanbaiilciiilr 55 T. A 7, 952.1 
Sriinciber, Ä, SO 16 Siennbcrflr. 12 
T. ,> 7, 1071. 
£d,oIj, SWGS Kiiraisieisir ”, 
Srtjttljc, fi , SO 30 TreSdrner Sie. l: 
Geibi, 1.6: Becker,Tempellwi.Wolkrain- 
itiare t.7—91 T. ö 5 0(,24. 
Elaerdc S, SO 10 <löpcni(fcr Glr 
Sir 4H. 49 T. R7 Snnno >J5ii. 
Jmibicii, G. Gl;ntlollen6(i.,Slaiitslr 161 
T. 31, 7770 
Timnie, G., i'fndj'l., Wt> Mohleustr. 41 
T. SlO, 3300. 
Sciieiibem, l'. :ifndif, SWl'l .Vorn- 
mniibiiiileii|ii.77- TUT-ViViat. 77u5 
1 2. Brotiljnii&cl 
ntaisii, VI, W S iluui'eiitli 47 
T “10 Weit. 71 :i 
A. Haubenschild 
bVYl'i, ^ipVAti2h.t»(»o AOÄ^rs 
iUcciclb. i'».'iiaitollu,(lrtt|ci §uek>rtch. 
<5lro«,e i'* T J < u :j 
Carl Kriener & 
SW19, LelpzIierSlr. 76 ° A 6 Merk. 3937/38 
‘.'ood.J ß ,Nii‘>GI)a»||M|lt ">8TS1, !12t 
JinfinvA' ,SW19Moiiiiimiibaiilenilr 1 > 
T «17. 1932 
Seifinnb ti,'Jlrfir.,&W 19(MiiiPlr.3T. 
G l illfiol. 153U 
8. Oirofts «. Giiijcllmtibcl 
Harsch, Balekla, W 8 Äolirvimr. 4t 
T. AO. 3SCO. 
Slciiiimnii, Glimm, K 4 ,'iimnlibeiiiir.l22 
\ Julius Weigert 
JSW19 
Lolpzlgoi1 Str. 78 
Ti'l A 0 Jloiltur 34«3 
4. Strlrelunn 
Behrendt R, SWl'l Suiilelnmtll S—10 
T. A 0 ’JJIeir 1019, 
Ezap)!,, lv, SA\ 0j iBilIiclmju. 1.19 
T. 85 5311. 
oDlItiiuiC'-', £)., ii. Mona-;, H, 027 
6ol3iimrHnr. 2 T. G1', 0979. 
5!ilidie, G, 842 Siii|ennjcr,5J T. S1 
>Vfpl. 5WJ 
»' Blumen* - 
bedarfsartikel 
1 gabkilalioli 
2 Wtoijlwubel 
3. wroi? imb Ginsellionbel 
1. Fabrikation 
Blnmcnkorbfadu! lllabpebeifjl Socii« 
01. m. 1>. ti„ N 31 'l>iilt)ii||cr Glr 16 
71D 5, 1106. 
Scmmlcr, Olmlnu.SW 21ZoiseiierGtr.'!l 
Krani-Aänbei, Srmicridjleiicn, ffllii* 
raciilorl'c ii jonll. Bmdciei Arlil. * 
öröniiifl, 91,017 dlioßc StonllurlciGlr 
Sir. 137 T. G7 Wkichlel 3578 * 
Slinr, öl, SW19 ßoinniaiibanlenllr. 26 
T. 517, 750'). 
Ralndi, Anna, Willenan, Sponbaucr 
Strafte 116-117. T. GO, 1300 
Racholdl, y'laiflotctr, AieSdt., Mar< 
zalmer Sir. 30 T 6 0, 8448. 
yietlltnbtug,^., C 2 Polier Slciiiroea 15 
T 61, U921) 
Pein, P,, N4 Glisabcthliichsli. 2 
T 35 Üimcla 1771. 
PhiUppIolin, Wtbi., <5.111 6 H-. SO lu 
Jlöpcmrfcr Glr. 114 T. ST, 4365. 
Po«»er. :“i. VL, 027 Ale;a»berllr. 31 
T. G1 iticu’lina 3747 ii. 3777. * 
2. (SroBSanlcl 
tiollmalb,3llionS,bWu8Bucbndj|lr.l8 
T. Sl 7, 209 (0209). 
öiönviq, R, 017 Blnmeiiiabril T. * 
3fnbrcl, R., Sdiöiicbq, Sl(ii|er 5nebti4 
Stiafic ti T. li) 1, 3jtf>. 
3. ©roll! u. Giiijeltjonbcl 
-SrnfdniKj, F., K31 ilrfcrftr 871D2 9537. 
Segen, 027. ftol?marlt|ii. oüa 
T. G9 5riebM|niil 07ii. 
Degen, Mai, X 58 ätiorltjcr Elr. 5 
T. 25, 2 175. 
öaljti, h,W35llül,olD!lr.105T.3l 1,2052. 
Romallcl, Panline, ;llciitoltn,tici|cilr.27 
T. a 2 12V, 
ßrauie, F S\\ 19 ?Uetau6rmcnilr.73 
T. 37, 2173. 
Üoemc 9JI ,bW03 Gnttefti 11TR")4834. 
lilnljtr,4x,SWCS endc|ti.llTlin,050’). 
Jlidiert, V)„ & Go., (5). 111. b. 6., SWGj 
Rucbtirtjflr. 10 T. 517, 050b. 
spiel, Paul, SW09 ^ncbtid)|lr. 20 
T 917 SB»!). 1543, Stcj. Aui- 
flnllnng.'lmiiber imb -Slüiie. * 
Karl Zweigart 
N 65, Scüflnwaldßr Str. 7 7.0 6 Weilt 6575 
Bedarfsartikel für Blumengeschäfte 
und Kranzschleifen - Druckerei. 
Blumenbindereibedarfa¬ 
ar tikel 
s. Oiutiiticibcbaifi-arli'cl 
.-r - -
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.