Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

Adrefsenbüros u. -verlade 
— 3 — 
Akkumulatoren :m II. 
Landa», 3., KW 87 Solinger Glr. 
T. CD, 8513.  
- Max Lonckwitz -, 
Adressenverlag, Wurfsendungen 
Vervielfältigungen 
S 42, Brandenburgstr. 19 
Tel. ]<’ 1 Morit'iplatx 5063 
Stelling, Lina, N24 Eisäffer Sir. 78 
7. S 2 0930. 
Jiciiclitra««; H. & H., SOSO Giöriitzer 
eiraiic 74 T. F8, liGOU 
Sleimmim, 91., Lempclhf., JllCoinflr. 01 
T. (S 5, 0318. 
Willi. OuDermaan / “m 
Ctiarlbfi., Kanfsfr. 99 * C1 Slelnpl.1028 
Bauten- Nachweis 
TaghcbcrXiichrlchtendieustliber 
Berliner Bautätigkeit, Baupro¬ 
jekte und Neubauten, Gesclmfts- 
ciüllimngen.Neu-Mletcradressen, 
1 "■ Brautleute, Geburten, 
Verlobungsanzeiger 
WERBE-ADRESSEN 
Stnneu/Znveriasslä/Biuiö 
Adressenverlag 
W. H. Otto G. m.b.H. Gegr. 189t 
C2.Ki>nigstr 53'54 ° EI Kerol.aBOl 
I 
SiciusjoU L (So., C25 Sira|cii|lr. 47 T. 
21. 2201.  
AlOlISClUSleilMIIBÄ 
ZeituB^sausscIinilte, Wurfsendungen 
Adressenverlag » SO !6,Rungestr. 20 
Sei. Jj’7 5nimotoi|j 5116,0117 
Gdinftcrmnim, S016ftüpciii(fcrGlt 
'Jlr. 108. ICO T. F7 Janno. 3873. 
Glcmbero, 2., SBilmerStf., Siieber- 
«mtbiti. 7. 
Robert Tessmer 
Aktien - Gesellschaft 
SW 57, W a I Istra Be 16 
Sa.-Nr. A 6 Merkur 1893 
WachYel’s 
Adressen- u. Wurfreklamebüro 
N04J,Wchc Jlöniflflr.ll «E3Jlgsl.3595 
SSaincr, H. fc>., SO:«! Stabiler  21i.ll 
Zobel, W„ & Golm, N0 559lllcii[tcnici 
Gliede 12 T. (5 3, 701. 
1. tfnbrüittion !3. Gios;-».GInzelhbl, 
2. Guizelhmib-l | 
1. iysl&rifalion 
,Slbrr!ioi)vn))l)<911iiltinr«»fj" Äcs. >» 
l>! H., W 9, ßcimefn 2 T. G,nn.-S!i. 
. SIC äücit 5311. 
jdPREHk 
HASCHINENMUGESlE 
Berlin NW87, Gotzkowskystr, 20 
Tel.C0 Tiergarten 5511 J 
Gggeil, Sä., Slculöfln, Sioiiycr Glr. 39 
T. F 2. 3885. 
itrniiii. W. & ($., HW20, JJollBuIfcr 
Summ 79 T. {$• 0,1258. Sltucßplaticii, 
Gchrälile, Lade». * 
3lolo-$titric6,WU5SBol5bamcreir.2S 
T. B 2, 1938, 8543 
Giiigcliiiami, G„ GdjöneCg., Menzel- 
■ 'Irafjc 34 T. H 8/1897 
2. Einzelhandel 
Herzbetg. SB.; Gdjöncbg., SertfilcSgO' 
»euer Sir. 28 T. B 6, 5188. 
RENOVA 
Plitzko L Cie., Adressiermaschinen 
1 und Zubehör aller Systeme 
SW68, HedemannstraBe 10 
*• Tel. F5 Bergmann 6636 ' 
- 3.- Gr»s>- it. Einzrlhiiiidkl 
ÄtVnltMtf, (Sitrf, SWto .Stille!- 
motft'l-.a T. SHG Sieif.-GOlh • • 
Adler-AdreBplattenfabrik 
Prägen 
Appl. - Ersatzteile 
ÄarlshorsllPrini-Aa6ast‘Wllhe!m«Sinige23 
. Tel. ISO tinildljorft L>_>00 
Heinrich Baer 
KW87,Kals.-Ati6.-Älleel4:24iC5Hansal849 
Fritz Hornung, Ing. 
Lichlenbcrg, Sei. E5 - 0338 
Adreßplallen, Rahmen, Prägungen 
Miillrr, HanS, J»1>. Will« Buch, ’Jlta» 
folllt, We|ci|li. 181 T. 5 2, 1898. * 
ÄÄ 
m . m 
dioii]lr. li 
Slkalmm \t.G. Säcijjcitfee, 
T. li V, 2217 
9(flCittnt Vlbalbcit ßinneit, 
Gioclljeftr. 10 T. G 1, 7!I9H. 
9ll6iediUl,W3ö£ii|)oioitr.9G7Sl,2179. 
AlveibeS, H. li. 3, ^livbcitnu, Hand 
icil)|lr. 12. 
Apolaul, M., 027 Slleianbeiili. 18 
T. (51, 3093. 
Atnhoib, (£.. AV35 Matlhiiilirdiflr. 11 
7. B 1, 07.13. 
Arnold, H., <S.Go,XV302 djloäbiidicSlt.2 
7. B U, 1273. 
5lionios)ii, 91., Gdjönctg, t!lfajicii]"tr. 9 
T. « 7, 2242. 
5!n0, iy., SWIO'Sallitr 1GT.A G, 1893. 
Siadjnlij ÜB., Lichleisto., Gnziansir. 3 7. 
G 15, 3531, 
fflatlidi, Jt, XV50 2aiiEii|)ic]i[lr. 7 b 
T. !ü 1, 2077. 
Bi>llcI>s,,F.,UilnicrSds.,GeorgüZilhcIm 
Slcofje 1 I. I 7. 3987. 
S(iiimniin.S, &, 2oljii, C2 3icilc£lr24 
T. (51. *1850. 
ititder, H., 0112 Simon Dach-2lr. 41 
iSiitcmig, Silo, & Po., Wlö Holmi- 
jollcuibomm 207 T. 8 2Dlma 1135, 
1130. l)il!iiriim3Culi|[l)e Vlflcnlur * 
Bchr, Jl, 8W19«lllc3nfobfti.aT.S7( 
Sir. 5111. 
Seiet & Goiiimcr, N018 SanbJiei'ger 
Slllcc 117-122 T. E!>, 0937. 
Vcramami. Di„ W15 ffiiürllcmbcrQijcfjc 
Glmfie 31. 32 T. I 2, 3tU> 
Smiileiii, 6„ WS 2'ioliicuiir. 26 T.31G, 
Sir. 7282. 
iBitf, (!. 2., SW19 jtommaiitiQiitciiilt. 
Dir. 12. 13 T. A 7, 1242. 
K'lmnuif, (£., Gchönebg, Haiiplftr. 119 
T. (si 1, 0511. 
Soeif, 51., N113 SmiiläiiiiiiOcGIr.lö. 
äjubc, (£., SanliviC,3icicn|lr.29 T.@3, 
9t r. 393-1. 
youoeili, 31., SW29 5ridjtc[lr. 13 T. 
!s0, 2CS9. 
Vohmcr, 1M„ Lichters., 3tutf;iieinic(| 20. 
Äoichaidl, i't., Sihönebg., Säcjjlr. 2 
T. B1, 79(19. 
5örodiitaiin,S)e»niio,W 50 Acheiikachstr. 3 
T, B 4, 1845. 
öiudiinltr. St., UWS7 Jagowstr. 1 
T. 15 9, 1005. 
j3mme, tociJf., KW40 ThoimisiiiSslr. 17 
T. (£5, 2820. 
Busch, (£.,_ bW29 Sicrämmnijlr. 8 T. 
it 0,7775. 
Vitthlc, P., Gleglili, Albiechlsir. 119 
T. ffi 2, 3053. 
Gomob, F.. K055 Lipprhner Glr, 20 
T. (! 3, 979. 
Gramer, ÜB., S. Cie., N 20Heibebrinker 
Gliad- 7 T. 3 4, G932. 
Tavid, A.. 842 Brmider.biirgilr. 43 
T. St 7, 8802 (2302). 
Siectmnim & (So. 6. 111. 6. H„ Gfjari 
lotlenbg.. itiilmtrSborfcr Glr. 3t. 
Se»niitm,3.,S‘>l)oiini5tt)al,3::.V1ii(blcr= 
fliaiie 1. 2 T. 
Toclor, g„ Schö,ieliq..Hoh:niiiedkcrg- 
flraijc oT. 81, OS'-’C. 
SSöriitg & GtfontiM, N 013 Baniimstr24. 
Etud-r & liiaillictf, l£l)nilotteii6a., 
Leibuizslr. 03 T. 11, 1452. 
Einlief] & (£»., (£lj, (£Ijnrloltcii6g., 
Riebuhrslr. 06 T. 51, 3085. 
Giigliicf), F.,SWlSSeipsigcvElr.54.50 
T. A 6, 7145. 
Evhraini, M., Clmrlollenbg., M»m»i- 
Unilr. 50 T. 31, 5413. ■ ■ 
Gl)lnaiiii,G.,Gr)arlolleiiCg.,9)iomiiiicniti 
Ar. 7 7. tzl, 731. 
Grler,<y., GfjailolleiiBg., 9lsi[lcnmKec45 
T. I 3, 2508. 
Guertf), H., KW7 ßftiebridjiiv. 103 
T. 51G, 3393. 
ufniimni, H., NW40 Atl-Moabil 135 
T. C 5,1873. 
5jedjiicr,(ilifc.^riebri(fii6ageii,üiiebricfi' 
fteofee 81 T S l, 7300’. ■ • 
R-ifdier, O., C ‘2 Ludensir. 20T.G2,8028. 
Sltijdjmaim, H. P., SWC1 illaiitlf;cr 
Glraie 0. 
Floieiiz. 3)1.. IV13 Xiiitltutr Glr. 11 
T. I 2, 7370. 
Awdie & illicijH, Yfso tnurtiliitnilr. 10 
■ 1rti4, 7LWr - 
ureije, I., Sdjniurj)Ciil)f.,Goiini(|ciSlr5 
T. H 9, 16G1. 
©aürieT, H., SO 10 Am Köllmichen 
Park 7 7. F7. 1262. 
Balte, G., Köpeniik, xlmbeiiilr. 23. 21). 
(Sanleiibein, B, W8  ilraiiicnilr.07.US 
T. 510, 3283. 
(Senif & Saiiieu, 0112 GdjacmoeOtr 
ilraüe 48 s. (i 8, 2305. 
OSlüdSmaiin, ti)„ G(iarli)licn6g„ Wai^ 
(Iraftc 9 7. 5 G, 078.3. 
tiiolbiimmi, Sf. 11.2., >i055®icnflr. 1G 
T. E 3, 3073. 
®otlidinlt,.(t.,Sl!ilmerSbi.,9lHbolila6lcr 
Glrnfje 110 T H7, 3331. 
Bracher, Salo, Weil änuitergcr Glr.00 
T. B 5, 8061. 
(ürceucn, ©., SWOS üsiilfjelmftr. 123 T. 
Ss 5, 0070. 
OiivlSiiaoii W50 MiigSüiiigcc Glr. 0 
7. B 5, 071>2. 
©rimarbt, X21 Moubiionplah 
T D 2, 0131. 
©imiloatb, W.. W8 flioiieiijii. 12.13 
7. A 1, 5903. 
tiniion & Gi)„ GsjarlolieiiPq., Haut 
iliafcc 159 7. 3 1, 2311. 
Eichr. G, WUO ®iubarojisliir. CO 7. 
'117, 2960. 
(>iumpeI,G.,Nr\VlO Paulsir. 17.G5. II98S 
tiiiiiilaii,,^)., Gri;ötielm., 3itii',eUu. 23 
(Po>k Snebeimii) 7. H8, 21M. 
•piinctc, M., M Vi'-2l ÄilhelinLhaveiier 
Gnafic 0 7. 
Ha-keiiier,(s>., 2Ieglix,Abol,str.O.iT.itti, 
91 r. 1.177. 
Halm, JE., 62 2paiida»ir Glr. 29 
7. G!l, 4158. 
Häuiich, F.. X 05 Slmiteibamei Glr.2G 
7 2 0, 1274. 
•firmle, !(.. Gf)ailottcn6g., vUcliimn 
firafic 118 7. Gl, 4150. 
6aiifdirc,G.,Glcgliv,8ortlllr.57.@9,2931 
Ajamiv iüGo., ti. 111. b.y.. Gljarlolleiibg., 
Siommienitr. 31 7. H!>, 3165. 
Hacider.G.Ä.. 3eljlc«b|., Tallivitzilr. 28 
T H 4, 2505 
.viarlodi. 21)., W15 Siidisiiifjc Glr. 70 
7. J2, 228'.. 
Haei'e, H., N \V21 Doitmuuber Glr. 2 
7. G-J, 0501. 
t-iatteiiborf,M/i..C2 9!ciic5ricbürijilr.41 
7. D2. 5761. 
Helf, ©., Frlebciia», Giii6ciiraiitfjilr.4S 
7 H3. 5502. 
Heister, 31., SicutöBn, Berliner Glr. 73 
7. S 2, 0129. 
Hetdt, IL., iHlaritiibi-, Giieiiadjci Glr. 3 
T (!i ü, 3901. 
öcrsBerfl,®., W57 Jieleiisir. 26 7. A 2, 
Ar. 2105. 
Helidlainp, S!., Nilotac-see,Pu»z fried¬ 
lich I!eopold-Gtr. 41 7. HO, 5010. 
Henne, 'S, W30 üßcflarpitr. 3 7.Ä0, 
Str. 3531. 
,6iiirichicit,G.Sj.,SWG8)Uaiii,,it[tl.42,43 
7. AS, 7203. 
Hirichberg, G.,Tempelhoi,Alboi»slr.03. 
Hon'mami. E, .'IcljUnbt-, Argenlimschi 
Allee 173. 
öoüniann, !>.. Fiiedenan, Riedslr. 15 
7.H3, 0257. 
Holtzmami, H„ Chnrlotleubg., Sem; 
tiirgslc. 47 7. I 3, 263G 
Hol;, il„ MlarteiibL Weilvhalweg 2 
7. @5, C213. 
Hoogc. tiiauc, W50 9(iigi6urottGli.37 
7. 11. 0882. 
Iacovion, St., iltciiiKfciibf., Sliofei Alice 
lür. 171 7. D 9, 1869. 
Snnjeit, (5. A., Gbatlollciibg., Kirchstr. 3 
7. C4. 1949. 
Senfen, 8s„C  2Bmgsli.29 7.D2, 0169. 
Qiilciiialional ÄewSpapcr Gcimte, 
3ntcinationatec AniM-Dmist @.111. 
b. H., N W7 Sorotljceiiiir. 29 7.3t 1, 
Nr. 0971. 
JonaS, (il„ SWG1 SJocdilr. 70 7. § 5 
31t. 3710. 
Sordl, !y.,NW40SUt 3ion6it 108 7.G5, 
Str. 5490. 
JsiaelS, 8, K20 Hcibcbiiiifec Glr. 7 
7. D 4, 6982. 
IfraelSli, K., N24 Moiil>i>ouplatz 1 
7. D 2, 0431. 
Italiener,L.,c?2Vrüderflr.l37.E2.0570. 
ftacjinatlittoitj. St., Sltutvllii, Gttnv 
meliflr. 31 7. &2, 9830. 
Jtcmpe, M., S42 Vlillerjtr. 36 7. St 7, 
Sir. 9078. 
SUingteil, NW7 U-.V.tt den Linden 53 
7. A2. 2233. 
Slobilj, E., ctöpeniif, iticslcnbilr. 17 
7. 84, 0996. 
Stiafit. H„ Slaxitnbt., Sngoilt. 6 1 
(il 5, 3160. 
Krause, S-, Llchteislb., Glentflt 57 7. 
Gl 3, lb25. 
SUctjdimer, F., Llchlersld., Siitjtlifir.33 
7. K 3, 0102. 
Kric!chebiich,H.,Mal)lSdf.,(tönigSmcgl!> 
Kroll.H., 02 Pos,str.4.5 7. G1,3178. 
Krojchel, ©., Sidilctfti., fläiietilr. 11. 
.(Uolo5jl)itca'.,K\V87,Siemcii?ftr.l3.14. 
siuiaer, 5., Gharlottendg., Li'chow 1. 2 
7. G 4, 3019. . 
ilrügtr, N21, Frikdridil'Ir. 131d 
7. D 2, 1415. 
b. ilfiblCeig, IL, XV50 SfiigltunacrGlr. 
'Jlr. 30 7. SW, 4882. . • 
fi 11611, Th., Gchönebg., Hanptstr. 67 
(Post 5nebenan) 7H 3, 0770, 
u. itnsicr. St. H, W>lniei?d>., BcUuier 
Girasic 9 7. H 7, 3970. 
Siiilsdjiit, Gttilie, W50 .'ItegcnäDiirger 
Gliajje 22 7. V 1, 7122. 
Sliitlner, S., 02 aubtitllr.  557.G2.211-! 
Xiabir^ig, R, b\V2U (Siiciitiianslt. 48 
7. y 0, 0503. 
LaSkc, SlculoKn, SsScfctslr 175 
7. F 0, 0583. 
Sel)iiiauii, M„ Slbler:-sjof, ilaiier äiiu 
lielm-GIr. (il 
Sciibn,Gliic,XOr)5Smmaimclliichiir.8. 
Ukvy, H. 11. G„ AY8 Gl;atloitcii|tr59T 
A 2, 0930. 
iieljoiu, G„ Lichieis., Stnguilaflr. 3a 
T. 0)3, 5530. 
i'ieblimiiin, 21t. L. Dr, Gljatloltcubg., 
Wieiebtcdjlsir. 9 7. 
Lohmann, H. Q, Glegli«, Manen 
boisei Gli. 1. 2 7. (!) 9, 510'!. 
2oucuil)ii, G., 02 ftcilineflcistilr. 21 
7. Gi 2169. 
ßiibctiti. Sä., Friebenan, Wiesbabcnei 
Gltasje U 7. H 3,2329. 
üiibeiS, 51.. ücljleiiDt.. S)erliiict£lr.21 
7. H 1, 28-». 
Lndolsi, G„ Tieplow, Relhelslr. Ca 7. 
F L, 2230. 
Rchniann. 'S, »licbrichsir. 30 
7. VI7, 1 )(>'(!. 
Malilieo, G. A., Sleutüllii, itniscr Qsitcb- 
tirfj-Glr. 21 7. 52, 2390. 
A'!ct)erl)oi G., W35 ÜünoumTct 17 7. 
B 2, 0197. 
Michaelis, (>)., SW29 Blnchcislr.-17 
it U, 4117. 
Btichel:.. H., K018 »Uinirobeilr. 116 
7. G3, 130». 
®liiigc,W. \V35Gi)ritcliitSflr.47.!B5,l7 
'JJtiüiiai:-li, I., 034 toiiücnct Glr.2t 7. 
G 7, .181S. 
S'lidlenu.H., ji<iliiicr5bf.,llliIa!ibitr.CST. 
ytort. I.. a\Y 19 Pniizriislt 76 7. 
it 7, 5101. 
9ivctteL_G.. SSY61 Bliicherslr. 22 7. 
tMütcteiiioll). Ö , fiiiebndjäöag, Fried 
nchslr. 105 7. F 4. 0143. 
l'iulman, Ä, SNYlU Sllejanbiiiieniit. 19 
7. 5 7, .1922, 
SUi-pte, H..AV50 'Jladiobilr 2 7. »4,5163 
Jlcuiuaiiii, E., \Y50, Praaer Glr. 5 7 
Ü> 1,2101. 
Defilier, (!., 02 Poslslt. fi 7. G2,0901. 
Oppeiiljetnier, Jl. \V 30 Ümlpolö. 
firafic 23 7. B 5, 1271 
Dild)itl)cr, M.. N 54 Snitplinei Glr. 8.9 
7. 35, 0202. 
Otto. 91., NC5Gniifiti<irltr. 29 7.20.2766 
Paiitow, SL'., S\Y29 ÄJIfidjexftr. 12 63 7. 
&0, 0520. 
Pnntow, W., Marlenbf., Weslphalweg 9 
7. @5, 1732. 
Paul, 91., N055 Preuzlaiier Allee 517. 
(i 3, 2131. 
Peter, P., WG2 Bayreulher Glr. 38 7 
iti 5, 2127. 
PeietS, G„ Marleiidi-, Gtrelitzstr. 2 7 
Ä 5, 4120. 
PinenS 3. & Go„ X2I Oianienbnraei 
Gtcafic 23 7. Dl, 3701. 
Podtaininei',G.,>Y509lnSdacher2ir21.25 
7. Ä1, 5119. 
Pomera»;, D., W02 3tettel6erf|lr. 7. S 
7. !U5,' 1208. 
Po,'t.O., \V8GOnrlotlcntlr.717.9(0,7261 
ioijmami iti., K54 tSicnabitritr. 18. 
Plaget, F, SÄ., Wlo J!ncjet)cd|it. 43 
7. 51, 415. 
Priwin, 91, AY30 yamCcrgcc Glr. 30 
7. «5, 5130. 
Probst, G„ Weifiensee, Lichtcnberger 
Strafte 7 7. G 6, 0980. 
Pnlveriuachcrii. Gcgall,SWl9£cl)bcl- 
iltaiic 23 7. 91 ti, 7780. 
Dlanpadi, 31., Gchöliebg, ticncflflr. 4 7. 
iltaioitfcfici, F., ytflciiliiru.itommiifioii, 
\Y8 Luebnchflr. 62 7. 916, 8925. 
illcimit, IL, Steglif, Äerlimdrstr. 10 T. 
© 2. 7520. 
Riebe, ÜI.'G., SAV10 Alt-Moabil 123 7. 
G 5, 3725. 
ätinMct. P., Gljadotteiibg., Scvlintr 
eiiaüc 53 7. G4, 1014. 
Slobiljdjet, 3-, SXV19 Stommanbniileiv 
itrn&c 3. L 7. 917, 39EU. 
Aöntich, A., XV 50 ÜUitjSifttlibnmm 
Str. 11.15 7. I I. 7895. 
Aosaniö, 91. u. M., TempcIliof.Hohen- 
zollerntorfo 2 7. jxG, 0915. 
tlloiciniucvn, H„ SYV19 9(ttinni>iiimv 
(IrasiC 70 7. F7, 46Ö9. 
91il(fcultclit, H„ \V35 itömeiftr. 12.13. 
Stillt, 91., 02 Ärübcrslr 13TG1,1430. 
Goqatoe, St, Lichlcubg., Alsrcdjlt. 18 
7. G5, 3541. 
Goflllc, P., SW29 Fichteslr. 13. 
Gaicl), W., 842 Scaiiienstr. 44 
Salo, K, Hciinäbj., Butndljlr 41 7. 
D 7, 0127. 
Gallier, P., Schöiicbg, Slaimmim» 
' sliafie 72-74 T. (8 1, 3426. ' 
G dient, P„ Ghariotlendg,, RkichLftr.517. 
I 9, 5605. 
E(i)iiMcIiiifl, .6, W50 SiütiiBergerGlc 22 
7. 454, 8279. 
Gchmarsow, 25., Panfow Brekimeitr. 45. 
Echmii!. H,, Gchönebg, (Sumcioalb» 
ftrnfic 31. 
Gchneibcr, 91,, 027 Holimatfiftr. 08. 
Gchiiltze, M.. 342 3!iltl)imitr. 10 
T. 517, 1261. 
Gdj litte, !)!.,ä>!nneiidt.,4)liimeiuticg 107. 
Edjnljf, G„C2’Duniftr.2b7.S' 1,1652. 
Gchivai2. \V 15Lie,-ki,biirg>i-li.327. 
!> 2, 0097. 
Sdiiueijriii. Si, XV30 S.'nilpolbfir.L3 t 
,!Ü6, 1188. 
Gcchg, (>-.. SWOS Gdiulieiiilr. 31 
7. 917, 3103, 
Geitiier. P„ SXY03 Siilleiilr. 42. 41 
7. 917, 0591. 
Gellen, H., SäilmciJbf, üliibeläGetgeu 
Glrafic 0 7. St7, 23:2. 
Seiner, R., Gdmncbs, Qim3tmdec 
Girasic 56 7. (>) 1, 5381. 
Giltieimaim, 91, Wb Jlioiienflr. 16 T. 
VI 6, 70)7. 
2imoiifolm, 91, W8 Gljaik'lleiistr. 59 
7. 912, 1556. 
Singer, M., SW29, GoImJflr. 17. 
Got’toiuc-ti H„ Scinpellii., Ruthnd)» 
firaiij'Gir. 17 7. (85, 2850. 
Sommer, 'Jl.. Glcglib. itifiingci Glr.lOs. 
2oiiic,lS,Gd)inaigciib|,'Jlii',lactStr.ll 
7. H 9, 441*9. 
Glembcij, 6„ 'SilniciädL. tzeliuileSlec 
_Gtrnßc 21 7. H 7. UIJ4. 
Stenger, i\. W30 iäeidilcfnabeiicr 
Gtrafjc 2:1 T ill 0 430-1. 
2teii;cl,Ui„ Siuilluig, GorncliuSili 257. 
>!) 3, 1918. 
Ginnt, (£., XV 30 Hohenslaiiseiislr 17 
7. iil 5 5500. 
G,andi. E, W50itnifsi 1 slcndainml 1.15 
7. II. N53. 
T'imin, B„ tiillcnaii lalborfcc 'Weil 37. 
2 0, 0103. 
2l)nmniiii,tiill)elmiiie, 017 0r. Jianf- 
inner Glr. 110 7. G 7 2101. 
oclnic,ii„ScmpcIi|i>tCbcilniibF!i.07T 
015, 7515. 
ijdicvpci, 'll.,SYi'6S Sliticiflr. 5U 7.917 
Donh. 0041. 
Beiier,91. G..-WD0 SlfiiiiktgcrGlr 21a 
7. A1, 7532. 
'liadjitn, Sei halb, 5iilmtr8bf„ OmiiiucI» 
llrasic 10 7. .6 7. 8273. Rm («e- 
treibe, Futtermittel unb 9)1 ii 1)1 eil- 
fnbtifrtit. * 
'S (liier,G.Herm, 027 3)1 um eim r. 187. 
G 1, Beioi. 3019. ‘ * 
'JValj, it. H, gieglij, IViaiicitboisei 
Gnafic 39 T 
"Bedjoln, &, bljnrlolltitbg,, ‘Jltid)5> 
iliaßc 47 7 J 9, 304S>. 
Jücljtri, 96, Gliarlolleiilig., Slanllli. 127. 
G 1, 2350. 
•titibnn, 3, Gpmibnit, Suibcntij (1,7.8. 
jäcl>"rij," M, 02j 4<arlel|ii. 15 T 
E 2, 3703. 
SBcImmt, C, Srtcbeuaii, Siicbitr, 7 
7. tz 3. 1198. 
Werner, 3i., W50 Gpidiei uilr. t! 7. 
'Scmliaibt & Go, ti\YS7 Siitlblli 24 
7. G5, 5010. 
Sc;tl)cim, '.W, C2 Gpnnbtiiici Gtr.36 
7. 21. 4110. 
Wilde, G, 'lilöftivec. Gaaliuiullct 
Daunn 41 7. H9, 1771. 
Wille, G, Cberidjönctocitit, Sihnorl» 
ftiafje 20 7. D4. 5097. 
isjirllj, (!)., Scificnfcc, öocllicilr. 7 
Stöbet,G,Gdjviiebo.,Sndiiciibaiiiiti77'n 
« 1, 7795. 
Wrzo«. 9t, C25 Meiiihaibslr. 10 7. 
G 1, 1091. 
'Butfr ii. Go, X4 Hessische Glr G 7. 
A 5, 2100. 
Wnrzbnig, alt, C2 äiiibcifir.13 T.G2, 
Sir. 0531. 
Siele, (!>, SsJamiscc, llönigftt. 07C 
7. HO, 5154. . ■ , . 
viiinnlc, H, Siaricnbi. Itmferflr. 143 
7.11)5, 3660. 
Jilni, F. W, Gljailollcubg, Slinljcflr.lS 
7. G4, 0170. 
infcr, O, M043 Sleiic Jtöiiigfliafje 
Sie. 27 - 37 7. Gl, 2=02. 
Zwerner, D. & Go., SXV19 i-allflr. 14 
7. 916, 3122. 
1. ftaünfaltcn 
2. toipi;- 11. Gmjclftnnbel 
1. iyflbrifatioit 
3(cciuuiiffltorcii.Sn(irit'Jl!lieiineftlU 
fdmft, SW 119tStanischer Plax 3 7. 
!U2 üjlo. 7711. * 
Steciimiilatotciisabiit ÜJcrqa ti. in. 6.6. 
XW72chiffbaiierdamnil57.Dl,4439' 
9lcciimiil(itorcii>i)a6rlf G. ©oijclutlli & 
Go,ä030!töticniderSli.7a7.5 8,0208 
Accumulatoren-Fabrtk 
Wilhelm Maßen™ 
Stationäre Akkumulatoren aller Art 
Fahrzeug-Batterien 
Sngcitieiirlüro Berlin XV30 
Martin Lnlher-Glr. 82/B0 Gontel.5393 
Aconmulatorenfabrlk 
Dr. Tbeoilor Sonnenschein 
S XT 87, Äuttenfsr.63/4 »C9 5icig.C571 
SW 29,(ilitciimnii|lr.8 -> 1' VNneiw.4316
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.