Path:
Volume Teil IV. Straßen und Häuser Berlins Verwaltungsbezirk Treptow Adlershof, Alt= Glienicke, Johannisthal, Niederschöneweide

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

Verwaltungsbezirk Treptow 
umfaßt die Oris 
Mdlershof, M-Glienicke, Johannisthal, Niederschöneweide, Oberschönelveide, 
Treptow, Wuhlheide 
Mershof 
Verzeichnis der Straßen mit sämtlichen Häusern u. Bauplätzen nebst Angabe der Eigentümer, Verwalter u. Miete» 
Das Einwohnerverzeichnis ist in den allgemeinen Einwohnernachweis (Teil I.) alphabetisch eingereiht 
Abtstraße 
Adlergestell ->■ 
Süfjer Grund 
1 E ficfilier, S(., Ingen. 
(JohamuLthal). 
E Datmcr, VI.. Lehrer. 
a.D.(L»!!erGrunbl). 
8(6rnmoiu3ti B., 
Studiern n(. 
Sauer, O., KaffeehauS- 
befiv. 
SBoIjnc, A., Slndieurat. 
So»,luier, I., Bnchbind. 
Gbcrlc, g,, Schloner. 
Ernst, F., W-rlnistr 
Faudel. E„ Techuit. 
— N..Werkmilr. 
Säritct, 2(„ Rohrleg. 
ffrmick, W.. 'Jicttnr. 
Holmann, I., Verf.Beaint. 
T 
Kempf, F., Tischler, 
itniefer, H.. Kim. X 
Meier, Ä,Jn!lallat. 
iMjftlbl M. Arbeit. 
Sdjlicp, K„ Schlösset. 
Schradrr, G.. itfm. 
Städter, O.< Siadlob. 
Snipcit. 
Stengel, K., Photograph. 
Xrnmiuo, S(„ AclriibSIeil. 
Treiill«, SB-, Äfm. 
Walter, U)t„ Baulbeamt. 
Wellt. £>., Lehrer I. R. 
Baustellen. 
Stollteflr. 
Baustellen. 
Adlergestell ->■ 
Adlergestell 
Wenmfnwi Bln.-Grünav 
PofadowSkli- 
Iir. $■ 
Süßer 
(ätituö 
Abtnr. 
Plcmtirdfir. 
Zlllmltmirir. = 
V-il.Feld- 
tiemiur. 
Bcrl.Äaldstr, 

9L€(6öneiueibc 
B Bitueifiliol 
j StlMStien. 
I 
I 
I 
• a 
iotionnUlOnl 
tiirmattuiig 
Gemarkung (Siiiimit 
Tellowkaual 
Baracke» d. Pollzeifiedliina 
AdlerShof. 
E FisluS. 
IBaracke 1-10 Maunlchafls' 
räume. 
Baracke 17. 
Kirfchlan, F., Pol. Hpt. 
Wachtmstr. 
OschinSke, $)., Pol. Hpt. 
Wachlmstr. 
Schrener, B., Pol. Ob. 
Wachlmstr. 
Schulz, P.. Pol. 06, 
Sadifmflr. 
SobnnSti y., Pol. Ob. 
Wachlmstr. 
Wuckardt, F., Pol. Ob. 
Wachtmstr. 
Baracke 18. 
Ülöimt. M., Pol. 06. 
Wachtmstr. 
Hinz, ®„ Pol. Ob. 
Wachtmstr. 
Üiilei], £)., Pol. Hpt. 
Wach lmstr. 
Schröder, L, Pol. Hpt. 
Wachtmstr. 
Steinborn, O* Pol. Ob. 
Wachtmstr. 
Will. H., Pol. Hpt. 
Wachtmstr. 
Baraüe 19, 
Hoismann, B., Pol. Hpt. 
Wachtmstr. 
Marauardt, P., Pol. Ob, 
Wachlmstr. 
Rudow, H., Pol. Ob. 
Wachlmstr, 
Nuichle. 31., Pol. Ob. 
Wachtmstr. 
Tech. Ät., Pol. Wacht- 
mltv. 
SBotloctf, 5t., Pol. Hpt. 
wachtmstr. 
Baracke 20. 
ftlfw, ©., Posihelf. 
Gabbert, K., Pol. Hpt. 
Wachtmstr. 
Gase, L, Ww, 
Mauö, H., Pol. Ob. 
Wachlmstr 
Niemanu, W. Pol. Ob. 
Wachtmstr. 
Schüttle, 0., Posthelf. 
Baracke ‘21. 
Brandt, 3t, Pol. Ob, 
Wachlmstr. 
Gra>>, 2., Pol, Hjit. 
Wachlmstr, 
Hiine, O.. Pol. Ob. 
Wachtmstr. 
Jeffel, H„ Pol. Hanpl- 
wachlmstr. 
SßttetS, «.. Pol. Ob. 
Wachtmstr. 
üittade z2. 
yiäivter, 0., Pol. Ob. 
Wachlmstr. 
$etcll):v, (E., Pol. Ob. 
Wachtmstr. 
Koch. I5h., Pol. Ob. 
Wachlmstr. 
König, G., Pol. Ob. 
Wachtmstr. 
Man. K., Po!. Stilln. 
Schöubeck, iy., Pol. Hpt. 
Wachtmstr. 
Baracke 23. 
Bemme, 3t., lsiu.Angcst. 
Biberltein, (?., Pol. Ob. 
Wachtmstr. 
Mniche. P.. Zollassist. 
Nilchi, O.. Pol. Ob. 
Wachtmslr. 
Nenger, £>.. Pol. Haupt- 
wachtmstr, 
Vorwerk, St., Pol. Wacht 
ineister. 
Barocke 24. WirtichaftSka- 
in ttc 
Marohu, H., Kantine»!». 
iSSarackc US 
Geiger. E., Pol. Ob. Sekt. 
Heidrlch H.. Pol-Haupt^ 
wachtnislr. 
Hacke. Th.. Pol. Ob. 
Wachlmstr. 
Kiichyos, P, Pol. Ob, 
Wachtmstr. 
Krummrodt, 2B„ Pol. 
Hauptwachlmstr. 
Baracke 20 
Bergmann, %, Ksm. 
Bockhorst, V., tjoliaffift. 
Jacob, 41., Sieueraifist. 
Mcisiner, jß., Maaislr. 
Slliin. 
Steinte. P.,-Kanzl.Alfist. 
ÜBuii, P., Amtsgeh. 
volzvla». 
E Preutz. Reqierg.Potz- 
daui. Abt. Doinänen u. 
ivsr'leit. 
ÜSeigtl &Go.,Stomm.®E|. 
Holzgrobhdlg. ('-Betlinj. 
v!aaei(ilalj. 
E Reg. Potsdam, Abt. 
Domänen ii. Forsten, 
öppler & Go„ jy„ Feld- 
bahnmalerial l Berlin). 
I. Kahlbamn'sches Hau», 
fc. iEalilbaiini. IS„ A. F.. 
lrheni. Fabrk. 
iimil, H, Fabrtinsvel,. 
IL $fl!)lD(imiV|cht» HauS. 
E K-hldaum, (£. St. F.. 
(EIjciii. Snbrl. G.in.b.H. 
Hesse, Ä., Dipl. Jngeu. 
HI.Ka>iIbaum'ichcsHauS. 
E Kaljlbanm, t£. A. 
EIiciii. ffabrl. G.in.b.H. 
Knii!!manii.H.,Maichincil- 
milr. 
$le!lcijit518wtrlc. 
I E Bern erlgSst. d. NeichS 
monopoloctiUÄUfl. für 
Branntwein, Abt. Ab- 
IcrShof, Sprilfbrf. 
(Berlin). 
CohrS. ,v, BelriebSobcr- 
Icl. T. 
örabS, 9t„ (rjutbicnt. 
Kannnsl,, C., Betriebs- 
leif. 
Sollt, H, Maschincunistr. 
Glienicker Weg 
2—13 iüauittKciu 
II E Siucnatiiiä, @tbr„ 
Carboüneumsbrk. T 
AvenarinS GauAlgesheim 
(i. Dill. .'jwciginedcrl. 7. 
15 E bischer, 51., Schlrsser- 
lit’lr. (Oppcnstr. 66). 
Bertz, L. Arbtrin. 
Böienberg, O., Schleifer. 
Friedrich. A.. Arbeit. 
— tv.» Arbeit. 
Hoffmann, SS.. Arbeit, 
öaimatf. li„ Arbeit. 
Jede, ffi., Arbeit. 
K,ehl. W„ Ww. 
Knoll, P„ Kutlchtr. 
Koppen, A. Arbeit. 
Raylaff, M.. Nentenemp>. 
Sch.öder, {?., Robrlea. 
Schubert. !K„ Gastw. T. 
— «., Wächter. 
Oppeustr. -> 
16. 17 geb. Angnste« 
Biktoria-Sir. 1. 2. 
->2lugu|te<!8ifloria=Str.->- 
18 E Geigler, 51., Eigen- 
lümctiii. 
Bolhur, ©., Arbeit. 
Buche, K„ Wcrkmftr. 
Rclgentrcii. O., Arbeit. 
Glile, lß„ Arbeit. 
Kleinst, H., Invalide, 
flunaf, H., Gaslw. T. 
Kühl, P., Tischler. 
18 Mattes. 31, Arbeit. 
9tcuciiiocf, K.. Arbeit. 
Banlitz, 3t., Schmied. 
Paulus. ll(., Arbeit. 
Schmiilc, H., Näherin. 
19 Baustelle. 
20 E Klau. 'Jl., Fabrk. T. 
Glolbldiin, 58., Melallarl'. 
Heimke, O., Slrbeil. 
Helmrcich, O., Tischler. 
Hellwig, P.. Drtlier. 
Heittichel, D„ Schlosser. 
Kahl, iy., Schlosser. 
Klau & Hänlsch, Form- 
slecherei T 
Kolin, A., Arbeit. 
Krnhl, P., Baliuarb. 
Ladwig. M.. Meister. 
SlDS, H-, Wcrkmstr. 
Malliäi, A, Maurer. 
Mewes. O.. Bertret. 
!IIZü|6te, M-. Arbeit. 
Mocse, 0., MelaUarb. 
Müüer, K., Arbeit. 
Pelrich, M. X'cbcrorB. 
Phtraschik, I.. Arbkit. 
Naschte, P., Mechanik. 
Schreover, ®., Buchbind. 
Schröder, Ww. 
Schulze, K., Aibeit. 
Sicbenhaar 91., Arbeit. 
Stiübing, St,, Tischler. 
Boudrazeck, I., Iformilctf) 
Wanderer. I., Schriitmat. 
Wenzel, Rendant. 
Wüsiinhagen, jy., Arbeit. 
21 EWiegand, Sl.,Schneider. 
Stcimwmi, H.. Kraslmag. 
Sfchc. 
Przepwra, M., Ww. 
Puyke, A., Ww. 
Rücke, K.. Arbeit. 
Raichke, I., Ww. 
Senglaub, P., Arbeit. 
Schmidt. P„ jiiouleuv. 
Simle. 9t., Krattw. Rühr. 
22 c. Slvtlbe, £>., SSiifchc, T 
Polizei Wache 235 T. 
Brüske. P„ Ww. 
tlleinent, O., Werkmslr. 
Gulcliil, M., Ww. 
Gerlach, M.. formet. 
—28, Maschininb. 
Panl, I.. Ww. 
Schulte & Grnnwald. 
Malch. Rev. Werkst. T. 
Si-ub', H., Ww. 
Thiele, O., Arbeit. 
Weisj, (£., Arbeit. 
23 Bauitelle 
■21 E Hrub„, 8t., Metall- 
luttbrk. T. 
Ludolph, O, Wcrkmstr 
25 iöoiuielkc. 
Radickestr. -> 
26.27 flelj.z. Wobitfeslt 44-48. 
•28 I. a. Poiadowsk„sir. 1. 
E Viiersdors, Eigentüm. 
(KarlShorst). 
Albrecht, W., Lehrer. 
Bremer. K., Lehrer. 
Jähnichm A-, toast«. T. 
.Mtelichmtr, 6., Friseur. 
Lange, W., Tirekl. 
MüUer, E. itfm. 
Ramspolt, H., Drogist. 
Schröder, I., Tischler. 
iSurh. M.. Inge». 
Polaboni5kt)[,r. 
Süßer Grund 
ilblslr. -> 
29.3) Baustellen. 
3i6mMdSlT.->- 
31 Baustelle. 
Vilicnlfjalstr. ->• 
32. 33 Saiisicllcii. 
Vcrl. Fcldhcrrnstr. -> 
Baustellen. 
‘ $etl. Walds,r. -> 
Baustelle. 
■<r Gemarknng 
MicbetsdjoiieiueuV. -> 
Eisenbahn -> 
L BeamlenwohuhanS. 
E Deutsche rllcichSbahu 
A. G. 
VchrenbS. St., Eiscub. 
Weitführ. 
II. BcamteuwohnhauS. 
E Deutsche Reichsbahn 
A. G. 
Schulze, G„ Üiollentiislr 
Ste,„, P, Ob. Weichen, 
wärt. 
Rudower Chaussee 
BahnhosSgebäude. 
b. Deutsche Reichsbahn 
A. G. 
V. Sasse, F., Eisenb. Insp. 
Ludwig, H„ BahuhojSwirl 
T. 
-<- Eistnbahn 
Ttltowtanal. 
Gemorkung Grünan ->• 
Arndtplatz 
Ärndtstr. 
(Unbebaut). 
Arndtstraße 
Bismlirckslr.' 
1 E Gljntmim. «51- Dr., med.. 
Sän. Rat, Arzt. 
2 Pfarrhaus. 
E Kirchengemeinde 
5ldlershos. 
V. Siarckt, Pfarrer. 
3 E Krieich, P., Gejchöfls 
füllt i. R. 
Itriefch SB, Pol. Ob. 
Jnspeli. 
4 E Buch ei tu. St, Ww. 
(Gbarloticubg.l. 
V Snppos. H., Verwalt. 
(Haaenbergstr. 11). 
Balzar, O.. ffobrkt. T. 
Blicheteu, W.,chrm phonn. 
Präparate T. 
Teimcr, E., Privatm. 
Tschanter, E, Schmied. 
Üiadickeslr. -> 
5. 6 Baustellen. 
7 E Klosinsti, Maler. 
(Treptow). 
V. Wcflcner, E., Arbeit. 
Dreblow, V., Arbeit. 
Grabiger, A., Lagerverw. 
Grabow, P., ArutiL 
Lage», M., Ww. 
Haukow, H.. Ww. 
HanSinanu, A„ Ksm. 
Heinrich, 9t., Schlaffer. 
Kiudt, ffi„ Baupol. 
Lindeniann, W, ’JUücil. 
Lncht, iy., Arbeit. 
Ludwig, T., Büroangest. 
Magasch, F., Arbeit. 
Plehwt, 6., Koniettorin 
a. ö. 
Poweback, £)., Maler. 
Schreiber, 3C, Ww. 
Schütt, M., ffiiv. 
Sobkowiak, I., SlrBeif. 
Sprtngtr, M„ Arbeit. 
Weber. J„ Arbeit. 
7a E Bnt'er, W., Bäckernislr. 
T. 
Bambersti, L.. Slrbcit. 
BevcrSdorff, O., Plötlit. 
timiq,»., Beisichr.Beami 
Förster, M., Portefcuillel. 
Giebel, L, Ww. 
Gultiug.H.. Eiienb. Assist 
Hoppe W., Fräser. 
Mollenhauer, 51., Hanpi- 
lallicr. 
7a Pflug. C„ Posiichaffn. 113 Jcllmer. K., Privatier 
jioijl, 3t., Ww. “ — 
Wilde, A,, W>i>, 
7b E ;iwie sei. Wii’., finffee 
<Ber>,n>. 
VLitaiiMioib.'-U., Buchdruck, 
üoiT, ül„ '.yfoltr. 
Brandt, M, Ww. 
Bilychen, R., Arbeit. 
Dodjchuu, P, Ardeil. 
Dreüler, <E„ Manrcr. 
©eDrnmim, jt., Frau. 
(Sloyer, P, Arbeit, 
ßlolen, (i„ Poilbeniiit. 
Hcgener t?„ Selitenii. 
Honmauii, ii.. Zigarren. 
Kluge, ©, Sattler; 
J(i)ct, H,, Ww. 
MalieS, P„ Studien- 
direkt. 
Meier. H-, Techniker. 
PeterS, H„ Aihcit. 
Schipper, I., Monteur. 
Schul;, 'Jl, Arbeit. 
Stouge, I., 'Arbeit. 
Tielfch, !y„ Bohnwärler. 
Weyer Firn. 
Zühlle. K.. Aibeit. 
> E Lierfch, T„ Schul 
vornehcriii. o. D. 
Hildebraudt, l)i„ Slrbcii. 
Jäcks. Ä., Arbeit. 
Klieme iUt., Ww. 
Plöii, 31., Wertzeugm. 
da E SladcIIiojf, 6., 
Priuaiierc. 
Schreiber, W„ Beamt. 
Wcichmann, O, 51cbeit. 
S—11 Lausltllen. 
12 E Rafchte.G, Privater. 
Harirainpl, ist., Arbeit, 
vinze. H, Metallarb. 
flanitt, jl., Tiichler. 
•Ihiiger. Ärblrin, 
Ludwig, P„ Schleifet. 
Menzcl, P..' Schuhn,, 
üloti, £>., Maurer. 
Seidel, 8t., Arbeit. 
Seidler, O., Schoffli. 
Stoll, A., Arbeit. 
Auguste-Biktoua- 
©Ir. -> 
Sltitllplalj ->• 
I2»ELtmke,H. Gigcnhnnriil. 
V. Wnuhoff. O; Ob. 
Weich. Wärt. 
Bethmauu, W., OefdjäflS 
führ. 
Stellte. 33., Filialleit. 
Breudet, jl., Nahrin. 
Feuske, ffi., Stühriii. 
Gründer, 51., Drohet. 
.Htileiielenct.O., Buchhalt. 
Klein. H, '.'Irbttin. 
Krön, ffl.. Arbeit. 
Langelieiueke. P., Prediger 
Piitel. ,\„ Beamt. a. D. 
Rücken 6., Exped. 
Schölzel, H.. Ksm. 
Scholler, M., 'Jhbeit. 
Schröter. (?., Uaiitangci;. 
Schulte, G., Ww. 
Schulz, G. Maurer. 
Seidler, W., Ob. Ingen. 
Steppralh, W-, Homöo> 
path. 
Trnhn, S., Lokomotivführ. 
a. D. 
Zahl, R.. fistii. 
Ziu»iieriuann,H.. Verwalt. 
Sekt. 
13 E Somit. Gastw. 
(Meiiioltn). 
M Daran, M,, Verwaltrin 
(Nentolln). 
Bariel, L., Ww. 
Braun, I., Dentist. 
— Jt., Seifcnidlirf. T. 
Freier. H, Cchloffcr. 
Hoppe. B., Ciienb. J 
iUebienstel. 
Jahii. 3t„ Hoiiuipett. 
firnuieznt, Sl„ Tischler. 
Uiüsltr, llt., Wächter. 
Sinnjot-5, 51., Lakier. 
Pridlie, 11., Privatiere. 
Rampoldi, St, Schlosse« 
Reimers, jt., Ww. 
Sziitalsly, A„ Ww. 
Wandrey. W., Rangier- 
mllr. a. D. 
Linnhäuser, 81., Lokomo« 
Itölfiljr. 
14 E 'Wegener, O., Eigentüm. 
V Wegener, F, Landes- 
amtkangesl. 
Siacrii, O., Slationsmflr. 
l. 8t. 
Blatt, C.. KiI.Kaff.Angcst. 
Brandt, H., 'Äw. 
Brock,inseii, 1$.. Lehrerin. 
Burgm-inu. W., Ciseub. 
Aisist 
(inglcr, A., Cisenb. Assist. 
Klein, E., Lehrerin. 
Kloslcrmann, H„ 
Schweißer. 
Krelschmer, K, Arbeit. 
Kriegel, W., Pensionär. 
Sftiditnbtcker, P,, Eifenb. 
Sekt. 
Kühnel, P., Ksm. T 
Lobensteiu, Th., Dr.pliU., 
Chemiker. 
Mammach. P,, Ww. 
Müller, G„ Wcrkmstr. 
Nitschke, H.. Ww. 
Nudolph, 19., Ti|chler. 
SchimonSky. 3)t, Ingen, 
Skalla, S» Mechanil. 
Wegener, R., Buchbalt. 
Werkmetsier, 5t., Ww. 
Oppenstr. 
Baustellen. 
Glienicker Weg 
Baustellen. 
-4r Oppenstr. 
Baustellen. 
-<-Anguste-Biktoria-Slr.->- 
Arudlplatz 
Baiistelleu. 
Nadickestr. 
25 E Hüliuleiu, O., Bez. 
Sdiorailtinitgmnfir. T. 
Alberih. Ph., Feiltiihanev- 
ntitr. 
Kersten. E„ Lehrerin. 
Köstlich, S,, Ww. 
Luder, 18., Lehret. 
Starcke, 51.. Lchrtnn. 
Nschleral, 51., GaSanst. 
Beamt. 
Woltersdorf, M., Schrift« 
ley. 
26 E Möhriiijl. G, Leder» 
wrfbrü T. 
Hechler, Sluditurat. 
Klotli, e., Tischler. 
MaaS, M., Slrbcit. 
Pclralch. F., Wcrkzeugm. 
Kirche. 
27. 28 Baustellen. 
2U f. a. Bismarckstt. 47, 
E Sygusch. F., Ksm. 
Dittuer, W., Klempner. 
Hofsmau», 51„ Ww. 
Liubrnnner. M. Pol, 
Wachtmstr. 
Schmidt. F., Ärbeit. 
TewS. E.. Ksm. 
Wagenet, H., Ww. 
BiSmarckflr. ->
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.