Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

II. Teil 
Tuche 
Commerz- un£ Privat-Bank 
Tür- u. ^ensterbcschläqe 703 
Hans Prange 
Spezialhaus für Herrenstoffe, 
Damenstoffe u. Baumwollwaren 
SO 36, Wiener Strafio 15 
Tel. Moritzplatz 7443 
I 
Prause, D., U2 aiiollenmartl 1. 
'ßreufi, [?.; NO18 ©r. granf|iiilcr2lt.75 
• Rawicz, 625 Alexaiidersir. 32 T. 
Agil. 1803. 
31cbcitfasl.3 .Gsjnriolltiitg., Spiinbanct 
Seig SO. 
Men)aft, SK, NG5 Mitliersir. 141 T. 
Mb. 9451. 
9tietl), 51, 02 SButgllr. 30. 
M. RiethmUller 
C2,Molkcnmurktl5T.Mcrk.70C» 
SlliUtdjft, St„ N 65 9lmftcrbnmtr Ehr. 6, 
3!obert, 3., 0 2 Hohei Slcinwrg 0. 7 
T. Mcil. 3m. 
9Mcnbaiim, M„ NSlSoHjtlitgcrEir.S 
T. Nord. 11092. 
3!osei,bcig & 3!ofcii&oiff# N5t SBcin« 
liiciilcrstr. 10 T. Nd». 2891. 
Molciiborf, I., N 54 Stöfeutbaler Sir. 18 
T. Nd». 7048. 
Slofendorll, D„ W15 Pmiser Eir. 20 
T. Clitm 1810. 
Slofcnboiff, 6. li. 2., N5t 3!o|cnlljaler 
EtmsjC 10 T. 31bli. 4814. 
ülofncr, C., N 51 Smienftr. 23 T. 
3ioll)blmit, S., N 54 Sllle Srijönl;nit|cr 
Glrasje 42 T 
Stuben, M., XV30 Barbarossastr, 53 T. 
Mir. 3190. 
'•Ruine, 3JlarlI)n, Sidiier}., Siinnfmislieg 
Nr. 25 T. 5335. 
Gnlmiioii & Co., C2 Jtöuigflr. 30 T. 
Mflil. CGI. 
Goiibcr. t!i\, Spaitimn, PoiSdauter Sir. 
Nr. 2t T 
EiljciitoleiuMi, SBilitteiCdf, Usjlnnbilr. 
'J!r. 13A 139. 
Sitjiiiioiij, ti„ 02 Gimfouer Sir. 11 
T. Hlbii. 10129. 
Cchlam, ffi., 0112 Cioffeuer Sir. 22, 
Srljlcbc, F. S3., SV8 Leipziger Lir. 99 
T. Sir. 1GI. 
Gd)leiiiiger.S.,35ilmeivbf.,.£iolileiiiifdjc 
Glrafie 8 T. llljlb. t-073. 
Sdliiceroeiii-Savibmmtii, ü, S12 Piin- 
,;e;i|ir. 33 T Mpl. 3404. 
Gdjöning & H'inbuer, L 50 UiCaitslr. 31 
T. Hajenh. (185:>. 
SrtjiiHic 3!<idif., 15. T., SO 10 Sjilficv 
Ijaiifener Sir. 15. 16 T. 
Sdjulualer & Ho.. G. m. 6. H., AY30 
Srmmsteiitec Sir. 1. 
£(llüi<Hiti,!vricb(t,'(5anfcU',8niuotu(tr.l. 
Schwarz, L. M 113 Sdjimsjnuser Sltfrc 
3fr. 108 T. 
Grt)iuOT5stclii,g,SW19Äomnmiiiaiilcii= 
tttafce 70 T. ’Mert. 8113. 
Gdjmiir3ilciii1S„C‘25i|jtciiä!niicrSlr21 
Geifert, 0., 0112 Letidlichstc 12 T. 
ffiflU. 2951 
6ccciä!i),2l..ti.®cn«!,S\V10®rim(lr.n 
bi4 20 T. iUictf. 0958. 
Siegel, 6\, M<)43 3!sitc Stömqslr. 87 
T K-lst. 8897. 
6ilbcili>i|l, H., NG5 Müilerstr. 40b 
T 3.!ib. 3o37. 
<3imte, Hilrne, i![)iuloUcit6g., Waidstr. 
’Jir. 2 T. Gieinpi. 11901. 
SiimpiiiJ, S(, fflilmttStf., Joachim 
5rie6rid)=Slr. 37. 38. 
Epatz. I, SWGS Xinbti'.ltr. 115 T. 
Soul). 9275, 
Ttcchcr, Cy„ N53 Gljouiicr Sir. 63. 
Ginn, SB., X 51 iWuladftr. 5. 
Heinrich Thurian 
iSW(i8,3fi'or/(iiofciirii\74_T.2öi!lj2330. 
Tobias, A., SOü5')5rcn,ilaiior3([lcc215. 
Soiifmcier, ffi., SBeijjcnlcf, Prenzlauer 
Promenade 10. 
Tunmps Tiiche (ijcfcllfdjnfl m. b. H.. 02 
Slönigilr. 1—8 T. Sicit. 1011. 
Tuchhouü Norden IViorius & eicburlfi, 
851 »riiiuicnilv. 192 T. 3!dn. 8117. 
TiichhaiiSEüdcii David Polsciiborff,LI9 
Üomilflcr Tann» 4. 
Tuchmüllcr G. in. b. H., 02 Lurgstr. 
. Jir. 13.14 T fflfcit 9182. 
Tuch-Peters G. m. b. H. 
AV57, ffimificiutlroSe 11, Potsdamer 
Sfrntc 25, @oI(j[lr. 32. 9ificiiiflra6c 50 
Stcjli^, SUbrcdjtliraiic 119. 
Sanier, H6l ®Etctmtett!lr. 21. 
Hrlind), <£., 62 Evandaucr Sir. 22 T. 
Merk. 4173. 
Walkhoff, A.. N043 Steile Jlölifflflr. 64 
T. itglt. 8170. 
SfflslÖraaiiit, G., N 395Hciitiifciiborfcr Sir. 
i)lr. 15 T. Huind. 1820. 
2Ecbcr<£acfjbsr,2Jf.,WE01iK(|crSir.lGT. 
Sfficber, Q, MW 87 S0cu|Iel|tra6« 18 
T Mb. 1991. 
SBefleinr li. Pohlil, W 35 PolLdamer 
Slroßc 25 T. 
Werner, SB., N31 SBrumieiiRr. 145 T. 
Sliilbiimmi S., 025 PienzlmicrS!r.38i: 
Silo:. 1602. 
Wi„!ir,S., Charlolleubg., StjBdjWlT. 
Siiiilerfclb, @.,025 Äl. Alcxanderslr. 18 
T 311er. 664. 
38i$ii1cd)8fi, A., W 67 Slcinmrtzslr. 2 
T Jtnrf^7834. 
Soll, H.. W57 PallaSllr. 17 T. 
Wolf, M.. Gljarlotlcitbg., Wallllr. 30. 
iüoljf & Seifütt, uonit. ii-oijf & Nackow, 
N 54 Satfcidjtr Martt 5 T. Ndn. 
31r. 47tiG. 
Walff. H.< W57 ElcmmcHilr. 43. 
3üd)iicv, A.,S!euköllil,Jägerstr.5 T.1753. 
Mhniiig 19. Her 
W57.Culmstr.21  T.Steph.4771 
4. Versandgeschäüe 
Sditilf, Carl Otto, tiOlß Cöpeniikcr 
StraliC 86. 87 T. Mpl. 12601. . 
Sditociiit, ffloo 02 Äiirgftr. 3 T 
!D!crf. 1476. 
Sö!)Imwui & Stern, S01G Schälcr- 
stiafjc 12 T. Mpl. 7267. 
Zabel, 6. !ß., \V57 5llueii3IcCcu[lr. 3 
T. Lzw. 0458. 
u. Scfdicii, Curl, SXY61 KatzbachIIr.27 
T. Hafcich. 3509. 
Äagner.P, 2diöue6g.,6nmcluatbtlr.70 
T. Slpul). 1!'30. 
SEclotilainji, W„ griebeuau, Qrtcgeilr. 
Sir. 2>> T. 3il)ciii,i. 7422. 
9Bci5 tc,.'3-,5TO tn Pccn^lauctütllccl 15 T. 
Wende, £>., SW19 llrniifeiiflr. 21 T. 
8tv. 7289. 
lehmann * He. 
Charloticnbnrg 1 
Wilmorsdorfer titraCo 103 
Tuchversand 
Spoziiilltiit: 
Marenäo, sebwarze una 
blaue Hammäame 
5. Vertreter 
Aron. a, tiW196rfmflr. 14.15T .Merk. 
3lr. 11910. 
3(irr, Sioqiiiiind. SW11 HaIIcsd>eS 
lllcr 23 T. Silbf. 1013. 
lönmnmiii, P., Lankwch, üSctufaficIcr 
Slmi;e 16 T. fidjtcrf. 1583. 
Seljr, St', tiW19 ticrlraiiilenilr. 23 
T. Merk. 260. 
Wjrildi, ö„ SW6S Simraerilr. 77 
Douh 418. 
$!iid)clcu,3l.,C2 5UiimHr.2T. Merk. 1471 
Claus, .'Hobelt, XO 13 'tinbirctilr. 5 T 
«Bit. 2311. 
Golmcii, H., W10 Sioit 6er fieiibl 
Slmfio 9 T 378.1. 
Cuiimonl, i\iiy, SO 10 Sdjmibilr. 18 T. 
3Jivl. 83(13. 
Tauiel L Knop, W 50 Jäaerstr. 25 T. 
Sir. 7501. 
Srefcl,3f., & (so.. Schönebq., Moiüerg: 
fliafic 15 T. isfeDlj. 810. 
Fischer, ttmil, Tucha>ieiilur, 859 giditc. 
ilrnfje 32 T. Haseuh. GSOO. 
gildjcr, Ollo, Stjciiiiiv W 35 (üeulliiitet 
Slinfje 20 T. Lzw. 3018. 
5tcuii(Mm,S.,\V3USamI)«(ie:Slt..l0T. 
Slrt. 692::. 
<5iae6e,U'f.,(J23JrciteSlr5T.3il/ciu(t.247 
Grdn.Leo, W50 SleflciiSbnrgct Sir. 33 T. 
ÄU. 298. 
Srnljit, Max,622ildeiisir.24 Tfiferf.994, 
öimbcroiiiiui, üiiiiuia, N W 21 Dorl 
mlinder Sir. !) T Hansa 28-1. 
(SiilliiKimi, 'Jlubolf & Slifons, SW 19 
,'furfirajje 20. 21 T. Merk. 1148. 
Hah». P.. tiW2l) !Biicranlb[trnjsc 15 T. 
Hasenh. 7250. 
Herrmami, Sllüctl, C2 $rcilcSlr.23T. 
Merk. 751. 
§tvj6cra, Giuini. 625 Kaiser Wilhelm 
Slrafie 18 T. 311er. 4981. 
Ho>7»imm, R- W8 Leipziger Sir. 103 
T. Sir. G5s9. 
Hoiuen,, ö„ 814 SSaltflr. 74. 
T Mpl. 8183. 
iticiiüiui, 31iil)cirb, SW 19 Peiriplai! 4 
T. Melk. 6851. 
itocbler, InlinS, SW 19 Serlrmidlcu- 
litafic 23 T.Slr. 9170. 
ffirombnd), 3!., SBilmerSbf., Vabensche 
Stinftc 13 T. Ps>b. 1970. 
Kriiimtoiu, H.. SWll Deffaner Sir. 17 
T. iUF. 5:>9a 
üober Ludwig, 5nd)=3lgeiiliir, S14 
Gebnfiiniiflr. 22 T Mpl. 70(13. 
Sotljtimdcv, <q., SiljBiiebit., S'eemiier 
GUnfie 2 T Sleplj. 4653. 
Snifäiuil, Slobcrt, (lljiirlotlciibg., Kaul- 
fltofic 561) T. Will). 71)01. 
Ma,-nS.J.,02 Brüderstr.1 TSJieik.l 106. 
3)iiiiciid,li.,N055ÜiiciiiCiibiirgerGlr.70 
T Huuib. 1283. 
Stcijcr, Paul, \V30 SltambcrgctSIr. 15 
T. 5215. 
Pelchel, O., K0C5 Prenjfaiier Allee 38 
T. Vlies. 7725. 
PelerS, 31., N0 55 Vöiiowstr. 28 
T. flflfl. 8223. 
‘I1 i)l)l,Garl.Li 21ini'fl(iv. 30T. Dibti. 10540. 
3inbeniad;cr/31., ,S W68 iOfaikgrafeii’ 
flraiic 0. 
Slalbgeb, ilbolf, C2 SSiüJcrflr. 1 T. 
3J!evl. 7V3. 
Sleilid), I., W50 Sifttiiberger Sir. 21 
T. Gtciuyl. 14987. 
Ries-I, I. W 57 PallaSstr. 12 T. 
Nlbf. 4693.' 
Siiinge, M., S59 ©mefesir. 14. 
Schmidt. Kricdrich, SO 16tingcV.i{et8 T. 
«pl. 7612. 
Gdimilt & Marlm?, 62 Biüdcrsir.11.12 
T Sietk. 1422. 
Schmiß. R. ?(., & Co, 02Schl°ßpl°d 
Sir. 1 T.Ärf. 7933». 587. 
Schrepffer, Franz, S14 Slitiieiisit. 22T. 
Mpl. 9923. 
Sd)itkc,81.,02 An bcrSIralaiier Brücke? 
T. flgft. 7405. 
Schnitze, 51. Hermann, W 30 Sottbä» 
Jiltcr Sir. 8 T. itrf. 1224. 
Schnitze, SJr. Will)., AV50 Vamherger 
iitoßc 61 T. Eloph. 9484. 
Tücher 
’. Schals n. Tücher 
Tüll u. Spitzen 
I. Gpiocit ii. Tüll 
Tüllstopfereien 
j. Stnitsljiopieieieit 
L 
Turbinen 
Klein Dampf-Turbinen 
C. Rldari Aaarbacb, Hasditoenlabrik 
Mliibeliciil'S'resbcn 
i-!crtr.: Oher-lQi. DiebltSCh, (ämuctoalb, 
Hohen.;ollenidaiiiiii 52. T. Ilhlaud 2748. 
Laiiki-Turbinc ('l.ni.6.y.,SWGl Tempel 
hofcr Ujtt 21. 
Senlldjc Söelli)-Scf)i[fäfiiibiiicii ©es 
in. b. H., W 15 Stoiscrnllec 201 T. 
PIzb 16Ä 
Sleltner iMiiiMurbinr, G.m. b.H., W50 
XniiriU:icm'lr.l0Tcleiiipl.l0u77—78. 
Mnertrr, Ha»^, :!!vil-Inge,iieur. Gljnr 
[ollciilig,2criibiirflftr.45T.Seft.lS32. 
IsdiiMlaMBemBii 
vorig. J. S. Schwalbe & Sohn, Chemnllz 
Vcrtr.: Obering. Crotogino, Clmrloltbg. 
W 30,3!olTcnbovhlr. 21 li T. Siiitzoro 1870 
Wassert nrbinon 
1 TorblnonregTilatoren. 
Sianber Turbinen Picf. m. 6. H., NW 40 
Sriebridj jtnrMIfer 2—4. 
Franz Sauerbier 
SO 3t», R orster Str.4-6.T.fflpl.4'J21,4922. 
Fabrik f.Erpandor-iyabrradjallciiedcrn. 
E. H. Schutze 
SW 68, rlüch>l,as;e35Tel. 2i,nl). 4033. 
rn. Vo& & Söhne 
017. :l’( ü bleu fl r. 60b T «all. 2741. 
Ernst Zahn 
Turngeräte-Fabrik 
SO 26, ElisabeMer 41.42 T.Mpl.6465 
Gartenturngeräte für Private 
Je 
Türöffner 
Türen (eiserne) 
[. Giserne Fenster n. Türen 
Türen (hölzerne) 
Richard Beckers 
Fensteru.TUren f.Siedig. u.Hochl). 
ScliüDebg, Verl. fieii.-Vapc-Stv. 
T.s tpph. 4 81 s/13 Draht: Türenbeckers 
Sserrplattenfiiren 
p. k. u. jr. 
„Hansrat“ Q. m. b. H. 
$i erliit-Sdi ii nebe rg, 
-achsendaiui» 41 T Stephan 8310—42. 
Hiiuiiko 5oIj6cat6eiluug5ia6i:it ®. m. 
b. H-, (Sljailollenbg., itantfir. 30 T 
Turmuhren 
f. Uhren 
Turngeräte 
7t., N11 vßiUcritv.'MT.-v'umb. 
Nr. LZoUtx    
Türöffner E. Rehbein 
Jf 24, JJiicbridiftr. l:,lil T 3!orde» 7019 
Triller & Adam ^tälint0 
SW GS/JiCiicuöiirgeritr/i-lT.CDönlj.yL-LM. 
Normal- 
Türschließer 
E. REHBEBN 
N 24, Friedrichstr. 131D 
Kcko Knrlstruße 
Aul liulinhot FrieiiridistraSo 
Tel. Kordon 7019 
-Reparaturen- 
Ersatzteile aller Systeme 
Leistungsfähigstes 
Spezialhaus 
ROd.Werlll Intl. BenedictKramer 
JviiDril furTüririjliciict „?lblei", „ilicnl" 
Sd)lo|Wjmmgcii „2l)mo" u. „Panzer" 
025, Sll. 3ilcrni:bcr:lr. 28 iSIblerljauä) 
Tel. iiiiiiigftobt 5(J0 n. 0000. 
Türschoner 
C 
Türaohließer 
^iicbeIer,0ebr.,S W61 ,viic6iid)[ir. 43 T. 
Bert Türschließer-Fahrik 
Schubert S. Sohn 
C25, RrenzIauerStr.41 T.Kgst.822 
Scliercngittcr, Fcostcrver- 
gittcrungen u. Sicherheitsschlösser 
Adler* unfl Real' 
Tflrschliefier 
Tyras-Siciterungen 
Brauii.I.,g!öl)re»geschäil,V27Vl„mei,- 
ftrnfic 88 T. Kgs! 1375. 
Lnffewitz & Hirschteld, 3!en!öllii. Knese- 
bedstr. 21 T 9639. 
Deufscbe lürsdilieBer-lndasIrie 
Oscar Müller 
S14, Stallschreibcrstr. 58 T. Mpl.10334 
lütidjlicfiet „Victoria“ mib „BKS“ 
(l)l)bmulnch), „Berolina“ (pneiinmlildi) 
sowie Ptubelliitidiliesjcv „Famosa“, 
änsierst preidtu. 3!eparatnreu ii. Eriatz- 
Sebetn u. Teile jeden i?abii!alS billigst 
Seist, I., 0 27MarkiiSltr.2I T.?(fei'.G131. 
Heimschutz 
Metallwaren-Fabrlk 
027,2tiibren?Ilr. 40 T.Sller. 1007,1008. 
Iinpcrial, Hclmschulz, Monopol, 
Herkules, Boy, Jupiter. 
Box-PondoltürsolilleOer. 
R. Brose 
SOX, Mani^ssclür. 83 T. Mpl. 
Unzerbrochiicho Tärsohoncr 
aus ZelliiloM in allen Größen 
Ausstattung ganzer Bauten 
Das Anschlagen wird übernommen, 
Klose & Hintze 
017.LangcStr.l9T.Alcx.5979 
Türschoner I 
aus Zelluloid 
^ Türglcherungea j 
Sttlcga & SfllcinSff, 2!>Z., 8U Stall» 
schrcibcrslr. 62 T. Mpl. 9023. 
C 
Tür- u.Fenster- 
besohläge 
Albert Win & k«. 
Fabrik für pneumatische 
und hydraulische Türschließer 
Eraatzfedcru, Reparaturen 
SO 26, Ac’albertslr. 7 
Tel. 5r«ritzplatz 2839 
Fabrik f(ir Turngeräte 
W Blrnnenlhalstr.13 T. Lzw. 1686 
Rudslpb ßaase 
N018, Gr. Frankfurter Str. 48 
Tel. Alexander 3137. 
I Spezi! 
Zimmer 
Lössler, Heiniidi, iBilmetäbs., lllilnnbstt, 
Sir. 138.139 T Pfzb. 888. 
SachS, St., Charlolleubg., Slnnifir. 47 
T Tieinpl. 7244. 
TürscHiließer 
Corona, Gloria, Piiünix.Mctcora. 
KometjSiciici'licitsschloß,.Ideal“ 
n. Scliliill-Siclieviingen„Hektor“ 
fabrizieren als Spezialität 
Meyer &Roschkowski 
TUrschlleßer-Falirik 
NW 21, Alt-Moabit 105 
Fornsprcchcr MoaLit 9525, 3011 
Rcparat.u.ErsatzIcIlesäratl.Systcme 
Gegrdndot 1896 
Normal-Türichlichcr, ffi. ’JItfjbciii, N 24 
Friebrichlir. 131(1 T. 3!bn. 7019, siehe 
nächste Spalte.  
Sperling & Co. 
SO 33, ödjlcjisdie Sir. 32 T. Kgii. 1136. 
Otto Steiner 
Eisenwaren-engros, Export 
342, Niileislr. 87 T Toich. 546, 547. 
A. L. Benecke 
N 39, gfjaiiiieeitv. rG T 3ibn.9065,9066. 
60611, gnliu3,U St lüiagajmffr. 15.16 T. 
Jtgst. 1335.  
A. Friedrich 
Rcichciibcrgel Slr..l.4 V.Mpl.90^i,587 
W. Henckel 
S W G8, Siitbcnflrnfic 8<'> T Döüh. 1719. 
Hentschel & Stephan 
Sll, Dreödeuer glr.80 Ta>tpl.CGS,G70 
Carl Legel 
— Sachverständiger, — 
C5L JJtU£fcc)irst[;c 4 T. Norde» 8202. 
Carl Müller 
Gegründet 1876 
Beeideter Sachverständiger für 
Gericht und Handelskammer 
S14, Alte Jnkabstr.78 T. Merk, 2051 
Schiebelenster, 
Schiebetüren 
Rattunde & Kuhnke 
314. 'Jlnneiisivnfic 14 T. Mpl.3158. 
£d)[oiiereiortifeC_Smi6efd)Iöge. 
Sdinliie, Silljclw. W 00 Manerslr. 77 T. 
8 fr. 1231. 
SdmUe & Stola, 0112 Jinolvsir. 30 
T. itgil. 8579.  
Wilh. Schwarz Söhne 
SO 26, Walbemarslr. 10» T. Mpl. 5362 
Bau- und Schicbetorbeschläge, 
Harmonikatür-Beschlägc, 
Pendel- und Drehtürheschläge. . 
6. H. Speck 
W 35, gii|jim>ftrnfic 2 T. vzw. 2704 
Otto Steiner 
Eisenwaren-engros, Export 
S42, 91i;:..[lr. 87 T. Dolch. 546, 517,
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.