Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1926 (Public Domain)

II. Teil 
Architekten 
Commerz- und Privat-Bänk 
Architekten 
13 
3>iuiisut(v2L tJilmcrSf., sl*riiijtcgciiten 
streif 2. _ 
Gbcttbori. sv, N\Y 21 Arcbowslr. 4 T. 
IStu 21bl i 
Cbeihaqe.l, N, Streitern, (iretcfrtih Gn. 
liberficrb, Ui, Gtegltß, Sachsenwalb 
strafte 29 T. 2720. 
(rrf, Enn!, Rricbcnati, Niebsri. 25 T. 
Wjcirg. 77b 
.Gcflmibt, I. ^oimnmrlljaL öro'^ Ycr 
luu l Tam n lol T. 
(SWbnnt, 4>. 031 Z\\\\\tz 2<\ 70 
T. ?(lcf bolS. 
Ehrlich. M. SW01 Welle Alhancc- 
Straf,c 10 T. Hitir 7723 
GitiMficiiif, k2 fVichctnut, ^uiin^ir 15 
(itrtn'itiopi, Jt, yjciifolln, (ilbi'ilr 2') 
l »nji) 
(ridifivuM, E, ü'fintloilcuOq, 0)ncutfe 
ftni|,c Ji- 
Gidho’i, Vichtcit, Dialiftr 52 T. 3121. 
Liienluiq. , l'iliucnbr, ^k.ei 
L’crqir Sir. 51 T ^!;b. 2790 
(hiemctd), '-i!, W57 ^'wligvrscheilslr. 
Ni iS T. 
Gilcimomr, (5. Sleqlu, Fuebtirfi5iu!,cr 
Gtiniie 55 T. Ib5b 
Gtuirltier, 0, W JO ^nKrlaiibstr 5 T 
war hü-jt. 
Gmmmgumti, M, Lichten, Itnla bcii 
(risfn'it 12/ T tüd i 
(5>igel, L, W15 tatui|tcu&ar.uuji 5 
t. .it olb 
(siiglmieu, 0,‘-Uilmeifriii ,Sil(jehii?aitc 
fii 107 l(lj T. ttnld. t-UbJ 
(hbmniut, & l'tcv, ishcnlottettbq, Wil 
ntcuticuici Gli (,0 T. Steinpl (»417 
(übntanit O, Xnhlcm, Am Anqci b, 
s Shqln, 107/ 
(itnciii*, ß , Xitrfnat, kViauicit|'cl|ir. lb 
Imt'i, F N;of;cn!d)onljau|ut, Cinnte 
flm[,c ‘Jt 
v iriTcn, V, cicqlnj. Beiinreür 2 T. 
Uvefuti], IM , ^iichuiifmiumciDc, fuviil' 
tucrDci 2h r T Db Jlo 
Gwitlfr, Utdtlviibq, 'WüUmliflitslr 5 T 
tfslbci, U, N5 b, Uocllutec <Htr 12 T. 
tmnib 09 H 
?jiilntcm:,u ,2icqliu Qumcifli JT.bllo 
^aebciljübt.f A1 5 WioiIjaqcneiGtr 113. 
vnmthuih'a.ij'Sau 11t i>. v, 
^ichi-'iioq, MvUciidoulll. 1UB T. 27J 
Fcdmu, <S, ('* ailüticnbo, ilitobcl- 
boinm <;7 T. ^csl .15' 
ociti r, C. ftiuoluicichof, ilarohncnhof 
itraftc 2J. 
Feblcr. F, \V(>2 Süaljuiitsjci Slr 12 
T. Steph. 5075 
freute, A , Wtb Svilficlmtti iub T. 
ßtr blbd 
Feucrhub, F, SO 10 Dljmfir 4 
üiciitx, ß » b\V 11 Mvmiiqinvec <3tr GJ 
T. Mif 70-<l 
ß’irter! '3, WiuicnM (Sfjau?iccjli, 1S 
T. Snbr JS*t. 
out^cll'chi, , C25 Sudicufti. d2 
f. yibn. 7VJ1 
fttile, O, tyumciunlb, Cubrcdilflr 1. 
,\ifd) D, N 1 sd)lff(cnn (>T.sUbu 17BJ 
tiijdict, 15, hUtnicmalb, Iinbcncr Gli 
Nr. 2) T. P'zb <r»l 
i\tidjci,V’,V d) cir.^mbcnburqhamiubt 
^t!d)cr,'J{. »\uliSoltaitr 7lIHunib77u 
vlntoiv, W, 0)i immalb, eicnuuMr 26 
T. Ptzb..ru.. 
^leer, 5, SW 18 513tlljcliti|lr 121. T. 
Haien!) 2XK)<> 
ö’Icif, vl, Nü*)">, C')ict!j|üalbccSlr 2J0 
T. ?lici unj 
^Lumicll, I, Vnnfiuiv, DüUheliilc: Sir 
Nr. lb T. ^iriiicif* üUUU. 
ßintite, B, Lrchlcls. Mucfcbcrfi'ti 12 
T. 1755 
turnte, O, Steqln', Diionslr 20T.,022, 
tytrtcitfcl, iüi, IKcpicr ^nmiiciilct, AY15 
Uiiclcbcdm 5.5 t T. BiSm 4121 
Franzke, it, Dahlcm, Landvltwcq 2 i?. 
Freimann & Kreisen 
Innenarchitekten 
W15, Kurfürstendamm 190—192 
Toi. üismurtk üS-G. yj87, HTÖÖ 
= Innenarchitektur, = 
kompl WohnunnseinrichtunQen. 
Antlqaltdton. 
iZrese, N Jl, Stralinnder Sir 17 T. 
hilli'b 4411. 
Fii.se, %, (Sljnrloltenbq, Mommscu- 
faafic 13 T. Bism üüol 
ß^rnib, (^, W10 Utcgcntcnfti. ot T. 
2zw. Vubl. 
,S 14'J!cuc3arob|tr iT.iVti'IB1 ’G 
oret), ;l{, (51)cirloucilbg. Wovtljcftr. bO 
T. etcmpl. 570 
Sticbcnlbal, (5, Charlolteubg, ihnfci« 
bnmm 41 T. West. 212 
Sricblanbcr, S, N 2iMrnui5!iidf|ir. 18 T. 
Mbn Ul 5U. 
ßncblnubcr, S, Gfjarlullcitburg, 
Monli.licusir. 3 T. Aisiu. 4170. 
Friedmanu. C, \\(>2 Landarasenslr. 11 
s. 9tlbf 1<J57. 
Fuediid), (5, Wlu 2ubtumlird;ftr. 7 T. 
Ohua 21J. 
Fricdtlch.O,SchorieVa, MarilttLuIhor« 
ßfiofic 46. 
^nerS (£, Lichterfc!be, Enzianstr. 31.910 
Le Rnct, W57 Kurfurüenstr. 154. 
Fnijche, M.. N\YG9iatfjeitoivcr(5lL3S 
T. Hansa 1288. 
yitV, 5, N 30 Torjslr. 20 T^ßiisa 4U91 
^ritziche L Löhdach, W6J VlctflVcd 
strafje 20 T. Mif. 2746 
Fröhlich. A, 027 Kl. Sdtbreosftr 1. 
^röhUdi, G, GI)(iiIoifenb(t, Murtiu'tcn 
bamm 12 T Siciiwl. 12977 
Fröhlich, M, W50 Präger Gti. 15 T. 
llhlb. Jb2 
Fioynuity, E, Tempelhof, Kar,^r ^il 
ljeliu*3ir Ja T. Sitbr 170‘) 
Froeie ü), Charlotlenbg, Fniidjeiti.5j 
T. iiuu) wrw 
oft, . Gtctihl,, Düppelm 9. 
Frnbstp, ätf,Sablcm# vnnbcrcljleur 20 
ii»abcstn)t, Ä, Treplow, Vlm 2rcptoiver 
Puk 51 T. 
V.allii-’v A. NW21 Cnener Cir 11. 
(^nciincr, , (Sbarloticutg,Vismarcl 
füafjc 70 T. iZlUlf) 171. 
Ocbm.:i, M N W2J 2tcgmimb3 Hof 1 
T. 5971. 
(ik'ilflmt*, , Fncbcitau, Slubcuratirfj 
ftiaftC JS T Nlu'uiq 297. 
Ct»4t(nci, H.. (Ssmiloitmbq, EybcMr.5J 
T Glciitpl, 11.519. 
bclf, W, yicufell'i, ^esersll 05 6'« 
T. 5201, 2ü7^ 
Gk'llitd), Ü \\ "0 Kulmbackier Sir 6 
T. Gtcph 6921. 
^cn3 31 ,Srfjönebij,9Koimmetiletiffr3 i 
T. 2tcpl). 4105 
(ypunefe, , NU55T>ic ulaitcrSnicc 12 
T. Pnb 507. 
Okpftcnt, G, Sichlers, Dhdjmbiir 1) 
T. 12-17. 
^crbii!it P, Bicghti Mariciiborscl 
Siisthc jJ T. £i. 221 
C^curfc,^ .tilunloiteitVq ^tviimidilr 02 
T ÜiMlfi 05'). 
VU iltidi.x’t ,N055‘iitcniIstiicr Allee 12 T 
(?>.itcnbnrii, (i, W15 ilaijcrnlU^ 202 
T. |f,6 b 50 
(iull», O, NW2J SUopi!y(ti(r. 21 
I, yijb 4771 
h>n;ncr, VI tSljnUoltcibii, Bikinarck- 
llrufic 100 T. 2lcuipl 102 52 
C'U|iud), Oj, X V m\L Spcnciiu 21 T 
Hmua 1(>5 
(Icnei, P. .'{csilcitbf, Ojnmclvnlballec 
'Jit 10 T. 2° '>5 
(Wuer ^'ilmaZbf Saitcuburqcr 
Siras.e l) T. llhlb Vdl 
Ohcildnicr, H. W57 Glcu.incu'tr. 11 
T. Mrf. b&'i5 
Ui^fcrfo, 91, Charlottenbg, Sot^c&cu 
f t rn si c 30 T. 
0)lani$, F, W^O Lanböhirler Sir. 28 
r. Stevli 8040. 
Erich Glas & A. Gerschel 
Charlottonbnrg 4 
Schluterslr. 29 T. Blsmarck 3971 
Zu (»iß-hürn* (lollrunv i Vorn 
liilrtlcttppp, ‘H ‘Sihuctvbf, Marbruha 
Ghni,c 29 T si'Hb 1118 
Älocde, H, Fncvudisl,agcu, Wilhelm 
f!mf,c 4b T ,k 
tilochrtt, (5 W 50 Sl'ichcrustr 21 25 
T. 0b05 
Dr WU'pbcn, (j, SWlO Lerpziger Slr85 
T. ,!lr 1100 
O^odil, Ot, üüih.teubf, Diistorfir 7 T 
11 jlb. 1519. 
v Worbirfc, 91, Shrfiitcft, Atelier jm 
Öliditlcftiir h yniilettmiiiAV 02UitiIicr» 
mas;e JO T Mir HU24 
Äolk» F, W57 Pvtöbamcr Sir. 93 T. 
Vlibf 8105 
ü)oIb|ii]»ubt'Jiuisllbi, A, \V X) Elsc 
iindjct Slr 110 1°. L;w S170 
65oll6, ;'l, Wtsmervbf, Nhlanbslu 137 
T. tthlo 3707 
GfoIIub. k!, 2anlwch, (Tiumld)|ir, 8 T. 
üi 79 i 
Gollsdi, F, OUitiiCluihb, Kmttqkallee 10 
I.Pf^b 9Ö18. 
0)otga6, E, :}cf)lcnbf, Glfiicbcnjir. 3 
T. 10bJ. 
(r'»oerke, Ö , G nt b. (i, Wlü 2>iflorm* 
Hiaftv 10 T. Lyv. 0103 
Goslmg, C, ü’hatlotlciibg, Caitgo» 
bslibcustllcc 0 T. 'Seit. 1091 
0>ol?, W, N5S ?lfil6ccsci Gli 10 T. 
Grabaröti,N VI ,Lid)lers,Gciamcl:sli 1J 
T. 
(4>rabow, (5.,KoIi!haselibuick,Kvittgslvcg 
iUr 25 
Grabow. W, S01G VlbnlOciliir. 52 
T Mp: 912S 
Gras.niö, G., Ütitlmcidbi, ouamihctmci 
(Sliafkc 25 T. Pszb. 81'. 1. 
Grasiiluck. H, Cvl'enick, Linbcnslr. 2') 
T. 417. 
Gcc»seilhagen, I, Sdjöiicbg, IimS» 
bntdet Sir. 10 T Steps) 402. 
Grimm, H, W30 (Sifeimificr Sli. 31 
T. Sttdf 3J52. 
Dr (SiUcbad) & iHesimnu», WilmerSbt, 
Joad)ll'iFnebuch'Str50 T.llhlb 2570 
Groliau, M, S 12 JUcianbuitcit|ti. 97 
T. Dvnh. Ilb5 
i^rofi, H., S W 2Ü Giieüeiianslr. 70 T, 
Mpl. 093-1 
Gros;. £>, Charlollcirbg, Leibilizslr. 40 
T. !Ötfm 4050 
Grosse, 91, Welsjensee, Nennöahlislr. 
Dir. 24. 25 T. 301. 
Giosrliiaim, M., VSr35 Schönebcrger 
Ufer 36c T. $lx\. 0208, 
Q>rotf),ßarl,N\Y21 Nathe«olverS!r.74 
T.m 1021, 
Grolhe. ©., Panlow, ^oitschalkirr. 29 
T. 3J79 
Gntbcr. 5h Gepeiltes, Stuberirauchsti 10 
T SOG. 
AdoliGriinMiini,Architekt 
Bflio für Architektin u B.umusf 
Schonebg., Heylstr.3T. Stephan 1504 
Gr>iiiwcrlb,M, Wilmer'bf, Oclmstcbtci 
Strafe 21 T. 0151. 
Giitlmb, (r, Dablem, Hunbekkülesir. 29 
r. llhlb. 7708 
Gullmnnit, V, W15 jlaiiciiVfec 11 T. 
Dliört 1150. 
^asl.J, I, Scmpclfjof, Kaiser ^ilfjclm 
Sirahe 6 T. Subr. 373. 
Qaase X'(, Cbarloitei.bg . 9Kitc ctöiit 
iirafje 11 T Weiieiib 2151 
Haase, A . Virfitvitbg, gmiiffittici Vllkc 
Mr 250 1 394 
V'Qstfc*, 15, vcohna’t, MncDcitfir. 10 T. 
vnnic, ,3rtcbciini!, 'Jiubftr 10T.b71S 
■pfbci, tit', Zeliieiibs., Spanbauec Slr 
Mi. 47 T. 15-)'. 
^nbcniroh, W. N05 Schvini'qsrr. 19 
T. ^stillst 5)70 
yactbartl), Ä.. \V9 Srfjcslinj'li. 13 T. 
2zw HG. 137 
T'-nj?, HV, 'Jiicberhhuretucibc, Kollnische 
55 
Vslfut, Vl. Cbailolteiibq, Futsdieüi ob 
T. ‘SilU. bo *9 
Halm, dr, N"W23 ^olucinci liier 0 T. 
iWU 0527. 
Vabitmntm, L.', ^nebenan, Hanbieiy 
)|MBC 50 T. i)il)cniq 9^11. 
Valficr, Öl .^ilmcivi't ,'linnlcftfiibamm 
Vi'r 115 iPoir ^nlcrscc)T.lUilb.4Jb2 
vnnimcr, A, Sle^llb, VlKucdjtftr. 12d 
VocnMt), i'1? SU2b -Üctl;auuMiufcr 1.1 
T Mpl 3115. 
ftaiiikmaiii!, W , Schonebg, Veckeisn. 0 
T 'JUjcmq 25 2. 
Vaimalho, x\ (£, V3ilmer°bf, Angusta 
iiraiic lti T. Ublb 2-520. 
Vmimfrf), O. \V 15 Kursursienbamni 
yii Ki9. 170 T. iOlunt boO. 
Varlcl A, S\V4t, Üi'üf)elni|tr. 103. 
Friedrich Auö.Harimann 
Architekt B. D. A. 
Berlin-Schonoberg, W30, 
Starnborger Str. 5 T. Kurs, 97 
ücnchtl.Sachvcrstlind. für d.Bezirkcd. 
Landgerichte [, 11, III u.d. Kammerger 
£oistf '!)?., 0)runclimlb, ^viuftcistr. 1 
r. tthlb 1U)1. 
£m|f, B,Cbarlotleiibq, trcitbclcubiug 
flislfie 10 T. LZillr. bOll 
C^nsi, E, ^nebemm, Vcl^urcfti 5 T. 
vmil tU , ls055 'jiimZfti 1 T.?ilci. H/>. 
vnMci, 0{, W 02 Miu [uritcnftr. 9S T 
Sieiupl JlbO. 
s'touci, W, W 57, Deiiiifwchin. u2 
T i'Vö. 1" H> 
ynuie, , Viditcninb?, Minier'Siir.ihU’ 
Glisl|jc 7 T. 111. 
(i, 'Silmcv!b!, ^eltorsti. 5 
lPoil Hateniee) T 1KKN 
sjaumatnt l5,\V3uyioscnt)cimcrSli iO 
Valiiiiich, , ^infilvbi, -Lchillsti. 10. 
V>ebIjstCer, VI, Odioiicb\i ,?Uaitm Luther 
Siratzc 51 l. Gtcph 8332 
Reinbold Heliter, Architeht 
'.UculüUu.'JijscqqciUt tu lGT.219.lb20 
Hegciiiailli, W, yhföl-i’ice. ^kmstiuien» 
siiasjc 21 T. 'Sau K>1 
Gegner. H, NW 5 Änkeiislr 20 T. 
sjcWf, Ä., Schonebg, Maloititcnsu. 18 
T Stepb. 2310 
^cibciiteid) u, Midiei, Cbarloltenburg 
Stnilcrbniuiu *!) T. 'J’cfttub 108 
Vcihenretrf), Aiiatlollciibtug stniicr 
bamm 2u T. MV'pitcub 408. 
^cicr, 91. MW 21 Doilmrulber Sir 5 
VctVjB., Wllinersbf, Lattbad-cr Str 35 
T. yibcuui 700 r. 
peile. A. Chailottenl'g, Gaucislr. 33 
T. ütftlfj 8Ü2. 
^ciliqcuficbl,^ ,WG2staIdieull))li.llT. 
Xi^lu 812^> 
öcinc, F. 'Jicufoslii. $3cicrsU.25T2,,Ct' 
Vcii'cniaun.D ,2icptoiu,(ytchc:ibad)(lr 4 
Qcinenmnu, W, W 15 Uni!crallcc201 T. 
v>cimd)cit, At, üilmcrvbt, V(|d)aficn» 
biirqer Sir 27 1 Pszb 2315 
deutlich, (£ ,yitcbci{dniiu]ucibe,yi fufeit» 
ftinhc 28 T. Ob. 223 
CSmttrf). M\ NO 55 Pim;lauer Allee 
Nr. 213 T. üuiufr. 710 
Heinrld), Ä, Fucbcimii, All'i'iii 10 T 
9iljClllfl. llbO 
HeiilrldiS.H,0'liarlottenbq,Ka>sciFiieb 
ndj'Str. 19 T. Wtth 75. 
HeiM, ,Äcilreiisee. Beilincr Allee 89 
T. 1032 
£>ciii)e> (55, Stcflhv, Sebanstr 1 IT. 4576. 
pcltljccfer, H. W 35 Volvbamci Str. 97 
T. Lzw. 9327. 
C"icimte,G5. FuebuchZhag.Wilhelmsir 64 
T. 254. 
Hendel O.LtchlcifFomMndaiiteustr.25 
T. 4981. 
Henning, P. Snbende. Balinflr. 19. 
öcumna, W'. Subenbe, Bahnslr. 19 
T. Subr, 2146. 
Hemcl. O.Cbailütlenbq.ftaticiCamnUl 
T. 'Seft 2731 
^cibii. Ä. \Y 57 SUt i.nci;flr. 3 
T. Mrf 1952 
^trbc,9l,W57 Sicinmeystr 3T ctrr 1952 
.v>crbrtrfi, P, \ U 55 Paltenurr <3 
'■»ciff/iV .Sleglth buttmqci2t:2T jl< s 
uuitnr, S A. Gtcghv Sadi'en. 
ivalbsti 18 T. '18 
v'crpm, R, 'Jantuuy. Fncbtinlu 10 
Vcirc3. I , WuO.^olVsU U I V^iv. 5625 
^crnuauti, F, StcgUy 5tcl(cuu b 
^crrmaim, K. W 50 Vivnc An.bachcr 
5-ionc 10 T. 
Ücunmmi, O.Ctiar!i)itknb§ ^e,ialoz;i- 
Uiafjc 57a T. ihJufj H'.u 
vicrrfa)a{t,F /(i»iunnn,(? upct.i 1ci3lr 1 b 
T. 170. 
Herrschaft. Ot, Schu.el'g, vanpt'ii 71 
T. Nheuig 9231. 
Herrtwldi, y, Csiüilottent'q, fH’.bci 
itrohc 11 T. Steinpl. 701 
•Ocittuiq, P, Charlottenbq, Kaiser 
banuii 0. 
^crtlinq, M.. Pfiürtottcubq, VerUnci 
Sirasjc 103 T. Will, 2 '91. 
uezr. 1872 
W 8, Leipziger Str. 106-107 • 
• /wisch rniHliKli-u Mnuerstr. 
WoMs- 
EinriciiWen 
m antiker und modernerStilarlen • 
• » 
• Innenausbau • 
• • 
• Ständige Ausstellung von zirka • 
• 80 künstlerischen, kompletten * 
• Wohnräumen • 
• • 
• Antiquitäten, Teppiche. Mdhel- • 
9 und Dekorationsstoffe * 
1 Tel. iMeikur 4130-1H2 2 
r->cne, (M, Schvnet'g, Akaziciulr. 3 
T. Step!) 4127. 
'ncisc1, Jl ,l'id)Ieiimbc,lSrttblvcfl 19 T.l 11 
Helle.ibadi. (?ft, WöO Neue VlnSCndjcr 
Slras;c 19 T firf 7011. 
^eubucr, P, ulmrloitcu&fl, Weimarer 
Sirasze 1 T. Sieurpl 8101. 
Vci)bcmfltm. 3, 017 Mnblenslr 48 T. 
<ximmim,$t\ N58 Staiqarber Slr b8 
s„tilbcikimer, y , ('harloUenbn Aach. 
nolbeiweg 5 T. West. 1.59 
hilbebranbl, (?. X0 55 0)ielfSwalber 
Strafe 10 T. ^qst 576 
Hilbcbraubt, W 35 Genthiner Str 
Nr. 28 T. Lzlv. 8375 
Hilbebrandt, M, Lichtet, Hniben 
bruqdamm 17 
hilqenselbt, (5., ChaU^ttenbg, Fasanen 
ftiafee 21. 
üilfi’r, (£, Teqcl.Sternbergslr 50 T.J033 
e»ilsf, P NNV21 Alt-Moablt H2i 
VtKcr, , üi’aimjce, gvcbudjftoil Str 
Nr. 19 
VtHer, O. Weisreusee, Cliarlotten- 
Vurqcr Slr 111 T. 512. 
Williges, O., Wilmer^bs. ^eltorftr 17 
(l^oft Halenlee) T ttlilb 1017. 
frmnd)§, I. NW 5 Bulenstc. 30 T 
ftmtja 2577. 
tzirsd), P. W 30 Äarbi'iossastr. 21 
T. Rlbs. 372 
Hirtchselb, 05, Sicufoflu, Lessingur. 25. 
^nfdjfclb L. W 15, Pausei Str 3J 31 
T. Olwa 011 
fiorijc, D, Mahlobf, flieseniatcr S!r 
Nr. I T. Mmtltbh 125. 
Hoss, E, W15 .Tanlciici Sir. 15 T. 
Dhua 3805. 
^osnnann. (5. NW21 Gliom]lra[}C 52 
T. ’!)iö. 5172. 
Hosllnann. E., Charloltenbg, Nognch- 
ftrstsjc 12. 
Vossmann.F, ^effemvinlel.Bogenstr.lG 
^onnamt, I, 80 26 Dnxmcnltr. 01 T. 
l^pt. 8-07. 
Hosmann, K, Schonebg, GruiMvalb« 
strafje 19 T L^w. 2401. 
Hol)manu. .st, Schlciibf, ymggraiciv 
strafte 11 T. H36. 
Höhne, M., Uiditcrt., tioitintgfti. 37. 
Hollmann, C Gdioncbfl, Sachlenbain.n 
Nr. 45 T. Steph. 1120. 
Hönig. E.WilmeiLds. fiurtnrftenbnmm 
Nr. 93 (Post Halensce) T.Pszb. 1514. 
Vonolö ii-coiq. JUdnicft, Sdumcbg, 
Freiherr vorn 2tcui»3ir 10 T. Sicpft. 
Nr 2167. 
VflopS, iW., W 02 sUcitiKi. 1 T. L;w. 
Nr 2b in 
Vüppmnan, A, W30 Nouiibnnici 2tr. 
Ni 27 T Steps) 147h 
OTpncr, (k, W35 Stcglrtzer S'r 5) 
T. Urr 50) 
Viü’cl. A. MsliI3hor[t, Doiothea'ti 17 
T. Cb r.s 
Vusel, ‘Jt, XV15 Psal;l'r>rqer S'r 1. 
Viibcci, A , iL'ilmci . Bmnben« 
burqtiche Sir 2", T. Clioa 50 5h 
Viibuci/JI ,SW GlPelte-Alliance 2ir53. 
V>itbncr, Jt Sieqliy. §erft ilol’l 2‘i. 
lUr 18 T. 
^"buer S bviicbg,, 
2uaf,c T._2tepf> 7333 
^ Uitbccf, "l, c^'andan, Neue l^cig« 
Nia'.e ; T <»7 
VitU). A, '^u t>on X ufjli 18 T. 
MaulCboif 2J0 
vUicob, '23 . licpu’iu, Xiif)!iiumc. 1'fsiU 
Ni 7 T M-. 
Iaeob ^tii'rfn'i. <1, Sva. bau, 
tilDec 2n ^ 
osleobi, VI. -! ’ U lavbr, uionprnijoi* 
bäum: 0 T. IM' bjjo 
^acobowm. <" . (»imiumlb, Fontäne- 
lirai.c T lllilb /Mb 
varnlu, F, X W 21 iüodjm.icr Str 1 
T m 42 57 
3acolU) 2'cii l’i, W 50 ^egc.u t'iirger 
srlrai.e u T X!vv 92 ls 
)acger, W, ^ruticimn Goutcntr 20. 
.>aqow, 26. S 12 Wivdjtm Str 31 
oaqoiu, Sdwnebg, t£bci?jir. 1G 
T. Sleph hib? 
Ialinke -t». ^rühußii, Goibcimr 10 T. 
Tegcl ’J7 
v^anber, V N\Vb7(Sls'afelbcr (rtr 18 T 
Iaincke, W, (ifmrloitiMibg, iüif n tiitt* 
ftiaftc 15 T. 23ilh. 1002. 
Ianickl, A . W jo, (riicimchei Sn 2b. 
it 27 T. Nlbi (,27. 
3cfni,(sn;f,Aid)itc(i,liiuuueMi ßnnmci» 
mftr. büO tUniinfci 91. 
^ohanin^, 0, (ihnrlottcnbg, 2cißtuv 
stiaße 104 T. Will). 1-J10. 
iJohn,Negendank&co,i 
■ Architekten ■ 
■ff 8, Dnl. dJlnden 21T. Ztr. 2475,2495 S 
» Bauausführungen 5 
: Ladenbau, Beschäffsfronten ; 
5 Werkstätten : 
■ f. kdnstlmscho u nouzoithclio * 
■ Raumausstattungen S 
■ Silb.btautsnu d.Weltausbt 1910 j 
•■■■■■■■■■■■■■■•■■■puibbii« 
IonaS. I E, W35, Gcnthi.iei Str 37 
T. *Wbf. 5282. 
Ikrael. M. Sclivneba. vauptstr. 23. 
21 T. Stepb 325 
ofld, W, .{eHIcnbr, Strabe 110 T. 
tiicfjlcif. 1U 
Ittelson & Neustein 
Büro für Architektur 
\Vl5,2ad)v1d)e2>tr()8TDltvn3bü ‘,1012. 
^utiq, W, 2d)inargcnbf, Fncbricfj"« 
iul)cr Str. 20. 
Zmighails. »Ö, ^ehlenbf, Man- 
anntnslraße 9 T. 1112 
juraen, P, S W 01, Hornslr. 22 f. 
Hasenh. 6037. 
Iurgenö. F, V»'30, Hohenitanscustiafte 
'•nr. 53. 54. 
^ur;iya, K, N 51. Suuciiftr. 04. 
^tuQit. (>, Äilmn bf., Wittelöbaa)cr 
Strafte 15 T. Oltva 1013. 
)wan. dl. Ni|oIiiJ^lcc,_OkifrutHslr 3 T. 
Waller Haas, Arcbitebt 
BIruJohaimistbaI.KaIsorslr.30T 0bscb*3597 
Üalilcri.O.. vcmubf, ^iosj»sli:cr21i, 
Ni 25. 2b. 
NahUlch, F, N20, Solbiner Str. 99 T. 
lhttinb 111b 
Kalmiiö.K..Siegli1j (ioI|tcimi(f)c2ir35T 
stuuiiq & Otiil)!, b\Vbi Groilbeecenftr. 
Nr 5u it T. 2zw 2 r>7 
jlaprowokl. S, ^ricbcimit, Ijolbelti. 
Nr. 11 T. llihcinq 750b. 
^aidjoiu. Paul. SW11 ÄenibnigerSir. 
Nt. 19 T. ihf. 91G5 
ilarpcnflem {■>., Dahlem, Q)hsbtoiieu 
Slras;e 27 T. ltl)lb. 6284. 
stsltcrbom W. O 34, Warschauer Slr 84 
T. algft. 2 395. 
Kattiiei.A Ncufollii Wculcrflr 78T5242. 
UslO, L. Marl.horit, Drachenseiöstr 7. 
UaurHülb. A, Dahlem. Im Toi Ob. 
Kaulmann ^ Wolilcnstein 
isliiciiyicimi 1S T.SinnpI i '00/7J10. 
Kaufmann, E. N-U, D-mnuner 5lr 34 
Kaufmann, O. W 50 Ne»e AiiSbachci 
Strafte o T. L^w 9018 
Kautisch, 0/ N20, Kolvnieslr. 102 T. 
Doich. 0160. 
KauSmanu, H, Lichters, Moltkesir. 1 
Sltücl. ti, Sicmcii^tstbt, Sicmentzsir. 
Nr. 34. 35. 
s
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.