Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1925 (Public Domain)

I. M 
Babia 
Cömme'r;^ 
77 
SJnSIll, Paul, firim Assist, N018, GolsjciuuSslr 12 
— Wilhelm, §aiiSuijpcft, Lichlenbg, Sloltcii» 
fcorfjir G 
Bitbilt, P, <? ilsdier, SO 33, Cppelitci Sir 1 
Bablkow, Franz amism ,\V35, Glcglitjet Sir 20 
— Johannes Nansin, S59, S8inmami[it 5 1 
Paul, CniibirijnJtrjnrln, Froljnau, Suppig« 
Girant. (SaiiM)3 Jhchiic) 
— SBitti, !ia >>>», XV 35 Glcglilicr Sir, 20 
Babileck, Johannes, Glitdtsekt, &1\ 03, Änras- 
fieijtr 15 
— 'Diana, Ww, Gchonebg 5öeqa3|tr 7 
Babiliiiökt, Slmiailafta, Leoersteppeni, X58 
Geitcsclbctsir 23 II 
Ba6i(oluüfq,lilo|a,9[isi|i,S033, oaI(cn|lcm|!r 17 
Bllbm, 9flind ©10 XW 21, Giiibcnet Glr 52 IV 
— 3(iiiin,qet’ SSobmnf,üB»,031 Frtcbn |lr (>9I 
«— Gmma, Hanbcl’sr, NW 52 Wersistr 411 
— Gruft Plaflro,!f5i!mcrsb[,firouptinäenbamm 
T Ilhib 6521 
— Ohislni), Src(;ei,Saibmamt'Iu|t, ^il|icis)slu)i 
fitaßc 2 
— HanS.Giriiuinipcki ,Goptitirf Äutiüi|icnaIIie3 
— Dllo/Üfaletmlmwal1, 0112 fiu badjilt 1 II\ 
— SMjiub, 31ci|ciib Nculölln Juiimiti 24 Gli 
~ Sliibols 91ii|lrcicf;, SicufoITii, Aamiti Gli 
Babing, Slnloiiic qeb Lotzma"n, SUiu Cwpioni 
Gtfjiabctfn 8 E. 
— Gmii Sapez Neukölin, 3)crlt)cI»boitcr Sir 
*— ®i|tsmi, Gchiicibcriimen, Mciitolln, Grtjonc 
weider Glr 14 L 
— Helene, qeb 5(itbro<f,31af)criii, S033, FaWtti 
flcinstr 22 I 
— Reinholb, Vmogeh, SlcufoHn, 3t>na5|lr : 
Babinöki, Anlon tiarlntr, Gleglitz Jeverilr 
— Grid) Dpitf Wilmersbs Iohanni^berqerGlr 
— fttluic, 91nf)crin, 017, Lange G’r 45 II 
— Jenn>i ftaii|iii3U1v, N'W 21, fie||iitq|tr 22 
— Susanne,'SHlschaflcriit, 027,"iiibnasitr ib 
önliion, Helene, (!5cstiitblichasi.>bcamt, W1, 
lfai|cralsic 18 
— Äiul, Glmfociib Gchaffn, Pankow, itais. 
Frlebrtch-Sir 07 
Sabtoitc', Michael, Posischassu a D, 5' 
Aivenjlebeitslr 20 II II 
Babirat, Augusie, Ww, Gifjöttelmj öniiiav; 
Miiller Glr 10 II L 
RJnblfrfi, Anna, Schneiderin, XG5 Geeilt 24 25IV 
— fficotq Böttcher, X31, GlMiiiiimiibcrGtr 90II 
*— Mai ihmfm, Gchonebg, Vadeniche Glr 54 
Ob IV T Glepfl 297L 
>- DSfttr Pol "(|fift, N05, 3)nr[n'|lr 19 XI 
•— W. Babiach & Co., ©cfrfjiifl’biidjcrfnCrt 
» Anchbruckerci, S 14, £cbnfltati|tr 7 
Mpl 8994, 8995, 8990 
Kabilschcnko, Abraham, Kausiu, Gsmrlolluibj 
Goeihesir 80 80 I 
Babmch, Jo]is, Gnlilcr, Gopenitf, Futlimlr 13 
Babka, Adol>, Poriier, W50 ©eieberqfir 4 
«— Miiqtlifci, geb Rook Gchio||etrolv Die borf 
Mar^ahuer Glr 5 I 
— Frieba HandelSsr Neuköllu Niuieisir 19 HIV 
•— Hcnrieiii Answärterni, SW21! Haiiislr 15 
— ’liostt 553lv, \V57, (ikosjgorscheiisti 2 Oh I 
— Wilhelm, (loitfmoi XG5 Gifjnlsli 50 
Babkuhl, Arlur, Bteisahr, Pankow, Gvieler 
um ii |(r 30 II 
— Paul Hausdicn S59, GollBiil'cx^nmi i23HIV 
Dabllihl, Adols, Milsahr, Lichlenrabe, ^>ie' 
babeuer Glr 10 
Babl, Gucii Vanarb,X043 Georqe ikirchfir 24i 
— Gicorj Soljitr, NG'< ajr'i||elet Glr 22Lnl[. 
— Georq SttaiittnpflcqcrNOö 3)tu||clcrGlr22li 
■— 3o[cf Ärdiifcnflcg, Nü5, SrüiicletGir 22IIII 
— Michael,Trauer N01 !,Oitorgcittirrf)|li 21aII 
Bablich, Toni Gtljiitibcrln, Wd1,Gleqli|;(‘r@lr39 
Bablick, Woligang Sraiicimfti, 859, WiMai n 
(IrahC 16 
Babli», (Jbiiarb Kohlenhbl,X055 6olbapcr3lr8 
Bablivschcck, S’ctnljarb, itleiiipiicrmiir, Sitiilblln, 
Wniijlutilr 13 I 
Babuckc, Paul, Verwalt, 0112 lligatr Gtr 031 
Babnik, Franz, Tischler, SO 10, AbalberlsK 00 
Babo, Johann, Heizer, 034 Ko lihaunstr 20 H 
Baboik, Albeit Ti>chlcre>, 802(>, Oiameiisii 198 
HUT Mpl 4103 
— orlfc Tijchlct, 017, Lanqe Gn 34 II Erdg 
BabokowSly.Karl Gchlosser, X"9 33oyeiiflr 321V 
Babo», Gnil, Ob Gchajiuei, Lichlenl^rg 
Fiai Iiiirlcr q(llcc 154 I 
VaborolvSki, Derlha, Fabrkaib, N31, Nullaiuer 
Gtratc 18 I 
— Giitmo, $$oulori|lui N 31, Ssiitln.m Glr 181 
Baborökc,Paul,Pol ’’(||i|l,034 Silaitct£lr20IL 
BabrowSky, Bruno, Garlner, ilhfo(a'|ce, Teu- 
ionciiftr 21—23 
Babscl, Juliu), Hänblei, Neurölln,Wcichiclilr 10 
t>. Babskr, Sldalbert, Kausm, N018, Grotze 
Franliurler Glr 74 XIX 
Batist, | (i Pabst 
— MIBuri Gi|ci 6 SStaml, S030, GJso-jaucr G‘t31 
•- Anna, Ww, Zehlenborf, hatipl|ir 11 Gh Erdg 
— August, Jnoalibe, SO 33, biorlitzer Gir 38 
August Kausm, Trepiow, Aaum^chulenstr 7 
Enlg (Post Baumstsiuleuweg) 
Babst, Auqusi Tischler, NO 41, SBaniimftr 3 II 
— Jliiqiist, Wachlei, S\V47, Gljtiuicr Glr 20 II 
— Stuguil, Werkzengm, Ncnkollu Clliusli ! II 
— Aeinh>nb, Sltischcrmitr, S14, Saiic Jakob 
firabc 27 
— Betnhaibi Po>tbeaiiil, >0 11 Jnui ni|ir13 
— Glse,Hai>pliii§ww Gharlollenl'i Sinnl|lr51IV 
— Ginil, Glrucr Ober 3fii|pift,'llcufoHn Glull- 
qarler Sli 59 I 
— Crthnrbl, 'Wonleiu, X i*>, jloiiicmaimsh 1IV 
— Ernst, Gchitru |lr, >39, Aoyensir II 
— Fndi Vuchhall, Lichkr, 'Viarschitenlr 391 
— Sricburfi 0>cmüsc u Obsthbl, X 20 Oront 
hcimcr Glr 21 Enlg 
— ticorq Rebtlarb >20 ’j.anrui Yj ITL 
— @iistav (iifiitO SJcaml, itaul bor,, Frank 
sinler Glr 12 
— htblutj geb Ll>iiie>, ^n^iu '>!eukolln, 511 obe 
slrai.e 20 I 
— Heinrich G(t)to||er 0 U CtSauci Gli 19 IV 
— fjeiiiiaiui Olnsllu Gchvnebg SXfii3irn|ti 23 
— JulinZ Kaürf, SO 10, G(ljniib|tr 2 TiJg 
T Mpl 12007 
S, nfilMiicbcl Guaubnr, Ghitloik ib rgei 
Cha is|ic (ehem llnicriu) 
"Jarif qeb Franke Flnichmnilrälulu, 9!ii 
litte N in, ttaiiicrimcr Gli 1 II 
'"iane, qtb Geeqei Wiv Paiifoii HeijiijtrTTI 
®ar riiniiiimii,Gchoneb) Gfjrni'terilr 2jl\ 
— Cufar, Gchltiicr, > t8 floprnhaqciiei Sir 11 
— OZkai Gchiieiber, f h, V, 15 Fn|n icnfir 23 
— Dl'o, Gpebilcnr, W i~> Pol dinier Llr 50T 
‘llbi G02J Wohu Ghnilollcnbg Seibumlt 12 
— Paul "Ippteieur, SO30, Gkalitjir Sir 09Lntg 
— liei'iholb, sen, Dreher, Paukolv, Gleeget 
fti(i|,c 48 Oll 
— Reinholb Knochcnhblq Sliiiiiticitbi, Gchnrn 
luberur HO E T 3177 
— Reinholb ji n,Stfi[i)i|Lr, Paus, 3ivCjCtfiiai)i 
Nr l-> 
'Jiitliaib 53iichbni(fcrei, XI ^iiualibcr|lr 2 
Robert Miiii>teiialamli» Lichters 6dl)bii|lr 71 
— Rulolt Gchlylsetz > W52 All Moiibu 132 
— •!? gib Kinne, 'lleiiinmibir, SBiu, Nü 1, Ghri' 
fliiit'isti 33 
— -Uilfielm iCnifmcr AV 57 äliilo D|ti 55 
— Wilhelm Tischl, X3I Glutncmfiiibcr Glr 80 
— Willy Loko nolivsnhr, 0112 G(hrcinct|ir 35 
BalitschrnLiy.Delly Wirtschafterin >39 Ghaii||ic- 
strafe 94 
Snbittft, Aböl», (?aii|m ,02 3!, ic Fitebnchsir 7GT 
— Anna Ww, (Slnuicwalb, (VomqSnHte o 
ficrnidui Bankbeamt V02 Liivowu>er 2211 
— <"'cnimmi Iiiiinicrci,Kriinewalb jtöniqSallec l> 
— Iba, Ril Näherin, 0 il Heibeutelblltr 15 
— ifnii fiqiijbten, fim [ii)t(j G'tmciiSsti 08 09 
— <tarl, Pol Beamt, Gharlollenbg, Heböil- 
|ir(iBC 10 Gli 1IL 
— SDforil) iia ifir 811 suinu ai banlcnfli 3GErdg 
T Donh 3770 
Sfioril), Gpe-imfqcich s Kiiibcrwaqeiiil Me'all- 
brllilclld!, > W 87, Bciniilftr 70 IV Erug T 
— IDili ,Gci[Uil)blq Gharlotlenbg Wiela ibiil I 
Babukc, Reinholb gnbrT, SO 10, Copenilker 
Glrnjje 133 IT Mpl 4717 
Bnbiirschke, Gmma Gcisciihbl,\055Pui Jnncr 
"Ille 170 snlg 
Babuschkc, Gail, Malenalvcrw, X20,33rte0citcr 
Gilaße dO 
Babuske, Aböls (iauiiii, W10 TierMlei str Ob 
Baby-Bazar Ollvaer Platz LottoWolsl 
W15, Pariser Glr 30 31 T Oliva 097 
BabyczinSki, Johann, Gallier, Nenkolkn, Wc>er- 
llidljc 38 I 
Babzcr, Fran, Ka»icrcr,?W29, bosselier Gir27 
Babzicil, ,'lqne->, )!ci lurc >\\0 Philipp,!, 411 
Sacn, Fianz, Gchncibcr, 031, l,(ii PelkiZburger 
Platz 0 II I 
Bacclocco, Gbuarb, Di jur, Neq I,(||C|ior 1 
’)!cich5[iiinii,tiiimiictnim W8, Wilheimiir 02 
Tßir imi-1090 Priv Wohu V10 Viktoria 
flraiic 20a Zwg T fi0to 870! 
Bach & Mßhlow, begr 1879, Vierbrnck 
appar, X54, Gophicnflr 32 33 T Rbn 31)7 
Bach & Slodel, gegriiiib 1806 Fabrik u La 
qer Pharmazeut, chem ti phljj Appaiale Berät 
schasleini Gesäte Gn-aiUGchiiicIzerciii Sdjriti' 
Malerei für @(a3 lt Porzellan, 814 "ilexaiu 
brmcitfir 50 53 H Erdg E T Mpl 9322 ii 3871 
[BK Seitliche 5131, Depk D, Postscheck 9002] 
Bach, St,, Sfufiuailcuii, GharIollcubg,CharlotIen 
Binqcr lifci 9 
Adolf Bach, Gifeiiltn KoiuiiiissiciiSguch 
027, Hol^marklstr 07 T. Kgst 131 
Adols, Ga>tw, N54, Glctuflr 17 Erdg. 
Agnes, Frau Lichte trabe, ffantflr 40 
Albert, S"tschler, NCö, Antonstr 3 IV 
"llsred, Aankbeainl, V18, Uhlandsii 109 170 
8Lfreb,2)aiit6canii .Tenipelhof, SBcrltuci Glr70 
Sliircb, Friseur, SO 20, Adnnralslr. 38 
Alfred, Friseur, X58 SBollmcr Glr 10 I 
Alsred, HaudelSm, NW6, Karlsir 24 H 
Alfrcb,Gtablsc!ra D,X0 85, Danziqer Glr 47 
Anna vw, Bankbeamt, 814, Ncnkolln a W 
Sir 10. 
Bach, "iilur, Ob Äcliiiei.Ghariotteiibg, Snar> z> 
•ftiasie 51 
— AnsiM Stilldm >\\ s7 lluiiiglisli 12 nr 
— <1(ilpi|le,qib Glhossow Pamatlblq S lju cb l 
SBiqn sli I Enlg i hon Frubciiaii) 
— °sii1iifu qtf Stfiollci Julii ‘llinlui np1 in] 
Bi(sboi>, 2ui||li 71 
— ’tiisiiii qeb Glurbu inu, Spaiibau Sajuiu 
sliasje 15 II 
— UKinhaib Brauet 0112 ioiq'iu 15 II 
— 51U nü Baluiarbeil NO I I’atniiiisli 11 I 
— 58iiiiio, Cb Posliekt 011’ SJInfsttfisti 11IV 
— Garl, Bluineii n lilaiiztimii siillg V 30 
äÄoti» 00 T J?iU> li II 
— (fall, (taisCiiCiaml Gliu'olltiiEj Sophie 
bharlollr Glr 2U Gli IV 
— Garl ftoiisn , Ghnrlollriibj ittisfi ’Vnibutlj 
Glcnsjc lo I I 
— Garl ftitmpiur >0 18 Gliuif»1!)! r 1",> 
— Ghtisltan Za» nsl , tljailollti b], JJJumi iscii 
strnsic ül I 
— fc Vuchbn bei SO 3° Wrangelstr m 
— feiln Frau SWM, Teilowet Sir 21 II I 
— (rlin itaiiniivroiu, Jchltiboi Stmiibaiu 
Giros,c 21 l T 
— fclobclii, geb 6o n lutal Clji iloHr ibj 
Giiart,sli 51 Uli III 
— (riml «fiinci S 12 y inri i|f ”> snlg 
— fernii 'ioi Soamnu a 21 >0^5 v>Vher 
traf," S Is 
— Gimiic iWaiuiuj Gliiiii) Gibioi, n 119 
— Giittiic qeb Fehlt Slu, Jigituc lbblj N05 
Mauenbnrger ~ir iO i 
— Glimm Ww Neukoiln IfaiscrSucbrich-Sir 1811 
Erich Mobellzeichuei Gliarlbs <tai 1 lr 90 T 
— fernes! 3nqcii, > W 21 "II JJlon6itl04  iC.Ii  II 
— Giltst, Schlosser, NW87, IlosliKkcr Gir 19 
— (rri tstnif, vw Fab-kbcs, Pankoiu, Xanr oiu 
sliasjt 51 T 
— Gnqut Gchloistt ftaiiKbi SifSabsir 75 E 
— Ferbiitmtb Bollcher öiriiim i GopemifctSir 51 
— Ferbiiimib lotlici W 10 Be ibirrur 8 
— Fiaii) Puinouai, S 12 SUraiibciibiirqstt 71 
— Fiiba ftoiisrioluli) > \V21 Breinei Glr 11 E 
Fiiba qeb Richler VaufmSmm 014 Ccibciv 
weq 37 E T Ale> 1171 []>o)!|chcct s!17)] 
Fribinke, geb Will», Filtalieil, Sichlers 
'tninuif Sir I 
Fixbrlili @io6bcsl (T, SW11 Uioiftnish 124 
Fnebiicki, heilqeh u Mas dir 017 Frucht 
slrasje 07 II 
Fnebruli Gchueibetiisir WVß' 5EaIb|lr 12 
Fitebrich Ge^rei a T S011, Gchinoilir 
flraiic 5 I 
Frtj äclucbi'foiilrorr Ghalis Heilig, Pes,a 
10 ,istt 5' s,h IV 
Frty Gisciib .’lui i, fefiailol'c its, ftomq’ 
11 eq 53 1 
Frch Fri|cm X111 stuqten i l"2 
Fiil) Bi jur, (toitkurmrn, W*, Jäger 
[trabe 11 T »>e k 87b0-87 
M, Babiischai'i , Glicrloht Cs C Ubc5 bii 
Gmpa Sir 101 
— Gebrüder Bach G m.b H , hdiq rof ii ib 
qefnrbl GhapveS nsiu, S'tt 19 "Ute Svipzig Sir 
T Merk li,JI [BK Postsche-k 10272] 
— OJeoii feijuib i'cniiit, X041 SJnmin ir 11 
— ycoi), 0'riuiisr()bh ^enkolli lV!m ijtrSIr 13 
— Wcorj SRcfm nf Ghartollenbq 2ciCiuzitr2') 
— @corq Sirci5aii3iii)i!liani|t, SW29 "lniblslr 12 
■ Gicorj Lokoinolivs a ? , (iirmian, Itgerslr ls 
• Ojcisoii Gljiibtsii^ Schbucbg Sl iHtiiiicrS‘-11 
— blottineb, Bankbeamt AV !5 <lotiict|h 111\ 
Olollhils, fi(iii = iiitlr 10 B ibliii.r 7 
Wiiftao, Buchbi id > i\ 21 Sirldlli 7 I nls. 
I’ iistav 'liiilitriicilrimbiq SW 17, {'ounli 21 
T Miiviii|t 81 SS | toi friiee? 5kto 151 (i051 
Oliistn 'JUiiici empiai q, SW11, Icnipclholer 
Itfir ol I nlg 
Gustav Nenluei NWS SPu'cii|li 27Nl 
Gaatav Bach, Zipptch|bTk aq, Schoiicbj 
txinpljtr 5 Enlg ii I T GIcpH 305! Wohn I 
fian§, Kaiism \\ oO Münchener Gir 10 T 
?ebwig W»> Ghaiiollenbq yiitiibiiricrSlr ’l 
ucbltng qeb Roinei, Ww, iliiiilicrm X39 
Mullerslr 17< 
6ciiiri(ii Büdiiauer W57, Gilmili 10IV T 
Heim ich Bohnermur GlKiiio'ttiibq, stanlih 
4,fr 107 Ob IV T Will, 3155 
6ci inch Gnciil' Eb 3ii|n, SliglU Iolmnna 
Slcqcii Glr 19 IX 
ticmridi Sicbciwi Fabik S 12 Crai m |lr 75 
Fnlg T Sui si 000 sPonscheik <$lo 01 SOS] 
Heriu Schiri ihblq 027 v>ul,ttinrri|lr 2 rrtlgr 
öeiniann, Arbeit Uui’oitn fefajotoitv 2111 
Cuiiiaim Buchblittk 031, Pilfanei Glr 5 N 
Verii'anii Frisei r k D, \\ 35, Sulolii|li: 85III 
T Kts 4223 
ßerniam, Omili ei XO 55 fluti'rfic Glr 31 
Hermann, PrivalioqiZ NWC Gchissbauer- 
baiitm 41 ÖIU T ’llbii 1055) 
Heriuann Vcrkiu>tr,Paukow felait?thalerGtr2 
tmriiianii 3o((|cfr,&riiiiaii Jnqersli 19Erdg 
Hiiqo Dr med pr 5lr,t Gpqz Slut f tm 
Leid C2,5UrciltSir2)T®!nf777,9-10,5-0 
SWol, iüurliiiliiiisir 21 t 
SW 19, ijciujsmli 53 
Bach, Huqo, <>!eh isiisl. linl, jt ilmtivOs tianer» 
ciilee 171 T Pszb 5711 
— Hmo ffladi-msir, Trepiow Baun i ij ilen- 
snabe 91 1 nLr (l!u|t Banms(l>iil>iiweti 
— 5mio stamm, 
T J,iu J'J' 
' Pai nif a« 
T l>ilrf 7.41 
-Jakob Wcibir 'm vniib W57 Pallais.r 7 
— J(tkjl> Minim V Cimmtllili. 14-10 
Tilg T »In* 712> 
— ^amrf, Jtam i C2 un. ict|i 13 
— vcmi Jiualib NO >' Piei ,laim ’lsUc 17 
oha in Pnilibinbnmiir S 11 llu'\i(ob|tt (>4a 
— Jofiai ii jluchtuiib \\ 9 (luiljciictS r i) Ijilg 
— Johann Lernn .lgknl, 11 enko I Oiinjor 
Girat e 21III 
Johanna S-threi Au Pankolo 4>!cuc ~ijui» 
hol,u Slrnf c 1" (<li III 
Johanne itoiiim Wiimcubt qsinii|iani 121V" 
— Joseph Kellner >\S l Luisemir 10 II 
Jliboi (.hsieilnii'’ N 51 (iiirimbuiiu 2l'idg 
— Jubor l_ot)iCi‘)a i >21 feliiintr Str 17 18 
— Julian i>r 'lleijt’anlti b Imbirr I II III 
ii ’ü ilr ict Gchonel i Vonphli 1501 T 5—7 
Jii'it qib Om'cl Umil i mio, >51 Schot« 
hamci "Illee 1^2i 11 
jiiltu“ ÜJi'lllur \\ 10 Lik mieiSir 109QIi ITT 
Juli >S, Tiiekl, \V02, sius usiciitlr 12", i L 
T ^Crf t215 
Ji Ii iv Moi>l n Sitmotflfliobufrlriib 0-7, 
•Eoppemr 03 T »ist "77i> 
Juliii3 Z. nifjimli' NO ü Jatlon^kisii 11. 
Mail A xkei \ 1) Gdii I icnbotfri Sr l'afjli III. 
— Unri *ja«-> iisti, Sictibi i, fei Joln !iie<'|ti't. 
Bildn P'atn' 
— (fall Cb Lenin a D W 10 Speiser, S‘i 21. 
(furl Ponbeai i a T N'lliippmci S i 10 
Unrl SdjlosiLi ' ebers hvneweibe Gedauitr I > 
kkail Gchi Ijm >\\5 CnUoluiir 1 G II II. 
flslil ''emliiiidl Wiimer^bl (ii“nijclsti 49 
Laura ftaisft, X24 Glfnicr Glr 25 a IT T. 
'Ibii i 395 
Louis Bach G m b H, 0 17 fioppcir» 
sira, l 2~ E 
sioiife Jinis iu N 24 ' ithnchilnSc 120 
V usc leb 'irr In J.n , irlul N0 4 ! Lei t* 
1iias,c )HL 
W liqi’rrtnccsrfi 017 Saincut 85 
Marti Gchneiberni N24, Craiiiuilnirger« 
Glmi,c 8" IV 
Dtaria geb vauke J.w A\ 57 Bnloliilr 55 
Narie du SBankprokimt > \VS7, fellii- 
filbn Si- 31 II 
'"!arif panbc[3n 03-1 1 cic-vbiirgcrGfr 5, 
Marie HMrtn, Ool rilsiltr SI' 10 
Marie Kochm, Gchombq Äninelvalbsii S~ 
Marie Go^irircnln, 017 kkopvuist" 74IV' 
Mittu, qeb 2h es, Schiltibrmi]ir ,J^lu, XW21, 
IWsnnftr '’S Uli 
l'iarte geb JjarbcT n, 25 n, AV57 Maiisielil» 
Masse 9 IV 
• Mark»^ Fabrk Gharlolitnbg 4, Sci6ntaftr. 
'Ur 04 III T Bt-m 85 
— MarkusM Bach.l FbrI, l’ulalipaikitiiqcn, 
2 GliiHianipcit Wrosjhblq > llclciichlimg^ Ar- 
limliircinbif \Vl5,1l(ttstr(illccl9T 
■ Narla 1)!ciilcntmpf X4 Be'ist- 31 
— Marina, Parliern SO 1 Vli ikaitei Sir 31. 
• Martha, Ww Ghailotlcalj Jagerslr 3 
■ Max Hol btlbh Weis,enlce Fncbrichstr 31H. 
■ Max Wasnu,'lifiikollii Ji’allcrsli nZttgTsSf 
■ D!ar Scrfnf 5Uiiro s eleklr Licht- u ftrasl« 
stuf SW2" "(rnbiin II I E firi 2031 
’Jiai Jleheipebient, 0112 Utirbactistr 03 1^ 
Diicharl JL’u-ilsbik 0 14 !! arschaner Gli. 
l|.r 1 E T »llcj 1212 
Minna 'Rfi luie,'W 15 Tnsselboiser Sir 10 
"iocii Camcnmobin XV 10,Lnilvolbsü 10IL 
Jiallian jtaiism, 30 Liiviiolbsn 3 III T. 
Dlqo Mustklehtcuu XV10 Mohstr 74 
Olga Ww Gchoiebi Meti nqcr Glr II 
Cito Tire'1 ’limtieiibs ^rovtnzsi^ 
rilo Frusii Xu8 Cmfiisir "211 
Cllo, Olniito X2I ’li («iiiii 71 
Cllo l'ininn SO 1 Skalier Sir >1 
Cllo Vai nn, >055 L i irdiut 
T jtq|l 420 
Cllo (iiiiiim >0 55 Tann rnr 0 
Cllo Ponm >041 Jian imiir II 
Ollo Cb Req 'lins 'J-inkiw JuKljeiSi 58 
Cllo -jiqarre ijbrk 0-» "an5tiiirq|(i °5 I 
Vaiil VomrotnofK, N 5S 'liiiopiiier Sir 40 
Paul lo! Jlcami 0 112 lellenkoserslr 15N 
ii-nl llechi nn siiln S i9 Uibaiistr 103Erdg 
Paul Schrislietzer Paniow,41 idumilimiiti II 
Inil Ziqaireuhdls Spaitban GhatIoilcii|n. 
% 0 T 1131 
lanla Ww, Ober! hon,weide Wiliieliuincn- 
hossir 30 
Peier (telii e \V 15 j!i t|iiiiini|ir 112II 
‘llemhoib Tirekt Gleqlitz MatitiiborsiiStr-U 
Sdittiholb Malet N 5! ill l,liiqiisi|ir 7a I 
‘llitflittb feiqei Inni, 0 14 Kvperniku jir 41 
Üticharl), Älamerbniier, 0112, batliienlr 19HL 
78. 
2 ErJg. 
11 1.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.