Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1922 (Public Domain)

2.16 
Binder 
Commerz» und P.rlvat-Bajnk 
Bimck 
Teil I. 
!Hmbti,JHobcrt Poilillon 027,Marfiliii3|lt 1211 
— 3luqu|t t!o|t Sctr Stilist, Xjilnn  rs.br,  fiel 
fit imfrlti Sir ">!» I ,1) II 
-- Paul 4>i)it|d)af|ii, NH3, 0rci|ciiljiinciicr 
Slmiii 21 IV 
— Slboli C6 Poftftlr, ."liicber((f,viuluu5r, JJioco 
itiniic i Dtv 
— ÜBilli, Prcftqa'arB, N 31, Hufiiteiifti 311 IV 
— liubroin Pro! Dr.Gljarlotlcnbq ,Dr°yfen,lr 14 
— <Uitl Prokurist Slealih, Sdjouhaiifer Str 10 
— Eduard Mabictcr, ZiuifclfjoF, Dreibund 
llrafti 41 T Sud ring 1382 
— ‘Jlicharn, Oie.chkbk Jnfp, Gtjarlullcnbiitg, 
Fncbbcrqftr 32 
— 2Jiin, 'Hcnticr, Stidjlcnrabe 3Branqrl|tr 25 E 
— Siilljeto, Monier, W57 @oebi iifir 113 [V 
— Nicolaut ‘Jioljrli n Gharlollinbg,L> ibmzstr 63 
— 3|oat, SadljM C54, Ziaqomrfit 12 I 
— Juda SadljM N 37, Glinstincnstr 10, Wohn 
Woll, ler Sir 19 IV 
— Bruur Srf)Ii'i|cr ‘liiiilolln, $?nnl>r|tr 10 X 
— IsiiD, J'nfdjiii Sdiloiicr, N113, 2Jialinorr 
Sticilli 3 Tls 
— Rng Schlchci R033 Wrangclstr 64 
— Sn 1 2d loiitr Gbarlottenbg £ui|cn|>Iag 3 
— Sidjaib Sdilolsermiir 034,1! oxljaqiiicrSir 111 
— Willy Schloffir, Sdjoiubg, lllnslail Friljiag 
61 rasn. 7 
— stritt) Schnne'i, No5 Litmdjrt Sir 46 
— Sllbeit Srtjiicibamflr, N30 ilirui Hodistr 4ti 
Sluqml 2dmnbci„N58 SchonhanferAIlcel34 
Rinn, Sifinriii’ S50 itollbufu Zaim'ii 13, 
Rrm Sdjncibci NW21 2iirm[tr 47 H IV 
— üiruiiui i Sd;iuii>roii|tr, GharlollCnbiitg, 
Vorilloui 14 DxJg 
— 'tnil 2d’ bcimitr, \V57 ttiocbenftr 23IV, 
— i?i o -'(‘jitab i ? N’O^'i-Bin (h f>r>TSIlcjS191 
— JJtdi 2d),nibir nslr, \V lr>, 'jvatjcraHce 21 
T Pl,b 1041p 
— Bulln schmibu, ,S\V 68 ÜKarfqrafcnstr 131 
'Jiobul SdjrifiTco ,'JliiitöHu vobrechlsti 28 H, 
— Glich Schnhm 017, ‘Nnbcrcdjrfcr wir 10 
— ftitt Sdjiihm 0 14 Wiibentt Sir 4-1II IV 
— JoDmiit Sdjichm SW47 Vorii|lr 10II Unlg 
— Silfylin Schiiijmnifir N 10 Boymflr 10 
— aSVlilm, 2d)iillt>arl Gcpcnuf, Slmtafir 1 
— Bli.-ler & Ketels Zweignieder¬ 
lassung BSrlin-Eichtenberg, Seifen, 
l'idjlcitbo öerjbffujlr 118 130 7. 
— üsisqufl Srfi'cf ^eViii«6T, Slciiimcgftr 5 I 
— Ruii 2itrel Buchholz Haupisir 17- 
— i.niiu 2ilrel, X4, Srf;luatl|ft>pffflr 17, 
— Siiunnbii Silr Sllfift, W30, sjranlciislt 13 
— ßtirnrid 2laat<-niinmltfd| ilial, ffliOncr« 
bmr pi hilft.Mir Ski 4 Jls T lif)!b 8704 
— il Sinaisnrb NOlS Rrtrdtnflr 00 H l 
— Njriilnin S'nhiiimfiontu Nli5,f>)oll|d)ib|lr40 
— jllbu Zuibrfiti, Sdjonfbg, 3lei|cburgi’t' 
*2liai» IM/ 
— Vlllti n 5lni'litZr SiiniiTiiiii Horiierilr r>i 
— Ätminlnn 2lratz>iib ,'lib ^V47 >kayda<Y' 
' (luim 17 1 
— iüumi 2lianciib edjaifn 2l>qliy,P>sdMlr7 
— llmnad 2lra6eit6 Sdjafin, Shdjlcrf, %‘an 
' li irfiljli 11 01) J 
— linil 2npiliilljbl,Silmcr-borl,Sntibbenjer 
SliaKi, 11 II 
— Binder &Co.. Tapeieu-Jiidiistne, -Schonc 
brui Qtmi'briidci 2lr 5S T Aepl) 683 
— l'iolllicb TeUqr Li>liliiq->ai>1I>'h, b03h, 
'Ifnhbmiu 2 III 
— .'Iiiiiml Juilmiatb Nö8, Pappelallec 43 I 
— Iifd)fcr HO-16, fflfönaucr tolr 4 
— (Srn|l Iiidjli r N30 Pnsewaller Sir 7IV 
— Soljnimc' 2i|d)ter, SÖ 36, Gloqauer Sir 2 
— Soljfli u Iijdjlir, Paiikow, 5|)ic!ernmnnflr 2 
— Cito 2i|i.ikr, N10 Wilbenowstr 23 IV. 
— IVronv 111;™, UhnrlotlcnSg, ÜJZinbciirrSir 2 
— fimiiaim, imitl) Suuiil, Rculollu, Kaiser 
Rriihrirf) Sir 2lr, IV 
— Wilhelm ißcrfidi Deaml, Siuitollii, liicüricfj 
ittnfio 4 
— ßrit) 'JEeidjeiilonrl, ftaroto, Dors>lr 38it 
— Paul Weilsuhr, Panlow SJlul)Itli|lr 71 H 
— (Emil 23utm[li Sfarldtjorll, PriuzAbalberl 
Sir ll> I 
— Cni|l üBafmflr NOlfl Arubridjobi'r^ctslr 1 
— Paul, Weikmslr, Charlöllenba, Kaiser Fried 
ruf) Sli M 
— Liuu^. Ziqarreuhdl, Oberschxiiewribi, Ebison- 
— Slngii|l, Siinnierm, N 2-1, Sumiislr 127 II EI 
—tCllo CC Zolliinpelj, Slcqlit;, Seuetbnrfj 
flrafji 12 II T 23M ($0|l ^ncbeimu) 
— ßlli’, Zollselr, N(iT>, Seeslr 112IV 
— Zuschueib^ 3ii ufojlii, Sr|er|li Hi4 
— Sf, Sluflunrlt rm, NO r>5 WifisclonlbetSli 218 
— 2)inriniele,.1lii86rficrm,N68,8ranscdl)|U 222.3 
— t?li|abclfi Beamlni Sdjöiiebg, guy 3(eiilcr 
Slrasji 7 TU 
— I)riida Sirelliui’ Neulplln Malliliu-sil 2 
— syiiiio qeb Sdml Inbtlnrblun, N W, 
itiuir \)ndisli 40 IV 
— Ida qed Vital 11 vi( s surf am X II 
1 s'iiiuu. eil «4II iv, ^ 
Bliidcr, Wanba.I<iIialleiliriii,Sd)öiiebg,Aposlel- 
Pauluö Sir 3-1 H Dxlg 
- Solennst, V)emii!e^Mo, S\V 17 Möderu/ir 105 
- iliiguile, Jülu ,2)iemllnrbtrm ,d50,Bodh>lr 33 
- Elise geb Sommer, Modesalon, Edjoiieberg 
Vorbergslr 10 I T Siebs) ll>Sli 
- 3Iiinii Frau, j)iobi|itii, yijatlollenbg, It'nl 
slrahr 120a 
- Ella, geb ßeriueier, Dw. Näher,,,, 0112, 
Franlsuner Alice 305 H IV 
- Helene, ‘Wljcnit, NO .35, fflilforli r Sir 21 
- Hebwig, Db|l u. QeinnieljM, Renkollu, 
91an|en[lr 34 
- Marlha, Qrgani|tm, &W48, Bilfielmilr rr 
- Alice, Pensionat,  "\Vfa2,  Äoldrcuthsl: 15 T 
L-,w 5038 
- Maria, geb Scheut«, Plisseebreiincrci, Tegel, 
vauplslr 3 H III. 
- Äuim, Pol $ad)l,i,ilrtolo ,^S20, yodjsir 911 
- Klara, Posihelseri», Charlottrubg, Kanislr 98 
- Marie, Pornerkr, Srfjoiicberii EbcrZslr 70H 
- Elsr, Jr«« Proscssor, Charlo"enba, Droyseii- 
slra»e 14 
Marlha, Krau, Rcnlnerin, Tahlem, Laden 
bergslr 11 E 
- Jda Siijlobame, N39, Mültirslr 16 16 
- ifolarind,' Telegr Behilftit, 0 34, PelerS- 
bürge» Sir 4811 ^ j ■ 
- Strna, 2Blo, NW 87, GoPkowsWr 11. 
- Anna, ffiro, 0112, Scharnweberftr 53/ 
- Aug SBnf, SO26-, Waldemariir. w. 
- Auguste, Ww, Chailoltenbg, KiivbelSdoiif- 
slrahe 20 
- 91, 33»), Nculölln, Sioqolfir 28 29 
- Sliigufle, geb jtarjrfi, Ww, 3!cufölli,, 3an|n 
(trafjc 9 10 II 
- Serllja, geb (iiciisthinci, Ww, Schonebg, 
AIO5>eu|ir 22 Jls 
Elsbelll, Ww, N65, Adolfslr 19 
- Elsbelll, Ww, Pantow, Oavalierstr 181, 
Emma, Ww, N 30, SeHerftr 15 
(frtiefline,2Sti) X 113,Cariiic»Sylva-Ell 129H 
- Gniefliite, qeb Grande, Ww, N58, Sdjlie 
mannftr 17 
vedwig, SSti), SO 10, Melchiorslr 18 H Einig 
Helene, qeb Sladiotoili Ww, Charlollclibg, 
Sophie Ch<irlolle-Sil- 27 IV 
'Taroline, geb ißeljch, 2B«j,Nt5, ßiiJenatbei 
Elraße 32 H. III. - 
Lina, geb Sedjcv.SBlo, NOJ3,S?al6annenflr‘ 10 
Luise, Ww, N 65, Togosir. 2 IV 
Marlha, ^eb Scheiscl, Wlb^iuilöll», Linien- 
rader Sir lö 
Seliiia, Ww, HW65, Wnisslr C0 2 IL 
Ww, 017, ^owenffr Qi ’ 
jlnna, Zeichnen», AV30, Luilpoldm 10 Ob. 
Binder-Krügrr, SI, stomKorarl, SO30, Förster 
Sirabc 9 
Binderat, Ludwig, fieuionarb, SInilolii*, SJen 
linet ■äst 26 311" 
BindcrczkwSH, Karl, itassciiBtie, N65, @!qä 
gower Sli 28 H1 ■ 
Sinitrf|ciiif, Siailj, 32lv, N 68, Taiiziqer Sir 8 
Berihs, Monlorifmi, NW87, Zwinglislr 12 H 
dlnderntgel, Ludwig, Inge», Paniow, Wolli:nk> 
sirabc 3 ‘ ' 
- Karl, Knopflochfiep»!, 0112, Odersir 25 
- Mar, Kohlenhdla, O&l, SSilljelm Stolze 
Sirahe 14 I 1 * 
- Paul, Kohlenhdl, 0112, Jungsir 21 Eitle 
Waller, itohlciihM, 03-1, Tilsii'cr Sir 26 
- G, Maurer, N31, Nscdomstr 30 III. 
- Otto, 3imuier,ir-, 017, Slralailcr Alkcc 20a 
- Gcrirud, Lpcni u jionzerisänqerin, Char- 
lolienbg.BiSinarSstr 9 Ob H T.WH 18-10 
Emma, qcb Stiem, Wärterin, NBS, Siat- 
garbcr Sir 29 
Oinletonli, Friednch, Sir fimnler, fflilmc.-ibf, 
Mainzer Sir 15 irr 
- ü Co, Schreibmaschinen, AV30, Golysj: 10, 
Ji>h Lllsrcd Dindcwald 
Kaihanna, vw, Prosen, EhailoilenBg, Ufilanbi 
sirabc 184. 
BindfaflccgroOTortTioti Aäcli Boaea- 
berSi WnliiSbf, Holsteinische Sir 21 T 
BtodZadcnliaes Gostav ßcäamea, 174,, 
Chausseesir 5 T. 'Nrd 4115 [C* Deutsche Bk 
Depk L,Gomm u Ptii) Bl Dexl?,Postschc<IS5) 
BludfaäenUnion“ EletaBcntorowlt« 
Bindsaden, iiorbrl, Padslricke, Garne, Jute» 
getoeEc u Säcke, NW23, Joses Heybü Sir 1 
am Bahnhof Jitigatien 7. Mb 31ffiu 3199 
[Postsrfjcdi$tli) 302 ‘2] Cjiih Meia Caniorowch 
Blndhosf, 'Jiobcrf.itftiilm, SiegliyHosihu.gcrsir 2 
Marie, 2>!alerni, W10, Lüvowuser 1 a 1 T 
BIndiA, Sliiqiisl,Sttiiarb,lSI;aisolleiiba,JniobeIä> 
borffflr 7 II I 
- Cllo, Dreher, äBrisjciifii, Sirensir 123 
tietiimnn, Ijnbrf'ub, NJ(, Pulibusec Sli 41 
- Max, iUaöumrB, 'ilciilvKi, JCefitfu 371III 
- Hermann, Veber^mdjl, (Slmiloilrnbg, iiaifei 
Rtu brich Sli 84 III 
ttnrl Monteur NOsisi l^nfli nrftr )7 (lli 1 
t'iriiuiiiii JiobillaMil, 'iirdn Irtjun livii i1 
Srbnii]li 59 
Sinbin, Fny Tilchler, Neulölln, Donausli 112 
— Reinhard, Tischler 034, Nigacr Sir 107 
— Adols, Zimmcriii, 0112, Frankfurter Sllire 45 
— Luise, Aiilcrwicklerin, b02fi, 'l!aiiiil)ii|lr 23IV 
— Anna, Pnvaiiere, N37, Chrisiinensir 4IL 
— l'erlha qcb Plaumann.Ww,027,ÜHatfuäsfir 23 
— Luise, gcB Psennia, iPenltncmpf, Neukilln, 
Silchomei Sir 10 I, 
Biudigcr & Wagschak, Biichbrnckerei, C2, Neue 
Znedrichstr 47 T. 3ibn 11152 
Bindiger, Naflali, Äaufm, 654, (ämssflr 1 I 
Binbiltlt, Rudol,, Santbeaml, »013, Ki»p 
lobistr 11. lä II 
Karl, Dreher, N37, Kasiaiiiciiallce 41II Cnlg 
— Max, Dreher, 85", Hascnhaidc 9 H, IV 
— fetotifric6, ’SaSxtati, H65, Traiisoaalstr 11 
— Oilo, ßlcischer, 0112, Schremerstr 41II. 
Rudolf, giiischcrmsir, 0112, Rigaer Sir 36 
— Waller, Hochb Singest, SWb8, Alie Safob« 
sirabc 108 K IH 
Mar, Sugen, Gd;5neBg, Rembrandistr 5 6 
(Po)t Q’ricbmaii). 
— öuflap," flaiifm, NO 55, (E6iiiard,|lr 15 II 
— Johann, Malcrmst,, Charlollcnbg, Kaiser 
Friedrichsir 41 II. 
— Friedrich SHmied, ObcrschöneN>clbe,Sie> ien§- 
slrabc 10 H I. 
— Heinrich, Tischler, 8036, Püdlerstr 23 H I 
— Hi riiianii,Zapfcr, NO 18,6) r 'trantfiiricrSti 79 
— Paul, SoDBcanii, Pankol., Wollankstr. 111 
9inb(, 2)ia|, Schallcr, 'Jleutölln, ®erlmii Sir 12 
BInd»er, Gustav, Dolmetsch, N065, Rasten 
Bürger Str 19. 
Oinbotet, August, 2»,lallat, GharloiieiiBurg, 
Dahlmaniistr 23 Enlg. 
— Johann, Maschinist, H4, Schwarhkopssstr 16 
— ülima; gtfr Paeisch-, Sdjncidum, M65, Tnft- 
sirabc 37 IV 
Sinborff, Karl, (tanjl Sclr, Oberjchönewcide, 
Cöpenickcr Sir. 12 Enig. 
Bindrich, ÖStor, Fl«ischer,!NV87,WiiislockerSir 8 
— Otto, DB. Postschaffii, SBilmersbf, Holstei¬ 
nische Sir 14 H II. 
I;ranz,g»Nmerm.Charloiibg,$iui6ciierSIUl, 
Binischrdler, .Hermann, Börsieh d Evangel 
Sriibergeilt ,'SW48,‘fflilheliiiftr. 'l 7. Äxj 9971 
Max,Buchdruck,SieiitölIn,©ieinmc jflr 72 
— Wilheli», Friseur, N£8, Scncsclderstr 15 II 
— Hermann,Baftw, 0 34,Roni>»iencrStr 89 Enlg 
— ycibitl, Hanptin. a S’/Sdjönebg ,§cbaiistr 69 
Slugust^HauSbicn018,LandsbergerSlIlec2S 
Hugo, 'Kausm, Nto, Schulstr 91—66 
— ffatt Kausm, SW 01, Baruther Str. 10, 
— Ernst, Korveticnkapilali, AVBO, Würzburger 
Straß« 18 HT. 
— Jiaj, Pofibeami, N113, Ileikcrniünder Sir.17 
Gcich, Tischler, S50, ©t'acfcjir 6. 
St, Vorher, N68, SchönHauser Alle« 128. 
— Portier, N113. Siolpischc Str. 28. 
— Rchfl.7 SBfniie, Garbiiiciireparat u Wäsche, 
SO 36, Slalitzer Str 98 T. Jnh Clara Gnle 
Thcrese, Pr,Datiere, Sübenbe, StegktzerSIr^>2 
— Slnna, Strickerin N018, Elisabeihstr 65 
Ltndh, Ernst, Schlosser, 869, Wiffnianiistr 29 
SinSäteä, Ldgenslm, 0112,3Iiiitieiiihal‘ 
s'tabc 10. 
IMnSäUd, Max, '^(iiiätoarl, W35, PoiSdamcr 
Straße 121 
— -Liio,Tapezierer, Eieglitz, Fregesir 39 c Qii K, 
' lPosi Fnedeiiau). 
Öircif, Gerirnd, Krankenpflegerin, N1, Gichu.» 
dorffstr ä2 
Sinsl, Ttanislai.ö, [icliiieKm, W57, Grohgör- 
schenstr 29. 
— Herrnaun, Marllh Arb, C Neue 5chim> 
Häuser Sir 7 IV ' 
— El, ^rtDciferv, SOI, Vaexwaldstr 5-1 I 
Sinrtif, Georg, Arch!!elt,Wili,icrSbs,Je»arrSlr0 
— SJariin, ÜSanfgcftsj ,NV/52, Helgoländer User 
91' 71 7. MS 4586 - 
Sago Sing, Dank-K^niniss, SHnarqendf, 
öohenzollenidamm 65 II. 7 Pfzbq 618 [BK. 
Dresd. B! Depk BOT, Postscheck 44582], 
Sinn, Richard, Dr Ing, Gfjcmifci, Charlottcnbg, 
5Btämat6(K 102 IL 7. Etcinpl. 1273. 
ä Co., £}., Cfcganle Damenkleidung, Wil- 
inerSdorf, 5ltföl5Biirgcr Platz 6. 
— Georg', Ctllärer, 859, Hermaniiplatz 2 3 III 
— liOSWlff Ölnrj, Feldbahnen ii Bangcrkie, 
GhatloiiciiBg, .HetbcnBergfir la 7. 
— Ludwig, Kafsec Mstcrei, Charkoitenkg, Sie 
i latastr 1011 7. Gi°mbT 11100 
— Uclix, Kausm, W 30, Schwäbische 3ir 20 Erdg 
T. Jtrf 448 
— ticorg, iTaiisi«, ©timetonld, ?!u’rflcmn Str4E 
7. Pjzd 4021. 
— Heinnd), Sausm ,W 15, SieginBnrget ölt 51II 
7 Pszl- 6391. ' 
— Aansied, Kausm, SO 2t, Elisaöeihusn 301, 
I Ridiard Kerk 
— Oilo, «ausiii, Waunsee, Goiitabitr 6 7. 644 
sPostsche(k-s>io 7487b], s Gebr Binq Söhne 
,'llsred, Maurer, N30, jiuic Hodjslr 45 H II 
jianf, Monieur, N 31, Boliasli 33 H IV 
— jlrlhnt, Prcbntlnihbl, K4, P|lngfir 6. 
Sinn, Wilhelm, Schuhn,, N 58, Sthlicmnnnftr 9H, 
— GebrüderE.SS.BlngG.m.b.H., Selben« 
n Snmtbanb, Sudenflosse, Sliidfailile, Plüsche, 
Putz uiib Belatzslosse Euqros il Export, V8, 
Kronenstr 29 7. Ztr 8697 8698 Geschäfisf. 
S Kaiser, Berlin u H v Paßavant,Franks a M. 
— Gebr. Blng Söhne, Scideilbaiid, Seiden¬ 
stoffe, 2nuilo,W8,3Jlohrcnfir 1314 7Zir 1064? 
10843, 10644 [BK Rölchobk CJuollo u. Post¬ 
scheck 588]. Pers hast Ges Otto Göh u Frttz 
Smg(Göln), Dito ®mg u Alfred Götz (Berlin). 
Paul, Tape,, N31, Slckcnt) 132, 3 H I. " 
— Alfred, Zahnarzt, AVIS, Dülfcldorser -Str 5: 
Maria, Ww, Kontonftin, Stcglitz, Braiidcli- 
burgischc Sir 29 30 HI, (Post'Sndcndc): 
Cliina, PcnfiDiioinhaBerili W50, AnSbachcr 
ßlroijc 33 T Sicinpl 10761. 
— G, Reinere, AV60, Tauentzicnslr 12a E 
— Emma, gcb. Schwarzlose, Ww, Buchholz, 
Pankower Sir 23 Enlg. 
Manr, Ww, Siegich, Jichiestr 68 
Bi«ge,Äarl,Liseni Schaffn ^anlwitz.Bliuiienskr 5. 
— Paul, Fabrlarb \ Neulölln, Juliiisstr 18 II 
— öcraimim, miul. gepr Heilgeh, NWb, Han- 
imorr|d)C Str 2 H JH. 
— Richarb, Äaiifni, 017, Marlgrasendamm 12 K 
Willy, Landatb, Britz, Dorsstr 17 
— Fritz,Lehrer.Neulöiln,Kaiser Friedrich Sir 181. 
Wilhelm,Maler, 3!eiifö!(ii,2lcinmc(j[tr SOEnTgC 
Albert, Monlcur, N 5>, Brunncnstr 29 H III. 
Albert, Portier, SO33, Sdjlefifcht Str 9 
— Wilhelm, Schneidcrilifir, 8 59, Wissmannflr 43. 
Georg,Tischler,Ncuköll»,LlchienraderSir 42IV 
Schuhm, Charioiicubg, Berliner Sir 40 
— Frieda, Ata» Lehrerin, Neulölln, Kaiser 
Fnedrich-Sir 14 I. 
— Greie, Ww, N65, Türkenstr 5 H I 
Bingel, Dito, Siaibt a 'D, W30, Schwäbische 
Strafte 7 HI, 7. Krs 8251. ' 
Ernst, Musiker, Hohenschönhauscn, Berliner 
Ttraße 50 51 (Post Wrlhelmöberq) 
— Hermann,$iiifif(r,N018,®cui|d;<SroiirrSti 3 
, Hcrm, Kausm, C 2, Neue Friebrichstr 73 
HL 7. Nbn 3708, s. Bingen & Schwarzer 
31ngen ft Schwarzer, begründ 1888, 
Westxn- und Gapcefhrk, C5, Rene Fnednch- 
fiia6c73ir 7.9lbn.37Ö8 Jnh Hcrm Singen. 
Singer, Cnnl, Tech Eifenb OB Scfr, Lichters, 
HliibcnBnrgdaimii 45. 
— Crmif, Fuhrh, WikmerSbs, Wkgenerstr 4 EMg; 
— E, Kausm, Fnebenau, Siiibe'iirhiidjftr 28 29* 
—- Bernhard, Lederarb ' W 35, ©enttjtilcr'Str 1} 
(Villa G l. ' 
Paul, Leltqiaufsch, Südende, Tenlsir 3 4. 
— Henna,in, Masseur, 03-1, Boxhagener Str 7." 
— Lubw>g,Mützenm,0 3-t,Zorndorf^Kn 50 Erdg. 
— Edutird, Platzinstr, N58, Leitesir 6 III 
— Walier,Rangier, ffiilmcrsbf, DurlacherSlr 11. 
Wilhelm, Revisors Waidmkinnelust, Waidmaiin- 
stratze 31 II. 
— Erna. Pelzwx, Näherin, 8018, Friedenstr 60 
Marie, Ww, 034, Weibcnwe» 1 II 
Di»gert,Pa!il,Schlosset.Töpe!nck,Par,siasstr 16 II". 
Blnggeli, Christian, Sattler. 0112, Babels^ 
Betgcrsir 11 Woh» 0112, Sflindnlerstr 10 K 
Sir.flmana, Eduard, Kauf,», Schdiiebg, Sozcnci 
Strafte 5 1[. T Steph. 2116 ii 4561 
Weiter, Anita, vv Sitfl Sta<, Wl$, Joachime» 
lhaler Str. 24 IL 7. Pfzb 1266 
Zingolctt, Einilie, Lolomotivsnhrww, Ghar>ö)ieii- 
Bnrg, SBilnicriborfcc Sn 49 II 
Dlniek, Huld«, HanbtK-fr, R 24, Sli &(-i,Bärget 
Strafte 19 H 1H 
Bü-iakowsk!, oranj, Makrmsir, Is 0 55, R'lke- 
sirafte 33. 
viniakowsw, Gast», Siu'lütrn, Kofcggerstr 0 
Enlg 7. 176 
Biniarz, Richard, flras'.ttoß 3-',hr, SW 29,_ 
Fidieiastr 16 
9'.niaS, Balentm, Lahubeami, ?:ei,k°lln,Kran°ld-- 
platz 9. 
•jioii’aii, B-ersahr, S’eiitöKn, SchönweiderSir2. 
— Johann, Bügler, N31, Sirelitzei Sir 38 IV 
— Johann,Feuerwehrm.Gharloiienbg.Weimarer 
Strafte 39 IV 
'jiaiii, Sjoruer, Siculößn, Herrsurlhsir 2ö IV 
An! ^kcllner,Schoncig,®iijtno®ii(lei*Oit23IV 
— Fiailz, flcn.u1,, WSO/Sützowit’- 85 H II 
P, Kraftwag Füh', ßbttfchoitcfvcibe, Wall» 
strafte 13 
Gregor,Magnt' $oli’,G(;orlofie,iBg, 3!itBul;V 
strafte 24 ßrdg. 
r- Albert, Maure,, 0112, MirBachstr 30 I 
— Bcnih, Schfofier, N30, Xigeler Sir 50 Erdg. 
— Jnli,s,Schneider,034,2,lstierSir 14 1611IV 
— Anton, Schuhn! Nb6, Trifistr 40 H Enlg 
— Bin0enü, Icligr AiB,NiiilLlln,TH°masslr 40. 
Karl, Tischler, 0112, Simon Dach-Sir 43 IvT 
Max, Tischler, 034, Boxhaqenei Sir 1811IT. 
Magdali,ne qcb Bccfiuann, Schneider,,,, N31, 
Sirelitzcr Sir 34 II. 
GBulu, Wlv,N0l8, Slrnitobeiqu Str 37 a. 
Binia st, Dililu, il rank Schwi st, Gharloiienbg, 
Riebnhrstr 65 IV 
Bimik, ffinru, Ww, A\30, Goltzjir 40,
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.