Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1921 (Public Domain)

$V. stu Spvrenmscher 
— 490 — 
Sprechrrurschirreir-Be-arfsartikel 
^ Sporeranaclier.. J| 
Aye, Paul. S W 68 Lmdeiistr 74 T. 
Mm Me 
Metallwarenfabrik iserlolm 
XmelentodMlOTsane:: 
B£B1W SO 16 
AmKtiilnischenPari<4 
Tel Jilorrfzplate 14P44. 
r- 
w— 
Spprtarttlcel. ^ 
S. Htiam 
W8, Lelpniger Str. 37. 38 
jemspr .Zentrum H&äl—.8541. 
Angerer, Koch L €o. 
Akt ties. 
Tierlin-Wtltfvath (Elild 1 
SC20,Öraniejistr.l86'nMj>1.10240. 
fiimniiKiliMi, Äudkeftcäkti 
aller Art. 
Arena 
Schuh- und L>LLiLil»L»-§aIr>j 
K»rti!LEahn,^rüh;WHai»ann&Ga., 
Speq Kittn» 1t. K«in,tS»6d)iiiie 
L016, MichErchstr 17T.Sipt 10148 
Sccc, Julius, FrieLenan, SBüiHvci1- 
iotje 74 I iftljcmfl Jg6. 
Ohn, Gaggenheim&Co. 
\V 8, MohreuVr. 4J T. 
DworSly, Jnh Nilö Moland-r, RiidE, 
6W19 titiibciilü. 331 
Albert Ehrich 
W66,HauBrslr.95.Eekefrle6rlchslr.T 
Slefan Esders, 
Zur großen Fabrik 
62, Kaiser-'Wilhehn-Str.tB Ti 
Orofltea SpezteKtous f 
f. alle Art SportbetüoltonK 
gf i. ticiif)«fi6aii}cißttt E. l’fl. 
Gebrüder Feisejibertjer, 
Sidnl-ftiTl a M — SBeiltu 
N043, Ktiicfiömoitr 61-04 T ille$ 4651 
]. A. Frank & Co. 
Ich. O. JReteel 
W8, Marigraf ezitzmtz iMT" 
iürontti & £ent&, SW1S Stoimitw» 
lantciflti 87. 69. 
hmischke, -WS0 ügfiit§mciSlt.53 
L. facoUns«jStnme 
O. m. <b. H., 
1 i 'um 3ltul$JHl, u -»»» I— 
Stnifcr FriedrickMr 182.18B T. 2352 
©jpestioI-fo'Cri'* füt 
SnnJotcn, Turn- und TenuiSschichc 
Patd Jocbem 
2TO1P 5itauStc[(ier61r42TUtgiU898 
Jordan & Co, 
tf, m, b. S>f 
6ü)iinctci(i, frnupWt lf7 T. Steptz 4(02 
Kazurly, H., > 0 43 Linien Hr 2. 
finorr Sinnt,N055$!(mraiiirRctSIUb 
Koblmctz 9iod)i„ Cito, SU Prinzen 
ttiflBc ^2 T. 
fimyt, 6, 54 SMcttlt 28. 
E. Lazarus 
2tW6, @ djif-f6o.it erd amm 1 T. 
NLrckatiim ion Faust-, Fuß. und 
SchlcudLiballeii ltlto. sowie sämtlufjcr 
G Jüebcr»<5poriqrtile[ 0 
Loak & Ssl. LsniMMiLügesellschaft, C- 
L 61., W585 Lch-wltr. 36 T. 
Still öcrfari, WJSMt! mußtJ02-104T 
Norddeutsche SkrtatM - VtsrLschaft, 
SW48 Fri-Lrichsli 231 T. 
Partzold, ft, 842 Wassirirrstr. 32. 
Gustav Rätzel 
W8, &e 60T. 
Otto fieiehenherg 
— fipjjjlei jjitifsjBiU,— 
6033, Eäpciurttt Str.5841Mpl. lIW 
fiystav fiöpäffl 
B-pi'i-tTjmi’S 
Meriköllu, Bergstraße 
Sei. Neukölln 2030. 
iai 
Sdjlcto, i', M, Ssfuiumfitfjal, Jlntfcr 
äüiÜjlUU'Slr 40 T.nü.1’75. Flicgtt» 
Ecllvtiiiiini Kliinipvi lidimucf 
Hermann SshliUer & Co. 
Zontjalbtt.ro 
C54, flragoneretrasse 34.35 T. 
(am Alexanilernlate) 
Motor- tu Btiderhoole 
(Spez GelegenhettskSüfe) 
Big. Werkst, gr. I*gM- ontl Aus¬ 
stellungsräume !ti ubs.<1e. Orund- 
itbcken ta Berlin C a. Friedriohs- 
hageti (»mjWüggelM«) Swate. 47. 
E. H. Schütze, 
BW68, JKocJUstraße 86 
. Tel. Moritzplatz 40®. 
} 
Ed. Sommerfeld, 
S026, ©(ali$#l SlioLc 82. 38 
Pfctitlyi: ffliotiliplat) 123i7 u. 13348 
Spcz jtotfiitcidiicrc FetdMcheii.Triiit 
6t(fjcraiic5Hcm«SllumiiiiiimiiSln!)l6lt(fj 
SporlsimtS ©ji(t CieCi SBiIfciiS ® m 
b H, StB tiflllBiiller Dm>m> A T. 
DporlhauS Fichlc @e| 11t. 6 H» SO 10 
Giptuukt Sir 108 T. Mp> 6u22. 
voczmIhauS für Turuiu und Spart 
tfSil, Zicsietitra^e A1 Ld» 2782 
Sporthans Richard Ban 
Wie, KelnclteBtr. 2 
^-lSpeiiaHiaus4Urjetlen Sports- 
Ä. Steidel, 
C54,aiuisiitrj(iUtStr.3-i 35TJlcu.ii 8313 
®otrtict<©p(itl[jiiii8 .VfbKtla" | 
Weltbekannte Mario 
Gustav Sleidel, 
tdme Ttilslen 
nur: SWtf.XStjtitger Str. 67-70 
Tel .Zentrum 7622 ■Gejrr 1858. 
Sport-Spezial-GescliMt 
IcJcltudimg und Ausitistiuig 
iüi alle Sportarten. 
Favßrite-Reoord,$. eM. 
STVÄteuhdutnftT 271T jPlvl 20<fö/8G 
Sprcchapparate eigener Fabrikation. 
Speaiolitfit: Lueueopparate, 
jr Spreolunasdünen ^ 
L (f. n. fcranuiiopftxiiiij A 
E.TaareSwLffltjlasrel 
MnMiMe U' 
M. Jiüoni 8548 
Hemrtch Timm • 
Clfl'Walk.ti Äi24XZtr.7ri2 S 
Erstes Sonttargeschim am X 
PlötzeJ Ihrenprelse n.Spori- X 
preise f den gesamten Sport X 
IV9IVP11 fPlüfftif 
^ fipojtiielsleianng. ^ 
sTlüm 
W8, Letpriger Btr. *7. Lk 
rernspr. ZoDtrum tiBti—054r1. 
BaerSo 
Kleid 
N eijnitlieritt 29 SO II 42 T JlbJt 1000 
Eabrikallen und (Wßanfartip^ 
aller Art Sportititleitiung. 
Bhtgeldey L Wen-es, 
W 85, Eifjoncßt-roti ll-fet IST. 
eistadj, g, 8083 (ijOTitdetTlr C2T 
funranmi,Dt, W16 SlcmetcTtr91i 
Max Kühl 
SÜV18, Lcipzifter ^Sir.81^' Zcutr 490J 
L Lazams 
SWC, §chls!4ailirt««nu 1 T. 
82ratl. Spjortoitilet und «btiltlinmg 
©ptä ■ Auto» und 'gltestot-KtitStfiltuiis 
Led«Lektrldg., fitipyeii. Brille n,D«r«» 
Bernward teinewäier 
018, Kölluischir rVlfdjtundt 4—6 T. 
0. Lietzmaan 
S043, SJcnc Stünigftr Cl-64T.Ä(ti 4552. 
©pof-'-tifuftc «li-jt««. -<r 
£ittlncr, Theodm, C2 PpM. 2- fi T 
£sttoünt6fll&tiüjl), SWiMtrtititfli.tU. 
Ümtfieimtr. ®., W^C£)6«lwn«r.C,TT.r 
J.Lfflatz 
Spezi zri-Lodfin-fiescTiäff, 
C2, SnutostraBo 13 Tel. Ztr. 720 
Automobil- ii. SjiotiklBidunj 
Alpine ii. Wlnteraport-Sekteldung! 
und dtusnUstintg ‘ 
Fertlinantl Neiiinaiin G. Eti.H 
SW19 il<tj)^i(i«x Gtiajjc 51 
T. Rentamt 4127 nt. 11027. 
Swciflftetd): W 50, T ouc nc-itullr 1' 
ll. L42, Oran teilftati.ti^ 47«. 
Bora Noa<k 
Engroe.Sxjiart, SW19,leipziger Str. 77 
©« tti U-Jätüic 11»ttn e n: 
SW19, llcipiiact Str 'a ISIr. «28 
W50, IiuitucieuililSaT. ©IttL95195 
W 35, Potsdamer Sir. 62 T. -Lzw 141B 
Sd)iimiuuv G, \V 8 ffimiomctftr 37 T 
fiustav Steklel, 
ohne rtiialen 
nur iSWIfl, iLeipzlgerSIr. Ö-70 
TuL Zonbnun 7572 ticcr. 1868. 
BpoxtJSpoaial-Gtescafift 
Beldeiiluug und Aueriistung 
Xllr alle Sportarton. 
Sp»ctgrerSde 
■f Turngeräte. 
 ^ 
Spraj^hrptofabrüc. J 
Sieilg 3. 6, 027 Grüner Weg 9 T 
k. 
ftpreChappajate ^ 
neust«» 
MulKwnren ntti) ■©pucdimatofiienfiifeif 
8 J2, Äitttrttr.21 T.jUiUl. 4804 u 1J352 
Adlßj- Phonosrajih Co. 
S14, ©-icSfic-ne-t ig-ttnje tiO. t51 , 
Tel WariMatz LM I. 12145. 
Grotzsickrikatton von Sp«chmalchi»r». 
und SitlKllSikilnt. | 
Ito-SifMi-te.' 
rn.ii.as. 
gfeSnl 1wr 1 
Anker-fieaonflnz-Sprfiiltapjiarate1 
und 
Anker-Record-Scfiallplalten, - 
r>- jßwltjt'ffljüije-n'fi«, -*r 
6clntiftjro$e 47. 48 T. 808. 
Bell L Von 
Grammophons, iPbtlen, Musikinslm 
Zentrale, OW, ülrenalam Str 52 
T. «gif. -7244 (10033 
I Stocwß. Laiirnttcnstr 5 T ©tpl 60® 
IT. Äolmtl, StrJß 17T.'Jht> 2828 
tH „ -ffir.iäfS.tr UOT.ficii (2=8) 
IV „ 12 43 Tlffioabit 2087, 
V- i&otttuitfer Str 1. 
Sifn 9iccMi>Qi m 6,#i.,£036 S8ondj6>! 
strotze 35 36 T. „ ' 
Suluttt Vlttlro-MechaiiHchr Werk. 
statt World «Piottff, SW-68 Jtittcr- 
(ttnjje 70 in 
Mfalter 86hm 
NT0 55, öuiCtauHtrafo 9 T. .%1t 1594 
Echallplatt * 11 Sprechmalch -Erohhdlg 
Karl Borbs 
Künlgstraße 
2tL Lmt Alexander 1114. 
Armin. L, OSi «raiktiuri-iLll-e 388 
Christoph, Max.MW Bayreuther @trj' 
Ncparatur-Werlstatt aller System«. 
tremm&wafoe 
e. m. *.«. 
W 35, gietätnittcr Ltratz« 12ta 
Tel. ßütioni 1670 -ii. $tontiM25ß8 
PalriHatiDB der 
EßsaDaaz-Spractifflasfilünen 
- Wi 
BetitscbeGrammopbon 
AHIpnjPCfdlgf.haft 
SW-68, JBiniininftniRinie 76i 
Tel. Mpl. 8587 4951,, 12183 ii. 103a; 
„Grammophone“ 
„Gramolas“ 
und Schallplatten. 
iliibc, G, 0112 M,r.Kach>tr. 21. 
G. fiotombiewski 
.ÜBtitztnT^ ItoiBiHUuigftr.5 1 782. 
Gras & Co„ biN i*> ftrttdritijlh 230 i 
£^*rammophon 
57 Spezialhcms 
tLm-b.BL 
W8, Friedriehstr.189 
zwischen Kronen- u. Mohrenslr. 
am Dtiergnindbahnhof 
Friedrichstraße 
Tel Zentrum 1BB6 u. 1675. 
Filialen im- 
Breslao, fidta, Düsseldorf, ütet, 
«WlBSterg«. Pe., SUrnberg. 
Carl RoeseDcr 
Pathephon Sperialhaua, 
SW68,S!iMiitiilH!l3tt^ 1ÜU1J 11.2172 
und {ynctaftteU 187. 188. 
Apparate m alkr» iPmSIttflciL Pathü- 
tilnltcn Samtüche Utcnljcitcn tu 
liirnmniophoii« u Parlophon Platten. 
Gebrüder Scharf, 
SO 20, Thatcher Sü 34 TSüil 12330. 
BsimiUxlie Sfftoiibtc ile zu« 
Äal'Lilaliou von Sprechapparaten, 
Sfljaltbsieii, SauitncitmL fecljmtttii it|to, 
Fabriklager von Nadü» u. Zuqsederu. 
Hv7i»a»n, K, SOU8 Lapeincker Str 
jii 183a 1. 
Hoimaun, 3t. 084 Uicmclcc Str 77. 
HÖNOS 
Musikwaren u.Spreehmaschinett' 
ö. m- h. JB. 
Berlin - HiiagentiiAl 
Üfite, Kasse: *i 48, Müerltrüh« 11 ' 
Ausstellung 31 jieRti: jBUtaitrixSe 41' 
Lei. Worijip^ H4VW jl 3827. 
..jO, ZrvL, 025 ScrdicnttL 20. X ■ 
ßimid, 2T018 EhteMhitt. 56. 
Äkcwutiii,® ,'NW21 SiitSnojtierSttiCSit 
«fern & Hmisse, aS48 Rüierstr. 16 T> 
Cari Lindström 
A k tl e#,g e s ei J eoTaati, 
S08J, SHl-e'sischi! ©ltokt 20 
T. MmchxliN, 828», 9464, «4ti& 9570 
11687,1532«, 114.84, 14888 
Sjjitljmafdilntit, tlittomdeu, Gchall- 
4ttoUtM.SiUicnmffihtnai „Uiorloompl)" 
 Mchcm»a!chine „iRscori“  
—>• JllcnimoUtte. ■*— 
Con Sprechmajchtticnsabrik G.«i 4 h, 
illcafoll», -Sirnjtr 108 I 
Matte Ä» .eoai aitfltteaifa 5 T. 
to|JßB ÜBtafl- und 
SO SQ, SfalilicrSIr 104 LMN10520. 
Anton Ma&aji, 
— Sprechmaschrncu-AiroHhmrdlung, —! 
SW-68, iNül-rstratzt -45 T. JD^l.2780 
BleiimcuiLjl.^fig WecheaburgliStr.44 
Gsera MWer 
•Ersles $peztalge6t$hÄti Berttns 
C 2, yettt^gpmenadg7 T.2löa.5081. 
«ÄS ODEOM-WERKE 
ODEON-Stosikamörate, 
OO£0N- oi. FÖNOTiPlA- 
HutSksliAtev 
JJoBiitj Weißenset. ilelilrailr. '20- -25 T. 
 ilüVMl 
W8,lejnzl|arStr 11201 
Tel. Zentrum 11B77. 
PaiJeslM-JiÄanile 
-Pfldtmlipn Plaltca 
P-^KrKr-rLL-.S 
üttbenitr. 6 T 
Th, Paetsokl 
Solilär-SeseBanzaeparate 
027 HolzmaiLstrabe ito T KM2885, 
H4 H, Itffi. ©tety?ir Str. 47 X 
i* WMMMM 
,^abrikat!o» u. Sprechniüsch « Platten, 
3>V68, Ateiandrmenstr 27TSipl 2638 
Pfllyphonwerke 
AMeageseUsdiafl, 
WO«, MarkAr«>f-e«slraß« 76 
Tcl Beotpl. 2803. 580», 8182. «183 
Jkt&n WchVg, Emil, M) 30 C-rünaner 
L-troHe jil, Gprod)i,m!chmen, Dtc« 
»cattomL 
Mte. jffi.atv 642 Ädterto 16 T. 
sditotjj, £>-. *U3i. Motittm Str. 80 
X IDIhL 3405. Ecpiu-olttrm ntflieS. 
DfltiiR, W„ B026 OxaidcnHt. 1S1T. 
'Kei#, So», W ® Kämorftr. 17 T 
iah. A. Scholz, 
ScbGnekf^&uiputr. 9 
I Stejüian SOSO 
JlnsikaliaBtriunent 
Criunmojihou Jlalt 
Albert Schön 
342, »Iitterslratze 90 T. Mpl. 12790. 
SchLlchuek, 3S-, S38 Lirddmgstc. ß T 
CarJ Schroeter, 
S 42, Pru,zessmneickr.L1 T. SJlpl 14735. 
SpuchniaschmensabiL Wiistkwaren. 
S(s|to.ymttt«,@etin.NO 43 Dollnowstr.?. 
®eutjfe,©ebr., S033 SdlirostcmsttS T. 
Solopho», Briftge,Bumdcrg<L Co 0) m. 
i ,£i, ±>033 Üipfmtfci Str 164a T 
Paul Steckelmann 
Fabrikation, Erport- ii. Giobhandlung 
b!2, »tülentr. 101 7. Mpl. 12799.'“ 
■RüSflffiHE- 
Ipparateioitafines Izsikß 
02, SdiWct! 1 T Str. 4800 
Eimio8«jBmtocB um SdjalUilstieit, 
«adeln u. länitt. Suictj Urteilen, 
imetnvctteidi icrSitaftmoiä Rrsoniniz- 
Mufil-Apparato (Ltzeyz ilmr). 
Taknkatum — 6ii8»$ — ü^fsd. 
Tclegrasie GunLH» Ztzstriu leliH£,'W9 
PolLdaiwr (Sir. 4. 
Inuuip Ijoii G m b. H, SW47 Kreuz« 
Itrgttr. 7 T. 2ju JÖ2U u 4856. 
ttfiba ‘ Eptedjniotoiiicn > Gesellichasi 
ra.B4„ -W52 ffiktfcfti. 2j T. 
Wein & So.,5 j814SU)mm«iitnnttnflr 66. 
.RoiLopljoti"in 6 6,6WCS ühtiit« 
Kche 111 X 
Seiuig, Z$„ ÜV35 Lüj>ow,tr. g'i. 
dtvi6Ss,$i.@WC8$horli)tlfiitH 74 75T 
[ 
Sprechmaschinen- 
3edarfgartlkel. J 
eoljlt, Hl, !»27 DllllswA. L. 
Pyter firassmann 
B»etiflltiteUiÄrSohall»eee# 
SW^.tttjmMttinte.* XJßpL 12660. 
si. fiotombiewski 
ZitiS>txU‘j SSeiBcntingllr.5 T.733, 
j, 6, SiTiStälfi @fa:.47 t 
AwärLteba«^ V^eÜsLast, I, 
lrxanbSn«lstr.87lÄM2öLV. 
GelrDder Scharf, , 
SO20, SkaWrSlr.34 T.3Jtpl.l288Ä
	    
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.