Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1921 (Public Domain)

WWWM 
ppHMMMiBBBSBSbSSBBBS I 
I. Keil 
-e Sau s 
Müller 
2070 — 
Müller 
I: 
-< 
X 
Müller. Gmitic, SBto., N24, Elsässer Sir. 82IIL 
— Gmilic, Z£tt)„ N018, Gr. Frankfurter Sir. 83, 
— Gunlie, SBto., N68, Kopenhagener Sir. 81, 
— Gmilic, SSw., C51, Linicnstr. 19, 
— Gntilic, geb. Pufsehl,W>o, NW 6, Luifenplatzll 
6nulic, geb.Stljiiltt, SBw.,0 34,5DlcmcIerEk.52. 
— Gmilic, SB», N37, Wetzet Sk. 17. 
— Gmilic, geb.SIcid'an, SBlo.,0 119.3ffiiggclftr.30, 
— Gmilic, Ww, oai, Petersburger Sir. 40. 
>— Gmilic, Ww., 023, Prcnzlaucr Sie. 9 H, 
i— Gmilic, geb. SBIuro, Ww., N113, Schere», 
bergstr. 22 1L 
i— Gmilic, Ww., N20, Thurneyssetstr. 5EE 
»- Gmilic, geb. Bernhardt, Ww., 034, Wilhelm 
SlolzcSk. 28 L 
— Gmilic, geb. Hagenau, Ww., SW29, Willi 
Bald  Sircii3.Sk.28UL 
•— Gnulic, Ww-, N055, WiiiZstr. 3. 
A- Gmilic, geb. Figanzli, Ww,, 031, Zoindotset 
Elratzi 28 M. 
i— Gmitie, Ww., CHarlolicntg, Kaiser Fiicdrich. 
Straße 77 IV 
j— Gmilic, geb. Locgcr, Ww., FriedrichSs, Berliner 
Straße 56 Eräg. E T Lg. 114. [BK] 
— Smilic, Ww, Maricnds,, Bergstr. 20 IL 
— Gmilic, Ww, SicuIöHn, Selchower 6k. 2HL 
»- Gmilic, Ww., FieuEöUit, Warlhestr. 16 L 
— Emilic,Ww,Tempclhos, Manicuffelslr. 67b HJT. 
— Gmilic, Ww., WilmcrSds,Mainzer Sk.8Gh.L 
— Emma, Ww., N65, BarfuSsk. 13 1 
V- Gmma, geb. Danncnberg, Ww., OSi, Box. 
hagener Sk, 8. 9 1 
Gmnnt, Ww., N 64, Brunnciiflr. 25 2. Port. IV 
i— Emma, geb. Haiibarth, Ww., N 39, BurgS- 
dorffstr. 2 HL 
*— Ginma, Ww., N39, gemistt. 41. 
»- Emma. Ww., N39, Fcnnsk. 63. 64 IIL 
•— Gmma, geb. Carnikau, Ww., 0112, Frank- 
fntlcr Allee 354 L 
1- Emma, geb, Fischer, Ww., NO18, Er, FmnI. 
furter Str. 8G IV 
•— Gmma, geb. Lilienthal, Ww,N20, Hochfk. 161. 
— Emma, Ww., NW87, Jagowstt. 21 L 
>- Emma, Ww., SO 28, Naunynftr. 10. 
— Emma, Ww., 0112, Odersit. 32. 33. 
<— Gmma, Ww., 034, Petersburger Sk. 61 HL 
>— Gmma, Ww., W15, Psalzburger Str. 82 Qh.IH 
►- Gmma, geb. Richter, Ww., SO 36, Reichen. 
Berget Sk. 89 HL 
— Gmma, Ww,, 0112, Rigacr Sk. 93 H. m 
— Gmma, Ww., 017, Rochowstr. S H. Erdg. 
— Emma,geB.Tetzlaff,Ww,034,RoinintenerSk23, 
— Gmma, geb. Mewcs, Ww., 869,Schönleinstr6IL 
— Gmma, geb. Jatzc, Ww., N 65,  ©ecilr.22H.IL 
— Gnima, Ww., 0112, Simplonstt. 4. 
>- Gmma, ge6.StIIen6utg,fflto„N 68,2reä6otoftr.64. 
>~ Gmma, Ww., Gfjatloticiibg., ßanalftr. 12 L 
— Emma, Ww., Ftiedenau, älönncEergfk. 1 L 
>- Emma, Ww., Karlshorst, Hentigsk. 31H. 
> Gmma, geb. Freitag, Ww, Lichlcnbg, Scheffel- 
/ strafet 6 IH. 
Gmma,geb.Preuß,Ww,LichienBg,Wagnetfk.36 
i— Gmma, Ww, Ncukölln, Donaustr. 20 L 
7- Emma, Ww, Neulölln, Hertzbergfk. 82.83IIL 
Gmma, Ww, Ncukölln, Prinz Handjcrh-Sk.lS. 
Gmma, Ww, Obrrfchönewcide, Ralhenaustt.27. 
Gmma, geb. Kämpfer, Ww, Rosenthal, Linden¬ 
allee 40. 
h- Gmma, geb. Schniidl, Ww, Schönebg, Merse- 
Butget Str. 13. 
i- Gmma, geb.Nesemaim, Wto, Tempelhof, Fried¬ 
rich Karl-Str. 108 L 
)*■ Emma, Ww,, Wilmersds, Ringbahnftr. 4BL 
(Post Halensee). 
V* Gmntlj, gcb.Popsch,Ww,Schönebg,Gbetsstr.41. 
l~ Grna, Ww, SOI, Siboldfk. 4 H. HL 
*- Erna, geb. Rikowöli, Ww, 0112,Weichselftr.lk. 
h- Erna, Ww, Lichtenbg, Norniannenftr. 6 IL 
V»* Gtnesiine, geb. Heiberth, Ww, 8 69,D!efsew 
' Bachfk. 89 K L 
lr- Ernestinc, geb. Rcimann, Ww, 0112, Pcitcn- 
/ loferfk. 9 H. HL 
f- Emcftine, SBto, K37, Schön^aiiscr MUcc 185H. 
’r— Gtnesiine, Ww, 0112, Schtcmerfk. 24. 
y- Erneftine,Ww,CharlotIeiibg,Mommseiiftr.23L 
•— Gmcfline, Ww, JohanniStal, Sloonflt. 14H. 
$— Grncftine, Ww„ Lichtenbg, Türrfchmidtftr. 12. 
r- Grncstine, geb. Schmidt, Ww, Schöneberg. 
EberSftr. 69 IV. 
Gugenit.gcb.iBcifeer, fflto.,0112, Sonntagftr.25. 
j— F, Ww, NWS, Stendaler Sk. 6, 
t- Floren!ine, Ww, 8028, GlifaBethufer 21 1 
Florenline, Ww, 8036, Manleuffelstr. 94. 
)». Franzirka, geB. Schiemichen, Ww, SW29, 
t- Sctgmniinfk. 24 Zwg. 
V Franziska, Ww,, K018, Landsberger Str. 103, 
K FranziSka, gcB. Pcplau, Ww, S42; Luisen. 
.- tifet 58 K H 
V- Franzirka, geB. Scheut, Ww,, Panlow, Prinz 
s Heinrich-Str. 6 öntg. 
»- Friedn Ww, 0112, Gabriel Max-Str, 15. 
— Frieda, Ww, N9, Hafenheide 66 L 
. — Frieda, Ww, NG5, Lüberitzfk. 63 HL 
Frieda, Ww, N 39, Pankftr. 83. 
V- Frieda. Ww, N20, Schwedenklr. 2 IV, 
Müller, Fried«, Ww, Tharlotlenbg, Stuttgarter 
Platz la Gh. I 
— Frieda, Ww, LichtenBg, Friedrichftr. 13 H 
— Frieda, Ww, Neukölln, Hermamstr. 212 JY. 
— Frieda, Ww, Pankow, Schmidtftr. SO. 
— Friederike. SBto, 842, Moritzftr. 21 H, 
—. Friederike, geb. Weltich, SBto, GharlottenBz, 
Spandauer Str. 36 Gh. L 
— Eerlmd, Ww., N39, Fchmarnftr. 11 HL 
— Gertrud, Ww, N65, Genier Str. 35 IV! 
— Gertrud, SBto, 034, Kopernikuistr. 34. 
Gertrud, Ww, HO 43, Meyerbeerfk. 7. 
— Gertrud, geb. Weidner, Ww, Neulölln, Stein' 
metzftr. 65 Enlg. 
— Gertrud, geb. Nordmann, Ww, Panlow, 
Neue Schönholzer Str. 8 Gh. HX 
— Gertrud, Ww, Rofenthal, Haiipifir. 12 JL 
— Grctc. SBto, 0112, Holteiftr. 18. 
- H, Ww, NW21, OldenBurger Sir. 42 L 
— Hedwiz, SBto, 859, Dieffenbachstr. 37. 
— Hedwig, Ww, SO 36, Grünauer Sk. 36. 
— Hedwiz, Ww, N65, Müllerslr. 34a. 
Hedwig, Ww, N65, Müllerslr. 156a Gh. H 
— Hedwig, SBto, N87, Oderberger Sk. 66. 
— Hedwig, Ww, N066, Rykefk. 13 H. L 
— Hedwig, Ww, SO 16, Schmidstr, 85. 
— Hedwig, Ww, N37, Schönhauser Allee 167. 
— Hedwig, SBto, SW29, Solmsstr. 38 H. IL 
— Hedwig, Ww, NW21, Turuisk. 80 IL 
— Hedwig, geb. Mitta, Ww, EW21, Wil> 
helmshavenei Sk. 48 H. IL 
— Hedwig, Ww, Pankrw. Heynfk. 24. 
— Hedtoig, SB», Reinickendf, Residenzflr. 67. 
— Hedwig, SBto, SBilrnetidf, Sefener Sk. 51, 
— Helene, SBto, SO 36, Bouchöftr. 22. 23. 
— Helene, Ww, N39, Boyenstr. 43. 
— Helene, SBto, SW29, Friesenfkatze 1. 
— Helene, geB. G!efe> Ww, K20, Griinthaler 
Strabe 63. 
— Helene, geb. Peirufchke, Ww, 8026, Marian- 
nenskaße 2 Ertg. E, 
— Helene, SBto, N39, ScIIerftr. 16. 
— Helene, geb. Schurbaum, Ww, Charlottenbg., 
Kaiser Friedlichst^ 12. 
— Helene, SBto, Ftiedenau, Handjerysk. 86 1 
Helene, Ww, Neulölln, GIBtfk. 1. 2 L 
Helene, Ww, Neulölln, Johann Hutz-Sk. 8. 
Helene, geB. Schwürz, SBto, Neulölln, Pannier> 
strahe 16 IL 
— Henriette, geb. Schmidt, SBto, W67, Froben- 
ftratze 17 IL 
— Henriette, Ww, 02, Köllnifche Sk. 1. 
— Henriette, Ww, NW52, Alt-MoaBit 130. 
— Henriette, SBto, NW40, Scharnhorstftr. 11. 
— Henriette, SBto, Tharlollenbz, Helmholtzstr.18 
— Henriette, SBto, Neulölln, Hertzbergstr. 23.24. 
— Henrielle, Ww, Rosenthal, Hauplsk. 28 L 
— Henriette, Ww, Zehlendf, Annastr. 8. 
— Hermine, geb. Sauerland, Ww., N043, Aar- 
nirnfk. SEI 
— Holdine, SBto, NW6, Birlcnfk. 60 L 
— Hulda, Ww, 8036, Lausitz« Sk. 44. 
— Hulda, Ww, Lichters, Jägerstr. 9. 
Hulda, Ww, Neulölln, Mainzer Sk. 14 HL 
— Hulda, SBto, Neukölln,PrinzHanbleryftr. 65 m 
— I, Ww, N4, Ghaufjeeflr. 44 HL 
— J„ Ww, N66, Seeftr. 111. 
Jda, geB. Saarmcmn, SBto, 0112, Frankfurter 
Allee 285 IL 
— Lda, Ww„ 034, Friedenfir. 78 IVi 
— Jda, SBto, W16, Pfalzburger Sk. 84. 
— Jda, SBto, N 81, Rügenerfk. 8 H. 
— Jda, SBto, N37, Weißcnburgrr Sk. 63 HL 
— Jda, geb. Köhn, SBto, N37, Weitzenburger 
StcaBe 64 IV. 
— Jda, SBto, EharlotienBg., Peftalozziftr. 35. 
— Jda, geb. Wolter, SBto, Lichtenbg, Gudnw 
stratze 1 Erd®. 
— Jda, geB. Island, Ww, Neulölln, Jägerftr. 78. 
— Jda, SBto, Neulölln, Rculerfk. 6 Gh. Erdg. 
— Jda, geB.Freder, Wto, Neulölln, Nofeggerfk.40, 
— Jda, Ww, Steglitz, Birmarckstr. 65 IL HL 
— Jda, Ww, Steglitz, Mommfenfk. 8. 
— Jda, SBto, Wilmersds, Holsteinische Sk. 69. 
— Johanna, SBto, SW29, Belle-Alliance<Sk.721 
— Johanna, geB. Nadendorf, Wto, N37, Fehr> 
6elliner Str. 2 IL 
— Johanna, Wto, 654, GipSftr. 10. 
— Johanna, geB. Tourtz, Wto, N68, ffineiflfir. 19. 
— Johanna, Ww, 0112, LieBigftr. 80. 
— Johanna, SBto., N65, Togoftr. 6 H. Erdg. 
— Johllnna,Wto,EharlottinBg,DanckeImamiftr.l6 
— Johanna, SJto, Tharlottenbg, Tpielhagenstr. 8. 
— Johanna, geB. Hecht, Ww, Mariens, Lichter, 
selber Str. 61h, Gemeindehaus. 
— Johanna, SBto, Neulölln, Jägerftr, 14 H 
— Johanna, geB. Rahn, Ww, Schönebg, Merfe. 
Bürger Sk. 11 K 1 
— Johanna, geB. SzopinSli, Ww.. Steglitz, Mark. 
stelnftr. 1 L 
— Josef,a, Ww, Tempelhof, Dorfstr. 44. 
— Juliane, Ww, 80*16, Eöpenicker @k.70El 
— Juliane. Ww, 0112, Schreinerfk, 66 H. L 
— Julie, Ww, N24, flL Hamburger Str. 21. 
— Justine,gcb.Äollien, Ww, 8 69, ©wefe(k.80HX 
Müller, Justine, geb. Sternberg, SBto, Lichtenbg, 
Ranlfk. 24 IL (Post ShimmcUBg.). 
— Karoline, SBto, SW68, Hollmannstr. 23H.X 
— Karoline, Wto, N89, Äo[berget Str. 117. 
— Karoline, Ww, N37, flremmener Sk. 7. 
— Karoline. geb. Tfchalowsky, SBto, HW21, 
Pritzwaller Sk. 6 HL 
— flaroline, Ww, SO 33, SBrangelftt. 09. 
— Karoline, Ww, W57, Aorästr. 62. 
— flaroline, geb. Cäsar, Wto, Lichtenbg, Türr. 
schmidtftr. 19 HL 
— Karoline, SBto, SchöneBg, Sachfendamm 89. 
Katharina, Wto, 034, HüBnerftr. 5. 
Katharina, SBto, W 30, Nollendotsstt. 40 IL 
— Katharina, geB. Axel, SBto, 027, Schilling 
strafet 40 HL 
— Katharina, SBto, HW21, SBilsnaiet Sk. 18. 
— Katharina, gcB. Sternberg, SBto, Lichtenbg, 
TLrrschmidtstr. 20 HL (Post RummelsBg), 
— Katharina geB. Busse», SBto, Treptow, Baum- 
fchulenftr. 83 HL 
— Käthe, Frau, SBto,, W36, Lützowstr. 93. 
— Käthe, Ww, N 20, Schwedenstt. 13 HL 
— Käthe, SBto, Schönebg, Hohenfriedbergstr. 88. 
— Klara, geb. Schorfig, SB», N87, Schwebtet 
Straße 266 HL 
— Klara, Ww, Steglitz, Schützenfk. 39 HL 
L, Wto, 034, Zorndorfer Sk. 49. 
— Laura, Wto, Neulölln, Tteptotoer Sk. 15 H.IY 
— Lieschen geB. Kämpfer, SB», K066, Greifs, 
toaller Sk. 21. 
— Lina, SB», N58, Dunckerftr. 90 Ys. 
— Lina, SBto, 034, Gbertyft. 43 ITi 
— Louife, Ww.. NW21, Bandelfk. 1 HL 
— Louife, geb. Blanke, SBto, NW87, Deuffel. 
ftratze 21. 
Souiffc Ww, NW21, Erefelber Sk. 19 HL 
— Louife, SBto, W 67, Gltzholzstr. 20 HL 
— Louife, SBto, SO 16, Gngclufer L la. 
— Louife, Ww, N113, SchönhauferAllee 96.97 H 
— Louife, SBto, 0112, Weserstr. 2 K H. 
— Louise, SBto, Charlottenbg, Knobelsdorfsfk53. 
— Louife, SB», Neulölln, ThüringerStr.lOkÄx. 
Louise, Wto, SBeiicnfec, Metzstr. 49. 
Luise, Wto, N066, Gsmarchsk, 13 IV! 
— Luise, SBto, W16, Düsseldorfer Str. 2 Gh. 
— Luise, Wto, NW21, Emdener Sk, 65. 
— Luise, SB», SW47, Grotzbeerenflr. 55 H. H. 
— Luise, SBto, 842. Luisenuser 64 H. IL 
— Luise, Ww, C 64, Mulacksk. 24 IL 
— Luise, geb. Tscheck, Ww,, X68, Pappelallee 39. 
— Luise, Wto, 0112; Peltenloferfk. 31 m 
— Luise, geb. Hagedorn, Ww, 8033, Cöpenicker 
Str. 150. 161 Zwg. T. Mpl. 9575, f. Fried 
rich Hagedorn. 
— Luise, geB. Hofsmann, Ww, 0 34, Straß, 
mmmflr. 7 H. IL 
— Luise, Ww, NW21, WilSnacker Sk. 19 HL 
— Luise, Ww, N31, Wollmer Sk. 27 H. IV 
— Luise, geB. Bärwald, SB», S033,SBrangeIfk.28 
— Luise, geB. Heine, Ww, SichtcnBg, Kanlsk. 
Nr. 37 L E. T. 920. 
— Luise, SBto, Panlow, Kaiser Friedrich.Sk. 66. 
Luise, geb. Hahn, Ww, Rosenthal, Prinz 
Heinrich-Sk. 14. 
— Luise, Ww, SchöncBerg, Wielandsk. 36 (Post 
Ftiedenau). 
— Luise, Ww, Steglitz, Holsteinische Sk. 8 K 
— Luise, Wto, Steglitz, Schildhomstr. 9 Erdg. 
— Liiise,W»,W!lmerids, WaghäuselerSk.7 HL 
— M, SBto, N113, Däncnstr. 20. 
— M, Ww, 034, Stratzmann Sk. 32. 
— M, SB»,, SchöneBg, Fregestr. 79 (Post 
Ftiedenau). 
— Magdalene, Wto, Schönebg, Eifenacher Sk. 
Nr. 64 H. HL 
— Margarete, Frau, SBto, 0112, Glotzet Sk. 6. 
— Margarete, Wto, 017, Gr. Frankfurter Sk. 
Nr. 131 HL 
— Margarete, Wto, SW68, Rürasfierfk. 6. 
— Margarete, SBto, W30, Motzstr. 16. 
— Margarete, SB», 0112, Weserstr. 25. 
— Margarete, Wto, Lichtenbg, Schessclsk. 6. 
— Maria, SB», H31, Stralsundei Sk. 66 HL 
— Maria, geB. Rothenburg, Wto, Charlottenbg, 
Kaiser Friedrich-Sk. 20 L 
— Maria, geb. Döring, SBto, Neulölln, Berliner 
Straße 86 H. IL 
— Marianne, geB. Schwerin, SBto, 8W29, Friesen 
skaße 23. 
— Marie, SBto, K5i Ackeistr. 169. 170 H. RC 
— Marie, Ww, 026, Alexandersk. 37 HL 
— Marie, Ww, 814, Alexanbririenstr. 60. 
— SDlarie, S8to,W60,Mug8Buiget6k.72,2.Gh.L 
— Marie, SBto,, N056, Seifertet Sk. 16 HL 
— Marie, SBto., NO 65, Belsoiler Sk. 17 IL 
— Marie, SBto, NW21, Brcdowsk. 44. 
— ®laric,ffito,N'W 21,Sagcnhagen[tr.llGh.Eidg. 
— Marie, geb. Schwab?, SB», 034, Godinei 
Straße 16 Eräg; 
— Marie, SBto, SW47, Eylauer Str. 10 H. IV 
— Marie, SBto, SO 33, Falckensteinstr. 30. 
— Marie, SB»., N57, FehrBelliner Sk. 94 IV 
— Marie, Ww, 034, Fronlsurler Sfflee 4. 
— Marie,Wto, 0112. Friedrich Karl-Sk. 12 HL 
Müller, Marie, Ww, N4, Gariensk. 110. 
— Marie, SBto, 011% Gärlnetfk. 22. 
— Marie, geb. PmSle, Ww, 8W61, Großbeerta» 
skaße 17a. 
— Marie, Wto, N24, Gr. Hamburger Sk. 881 
— Marie,geb.Kramer,Wto,M56,Iablonskistr.lL. 
— Marie, SBto, N 37, Kastanienolee 66. 
— Marie, geB. Dflmann, SB»,8036,flöltnlfSti 
User 49 H 
— Marie, geb. Keßler,Ww, NO 65, Kuglerftr. 80 L 
— Marie, SBto, NO 18, LcmdSBerger Sk. 107. 
— Marie, Wto, NO 66, Marienbutger Str. 6 L 
— Marie, geB. Kreuzgang, Ww, SW 29, Mitten. 
waldir Str. 29. 
— Marie, SBto, 0 64, Mulackstr. 17 H. 
— Marie, SBto, N 39, Neue Hochstr. 39. 
— Marie.geB.Niifchl«, SBto, N 37, Oderberger 
Straße 39IV 
Marie, geb. Lindemann, Ww, 0 112, Petten- 
loferftr. 11 H. 
Marie, geB. FaBian. SBto, N 68, Raumerstt. 7H. 
Marie, Ww, SW 68, Ritterstr. 40. 
— Marie, Wto, N4, Schlcgtlfk. 32 Erdg. 
Marie, Ww, 0 11^ Schreinerfk. 4KL 
— Marie, SB», NW 87. Sickmgstr. 63 HL 
— Marie, Wto, N20, Soldinet Sk. 75,2 H L 
— Marie, Wto, SW 29, SoImSfk. 2L 
— Marie. Wto, N 113, StolpischeSk.31 Gh.IL 
— Marie, geB. Kolonista, Wto, N31, Stralsundei 
Straße 2 JL 
— Marie, geb. Meiner, Ww, 034, Strafjmann* 
straße 32. 
— Marie, SBto, N 65, Ntrechier Str, 13 HL 
— Marie, Wto, SO 26, Waldemarstc. 27 HL 
— Marie, SB», NO 18, SBcBerftr. 38IV 
— Marie, SB»,NW6, WilhclmShavener Sk.89 E. 
— Marie, SBto, GhartotlenBg, Gauerfk. 24 H L 
Marie, geb. Schindclhauer, SB», Gharlolten* 
Burg, Gljriflstr. 1 HL 
— Marie, geb. Rechling, SB», Charlottenbg,Aam> 
minet Sk, 9, 
— Marie, Wto,'Tharlottbg,  2tenbelen6urgstt.il. 
— Marie, SB», Lichtenbg, Wilhelmstr. 24. 
Marie, geB. Dietzel, SBto, Mariendf, Blumen- 
weg 18 Gh. Erdg. 
— Marie, SBto, Neulölln, Berliner Sk. 86 H.H. 
— Marie,geb.Hübener, Ww,Neukölln,Bodesk,4IV 
— Marie, geb. Bonatz, SB», Ncukölln, Hermann- 
straße 20. 
— Marie, SB», Neukolln, Herrnannstr. 200 IV 
Marie, geb. Lassleth, SBto, Neulölln, Hertzberg- 
skaße 11 H. 
Marie, Wto, Neulölln, Liberdask. 8. 9. 
Marie, Wto, Panlow, Hadlichsk. 28 Gh. 
Marie, SBto, Panloto, Marirnilianstr. 9 HL 
— Marie, Wto, Pankow, Trelleborger Sk. 6. 
— Marie,geb.SeidIitz.Ww,Pankow,Wollankstr.22. 
Marie, geB. Salcßly, Ww, Reinickendf, Gesell« 
Ichostistr. 7. 
Motie. Ww, Rosenthal, Hauptsti. lti H. 
Marie, Wto, Schönebg, Hauplsk. 28.29. 
Marie, gcB. Zorn, Wto, SchöneBg, Mühlen- 
straße la Zwg. T. Steph. 2886. 
Marie, geb. Grapenthtn, Wto, Schönebg, 
Scdanstr. 17 H IV 
Marie, geb. Bennert, Ww,Steg>itz,F!chtesk.5. 
Marie, Wto.. Steglitz, Schützensk. 17. 
Marie, geb. Dracgcr, Ww, Tegel, Schlieper. 
straße 79 HL 
Marie, SBto, Tempelhof, Manleuffelstr. 64. 
Marie, SBto, Weißensee, Gustav Adolf-Sk. 9. 
Malta, geb. Hammer, Ww, W 30, Vamberger 
Straße 40 TX T. Lzw. 8361. 
Marta,geb.Schäser,Ww, N 65,Bornei.iannstr.b. 
Marta, geb. Huhnholz, Ww, N20, Dront- 
heimei Sk. 9 HL 
Maria, geb. Rinne, Ww, 0 34, fflecater Sk.ll. 
Marta, Ww, N3S,Schulzendorfe rStr.l7aMA 
Maria, Ww, N 31, Voltastr. 41 H. 
Marta, Ww, Schönebg, Grunewaldstr. 33. 
Martha,geb.Danncck,Ww,8016,BrLckcnstr.8d. 
Martha, SB», N 68, ©Ictmfk. 54. 
Matlha, geb. Schönfeld, Ww, N 65, Kameruner 
Straße 7 L < 
Martha, Wto, SO 36, Ktüllstr, 15 H. 
Martha, Wto, 8 61, fiehitinet Sk. 7. 
Martha, geb. Lehtsch, SB», SO 36, Siegnijet 
Straße 16. 
Martha, Wto, N 24, Liniensk. 154 a. 
Martha, geb. Wendig, Wto, NW6, Rothe- 
nower Sk. 28 Hl 
Moriho, SB», N 39, Willdcnowsk. 2 HL 
Mortha, SBto, Charlottenbg, Sophie Chat. 
lotte-Sk. 28 H. IV 
Martha, Ww, Panloto, Berliner Str, 102 H. 
Martha,geb. Schwabe, Wto, Steglitz, Albrecht¬ 
straße 72 IL T. 1142. 
Maryanna, Ww, Niederschöneweide, Sedan- 
skaße 1 HL 
Mathilde, geb. Köhler, Wto, N 68, Danziger 
Straße 76 H. H. 
Mathilde, Wto, W 9, Käthen« Sk 24 Erdg, 
Mathilde,geb. Voß.Wto,NW5, LehrterSk.48d. 
Mathilde, geb. ölueimanu Wto, 011% 
Travestr. 1 EL
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.