Path:
Volume V. Vororte von Berlin Charlottenburg D. Verzeichniß der Handel= und Gewerbetreibenden, ausschließlich der im Berliner Postbezirk wohnenden, nach Erwerbs= bezw. Berufszweigen alphabetisch geordnet

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1920 (Public Domain)

Wmdscheidstr.-Witzlebensir. 
— 699 ~ 
Charloiienbnrg 
Teil V. 
33 Siübiiig, R„ Zafclbetf. 
EwoBoba, M„ Frifeurin 
Saufeiotv, O.. Dr. phil. 
Lidliolhelar. 
Bintcrlialter, er. ßalhv 
34 E Klette, Baumltr. 
(SBi(|le6cn|lr. 38). 61,. 
Lauer, H. l£, (Bcii«tal< 
Ucrtr. T. 
— (Evitfm. T. 
Berlheim. F, ilfm. T. 
Sioehm, V, Rentiere. 
Lnchiuanu. (?.. Mundkoch. 
Dötenbnl.l, O, il[m, T. 
Rats, F, siutlclj. 
Fallenbctg, (9, Büro« 
B.anilin. 
Gloifjai6in6Cr,S(’,$iobi{lin 
Heinrich. Vlcmlctc. 
Jtojjl, M.. Privaiieie T. 
.'truger, H, BaulBemut. 
— Ä, LiinIBeanit. 
Lau nef, 311, Kunst- 
IjlilOCltfV. 
Slicmelt, SI, Schuhn,. 
Moölehner,SJllbtj. 
Päü, y., ticrailif 
Runge, !)l, $iii|djinith 
Schoepp, äs., film. T. 
Steiner, I., PminliereX 
Stellen, 52, Shchiletl. 
Slolze 31., Dr„ ilngiflr. 
3lal T. 
Toltz. L, itjm. 
36 E strieze!. Eigen 
Ifim. (Berlin). 
V (9o9bid)nn,.t). Maurer. 
Srlmhimiui, I, Privatiere. 
AlocheU, ©.. Kim. 
(loetjn, 31, Inge». 
Weift, O, ilfm. 
l'Jrnij, (S, itjm. T. 
(üieglcr, t?., riimntiercT. 
jtniij'jiu, R, ftabit. T. 
Ktinber, D, Fahr- ii. 
Moloträbct I". 
finoBlittidi, ($., Beamtin. 
Äolig, B, Stfm. 1. 
Jlimb;, 31., Schnclbermstr 
Stock, H, Opernsänger T. 
Cchntz, 31, Privaiieie. 
äiloif. H., Äanlbeamt. 
Wolff. P, l.nptllmllr. 
iltiEVIcunmitii L.Piivaliere. 
ülpcl, (?., Lyzealbnekl. 
Siocl, (?., Privaiieie. 
Sitoio, M, !?nbrtbe|. T. 
HiifchBerg, I, Kffr. X 
Knapp. G. m. I). H, 
Bia'erei T. 
iUnema.ti.Stimllßtiucrüi 
leitn. 
S!iii[djfi|), S, Kfin.X 
!Viaihes, (!., Feuerwehim. 
31i,ug, M, Banlproknr. 
Schief,nget, 3. itlm. T. 
(Simon, S„ Ww. 
37 E. SUoIff, ff., SJIciliict T. 
V. Schniici, |y, yiwSiuart. 
Gemeuibc-Üilchenrat d. 
ev. (toll. a. litcpciiscc. 
EchweHemhein, iutirchnv 
nein. am ÜicOfufcc. 
Bull, M, Mustk-^nsii. 
Reparal. WrrI I. X 
fititculel, 3, SBiu. T. 
;}rinichr, W, Anchhall. 
Äehr, G, Privatier T. 
(Siiiibcrmanit, SI, Priva 
liftr. 
CtiicoBi. W., iMetCaiiif. 
Koch. ©., Berlrej. T. 
Kofack,F.vw.Hofst>ia1Sfekr. 
Knnz, e, MiidjljnlletmX 
LüBke, J„ Pri^aliere. 
Oitmainis. 91., illridjä» 
druck. Geh. 
Cllen, 31., Kfiu. 
Peischke, iT, Schnöbet' 
mftr. X 
älcliitiim, Ü)i.| Rentiere. 
v. Gnluiali, Ä, Porirät> 
malcrin. 
SlolowSN), H, Privatier. 
EW»ii»n,H, Äanldeamt 
Vandersee, P, SiflarreiiT. 
Atttc,L.For»>!ld.Sch»I. 
Ifil. X 
38 J, a. Schillerstr. 60. 
E. äljltbe, St., eidtiilui«. 
iürnef, E, Rentiere. 
3o|tp(j, 8, Dr, l>t. Sfrjt T 
Sti;fIow8(t, I., illoBrleg. 
Kubisch. H.,Asm. T. 
Leffer, L. Dameukünsekt.X 
Matthias, B..J,,!l<iII-1.X 
$eiil, F.K., Bankier X. 
Schier, R., fitilciir. 
Schulet Rran, 
Sto4;jchiilc T. 
Te7er, E, Dr, Nrzl X 
yeiciicr, P.. Pol.Leittn. X 
-4r Sdiiffetfft. -> 
39 r. n. Schtllerltr. 69. 
ESintmetmmm.SB.üfoen« 
Tüm. fSSbeiibet. 
$iiiifmiiter,8(.,(8eit.Sftr.T. 
39 i?/., Kammersäng.X 
Helm, E., Oberli z.D. - 
itrug, H.. Verwalter. 
Libnsch, O.. Kunstmaler. 
MeitenS, M, Galtw. X 
enfiietoSfi,3,l!iaiilbircll 
Sdnollfc, !?., 06. Ina. 
v.llniuli,m.,Dr.,$tof.' 
Waaensühr, M„ Jn»e» 
üBcdjIler, E., OB. Jng. T. 
-10 E Neue A»de» All. tief. 
(Berlin). 
V.heibeu,ami.M, Porlici' 
tio». 
Bachinann, G,Major a-D. 
tianmnim. L. .U'lm. 
(■Inner, F., Sipolfief. X 
.(■cibiiian,,, B., Beamter 
Hcsiier, F, Xlldjlnmllv. 
Jtoömcljl. P, ijniilüljr. 
UicuWjmav, '4*.. Bilbli. X 
ffurijln, L., Poltschaffn. 
Mohr. C., 81t(i)iletl. T. 
Möl>ri»0, 3)1.. Ww. ■ 
Sioiitf, <S., SBm. 
u. Ost'.owsli. 'Jl-, Oberst' 
Iruiii ü. D. 
Nkbon,. Marss, ZcciliiCcT 
Uliegk, 8I„ Gärlncr. 
u. Scheel, I, Bilbliaucrii, 
Schiuaöirc, 5I„ jjüu. 
Sieperl.Amalie.Walchausl 
Thieme. M.. Ww. 
üioifll, U, Rentiere. 
Wicherl, SI., Privatielc T. 
41E Thiel. H. ilimmctraslt. 
T. CIi. 
V. Fiebler, F,Loloinotiv 
Heizer. 
811», M.. ffito. 
Aehnk, N., Ob. Ingen. 
Gilömanu 81., Ww. X 
S.'ie6ei:i.'jl./uiu.(3eii.Sitrtl, 
T. 
i!Ii!robt.W,Geh.Lb.P»ll 
rat X 
Ma». 91.. Aaukgesch. T. 
». Windheim, .y.. 06. 
Fornmslr. n. D. 
3ldiiesche, C., Fabtk. X 
- I. Ww. X 
42 je:;, j. Stäinnritsiv. 68. 
BiSmariislr. -> 
Wittenbergpsatz 
f. Berliu. 
Witzlebenplatz 
5Bi||leBcn(lr. -> 
I. 2 aieichSmilllirflciichl X 
E giSfiiS. 
V. Vfibcn, s?, Geh. Rechn. 
' Ral (tü,(|(cUc„flr. i 
Bi« 10), 
Selber, D., Psöriner. 
v. tiiinaer, M„ jtljr.. ®e> 
)iewloBtiilo.®,®sj.T 
3 E Heibenreich, (£., 9lrchi- 
letl. (fflnifetiwntm W>. 
E Michel, P.. Sien. SSoii- 
milr. (Äailerbomm 
Nr. 56). 
V. JacoB, ffi„ Hausuiart. 
U.Kansnmnu.H, Dr.jur.X 
Itiiebu ih.i!h,Hausmstr.X 
v. ii)!el6, W.,Ol>erIl n. D.X 
ÜHitlelllaebl, P, Eilend. 
Dire«. X 
Nirinheiin, P., Direll. X 
Piitzli. 3t., (Btiierainmiot 
fl. D. T. 
Riese, 9f„ uiv. Kommerz. 
!»al X 
Schaeser, <$., Hauplm. X 
Seckei, L. Dr. jur., Pros. 
Gey. Juli. ülol. 
IlUmau». ill, Asm. X 
4 E u. Belhinanu-Holllven, 
Eiaentüm. (iitihcthalBj. 
ffllüiljgcii, W.OB. 3iigtn. 
EberS, ®„ Dr.jitr.,5icch(6 
onlu. X 
Freylag. L, Dr, Sanb 
»er. illnt X 
üfttifer. S, Dr., phll, 
Maschke, M, Oberst a.D. 
Scheel, M, Rentier X 
Teltkampf. L>., Ww. 
ijiin,»erma«ii.V,BerIrcIe- 
riu. 
5E.ii.  Velhniann-Hollweg. 
ffiiflcnlsim. (aiifierlmlB). 
ßilfljne, SB., Dr, Pros.. 
Geh. Mebiz. Rat. X 
v. Stnnslein, H, Frhr, 
Hanplm. X 
ÜRnnticloii!, ©., fisnt. X 
von Oerhen, I, vw. 
Haupim. X 
Potze, W, P>of. d. Musik. 
— H.. Dr. lur, 81c» 
fller, Slffejf.  
G Eaneil, 11, lllenliere. 
v. Telienbor», K., ow. 
Hauplm. X 
8 E !Bo!|f, F., Rentier 
(fflinblcheibstr. 37). Cl,. 
V. Herbik. !8, Hauswart. 
AtBrechl,L.W.,PrivatierX 
äojd), M., Reittier X 
He»», I, stfnr. X 
Kühne, ti.. um. Geh. JlatX 
Ma«borff.M,ow.D>rekI.X 
Meikel, M.. ffliu. X 
Müller, P.J,i?aBrlBeI. X 
Schmibt, O., Mim. X 
Slonl lr., it|m. X 
Zallrodki). M., DirclI. X 
7 ftcli. 5. irniittbnmm 109. 
-4- Jfstilnbatum 
KömgSwrg ->■ 
Pailantaucn. 
3Bi|jleBen|ir. 
Witzlcbcnftcg 
Slognilillv. 
(Unbebaut) 
Witzlebcnstr. 
-<- Kailerbamm 
1. n. Stai|cr»nmm 110. 
E levlov, H, Ww. X 
Brod G. Slcnlict X 
BunncnlMflcn, ®„ Ditelt. 
(?ri_lcii,5l>.,Dj'.meil.,'|?rof. 
Rricbclcf) Kail-Ctr. IN. 
(i)iu„b(l «(täfle!.in.b.(j.X 
©olbstüder.S., DlreltorX 
HiltigeS.B,Bc>euchtungL' 
art. X 
Satze. M, WageuBauer.X 
Schlepper. R.. JCfm. T, 
Sicllcr, H, Ww. X 
Slifmld;, 3. ülenlicie X 
E Schmibt, (?.. ‘Jlilliiillv. 
(Schiileritr. 8) 
Debean, ffli., oro. Major. 
Ehiensried, H, Ksm. 
Keiihaner, P, Ingen. X 
Hörhöbl, H, Verwalt. X 
Uncfltr, 6, Ksm. X 
Kansmann, 91., Kim. X 
JToilciIljj, (£., Rentiere X 
van bec tiidi > Rcilijaucr, 
St.. Opeiulänaerin. 
Schilf, 39. H. ill., stfut.T. 
Sllarek. M. Ksm X 
Thon. fr, Major. X 
Ultait, M., uiv. Major. 
Werber, I, Win. I". 
3 E ümigenltf, (f., Va»' 
sttsch. X CIi. 
ülton, M, Direll. X 
». Blücher, G.,@mt,@ul8- 
Bel. OBctfileiilii. X 
Seine, H, Privatier. 
EhrenBerg.S, Privatiere. 
Etchholz. I., itjni. 
Wolbwimn, E, Dr. jur, 
Lanbaer. Ral 
Hilpetl,A,Dr.J»».Prok.7 
KS»iinerer,E..Fillalleili>ii. 
Klinlharl. G, «|m. 
Unuflcuirf, <k., Baums!,'. 
Leiser, Beschw, Wälche 
Lemin, F.. Drechllermstr.X 
Maab, Ifj, Privatiere X 
Meiierslein, I, Kim. X 
Möller, (?., Diener. 
Müller, M., Bnchhallerin. 
Nelken, M, TonkunsilerX 
Renner, Ä-, 9lrdiilclf. 
81ii(ieumnn,6, Berlrel. X 
Schelf, <5., Kst». X 
Imene, F, Inge». 
Tronii», H.. Rechn. Slot. 
SBoliner,@.,@cli Jnsl.Nal. 
4—10 ReichSmilitäraeridil. 
E FiSkilS. 
V. Lüden. F, Geh. Rechn. 
Rat X 
Borcherl, St., Pförtner. 
Siensltäumc b. MeichS» 
initilärgeri chlS T. 
©übitf, M, Mole. 
Slifsenbotler, 91,, Lole. 
itmmer, F., SDoienmslr. 
Uikerlmirk, K, Maschinist. 
WitzleBenpIatz -> 
-<- Slegensceufec -> 
11 Baustelle. 
ILEBälke, Maurermftr. 
bu BolS, S, ülicitD. Süclr. 
Koulro». X 
Doiega, H, Poslanlv. 
Drescher, Reg. Baumstr.X 
Dümike, M., Giseitb. 
alUftenUir. 
fiflnloiD. M.. Itlm. 
ßilnte, W, Ksm. 
Kampfer. I. C, Ksm. X 
filitbenmnii, A., Privatier. 
Michaelis, I, Ksm. X 
Sa.il,  M.. Privatiere. 
Saffian, M,vw. Hauplm. 
12 Söllo, C., Geueratageni. 
Wilbhaaen, K., Dr. phil, 
OB. Lehr. X 
12» ijwangSverwattnng. 
„9luiinaV‘ Erste Bert. 
Kialifniiergewürz- u. 
Kiaktfulterziisavniittcl' 
fnBril Daniel ErböS. 
V. eije, H, Schnhinmltr. 
BaeleS, (5, Miiiikalie». 
Erbos, D., Ksm. X 
Feinet, (?., Dr., Redalt. 
„HertnleS" Berl. ssrauz- 
dranutwe'm-IZbrk. D. 
titbös X 
Hoppe, S., SBm. 
JlncmOltr, i*, Stirn. X 
Liebelt, 81, BantBeamt. 
Locher, C, ilim. 
Slleiliöfcv, l?., fflaflw. 
PhieBig. (£., «|m. X 
Pohle, tf, Wächter. 
Saqcrt, <&., Ww. 
Schjnlnccht. 3t„ Ww. 
13 EWollenBerg, P.,Eigen 
tiimerm (Tahluiann- 
fttafjc 10). 
Vt SlrcflBloiU. S(.,öifltl!cv. 
$1,1)11. SI., Mini!lcrial- 
Bcnint. 
Aergert, E, Ksm. X 
Beniner, F., Büsetlier. 
Bnrkowitz.H., ProknüItX 
RtcnbeiiBerrt, 31., Schuh,» 
Genannl, F, Privaliere. 
Glacser. iy. Hobler. 
Halm, II|, Stelln,. 
Halter, 31, Aiirogeh. 
Hasse, 91, Tischler. 
Hochheini. M.. VI». Dr. 
Kalsiibe. 91., Penlionäk. 
ItiuocDIt, P, Privatiere. 
Laewen. F., Privatiere. 
fiöBd, 81,3ilif. Jiigeii.X 
Mannbelm. Gcschw, 
31ent!eren X 
SllrSIcr, 91, Kellner. 
Brietsch. O, Pros. 
Schirm, 31, stfm. X 
Wanick, E, ReichäBanf- 
bcnint 
14 geh s. Meile Kantfir. 6. 
■<- ifieuc Stantftr. ->• 
15 geh. z. Neue itnnlllr. 28. 
16 E Seht Kommerz. Rat 
iSlnttgart). 
Blmsttel, IL Rentiere X 
BiMmann, öl, Bizekonfnl 
Dinglinger, F., Major. 
Wolblltin, 3)„ Berlrel. T, 
HiUchselb.R, Bürobire«. 
Holop, C, Slciiiiere. 
Lohrcr.L, SdjnnsiiieletinT 
Maller, ($., Kartogr. 
— H, Lehrerin. 
— M., vw. 3!ech». Ral. 
RoleiiBaum Berger, (f, 
{Rentiere X 
17 E Albrecht. M, (ElflCil. 
liinirtb. CIi. 
Eisenreich, O, Ksm. 
goerllcmann,.!!), vw. 
Slnblrnt a. D. 
giacnfel, L, Opernsänger 
Fromm, <&., Rektor. 
— G, Ctädl. Lehrerin. 
Hciiimim, M.. Ksm. 
Jeilliiek, ä., Schrilllic«. 
Liuge, &. geichnerin X. 
Salseld, E, Gi>m»a>.Lehr. 
ffleiibnuer, M, Frau T 
18 E »litcBcl, H, Banaelch. 
G.iu.B.tz. (Tempelliosl. 
E Mc»er, tf, Eigenliim. 
(PotSbNili). 
Blau. B, Dr, 31edjli« 
(iiui). X 
— P, Privatiere. 
itiaguer,Ksm. 
Kranse, S.. Ww. 
itiilile & Nagel, lechii. 
Ode X 
Um,je, H. P, SfliilBeamt. 
Slahlaff, 1$., Rentiere. 
Schröbet, £>., Kransühr. 
SilBctslcin, B.. stfut. 
Somnietfelb, P. ilfm. 
Wallauer, iv. Rechn. Rat. 
19 E ffleftr, S, Kommerz. 
Rat (Stuttgart). 
Becker, $ti, Ksm. 
Boupeu, C- BanlBeaml.X 
Sraffel, .6, SBaiilBeaml. 
Chiilliani, 01., Jnftallat. 
GoldBach, 91, Ww. 
Hallllräu, I, Dipk. 
HaubetSIehrer. 
Kahn, H, itlm X 
itmijc, R.. Packer, 
LicBell,H.,!8erIich.Bea»it. 
Lieber!, R, Privatiere. 
Paule», M, Musik. 
Pirschet, 9t, Ptättgesch. 
Scheithauer, H, Ww. X 
SchlcrOattm, A, Technik. 
Selpiit, I, Telegr. ©etr. 
19Iljti)c|tnS, H. D,Hauplm. 
Tulta, <&., Ksm, 
Ulich, W, Kellner. 
Walter, Ä, Apothek. 
Weber, B. Kasiiereri». 
— fif, Echneibetiit. 
' Wollf, Sv„ ijahiipmdif. 
- 91., Ww. 
23 E Herz, H, Slcnlicrc 
(ReichLsir. G). 
V. Müller, M.. Berwali. 
Baitsch, 91. Kst». 
BnrdHarbt, P, FaBrk.X 
Siiiiufl, 2lj.. Baiitbeamt. 
tfrberf, H, Lapcz. 
Renner, I, IRcöatt. 
iXrommsiolj, W, Ingen. 
Gent!, SS., Invalide, 
Wregoti), 0, itlm. 
GrüiiBaiini. G, it|m. 
Hallsträu, I, Dipl. 
Hanbclslehr. 
Hainbl, K, Stfi». 
SCIcinfe, <5, ÜichtpauSdlift, 
Sollte, 28., Ww. 
Slaimii, (?■, Dr, Kinier- 
arst X 
Pclchlow Ww. & Sohn, 
P, SiaanenfBrf. X 
Slöjrtjcr, 5-, um 31ed)it.31al 
ThebcjinS, H. D.Hauplnu 
Snarezstr. ->- 
21 t st. Euaiezjtr. 24. 23, 
E. Oppenlicimer, (T, Dr, 
Pros. (München). 
V. ’Jlcnbnucc B, Reg. 
Bauiiislr. a. D. (@tol 
niaiislr. 40). 
FranceSon, P., Hauplm. 
a. D. X 
Bohlte, 91, Porlierfr. 
Hammerfchniibt, Ist, Dr. 
phil. Direkt. X 
Lo|fmann,C,Ha»ptiu.a.D 
itimje, N,"ü>a»w. X 
Lachinaun, H, Geh. Inst. 
Rat. 
Lewin. I, Vanllommisk. 
Rosenliial, t£, vw. Samt. 
Rat X 
lobtmnnii, S, 9tpoth«t.X 
Ulrich, E, Ksm. 
22 f. a. Suarezstr. 23. 
E (Äcllert'fche Erben. 
Barloszek, 91, Schuhm- 
inllv. 
ilodjnmim, O, Rentiere. 
Stienter, 31.,06. Poflas|i(t. 
Nallian. M., Stfm. X 
Roth, (f, Piivalier« X 
Sal jbtuitu, P, Kürschner' 
mftr. 
Samuel, 'S., Lehrer X 
Thiele, H, Rechn. Rat. 
Weis,. K, Dr. phil, 
OBerlehr. 
23 E Siitipte, K, Ksm. 
Slblitiifi, A, Dr, OBer- 
lm66apol!)er, X 
Cranz, H., Dr, Priv. 
Dozent X 
Deler, li„ Kassierer X 
Draeger, F, Dipl. Jug.X 
blasser, 91, Dipl. Jng. 
Mernlch, K., Maschinist. 
fflumBert, M.. Fbrtdirekl. 
KornBlum, M, ßronM» 
matier. 
PetkowSti, SI., Ww. 
Schneiet, W, SBenrel. 
Stinßmanii, 91, ii|in. X 
24 Banllelle. 
Neue itantflr. -> 
25 f. a. Sleue flanlflr. 4. 
EPokroppa,E,ArchitektX 
V. Chri», W, Hauswart. 
SIISIcBen, (£., Tapez. X 
Semfler, I, Privatiere. 
Hätten, S, Prokurist. 
Ära,ii e, 91, Lehrer. 
Meyer, B, Ob. Ingen. X 
Netze», M. 6„ stfm. 
SaaBot-Krüger, 91, 
Rentiere. 
SchnBart, H, Reg. Ban- 
instr. 
Winter/F., Tedin. Ral. 
20 E Lahmann, I, Ksm. 
9(ml8gcrid)t Etjatlollcji" 
bürg T. 
Becker, H, Portier. 
Bnchholz, ®, Ksm. X 
Domcke, F, SniilBemiil. 
Domiiauer, M, Ksm. X 
Eins, O, Ksm. X 
Oroiimaiiit, M., vw. Pros. 
Gnmbel, >5.. Privatiere. 
Kofchwih, M, vlv. Post- 
direll. X 
Calimmtn, I, Jt'm. 
Riediger, O, Direll. X 
Steffen, K, itfiu, 
liebge, K, Zugsühr. 
Wer, SB.. Dr, liaiilmtr. 
Direll. X 
v. ^cbdelniann.P, Direkt. 
27 E Stadt (EljartollcnBg. 
33. Gemcinbefchule. 
KoSlowrli. 31., Sdjulbicn 
23. 29 glmmerplah. 
E Sliebiti&Kopdjcii, Satt 
gelch. (Neue Kantftr.2) 
CIi. 
33 E Mütter, 9t, Archüel, 
X 6I>. 
V. Man, 31, HauSrnstr. 
Baumgarleii, S(, Chor- 
läuger. 
Sndjotb, 91, Ww 
Siclmaiui, !$., Stöbt. 
Lehrerin. 
Michel, {W&rMeif. X 
Heimle, W,Nagi>ti. Ban¬ 
rat. 
Heisch, E.< flimitmnl. X 
JtotJ, M, iSefchäflöleitcriu 
Kraemer, F, Privatiere X 
LanbSBerg. 91. vw. 
(Sei). OB. Reg.. Rat X 
Neibharb, F, Technik. 
Plieysd). E, Dr, itimfl' 
Historik. X 
Rinne, SB, Dipl. Ingen. 
Schau6, R, Frau. 
Schlellitgcv, S, Slenlieie. 
Sdinelber, 91, ifim. 
Schünemann. S, Ksm. T. 
31 f. a. Steileufoiibftr. B. 
' E31a«l)e, 91, Malermflr. 
Danbl, Eh- 31eidj8mllit. 
«er. 'Jini. 
rcr,Jf,Dr,'JlcchlSnnw. 
Fi^ri 
Htllncr, B„ l>'o. Geh. 
Reg. 31dl. X 
Holjbnntr, 31, Dr, Apo¬ 
theker X 
Linbau, E, itlm. T. 
Sachs, E,9lpolhekerX 
Sauber, S. FaottBef. X 
Bollrath. 15, Direkt, 
v. Si!!cn8toi»5ti, CI, 
31ltlerflii!86f|cii!. X 
Stcijeiilmiöffr. -> 
32 f. a. Sleisenfonbfir. 4. 
E itromrci), H, Direkt. 
(lätiiticnialb). 
V. Rinne, H, SBw. 
L'e|telmener,(iI,Dr-,Pros, 
Geh. 31a I T. 
Hegewiich, H, Major. 
Velimanii, O.. Schlöffet. 
Müller, H, Hauplm. X 
Schmibt, 31. e, Berl. 
Buchybl. X 
Schmitt, 31, Dr. phil., 
Weh. Reg, IHM. ' 
Schröder, ill, Ww. 
Scstait, J,Dr..Rechtsauw 
- e, Ww. x 
Wick, H, Bermeff. C$ii. 
fpell. a. D. X 
33 E Bodeu Slll. Gesellsch. 
Bcrliii Nord. 
Biester, 5f, ObcrreBifor. 
üitaul, ST, vw. Lanbaer. 
Direkt. 
Sanncnbci'it, (?.. Ww. X 
Ernst, L, Vw. Slabtrat. 
fifaupel, S8,Obccltlciiln.X 
getlenBerg L, itfm. 
Golde, FianziSka, 
Kinbergaibeiobe. 
Herzman, F, Dipi.-Aug 
HinrichS. 91, 93iidjsjalt. 
Hoinnierich, 91, Dr, Chef' 
rebntt. X 
Lahn, 9t,Sui'nchlefjrcrin. 
Konoid, K, Geh. Ob.äidit- 
idl. 
Lange, I, Sleiilter. 
Langer, P, Kiim. Bcaml 
aJliihlculioff, M. Ww. 
Mnnk. H.. itlm. X 
Uiauldt, I, .QauStVd'tl. 
SJti Ce, H, 31itlm|tr, T. 
Rose, 31, Lenin. 
Schnapek, W.. itfm. X 
Schüler, E, Lokomoiiv- 
fuljtr. 
Schulz,E.Burgermstr.a.D. 
v. Schüt, M. Ww. 
Stein, H, ilfm. X 
„Suflo" Maichiueugej. 
in. 6. H. T. 
34. 35 E Stobt Charlotte«' 
bürg. 
21. ii. 22. (üentcinbefchulc. 
ReiietDetii, 91., Gdjtilbten. 
Ärolhe. if, Schtilbien. 
36 E Stielte, P, Architekt X 
CIi. 
Arnoldl, 0, Slabtsekr. 
Baitmaun, F, Kanzl. 
Sleamt. 
Christannter, 9k, Maurer. 
Fitzte, F, Manier. 
Boeder!-, I, Reg. Ban* 
mftr. 
(Stimm, .6, Lehrer!,t. 
(Srotlie, W, BuchBitib. 
(Siitbke, H, 31c,hu. Rat. 
SGvmning, H, BahnBcamt. 
.vcr,og. M, vw. Pfarrer. 
Höhne, H, slraßenb1. 
Sdjaff». 
itallenBciu, 9t, ^ufiiv 
Bcamt. 
Levin, H., .‘liciilicr. 
Man, 3t, Jnftallat. 
Michaels, P, Ww. 
31euiiiann H, Znfchnel- 
beiin. 
Lelfchläger, M, Dekorat. 
Otto, B, >lraflwagenführ. 
P-nIS. F, Blockiiistr. 1 
Pienii, !!!.', itfm. 
Schrotet, M, vw. Dr. 
SlcinBoin, (5. (Sistillji 
Sdiafin. 
Stalln, SB, Tischler. 
Thiele, :DJ„ Slrchttcff. 
Tccbcr, H, Wcrlinflr. 
UincicSIi), P, Fahrstuhl- 
führ. 
Zauber, 01, $nii!6enmt. 
37 £ Jordan. E, Eigenlüm. 
(Olönnestr. 12). 
Fcliling, M, 'jahlmfir. 
Fritfchc, M, Eipedientlir, 
Harte, K, E, itfm. . X 
Heidmann, D. Äerkführ. 
Karitier, E, Schlosser. 
Kailffmann. M, 
Schneiderin. 
JltolettiS, St, Sjm.X 
Kotoschinkti, L, Privat» 
Btarnt. 
Kianfe, O. Bahnfchaff». 
Knntct, M, HilfSarBtrl», 
Kiirfchat, D„ Auelträg. 
Lehens. M, Banlbeamt. 
Meinecke. 91, ISsjcm.' 
Fabritalc. 
Nenmaun, 91, Ww.' 
Prange, P, Mechanik. 
Otegei, P., Mechanik/ 
flleimcikr, K-, Poftichaffii, 
Salzmann, 91, Prtv. 
Lelirerin. 
-diwar«koph, ?l..Ln!<ltie» 
Boilralh, P, Rentiere, 
A.illaner, M, Ww. 
Waschte, P, Mater. 
SBolfflohu, M., Piiv, 
Sieamt. 
Worin, M, itfm. X 
38E3lcinfc, 31,Ääckermstr. 
Briindi, M, Ww. 
Br», A, Sleiilieie. 
SobBcrmami, H, SJiiio« 
nliift 
Hellnianu. ö), itfm. 
Heiinig, 91, Stfm. 
Hild, H, Dirrllor. T, 
Mäht, M, Ww. 
3!aget. H, itfm. X 
Pöhliiiann, B, Schucibc» 
mltriii. X 
Präh, W, HaiibelSin. 
3leicheri, F, OBeringen. 
Seiigmau», M, itfm. X 
Schuttes, 91, Klavier- 
lehrerin. 
Tafche»berger,H. Aichilekt 
Tomeit. 91, Pciualieir. 
39 E Steltmacher. 91, Sekt. 
Slrnotd, P, itlm. ’ 
Ba»>nan»,M, Privatiere. 
ISaroio, F, BaukBeanlt. 
lirbmaim. I, Matermflc. 
Fehiing, B, Schlosser (f. 
Nachlrag). 
—9t,Volontär,f.Nachtrag. 
Fcmiteiifleiii, 3t, itfm, 
Kicfecke, 91, Slichiletl 
HeMetich, 9s, Redakt. 
Hoffmann, W, Seist», 
Ktnck, H, Modistin. 
ItricncB, E, Pensionär, 
Leifchner, M, Lehrer. 
Sloatf, P, Milchhbl. t 
ProSkaiitr, S, itfm. 
Prüfer, 91, PostBeoinl. 
Sauber, F, vlefchäfirführ, 
Slcm, 81, Ww. 
sjiche, 91, Zimmerer. 
40 E jiiei6eii|clS, H, Batik» 
Beamt. 
91 lisch, H, Slrdjilelt X 
Bräfe. E, Zeughaupti». 
Sofatr, P, ZoittünflL 
v.(karchowöki, Sf, Sauf» 
Beamt. 
ilirmfe, O, Kimftverkag. 
ünltje, C, HanbclSvertr«!. 
Opplet, 1$, Privatiere. 
31aSke, 91, iienl. Lehr:r. 
3töfcl, L, itfm. X 
SBcbcr, SB, .(tlempiilnfic, 
Weitzeufels, O, Lehrer 
emor. 
tlEEtbma»n,.H,Gastw. X 
CIi. 
Beeleutau», I., Rentier. 
Btavier, H, Rechn. Rat, 
v. Brauchilsch, R.Laupli», 
a.D. .. 
GescliäftsrakMe, Beteillgungeri.FliVanzlerunoenlEiumm wluyuSMBHR tÄ'S-“
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.