Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1920 (Public Domain)

V. Ich 
Charlottenbrrrg 
— 646 
LeibmMr. 
4703maii3ti, D,Od.Kel!iier. 
Prinz, ,v. G„ sllnt. T. 
SillO’ilOll G„ WriictltT. 
SdMdeiiberg, Th, Pn> 
u.iticre. 
SiiimiU, S, Ptivaliete T 
GdiroiNer, 53.. SScrlrrt T. 
Sict«, 3- Sndiljnlirm. 
13 ESlorimä, i'l, SUmilicr 
(jlcvlin). 
V. eieioifl,'•t,£)nllS^t!nItT 
Sllt|pi^jCr,'.!L! .(5iie|rcbatl.T. 
Biomeyet.H. L, Haup^m. 
a. D. T. 
Col.eitz. {?.. Dr. pbll, 
ülohbii!. T 
Cilcitberst $„Sl|ioi6c(6e|T 
firaeie,!(.,  Berb.DiriN.1I 
«Smcff, 151).. QSclangü- 
Pädagog T. 
SÄrador. Sf.. C6.3ngni.T. 
rjatlu&oioötS. 0, st|«i. T. 
<9-63 ©potlplng. 
E Svoilklub deS SSeslcnt 
li. S.  i@rolmaniir.til). 
61 gch.z.Ä«clürl!rndilmmL'>. 
-«$- stiirsiirstcnbomm 
68 E Sdjre'cr, It, ilion» 
m lv. fderlin). 
V. 3> ii», 11., Poriin. 
811 In artn, I., Kim. T 
üJttUttiiH, G„ Reniirie T. 
Amiaid. St, Dr,£Rcitliiet 
äliete F, Ob. j’aiiitlv. 
SBratf, E, Slcnllcre. 
Sivjbrinimcr. <!)., Jtiin. T. 
v..Hl»i!lei».W.,Ober»lk>l!i, 
JoitaS, S, Juli. illai, 
31 Mittel’ö. T 
b.SfUbcii.Sl., ui».91ilimllr. 
Knoblauch, W., Major T. 
itrolt, O., Asm T. 
»losen "l[iii,6..'l!i'iunlicrcT. 
Gitrami-r, St., Sinter. 
2l)iertd,cu8, ©., Rraii T. 
Saldo, S, Slntliet T. 
SBetlhoimer.E^Privaliete. 
66 |. o. Sljbcllit. 69. 
E Schiffer, g, Dr., klrzi 
Oh. T. 
Sobreter, (i, Betreibe T. 
lilnrlrl, SL Bnchdriiilbes 
HZllinierschtaz.W., Fonds 
matt« T. 
Hiietf, I, ow. Geh Cd. 
tiernvai. 
SimSr-foriicr, !?„ Äfm. T 
ü»ro!j.si ,1 )r,91ccht3ann>.T 
$!ü)ct5, 0„ HanSwai l. 
6lmn8,9Jf, Fabrk.Diroki 
Wollmann. si, Fadiik. T 
Zill’SiMäbelfbrt 
Sil(, O., SlIttMMVdlilcflT 
-<$- 6l)6cljlr. -> 
67 E äoijnlr, (St.'t., Eigen 
tfint. (:Vv IMl. 
V. Fet,eihkrm 1C„ 
ülfcltto, Siauici' 
lehrn in. 
Cornelius. 0., Dr. 
Gcueialoberatzl. T 
Sciian, H, Ur, Pioi. T 
ölnts. ill, illentneriii X 
fflrimiuiiiRii.fi.. Higarr. T 
Hirichlaif. G. ffliv. T. 
üeuvlL Or,(iicli.C6.Ulec 
Jini T. 
ffiistir. ilsm. T. 
Kurftirij Nederlaiidfche 
2H(tal|it)a|)|)i) »oot 
tmiiM cn 3ctinflrie 
,-fynueta" Sl. G. X 
featiScr, #1., ttlm. T. 
Schreier, O., Dlcdjtianro.T 
IBeitctmmtn, ti), Landger. 
Site». T. 
Wolf. Saptj. T 
63 E 3oIjufe, 81, SBaii« 
nn'tv. (Jir. co). 
V. Sdiäto. S„ Verwalt. 
Ewald, &., SnftaBat. 
Griive, V., Scnmiiii. 
Saale, •tt.,Roiib$matlet.T. 
Smitan, ©., Rentiere T. 
flai). 6., Wm. 
fln trau, Helene, flnifilüt.T. 
Sentlmdi, VI., ®ti,tillilell. 
Maurer, Sl., Jlor)clt* 
liiiijeriii. 
5i?e,‘f, Saiifblreil. 1 
Ccucile, 23., Mater. 
Po'ttich. P., nsm. T. 
— yJt.uie, Prioatiere. 
8chwarzlch>ld. M.. itfnt. T. 
Elreudci. I.. grifeur. 
Untier, lä-, SilUletmflr.T. 
öcgliii, te., Äfm. T. 
Minier, ©., ^tituliere. 
BO E aioifjitein, 50}., Ur, 
Ptio. Sojtm (Sittin). 
V. itnniocomitj, L.. Ver 
wall. l5?niit[lt. 137b]. 
Kliüiie, Sl., Piörlner. 
*ol6|([)inibl, VI. üimlUtl. 
Hamel, (j)„ stfm. T. 
stifiiildniiiM, @.,i>o6tl6iT. 
«»«m, I. Mode» T. 
SMeuM. RaBi(6el. T. 
ü'J IRoict, M. Handels 
richiet. X 
Weilet, <S„ Dipl. Ing. 
Schulze, $)., Kim. T. 
Simon, 2II.. Dr» Nechtt' 
anmalt. T. 
Unstet, W. li|6I«iii T. 
ffioW, A., ffadrkbel. X 
Wolß, A, Rechtdanw. T. 
— 11, Schrillsiellerin T. 
60 E Johnke, (l., SJanmhr 
(nuiierljalb). 
V. Hübich, ft. $!5rlner. 
ödmaim, Sl., Milchhdlg? 
@rimbftiidivermali(i. 
3iibrini|lr.5 OS.in.6 H.7. 
•tiabra.'i*., SlBotiitlenbu." 
•ÖarKe, S.. Sdjitcibcrmiir. 
Halelow, Sl. Veüemiöbil' 
ivärbetei T. 
— fe, fftan T 
Herimaiiu.Ä., ßoliatoft' 
liMg. T. 
Rag, 6., Justiztal. 
»tedjttanro. T 
Aanltnmnn .lk.,Ai>o!hrkerI 
!llioium|cii'$tofltrie©ie(V 
fnetdlifimonnfladjflg. 
Dpoenöeiui, Bankier! 
Oraler, VI., Dr.stinberarjl 
Eandrock, A. :i. 12.., 
SdiauiDleleriniteit. 
Schul;, m, Cbli. 
Stlmjtt, M. Asm. T 
6pan6ancr !Bororl6a(jit 
Terrain Gei.iu. b.H. T. 
Zempelhofet GmudnückS 
li. Hyiiolheken-Sesellsch. 
ni. ü. .(>. 
SSallo, S., Rentier. T 
Zinle», % yauplni.a.®.! 
SRommlci'.tlr. ■> 
61 f. n. Mommlcnltr. 10. 
E. Schicht, H. jjau» 
inftr. (i8nmttonlb). 
SIMei, W., ©diulimmllr. 
iüetn«, I, R-,ilier T 
KijaK, O., yärfermiir. 
Weibisch, II. Sleiiiieie. T. 
voppe, Marie. Seifen. 
Weisel. H, Äfm. T. 
imtliler, Sl. stlm. T. 
Slablljaneit, ©., Dr., 
IHtdjldpmu. 
— Ä., Dr, Rechlianw. T 
— E., Ülenticre T. 
Zill, O., lapev 
■;2 L.3)tfcll, Ülaläniautemfir 
lüerliul. 
Vlnerljami, fl, Mehl 
eil (iv08. T. 
Boyer, ö., Ob. Inge». T. 
Golin, iV„ Si!ß). 
CidielBanm, M, Frl. T. 
to'fjiiaebl. (i)., lUiirfjöM T 
itttiroalb,5t. Tllchleriullr. 
^reudeuheini.L.. Direll. T 
HambutM, S, Direll. II 
ßeijmami, Z.Subbictl.T. 
Hildebra»dl,O. QUiiermu. 
Jordan Sl., Major. T. 
Land, (E, Ww. 
Liebhcrr.Maig.». Mark 
Lillmaini, 31.. Ww. 
Weijcr. 81., 335». 
Michael, ft, Asm. 
Jlald;, Hplm. TZ 
31ei«, 8„ Pianillin T. 
Richter. Ü., Asm. T. 
Stamm, St, f>rl. 
©diraiöl, 31, Sortier, 
liiimon, I, SVm. T. 
'iliorniann, ©., ffiiu. 
iffliltmann, H., önltel.T. 
lel Zopp, 31.. flllm- 
Slciiijjeur. T. 
lel8opp.Vicflg,i!.,D|)tni 
sauqerin T. 
6.3 E Bäiell.M., Privaliere 
(Berlins. 
Berget. L Asm. T 
Binder, 91.. Rohrleg. 
Drucket, 9., Slflini. T 
- &u)olll)cll.’Jlitenliir.T. 
Sloeiftr, li, Fadrlbri. T 
iieimonn fflv Üebetngi ntT. 
Förster, 1!., Slenlicr. f. 
^re„7>ch. $(., Prioatieie. 
Jtöliler, 9t, {jfnjtur. 
Miiier^P SLSanflml. T. 
Piiiuer, S., Anpetlmllr. 
fflillnct. 31, Alm. 7. 
Zarnack-Treiltzsch. E., 
ÄoiMcnlänßcnit. 
IU E fliiieil, 111., Ptivaliete 
($crlin). 
üllfernionii, A, ttufi. 31a l, 
3ierf,tiam». T. 
aitjanbtr, Ulf tot. T 
Auerhanu, Sl., Kim. T. 
Bach. SB.. Fabtt. T 
HJorleii, Th, Äfm. T 
Dreiillq, Sl., ^i.(i6obeu* 
Elmiööl. T. 
SreiiMlb&Cci., 5?., Stier- 
möBci T. 
Ut Hirschberg. li. Atm. T. 
tieufdjner, (8., üerroall. 
üolife, Milchhdlll. 
Sliebuhrslt. 
G." Sporblag 
E Stadt lihatlotiuiBurfl. 
üfi E Stadt Ehatloltenburg. 
Slrflfltiirciniu. Depol. 
87. 68 SporlplaO. 
E Sladl (£f)itiIol(eii6urq. 
31öl)(, St. SB. Eirbal,,,. T. 
-<r Stadtbahn -> 
69 Ejkotai>j|ch.h..Eiseill>im. 
V. Hniefd). H., Slr6. 
SKitauftin. St-, älcgiffeiir. 
Behtenbl, P., Äfm. 
Herzog, 18., Frau. 
vOifmami. 6.. Ww. 
Ilmelrf), 6v Malet. 
Siebe, i8, SKiiRltniir. 
Soeu- 6rt0, Ä, Singe- 
flrlile T. 
2elz. !!3.. Geh. Jnlliztal. 
PintiiS, M., itfnt. T. 
— ‘tirlzmarcii-Serltieb, 
Paula T. 
Slaltner, SS., ©aftlp. 
Siitlcr, <5., Frntt. 
SloPcliiiS, (L, Ww. 
Schmidt, 33., Pension T. 
Schone?, P.D., Sicrlrtl. T. 
Echuli, O„ Schlöffet. 
'Saitfer, 81, Näherin. 
Willen, SI., Schneide» 
mftrlii. 
Zabel, Sl.. Dr, pr. Zahn¬ 
arzt. T. 
7„ L. Vberbach, @.. 
j’rioitlier. T Ch. 
'i: .tu?, SI.. Schneider. 
Slj-t, (i., ißijemflr. a. 55. 
ilartolo, P., ii!ric|lrfi£i. 
öcnbii, M.. ttlnt. 
iWmimitnr, O., um. ffaW’ 
Direll. 
Teutsch, P., Schanlt» T. 
Gotlfiitcht, S., Asm. T. 
■6an', [?., Gen. liierst. T. 
Jtochaitoraäti. F.. Siira. T 
Mav!owSl>i,F., iBSMjerei 
Pi.'ttoioici.F-., WeldjalUf, 
Schmidt M., Privnliev! T 
SchmolinSl>i,Ä.,Prakurifl 
Eiicbig, W» 2Bm. 
Aaniflr. ->• 
71 E Sialoi», IV., Privaliere 
T. Cli 
(Eliten viJHctgoldctmfir.T 
Frank, P., Ulinnmitr. s. 
Rfmiflütf. ($., Friienr. 
ßattg/MitS.E..®riiitfiinniilt. 
Lehne«, St., Gemüse. 
Semi. tz., M »i. T. 
Sichieiifleiii, M.. 
SusigestlonS-Therapeiil 
SJlaleaSt, Näherin. 
WZooett, Sl., Privaliere. 
Mieter .£)., Asm. T. 
ffiellplial, V, Nechu. Slal. 
Zauber, E. Ulf., Geichio. 
7L fc, tioümoim’ldic Eiben 
V. Vollmaim, SL, Büro- 
vorileh. 
SBattfd). st.. Asm. T. 
'43 ein, st., itfm. 
Sollii, £., Dr. phil., 
vipott). T 
ffllrgi», G., Sl„chdrillk. 
Hetimann, Sf)., Itfm. T. 
Scmin, H.. Nuchhalleriu. 
Seiifjlimmii, I ilotiler. 
tieu.i, (!)., Siefifommiif. T. 
Vficfel, .f>. I»lcplioniliiu. 
!I!edlilh,W., Dr., Fabrwei. 
Sauer. M., Ptivaticre T. 
Schmelzer P.. St|m 
Schott 43., Buchdrnckerei- 
liti. T. 
— Elle, ÄkrI. Budjhdlg. 
u.ScDc, M.. pro.ifllllmfir.T 
Iiaulmann, SB., ,>rau. 
ittlcrmanii. Si., Geh. 
Poilraf. 
Weiiibetget, ®„ Asm. T. 
Weyland, $li., Major a L. 
Windteich. I. Älm. T. 
73ES!iizeio8li, @.,Dr.jur. 
6l|i(blfuä T Cli. 
Fülle», (£., Ingen. 
Mateulc. H., Dr., Nerve». 
nnt s. 
Steiidel, St.. @leltroinotti. 
74 E Uimnitmmtfii, H., 
Sanfpotit. f lletlin)(lh. 
V. (ütfignimm, Sl., Set* 
wnllenu. 
Sitte, U., Filiollciterm. 
Sfollnj. !!., Näherin. 
SiSJinie 0, ©itilolier. 
Feit, ist., Böttcher. 
K-rilfrfir, W., iünlinaib. 
Heidnch, 0., Siiiferei. 
Hir!ch|eIb,3l.,Pr>oalictt 1°. 
ynrflit, Pr, l£afdier. 
Itilmn, üi, öe chäftSlnfjr. 
Ätief’l. C„ Privaliere T, 
74Bimse, e.,Opcrnjäitflcim. 
— !U, Pensionärin. 
Üotncnz, E., l'üctetmfir. 
Palm. 'S, Cpetnlöng. T. 
Biifch, St., SBctitatl). 
Stempel, Fe., Privaliere. 
Strauch Sl.. Schuidien. 
Paljl. H.. Jjimmerpol. 
Slinltoiu, P., flaiiierer. 
75 ESäiiflec. P.,Stfm. T.Ch 
Goldstein, C, Wt». T. 
ßetiitie, H., Miisilledterin 
Äantorotoifz. I., ®im. T 
tinfiaiiSle, Sl, Ptodnllen. 
Slefchf.'.P, Schneidctimir. 
Roieulhal, H, älentieic T. 
llito, Sl, Äfm. T. 
Wegeilet. H, Parlier. 
Zropf, SB, Sahlmflt. 
70 E öutinaim, 81., Äjm. 
fSchöntbg.). 
V3almk,II)., Sthubmmfir 
9cnb:t, L. ijigarcll.Fbtl. 
„Slniitra". 
Scrgmanii, M, Ww. 
Büniche, O, ISalll». 
Eberbach, D» Schmiedc- 
mitr. 
Gonrab, G, SÖSdcr. 
Fiebig, Sl, Ww. 
ffitolli, P, Lehmlit, 
Kraule. M., Ww. 
Vepdr, Sl., Äfm. 
STlo'lic, C, Ww. 
Schiiiid, 15h., Blumen. 
Schmidt, (£., Ptivaliete. 
Schulz 31., Privaliere. 
Itctibtein, O., stlm. 
Weih, P. Poflbtomt 
SBitljels: H, iVeijdjer. 
Zignteli.'U^abtit 
„'Jtiibtra". 
Peflalpzzillt. 
77 E Stuhloni, ,t,0li.6laM- 
selr. a. D. C'. -. 
ibalkan, VI., Sliaßtiinig 
Dot»leId,J, Ulöbeifibl. I 
Fal7cnbctg,F,Si,ueibtrci 
Feuer, W, Sicher. 
Rredje, V, SebeuSniillel. 
Äalinerl,'tii,6i6iieibetail. 
»ferne», (f, Ww. 
Dictier. M, Privaliere T. 
SÄemnfänig, St., 
Plallctiit. 
Simon, Jt.,t)0.3tcd6n. ütal. 
Zei(l, Sl., ßollinlpelt. 
78 E Schöitflicf,. H., Qlätl* 
»ereibcs. (Lichters.), 
V. Mos i It. Sietronll. 
’tMlSitig, 91, Äfm. 
Silitjcr, SB, Phologt. 
taljn, H, Packmslt. 
ctmberg 81, Änlicher, 
iliibienl, G, Gemusehdl. 
sti.jpe, P, Die) Lolomot. 
Führ. 
Alint'ch, 11, Privaliere. 
Scljmann, M, Äouiervat. 
f. ilttnflf. 
Sooie, sl., Derlsüht. 
Piickila. H., Bote. 
StelleiiEcrn, H, 
©rtincibctin. 
Sltcgcl, LI, Privaliere. 
Sind, Kartn. Seiten. 
71) E irinilnhä Ältriiciigem, 
VtSutlier P. Dr,Pfnrr.T 
Siitt, lä, «löikner. 
Semeinöefdmjefterit tet 
Trinilaiislirche. 
Itlnul, (?., Äirdienblen. 
Schirmet, A, Äiifier T. 
jO E Neultauz, li, Proi.. 
illealichuldttell. Ch. T 
Dur,las, Sl„ MilchUI. 
Einte, V|„ Piigniacfieriil. 
„FccefeS Patent Eigen* 
|d)uij u m, ö. m. ti..HT. 
Pralet, St, Sdjtcibtr. 
Mist li., IHcilicr T. 
Cchmidl, (£.,33onlbitc(i.T. 
Shtlmich, (£., Schneider, 
Itiogl, F, Architekt. 
83 E Ftobeniur. O, Dr, 
Ptof, Geb. Reg. Rat. 
(Hoch» a. !!».) Ch. 
V. 2eii|nit, St, vw. 
Stantf..Mal. 
v. stnpich. G, Obetstlenin. 
j. D. T. 
fieijmnim, M, Lebtcrin. 
Mann, M, Privalteie. 
D.lersdorf, H, Magislr. 
SJcainl. 
54 E Porpahl, W, 81al$ 
zimraermitr. TCli. 
Asch. W.. st|m. 
- (f, Wtv. 
tiitolp, H.. Ww. 
sintuif. SL Privatier. 
Jrcmperl, SÄ. n. L, Eoschw. 
Slrcfi, «.. Frl. 
’Jlcumami, 61., Slentier T 
85 E Schlaeget. Keichw, 
Neuiiereu l@öcliB) Ch 
JJcrg-SinScimtim, iSiarg, 
SeitmigS Verlag T. 
Siuttr.miw, j, »lasch. 
stornier. 
Coenf, 6, Ncniiere. 
H»t>p>^81,vr,Spez.Slrzt. 
yatobjoliu, M, Dr, 
Frauenarzt T. 
Ao63, 91, i'c/rcr. 
Stocpven, Sl, Dr, RechiL- 
aitto. X 
Rolle, ilx, Poklfchasf». 
Schmidt, O, Scichcnitctl. 
Boiwand, F, HandelS* 
Seilrcf. T 
P.oni, -li, Privaliere. 
81 E Uhlmann, SB, Äfijt. T 
Abraham, II. Pensionat!. 
Diufe, Slntta, Rodiitiu. 
(Lsilich. P, Friseur T. 
Meinecke, A, Stjm. 
b’Orloif.DraSto, M. E, 
Sleziloloriii. 
Dito, I.. iffim. 
Reich. N, Gaflw. T. 
Schulze, l£.,$lilt'tfjitmilr.T. 
(tioellieltr. ->■ 
12 I. a. ffloetljeftr. 18. 
E. Qvothe,Ä.,9lentler.01i. 
Qloehrcit, E, Privaliere. 
tSroifi, H, Dr, Ptof 
Hoffmaim, L, Handatb. 
tietircriu. 
Maicheu, St, GifcitS. Ob. 
Schaffn. 
Säuger, U, Sigarrcti. 
Schade, M, Frau. 
Spiest, PuuatUre. 
BirnS. (£, Atm. 
Waldemar, st, Drogen T. 
Weinet, it1!, vw. (tiel). 
Reg. ’Jlal. 
Diese, Getliud, Pension 
6 E Smabe, 51, SicnlierT. 
Ch. 
Sichert <5, Potlietfr. 
Betkofilq, M, Direll. 
Völliger, Z, Äfm. 
Daniel, V., Beikäufeti». 
Fotmiell, E, Opetiisä»- 
gerln. 
Friketl. 0„ Gifeiitrr. 
Heiiboi«, Privatier. 
Hertliammrc H, Ob. 
(Satbetobier. 1 
Jab«, W, -tfieol. Friseur. 
Jette, Sl, Äfm. T. 
stinlg, <£., Rentneriii. 
stoppe, O, Neiitier. 
Müllet, Si, SJanlbirett. 
SliebbaKfi, Cinarn. T. 
Olfotl, 15, Orthopädisch. 
Artikel. 
Weuschcl, vlv. JicitljJmilit. 
Ger. Slat. 
Sasse, ÜJJaichinenschloIfer. 
Srimivio, H, Arankcn* 
Xmiiäport T. 
Schtcngnncr, W. Ingen. 
Statte, 91.. Poltbeamt 
Steinet!, W, Postaslilt. 
ßlciifitlll.SB.Sdiiitiifpiel.T 
Ewade, 81. ihanleit» 
itanöp. T. 
Liegende!», B, Slmliner. 
6elr. 
37 E Mre-zilliN, W, Dr. 
phil., Pros. 
Berg I. Pr.!. Ch. 
V. Slnbeti P, Pol. 
©achlmflr. 
Benihatdl, 3, Bicntler 
SJicfaS, ÄI, Betmieierln. 
SioS, £, stfm. T. 
Böring, 0., iffinfiker. 
Stimfe, M, Puctietfr. 
Eisenhatdl, Ki„ üleiilicre. 
Ernst, U„ G-fchäfiSsüh'. 
Gerflenberg, L, Aer- 
mitierin. 
®ulliiiiaitii,9t,®diiicibcr* 
mftr. 
Sanoroili, (5, .(lllfimächl 
Öejffe, Befchw, Schneide- 
rinnen. 
John, 15, FabriMelt. T. 
Uclimauit,P„ ISsvtb.Sclt. 
l'lac». G, Sierinitierlit. 
Pieper. Sl, Luchhall. 
Rälsch, G„ HanbelSlehr, 
Schi./cr$,G .Äatdetobiete. 
Spnllntonn. st, (Jlnltio. T. 
Steimet, A, vw. Majot. 
Stellt, U, Asm. T. 
Sehling, 0., Äfm. T 
88 E Thiele, F, Schmiede* 
mslt. 
öeneptl, H, Werkzeugb. T. 
Windet, H, Slnlowetkit. T. 
Henze, Sim. 
Sänke, A, Mecha». 
Weilst. T. 
Jaenki* St Schmidt, 
Schieibrnafch. Sleparat. 
ÜBeJit. T 
Pbtliplohli, Fabrk. 
PrieLNil!,F.Schn«iderntsIr 
tSefemnnn. Ww. 
Winlter. Ww. 
8n E SioiticO. W, rsmiallal 
f. ®a-J nfw. T. Cli. 
S"atiiidjIc,3)L,S4)rcibciin. 
Dolmetsch,St,Dipl.Ttigen. 
S)urelittä, $, Privatier. 
Bolsiell, Sl, Renlrnemp 
füngerin. 
Tieliiiaitii, 51., Privaliere 
Glitt, 6, Äfm. 
Pcutetl. I.. Fleischen»flt. 
6djimmcl.G,3ientcnemp| 
— 91, Tiichlet. 
E/opnirf, 3-, vlv. Super- 
iulciib. 
Sltaal, E, Ww. 
Wotff, !?, stim. 
Hobel, Th, Privaliere. 
90 E trläncr, A, ülentncriiiT. 
Buchmauli, St, Bahn 
alfiit. o. D. 
- Ä, Pol. -Mlmfir. 
Gleiter, st, Slutowertst. I 
aitclt.,l»f, Ww. 
Senisle, E, Piivaiictt. 
Werner, D, Slidjilelt, 
1)1 f. a. Schiller,lr. 104. 
E Grillt, Vl.,lljealcrbirell. 
IBetlin). 
Rciierlciii 0, Dr» Fabil 
direkt. T. 
3!f_raming,G.fflcs).S3£raral 
(tciciimann,91.,g'aCrI6ef.T. 
illonjf, .£>, Dr, Ptof., 
Vüetj. itictgrat. T. 
-<• Schillerslr. -> 
92 |. a Schillerslr. 19. 
ESchloedet. F.. Ob.Polt 
alli|t.Ch.(Sdiillcr[lr.l9i 
Siavtl), i., Stemierr. 
Erbet, P, 9techn. 91al. 
Lenz, L, Ww. 
Mir. Zorn), ffiefchäfl T 
Pe»o>d, St, Drrgen T. 
Onasl, Ä, Mantetpol. 
93 E (Slvc&iimmi, H,Nenliei 
Sioroiuäti, F, Stfm. 
ffilnSka.H. Schneidermflt. 
(Ärcfinmiin, H, Sltiiller. 
Hildeiuaitu, P, Magislr. 
Beamf. 
Airchljoif, H, Bandaaift 
Prieh, Si!, 06. Woftafstli. 
Sliichner, st, Gärtner. 
Nieiu»itn,M,Schneidcrin 
Tetziiiat, S, Wititw. 
Wiesnet, W.< Ptof. 
91 E Webet, L. 9lentierc 
für. 161. 
Folget, M, Zeichnerin. 
Haafe, M, l'ritinliete. 
Happay, 3, Ingen. 
6ei)l, st, Prioatieie. 
Voienz, <1, Näherin. 
Marguard, 0.. Äfm. 
Oloff, S, ulti.Oberftleiilii 
Pitich, G, Ptivatiere. 
Slrupal, Obst. 
W E tllnrfiuio, G, film. 
ISditHerftr. 104) Ch. 
AjotlS, SB., Ätirfchncr. T 
Sl.'lireiii), St, Ä|mtr. 
VorowSIi, F, Äoloniaiwr. 
Burgljtttd1, M, stonfi« 
türeichdlriii. T. 
Blirneteif, t?. »loben** 
luettilälle T. 
Fischet, 15., Postierst. 
Franke, O, weh. 
Siechn. 3tal. 
Hellwig, O„ Bnchball. 
91anmann. li). Atm. 
Nitschke, ®, Srfmticb. 
Sladioit) & Sohn. I., 
Sircimmalettal. T. 
Neliberg, W, Penfloiiät 7. 
9lo[|, Sl, Ww. 
Wille, ffi, Schneibetmfir. 
9C E Ztovilt, Pr- Slrdfile/t. 
<Wa»nsee) T. Oh, 
V. Pieschei. 0, stfm.T. 
SlnbetS, II, gicniicre. 
Bartkowiak, Sl,t>au8toarl. 
Hauff, K, Ziv. jngett. T 
stolcck, fl, Sdmijmmftr. 
Müll-t, E, Fabrt. 
Staus?, El„ Slflicre T 
Santicr,»!, vw.BehHof* 
tat. 
Slodmaun, Eh, Blumen! 
lobt, 'l'l, vw. Saitll. Slat, 
Viedebraillt.O, Dr,D6rt* 
‘ teiltet. 
J7 E Betg, M, Äunflmal. 
(SBiinicrtbotf). 
E^tiedländet,F,FtauDr 
V. SBtijlinikl, I.. Schiujro. 
Fuch», G., «Int. 
v.Gotdon.Sl u.L,küefchw. 
Greiner, O, Zivilingen. 
97 Mitte. M, SSm. 
Schüler, S), ©entüfe. 
SiiSttiotifflr. ->- 
93 Kohlcnplatz. . 
E G#inann’i(f)e CrBcit. 
Welle, F, stöhlen 
93 E Dellen, 91, OfaSrlCcI. 
ISalzuser 2(1) 
«einhole,P, Rillaltcil-T. 
Seine Slnlomobiliuctlc @. 
m. b. .0, Haineln a. W. 
Filiale tihailollenbg.T 
100 EHandlmann.GLra», 
Geh. Bon. Slot TCh. 
Handliiiaiin, H, Dr., 
Geh. Sau. 9tot T. 
— 6, Ur, prall. Sitzt T. 
Moclier. H. Frau Dr. T. 
Schuddelkop!, E, Sinnt* 
lieamliu. 
101 ESSicüiier.F. Stfm.rh. 
SiesjrenM» O, Stfm. T. 
Bendlich, H, Slgnannihtil. 
Breitling. F, £Xiig"en. 
Sllltiche.P.Bersich Jn'peff. 
SuuiSti, 91, Pol. Veatiit. 
Gsfgcii, I, Schweibe». 
Falk, G, Schlosser. 
Feildir, S, Stfw. 
Findet,J,Ära|lliiag.Fnht, 
tiicrl.ch, 3, Slcchtfamo. 
Siaa'p, Maurer. 
Hoffiiiaiiil, P, Slrap. 
Führ. 
Huhu, Sf, Strafjeiif. 
stoiittoll. 
Alitidie, Pcaniler. 
stociiiiig5.y,’l.:riö 23mml. 
Ao5lol#ill, Si', Ww. 
ÄiiuM. H, Hallömslr. 
saudisch, 6„ ilnligimririi. 
ßifeeef, H, yimmetool. 
S'fii.ier, Ö, Uieleuchl. 
Slillaiiv, 81, Slaurnpot. 
Ptcfi, E, Ww. 
Süll«, .£>.. Fleischerei. 
Stiiltiit, G, Ww. 
SatlteS St, Technik. 
Schuln, <£, Major. 
Specht, Sdiiosser. 
Sleimtfr, M. Fit. 
sieppat, M„ Slnchfjall. 
SSohlgcniiill), Ww. 
Wohlleben, P, Milch- 
Ißlrm. 
102 E Hliihe. P. Hof» 
Tischlermstr. T. Cli. 
V. Fiebtg, SB, Portier. 
Balni, F, Magislr. Slrü. 
3)5[]iit. SB. 3irlc|Uäg.a.$. 
(5ontab, O, Ingen. 
Dom 9!achf, F, Drahl. 
git er T. 
Köpf. St., Moiilent. 
Krane, G, 3ngc». 
©elbig, £).. Fabrk. T 
stnbilk, E,H.rndIaSg!). 
LewandowSlt, 31, 
Maschiniit. 
fliebreirti, ©, PriPatietT. 
Sinliä. U, Sdiretiit T. 
Midier, !!>, Biidjlmlt. 
Schmöker, l£„ Siriejlräg. 
Böget, E. n. (t, üieschw. 
Boü, 91, Ptivaliete. 
Zanmtf, G, Magislr. 
Hiisöarbtrlli. 
Säpcntltf, 3, Kafchiiten« 
arb. 
Zipptich, 0, SBctkmflr. 
— «„ Pflegerin. 
103 E. Mailing, P, Ober» 
lürgermlir. (Prcsion). 
V. Reif!, Wt, SBettoaliettit. 
JiidilcheS Mädchcnflijt 
(G. Si.). 
8114 F, HandelSingen. 
— K, Slenoallcrin. 
Hinllchel, Olga, Puc. 
~   )Rer. 
(steinet, O, ytöuiiipeii. 
Haiipl, Sf..(E, ii.H,(iit|d]lo, 
Posament. 
Heldlina, G, Ingen. 
twff..iann, 91, Architekt. 
Hiibiier, 91. Geh. Hoftat. 
Sü6c(fe, 91, Rentiere T. 
Saiike, SB, Sihleli 
Äamiil). 3-, Privatier, 
tlteifi, M, Setroallctin. 
illutlienberg, 91, Schmied. 
104' E Sitrch, L, Tljeato 
aiiSitall. T. Oh. 
USdjoij, St, Schuhmmstr. 
Bubli«, 3, Ptivatiere. 
Henkel, Sl, Sdiieiserii. X 
Johannis, O, Stichllell. 
SöUte, M, Obetlenltt. 
9tichtcr, G, Lehrerin a.D, 
Schmidt v. stnobelfborf, 
olo. Geiietalleill», Sjs. 
Sperling. G, Ptivaliete. 
Siege, Ulf, Lehrerin. 
Stier, E, stfm. T. 
105 EStabtGhotlottinSuig. 
V. Mohr, F, Schlosser. 
Nagelichuttdl. F, Dr, 
pr. Sitzt. T. 
1013 E Setlenbinbei, ®,, 
Slpolhetenbes. T. Oh. 
Frieds. Will,.-Apotheke T, 
iüoeljm, SB, Hanpim. T. 
Frenzel, »i, Plätterin. 
Kühn, G, Poltbeamt. 
Riebet, M, Ww. 
Schult. G- Suchbtutkerert 
QrundsHidcs-Vepkäufer! Auitrag ,n.n.n.. JULIUS N. BIER NSÄLK
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.