Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1920 (Public Domain)

fm 
V. Teil 
Charlottenburg 
— 593 — 
Bismarckstr.' 
tS Bdcfmonn & Doenng, 
Mkhlhdlg. T. 
Eiern, film. X 
Stolz, F-, Vcrgw. Direlt. 
<i. D. 
<0 ESalzcr, SI.,5lrch!leIl T. 
E Schwarz, 9t., virdjitcii. 
V R, Portier. 
Herfchman», 3. )t;m. X 
v. Reneffe. G., SirrtL T. 
Lchtpinann, H, öcmral 
bitelt, n. 2>. T. 
SSaltlciiftciii, S., Dr» 
9!echtSani». T. 
47 E Stnr:in’|djc Grl'tn 
(Seilt«), 
V. Jordan, 01., Silindiö- 
teomt. 
viichholz, Sf. ii.L,Nährrin 
mn. 
ßiiliicr, M., .’vrifcniiu. 
Stephan, H, lilchltr. 
Wiener, O., Lehrerin. 
<8 E Stobt Charlollenburg, 
llcrfenimim, )f., 
Spedition 1. 
49 E etobi Ghcrlollttibg. 
:!>. ©rmcinbtfrtjnle. 
Scholz, <$., itiro. 
Thun, P„ Sdjilliiciicriil. 
£9.51 E SmbUItjnrloilfiibq. 
V.Pauy. M., Echnldien, 
©emtiiideldjult. 
©mimt, Edjtisimmflr. 
stiiljl, G„ :VitifiIm|ir. 
Schoneich. 6., Poubole. 
62 E Stadt Gliartoltenbg, 
2i.tiir, VI.. Slenml. 
©o»r, E. S'ifl.-n. 
Slltrfjr, !!>., L!w. 
IVfnljroolJ. 1!., Klempner, 
tlitldjol, H„ 'Sängerin. 
Schitackendorff, ©, 
CCndfbrrt. 
iSoIgmatut, <(., parlier. 
D3 E stallmann, FiauProf. 
(ÖllllltlVillOJ. 
Stier, ö„ Sadjbcrfiiifli'.X 
Ioljnkc, j?, Heizer. 
Mauiä, li„ Pdo.ogtaph. 
Knhuke, O, tiültdjri. 
tlilngr,St„Strilfliviigrn|ii(jr. 
y., Siinmmii. 
Vtntfner, I., 
B1 E (tirrnicronlb, M., 
Gigciiliiiiiitiii. 
Böttcher, M, Fil. 
DrUi.ig, Sctytisjiiimilr. 
ßtiitbcig.V., Demut. 
— VI., itiinfil. Vlgenf. 
©cii'j, $>., ÜViu. 
Änqilgrr.'JV., SViiich.Mib' 
— ti„ isdiloiirr. 
Scheer, 3„ Baupo! jltvif. 
— $., Ww. 
i5d)sinciimiiii, ffl., stfm. 
Surfe, äj.. Sllfdjt»- 
' foiilMirnt. 
Ziu'iii'lf, H, Äsn. 
D6 c. Hecht, (*., ßnrarr 
(kfibiuciM'lfitin). 
V. fttrifdjzr, St., Erwerbe 
Ictjicr. 
Brablke, 91, Ww. 
ffiroBinaiw, iM„ <Efm. T. 
Johne, Ült., Äw. 
Kopigke, i1., 9loHiIcg. 
ücutC 3./ Schnnnsu. 
Sieitmonti, <8., ffle!;. Äattzl. 
Eckr. 
Blatter, H., Kim. 
Schulz, 11., .yimbclvtn. 
©djitlze, !!•{., l'eljrerui. 
Sleirowicz, H, Stintim'« 
lehieri». 
Stolve, 8l. Wächter. 
60 E Reimnn». F, 
ißriontirc Cli. 
fflmtm, !!)(., Privatiere. 
Berfer, ffl., ifirtumie« 
Birkeiisjnjcii, 3, M.'£u(if- 
lehrerin. 
öviuit, 31., Polibonmt. 
Simiiiiiimi, 91., tiaiilbcciml. 
Scherling, (?., Zu« 
Idjiitiberiu. 
Schröder, F, Cchneider 
Wegener, A„ !i)ä<reim|ir. 
; Werner, K., i'otomiilm- 
lül;v. n. D. 
87 |. n. Jtoi[cr-|jri<brid(< 
Straße 70, 
E Wette, ©., SJnuniftr. 
(Setllii) T. 
E Wiener, I.. stfnv. 
' Bogen, jv, Ü)n|im. X 
Di»i»e»berg>O..WcrImstr. 
^Drelcher. H., ifrnii. 
i Kleiber, B„ äJinlfrmllr. T. 
I. Lindcmanii, St., Technik. 
/' R-ffrl, U., Ww. 
Sieger, ’4!., T. 
•<'Äni[et<i?tiebiiit]>Slr.->- 
68 j. o. Slnijet-Jfcitbtid)« 
Stroms Ut>. 4 
1 EtOachmaim, 
; ■ Oh. (Snutiimiptati 6). 
: Demuth, <R, vw. üluv.ict. 
mftr. 
V 
38 fjidfjt-icr, 91., fl|m. T. 
HlimlS. M., Jimmerver- 
mictrriit. 
Kirchiicr.K.,HitfSwcrkmstr. 
flran(). ©.. Stirn. T. 
ynub-3, £)■„ stechn. Rat. 
l'(ouj6, W.. Ingen. 
Sprengel, M, Poriierir 
®einriifdif, ilt., Otairor. T. 
3<uti(t, M. it. Helene. 
Mnü'pädagoginni T. 
59 EIi>Lma:»i,H.,>va»I»m. 
(@a»iflnqpliif >) Ch. 
Dronowslit.6, llhrm. 
ISriesmnjcr,®.,fiimilmal 
Henkel, M., Ww. 
.Yiiimiiirl, H., ^abrkarb. 
Äalliufii, 1lfm. T. 
Kaisner, D|[i). Stcltverlr. 
itönig, B., üimmcr- • 
ettmietvriii. 
Deschte, 31., Waffe» T. 
Sce.',crt. ($., Pol. Ücnuil. 
00 E itabelio. li., Gigeii» 
tiimniu. 
Glriclr, 15., Sfniiquiläten. 
öröger, f>., ®o|tajfift. 
StnScli!}. !£., Pri». 
JlnbötU.'lh., itiiiucifitätS. 
Beamt. 
Wendet, P.. Boaelhdlg. T 
Slir, '•!!!., Sdjacibtrmlir. 
Petöker. A., Out ker. 
Schmidt. F., film. 
©Itfitmnim, ©etdjto., 
Beamtinnen. 
61 E. Hn(fil,i'l.,9ltiiiitrf. Cli 
Artiger, :N, Stciilicic T. 
üjfoilicrflcr, Ä. Sirrlrtt. T. 
(SiijarM, t!„ Siu. T. 
Naget, Schiicibetuiftr. 
Hacket, A., süm. 
Horpner, li, iÄiltmftr.T. 
Kellner. I.. Jt'm. T. 
Kor» P, tictr. ti.' cmif.T. 
Plaschke. i'„ it1». T. 
Me.iti, H., äifiirmorrocrf' 
Niederlage T. 
91otom$lt. 'li-, Portier. 
Schroeder, t?., Sinniere. 
Si)l)l. (5)., Kriegöger. Nat 
Tanich. F. Ingen. T. 
-<- Siilfchrllr. -> 
6J '. a Mische»,'. 3‘. 
E guetircr, 18., cigciv 
tiimcr T. 
Atbiecl», li., fifm. T. 
X'lniolb. F.. illeichibk. 
Linchhilt. T. 
2c,1c.. 5t., (iigmlitm. 
.Veltgrewf, A, Dr. (itiil., 
Pw,. 
ftlcn, litinrlotteiiBiirger 
jyi.'irraii- „.Antomobil 
ijnn 5 „Sport", P. T. 
— P.. «fm. T. 
Koh e. 3 > Banrat. 
Leopold, 'S. Sd'toüer. 
ya)rich,l)l., liignrini. T. 
lilUjicr, 11, YiwIbMviit. T. 
Sdjfibia. ti'., Slnbllc.'r. 
CJ E Loed-Aevle-ÄIi. (Sei. 
(ftrüldicjif. 27. 23J T. 
Nocher, St., Portier. 
Sdnocbcr, O., Ingen. 
Inii), W /iiilirimlctitefjni 
Cl'E «56 S}erfi‘«S(tl. tBc|. 
(5ii![ii)rilr. 27.28). 
CrdRiirr, G„ Siigen. 
«lein. lr„ üBcrlmitr. 
05 E. t'tifjtjigri', U., W v. Oll 
tichiimn, :Vf„ ffliit. 
Itiib,io!U'i(i,')l.$ulfniii'ii 
Stillt. 
CJ E. ficilgeitbotff, 5,stfm. 
(Siliöndm.) T. 
V. yufi, SJi', ^'i'tnllci!. T 
Vlriibt, A., P>a>., f'ielj.lH.il. 
Aoese, &„ Stsnieibeuii. 
SBritglrV, ti., Photo- 
giaphin. 
fflnlTtr. B, fifm. T. 
Edwatt. H., Hanplrn. 
(Siiltii;, W-, Äanlbeamt 
{vrniif, l|i„ Ingen. 
Herflug, iM„ Äan'ke.imt 
Horn:»,), H, Cbetlcljiet. 
— Dbcr'cljm. 
SSrnclSfl, 6.. Viifj|I|)icIe 
Klein, H., 33iv. 
Jtöljuiopi', f?„ Äfar. T. 
Suhlt, l£, 0fdiciir. 
Vamp?, VI., Poltjekr. 
Lanjle, M.,- Win. 
“aiiiiüi, $1, ^iigen. 
ticroiii|o!)ii, £(., Stfm. T. 
üirflMu.-.rrf, H„ SSüifmiir., 
Vließen, .s'., Siii'j. 
tiicfegaiijt.ivtjaliiiVriitiST. 
— W., ^jahnpraxiS T. 
tiinburr, 0., fleldweb. 
Liither. SK„ Ssjio. 
!Wep,H.,Ui'.,3le1itäoiilv.T. 
Srtimidt, ülniunt. 
GdiuiiMte, H., Sttchileü. 
Cchneider. P.. Ingen. 
Sdjulv K., itd'lloitiliii 
Oi Sieben, H., Ww. 
Sauber, (?., Slentiete X 
67 E Bernbard, P.. Kim. 7. 
V. Vlnbewig, ii„ Portier. 
Nalionat-ÄanI s.Deutschl. 
Achter, VI. ültinicre. 
Glaser, L., fifm. 
Hewald, (it)., SRiitcrguU» 
belrin. X 
Löser & Wolf. Zigarren. 
May.' W, Stirn. 
Obmlc. ,^.,E>anpl>n.i>.D.X 
Ledllx-Trülsch'.cr, ®tn|iii, 
<krr- x • 
Schlofiftr. -> 
-<- Kaijerbamm -> 
Suarezftr. -> 
Windscheidftr, -> 
03 E Bröfeke, H., Vaumsir 
(Slaifeidanim 67) X 
Deiitaleßcnhanr Üihn> 
topp & So. in fligu. X 
Direll. b. Dirconto-Gej 
X 
SiitteiiBcrg, ir., Dr. Jnr„ 
Landser. Diiekt. 
Grillt, ff., üahnarjl X 
l$rieiicileii,3 .Smgialr.X 
Kaiser, R., Major o. D. 
Slälmlooi), Panline, 
Seintojinr. X 
Eachj, H. li., Ur,Krjt.X. 
Scholl, I., Prlvaliere X 
Slroschein, G., Ww. X 
SjngimJ, H„ Haubwart. 
Smoroger, H„ ffism. X 
LiowinSel, I. 3„ ©ruben 
X 
fi!) E'BSirfcI.S f-,S(eililetjiuRr. 
(j$iio6tiSborflitr.6d).CIi 
V.SviiÄmaim, I., Portier, 
iüelliiig, 91., Btlbhaner. 
- H„ Siv. 
Bernstein, ffl. stfm. X 
(loiinbi, Färberei X 
Dankliii?, y, Dr. pr. Wrjt, 
Senil. Rat X 
Ci<f)oif, C„ Rpothiken 
Oeitin. X 
Rocroni,G..SchmiipicItrin 
.perr, H.. Privattere. 
Hilseland.Lnise.ÄemüscX 
Hocler, P., Dr., Strjt X 
— ®., Dr., Slcritin X 
6o!ter6«Ich, li., asm. 
Jalir, Gli., Ww. 
3i»bergsIl.L..Nechttanw. 
IfoenigSbngcr, D., Dr., 
Spcj. Strjt. X 
Bniibju, St.. Modistin. 
Vinni), VI., stfm. 
Mühtbach, i!l., um. Stabt' 
bannt 
91:u[i, H., Klan. 
Slappisch, Jl„ llhrm. X 
Steift, C.. Ww. 
Saal, ${., Pricaiiere. 
SdimiM'r, VI., stfm. 
Sdmlj, CSiilnbftb, 
Herrenartik. X 
v. Seile, O., Rentiere, 
Treptow. <$., Schau¬ 
spielerin. 
Wald, P., stfm. 
Weise, 9!., Stfm. 
SDerlll, O., DoniäniiiraiX 
!tiilljrlm|tn, 3., iVlobiflin. 
gimmtrnmiin, F., Bank- 
bircft. X 
0 E Stiingc, ?(., Rentier. 
Drechsler, st, stfm. X 
Ptill'e, ilt., Dr, Tierarzt. 
Ivi[dj;r, it., stfm. 
sttorin, ül„ Direkt X 
ffrcbii, ff„ Proleisor!» X 
itroefdjte, O., 9iitlmftr. 
«IditiJ. 21)., stlni. 
ffieurgi, Vj, Stfm. 
Gleise, I, H., Zigarren. 
Haüerniann. M., Rentier. 
H-!d, R„ ‘jiiiuoti.T X 
Hludoif. FranBenrl.X 
Horncinann, O., Stabi» 
arit X 
Jofepii. V(„ stfm. 
stas, llfm. X 
Mat, i.'., Rentier X 
SJIo|c?, V„ stini. X 
P-rfer. M. Ww. 
Polen5'! M.. Ww. X 
Aoleich, N.. stnn. X 
Schoil,ti, il'l, Rentier X 
Schwabe. W. Portier. 
Sdjmili, P.. Ww. 
Tliielfiii'iini, i’i.. stfm, 
Thuni?, it, Si'gcii. 
Sierf, St., ikitv. 
1 E. üijicö, R.. stfm. 
(Slittlgim). 
Aostü, 9t., #t. ©., 3ü“v- 
avpatale X 
Rulidjcslv. 
2 E ('jolbberti, P, stfm. 
(SüliitcrJbt.). 
V. Slo.M'U jti. ilt.. yerronü. 
Siabiid.' Vl!i;riumi,t ♦ 6)e- 
WIIm. !!Ut..ffle. X 
72Soier, O., Geh. Jusltzral. 
». Chamter, F, Cberft» 
leitln. X 
Eolbschmibt, 81, Dr. Dro>., 
Bey. Reg. Rat X 
Äailetbamin 103 Oimnb- 
ItnikSoerwerlinigrges.m. 
I>. H. X 
Keller, 81., Lehrer. 
— H., pr. Hannant. 
stteü. ü., Rentier X 
Kiopsch, F.. SnbMre». T. 
Soeiigncr, H., Dr, Arzt X 
Müller, (£., Konditorei X 
Srtlturij, 91., Mit nun X 
73 «aufteile. 
E Summer, ff„ Baumflr. 
lstatserbamm 6). 
71 76 E. Löwe, 81., stfm. 
(Dflhtem). Cli. 
Dreh 115, VI., stfm. 
Rüttler, I.. Zigarren T 
fflmmtti, F. Friseur X 
Hanke, H, 'Sortier. 
Kochrnanu, stfm. X 
Nagel, H, Photoar. 
Sieigfr, «, ti)Ioftrmflt. X 
Oppenheim, P.. stfm. X 
Sahmrr, A, stlm. X 
Schmal, ©., stfm. T. 
Schnell, E, stfm. T. 
Schlitz, E, Drogerie X 
— lirnct, stonftlnren. 
Ullrid), M., llhrm. 
Weinkeller, F., Papier X 
«Sfnbt, SB., Obst. 
Wnri.t ('„Dr, Hahnarzt X 
-«-!taifer-Friebrich-Str.-)>- 
76 gell. ». )tnl|ct<Friebrich' 
Streite 74. 
77 geb. j. Dtnrfertflr. 1. 
illilrfettllr. 
78 E StoMhau», 81.. Stfm. 
(Hemoetliof). 
V.Min!ioI|j,C..!!Iahiischaffn. 
Gatt?. 6, SSonkbtrelt. T. 
mcciidiläger, I., Fabrk 
Direkt. X 
V. Wcdwarth, M, vw. 
9tittetgut8Ue|. X 
Zwirf. F„ Slrctjlte». X 
70l.n.38ilmerfbor|et@lr39. 
E Branbenburg. Ommo1 
bilicii 81. G. (Siliiietü' 
boif). 
V. Nozanski I, Berwalt. 
(Schmatgenbf.). 
Rrciibenilifll, t£, stfm. X 
Botbstein-Brinikmann, H. 
M. Finanzier. X. 
Cloiigiiln, 20.. stfm. X 
■fintier, 0)., Sdjlolftrmfit.X 
ffltolir & Wetdner, 
ÄrchitctienX 
OEetlniiibtr, 91., stfft. X 
Schäfer, M., Sekretär. 
Schober, E„ Frau X 
Weber, O„ Ingen. X 
— Monteur. 
Wischer,H„ Dr, Spcz.Arzt 
X 
80 f. n. fflilnietäborferSIr^D. 
E Braiibenlnirg, Immo 
bitten 81. ®. (Silincnä 
bort), 
V. 9!ozan?k>, I, Verwalt. 
(Sdjirnirgeiiborf). 
llommerz- u. Siir. 331., 
Depk. I.K.T. 
Daatz, (?., Privatier. 
HageinMii, E., Mode> 
roertitält. 
stochlaii.W. Rittmfir.a.D. 
Löwenftelu, ©., Dipl. 
Ingen. 
u.Sicfart, E, OBtrftlin.X 
Spiegel, L„ Dr, Brot. X 
Trctlchcr. «., Skoch X 
Waller, <0f.n.81..ffl!otiiftinX 
Wolfs, 8(„ m». Veh.Mediz 
Nat. X 
•<- ffiJilmcrSborfet Sir. ->• 
81 s. a. WilmerSbotfctStr. 
Nr. 135. 130. 
E Busse, ß„ Dr. phll., 
SIpothekenbes. (Reicht« 
ftrafie 2) Ch. X 
V. Peiermaiiii, <£l, 
Potliersr. 
!IJZincn)tt<8lpotfier< X 
Franke' li., Dr, Kinder 
«rzt X 
Frtedmaun,W,ii.H,stfm,X 
Gra".pe,A,Dr,Spz.ArztX 
Jacobsohii, If. u. L„ Dr., 
Spez. Aerzte X 
stiappe, GUI, Pension X 
Müller, M, Äffr. X 
Settinii, F., Zahnarzt X 
Winter, E, Dr., Sp«z.8lrzt 
Wurzel, M., fifm. X 
yeifig, R., Ob. Ingen. X 
62 83 E Löwe. M„ Reg. 
Baumflr (Berlin), X 
V. Schulz, 81, Sdimleb. 
Boa?. y„ i?abt(6ef. X 
Oe'ir, Sf., stfm. X 
Heilboin, S„ Kim. X 
8J. 8J Jfaae, ß„ stfm. X 
'Koplowik. W. Ltpothek. X 
yorenz H„ Aaltw, 
Saling,9I,,Buchbruckbes.X 
Ealomo», B„ 8Ipolhek.X 
üüeigelt, Th, Dr, (Seh. 
Sanit.'Rai X 
SEenllimil, '$ntnmdjerin. 
8t E Bezirkiverem vorn 
Roten Kreuz Berlin« 
West X Ch. 
V. Fischer, E, Scroallriin 
(SchiNerflr. 92), 
Daden, S., Dr, pr. Arzt X 
Bandle IL„Dr,Apo»iek.X 
Surf, I, Pernrfenfbrk. X 
DeulfdieBaiikDepositenk. 
01*. 
Sorte, F„ Tanzlehk. 
Franke, <£., Ingen. X 
V. Freyberg, Baronin X 
Krause, O-, Spediteur X 
— l£„ Frau T. 
Müller, G., HanSwart. 
Polil, Reflaur. „Kaiser« 
S.itc", G. X 
Schul!,O. ii. M.. önflw.X 
. Wygobzlnski, B, 9iechli 
amo. X 
Sö E Wiener, J„ Konsul. 
V. Müller, F„ Brieilräg. 
Bnchwald.E., Dr. Apothrk. 
Engländer, I, Knnsihbl 
Äonhotb, D„ stfm. 
tiinbiirr. H„ Cetouom 
SSgkh.z.SelciihcinirrStr 32 
kefenhetmer Sir. -> 
87 (• «• ©efniheiinet Sir. 12 
• 118 11. 
E Lazarn», (?.. Frau X 
Biimarrf «Buchhanblung 
Otto Schutze X 
Biürfuiann. H., (StutTal' 
direkt. X 
Tollin, 3., stfm. X 
Wsmlbcr, 81., stlm. X 
@ull8manii, M. Dr, 
In!t.9tat,9Iechtraiiw.X 
Girfdj, O, 9Iei»ncr X 
Sohn, M., Photogr. X 
Klapper, 3 , fil'm. X 
stitnp. <ö„ stfm, X 
MoelIer.B..vw.stom.NatX 
3eiiiei,H„ Fahrrabhdlg.X 
i8 E Dflcrtag, M., Frau 
(Fichtenan), 
SBcrgtuct'.m, 81.. stfm. X 
Vraeilligam, G„ stfm. X 
Czech,Emuia,stouditorei T. 
yauchheimer, E, st|m. 7. 
— $)., Ww. - 
Mailirf, P„ Dr.. Slrzt T. 
9!3rMiiigtt, S, stfm. X 
Yrinz, y„ Dr, stfm. X 
— st, stffr. X • 
Sitgert !tii„ Rentier. 
Schaper. ©., stfm. X 
Echntidl.H.,  ow.Iust.NalX 
83 SSmtstelle. 
90 geh. z striinime Str. 23, 
-<r strnmme Str. -)» 
J1 E Vioetve, M., Reg. Bau 
mftr. (Berlin). 
V. Habicht. Th, Veiwalt. 
Bergmann, fltiiberel. 
Berlin, M., Stoitbitorci X 
Bölzer, 81., Rentiere. 
v.Haiy. B, General z.D.X 
Heinaii, 8[„ Zigarren X 
-verzberg, E., Stlm. X 
Ka«eitf!ciii, I,, Inge». X 
gtiC'ter, St., Friseur. 
Sch.unrz, P., Aonfttürcn. 
Sielass, P„ stlm. X 
Bach, 81, lllenlieieX 
Sieteiizijjer, ©, Geh. Inst. 
92 E. Höhne, A„ Gigciittlm. 
(Berliner Str. 1'I2I. 
V. ©rimm, F„ Tiefbau 
lmlcntesjm. X 
Eimer, H„ Fr,m. 
Ptlh. E„ fflinlermftr. 
93—95 Baustellen. 
90 E tl(rid),G.H., (Sigciilüm. 
l'Jctltn). 
Äpothrker Bruno Solo» 
mon, Pharmazeut. Pra- 
varatr X 
97. 08 E Felfing. W,.Hof- 
fiipferbnirf. Bei. X 
Bätter-Iitnuiig X 
Berliner Jsotieriloff-Aes. 
m. 6. H. X 
Deutsche Isolierstoff ©.ni, 
D. H 
Eteklilzitätrgefcllfch. 
Frtedr. Bromm 6e Go. X 
Felfing, O, Hof. 
kupferbrnckerei X 
Ofraeiikel, F., stfm. X 
©eseltschaft für Berwal- 
tniig elektv. Belliebe, 
©. m. D. H. X 
©rmictt & Sink, C., 
Äituillierlng. 
®utt»inu, D., Rentiere X 
stelliicr, M„ STimftcitelier, 
, Maler T. 
t 
97. 93 fianbSberger, M., 
stfm. X 
Laurentius, (L Fabrk. 
Nationaler üierlag. X 
Ohme, ©, Uithogt. 8lnft. X 
Plage. Ingen. X 
Schiffer, H, Rentiere X 
Schnetlfetzinaschiuen-Wel 
in. b. H. 
Sliiemcr, S„ stfm. X 
Xatbol, 81., Siporteur X 
Wolf, F.8l„ Glctirotcchn. 
BrdarfSart. X 
ÜBtebe, F, Dr. Apparate« 
bau. 
Zahu-Finkvaner, G., Puh> 
salon. 
09 E Jjiurf, G., stfm. T. Ch. 
Kratiihöscr, ©., Friseur X 
ströger&stirnti', Schneid, 
f. D. X 
MendrihauS Bnmbjliirfi 
DtrmtrlungUgtf. in. b..s 
Pfeffer, 81, Direktor “ 
Schiffet, VI, stfm. X 
— $„ Dautpilägewerk X 
Simon, VI, um. ©eh. Steg, 
Rat X 
100 (. n. Weimarer ©1t. 1, 
E Heiibne.', P., flrchl 
■ I-kl X Uh. 
Georg! R,Berl.Bnchhdl.X 
©iesitnauu, stfm. X 
®iraitb,y,(5ici!ernlbirell.X 
©olbderg, G., siiiitstmalcr 
v. Hülse», E, Dr. jur, 
Üielj. Ob. Sieg. Rat. X 
Koch, 81., Dlfiitrcrln. 
Körner, 0., Zigarre» X 
Müller, H,, ©eh. Just, 
31.it  X 
Nathan, H, Dr, 8Irzt it. 
Sauit. ’Jlat X 
Plage, 8liitomobib 
Vertrieb X 
Schlitze, 81., Hauswart. 
Sloigt, SB, ©roftfleififjev. 
mnr. X 
Wenbt, P, 8lutouioill< 
Bertiteb X 
Weimarer Str. ->• 
101  l.n.53clmnrer@lr.17— 60. 
Zninnnäuermnltg. 
Lannettberg, gertchtl. Wer« 
walt. (stnuisir. H). 
Berliner, F,Haudc!krichi. 
(Btn'g, L, stfm. X 
ftloer, y„ wo. Pros. T. 
Kemp, 3), Ho'opcr»- 
Inngertn X 
102 E v. iminttrfclbl, E, 
Glgenlüm, (Weimar). 
V. Schröler, H„ Stfm. • 
Baumanu, ©., Fabrk. X 
Blebach, W, stim. X 
!Uo#, Telegr. ®cfr. 
Dillcr, K, Trenhanb- 
Revifor. 
- M., stfm. X 
Fischer, (!., stfm. X 
©erber, I.. stfm. X 
Öerfou, ©, itim. X 
Seilfrou, G, Stfm. X. 
itaufmanu, I., Fabrk. X 
stemple, i!,$licot.Scfr.X 
stoffke, Blumen X 
Liutaler, 15., Sttm. X 
Me^cr, L, stamiu.Refreud 
Sliotovctt-ffltf. gieiuittcu« 
borfm.6.Ci., 8tutomobilr 
X 
Pejolb, F. ©, Bergwerks 
Produkte X 
©nlomoii, M,©e».DIrell. 
X 
Schulz, CT., stfm. X 
— Helmlue, Korsetts X 
Schulter, 81, Dipl.Jngeu 
Stege, P„ stuitftmnleritt. 
Ulrich, 81, Export X 
Zieleitziger. I, Rentner X 
10J. 104 Ealiotnl,®., Rentier 
(Berlin). 
Baden, S, Dr,, Arzt X 
v,Bagen»kl>,F„ uw.Major. 
Brandt, ©., stfm. 
Ithemolechnifche Sanbcls- 
gef. m. b. H. X 
Mich, W„ FabrkdireN. 
fflocriu, S.. sttm. 
Hlelfcher, H„ Hauswart, 
stoppet, 8(, Dr. ptiil. 
Ladwig, 6„ Rentiere X 
Martin, W„ Dr. jur. 
Müllkr, Luise, Weiilhblg, 
Nieselt. F,, stn-umcrinuftk, 
Po6L 81, um. Direkt, 
nieffeu, W„ stiwftljbl. 
®diorle,S,fflcneraluertret. 
X 
©lernt, ©., Dr, Sauit. 
Rat X 
Sturm, 8f„ ©raultraufl.X 
Wird, P, Drogerie X. 
Wuppermann, 8t„ eigcnt. 
yelbnlzftr. -V 
105 E Vloewe, L. Reg. Bau- 1 
inflr. (Berlin). • : 
Abraiuowiisch, I, Clellr. > 1 
Aul. X 
— & Go, stommanbilgef,' i 
GtfltrO‘3n[taHat. T. 
Bernstein, A.. Bnnfitt X' r, 
■ Bociiin. SS, Sliemihr X 
■ Deutsche Technische ©es. ; 
m. b. X 
Hkymaiiti, J„ Rentiere X -. 
Her), F.,-stfm. X 
Mären», S„ Priunticre.X ■ 
PincfoljiCjj., Fabrkbes. X > 
Slotiuer, stfm. 
Sdjdnlaiiter, Henriette, 
Papier X 
llrbau, 91., Dachdecker. 
Werlheiin, 11., Fabrk. X - 
100 E Loewe.M., »leg. Sott--- 
inflr. (Berlin). . 
V. Adolph. 81, Sro, / 
Dieiki Ulachf., I. C, ffie< ^ 
treibe T. " "> 
Folgutann, A, Modistin X.. 
v. Htilitr, 0, General — 
b. vMifatit. a. D. X . i 
Laupliiler, 81., st|m. n. 
V!esn»g.H, Dr,Banlbii.X. - 
PoenSgeti, P„ Dr. jur, i i 
Zietcpziger, 8t, stcmntfrz.-.'t 
stnt. X" 
107 E Marinst, C, stfn. -- 
X Ch.,!. -iu 
Gljarlolieiibg. Kunstwerk' ,d 
flätt.Gljnvloltc ©ttbeSX* 
©robmaiut, 88.» BluiueuX' t 
Jolle.', O.; Dr.. Fobrt.X i 
V.'nii»66rrflcr, N., stlm. X 
ytuin, ©., Rentier X , r 
Mattes, Siv., Fabrk. X ■ i 
M“nrc!i8, iG., Hoffnluet. X 
Mailckall, Ä., üum'iv.inlTj i 
Slliilud), Maria, Rratt T.~ i 
U. Stedioio, O, 9leiilirr X < 
lOd tytibcmig, M..SI«'^1- s 
btiittnl,«. D. (©rolitimi» si 
strafte l. 2). 
Baaber,91 Komiuerz.Rt.X >> 
Siemliemtci, F.,. Stu«. X 
Frölilidt. Ä., Baumstr. X :| 
©infetibcrg, ((., stfm. 17 <> 
Haafelau, M-, Dr, Ob, 
Sieg, 91«!. X -1 
Hanftding, 5'., Rcntuerra. 
Hcirmaiiu, F„ Wiikt. 
Geh. 06. 9teg !>!a>. 
stnoblaiid) & Go„ P„ , 
©etifibe. X 
Ludwig M, Ingen. X 
Nadelmauu. I, sifm. X 
Dlciimtijer & Go„ Slulomo» 
bilutrtrieb. X 
Schmelbler, G,Hanplttt.X 
Sdiluct|i<r, P, Stfm. T. 
109 i. a. ©rolninitslr. 1. 2. 
£®citiicr,8(,8(rchite!tXCh. 
Gnf6 sttilfd)erii. X 
SaS illcrlmuä ©.ni.bH.X 
Streife, 81., Bergwcrläbireti. 
Sloman, Subiiiiekt. X < 
-<S- ©rolmaitltr. ->■ 
110 Sdjitlcrlhealcr. 
E Stabt GbartotlciiBiirg. 
Gchilltrllieater. X 
Obiglo, li, ©nftiu. X 
111 E 9teiiner, st„ Bauiuftr. 
(©oelljrftr. OH). X 
V. Wo Her, 0., Schmied. 
81ppelba«itt, H, Hüte X 
Gaheu, 91., stfm. X 
Fiicher, M.. Färberei. X 
Icllntanii, 81, Stfm. X 
u.stuo6e!86oiff, Gltfabelh, 
Dipl. Ingen. X 1 
stötlmer, E, Fabrkbes, X 
»trnuie, 8l, stltn. 
Left. A, Srfnt.X ! 
yubnrjch, 0„ Pros. X 
Michel, 0., lltvl. Auch- 
tjbl. X 
Nrimtfiim, B„ utn. stem¬ 
me r 5. Rat X 
Sache, B, Bankier. X 
— ©., Hstitbelärlcht. X 
.Struwe, O.,Herre»ntob.X • 
Ziel), !3i„ Schlosser. 
112 E 3aff6, 81., Fabrk. ; . 
(Serlw). 
Blcecf, Helene, Friseur« 
gefch. X 
Bin 11t, st, Bankier.-X. ■: 
Bordiert, G. A.H.. Kirn. X 
CzeSniik, St, Schneib. X « 
Hehmanii, R, Rentier« X . 
Michels ff„ Fabrk. X r 
Schllsiiiauu, W,8lpolhek,X - 
Schwarz, J„ Fabtk. X 
Wolsiohu, P, Fbrk, X. 
113 Baustelle. 
114 E Walter, 6„ ston- 
bitoreibef. X Cli. , 
Fetdheim, M, stfm. X 1 
ginntet, G, Dr, 
RechtSauw. X 
Heft, F>, 8trchilekt. 1 
Hoepke, S„ Privatier. X 
Schnitt. 0,Dipt.Ingeu.X 
Pogel. 81, Rechn. Rat a.D ; 
Linden str. 16/57 
Fernspr. Mörlfzpl. 8439 
Aiatils. 
vergoldete u.,lackierte Möbel 
— Ausführung und Renovierung jeder Art. —
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.