Path:
Volume V. Vororte von Berlin Berlin=Schmargendorf

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1920 (Public Domain)

Auguste-Viktoria-Str.—Breite Str. — 279 
Berlirr-Schmargendorf 
toi V, 
3. Sei. Siogill Petli, Breite Sir. 14. 
4. Brz. Gdjankro. 0.9!aiimauii, Breite Elr.iG, u 
{trau Daiij. Snßmijcr Sir. 6. 
ß. 3c,1. Rcülicr 6. Sdjnr-M, SJrctlc Sir. 0 ii. 
ftrau Margarcllje Sdmli, ISrnmliaSpIng 0. 
6. Bcz. Sicflaurn!. Strägcubriimf, ^oppoter Sir. 
u. grau Schreiber, Heiligenbainmer Sir. 7. 
1. Bez. He>iei»slr. a. D. H. Sitflfricb, Heiligen- 
dammer Sir. ■}, ii. Frau Zljitmit, Suite Sir. 42. 
SIrmcn> ». Waileiirat: 8tmi5. ii. Ginn. Sotilcl;. 
BoUsch, 9iall>an5, Better Play. T 
Evanyel. Kirche: Breite Slt. 3.', f 9ic6*nqcitlcS' 
iirmt ii. /iSiimlafl^-SciitS1 
dienst i. 9lea(gi)tima', (Stanzer Sir. 3. 
Geistliche: Pfarrer Nehmi;, Hohenzollenibamm 
Nr. ti5. fifi. 9 -10. Kcnt. II. Donnerst. 2-3. 
Pfarrer Saab. liiauipajplatz 7. 0—10, aufs. 
Somit. ii. Millw. 
ffiem. ftit diciirnt: Vorsitzender Pfarrer Slrfjmiz. 
Wühlen, 9tcniirr, Patronaträtleiter, ftrllvcnr. 
Soriitz Taab.Pfarter. Sfliicrioal&.Hoflicfaant. 
iBclimcier, Sicfior. Moll, Lehrer a. 2, lUlafj, 
Sltgiiir., ÜlljmiS, Bäumt. 
©tut. Kirche». Bcrtrrtnng: Sinlv SMolkcrcibtf, 
IDmlcriiaflcI, 6ji>. Ecfrct. Sliimff, Boifdml» 
kehret, ©erirft, Ülcmiei. .fncßcrl, Sie.]. Scfr. 
Dr.jjmttmanu, LuzcalMrctl. ftnmamiel, CCcisi 
».D, ititilanß, Kem. Nenbant. Polin^, Lehrer, 
viel», 9lebaki. Sauer, ffle.j. S(l'oruilein(ri]rr- 
mtiiltr. Schmidt, Sicitlier. Schulze, Sckonilntr. 
Schütz, Kaisierer. Zübbeift, Rentier. liScr. 
Gell. Ob. iBaurat. Äaegner, yiiammutiiicr 
Wo», Kansm. 
fliisferei: Hnndekehleslt. 13. Sliislcr n. Organist: 
Lehrer n. D. Moll. 11—I. 
Kirchrnkajse: .vnnbclehliitr. 13. Slciiöani: Banl^ 
uotil. Reinhoib Moll. 
,<Iircheildirner: Sdiöntock, Roseneck, Hagensir. 79. 
ftiriWf: Breite Str. :i:i. 
Stir6|l)0f3tltrtv<iHcr: Balz, $ivi!e Sir. 37. 
Schuluorstand: Votl.: wem. Äorsleh. Qolifdj, 
3loH;(m8, Brtkacr 'Wnp. 
Fchiilzahnklinik b. Gemeinde: Gimostr. 2 T. 
fÖLCixf SÄitliu. Sonimb. u. 2—1. ücilcr: Zahn¬ 
arzt A. Urenzel, 
Schntzahiiiirzt: Ftenzel, 51.. Cunofit. 2. T. 
!Ke«sni)iminfi«tuiuit Vorschule, (ivanzt: Slt. 3. 
Direktor: Dr. Zession, l. Sprichst. i.3lrnl- 
flijinnafiiim werlliigl. (ausser Miltw. u. Soimab. 
11-12. 
Simudniier Sir. in. ll. 
Direll or: Dr-Horliiinmi. Sptcdjst. i.Xiiizemu 
Werft. 12—1. 
SemciiibeMliilrn: Ftiedtichrhallet Sir. 13, 
9!cid>enha»er Sir. 8 u. Steile Slt. 38. ilielior 
Ü). SScfinifitr, Spanbttuvr Slt. -10. 
iYiifleiib.'ftim: Bteile Sir 38. Seilst: Snnb- 
nditcrl->r.lSaipnüi,Scrliu=(3iuucitiali\Tiplil;cr 
Sirafcc j. 
Kinderhort: (Salcrl. ffrcütcti > Sercin nsro.) 
SBicitc Str. 2. X'ciicriu: Fi.llt tilan!ciil)orn 
Heiligeiibamiiicr Slt. 10. 
Bolksbibliotliek des (iJcmciimüCiflf.'i Sfrriiiv, 
SSariiciuüiidev Sir. 4, (jcöifu. Millw. und 
Plieii. 7‘/a ti« h'/i ->bd?. 
ffreiwittine fieiierroelir: Depot RrieinichSsjaUcr 
SlroiieJS. — ßiiwBiniifinflr." Iiirfilmiiilr. St. 
SuchiHiib, Steile Slt. 20. ®raii!niiilv. l'cj 
Schonislciiifrgctmslt. L. Sauet, Misdroyet 
etrnfce 22. 
Alldem, örtdfrantentnfie für Serliu-SAmitr' 
neitSorf und Umgejicnd. il'iTlm«3nmi.if 
Üaiitots Hub 4lcrliii-(Sriii:ciral£i. Ifir iic 
Beziike 'J3ctl:it-5a()icm ltnb Stulilcteii sowie 
für die Stint @ui56rjUr ffltiiucii)ni!'<öfOrit (ic. 
Ijürrniwt iHchelöbetg, SchilMiOiii 
uul tialinlioi tiltimruiali1), Spaiibaucr Slt. 40. 
Staücnimubcii 8—1. 
Praltkz. npprob. Acrztc. 
i'lroiificiii, Sl„ Sii». (Tiijpar They^SIt. 20 
(■;<o!t Olrmiciui'.ll») II. T. 
i'CiuljatM, liriifl, Hvlienzoilenidainni .10.51 ($ofl 
Snniraiiilb), ]. T. 4 -f>. 
oiiifoulitui, ii., .^uiide'cljlcstr. 12, Etdg. T. 8—10, 
4 (i. 
CSiimlidj, Suff., Siinit. Slai. fiimScfcMefir. 3. 4 
T. 8-9U.. 4—ri*',. 
-itictlarf, L'fliuin. Steife Sir. 12 L 8-9, 4-5. 
Schliiiigtiniiin, Arnold, f Ha!S-, :1n!eii>. Olitcn- 
Icib., Oll)« Str. 8 Enl?. lPoit Gtiinelvatd) T. 
’ßiilbo'.v, Hau?. Ifficb.'illnt u. iVImiiicWciicrnl' 
otcrnrjl a. D, Hai?-, fliifcu- ClirraltiH 
u. SprndiitBrimccii. Ftoii^envlilidet Sir. 0 L 
lPoÜ (.’luiiicivnlb) T. 8',3-ü1'-, 3-4, 
Zauber (Sari, Lalpiit-Thevb-Sit.25 (iioit Qjriutc- 
ivalb) T. 
Zieuitzen, Siailiii, SialiSaqt, (?liatli)lleii6rumicr 
Slirtiic 42 t'liojt Gniiiewalb) T, 
Aerztiilncn. 
Müller, Rosine,  .\irlqpl  niMtr. 1.2.1. T. S-9,4-6. 
Sirtnbetd, G()atlollt,.6o()ciiJo!lcuibamm,Jtürdg. 
iPost (iliimtiualbj T. ä-u, 4—5. 
Zahnärzte, iit Deutschland approb.: 
Xrriijrl, !)L Schuljutwaiil i. (ici:i, Cniioftr. 2 I 
11-11, 4-7. 
Sibtoiuiii .Ci.iu’, Ü3»rm6iminct Sit. 50 - 52. X 
0—1, 3-ii, Somit. 10—12. 
Ccitmi», itiiiljtlni, .Jielßoloni'lt. 1. 2.1 9—1, 
Tierärzte. 
Uuictrfaii:i, ilid;., Slab5vc:criinir, Bteüe Sir.47T. 
Scrciite, 
([. a. uiiict Berlin). 
Gemischter (El)or „^toljüuir' aenr. 1900. Sotr. 
Lehret iRcinfj Silinlze, Breite Straße 3 
T. Pizd S'.föü. Schnitt. Gleorn Bellet, Hunde» 
tchiclir. 38. Heb. Sluubc jibtit Dienst, t) 
..SchiiCciiliraS" 
„'Jiitltvläv.bilriitr ^laiicit-Screii!, Brmciitranfti!» 
. vilent. Isiöl'ciidjcr Jlindetjnricn n. Jliiibfrlmrt, 
Saiiqliitiliiiirioinc iit iBviliii-SdiliiargciidDrI", 
Sun. fimit Sdjulbor'lcliftiii IVl. tiiandtitlioni, 
Heiligciibmiiiiiet Sua'"e 10 T,Uljli. 673. Sicfl. 
jeden I. iVZoiil. im Monat adbö. ti !Idr. 
ScIlcitStoiirbinfciltn: Teulmal iloiltr Wil- 
lirlm-3 i. — sialliaii?, Serintr ’i’lnO iWüttisch»': 
Sarfileinbaii Iiuni 10 m Hodj.) — Kirche 
(aus b. 13. Kalirtuubcit). — Rcalqumiiasium 
mit CbicrUiiloriiim. — Wuctsje=Sincitnt. 
‘Scrftljriditrliiiidinincii mii Berlin: Slnbl» ». 
Üliiiqbaiiu. Äahnliüie Sdiniaraeitbotf, Hohen» 
jollcnibniiim u. Halensce, — ötraiicubahii« 
Minien: siehe Beilage Planbuch. 
Verzeichnis der Strafen mit sämtliche» Hänser« ititb Bauplätze»» nebst Jlrrgabe der Eige»rtii»»»er, 
Verwalter imb Mieter. 
Gilt alphabetisches Verzeichnis sämtlicher Straften imb Plätze iion Groß-Berlin befindet sich im Planbuch. 
Ailgilste-Biktoria- 
Straße 
(9!r. 1—7 Polt Haleniee, 
Nr. 8—3:1 «. CS—107 1(5oft 
©rimcnioib) 
f{tifbrid)3iiif|cr Slr.->- 
1 I. a.  ffricbridiSriilietSit.il. 
B Martin, H„ liljcmif 
Besser, M, fläiftrmilr. 
Siölimci'.ÜB. SBeil.thdjH.T. 
flunbte, O„ Major, 
tiiiibiitr, SS!., fiimjtmal. 
Martin & So., H>. (!hem. 
tinborat. 
Meimte, Ww. 
Molbeiihaiicr, ®„ Sfnr. 
Ircvtom, M, Privaliere. 
Wieder, St., iiro. (Seit. 
Ob. Arzt, 
2 E. Nohrbeik, ©., 5'Jrni! Dr. 
Bedier, H. S.,Slrd)ilc(t.T. 
Drncrsdorff, 0.,'4Srli)aliw. 
iüofiii, 3t., Oiätliter. 
osavlmaim. 91., Slfui. T. 
MiiIIer, W.. v-riunliw. 
fflolnbctf, H., Dr. phl!., 
Chemik. 
Sdimibi, 6., um. Pros. 
Tfchache, M., Stirn, 
iffliltina, E, um. BoUraf.T. 
Wertstiille f. Slrdiilelt. ii. 
RanmliinilH.F.Becher 
& <£o. r 
3 E GlcmeiiB'ichc Erben. 
V.Liepe, @.,S(Hittiberm[lr. 
Becker, M.. Prioatlere. 
Clc|djiii6tu, O., Strlifl. 
(Eofjii, <5-, ©ci).3iift.91niT 
Dee«. D.,ftnmmerflcv.3iai. 
Hirsch, 8t., itfm. 
Kaetzre, H., Pros. 
Lapiirte, W., Direkt. 
Merrek, 6„ Dr. pliil. T. 
Oelze, R., Sdweibttiii. 
$«£(!, Sf)., Rentiere. 
Petnch, H., Snpcriuttiv 
beut a D. 
6ptft('iö6cr, II., Mb. 
Rechn. iHat, 
Uebel, F„ Pollboie. 
i!e Siifenv, Sthreriii T 
i E. Jung, St., Sflamuftr. 
(ötlmerSborf). 
V. Ey, L., Portier, 
ti. Vllemaini, M„ ftimsl* 
uialttiti. 
u. Baiiiner,A.,Ml!iist.Rat. 
BiaUnch, 81., Rechn, lllal. 
Bit!ller.tz.,Nrim.Kommisi. 
Äroljobmiii.W.Privalierk 
(Jtiibomi, 6., Stiibicurat. 
Günther, 16., Privatiete. 
Horsi, F.. Ob. Aahimssisi. 
Jolifch, I.. Privaiiete, 
Lenz. H„ Eekrrt. 
Lern,,, L, Kfm. 
v. b. 2iiibt.S.,Dr.cbcm. 
Meinett, H., Ww. 
Müaer, ($., Ww. 
Nehl». F„ Eifenv. Tekr. 
Oetlmanit, (£., Privatiete. 
1 Natke, O., JlreiäaiiSfi^. 
Sclr. 
u.Siorch.SI./Jtiitiiiflr.a.®. 
u. b. Slrotr, ffi„ Mechanik 
Cltnbe, P., Öl«. Sliiullirl. 
SBiiljlfaniVt. K„ Hanpim. 
a. D. 
’JBols, H., Priunlitre T. 
> E. Sjuitil, SB., Sltriiitfli 
(Ssiiebiid|8nif|trSlr.20). 
V. KaShowSli,A.,P>ötInet 
SU’rdiarbtA’l., .fabtIDef.T. 
itiorch'Ut, ®., Reniiere. 
Brün, il., Pros. T. 
SMubbeifc, 51.. Oberst. 
Fabian. <1., Fabtk. T 
— Ph., Privatier T. 
{franctäon.G ,isptaä)IeT)t. 
,?rcti»inth. ’JJt.. Privaiiete. 
Heinpel, Ü(„ Wm. 
»och. Slfieif. 
strumDeiit, SJ., Prokurist. 
. Küchen, O.. Innen. T. 
MnbinSIi, H.. Kfm. 
;))icmct)cr,Sl.,Öfirouorflt?). 
Refpondelk, Dr. ptiil. 
!)lu|di,U)!.,stinuitrlcl)tetiii. 
Schawaller, t?., Renlier. 
Staritf, S., Stau.' 
ö £.R'ifd;cr,S.,Stfm.(!Öcttiit). 
Bnrlhel, ti., Beaiillin. 
Blank. G„ iSro. 
Ehleri, E.. um. Pros. T 
Harprecht.W..0b.8-0lekr. 
Pnfalll, 0., Dr. utiii, 
(Sei). Bergrat T. 
Nichiki', $t„ itfm, T 
Sl'jsntlljal, P.,Dr, UlmlS» 
gcr. 8lat a. D. T. 
©clinfohn, ftfitL T. 
SBcingniib, 5., Direkt, 
7 f.a. Gaf|>at>Zhcll&.2lr. 16, 
E l'loSlrt & Werlche ®. 
in. b. H. Eigentum. 
(Äerlin). 
Bertram, W, itsin. T. 
5Brcithaiii)l,9Läjt.,Slii|it. 
schristflell. 
Franke, ©., Pros., Beh. 
Bergrat. 
v. Harnak, (?., Reg. Qfsefs. 
9)!ti)cr,gr.S.,PoItbauratT. 
Müller 9i.,$toloitialmr.T. 
N„k!ig,F..Dipl.Ch-mik.i: 
Soli, ®„ Dr, Pros., 
Konserval. T, 
ßaremSa, St., Ww. 
■<r Caspar-The-b-Tit. ->■ 
Baustelle». 
-<r Paulslioriier Slt. -> 
Baustelle». 
-<r dljarlollciiBruim« 
Stratze -> 
Baiistellcit. 
-4r Warmliriiiiiier Sir. -> 
BansieNen. 
SHiiBBerget DI«i> -> 
Bauflelle». 
-<r Hoheiizolletiidamiii -> 
Vanlicllcii. 
<- Ätffinfler Sir. 
Daustellen. 
-4r Neicheiihaller Sir 
Baustelle. 
Spanbaner Str. 
Aerkaer Platz -> 
Baustellen. 
■4- itisfiiiflcr Clr. -> 
C2 E Hanbeiigef. f.Ctnnd- 
besitz (llrrliii). 
V. Haukvetwall. Biito. 
lHohenzolleriibamm 
Sir. 125). 
Becker, 91.. Dr, Geh. Inst, 
9iat r. 
Dahin?, F, Portier. 
Edenancr, 15)., StommcM. 
Slot T. 
£n6er, L„Dr..MiitiitcriaI- 
bireft. T. 
Maad. TI)., itfm. 
Nockher, ii-, Dr, Wmlnt. 
Ölbad), Ci.. Stfm. T. 
v. Petfchenko, B, grau, 
Slttjliii. 
Teitge, ©, itfm. T. 
63 E Hanbelkgef. I. Grimd- 
beftg (Berlin). 
V. Haufetvcrwaltg. b. 
Himbtl6(itf.f.®tiiiib6c|. 
kHohenzolkernbamm. 
Sir. 125. 126). 
te Crani, 81., Baronin. 
ikiiochenhaiicr.W..Major1'. 
v. fie Sog. !>k.. Rentiere 1 
Rieben, vf„ Dr, Zoolog. 
Schnlje-Mitteiiborfs, ÜB., 
tiilM), 
Soitchnn H, Rentiere T. 
Evatz, (8., Ingen. T. 
Sioik, 0., Dr. phil. 
— A, Ww. 
64 E Hanbeirgef. f. ©riinb« 
besiK (öttliii). 
V. Hanietvetwallg. I>. 
Haiidelsgef. I.ISnnibbef. 
(6ol)tiHoHcriibamm 
Nr. 125. 120). 
Adler, M, Rentier T 
Fischer, H., itfm. T. 
Jiiiina»»cl,F.,Oderst a.D. 
Larenz, it. Ach. Steg. 
Rat T 
Mark?, L, Ww, T. 
Müller, O„ f!a6rkbef. T. 
Pompe!)), g,uniti. Ptof.T. 
8it{moiiii,H.,slnpii.1i.S.T, 
65 E Landelsges. k. Drimd. 
Besitz ('-Berlin). 
V. ylimmimtmllg. d. 
iattbel6(ief,s.(8nmbBcs. 
Soheiizoilenidamm 
Jt. 126, 126). 
Alan, S„ Hüiicnbirekl. 
o.D. T 
v. iBtebolv, fflrnf, 
Rechtranw. T. 
Sollte, ti, Haniw. 
Loewenberg.A, 3«ft Nat. 
OKI«, SB, ÖüroDOtftefj. 
Schreibet, it, Major T. 
66 E HanbelSgef. f. ffirimb' 
beiitz •Serliii). 
V. Hansetveiwaltg. b 
Hanbeligef. f.tiliiinbbt]". 
(Hol;tiijollcriibn)iiiii 
Nr. 125. 126). 
Beinnde, M„ Dr, Geh. 
9>!ed. 9int T. 
Bielitz, 91., Dbftillculn. T. 
MeinardiiS. H. Major T 
V. Üicntii, Stfm. 
67 geh. x HolltiuoUetiibamm 
9ir. 125. 126. 
HohenzoUeinbaiiim -> 
Bauflellen, 
Elgeribnrger Sir. -> 
Baiiflellen. 
Rcincrjsir. ->• 
^anstelle!!. 
iBaimbnuinct Elt. -> 
Baustellen. 
PaiilSbomec Sir. -> 
Baiiflellen. 
100 Eilioibbciilf(f)e@niubtr' 
«erbS- it llltrmtrl..(St|. 
w. 6. H. (Berlin). 
V. Stomnicf, H, GifenB. 
Schaff». 
Bioch. (il„ Ww. 
Heimholt, H.F, Dr, Pros. 
Hübscher, Ingen. T. 
Staut), Ww. 
Itnavpf, (5h, vli). Eeh. 
Legat. Rat T. 
fliiitt, I, Ww. 
Weife, E., Aiibliauetiii. 
107 «eh. j. Cnipnt'lljeijii1 
Strebe 25. 
(iafpaf'iliciifi.SIr. -> 
108 geh. z. (!a«par-Theyb- 
Strasje 14o. 
100—114 Banflcilen. 
116 Barten 
£ Klühn, 3, Rentier 
(ffltuueivalb). 
Pausierten. 
FtiedrichSmher Slt. -> 
Berkaer Platz 
-4r Spandaner Sir. -> 
^-SIiignftc-Biktoria-Str.^- 
91aU)niiS der Gemeinde. 
E (Bcmcliibe Echmargend. 
KnitS* n. öemeinbebur. T 
Krimlnalpolizel. T. 
(Btmcliibelaffc. T. 
Staiibctaml. T. 
Slenerlaffe, T. 
Sauamt. T. 
2e6cn6millclOsiro. 
Stapirdjkr, O., Hauimstr. 
Leike, St„ ©aftro. T. 
Epandauer Sir. 
Borkumer Str. 
-<-6ciliflcnbammir Slt.-> 
fliiibtbniit.) 
Breite Straße 
^-ÜJitlltiibiirgifdic Slr.^- 
1 E Henkel, M„ Stfm. 
iJlniinancr Sir. 10). 
V. Sobcl, j>. Poflfchaffn. 
(Beriefe, M, Slnrfatcur. 
tciisig, H., (üniliu. T. 
afewalbl, A.. Ww. 
Wiese, P„ Geui. 81r6. 
2 EScmciubcSchmargtnbl. 
Slinberheiin n. Sliiibet' 
hört d. üintedäub. 
wautnurreiitS. 
■<- Dcijuljaulcnet Sir. ->• 
3 E Heyl, 91., Ww. T. 
Slrubt, Stfm. 
Bienwald, P„ öeanit. 
Äiiiigman», O-. fflafim. T. 
Diemet, H, Betmefs. 
Dirigent a. D. 
HcIIina!ii!,ff,Schiidmms!r. 
Granfee, ls., Maditmjlr. 
itliewe, 8(„ Deaint 
North, SB., Beoml. 
Lehmann, F„ Poflbeamt 
Nehab, M., Papier. 
Panik, 91., Ww. 
tllatljle, Dr. Obetlehr. 
Ülicman», ÜB., Gern. Arb. 
Aoesjlet. ,6, Asm. T. 
Schulze. 81., Siebter T. 
Tolle. Stfm. T. 
Ttieglafs, P., Hol tat. 
Wachimnlh, (Baftro. T. 
i E Kolile, R„ ttmlitichlct 
(SchöneBg.) 
V.Przhbilla, W.,ZImmetm. 
Benibt, W, PlSlIanlt. 
Bliimel, (8, Mobellenr. 
iOraubt, M, Reg.Banmilr. 
— fl, Rentner. 
teiiirid), 91., Tischler, 
iutze, (i„ Malet. 
Stramer, P.. Maler. 
DlnuSke. M.. Ww. 
Müilke,J.. Pol.Äachimsir. 
Oesterreich M., (9eh. 
Exped. Sclr. 
Schitmeifler, M-, OB. 
Lollrevif. 
Schlöricke, H, 0n6nr6. 
Schmilt, H„ Bnchhalt. 
Scholz, St., OJalv. Scchit. 
Seyffeit.F, Zljcat.S'tnlct. 
Sommer. F, Pol. 
Sitechtmftr. 
Slahlkop), H, Rculiier. 
Willens. 31. ttabtk. 
Zirndatk. O, Od. Tclegr. 
Asnsl. 
5 E Lange. H, Telegr. 
Sekr. T. 
V. ßulch, (?.,©n3fliift.?CrB. 
Alienb»rg.F..Te!egr.Sekr, 
Balz, H, Berkänferi». 
Brakhaae.F, (ÜaBanit.SlrB. 
>5htiftojck, P, Monteur. 
Degetiiig, M., Ww. 
Dir». (?., Poilfchafsu. 
(kichner, 8, Schlosser. 
@afl.0.,ti»6imiil. Arb. 
5 Glaser, O., Ttehet. 
Woiälcr, VI., Slnvlerbriid. 
Hohage, G„ Wetlsiailmllt. 
Hnlh, H., Dl'. pliil. 
Iaqow, SB, Eivedient. 
itöhier. H, -Poslschafsn. 
jtul>liiie)),H,Tiii>kcreit'ef. 
Stiihii, F, 9)ioiiiflr. Sctr. 
flandntr, 0, Ingen. 
VauidiiiS, ö>., Gem. Ark>. 
tiilfd) 91, Sludat. 
lDiolbcitliniiev, lUI, Büro 
Pnlch, 38, ajem. Atb. 
Rah», S, m Stnl'ilän. 
Schaffrrt, H., PoM-mn. 
Schrnurai, F, Äraoeur. 
lartit, (£., Bankkanierer. 
SBciänmmr, ,1, Inge». 
* E Schmidt, (?, dteiitier. 
Berget. f$, Lehrer. 
Dahleinann, B, Ifflro. 
Dietrich it. Stanzt. Rat. 
übet. 21., Eifenwr. 
g-ollir, W.< Bankbeainl. 
(Zeiifidfe, 3810. 
Hinz, 6, Pensionär, 
flau, M, Biirovorfiel). 
Stcflntr, G, Beamt. 
Ströncr, Eh, Beamt. 
itiiglrr, P, Sdjlolicr. 
Reich, i>, islciichtr. 
Schmidt, I, Miisifmsir. 
Lanbert. P, Schlosser. 
Wilke, H, Tapez. 
Würz, it., Beamt. 
7 E Schmibi. li.. Rentier 
(9ir. «). 
0latfom$fi, Katarina, 
Putzgefch. _ 
Di-neS, F.. Piiiiionlr. 
Lorenz, it, Pensionär. 
MalkowSki, B.,Maiermstr. 
Sdinlz, il)t, Ww. 
8 E Tübberke, R, Furage T. 
lUnlitom. F.. Porarb. 
Ebel, M, Lehrerin, 
Werde, it., Pfiuatiere. 
Brosche, ti, Bütovorsleh. 
Öugfdjcbauch/Df.filcildicr. 
Sroulf, M, Botfleheiin. 
Hollatz. M, Stau. 
Strenidj, If, Gern. Atb. 
Kiipstadl, il, Pensionär. 
Malzahn, ®„ Eifenbreh. 
Reimer. H. Maler. 
Rühl, S„ Beamt. 
Schröbcr, St, Beamt. 
Schulze, $1, Maurer. 
Scifjeri, 91, Mechanik. 
6toh, M„ Privaiiete. 
ijiuitf, R„ Schneibermstr. 
8a E Lchintbl, 91, Rentier. 
Doeliting. 91, golldeamt. 
fittflenuann, L„ Ww, 
Dmifcrt, P, Pol. Vianii. 
Rohd-, A, Stiiciir. 
Schmalz, H., Skasseniiole. 
Eingcr.O.Stiicgiiuvaiide, 
Weber, M, Sekret. 
Weinet, (i, Rentenempf. 
Wiegaud, 0, (9er. Beamt, 
3 EHempek, 0, Bädferlu fit 
Sclifdmlf, fli, Srmi. 
Stosinili), Ä„ Ptiuatitre. 
Ktopp, 9t, Sdinhi», 
Mantwitz, 91„ Bantbeaiut. 
Rägel, 9t, Glaser. 
Pctri, H, Stfm. 
91cidicrt, (S„ Privatiete. 
Simiibt, 38., lelegt. 
Ki'ist. 
Schulz, E, Lagerist. 
10 E Sidiicrmoun, M, 
Eigentümerin. 
Dieiing, Lniie, Plälicrin. 
Tröge, 81, Diälar, 
® toife.fl ugn sie, :t iflii rrcnT. 
Maiitei, U, Modistin. 
Schmibi, L, Privaiiere. 
11 E ('stellet, E, Fleifche,- 
lneiiler. T. 
ffiefchüfläflelf. d. „Berlliikr 
Lokal-Anzeiger" T. 
Dürfchke, M„ Poric. Mal. 
Geriike, 91, Mechanik. 
Schiiltzr, St„ [yilloltelt. X 
Silier, Bitchdnilk. 
Weftphat, M, Ww. 
Modiing. B, Modistin, 
12 |. a. Cnuoflr. 1. 
E Melier, O, Rentier 
(Dahleui). 
Kalte, ®„ D8 Inge». T, 
Grosser, (k„ itiinttgeroerU. 
St c6laii,Marie, Stoufilür. T. 
Kluge, 38, Rimmevm. 
Miste. Vl„ Ob. Poftofjist. 
Pelri. H, Zigarre» T. 
Schellak Dr, pr. Arzt. 
Sqmibi, 9i„ Knpierdnnk. 
Schulze, ©, *el). Seit. 
■<- Cunofir. -> 
13 f. a, Cnnofit. 110. 
E Ehrlich, F„ Privatier. 
Schiiiatge» bodcr8lj)oil;t!e 
Beier, P„ Gemüse. / 
Pfifd)rr.Hcnl|d)tl,St, Stfm, ' 
Äräning, H. Zolldeaiiit. 
Hetziel«, 3, Rech». Rat. 
Hilbcrt, B, llljim. 
Äiiliu, St, Fiifeut. 
Lange, H, (iifeuB. Setief. 
Schnitze, W, Apotheker. T. 
Schulz, ©, ftnljnabijbl«. 
14 E Pctri, W, Drogist11 
Botgwardl, C, Kgl. Hos- 
Routlet a. D. 
fiaeitfel,. 9k. Rentiere. 
Liefe, 8t„ Poltbole. 
Piiifa, (?., Satgmagaz. 
Schumann. F.. Rentier, 
Wolleuhaupt, L, Schipb. 
Öligen. 
Ziminerinaiitt, F,, 
Puvaliere. 
14,i E Balz, 9i„ itfm. T. 
Dornst, (J, Melallorb. 
Giert, 91, Privaiiete. 
(Scnfiie, 9l„ Ww. 
«oltfchall, M, Jngcik. X 
Giinier, (£., Privatier. 
Güter- u. Schloß-Käufer ! finden gute Objekte bei JULIUS Mb BIER 
Leipziger Str. 26 
Tel. Zlr. 12250-53.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.