Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1920 (Public Domain)

CS Günther, 33., 23m, 
Hatlmann.SI, 'Drtontiere 
.Öoffmaiui,£., Schneiderin. 
Jantzeu, v„ Poltschaffn. 
Kaiiiota. St., Fleischer. 
£ta mraii, 81., SJeilänferiti 
Ätägenbring.K., Sredjller. 
Laiuereiiz. ©.. M> diljdl. 
2)!aijcr,3.,'jiauitirol)i)liiii 
Raaich, Sl., Shdjtioächter. 
31nd)ow, st., SSm. 
.Steinecle 31., 23ip. 
81o]e, Hanna. Putz. 
Sata. "i„ "luoiutiii T. 
Gdjöii6etg,5l.,5toncfpoiib. 
Schulz, SBlo. 
Skupiu, H., tieljter. 
Jaule, H., Oberdtnik. 
Thiel. (?., yinnnni. 
lllliidi.SS, @t|enB. Scamt. 
Wcllmcr. F.. Lberleh, 
— Sl., BitrohiliSatütii» 
Wolf-Hanner, E., Lehret 
69 E 6iifli-l, G., Giflcntüra. 
(firciftugei Sir. 10). 
V. WIeck, 9l.,iloIotiinilpt. 
1. 
BaelMr. A„ Stfincibcr. 
Carl, St., ©afiw. 
6 oiuab, P., Schneider. 
Slietlrid), II'., SBw. 
tinhrrlid), P. ffliaurcr. 
offinantt, SB-, gotlbeaml 
.jjöljne, sl., Püto-Veaiut 
itriigno, 9., 31eittier. 
ScH'H, W., Slim. 
SJialmiiiimti;,!?.. Jlidjilcft 
IVteuiile, E.. SBip. 
Ober., (?., Bntopotfleh 
Ptanlikoip, Sl., Seifidj. 
iUeamt. 
Sdimibt, W, Ww. 
Scholz, U., Hilfsweicheu 
ficn. 
Sdjöuberg, © .SSautccOnif. 
Special .uiilBiigel Fnbif. 
!II. Bores. T. 
Glnitielaipäki, K., Maler. 
Steiler, SBudjbnirt. 
Wolsf, S3„ Poslbeamt. 
jotef, M., Frau. 
70 EHcnimig, W, Ob.Pofl 
fnff. 33udjljolf. fCppelit) 
V. Darm, W., Ob. !ßo(l' 
fd)(t|iit. a. D. 
Sltzler, iy., Sinmt. o. D. 
SiaiKjelt, 6., ’Jjiidjbtiitf. 
Baith, St., Heizer. 
SUenba, I., Slide.iit. 
Aiader, L. Pofijdintfit. 
Ulitggifdj, P., iUeifcher. 
Diiiiii.M., Ww. 
Dowaldi, it, Iclcnr-Selr. 
GlMiolz, W., 0nSatl>. 
Fahltrig, t<>., 3!enleii» 
einpiSiigcrm. 
CJnbc, U„ flobifnrti. 
Glaser, M., film. 
CJoviio:» W., Jjifelcur. 
©roljit, W., SUrauereiatb. 
üodjiiläli, I, Sifdiler. 
iteriibach, !!., Ruldjlicib. 
KuBeile, SS.. Zimmerm. 
Sitivetciii, 1?., Steflm. 
Lullet, P., Pol.Wachimsti. 
Aehbciu, F, S)nd;l;alt. 
Sraelmeiter, P, 
Schneider. 
<5d)llliimmt, H., ffinflw. T. 
@(l)mlcbttcM-i Blulenarb. 
Schnbett, ($., Dtenlier. 
61111er, ä), ißollielr. 
Stiieiucäti, F., jjintintr» 
pcuniclcriii. 
Sjijiiüläfi, IV., Schneider. 
Teichiuann, 0„ Stohlcnljtl. 
Unglaube, 2)1., Filial- 
lelleriii. 
Zünsler. '\}„ Zimmer« 
pcriiiielesiti. 
BMjlerä I., Putzmacherin. 
Siemcii, SB., Kellner. 
' ijimmermann. 9l. Ziinmer- 
- vermielerin. 
71 E Maad, it. ii. 
Kille. T. B 7 
Beier, W., Weber. 
Womifc, H., Maler. 
Siefletl. L, Näherin, 
ffrommholz, 0., Äirn. 
Gauen, F., Schrililetz. 
öroBefl, ©., Schneider. 
Haase, 81., Gast«, 
tzahn, W„ Schmied. 
- Hin», 91., Ww. 
Homau», H.. Setljciinm. 
lticlic8, g„ Siichljottciiii. 
Unackiusj, äs.; Maler. 
Köhuke, it„ Milchtzdl. 
JlicHrait), (?., Seiltel. 
- tilehifl, E., Ww. 
■ Ludwig, M., ilfm. 
Mahl», 6., Seifen. T 
. ilcitmmm, ©., !ÖSro|e(r. 
" Patzwa>dl,E.,Zigarrena>b. 
Pfannschmidt, (£.. Jlfnt. T. 
' »iaddatz, 31., Onrltiet. 
Nadel, (£.. Magislr. 
Büroselr. 
Wicheristr. 
71 Tche icreiicr, P.,Moden [. 
921 - 
Wielcfstr. 
Teil Ifil. 
H. u. D. T. 
Schulze. F.. jlfnt. 
Cadlon, !)!., ilfm. T 
Seidler C., Gaiarb. 
Thietz. E. Ww. 
lllblid), P. (Ihn. 
Jimiiiecinann, P., Bah» 
toäilvr. 
— O., ilfm. 
Soff. ä'f., Ingen. 
72 E. 0et|dmmmi, P- 
Rleifdicrnifir. T. B. 15 
Seihn, .vi., ÜUeitiliblfl. 
iörenjlc, ali., itrnllttiajj. 
Füiir. 
Sehlig, 6, itafellmflr. 
Site, F. Ob. 'jioftiiir. 
Heinze, gen. Karl, 2)1., 
Rleildjbcidjnucr. 
Hümmc. F., ilfm. T. 
Ämbljoff, H., yierfarjr. 
Juni,. VI., Zeichner, 
tiiiibctitmm, il, Maurer. 
Modau.M., Sdmcibeimitr 
Üleiitfd), G.. Mechanik. 
Dtofciitoim, 51., O!>. Slnbi- 
ielr. 
Srficiicileiii, M., Jläsjcrin 
Schmiedecke, SB., Riifcm 
Schmibl, 1$., 'ilärfer. 
Echwaizenedci, i.nfl» 
mniv fistln. 
SIeiu, 11, üBcvhnslr. 
Trebbin. ji, GaSarb. 
UlBüdit. I., Tischler. 
SBietnei, St, Schornfleln- 
fcit. 
©ielffri), Sl, ilfm. 
Wornien, H., Jtim. T. 
731. (i. Stöfiiiistiticr ÜlllcfSo. 
E. ffiielnt, I., Ülenlier 
(Händelfir. 21). 
V. iBeiidiife, ill. Krim. 
ffindjimur. 
Slron, S„ Färber. 
Serflcr, 91., Schneiderin 
Fellinis!, G., Tischler 
GrnmS. 5y.,@diiiei6erm[ir. 
— it., ©lüM-Sebrerm. 
Her;, öl, Cheni.Äl"chanfi. 
Hoffnnnu, R, finbrr. 
5tmiii>,!r.,6iraß6.Sd)nfiii. 
utüjec. H., Vinmen. 
Laxa, P.. Diel,er 
Vehnmim, 28, @d;Iof[er. 
ÜJleljcc, l?„ Stfra. 
3)1 filier, A., Sltitlicre. 
Ohm. A., Tilchler. 
Staples). P., Hodibahnarb 
Schäfer, AI., Bildhauer. 
Sche'fer, F.. Schlosser. 
Seile, H., it'm. 
Slrolimiedel, F„ Schlosser, 
üijlllfloif. ill., Schneiden 
riflr. f. D. 
Schönhanfer SlHee ->■ 
W 62 
Wichmarmstraße 
AG.Berl.Schbg.-LG.ll. 
Üudw.Wiltz.Wichman^ 
Vildlianer, 
geb. 1784, f 29. 8. 1859. 
2 Hübner, 31. Echnhm. 
SchilMr. 
«rntenftr. 
ieniami, 15., il|m. 
Wallbarlli, Ph., Herrcit' 
in ob. T. 
— it., KaiuniergerichiS- 
Sitferenb. T. 
I E.’i!cr(l=üi'!bemniin,2)lorl), 
Zeiinngsoeilag (Char- 
lollcitbiirii). 
Gollwald, Ä, Porzellan 
widdlrin. 
V. Hardenberg, G„ Grästn, 
Hofdame n. D. 
Henlchel. Sl., l)r, Magislr. 
31(t'. 
ÜJlnii'l, St., pr. Zaljnarzl.'I'. 
'•Billige, 31. ll’lildiliblg. 
Müller, F. Sinn. T. 
— lilaut, 'iinpieiuenriebT 
4 E. Slmrijbeiii’i'dje Grbeii. 
V. Schröbet, !£•„ ilfm. 
(Saiiöflta'citftr.Ua). 
U.y.wicfoiv.ilvFrcihaitT 
v. Dedentoih, M„ Fri. 
orifblr.itber, ffi., (Ifui. T. 
u. Halkewiv. St- Stau. 
Klein, 15., 3!euli;re. 
itliimf, P., Plälletin. 
Kölscher. M, Reittiere. 
MicCert, 3)1., Dr, ölechtä' 
on iv. T. 
Opucnljcim, L„ Knuslmal 
T. 
SchcSfl), 0. Aaichanft. 
SliirmUöpel, E, Schuhin, 
Sniibgmieiiflr -> 
E. Brauer, Sl. Sii, Gigciv 
(mrr. (Sltemeii) R.8. 
V'Piens, Iiniiiob.Berwall 
SKl. fficfeUfch. (iöeiirciv 
flmlicäJf. 
SerliiOTUngciui-Serciii.T. 
Besserer, K, SenalS- 
prüfibeiir. 
GnSrnr, F, ilfm. 
i'. itlcezeiusli, 31., 
Priualieie. 
Lüple, Sl, Plaiieri». 
Willi. V., pro. SieichSger. 
ai.it. 
6 E. üliauer, Sl. ÜB., (zigciv 
Iftni. (iUtemeit) B.8. 
V. Prenfj. Immobil. 8er. 
lunll. silt. ©elellfd). 
iSiebrcullr. aa). 
Sianer, H., Dipl. Jng. 
Beder, I. Biciilicre. 
(fngclnittitii, Gfv Tischlev 
niflr. 
Qloinbctl, I.. Ww. 
Jung, 181., Sieulicie. 
Lipherl. (?., üitiiifbenml. 
Polandt M.».A.,Gefchw> 
3Iaasch,W.,Hochl>. Beaml 
Sleiflii, Ul, ißriimliere. 
Niedel, K i’iip iliere. 
SloegelS, H., Ww. 
Schwebe, W-, <tnpil.2ciilii 
Tilge, (£., VuPalier. 
7 s. a. Lktzowufer Sl. 
E. ilimiier, ©., Hos- 
Ipibil. T. 13. 8. 
Frachten ©es. m. B. H.T. 
Hadbarth, W.. Kutscher. 
Kleinann. W.,Proliirift.7'. 
Uiffiier, 9., B»ulvorsteh.7. 
Ufiblfe, it., Porlier. 
3!adlo. M., Kim. T. 
Schkstlcr, 3)1., Pw.Hauplm. 
Warna!, 0., Claim. 
8 E ilimuer, ©.,' Hof« 
fpeMt. B. 8. | 
Keiihfir. ->■ 
9 E. Barbarin, I., S(pol6et. 
r. 13. ti. 
V. Anlchinann, ©., 
Mörlucr. 
Dlumner, ,6., Fra» Pros. 
Herbing, 6., uip. Kapitän 
z. See. 
Paeyolbt.T., Schulimmflr. 
PerelS, Sl., Stmt Wirkl. 
(Des). 31flV Exz. T. 
10 E3totfi, H„ Frmt s.B.8. 
V. Schmidt, all., Portier. 
Adler, E., Pripatiere T. 
Aufdemlamp, 15, Zigarre» 
-e echinfir. 
1 E Sachs, S., Eigeulüm. 
((Eljtttlotleiiflr. 65). 
VHütlia,E.,Schueidermftr. 
(Schinitr. ii. 
Bälde, ?s, Dr., iinTjimrztT. 
-.<!>, Frau T. 
Engels, 3)1., PriPatiere. 
Lauge, SB., Pelzkonfell. T. 
Schmalzl, E» Vankbeaiul. 
Schmidt-Klopfch.G. il. 9.. 
SSei'ffl. f.üiiosii.stiiiifl. T 
Töpfer, ©iiifte, Putzgcfch. 
2 E'ÜBolffljelm, H., Ww. 
sSBtliitetäbotf). 
Bredeme>)er,J.,Dikorai.1'. 
Cammann, 3)1, ©Inlet’ 
niflr. T. 
T. 
v.Tranach,E.,Pr!patiere.7. 
Elliughaufeu H., illjnn. 
®niiämiilct,®.,PriPotier. 
Hell-Meinliaid. il., 
Schaiifpieleiiii X 
H^mann-Tl)., Malermftr. 
#. SligcrSleBeit, 
Priunlier T. 
Seuitt. <i>„ itimslnmr. 
Maa«, G„ FnBrlbef. T. 
Sleimcr, I., PriPatiere. 
»lelfi, G..ticil. i!5iichljbl.t 
— F., Itfnt. T. 
Wille, P., Obst. 
H'L. Paradies, I.,Ksm. T 
B. 8. 
Engelhardt, F., Kraslwag. 
Füllt. 
11 fflrnnb, :U1„ Mro. 
.Xechorn, Sl., Schlüssen«flr.| 
3)1 arr, Sl., 0». «oiiinierj, 
3!at. T. 
Siillmeifler, H., Tischler 
mflr. 
Itr.fletoiiier.H., Lenin. 
- H.. Pros. 
12 E tEgqerä'idje CErBcn. 
V. CggerS-Bach, L., 
‘Ileiitiere. T. 
Edj.nibl, M., $Sp‘etmsU 
Tlnelde, 9. Veteran. 
’SolffciiflcIii, (5„ Dr, Giii 
rnig. T. 
Hiirffiiileiibnmnt ->• 
13 gell. z. iEitrfniflenbanim 
3fr. ?si7 
Il E SBtHe, Sl., Ww. 
(Schillflr 18). 
,<tO(r', 31.,Dr, ProfedotT. 
ll'innioiu, ’JI.. Wn>. 
SioieiiBinvÖ. ^nfl.Jtnf. 
15. lügelj.j. 'Uurqgiafcnflr. 
121 Schmiti-Jabni, 6., ftori 
-<r fflitcffgrafcnflr. 
17 E „SlorMmib" Girimi1 
fluckS. Akliengei. (!üü 
lorollr. 47). 
Seiunmiii, H. Bieiuitic 
iUrnsjm, ©., Slrdjilell. T. 
— Xeiinzto 11. liemeiil 
Aangesch. T. 
He!nrid),.4.,©eli.Vai,wt 
iiiililumiiii, (i., ür.Siubl: 
rat T. 
3)lel|iii|j, 2)1., Sienlirre 
SOaldett, H.. Dr, 3lechl3 
niup. T. 
18 E (triigcr, H.. Cigentüm 
IPotSdain). 
‘SobiirfiiiiStu, Gfj., Schau. 
ipielerm T. 
Feldmann, F„ ilfm. 
Freb, W. Sl., Schrifistell 
Williimlb, 81., Wi». 
©mibn. 'W„ Sanier. 
WrnöoruSsi) Sl., Dr. jur.T. 
p. Malidack. (£., Fü. T. 
Midialak, St., PriPatiere, 
Schwein inSti.J., Ma'eri». 
Clranh, I., Frau T. 
-<- iteilliffr. -> 
19 E p.Hciidclinit, Frau 
(Siiooimifer 33). 
V. OMchotfn, P, Wut. T. 
TerilletchSkommiffar f. d 
iColitciiuericilg 
.<riirg6ilol;leii®ef.9ni.6!el 
2U E. Vaiibeepcimlieiungä. 
anstatt BtaudenBnrg 
(itcilljilr. 15. tön). 
SiiteiliiiiMlilicr Ftankit 
pjrein (Hauptporslanb 
Frenfcl, Sl„ Vankier. T. 
p. d. Groebe». SB., ©laimT. 
itopfermoiiii, Julie ii.O&a, 
PliPntieieit T. 
Lenz, St., Poitior. 
VcPir, St., Priputifc T 
Utenifc, D„ Dr. Ingen. 1 
Schiödcr, Dr. itfut. 
21 E iSillicImplnifZctTam. 
gelcKIrfi. in. b. H. 
SBicälnuer, il., Just. 31al, 
l’Jolar T 
- ÜB., Dr. 31ccht3oiilv.1 
©rimbninitii, SB.. Kohlen, 
ücoti, s?t., Dr. pliil.T 
Mamroth, Sl).. ‘Uciitie.-c.T 
giofeiilljnl, 15.. {Rentiere. T. 
22 E Sill,;, 31., Stirn. T. 
Slnibt. ©efdjlu, Frl». 
Voeuifch. H.. Hauvtm n.S, 
liapititiicr. I, Siiro. 
tEolm.ü, Ur.SniiilStntT. 
©olbileiit. I., 3lechtSauw. 
öaüitfc, H., Telegr.Sltli. 
Schulze. P., EifenB.HilfS’ 
Bemiit. 
Theiueit,E.,Di!robeaiuttti. 
<- üaudgrafenftr. -> 
! E Slreichenberg'fch« 
IStBeii. 
Aorchardl, I., Fabrk. 
yielimer, A.. Schankw. 
©fiolnff, ©efchw., Pension 
Ueffutg, 3)1., tileiilicr. 
Pitzner, C/ilS.. L'efjrcrin.T. 
3!iedol, Sl., 31eiiliieitiu 
Sachö, CS„ piu. SBirfl. 
Gell. Ob. Reg. 3lat. 
Gd)(idjt,9l„ 'ilempiicici T. 
Edjmibl, F., Tafeldell. 
©teilt, (Sl)., 3ieiiliere. 
Wendel, i!„ Sieiiticrc T. 
ffliiiller, C„ Fiiljrli T. 
— Gebt., Fuhrwesen. T. 
21 E ffllnljc. O., Ingen. 
(Dir. 20). 
U'Aliffe. ‘4$- Potlier. 
Äredjliitg, 8t.. Ww. 
Stieget, W., 31eg. Sekt. 
Schniitt. E., ftfnt. 
fellipczinliiliii. 
Schulze, fielctte, 
Peiifioual. 
Sicuteir, .£>.. Ww. T 
Teidi,^ Sftiificiil’.Schalfit 
SBidinl, '33t., ^riieiit. 7. 
Wi'otzly St.6, Dipl. Zug 
25 E.Äirteitä,H., liigeitifiin. 
(X!ii'jom"ir. 071 
V. lllroifer, P„ Portier. 
SJiinbnniii, 2)1, fflim. 
Hatliiiaiin,^.,Pntzi»acheiin 
Leinte, Jv., ©tinuleliblfl. 
Orient ■j'miitor f. Hanbel 
ii. Judnftne OJ.ni.b.fi. T 
Schlegpt'iii ch. L. u. S, 
Plant null. f. 
Sd)!eiiiiiie;,0 .itfin.T. I! 8. 
Solon, F-„ Dr. jur. T* 
26 E 3)lai]c, O, Omen. T 
v. Spnitbeig, SB.. Portier 
Slllgcnr. Ctiibii'lrie-ii.SIttii- 
bebariä-C'icI. m. 6.H. 1 
Jahu. ,V, Stirn. 
Staifici, 91, Ww. 
2)lai;e & Co„ 0, XicfüiiitT. 
‘liliilip5borih iv.. Ksm. T. 
Poljli'. (?., «diiieibermilr 
f. D. 
31nf,-ljti',S3 .Schallerbeamt. 
Seliie, ,?., SBetfinftr. 
27 E 3int,)ciibem, 3)1.,ilfm. 
(Siieii). B. 8. 
E Sliilfjvitberg, ©., ilanf- 
üeanil. 
Georgi, E.. Fleiicheunsir. 
itodi, if. iifitogcl). 
Ottlinger, P., ®ln£m> 
ntflr. 
Sdimiö, 31., Papieihdkg. 
Schoepö, P, 3)icl(iOnd’. 
Stcinbeig, H, Dr. pliil. 
Pros. 
28 i. a. S chillftt. 7. 
E VIcipii, 31., Dr. vliil. 
Stpotije'eiibcf. (Krilh 
ftr.ifie 18). 
Lützow-Slpotheke. T. 
äorflinifet, ©., Optik. T. 
CaSlohlenlontor 81. 
KtanSlopf T. 
Slofeiibcig, O.. Dr. mcd. 
slinberaizt T. 
Schachuow, I., SlechlS' 
an in. T. 
Slatde, I., PW.Ob.StabS- 
atzl. 
Elnis;maMt,§.,3ufli;uitT 
Gchiflflt. 
NW Wrclefstraßc 
1-27 il. 43-C.I NW 21, 
28-42 NW 87 
.Öf.Scrt.üJlitic—L.ffi. I. 
John !B t c 1 e t, 
eiigl. 3t c f o r-m o 1 o r. 
geb. 3.0.1821,131.12.138-1 
WllhelmShaPkUüi 61t. 
Dtedow- 
Btemer 
OltenEiir« S 
8mdenct! 
Butt. 3 
Btefotmat. t 
Otiilfil. £ 
9 Nr. 
2 61t. 
2 Gietke, P.,Ob. Aahua ,rn 
Ciorlciiiiein, 81., Stirn. 
Jaeck. $!., Ob. Poiiaisif, 
SlIeiivchiniM 3, Ballen 
mftr. 
Sod|slncr,_SI, Schuldieu. 
yubtc/'l,31uii;onu.i)e(lliil 
Meinet, V, schreib- 
lUtllillllll. 
Stcui ti, Ptolurift. 
Sioitnmp, M, Fit. 
! I. it. Sieboiulir. 15. 
E Wiese, 3!. jifm. B. 10. 
Hinge, VI, Pol. Stcnmt. 
Slniici, 91, Sattler. 
33liiiiieiirei(fi, St., Rentiere. 
Vngge, VI., Pol. SJeanil. 
Bero, Jt„ tief. Wärter. 
Winlitl), O., Fiencherei. 
Hrppev, jl!., jifm. 
.^cibnch, P., ‘Setlführ. 
Oiit!i,l['lntI), Ä.. Ceioitom 
alliier, (?., 3Jlcdiniiif. 
Schmidt 81., Schlosser, 
timif, F., Siiet’nljr. 
S‘.'e!tlichj 85eii!’ il. tiiför- 
Wf>. u. U. H. 
Wiobel, Sl., Kassenbote. 
Atedowslr. -> 
l '. a. SUcboipfir. 3-1. 
E Veuij, E. ,1. Jtpoltyrfei 
("’Untfli. 2S) 
V. V.i'be, 81. Sicrronltciiii. 
S!oi]ilch, G., Aiid-lmltenii 
Fehiniaun, E, Sdjnciber' 
ntuv. 
Fritze, ff„ Sitiiimtrrireljiii. 
Onnter,H., Sinn. 
Slnriii), 81., Ialousien- 
icpnrnt. T. 
— 15., Frau. 
Jttnufe, äi>., Lehrer, 
ifnlrjtif, Ü., iWmrer. 
ältnnätc 8t., Ofenletz. 
31iciiiiiin, O., Werlzengm. 
Oltinniiii, H., yolsnlfift. 
Schiller, E.» Änchhalierin 
Selliii, s*., Sip. 
Sfdjnmpel, E, Kürfchner- 
iiislr. 
Walter, A, Kotouialwr. 
SBitioroarn, SUro. 
5. ii Slniifielleit. 
E. Stadt Berlin. 
Wagner. P., liiSünl/ii 8c|. 
('tv. 46). 
SJiemc: Sir. ->• 
7 I. a. Bremer Sir. 64. 65. 
E 6nifei'|(tie (Eiben. 
V. Weber, E.. Priv. Scfr. 
Bach, ©., Auchbiud. 
(Elbe, fl., SSmitfenmt. 
3ofraii!i|cii,3, Mnlerinfir. 
gcr Clt. 
2 Str. 
slr. 
str. 
-<-UilhetmShaoenerLtr.-> 
1 f. il WilheliMapeuet 
Strafje 57. 
E Hogeii’fchc Erben. B.tO. 
Bnrkerl, it., ©chiitmimftr. 
!?ütftciiBct(i,H„ FiilltlJ.T. 
Sruitoii, E., Modistin. 
Hefme, 31, Prokurist. 
Heykk, H., HauSiufxett. 
Strnnz, H., ilfm. 
Lenz, St., Ingen. 
Siift, E.. StcicheB. OB. - 
Kalkulal. 
Nafchid, H., gigaiien T. 
Sdiolz. P., HanSinitr. 
Wnnichetk, 8t.. Slediit. 31at. 
>!o8fe. il'., Fabtkleil. s. 
L Weife, 31., NalSzimmet- 
mllr. tVochumerSlt.13). 
Dehte, P./ Slinßcnb. 
Aeatut. 
Vöincr, 311., Süietfieicr. 
Foeiiler, C., .06. Ingen. 
T. 
Liiidemann, Sl.. Ww. 
tiieild), Sdirct in. 
3t(ibebndi, 3I„ itfm. T. 
— W.. PriPntieie. 
•Vlelifelbl, Jl., PoftSeantf. 
3ieinfelder,D., Hniiptlctjr. 
Schnell, 8t., Monteur. 
Si<!iiirtiiedjt, ül.,St|t<trreii‘ 
fbrf. 
Schurich, 101., Lehierin. 
Sinnbtse, 31., Jtfm. 
SlrciiBer, O., Schlosser. 
Thiede, icfnt 
Slii.’iicnä, IS., Sefircriit. 
E Ullfifeler, E., Reittiere. 
(Sdioitebetii). B. 10. 
V. Weife, 31., sjenmk. 
Sttliiiaim, P., Peamt. 
SlruDt, 91., SBro. 
Aaiz. P.. ElrnfiB. 9!rB. 
Bergtelb,^.. F-nBrfatBltin. 
3'crfniaitii, H„ UBlp. 
Sieiiiiier 91., Ww. 
Splinte, F., Telegt. Atb. 
SUorlcnljitgeii S.,Fnbttaib. 
Siiir,ini(iif,9t,5(iCts(iititriit 
Gdpelloip, O, Heizet. 
Contos, 33., Ww. 
Cordnan, P, Schmied. 
(5;aja. 81., FabtkaiB. 
Doinbrowiii, 3t., Schnhnr 
Diefcher, 31., F-abrkarb. 
lilchiiet, H.. SBip. 
Fnlk, F-.. ®n|UP. T. 
Feiftkotu, S)f., Ww. 
Ficht, 3)1., Ww. 
(Senq 91., FiUirlatB. ' 
tierladi, I., Ww. 
©eriltiit’ctg, 91., Wlo. 
Guhl, 91., Ww. 
Hal)ii, E., Ww. 
Haitinann. ©., F-abtlaiB. 
ticiilfdicl, 58., Kutscher. 
Hummel, P., Jnspekl. 
ÖncoBi, v, FabtkJtb, 
SDnolt, ,fi„ Sditiliiii. 
iktiechler, E., FaBilarBliu. 
La!>kow§Ii,J.,Permieteitit. 
Lehman», 3., Ww. 
Lenz. 91, 31ähetn, 
SitppTc, W.. FaBrlatB. 
Sfliidüipinrf, St., FabtkarB 
Ma1chow,(r.,T1iaf,B.Fiiht. 
1 4'lelir, C., Ww. 
Mutier. SB., itiim. 
jiiitdjlmllv. 
— (5., ilmlrfier. 
Ritz. (5, §abrtnrB. 
Dito, W, Sd)iieii)cr. 
Pr.iolon'üli, S., isnOrfatB. 
PiUch, E., Sierraielerln. 
Preufi, ,f. Pensionär. 
— Ii.. Sdiloiiei. 
')lcincife, F. Sattler, 
schert, 31, Ponbole. 
Sdjolöei ü. äiin'jB.stühr. 
Gchiigf, H, $iIM). 
Schulz, iv, Jlaiut. Sekt. 
Schsür, 91., Ww' 
Sigge), ©., Pensionär. 
Sinnblke 9!., Klempner. 
Eins, Aaiket. 
Stechow. M., SBm. 
Sliiel. M.. Tischler. 
Ifjicmf, St., jititmctm. 
Iliiperzagt, F.. Ww. 
SBegiter, 6., ÜKoitteiir. 
3Bti9eiiintitvS.,«lcmpitcr. 
WiNuiami ©., FaBrkarb. 
Siiinich, 3)1., SUioiUciir. 
Heiiing, 91., Schlöffet. 
9 E Forche), H., ii siit. 
(SiScBerftr. 4lii. B. 10. 
V.(E6er!imbt 31., Dreher. 
mit, (?., FatikaiS. 
yottciiljngcii. H., FaBtk» 
nibltm. 
Arndke, 81., Ww. 
iUiilft, •!*., Sclirer. 
Fenbet, it., Kartograph. 
Fichlncr, 91.. Ksm. 
Ftaute, O. Fabikarb 
Gentes, H, 3.i|olterel6ef. 
(D.'eier, F„ Stäbt. Strli. 
Glisse, £)., ,'limmerm. 
Grnljire. H., SialjuatP. 
•Oäiicf, Sl., QMi. ®elf. 
Hoduu, 9)1. Wndjlet. 
Jacob, I., Ww. 
Jefdikr, 91., ifnnzl. Seit, 
Sfaziibowäti, I., Schul)m. 
Stiels, 3t, Pol. iBcamt. 
Knopf, F-., (i)cr. Sctr. 
Stiemfcr, O.< FaDrkatD. 
Kiohn, E., Friseur, 
ticmni, &., EtiatzeiiBahll« 
itfiljr. 
Siibiu, ill., SBro. 
Ludwig, P„ Maurer, 
fsippte. SB.. FaBrlatB. 
Mallwitz, Sl., Tischler. 
Meier, P„ ÜYaiii'cr. 
- 81., Tüchlet. 
Meiler, F., FabtkarB. 
Slottiad1, it., Siäbt. 9lrE. 
— S.. W10. 
Naschte, (5, iBürobteit. 
Sii'ütiifi, (?., üiinftforiii. 
Nulfchiuanu. £)., l'loiitenr. 
Schröbet. 0,.-Jtiilidjer. 
Schutz P., Schlosser. 
Sdisitze, I., StrafeB. Führ. 
Sd)iimoiiätl,3Jl„ JiiPnlibe. 
Stauei, S. Jnoalibe. 
Stechow, M., Ww. 
Iifimer, F-, SiorntB. 
Mol’oiuitr, P., ffabrfarS. 
Wagner, V., Wn>. 
SBnlter, 93., Sd-lofier. 
SBirrf, 31., Pol. 3)i‘nmt. 
Siiiciinch, Sl., Monlkut. 
10 E Sodjnczciuct’ichc 
(ftfeti. ‘ 
AcheuBach, ST., SlrnJeitB. 
Fnhc. 
Vöiiin, S(„ Schlosser. 
(!zal'ania,Slunn. itoitfilür. 
Sitliiia!iii,lE.,lctf)ii.(iifcitb. 
Ob. Sekt. 
- M.. Plättanst. 
Dotiug, ii., Viigerperltall. 
' Sirljer, !lt., Pol. ticaml. 
Sieljer, (£•„ SBro. 
Eiietl, ©., üouditor. 
Fetchuer, ilIItscher., 
Fetbiier, E., Sfelliiet. 
Fongnet, F. Ulpotfjef. 
Rreniibt, H, IBciknntcriit. 
Hoffnmmi, 31., Kutscher.' 
Holons, 3t., Seifen, 
yanaä, F„ Schlosser. 
Sinnt, (£., Ww. , - 
Stctller.H., Lagerperwalt. 
itreger, M., Ww. '' 
Kroll, ©., Kulichcr. . 
Vltitgaitli, (£., Ww. 
Lorenz, H. Siigctuerioall. 
3)laitla,®,®eiäiigit.'jlti|lclj. ., 
Moll, O., Wt». 
Pfauufchmidl, O., Berpch./ ' ' 
• iicitmt. ■ 
PoliS, C. itfm. 
.'Jtidjei t, O„ Poftbeaml. 
Sticiiiaim, 3)1., Ww. : 
Stöliliiff, I., Schleifet. ' -» 
El^lemanu, N., ©er, Lollj. - 
Schipenbl), ft„ Fleischer. 
Seiiiiig, ill.. Kutschet. 
Sochaczewet,E.».S.,Kslie. 
— 3-, 3!utzlwkzüdkg. T 
»,•£ fip Grüten?gchs r «• Müller SW.Friedrichstr.|08, Spezialauskünsfe geschäffl. 
Ej» -' > mnmminiimuiuiimiiiiiiiiuiiimiiimitiiniiiisfiniiiiü 7 remspr.: 2tr.2)58. u. privater Natur. Ueberall.1
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.