Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

I. 2ei! 
Balowski 
80 - 
Balz 
QttloivsH, .l.-HOit, Sn nu>‘t;, 02), ?uV(;r.if.'i 
:.i il. 1s, 
fistle, viüli ;i, itofjrc;!:, 
— CK’! ‘'I.*::: is». . 
— 'Jiuivii'/ciu:.. o . 
snr*jt h UL 
— Max Bale. XV'»U.', l-ir- 
iai'.jv* . i. . W30, 
lör.tUiKi'Qiir. öl. T. X'-ii-, bK34. 1—i*. 3—1. 
Balsam, 'V'.r:. , > 2-1, "'i..,-,. w*I. 
T. iHi:” Jtj2*j. 
— Sei;•:!»:*:. <*'l\, 21 T 
— jUig.i’M'.'ümiicirc’. jieufi'nü, 
— Kurt. serklio, N:n, *v*:a.;nfrr. 40 11.11 
— 3lu'j\ul\ Zrfji;f:iq;.,\V:i7. S:dv,;tv\„vy. oII.IV. 
— Hc^d;., X043, iPcr; ::cr;:r. ö 
Ej'tJr. T, .Qf":. 2001. 
— ftarr.:), «Skv, Astia-rtci:;!«;, X.r, no>isi:uc;:» 
nücc is. 
r- Regina, $cf. Su:;:::i i Iiüdliii::. 
ftOibavvut, Xo7, tfa'tuttieraflec J.j- Knig. 
Valscharr, Ohniav, Lpe:^.Nl):rsb'ci:., La!,lc!l>. 
<8alc;:.i9!!L, Panlcrrci JUmitcnfKiuf. 
Balschridt, Cd.u'rd.T^".,XC>,£d.iü'';i.l2lV. 
Valschelt, iSslttcmst.; Srh.iii'i1, NOlb, ^nr«::« 
fcedfir. 12 IL 
— .Vsi.Ki'ii *, Bn riia;- XO jf>, ßiiivVl'c:f,it 
Snafti* 6 I. 
Balschlkat, Eduard. Hä-iX \V2l, ;>u:v(u..n>. 
lÖOlfrtjfr, vliticiiir, 2i:- N'2*\ Miller'!:. 25, U1 
Valschmieler. ttrutvllr, ■ *. 
— Heri'.'nrir^izci'.b. J.'r!;r, Ntulel-:', Btr^« 
itrv.BC 33. 
— 3Tn:rti>, tiil\ Jtabbtu*, A::v,, SOJ3, iSmr.rfer 
Sirafec 170, 2. H. 1\C 
Vülschukat, Sd‘!;;tCiz ^ 
^Ystßc 2st JIL 
, v.v. :Vui;r:, Sa;c..edn>). 
Va^su-:^., 
. J)ZcnCrci* 
'tc(vr.nc;v 
[ £jli;ef;cc?» 
— ji1., i:ouuMu;i., X j\ 5::. >. ! 
valschuii, .verwarnt, 'jimiiienin'tr., IctimclM, 
Lrdensmrister'tr. 00 I. E * 
Valschuv, ^riy, S$neibmniu.,Schc«uhg., Src" 
holzstr. 27 L (Post ^riebeuauj. 
Valschuwelt. L*oi:irr, W-a, 10. 
— tfr.ts, Bd)U\\tr, i!or.'v;i>, Zai.'irrpmin 21 
Valschwrir, ontjr, Trrlipi, SO :30,91ntUu)]:tU.)71I. 
Valsdorf, Wttyrlm, Hvblc'a, sdjcv.rbv,, ^cv.rig«- 
jtrniie <18. 
önlffr, VU^-oH,fla;ifö;„X 11.l, rdjeicht'ehf'ir.JJJV' 
— Ca:!, .Dtcrfjanif., ^ii'iu'r^vo^crtf^s, Biiictt.''- 
stiiihr ‘J»i 111 
E.» iiJiCil'anif., ^ai’ci ZV'ss'iI«:» 
Z.'W 12. 
— Nuk-ols, Schneider, N««, licd'H. 7 IIs 
öolflTr, Gustav, ‘tin(nv„ 0 34, dHcfitiu^eniir. 
21t. ÖJ EWg. 7. iU2. 
— Wilhelm, VBcrfn^tr., Og-t, OMj.'fyofr;’321. 
— 3:iidj::ci«V, SO.i'v 5B>::er Zir. 40 H. 
. ValSlrw. ßolbeuiiu, Vadiertr, Äilz.ivceM, 
'iv. 47 31. 
. CöJfifr, ‘Jlidv, Klempner, itiicbcim ^uhnfiT.16. 
Valster, Ädvlf, Felöwebc!, N24, Prinz Friedrich 
5?cv!-£n. 2 IL 
— .£cir.nrt>, ßeiBjäßcr, W^, iMijclupn. 77. 
— Hrm.> Lk. PosLa'si't., >'0^6, Plelser 5tr,8lV, 
— »Ir.iM, Hcb.Rcnnckc.ii[)criit,N 39,9?aulifr.77 H. 
-- Srr.'f'n, '^aslw, ClMlr'ktenbg., T^royscnstr. 1 
. Erdg, T. Lieinpl. '.tini). 
Üftlfuß, Friedrich, ^cmii^Ll., S02V«, Zfnliyet 
•Strafte 119 Vnrg. 
— Richard. Tlschlerinstr., SO26, Neickic.ibcrgcr 
®:;a|te 29 JT. 
Valftttvrir, Soulvv, Lharlolir'.il'»^, Wall 
5,1. 
Valszuwci't, Jiidiari’cV'aiiieli’ii., Ltuikoiv, 3ritoip 
ÖcJjcv Sir. 8a Ehig. 
— Mciriyo, Ww., kn)üiton  rr.bg.,  Svrec'U'. 35 X 
Valta, <tiui, Cucr:-fi".:^ci, Charlortcnba.. Waiy- 
ßrofic l.i K 
Bslltflf/nr, Vfiipuflo, ^£r'i!inir.,N05Ö,Ä:!jisctftr.ör>. 
Öftltffti., t^niiifnuniiM., X055,Sfjo&o:ru'd;itr.24. 
— Pa'rl, ^vunlivc, Vfcufötfv., Dergj'.r. -V.'. 
— Älsrcd, Ncdakr. ,1-rti'beimu, 
ffnlffvallfi' F2 m 
galten Apotüohe t,. Orabkoweki, 034, 
' Xbstfrtn. 1J Tstgft. Inh. Dw. Hrlene 
Grar.'kt'wS?!. 
ValtcL. As.."?.. ZiU-afivr., 
Sd;iVid>f.., Dc^lgcr Z:v 11I. T 9?IM. -ifüC M 
•BrttvaVf. 4)?., P.^^. kck *11638]. 
— Carl. M^!i'al'.c:chdl., ^l;nt!otteu6c, Äiy- 
Ictcnf::. rJa l 
vatthasar, SO36, cticfs;oU 
jtxafcf 2-i Erdg. 
— Fr'.y, N-3), 'JJ-ivrv.ihalci Siy. ü IV. 
— (hirft, öligen., '^nrfou, 2^:'rh!ei:str. 66. 
— (Bnffnv, yfnnfiir., ^cufcllj*, Pslügerstr. 25 IV. 
— SBiift. ?!., %UV. fi)rh, vorrr. Rai 
IShußÖisur'.itnvui-y yehirrb*., B'.:rgc,i,^cn?jr. 
SJr. 20 l 7. 708. 
— titonir, 3r.:it 3?ajer, Belforiftr. 141. 
— Äitguffr, ntP. Ech-rbfr.', Kw., N66, Acfpztr 
Ijugerc: Sir. 72 II. JV, 
Vallhaus, «fiul, Aflnklct;, £03'’, ‘3{civ;er^trflct 
-Straszc t^. 
— MlhWrir, Ä»;-, ölv.iK:;c:.fi'v Dti.'MfJr. i 
Batthazkrr, H. 
:v,h. bu 1*’’. 
‘^nlli’rrcr, ‘^cii:: 
:c:.-;.!:ljeiir. 1. 
Baitlc-Separator G. in. t. H 
üitv.v.x, Hd'.Jv.vhi, 
2^ T. ?h£:. •j-lofi 1-iv1 
’t:;. b'id^J Gt"'ch>i':2'ühr. ($arl I'jcriiie.r. 
Lalkin, 'i.'.rl, Lai'i.?.U'.X 1. 10 H. 
§xi!cAv, C>9, i’lubciVjatlitt. 38 
Ei-ig. Lol:::. .■iV/tS Oi::ic: irr. 77 iy. 
Pa il, ßtifeur, NV.*»'', 7, *. (Zilberl. 
, Lehre:, rii;:::<U8c:tbf., S.:lji:vr 2tr. ö. 
.v*c'.;::ic;, icJjnr, Mer.-cistr.2HL 
Pa..l, Lchrcr, £'iri jeuFa., i'?afibstlcnen*:r. 11. 
^:.Vmd, Lehrer, iNv.ifpÜr, flav'et Friedrich. 
3fu»[]C 190 IV 
V..,. V:^.v.V:, ,3.v.biv.ü:. .Ivv1;;.viv,l)iv.37IX 
[BaltlEche Handelagesellachait m. t>. 
H., v':KrL'r:, Wo«"-, ^r>i.-,er S:r.l7.1>-j Kv'ilchelk- 
Ä:r ;7:73j. ^1:0: Bcck. 
BaltieolioKohlenhandelsgeaenBoliaH 
ru.b.H,. WO, '$l:vXv.;u iL».Gc. 
:. iv»;üf’r. *liU1'ri,;hv5.,n Edmund 
SnlltficUo, Uiu-rar. i. Pappel^ 
Ki* V) L 
Baltmann. ^ohar::, r fi;;:cibcr, NWSicp6iii> 
:.sl>;c V*. 
ÖrtUofr, Karl, Iifsrü:.. 1)34,SltdO. 
Baltok, Reinlwld, 'hfiüfcnivnrr, >T\Y 21, MW- 
?Ai\ Sit. 12 il. 11. 
— tiiit;, T::ri'.oie::., M 4, Sergur. i£. 
— ^ct. Nicdcl, ,*>:a.i, NOÖ, C’iaiv::i. 38 H. 
Baltra», Auguskt, geb. Schütz, ‘1ßvU>a:ivn'# S026, 
Slbnüxalstt. 3() E 
Ballromrjus, £i:c, jiiitfcr, Qll2, Böckliuilr.10. 
Blilrrusch, Vlilßiift, l'oimnrb.,<l l7,(£qH:tiiitr.22II. 
— ,>riv# Bankbeann., sicijlic, 63a. 
— >' ik, Lote, X b% Pap^elaVee 
-- '-ß’.r.n, 5at)t(tuhU:thr„ X39, Stielvr £u.2H.I. 
Hl uii^nr:, Feucnechu'.:., XO 66, CarwenSylva« 
2lmiie oßH. 
— AGasttv., SOI. ^tijiiinrr S:r. '.'. 
— -aW, Glaser:.!':-.., SchöurbL-, vr.'.-.-Vxuilci- 
2;ti% S Erdg. T Lzir. 2810. 
— Jflv;,., vfijcr, SOji.-, (iopeniefer 3i-. 7u H. IH. 
— «tati.viDd'bfihnhi-iVu ,Nll:\9?nbei;ri'igtir. 27, 
\y,' 
— ®cl*. Ästnj!. Scfr., !kmpelk>of, 
^!'ciii;'9siiQiifio.ai]. 27 II. 
— Ernst,Kaufmann, 2mifofr, l'firrfiariijr.GUI. 
V V: & 5. Daltru^; 
— ^cv-iuaub,ftautm. JviLir.cts?bjü-üH\u‘ii:i;.2LL 
— Haus, flmifm., SlcQli?, Denbadittr. 4 JI, tPo?t 
viivbtnnu), l H. L 5. Laltruscl' 
-r Maj', Kausm.. KW 47, Acrck'tras;c 70 IL 
T. m*. 
Cizv, jfaiifm., W.ui, y^lren'lausfiulr. 42 3t 
Wilhelm,Kohleiibdlsi., Möbel-Trailsp., Nieder- 
rd)öi;liai!ff]], ,<Trtt;cr lJviIl;clm«Str. 62 Ub. Erdg. 
T. W. 3175. 
H. * B. Baltru»oh» Möbel, 2)ic6eI(lcRc, 
W-.i, Votodamer iir. 12ij T. Lzw. 7472 [6KJ 
Jnh. Hauö 1». (hilft Baltrusck'. 
— Cni'i, TUchler, X24, ©llstjjcr rir. 11. 
iUihvir, Äöbc!pül., 034, Nigarr £:r. 101. 
— ®iif}stü, Schmicdemstr., 017, ^ruchtstr. 691. E 
— Karl, Tchneldeniiln-.. 8^V66, Marlqrafenstr. >Z. 
— fRifiniih, S:fi:iri:[if, NcutöLn, Mü:lcher:er 
Sunö« 13. 
— Richard. Wcrkm'rr.. N2<\ 8 TV. 
-- Ac::y, geb. 'IRcybctf, Frau, SO <3, MuLtauer 
•Straße 311 T. Äjl. ,'LLU. 
— Erdm.uhc, geb. Bra..uSdor^, iZrau, C2, KHll> 
Stv. 0. 
— iVtuir, geb. $cu^£, .ltnii,X0iP, V%r,,>raiiN 
r::i U'i Straße 110 IL 
Maiic, geb. Sdiu«:, ^-ran, Oi7, RüderS. 
botst; Siv. 22 N 
— 2li"ia. geS. Beiker. ^cf'lciurar'.örtu:. wieder- 
»d)i ni;iiu|ci', 5?aifiv KuhcIui*c52 Oll.&'lg. 
T P5. 317v. 
— LN'adeil', 92*iv.. Wjjj, Parijcr S:;. 5. 
— -üdciu’, !ü!w-, \K%\ I-er^llnßcrür. I9n. 
— vclft.f, Ww., 25?cifjci)|ct',iÖci!iiicr?llIcf 40 Erdg. 
!— Kar^iki'l'.gek. 2)?s»fr, j9ln.,NCG, Sfeftr.49HI. 
— jttnriv, geh. Ww-, X37, rdnuebift 
Strsttjv 22 H. Enlfr. 
valtruschat, Dllrijaid, Drechsler, vidjtcnBcrfl, 
Kanistr. 30 EI. (Pest Rttmmelsbg.). 
— ©tüiiV »tNs. <lic},vtgr. £f.  Ii-.ii  lkt., lefld, 
HaupÜtr. 14a Erdg. ‘ 
— Heinrich, JuvaU^e, Ärclman« 
flrufic iö II. irr. 
— jtur:, jfstnfri., X0^‘«, uisir^ir. 40 ßT. 
Guktar. AeVner. XOtS, Jh;ltJcebfUr, 10H.U 
— Carl. Kon'ararl'., X3I, StohfyriluttcrStr.04. 
— Mth'.iiff, Magi^tr. ipilt’rnffif?., NOr-f, y^ctr« 
ft;ui>v I81E 
— Franz, Maler, 034, Thaersir. 42. 
— IclM:,Pknsivttnr,Oll2,Krovprinzci.s^.31 H. 
— Wilhelm. 6rf>itfid(iilji/lr, ?14, *??<*uc ^'akok'- 
str.'.bc 10 JTI • • • 
Baltculchqr, 2?ta;, Lr^reiber, N6£-, SJatfuSftr. 16. 
— jjljani;, Sch.ii/tt:.. Sleglir. Sicmcnsstr.73.74. 
— s\i'i>ßn:i(£, iScrfAc.tan:., SO33, 49mngeifiL vu. 
— ii'c:ir.:b,get’.fiiänur, SUftff1., XObL. Frökel- 
»:iaijc 15. 
ä.igU'/.e, X'O.U;;r;f, 9Uv.:idt ,v:., Haac 
;::cr;:r. 25 I. 
S4, «LH.:..".c':..42, 2U.2I 
Hci'rieue 5tc:v::f!:fi:I;b«c, N ;7, S:v. 
10 ErJg. 
— X043,®cc:.>:;Iunjitr.ü'2HX 
— Mine. ^:;yi:uU;cri;:,SW Ob, HcDm^miir.Si 1 
— VuUieniaric, 'Jtcmctf, S(^c::cf'f, Frtge-kr. II 
V-tioit 5fi:ebc:*.a;:>. ! 
— li/dc, Biuttii;-. N' 1, Tha^nccnr. 'j3 H. W. 
— vrltse, g(b. Sfti'ii;, Lcr^al:., Srviilic, 
fttsißc 19 J’jdg. 
— Vl!'7le:u'.gcb.Viil:r.r'ckak, , X 
ivJM Sir. 27 11L 
Balrrusiari^, j9:r., Zirn7rcr:.:ie:., X'4. 
ünf'rr. 26. 
— Ä:i:'a, Mclal.art:riu., SO 2t), S!ali$ii S:;.l45. 
^attTiitorit, Äer u:d, gt:\ Bruno:h, ‘JUrii.rv. 
sl64, 5ll:v Sdjc',.f\v.:ict S:r. 5. EaH 
Baltskyukar, irfcutüZ\ ^i’oilet, Sd;«::«?^, Äorl'cu- 
iur.fic 33. H. IIT. 
-- •’coima:::*, Sd;Iwicr, 027, Lr-rnen^r. 72 III. 
— ^!isabe ,s'»,Ww.,^berschvncweibc. frischensn.27. 
valrschutt, Ct:iiir, :e6. Rach:w, ^r.nncKw’., 
SO33, 26 I. 
BaUschutzr WiIheIiü,Vach!mür..3L9,0!raeieilr.il. 
Bttlrmiö, ^ci)ür:T, iHciIer,0 34, itcpcmif’.ißstr. 14. 
«dttutiför Max. ^cr*. m<t, 2-.-.ri.:S- 
strafe SS. 
Laly ?. a. 3aI)I5 ;i. Lalz. 
— öalier, Bäcker, X31, 38 H. UL 
- Max, 3it;iasiflt. *• Gas«, Dai'er- .1. elt!:v 
A.:Ia.?,, X31, Msetcmflr. 4 Emg. TBiU220. 
— .'Irliir, Ka.ii'n., XllS, 2RcVtrht;i;;itr. 10. I. 
— UUlijelnf, jt<nzfi!:., Öl?crlcttciii1!}., G(mrlcttcn* 
b.UM iljcx 7 II. 
— C :*o, ^r^julfilinr, Siefiiic, nivmniflitr.oIII. 
— (fhriftiav, Magi'!:. ’-Büri'iV*vi., 0 17, Stist- 
Allee l- lo IL 
— ikn'ir.Ma!chinc'.:ua:t.,0l12,L':..iUscs';lr. Ü71V. 
— ‘jtidjatd Mccha'.nk., ‘^v54, Lüuci'st-.. 57 Erdg. 
— CttUJli,ytfijifim:., pstnfo:o,IitcIerS:u-iöEnJg. 
— ffhjsttb,9lniincr,5ncbci:sl'.i,J?aiiH'rfh.2I.El—2 
— Wilhelm, Bd?i:fifcir, 0112, T3(llc;>ri'jr;- S:v. 36, 
— Mlairt, N4, Pergsu'. «>H. 
— Xnhü', stifcihii',. Portiers».. O l»2, <Br-i;v 
bcrgi’: S:r. 1.3 H. IL 
— Vl.tijii'tf, ;lÜlp^ jleriierf, £Oo»', JliDxitrad 
\\Ui &4 nr; 
Baltzer t. a. iÖaijcr. 
iflaifcrmMt-, 614, Oilsjatidnncr.str. 06. 
— <>!«;;,1, 18elf. Cfi. öautai :i. Vvrtr. 3ioi im 
Ni'ichslol. ^Inu, MlmerLb^.. ^«''anisme S:r, 3 
m. T. um er^rt (BK Deu:schc Bk.j 
^rinfiolh, 'Sii-i Ar5, '’te.ifoIT):« ici::c 
firnyc IV 
- X06, Schulür. 13-10 IL 
- 'Jlifiuiid, SUattitfiM, Usjlaithltr. 
Sir. (14. llfi Zn-g. 
— Vlirftiitbcr, 'Dium)vnlb,-V.;f:il;clvirir. 9 
7. W- 384. 
Euge^, C6<rin^fev, Sihr.erfbt., 
siratze 10 IV iPvkt Halensce). T 360U. 
-- ^licntid', £ffciiiigfii., 3BiUt::üü, .vo:;ylizr. 
T M 3-120. 
— .Mrihu;, jtnuhv.., St^CiuBg., Bchnn.-. 38 Zvrg 
— staufu'u, lih'inlcfenbf.. ^ufiuSUr. 34, 
ilsiifStld'’, 5tanr:::., N113, Slviln-flft Sir. 3 II 
3 schrieb, Aatifn?., Lichters., OU’üm'ir. 29. 
henuaM, SirgliV/ Ailirechlsir. 30. 
— A^ lk, licv.ttc, 0112, rravcstt. 2 1L 
«Hiiftai». OWonlem, ^c^kölln, Nieiiketzslr. 7 
(vvioistid>, Pol Svfv.,Lichters.. lWarrd;iictit:. 'XI 
— ^eorg,L.b.PoltassiII,WUi:ierödf.. Augüstastr.38. 
^inl)o!d, teitfr, , 'JUiil-t- 
fimne .1 Oh. JIL 
— Will'., Urrfuri’’:, Wf,7, ^wkerrstr. 16. 
— Wilhelm, Vrcthi«:,SW47, ^cri.lwcnrcimr. 24 
IV T. Mr. ^54s*. 
— <9ustau, 9tcftur, ’D^’.utaiut 
fimficGlLSdiulri I—12, Wniufonmufl.l—l1':. 
— /jrUöriffv Sd)iö':ci, ^ciiföUi!, Hcrmar:ns1r.l74. 
■— E^lark', Sd’ih'ibrr, XO lP, Slransterger 
Strafet 7a II. IV. 
— M.'^. Ötidjdnitsibrurf.jXWi}!, 18anbcIUr.4iIIL 
'— <5lifst!3ci(’, gcl'. Lccire, JrtM, X«'§, Schuf* 
kratzt 13—16 Js.. 
— Marie, Tladt. Le? rerln, SW47, Hagelberger 
Strafec a m. 
— ^Sisic, ßfE. l!?c£i!ii:g,mi., $ioz;\", FrirLkiiau, 
^c.ü igstt. 0. 
— ?ie:ttci:ciri;i., Suift£fr::vf., Amc«dei:r. 
100. 
Sfimalicilr, Lchcnevg., Äruucwaldstr. iö. 
— Emma, gch. Arv., 9ßiliiicrfbf., Augufta» 
slrsiöf Cö Es. X 
— Ut'nnc, ffiiv.y Äcükövtt. Sanbctjlr. 11 m 
Valykt» Martins AaugisK.. -Zchömöx., Mnrnn 
Vullu'^Str. 40 J. E. T. y?Ibf. 8313.. * . - 
Baluck, Statte, ^iaherin, 6026. Abalberchr. 1 V’. 
Dalura, Äar.s, ^‘ol m5crf;hn^:. X 1:3,2Jlc\>:xbzw .- 
straße 2 II. 
Lalusa, Friedrich, ©ivbieitiüct. .VWt*, 
Äarlgrascujtt. ‘22 Erdg.. T. Ztr. 4030. 
Baluschek, HanS, fiunftir.al., Sdicnebg., Ha. 'i{> 
siraße 31. 35. JÜ. T. jlif. dfct,V. 
— P, Frau. fieuföffn, Weserilr. 131. 
— fiuifc, gel'. Lpitz, ölv. 3rac;r, S^o.cb'^ 
Sa!zö.^gc'- Su. 4 Erdg. 
— Charloüe. i>-6. v. Pazarka, Prrraric:.', Wu -, 
?le::c Ai'.vvadic. Str. 14 III. 
Nalvan.Z, Hci’itid;, Äutfr/cr, X li, So licüA:..;* 
itiayc 2ü 111. ' 
Balwinska, 3:a.',3tut>cv.*, X3i,!C-. 
Balz f. a. BahIS u. Baitz. 
— Richard, 3u:iIoeit:u:., NWö, 77 11'. 
— Äilhelu:, Barbier, Tchmargcndi,Breite 3ir. 17. 
— itorl, Sidoi/Scn'.r.i., (Sf)r.iIi>j!i'it?i'1.,©asthr.8»jU. 
— Bruno, Bez. , Schönebg.. Scöaivtr. 5 UC 
Gustav, Ctfli'siiüi::., 2lchicr|., Marienfett ci 
Straße 99 Erdg. E 
— 'Tail, Eiscuv. Äca.ui, SO -ibioLgiüir. 
— chustav Eise:^'. scfjaliu., ßtchtctf., VU'.vtiiduet« 
selbe C II. fliest SteflUe). 
— Karl. Fahrrad« u. Nähmas^iiicnydlg.. Rep,na:. 
Äerkst. u. öliuderwageu, vich!er^, Itierltn« 
l30u Erdg. T. 409';-. 
— Erich, Kleischeluislr., NW67, HoykclvSkysl:'. 0. 
v Erich, Valvaniseur, S030,!lNiin:eii|feJitt.<KJiX 
- ^ärluercides., ?dji.i'i:gcr.ö?, '■Frei:: 
Srroyc 24 Enlg. t^Botjv. ?h. 37) T. 
,— Carl, chac-arb-, Neukölln, Äcscrstr. 93. 
- Hermann BalB,®st[ttt'.,:Hcftsiiirm;i„De.!» 
lcheö Hauö", SchntfltQcndf., Ereile Sir.34 E 
T Dszb. 374. 
- Citv, Qttmciv.bvetx., iRpIcnisuV, Ha^pckr. '.37 
^fid)atb, 'VhVcr, 'Sdimurnciiiti., SiNjoci stv.n. 
- Oll.", .yn.;öhic:i, X0 65, Wuilyer Slr.J'H^nii^ 
■ Mar, jTn:,siit, 0112, 'Vrüul"'rger Str. 10. 
- SRuboli,Staujtr„ SdjmtogenbtiTt, ^uvt StU-i a 
I. E T Pszl' 1437. 
‘-Öiüi, Äst;t’;r, Sh'äliv- ^riV.ä’C.ihiiinfn"! 
Siraßc 8 K* Ji (Post Sithihbcl. 
- Aua.:st, JtiL X24, %m\t\ Sir. .'X) 1Y 
— JSityctw, >hv.<\i)tT, Teufel!'-, Srvtbr.c1',# 
rirnfic :S uü. II. 
- Vliig;;*r, Vi'...bii'., Sa’ntrtr«]!nvi, jirciie 2:;.23F. 
- i}ra:i3AM:;Mo, SriiinarQC’ib:, ^uil» Hu.l^l.E 
- Herr"., Lvwtv.',Lichters.,r;zdau',n^. 
— -Hüls’cl;;:, Lsi:;!))r, ßlrsjtnf, ilii.v Sir. M-“. 
- sCfio, Lehrer, Bi.bdi»su. 40—4U. I. 
- Aböl', Mcilci, Mariend^. l?aiif)uiya‘Str.44 If. 
Ernn, Mairr, Sä)wargendor', Brüte Sir. 17. 
jÜ6cv,jRauri i,5iai;ci:f..Hii'bc!;6unjbitm:ivrX)IL 
;!\\r.?ru; jpilmei Londfmui'fir. 27.''. 
— ftih'trM, Maurer, Reinickcnds.,BLrlincr'Str.^2. 
- Willi, MetaUaü'., 0112, edreuintk. 11 X 
'inUd;()M., Schwcwvjcnb^ 43vc\ic Str.2^ 
Äuliuö. Möl'l'IiwI., SQM\ 4l {. 
- .^r:ebr:d'.M«.'ntcur„ 0M, Mnjuntifswü*.^. 
— Herna.''::, ^iVnicuv/Jtcfntiliul^üvlhi'hi-^SOk. 
— Trr.st, j??oUii!If«iii,Ycr.’pvllu't, ,>xittttrii.MnV.* 
3tr4f U4 nh, IIT. 
— Wilheln», Pension'U', v ji!ii-innnnfrr 4 IL 
— Wilbelrn, Hcnfirimr, 'JSil\nnth(.t ‘JÖilf*.clir.5* 
ant 10 Oh. I. 
— Ernst,Rentier,Schmarg^.b^-, ’tiwiiv<5».E. 
— Friedrich, Anilin, Bdjnnu Gcitf,(, Spandai.er 
Slrasjc la I, E 
*■ Louiö,Neiriicr, Sd)maiijciiM.,ilrci*fStr.28. E 
— Wilhelm,Nrttti^,Schmarstknds..'Lreitr§ir.<V).E 
Sriv, Schlo'^'t, Neiulckcnd!. Haui'rstr. 60, 
Ma:;, Sdnolii\, X37, ölivrinu Str. 11 ß'i;', 
Wilhelm, Sci ltiü'i, <?l>otli i'vi l«:, <fcisli;bsi<* 
*trafef 14 iih. j). 
— Tmil, Schucibertv'iv, Schnuw.^cutf., CTuv.c« 
'tra^e 10:i I. 
ftrtU,Schi?i‘ida,(?iitnrcuiiiri’i, tVveimfii.t)«',]!! 
— Hftii!am2:)chU/,N«)Üb, üi-lm,u>iSii.3Enl{.:. 
- Ht’riv.tv.v.-, lavier,. WHmtüvi, WajttiturStr.v. 
- ?tuo.«st, ‘icamf.NW 2!.Crtseldcr ri:.- 
20. 
- ®iiftau,3i<lstruitiju/.,X30, Sl iui|ii. 13uEiil^, 
@i::Utr,'.’i;!v,iiheIhMri)t X37,.>inUrinicimürf7a 
CIM, 'Hudilialicrtn, Ifivufi'lhi, ‘Iftvti; 
7ich stvayc 10 II. 
- Mar!«7, Bu<t»i'aiteri^, .fiiim'tfi.'-M, ^er! > 
'tratze 31. 1'2. 
— Chcnlol!?, ßvV\ Manie, XOu, 
Schulftr. 44. E I. 
2da, qel'. u;. ^u-irirciiir. 3011. 
• Marie, geb. Ltaincn;', Frau, Sdjmaranibf, 
Breite Tuche 29, 
— iZouisc, gck Schulf, SchiiHbu;., 
Grunowaldst.-. 14 I. 
— iJtcririib, Oclin’iin, 860. i>iihitiir. 13 Qh.-Iju. 
— Bnü.thürr, N37, Srmti^Ktgr.- Sir.3t>Ii, 
— Anni, grb. Schü;., Neuiierc, \V 02, SAiC» 
(tra&c litt 71. T Ä;f. 4200. 
1- Helene, Fra/, ycrtäufrriii, Sü)i::argei^'., 
Breite Str. 5 (II). Erdg. 
Bcrtha. Ve-w^tcrii', AV30, #wöii. 24. 
— 9U6etUttc. ü«l'. MehlS, Ww., ’JtcltncZctids.^cv 
:jncr ^tr. 32 JJ, Enlg.X
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.