Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Flatau 
627 — 
Alechzigs 
M 1. 
Flatau, Cito, Posischassii, Pankow, Llttbcn, 
Promenade 2 Oh. 
— Arthnr,Dr.jiir,J»st.Rat,RechiSaiiw.S.Landger. 
I, W62,Siir(ürsten(tr. 74II Mjn. Charlolicn 
burg, Berliner Sir. 168 T. Steiiipl. 2816. 
— IBroisjat6,9iciilier, WEO,3Iiig66iirgetSlr.53H. 
E T. Siemvl. 3038. 9-10, 4-5. 
— Simon, Stcnficr, \V i'S, Wovnict Sir. Ga I 
T. t'jlv. Blol 
i— Jofjaitii, Sdjlofier, Ghailolientg, WihnetS' 
»oilct Sir. 20 H. ir. 
— Ollo, Schlösset, Neukölln, Mateschstr 4 Erilg. 
— Cito, Telegr.Asiisi, Llchienbg, IStjclailr. 411 
■— Sliignfi, Tisdilei, 0112, LicbigIK 9 IV 
— Sllbcrl, ffimlvntl, N20, SS$ue<eiicr-«u.7Enlg. 
»- iölofi?, Zigarreiim, 034, Meinclev Sir. 61. 
— Geschw,Bca»iI, NO 65, fflolbapet Slr.MGli.H 
»- Anita, -leb. Meyer, grau, Rentiert', W15, 
'öicgenzci. Sir. 3 11'. T. llhld 2167. 
— Maroarelhe, Seifensibs, NW 6, 3$il“iiitifer 
Liiahk 46 fertig. 
— Selina, Slcnoipniinii, Glwiit’iiciitig, Siebiiiju 
flrtißf 1. 
— Joljminit, geb Herz, lt>lo.,X066, Botzowsir.30I 
I>. Flataner, Llgem, SM, Jnselslr 13n II. Cp 
TMpI.SO'W.n—10,4—6, ffioljn. Cljarlollciibg., 
Sliebnbtiir 10 T. Stcinpl. 11670. 
Otto Flataner Nachf., iianfljauS, Mniut 
|afiurli)r.$et.,Nr.ü,S!silictfn.l63T.virtii|nllfi6. 
Jnlj. Kusiav CaSpary Cp. 
ftlntnticr, Ludwig, «tnitfin., W30, Sueijcm 
Sltatze 7 IL 
— iBiar, ffanfm 026, Jstetan&orslrasjC 33 II 
T. Mol. 2284, |". XcitlWtc .("lerrcu Moden 
Max Fletam. 
— jJiaj, .ttnnsin., Nöl, SBcinl’Ci(|3lt't|i 7. 
— Robert, jtmiini, NO 66, Win$tlr. 23 T. 
— Slubols, Siansnt, NW 62, Iljomaiiitvsli 27 1 
T. Hansa 174 siehe ParlieWaren Ha.ik 
lllnbolf iylnlniii’i. 
— Theodor Flatauer, Linoleum it. Tapeten. 
051,9ioienllialerSlr.261.T.;libn.SU73 [BKTcttl« 
(chc Sf.] 
i— Gobr. Flataner, Linoleum, Wachstuche, 
6)umini|loiic, NW2I, ffiilSimdei Sir. 24 
T. Mb. 3034 [BK| Jnl, Max Berqer. 
»— Schellt’/ Ob Poslassisl, l£(mrIoltcnbg, Spiet. 
Iiagcnstt. 0. 
— ßottis, Privatiet, NW r>‘2, dalviitiu. t’> s. 
— Cllo, 3nl). r. ramm. Ptivatschulc, 025, 
2it(ijeit[n. 23 Iir. T. Kgsl 801)0. 8—S linb 
jlciitöllii. Derllncr Sir. 67 T. 116. 
— Hugo, Sicnliei, lyljatioiicnbg, Sljbclfit. iti III 
— Cllo, Rcitlier, N W 62, Calvinsir 8 I. 
■— Aböls, ScMofiei, N 37 Stoinciniinbi’V Sir. 
Jlr. 123 ir. 
t- Nathau Flatauer. 3Bnchäliitlj, Ledertuch 
Enqr.Hbla.,02, Sicne Rricbrich|lt.3 Tflglt.3905 
IPosucheck-Kio. 11606], 
Jenny. geb. LcMcnboiuSlu, Flau. X64, x'otfi 
ringet Sir. 41. 
— Johanna, geb. £tiefe, Privaiicre, NO 66, 
Bötzowslr. 28. 
Fells Flater, FonbSinaklei, SW II, HallescheS 
llfci 27 I Cp. T. Lzw. 7214. 
Qnstav Floter Nig., stnüpjc n. Fuiicrsioffc 
Engt, 02, JTlolierfir. 17-10 II T. 3lr. 769». 
[BK] Jnh. Lnbwig Schemel. 
Mater, Sllireb, Rechlsanw. f. b. AmiSger.Berlin- 
Milie, SW 11,HalleIche§ Ufer271, T S<to.7214. 
— Louik, {Rentier, WlG, Lnbwiglirchplatz 9 I 
— Wilhelm,Zahnarzt,SW ll.HailelcheSItfet271 
T. Sjtu. 7214. 9-1, 3-15, Sonnt. 10-12. 
— Jcitni], geb LtKuct, Rentiere, \V16, Pfalz- 
tnrgci Eli. 12 I. 
— Johanna, geb. üeoy. Rentiere, W60, Ban! 
bergtr Str. 0 I. 
Flath, Seora, BuchdniS., SO33, cfitlivet Str. 
Nt. 09II. Erdg. 
— Pa»l, Kanfm., Gtfjonebg, GrmtnAilr. 39.40II. 
(Post Friebenan). 
— Aug, Kutschet, Chitrlolteitbg, Oloslnret Pla; 
'Jlr 2 H. 
— Georg, ÜBelfrnstt., SOSii, iHati6oriit.il H.l. 
— Alsred, Ziseleur, SO 3(i, ’Jleidienbergct Str. 
Jlr. 145. 146. 
— (fiitiiie, Näherin, 614, Scbasiiaitjir. 11 m 
Flathmann, Johannes, Gencrallelr, ÜJlUgl. i>. 
Hai.s b. Abgeorbnei., Wilmeräbf, Branben, 
bnigüche Sh. 26 1 T. Ilhlb. 1174. 
Flatlng, Franz, SBofyAeor.v., Paitko«, Hryitsir. v. 
$!«<», Jda, Fabrlbesitznn., 814, Kommaitdanieii 
.strahe 04 T Mpl. 1374. 
v. Flatow, Hans, General b. Jnsant. j. D., 
Etz., W15, Fasanenstr. 41 1: Ilhlb. 4013. 
t. Flatow, Warenagent Gesch., N 37, Weib-»- 
Bnrgcr Sir. 19. I. Cp. T Ndn. 9419. Nachm. 
2—3 n. 8—9. Jnh. Leopolb Flatow. 
Flatow, Beriholb,Arzi,CharIoiieitbg., Dahlmann- 
siraße O I. Wohit.WtlmerLbs, Piinzregeitien- 
st ratze 95 T. 
Eduard, Dr. mcd„ San.3U\t., Pr. Slrjt, 
fflunbarzl ii. Öebtirtätjelfer, NO 18, @r. Frank- 
filtlerSlr.40 U. T Stgff. 743.5-7. !ffiohn.W16, 
Kaiserallee 210. 9—11. 
Flatow, Hugi>.vi'.w>!(I.,Eanii.Nitl,pt.Arzl,W»!i>> 
nrjt n. ßjtbiuläfielsct, W 30, Bayerischer 
$Ini) 3 IT. T. i-'jlv. 3348. 8-9',2, 4-5. 
— Robert, Dr. inotl, Snnit. Rat, «pezialarz! s. 
Magen-, Darm- u. Stosswechselkranlheli., 
AVI6, JoachtmSihalet Sir. 12 T. Psz». 4361 
1—2 anji. Dienst, ti. Stell. Königin Auznsta- 
Sanatorium Dahlem, Kronprinzenallee 18—22 
(Post (üttmeltmlb). T. 5—6, 
— Fritz Flatow lab. M, fc F. Flatow, 
Bangesch., Gnuiewalb, BlSinarckallec 29. 
T. Pkzö. 3266. Jnh. Ktltz «. Mariiit Flalolv. 
— ^ritz, Bauinilr. Grunewalb, BtSmar<Ia!lee29 
E T. Pizb. 3211, f. Aritz Slalow. Jnh. M. 
ti. F. Flaloiv. 
Martin, Sniimm, ©tunelmilb, Sivintnöstt. 28 
E. T. Pszb. 3432, s. Flitz Flatow. Zich R. 
n. is Flatow. 
— Jakob, Mnbsabcniidlg, X055, Sttblonf'f'.iirnfic 
yji. i il 
HugoFlatow,i'tid)biitrfctet,3!cf!sttuciuii(e(, 
N24, fiauäintfsli. 7 Enlg. n. I. T. Nbn. 9387. 
— Adolph Flatow & Co., Taiiiemiiiiiilcl 
Fabnl, SW 19, «Tfliiseiisit.25-28, T, Jlr. 2071 
und 5020. Jnh Snblti. Karlbanni. 
— Leo, Dentist, 027, HoI;matklstt.2I.'I'.AI« 3f>91. 
9-1, 3 - 0. 
— Gnstao, Diener, W67, Alvenklebeiistt. 12. 
— Richarb, M., Tirellfb. WegSmelall 51 (8, 
Qhiirlctlciibg., Wrolinanstr.3 II. T.SieiiUJl ri683. 
— Otto, Dreher, !RcinirfcnM„ Hollänbersu. 15. 
— !f. Flatow & Co., Essenzensbrl, 026, AI. 
SUetinbctslr 28 T.ffgst 3712 sSX TeutscheBk., 
G ii. Mnielb. drei). Bl, Te|>r. 0, 
’Scii'chcrf Sio 18C87). Jnh.Rorttz FlatowLp 
Karl Diiihnfc Cp u. lEmt Roelhig Cp. 
— Alfred Flatow, Fahrtäber n. Zubehör 
CnqroS, ti-fljori, H14,3lic>mibttnenjti. 49 Ertig. 
T Mpl. 4008. iBK] Wohn Nr. 60 Iinlg. T. 
— ’JlbolF, Fnrbercibes., Schönebg, Mnhleii! 
striche 2 Zw^. T. Kts. 7868, I. H. Flatow. 
Max. Äniilm, Wcbbing ©arttge, N66, Sdjul 
slrahe 3—6, X 66, Mullersit. 241', Wohn 
(Sljartotienbii, Sijbtlsti. 40 T. Steiiipl. IjlII 
— Theodor Flatow, fitonuffiroisfambfg. 02, 
Heiligegeiststr. 19 T. Ztr. 2471 sPosischelk. 
nlo. 22646J Jnh. Bkax W. Flatow. Cp. 
— Friedrich ('iärinet, IetnpiiHof,!8trliiictSlr.01 
— Joseph, Öci.cialagctl bei rieipjigcv 5c6<m>- 
uetfich. t'lcf, ii. G., iüilmerSbf, Holstetm.che 
Slratze l7ir.T.¥Mb 6256|'?o[l(chetf.(lio 36813J 
— Salier, BeschäsiSeliirtchlg, ISljarloiitnbmg, 
SchilTcift:. 91 T. Sleiiipl. 1520. 
— Wilhelm, ('Itünlrainhbl, SM, Dresdener 
Sluific 106. 
— Samuel, Handelst», N013, Seibeliti. 10 ITT. 
— Leo, Hanbelänertr, SW 11, Jtcr.iggtSuer 
SirnfjC 6-1 IIr. T Kts. 6726. 
Äiignsi, Jnvnltbe, SO33, Mnjka.iet Str. 12. 
— Bomharä Flatow Sachs., Karton 
SBinstetfnrtensbtf., 8016, UöpcnitfeiSh, 116 
T Mpl. 2277 [ipoflsdjtif-flio. 41385J. onli. 
Paul Wesiphal. 
Jlbolf, fliitiim, NW21, Lübecker S«. 22. 
— Alex, Kausm, 026, .(toifetftr. 33 I. 
Alexandet, Kausm, 017, ®t. Finnl'iirlci Sli.3 
T Alex. 4714. 
— Carl, Kau Im, Oiierschoiielvetbe, Nalepasir. rt. 
T. £6. 84, 
— Erust,,Kausm., letnpelhof, ÜBetbetfir 20 
Felix, Kausn,.. Gljiuloilcnbg, Schluicrstt. 19 
T. Sicinpi. 14419, f Ebmirnb Leon. 
Georg, Kausm, Schönebg.. Kutzkowsir. 11 II. 
T Lzw 2685. 
— Joseph, Kausm, NO 65, Esmatchsi. 27 III 
T. Kgsi. 3083. 
— Jttlnts, Kattst», tiitmctSb?, .potycnzollenv 
bamnt 186 IH. T Uhlb. 5123. 
— Katl, Kausm., N055, SBtnSstt. 42 I. 
— Soniif, Kausm, N055, Esinatchsir 12 TK 
— Mar, Kausm., N 37, Chorlner Eli. 46 1 
mn£ffnii|m,W60, «ntfjobllr.iorc TU(ilb2413 
fflioi W, Kausm., W15, Hofjeiijollernbainni 
Nr. II. Cp l-.Pszb.7586, s Theodor Flatow 
». (imiltr Eli er. Jnh. Mar Flatol». 
— Max, flmifm., ShatloiiciiBg, Witzlcbenstr. 12 
— Moritz,Kansnt.,irharIotlenbg,Moinm!cnstr340p. 
T. Steinpl. 3612. M. Flatow & Co. 
Sally, Kausm., AV50, Spicheriisti. 11. 12, 
s. Lettner & So. 
Sally, Kausm., Gljatlolicitbg., Sljbtisto. ‘!0H.: 
T. Pszb. 2661. 
Samuel, Kausm, W16, SchöiitPctgetlltet; 11T. 
T. Nlbs. 1506. 
— SBiUl), Kailsm., N6C, Mülletsir 10 al, I Mb. 
2370, ]. Hugo Kausiiiaitit & ITo. 
— Emil, Kellner, SO 26, Nani»>nstr. 7. 
— Paul,KoloniaIwrhblg.,Oberlchoneweibe,Walb 
strahe 19 Erdg. E. T. 
— Philipp, Korrektor, Schönebg., KbmiSferstr. 12, 
— Richard, Kücheninftr., W 35,Lützowstr. 106 HJI 
— H., ÄmislfStbctei, Schaiifeiistet« u Innen, 
bctoratloiiästosse, Schönebg., 0Jlüht.’ii|lr.2Zwg. 
T. Krs. 7368. Jnh. Adols Flatow. 
— Snilii», SWrstfmct, NO 65, Pasienrsir. 47H.UL 
Flatow ö Priomer, 
für Innenausbau. 
loni 
W10, ViktoriasfraBe 29 
Tel. Nollendorf 2920, 2921 u. 2922. 
Fabrik: 
86!, Gneisenaustr. 66 
Tel. Nollendorl 2920. Z821 u. 2922. 
Inhaber Frau Eugenik CzapSli n. Fell, 
Lzapkki ;i. Moritz Hlrschler, Ardjlictt. 
5V(«<01t>,@tifi,.Riil[chet,SW47, (nigclbtrgtt 5n.3b 
- Reinholb, Kutschet, 0112, Mirbachslr 21III. 
— A. Flatow G. m, b. H.. Labeneinrichlz, 
017,Frnchlslr.3(iT.JII{(:.47M|BKl®cfd)öslfsiibr. 
Atlhut Flatow ii. Frau Stlma Flatow. 
— Fv„ ffliedjauU, S 42, ‘fludower Sti. 8111 
— Erich, Cbeilchr, NW 87, Solinger slr. 8 
IR T. Mb. 9163. 
— Ernst, Dr, Obctlehr, ^hatlolieiiög, •i'ul)ctiii 
allec 6 Enlg. T. Wilh. 6864. 
— Bernhard, Pappwr., SO33, (Sfalioet Sir.b8 IL 
T. Mpl 15231 [BK Drilliche Ss.] »ohn. TU T 
Fnötf. SO 26, Naunynsit. 38 II. T. 
— E, 'Jtenlner, Csjailolleiibg., Blelbireuiir 18 E. 
— Heriiinnn, Schleifer. SO 36, Heibclbcrgcr@lr.28 
Fritz, Sdii’eibcrnistt, W 30, Barbarossasit. 3. 
— Herrinanii, Schneiberinklt, W V, AnSbacher 
Striche 26 (lli. Zwg. 
Mai. Schneiber, N.I7, SHiinciniinbei Sir.31 
— Michael, Sctmctbcr, N 1, Sdjlefltliti '±2II. 111 
-- S, Schrifisiellti, AXT60, MrnbcrgcrStr.39.40 
Eriig. 1-6 
— Beorg,Ob Siabiitl'.,SW47,Siaiibachsit. 13IL 
— Georg, Dr, stellt’. Siaal5ittui>, üichterf, 
Ptomeiiabc.ilit. 10. 
— Ferbinaiid, Tapez, ÄtliuerLb'., ttl)Iandslt.l25 
- Willy, Bers. Beamt, öiiwieiibf, S<fifi|icnflr.l7n. 
— triigen, Sierltef anSlu Höiilcr, CIO, Miebcti 
wall slr. 13 M, Wohn. N066, .'itblonStiflr 4 
T. 'Tgst 1789. 
— Stilln, Scrlrel, NW87, Katietin Augujla 
Allee 110. 111. 
-- Jalob, pen! Wachter, N4, Betgstt 79. 
— Atizttst, Zimmcrpol., Schönebg., Wilhelm 
Hauss-Slr. 2 Enlg. (Post Rricbcnnn). 
— Hedwia.geb. Matkuse. Dainenmob., Schönebg., 
Hanpisi>.3v T. Svv. 6382. 
— Anna, geb. i-iofj, Frau, N39, ©etidjisu.3211 
— Emma, geb. Fricbebeig, »iv. Konsul, W10, 
Lützownsei 111. 
— 6111s, Näherin, SO 16, «chaserstr. 1 IV 
— Marie, Näherin, SO26, Simmiinlir. 71 H.IIL 
— Berlha, Ptionnere, Fricbeimu, Sliebsti. 7 I 
— Eliesabelh, geb PogeS, Rentiere, Charlotten 
bürg, KönlgSweq li. 
— (Ellen, geb (tinmei, Sieuticte, 'Vf'J, (fombiAic: 
sttahc 7 I 
— fitim, geb. Itmibetg, Meniitiv, JSllmersbf, 
fflfllitzelllf. 2 II. T Lzlv. 2595. 
Johanna, Selteiärin, Charlottenbg, Frede- 
rietosh. 14. 16 Enlß. 
— Frida, Peifniiferiii, dsrarloileiibg., JfueicbccT 
fitoSt 28 Etilg. I 
— Franziska, ffllu, Ifharlolleiibnrg, Wieland- 
(iraiic 33 6Ii. Erdg. 
— Stimm, Ww, Charlolieubg, Snbclsn. 67 II 
Flatow-Sobädler O.m.b.H., itleiber.Hstlc, 
ffiänlel,Pelze, W 9,PeIletniestr 61LT.911bs.1506 
ti.T.ßztu.3919 [BKGov.tu.ii.'DiSc.St., $tpt.N]: 
6lefd)ä|ISli"ilir.Finnfflaiic3laloto ii FrlMarlha 
Sdjäblet. 
51«tfrf),i$äsnr,Sdmetbctmiii.,0112,3)lüggeUtrl31. 
Statten, Hank, Dr, Wol). Mediz. Rai, Arzt, 
Kfjar(ollciibg,Staiilfir.l47T.SteinpI.1738.4—5. 
— Jakob. Tire».. SAVG8, Gljittloilctistr 86 III 
— Amalle,Rentiere,Lichters, linier den Cidien63I. 
Matter, Karl, Kansm, Wilinerkbs., Lauen- 
iurger Sir. 23 G!i. IV 
— Philipp,Schlosser,N65.MLllersir.l26->.126IiII 
Miigu(lt, geb. Cljltidi, Ww., 61aftlv., Nleder- 
schöithaiiseu, llhlanbstr. 68 OIi. Erdg. 
Flau, M,. Schneldermstr., Netilöllii, Gilltr. G. 
Älargtiliie, geb. D«Ise>t, Privaiiere, Netilöllii, 
Erkstr. 6 1 
$Imtflcr,6mil,9)tiilicr, Fiiedenaii, «TiriSflr. 181. B 
11-3. 
Flaum,!.'eo,HaiideIsin.,N66,MalpIaqneisir262SL 
-• ZdiSIaw, Ingen., W1C, llhlanbstr. 48 IV 
-- Leo, Kausm, W57, Slcininctzslr. 21 1H. 
— Snlomon, Kausm, N37, Metzer Slr. 22. 
— Diencgoil,Kutscher,S026,Ne!chenbetgerSIr.3!i. 
— FilcSittd) fttnfllongeii(ühr.,.SW'29,3!oitttz(ii.31I. 
— Jgua-, 'ffiettuiiit, Ableröhos, GciiossettschajiS- 
stiasie 16 E. 
Flanme, Hermann,Kans>u.,N 20, Vadstr.30H.HL. 
— SImi«, Fron, ¥<Tlii,i!ttHi, N20, Chrtsitüitm» 
stratze 126 IV 
Flannieiibaiiiii, Letmolb, Kausm., NO 66, 
WinSsit. V. 
Fltiumfitljrtff, Naihan, Sdjntibet, N 37, Sirit6* 
biirqei Stt. 17 11. 
— fioli, i'läheiin, C64, Rückersir. 1. 
Flautrr, Hcrmaiui, Kamm, N043, ajieijcrbect« 
strafe 7. 
Jno, Kausm., Ailmersbs, Joachim Friedrich- 
slraür 30 lPost Hnlenscc) T. Pfjb. 6663. 
Flebbk,Henty,BsiroasItsi,ü!ettkölln.Mare>chfti^.S, 
— Cllo, Öl'. Postassist., Fticbcumi, •Sttibeii« 
tatirfisir. 60 IT. 
- Karl, Posi!eIr,a.T., Sriionebg., Albeitstr. 131. 
— ffni’ini, geb. Höhne, Bahnschaffiilvw., N68, 
Lljcheiu’i Sh. 104. 
— Hcblfifl, Ww, Neulollu, Foniancsir. 27. 28. 
Fltrf;, Hrriimnn, Architekt, Wilmersbf., Hilde» 
gardsit 16 a 1. 
Flechnrr, Hermann, Friseut, SW 19, Komma»« 
bnitlcniir.88Enlg. Wohn. S W V8AirassierIlr.il. 
Heniianii, Kohlenhbl., Charlotlenbg., Span» 
datier Detg 21. Wohn. Nr. 20. 
Eduard, £b. Posischafin, Reinickends., Norb- 
bahnstr. 16 Erdg. 
Reinhold. Sdiuhmmstr., AV16, Ilhlandstr. 144. 
AinanbnS, Tischler, Fricbenaii, iSSIeababencs 
S lras,e 79 II. 
Paiiline, Schneiderin, W57. Gutiitflr. 29 H. 
— Marie, Wirisdiasierin, 11, Bernbntger Sir. 
Nr 29 H. I. 
Anna, geb. .yoficiuiet, Ww..369.Kraeseslr.36IV! 
Marie, Ww, Wilmcröds, Badensche Str. 30XVI 
Cliilic, Ww., NW 6, Bitkeiistr. 3-1. 
Flechö, Hans, Gasiw, X \V 7, <9corgcnstna(jc 29 
T. Sir. 4467. 
— Han§, Schankw.. 017, Ftuchistr. 31 HC 
— Rudolf, Schloljei, Sdjoiiebcig, Tempelhoier 
'iratze 17. 
Flechsel, ffiiista», Buchbiud., 017, Grüner Weg 60, 
— Sciifi, 6Jfullct, N20, HBticzcitcr Slr, 33. 
— Oliv, 'prii)(itw,034, Warschauer Slr. 61.HI. 
Flechsc!tIiaar,Aiiiia.Frati,NeiiIöllit,NeulerIi.68.69. 
Flechsig, Aruo, Bohrer, Siilcitati, Oranienburgei: 
Sltasjc 100. 
— Albert, Dipl Zuge», AilmcrSds.. itniharincn« 
strafte 20 II. 
— Max,ttmi,',I 'Pinlnr.Wciitolsii.äicgiriebstr.lOHC 
— Paul, itaiifm, N055, Esiuarchstt. 2 IV 
— OSIai. Mechanik, (Eharloilenb., Uljlatibilr. 193. 
— Jolef, Schneider, N20, ifoloniestr. 129 IV 
— Motiv, Schuhm., NO 18, Palisabensir. 22. 
— Patillne, geb.!Heich,N065,Preitz!aiiti?lIlet208. 
Fltchsigd, Hugo, Mechanik, Reinickends, Wppcn» 
ztjlct Slr. 52 Ul. 
— Cito, Webe», N018, Fürslenwalder Slr, 4. 
Flechtljrlm, Julius, Dr, jur., Südende, (trmiime 
Slrafic 1 ([. Nachirag). T Siibtliig 3462. 
— Julius, Dr. jur, Pros., Grunewald, Douglas» 
ftrnfje 11 T llhld. 199. 
— Sally, Reniiei, W 30, finilpolbflr. 28 Zwg, 
T Lzw 9981. 
— iffialiet, lljcalciitiienl, SW29, ti)iitifeimuiir.61 
T Nlds. 167. 
Flcchtnei', Hermann, Ermilil, 034, Ebelingsir.11. 
— Alsred, Fleischer, 017, Siralaiier Allee 24. 
Cllo, Jleischeniislr, 017, Sltalattct Allee 24. 
— Wilhelm, Ingen, Reiiiickenbs., Epensteiiisir. 2L 
— A. Kausm. SO33, Cöpenlcker Slr. 169 IV 
— Alsred, Kausni., 034. Warschauer Sir. 62IV 
Eduard. Kansin., 0112, Rlgaer Sir. 58 m 
— Erich,Kraslwagensühr., 034, MemelerSlr.18.1». 
O. F. Flechtner, Seinen, n. Baumwollwr- 
fabrf. (Langeiibielan), Jnh. R.n. E.FIechiner 
(aicherh.). Berlrer. P. Wcstetiborss, N5Ö, 
ireSiforosir. 9 
CSfar.SDiaglsti ti-uoBeanil., Schönebg.,ffolilge« 
weg 11II. 
— Hermann, ÜMiUmnstr,, AV57, ©oebensir. 22IC 
— Sliinin, Sttildi'iblf. Schönebg., Relcharistr. 4. 
— R., Privatier. Äettzinsee, Sedanslr. 96. 
— Hermann, Schhier, 0 17, Siralanet Platz 
91r. 1. 9. 
Richard, Schi" io, ffliluteräbf, Ilhlandstr. 69. 
— 5Ilfrcb,SchiiIbicn ,9ieiiIöBn,®onaii|lr.l20—127, 
— Goiliried, Stell iitmsir., Nenkölln SIeimuetzsir.3. 
— Hedwlg, jjfrl., Llumenhblrin., Britz, Aürger- 
sirahe 37. 38. 
— SMmta, Feriisyrechgeh, Frledeiian, C6eitlu«m» 
ftrafjc 26 IV 
— Sliigusir, Ww., N20. Hochsir. 1 HL. 
Marie, Ww., 0112, SamaiHetstt. .16 H. IC 
Flcchzig, Paul, Kellner, 034,Heidenscldsir.l6IL 
FlechzigS, Gertrud, Ww., SO30, Sfalltzer Slu 
N>. 46» L
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.