Path:
Volume V. Vororte von Berlin Neukölln A. Behörden, Anstalten, Vereine u.

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

22, 
11. 
60. 
str. 
80, 
S». 
rth- 
2-23. 
12. 
22, 
ab« 
i[c< 
Neuköll« 
— 703 — 
Neuköttu 
Teil 
V. 
7. vkz. galfftr. 8—19, Jägerstr., Leistngslr. 17 
$i6 ‘28, Prinz-Hanbjcry-Str, Zielen str. 
e^ictim.*. Stimmn, Herrn» Rektor, Prinz 
Hanojery-Sttabe ti. 
eiellocrir.: Rüdiger, ©gent., Prinz-Handjett^ 
SlraSc 72. 
8. 8«. ffollrir. 1-7 ii. 20-26, Kopfsir.. 
Leiiinastr. 1—lß H. 29—4:i. Mittelweg, Stein- 
inetzfti. 1—42 u. 81—125, ffiajmaimS&crtcr Stl. 
kchiedsm.: Sorge, A., fiauim., ctopfjir. 59. 
Stelln.: eioBc, O„ fRcnbairt, etrinmcliür. 23. 
9. Btj. Allerstr.,Sriiiici Sy, Hermamistr. 1-94, 
Hen1nrlh,'^r7-I2, .ficrnunf'fiv.lß—34, Leine- 
.llrofef, Shdjtenrabet Sir. 12 -19, Sietjel«. Cbcfr 
strahe (zwischen 4!arlsit>lr. linb öcrrturtMrr.l, 
Okeri'lr, Schitletpromencite 0 37, Gtnnmcc« 
strafte43-80, Wartheslr. tiou Nr. 1 ti? Oder- 
-Iratze, ©itfcfti. 1(3—51. 
Lchiebsi».: Gelteauii, H., Slcifrt'miv:;., Stein- 
mtljiu'. 47. 
Gicllv.: Jden, fiauim., £ienuai:n[ir. 21. 
10. Dez. Fsnir.ncfx, Haicüheid- 117—120, 
4>crmamij)la|;, H-rrsinllwIay 1—6, Herrsiirlli- 
flrasie 1—17. fturlSgartcnjtr., üidjtc’imbet Sir. 
Nr. 1—11 ti. 50—02, l'inMo'.vci 5tr, Cber'U 
(zwisüie'l-Herrfiirth- 11. KtentiMi >, Lchülcr 
Promenade 1—5 11. .'18—12, Seldjtmict £11. 
Wai„>i!j!r., Eci)cn:. 1-15 1;. 52-('i, Biim 
ntannftr. 
KchicdbM.: Acichxl, G., Jlhn»„ 5)crr.:nr.:iplat:" 
SteHuctir.: Eabikrv, )el', Raitfr.i, !Hi>vma:;!v 
fda&c R. 
10a. Bcz. imlcnheiH' i.l -110 unl siliheiei 
ffliitcbczirf, IMininc’- 2:r. 
■ Kchiidcm.: SicSncr, stein’, .f-trciiScibe fiJ. 
Stellt.: Lchillrn.,. Clc-Idncv, yaitnbeibe 0' 
11. S)^., 2toUr.tr  2ir.1—Z 5::.02—107, li'tilM)- 
firatze, Sobbinplnj, Öcbb’ntr, Tm'.iwit. 1 
bis 31 ii, 99—Ul. 6il;n. 10—2% üilaiiiKi 
Skakie. Sulbaitv 1—10 u. 5:'.—Gl, £ei.iwtnu- 
itrnßl 222—25i .yoheciilHV. 1—1(1 7.">—e4, 
SSfarftr., Jlaiier-ijr.rbrid) Str. 1—55, 5iain;ci 
Straie, il'tündjciier Su„ l'ietfniiti.. Vamv.u. 
■ftraijc 1—:: it. 01 -'.14, iHculeriir. 1—20 ». 11G 
Bi? 100, So'nMi'icfim., 'üciir’cl'tr. 1—10 u. 
01-00. 
Edjtebätn.: iUrelini, tiip;. hin, Kain^er Zir. 5. 
€tclli’.: Vli'djm. (iinent, £ii>6redjiit:. 7o. 
12. St». yiu'mv"tr., Coitlin’ier Zaiam62—103 
Clbeitt. !>riiumr, Sncdelilr., Snlbaitv. 11 52 
Sut'icditiiv. 11—"■!, jaiifuiir., ^ais'er-^iiediick 
tetiniic 105—21--,! auEciir, ilcisaufn . ITitcrta- 
ftrass, ÄMiitinS'tr., SiaijImtZjitfcr, KaiOlü’ir. 
-Rene Hodicchis»., ßjiaitr., ’4$am;icrf:r. 4 t“), 
SÜIütWflr., Sioiicrplat;, Siciitcriir. 27—("5 
9inth:U.L SaitSeritr., Scfjmibflttct ®tr.,Stfiiiife- 
firnftr, Sprantcrflcr Str., ZcBftr., Wcich'ctpiax. 
SSeiiSicI'tv. 11—60, ffi.igcmfcufer 1—10, Äeser- 
Itmfic 1-3K lM-L'17,"iUiüm6ni4itr. -14—64 
Gffjirtfm.: L'etjmar.i:, QJ„ SMcnuftr., Cottbn'ser 
Sannt 00. 
<stt!U’.: i'viimi, Gigcuiüiit., Jrledclstr. 29. 
ißeri« criue^r. 
Leiter. 
Pozdzicch, SrauJiircftcr. 
Haupiscukrwache mii Rettungswache: 
ör(üti!2-25. SSadji'Piftcfi.: Arai'.dmktr. Richter. 
Zweite Wache: Cmser 5lr. 132. 
NatttrhistorischeS Tchulmilseunt 
Echulhauk, Boddinktr. 52- 56. 
Seöffnd für b«8 Publikum fonittfißl. u 11—1 
sonst «ach önfragc beim fffttfettmfleitcr 
C. Fächer, 12-1. 
Friihmarlt. 
Mliybachlifer. 
. 011 iefi. WoLciiiqze i. 6. Zeit B. 1. L—30. 9. 
unn 2—8 morgens II. V. 1.10.-31,3. von 
ti—U morgens. 
Wocheumärktc. 
1. Maybachuser, Schinke» u. Hobrechtftr. 
n) am Montag 11. $»nncr$tag $. 8—1. 
b) am SouimC. i. d. Seit u. 1.4.—SO. 9. 0011: 
4 naiim. bin 9 tihSf. u. v. 1.10.—313. svn 
4 nachm. bis 8 abbS. 
2. fitaiioIbeZa6. 
A» jei>. Mittwoch 11. Gfmmfonb v. 8—1. 
8". HerrfnriWatz. 
An jed. Dienstaz ». utoiwg v. 8—1. 
Heu- u. Strohmarkt. 
Neulcrplatz an jed. Dienstag u. Freiutg tt. 1.4. 
iiS 80. S. V. 8—1 II. V. 1. 10.-31. 3 v. 7-1 
NiKdemnSkirche. 
BlmilmiU'. 12. 13. 
Phttipp-Melmichthon-Kirchc. 
Krrmoldstr.-Hcrtastr. (sie. 
Kirchen und Gotteshäuser. 
Evangelische Airchen. 
Magdaleiieiikirch?. 
SBttgftr.' 119. 
Äenezarethkirche. 
Herrfurthplatz. 
^ . Martin-Luther-Kirche« 
Fn'Sa'ir. 50. 51. 
(ftmit(jcf. Vfnrrsraf: Seigftr. 125 T. 95ms, T,i. 
^clitrldi fiiiu.', 0. T, 1. ’Jlfni’m, 
11. SBmi. t. Sercii.irtra iirchl. Slörpci'öm'ic.i, 
IBerititi'. 120. 
M. Gdjitcra, 2. Sif-UTtr, Rulhcnr. 50. 51. 
iSonuS stnict, 3. SjifiinTT, SdiOiti^rcmtnote 10. 
3oh. (Sincr, 4. ’Jifnrrcr, yirilmm. 0—11. 
liitotfl LIeberl, 5. P'airci. Sottiiyr. 3. 
■Scruö üocfiiermara,0. t^anci,Scnnnttiti.!! > VI 
Dito Uschr», 7. Picilrn. Hrntiirlay C. 
(Emil Stfiiihc. R. ‘flfwei, Uiiilmilulat} 1. 
ÄrieM, Paul, H. Puurer. fiavci oiitbinf) 
6irm> 18H 190 
-jelliiei, V:i,io, 10 '^'niror. 2,2. 
UtcliiiUitcinljiUiXU.'V'fiini.ScIniUan.ii.uiubi 12. 
Lic. stoit, He>»i,ch. 12. P'aiui iltiltr.ci £:i. t.’ 
sAnlv'. Sunlriib, 13. Piür:ii, Ciciiluii.. '.1 —II. 
fiiritljbcijj. 6111Ü, 14. '^'cnci, .ijmi'ctrtr 12.1’. 
Zlittf, üiiilii 15. ’y'iivif.'. finii:ol6ftv. 30 17. 
5iili»tircli6«. ti-tflili 120. 
.ieuiiu’, hal, stiv.’cuiir 12. V-\. 
S.iriV'u’.il, ' r.'I. tlit1"!, i'fotr'er 2:r. ')’i. 
Kirchenbeaintc. 
iüciitni.t 11 !liT'’.tmmi5u,'r.: Roilniai.n. £tav"ir 
^r.ctiiÄi-Si' 7‘i llin >a:: 1 ur: '-'ja.l'tr. 12'i.^ - J. 
ficif. ülnroatOii'tit. i-'t cn.i hl 
1'iitluiiH'r. .ytinirul'u’r, Ci lau!'1 Culil.S sitr^c:-- 
djotiü i>. V .'Ki.!',ui'(ililt, 1. 
Jlcantaiui. 'i\, V.hur, Ci.mmm, Din^. d.Kirche,: 
d;ui,’5 t>. lilct’.c^aicH’hrä'c. Sa.itffU. 3. 
Jltiibio, I. Vcijicr, £ri',cm't «. Sitigcnt bei 
Äiidinidjtiu*; bcrSiiuün 5.'iit(v: 
luv.riiftv. H1.. 
•'(iiciiiiJ. Cist.:rtft :1:1b Siiigcnt IvS Kirchen 
choies tcr i’Jttoi)er.tuifiret'«-’, tllcuitrstr. 4y. 
vt’U’n.:, Cr,-.:r';! Tl:iqent b. .‘Htdieitäitii'i' 
bet 3!'tI'pp.:'.';c!iii'.ä:i:’rr..Htvc!’r, 2i!eict';tifn.t ■ 
St m'i ci c 1 bfr:»; ,13 b 1:1 r :ic :il u djr:3ltiqitr.l: 0 
T. 77“. .— . ‘2l-a!v fisii'cr Richm >- 
ftinr; 110. 
fiuftcrci b.c 0;Hc; v.11liti 1 es)e: Hlrrs.irly- 
ylr.S 2 T. Oü'>4. t ;. ii Hilf!, itüiler, Hc><- 
jnrtll|'!«t 2. 
F ü(Irret iVr lUiiUtiii - £;it.f)er-Aiitijc, 
fi.ilbaftv. 50. 51 T. 1G24. 8—3, Smntt, ct’.i’tc!, 
;>i:Ifc::r. 50. 51. 
il ii it c r e i der ?M! 0 6 e in :i 5! i r £) p: 
Sknicnfiv. 12. 33 T.91t.2. 3-3. Sattl, fiiritcr, 
loraufir. 7. 
r.stueioi bet $ Ii i 1:111> . Öl e 1 a n ä t Ü 0 nr 
Kirche: stictitotö'U',, liefe Hcrlhaitr. T. 9102. 
8-3. Stuitcc (tcblt z. S-1. 
Jörn, P., fttnlirabienei bei Sliiitbstleiioiiiirdje, 
Lkigitr. 120. ' •• • 
Sadtniij, ^iltsfir&nhcncr d>: 6>llU)zaiithl!rche. 
!Sci|e|ir. 44. 
Hiltilird’cnbici'.cr i-er Matün - L-Ühei - Kiiche. 
San'a, Fntbaltr. 5t. 
Slljrcnf, H.. .tiili6(ir6)cr.biei:er, t. Rikobemüdlirche 
Waufenür. 12 13. 
ycitdbt. 6nlfs!ivdhEiibici'.er b. Phi!ipp-Mela»ch> 
ihon-Kirche, Hcritmstr. 0—11. 
ßlcincuibebiafouie. 
ffricre, i. Pfarrer, Setgflr. 120. 
Martin, Stabtmiiiionar, Wtifiatbjtt. 63. 
Echöneich, ötmeiuiciclftr, Äraimlbftv. 10. 17. 
Äüchlcr, bgL, inidiarijtr. 68, 
SbieJe, bat.. Kranolbstr. i. 
SiuljnTe, bgT.; Richardstr. 63. 
Wenzel, Anna, (Sfemeiiibeljelfcnji, Kitchgassc G. 
SHömier, Frieda, bzl.,'Hohe»zoIl«rilpIar 18. 
Cübf, Marie, bfll., Kaiser ,~rtc^ticö-3tr. 170. 
Weber. Aiiabeth. bgL, St'aitcr-iyiiebtidj.Eir, 27. 
•ÖeuMcr, grau, dgl., firmiolbftr. 16. 17. 
Vocell, Seria, IgL, Schilleirrovieitabe 42. 
IVeii, Hebwig, bg!., Aeichfclstr. 8. 3bfa!ptv7agc. 
Diakoniffknstationkn. 
I. 3oitn5iiv. G8. — 2. Fuldastr. 50. 51. - 
8. Hernimmst!-. 6B. 07. — 4. Kalifenjtr. 12. 13, 
— TchilleiproMnade 42. 
ÄckräbniSplatzc, 
1. Kcrafir. 11G—116. 
2. Rudower Str. 16—20 in Dritz. (Stäbl.) 
3. ÜSarienborfei Srg. (5töM.) 
Aatholischs Airchcn. 
Pforriirchc Tt. Ginnt. 
('JtL'iciitr.injtiuic’. 
!$ii:'^ya,'.dH'r:;'2l. b'2. 
OJelitliihteit. 
€)ill'.i?, illfiuur, 't‘r.:'. i, aiibieilj 3' Gl. 
IVi’Ijücr, 1. Itstfi'üti. V:;i. V7. 
't'emcjaf, 2. stapton, Priii-.Huü^l-ir-^.i. 81. 
'M, 3. ititpliü’ b.rul"-|. 
AirLtjcut>Dificf<cr. 
.Xictiiciom 61,>■'.!. üti:n,-t , 
V^l. Gctiii Vidr ,L JHoKcrufe’. 
Uuidite, ►Jmimein >:r. >ri'l.'di ‘.'lil,,tci 
jji'üer, 'duieidcu.',':. £pr.'i>, illibciu.. 
ü!cii;cii!^cvcitrctiir.,:. 
-’lruier, Sc! 
ZoriüiT, ?tii.;>,T. 
Vii.uiiMiivwi. ’.'Ul :.:cr. 
äVcuw t'i.'ui:. 
iiiii'c'!«. S'tiiiiitev. 
J’i'u:.|i:: .va: 
i’aJHiU'J.iif. iimitri. 
ji jü -lii; i-.\ !- 
mitr. 
'ik'icti, Riiicat. 
iMiiir, .ilr.ii'm. 
■IBlIu-i, :H,')nl'. 
Sei*, .;imi'-ri:ii. 
’J j'.'l. iSu.i' 
. .0 ,'i ipe'u. 
ll'l’l.'l . •{ 1 tl.il’i4 Ici 
'‘c 
ÜfOIJ I’ 'tilli'I.'. 
l'n.t’, .‘li.'riin. 
'lü.'.ii'ii i- Zv’dilum’tr. 
U’nj : ;ru. 
Ertili’.ic!. ;i.!(a:i''eS(i 
ircjon.'i', 'ti'iiitu.i. 
Su'h'a, etl liciXu- 
m'n. 
iVnrii. polier. 
0(ftt&ittif 6. Ätrtüriifrifc. 
iM'.l 1. 
<tivci>vii6cauitv. 
•;ii.ri.‘, Jiiifif!, Vii.i^vni'b’u i - ci. 
gtr (rbiiRi'fc--)iirriie, 
HlO , ’'1;L -!. 
t'-cifdic-HT. 
^vtii iv, V,.’, siiii jJ, 
.Uirffienccr-tnuV, 
vur,!;c, ilitralur Q’ic'j. VMcrvi.,"-iVa'. 
&mt, Gtin?;rnb, 
Li?agett'ühi. Jicut’.cr. 
(9etueiiti:vcv(fihii!a- 
jlahva'ij stivuctcr. stiiirfjsicv, NOiV'iuciiwu.t 
Mcnrel. ^a’jufant. 
IRuhuai;, ctstit'w. 
Grfjiueltci, 
Gtrauct*, 'Sciftuilr. 
Sociuiiqc-:, 
Evangclisch-luth. Brthlchcmskirche. 
viicharbplatz 22. 
Geistlichkeit.' 
Schulz, Sßfatrer, Berlin, SitocnSurget 6lr. 3. 
(PsarthanS). 
Kirchcnbeamtc. 
Serliniife, Kantor it. Organist, HerzScrgstr. 1. 
Blautod, Ww., Kirchenbienerin, fiir^gafie 6, 
EvMgelisch-reformierie bohm. 
Bethleh eins- Gemeinde. 
fflemeinbe^anS u. Seifoel: Richardsir- ö?. 
Pfarrer: Kühn-Steinhausen, Berlin, §)otdiit.89s. 
■ vkgrSbnirplatz. 
BihmisHer Gottesaiker, Kirchhofstr.-8§-7-§0, 
Sing. tzohenzollernxlad 16. 
$okitflt56tr. 
jiiiHiin, @.u!i[>r,f I. 
i'ir.di'r, jJlontc.ir. 
lilfilili', illlll. 
üu'iSlib. koKenljirv. 
Ki;i'cii6crg,6igei;liin:. 
§ämni:lir.g, !hicrt|iilu-, 
jlin$r«£cci:t(r. 
£dint5at(e.2efirci,(:0o:fiiige:t!.".’i:iic iO.M.i’ii.' 
(Jesebirn, tiniier, fltar.olb'tr. 22. 
Freie, von der Landeskirche 
unabhängige (DemciiuVn. 
Advc»tistcilgcmei»de. 
Svilivcr Sn. Äl. 
Bliptisicttgcinemdc. 
Sodbrnitr. 45. 
Bors,and. 
iSomÜctf. PredigerSSeij. Stcllcfter. 
Bleltefter. 
Evangelische Brüdergemeinde. 
!8etf(inl: jlitchgasie 11. 15. 
PtidmenSky, F., Prediger, ebenda. 
Kathol. Apostolische f'lcntciiibc, 
Kapelle: Jtopfitr. 0-1. 
Sorflefi.: Bruno Weder. Münchenei Sir. 24, 
Neuaposiolischc ©cmciitbc, 
Kapelle: Münchener Sir. 33. 
Vorsieh.: H. 2n;dicr, Srnfer Str. 6. 
Kirchhöfe uoit Berliner tteiueliideu. 
St. $mffliu6gc«n., Hermamistr. 123—137. 
gotobigem., fflerlintr £tt.2-G itHerniaiu.str. 99-105. 
Jernsalimer 11. Neue (Sem., ,ficrmam:[tr. 84—90, 
Cuitennem., Hermmrnslr. 186—190. 
6t. Mtdjoelgtm.i Scnsaimftr. 191—195. 
E}oma5fitm., H-rmannstr. 179—163 11. 79—83. 
Stäbt. höhere Lehranstalten. 
Kaiser-Friedrich-Neosiiy»!iiosit!>ii v. 
Vorschule. 
<!ii!;c:.^i;c'ri4‘2' :-2I0. 
Zireltor. 
Ku'iqer. <\m\< ■ fu ^;,di - 3iv. ... jiltl'-t 
6 'i—. 1 
«Ibi ut'rrcr,|m)nfc, 
Cm'l. i:. 1 '.,-1 -7, 
Tirrftcr. 
Dr. IL'uU'if t ' ’sl sn. 1J1 ' 7 ^.. >.chen). 
ti ;—V iM*.. 2, ,’:;vv X 
2iiiM. Rcalschttle 
und yors(ti'„(r. 
>{,ii'":,'!r. 21—L'.. 
Sivettuv. 
I':' .v,i:-1 i - J„ i. 
COtiicInri'. 
1!.o(. £C,-iit:'. r.-;. J,- S?is’,i«r. 
i ';:v •. j'.iuU. 
(ilefnnnlflu .v. Sciaentcfircv, 
liliiuinr:". fluv,;,!,.!..-., 
ücsjrfr. 
'tfniüi. itU'cTr. -u'iii'rtj, 
tifi.UT. Gtf ", 
.v etiihi1. l'ijit'üu: ntt.h CörciU’fimt. 
y.rü12::. V. 10. 
tiretlor. 
Dr SifpM, 111■i. 3n. 10 il.v'c !’i3 
» »>. 
Ltiirtt. hiiatetüiiiitilj.ijiilc. 
)Hdtcv. 
Schulivesett, Erzichnugs- 
' anstaltett:c. 
Kreisschuliuspektorev. 
Werner, Schulrat^ Schinstedtstr. 1—6, Zim¬ 
mer 217. 1Z-1. 
Hüttenrauch, Schulral, Schönsledisit. I—5, Zim¬ 
mer 217». 12—1. 
Königl. höhere Lehranstalten. 
Kgl. Gymnasium u. Realgymnasium i.E. 
(mit Vorschule), 
Echwarzaftr. 8. 
Scitcr. 
Dv plill 
1. 2iiii)r. 'X?i}vri;o!tm!tttijts)iis<;, 
i.’ 120-12,'. 
Nrilor'. 
uiiiiuv, li.,'.ub;.. II. 
!?, Ziödr. äunächcttmiticlschule. 
viii^tiiliir. 17, 
‘lirftor. 
2amii’o;i, 10. 
pnuailduilvu. 
<Priun!-‘jv,iciiitt iChem. 6iutike-schcs 
Lyzenm). 
Jii4QilpIa6j-i, Vui-.'t: Cs’cts.nref, 
Berliner «ii. t>l. 
Euangelische Geineindcschl'.lctl. 
1. (itnaben-; Boddliistr. 52—50. 
fflcftor i. !Ü,: iReltci 
2. (Säbiijen-) SJcbbm'tr. 52-50. 
Reliot: lllrid). 
j. (ftno(’c:u) Ptiuz Handjerti-Lir 02- 51. 
Stelloi: tio'e, Saiu-i Fticdnd, 3:r. 7h j. f). int 
Felde, !. i’erlr.: ileijiei 
4. (Mäbchen-i Priiij-Hanbjery-Liv. G2—64. 
Rektor: -^aninsi. 
5. (flnaben-) Kiie'ebelkkir. 22. 23. 
Rektor. Winter. 
6. (iPläbdjcn») SneieBtiljir. 22. 23. 
wetlor: lseliltz.Z.) i.B.: £rfn:llcife; Aeiiiilafc. 
7. (SimSeu-) Malilowet Sir. 211. 30. 
Rektor: Omiirf'. 
6. lMädchen-i fflablolvct Sir. 20. Z<\ 
Rektor: Wagenitz. 
9. (Snaben-I Kailer-Friedrich-Tir. •!. 
Rektor: Ifiabniif, Kaiser-Fncbnch-3ir. 217. 
10. (Mädchen-) Kaiser-Friediich-Zir. 4. 
Rektor: Hoyer. ildftr Fricdtid) Sti. 17Sa. 
11. (Kiiabeii»> IliomaSftr. 20. 21, 
Rektor: Wietasch. 
12. (Midchen.) BiomaSsir. 20. 21. 
Rektor: (fehlt z. ß.) i. B.: i'rl;rer lieiiiniif«, 
15. IKnaben-) Shomasftr. 20. 21. 
Rektor: Lehmami, Prinz Hwidierh-Lir. fi. 
16. (Rädchiii-1 Prin; .^aiibierij-Sir. 62- 04, 
Rektor: Plomaim. 
17. (Knaben-) finifer Fuebridj-cir. 4. 
Rektor: (fehl- i. Z.) i. B.: Lehrer Peler. 
18. (MabSeii-) Donaustr. 120-126. 
Rektor: (fcsjlt i. •!.) I. V.: Lehrer Diicifff. 
19. (Knaben-) Richarbstr. 47. 
Rektor: I. 8, NieleboS. 
30. (Mädchen-) Rtchardstr. 47. 
Rektor:' tÄerftStrger. Xrepioivtt Sir. 92. 93. 
31. u. 23. lKnaben-) Snelrbttfiti. 23. 
Rektor: Kemiert. 
22. (Knaben-) Schillerpromenade. 
Rektor: Riese. 
2t. lMädchen») Schilfuptotneimbe, 
Rektor: i. B.: Müller. 
28. (Knaben-) Glbcftr. 11. 12. 
Rektor: Säe tont, läergiir. 40. 
(Midchen.) (klbestr. 11.12. 
Rektor: Miller, Münchener Sir. 12. 13. 
Z7. (Knaben-) Maricnborfei SEJeg. 72—74. 
Rektor: Tottschalk, Bergstr. 137. 
3. tMädiben-1 Marienborser West. 
Sirliv:. TJi'ie, 3.'"^:.::^. 27. 
1
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.