Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Lelegraphettfavrikeu—Wasch- «• fptätiaiiftaUeit — 695 — 
Charlottenburg 
s«:i V. 
Telegraphenfabrike» 
(HauStelegraphen). 
Pistinüer. ffli., <$6arIoUiitbiit(tetllfir9. 
Teppiche. 
Charlel, KacmieS, tieiiiiktofiv. 2 T. 
geridits. u. iificitls. Cceft. Garfiuitfl. 
Haffan, VI. D., fiei&iiijftt. '13 T. ((ünotj- 
Tinsuhr, Ülii-Miilii',1. 
JSraelSti, D.. itiilmri»ii)rtir Sir. K>.X 
Tcppichreinigungöanst. 
Marti», VI., fimiliir. 2!) X 
Müller, fttig, Ulilanbllv 187. T. 
iHitii, Ifriiit, Kantstr. 32 T. 
JBacmtm Rciniqer ScLirMaef. tn.k.H., 
Wtltiict'Sborfer Sir. 30 T 
Teppichreparaturanstalten 
3mio, I.. Smttiir. 1 >2 T. 
Terrainstesellschafte». 
m. 0. H.. lülcif'lu'uiti. 17 T. 
S$ntli)tieiibiiriter •Wclcsl- 
fdjfiflin. illiinS i'>io!S>Slr IIT 
Brutfitic Ulnbcii > Vlltu’i: - iwoi'UNVivi 
Soarfuravlijnliv Eti 5. 
Ortieblaciiber, M.. Si)(’iliir. t/7 T. 
„(9lui", Grundstück:' in:6 SsJaren-'-Ber 
U'cvl'.iM.iJ'iicIcliiilu'.ii m. 6. .vi, SUtic- 
bctfilv. Vi i. si x 
©rci:i'!il)n;ic!irii:r/i;;.' l'ii 27 C'lui)ii> 
ftucfe äiciim'liiimf.inclliSj.iil n:.V H., 
Hitcfcbcifftr. fcn. H T. 
G)rimb':ü(«-(’'ic"ciiiii.niil5 nartciiviihiiü. 
Gsia;(i)f!cii6mi;n liscv 10 i.i. b. .y., 
lilliiiloltciilm'.aci U‘;i 10. 
Hiiiilerbaii iiub .Scuvalliii'.i-iicicllnliü;! 
in. b, H., ftloni 6u'ii)-£i:. 1L T. 
itiisuiflcrlmuS MnüiiiitSitCiK'flWK-.it 
in. b. H., iBtcibt;c,ii:i. 17 T. 
2iiii61iaiiS»x'l!liciiqc'cIliuisifi, ficruiv.'.iZ- 
strafte 2 T. 
SÄol'.sctniiS, iicict'uja!! m v. 
H.. Uilciblrc.ru'. 17 T. 
2Roiiiti:iciiImii'?. 0uuib;:üa''. ;,c'olI:iüail 
in. b. H., SSiciDuctMi. 17 7. 
Nil!» Sücsteiid, S!li.-W,.|elI!di.filci''iruiiN 
flstdiucnvril'.mj, jliii.i-: i'''iolf)*S!r.ll. 
( X 
1 SßotuMtT. 6niiib':.iii;iiciii'crluiiilE» 
(icicllirtuiit m. V. H., yicibtreiiilt. 17 T. 
Perlö, Xltcobor. Cnrmcrsir. 8 T. 
aifnlncbu& Jmmt'buitit.i'cruicit'.ma!' 
flclclijcfi. m. b. H., filmii @u>llj=2ir. 
Nr. 11 T. 
Sitzeiiilai:!> Giinidliückö SeiUcrtafl'. 
(SciellitJjail ni.b.H.. Haideiibcrgiir. l'J. 
Sm'ain»@ciclli(lintt Saiieibamm ffi. in. 
b. $>., Stativ ffirotli-Str. 11 T. 
Terrain-Mesellschail Salz-Ufer, ra 
6. H.. Ealiitftr b‘. 
Theaterkustümc u. 
-reqnisiten. 
Edj'ilbitv GIl'c. staiieriiamiit 09. 
. Leopold Verch, 
Köuigl. fioFIicierant. -<r 
fici tmi3ftrafec 104 T. ©ilhclm 117. 
Thermometerfbrk. 
SeiiT, 2H., Snnlilv. IIP. 119. 
Cchultze, Bau technischer il)ies;inilnt 
mciitc,i!aul. fiiiebrid)i8cnt-<BIat|3 T. 
Tiefbauunternchincr. 
Dudek, M., SiMctili. IM. T. 
SunbicrunaS» ii. Tiefbau - Gesellschaft 
m. 1). -6- £>arbcnberflitr. 2f> T. 
Wickel, Friedriiy, KnobelLdorfinr. 50 T. 
Tiefbohruntcriiehmer. 
Terp Nach!., Olaf. Rosineiislr. C. 
Tierpräparatoren. 
$111, H.. SBUmciSiorfcr Sir. 74. 
Tischler. 
: fflou* 
^Wendorf, Hermann Sommers Nach¬ 
folger, Carl, Schlüterftr. 6. T. 
3eJ & Domniik, Sopfiie Thnrloiie- 
©tiofec 106 T. 
Siilenburg, SB., fffiiuIolicuCitrg« lifet 
Nr. 18. 
Arschke, Otto, Spandauer Berg 3. 
Rohrigk, B., Wiclaubstr. 38 T. 
'Schnell. SI.,-Lcibmzltr. 7 T. 
' Seilet & So.. Adolf, Rrimmii 
Straße 75 T 
• ■- . Kunst- 
i Srauii, O., Bilmetiiorftt Sfr.100.101T. 
, Sanlcdt, Sß.,.fflnc(cbtdfft. 70, 71 T. 
j .. Möbel. 
I fieBIer, Fr., Mndsch-idflr. 4a 
{.Sonne, 8t, Lelnholtzstr. 27. 
• Stumpf, A., Wielanbstt. SO. 
1 Modcllr. . 
Gell!. ?r, Zc’:/'cV;’X :.9." . 
Bcrschicdrne. 
Ähre»?, L, Peslalozj!slr. 9a. 
Art, (?., (Bucriifeflr. 87. 
Bai,er, M, fioiiiiwuifn 8. 
Äarwsiwicz. VI., Wmbsiljeidsir. 18. 
Setter, Stinmrdllv. '-7. 
Betireubf, ©., Sdjlülcrllr. 71. 
Sewljw. H.. CSiiol'riiiftt €lr. l'J. . 
(ToineluiB, F., fiiiifcbeitm. l!y. 
Julrtdi. ©., Sirdiltr. 2K 
Iliijciutti, ST, (Intfcr pjucdtid)17' 
Tomiuilk. M., Cifjnuftr. 3 ;. 
Ebirl, itavnliir ’i 
Irdert, St., Ätiracie '2*r 3t'. 
fttbln C, ycniurcv ir'r. Sfi. 37. 
RVdjcr, S-, ‘-yemmrei £tr. lt). 
Robbe, t, Slo’tner.'tr 10. 
grober, Crnnitii'u. 10. 
(Siicift, <?, ftunl'tr. fil 
Wolblu'tii, !>!., ,<tnii!ilr. ‘>n. 
("ou'tili). v., Gicifcii'ir.iMu. 9. 
Wotii!', O., ti'tolifianiir. -1.1. 
ühiiKitlliii', a. VtU'iiiifiv. I- 
Hmilcl. i\., illic!ii:i'.,ai,’ii. in. _ 
Hcniuch. 15.. yilmuiuVri 3n 2r>. 
ficr\\ Sunoacr <!r .7,1 
P.. Vvit'UHliv M.'2 T. 
Vf'hiini'.n. !if, tiu'iinit; 2p 1’■ (?0’i 
.ßlllCK'CC). 
Vi'lm. VI, Uf'i.v..h'";i 1 f-! l'J 
.Vol',l)i;ii’i-, C„ c’O'I'h .i. J-. > 
tifiiici. <i , '2üv!iu’ li! .nli't:' "-sir. JuT 
Säjfr, ,'t, liT'iiriirn'iHii 1 I, 
(seid, SliiiHiiuniir, : ^ 
iUl'llH, ,v, (.'•!,'llmlMi . l'J. 
(to'iiiite, H, >; in, 11 in1' 
Aofi'iiii, , vSaaMM. 
fuvll, ‘jV. fc'liilimi'U 
Stni.Kr, VI., fiüi.,|!'.ive.i i,U. 
fiiiiHi’i, 151, Wiu'rl.ri:i. ;!i' 
Jli.lmcrt. %, Ir.i.’lci 511 c,i U.‘. 
Stnitli, ,v, 'lniiri:i'.*-’Ii!fi:i'ui Jlslcc 41 
<liir:h, 0„ .‘tai'Ci ^i\^.irfj'2u 
!.M6:, y„ ,jtii'iscf:r 
V.’.li, i'i. 2i‘Vclru M T. 
LVulii.-i'ru .1 ri. s-'.'ah.if'r Sir. li>. 
utljr '.!a.',i>, Hr.i^'ii. ‘J5 T. 
-iboiii, <rl„ Vco'.iliiiil’ r. 1. 
Vuf,liciCTt=, ?f, SiM'fir 
Uiihl!,', {n. C'.i'ab:'.!!". 2;i..l. 
'Jn!.v~i'rf, 17 . 
iVoru'itcrf li , iPU’ib'iiii'ir 1» 
J’lani'd). ‘inccbcdiiv. 77. 
Mciici -v. niiii;iii!£i,ciin. 10. 
Miller, li., (i'nclhc.r. 
'Jlcubctt. Ü’i, SdiiKfrui. :i’. 38. 
Cttlif. ?, fiumnnc 2ir. 1". 
'l>n,1cl';ifrV, (?., Giiiaioiii:1. 11. 
’Ih'IiI, 2;!., Stiiltjnftir li«kj 20. 
'Uurtmcr, .£>, stiid'lir J-. 
’üoii'ic::. Sü., R«obcl:bi>rn'':r. 10. 
jünnd, ti., Sie. riüflfu. 10» 
'llafi;, ti., Helmholyiir. 1 T. 
fla;itmiai!oiv5li], Tone. Chuüi'ir. 5. 
1)1 eil1 r. ;'t, ,liiiid|fin. 7S. 
illoiitliilbf. C.. Uljliinbitr. 20. 21. T. 
31c5ncv, VI., äSeinmitv Sh. 30. 
Rilhcgel. C'.. .(triiinriic Sti. 77. 
Dfuetc, (J., Kirchsli. 2 T. 
Scheibe, R., LeonhardtlN. 12. 
Schern, O.. SolmiElictflr. 10. 
Sdibtbcl, 5, iiücbnbtllr. 00. 
Sdrinmacher, I., fi-iiiidicilr. 39 T. 
Sdmmlaiib 15)., ©ccthcpnrt 20. 
Sdimibt, P. Kirchslr. 10. 
Scholl H.. Rückertsll. n. 
SdjöneSerg, 0)., st6ni.i8lU[q 10 T. 
Schulz. Gustav, ülialllir. 63. 
Sdiüiidolz, (!., Soiidclmaimfiv. 14 T. 
Smroarj, 6.. Spandauer Berg 4. 
Schwenaer, flf., Sfceeiir. HO. 
Seiler. A, Sieue Slanlflr. 20 T. 
Slubl, 3-, Wallstr. s. 
Zreilidite. P. Kaiserin Angniia-Allke 31 
Uiijer, W-. Üci6ni?flr. 69. 
Vanbeiihiri, 21., Miebulirlli 62, 
Vei!,le. E., jtmmuie Sir. 15. 
Wadihalz, I.. Wallslr 80. 
Weber, H.. Siiillcrltr. 05. 
Weber. M., IviieiBrraiir. 18 X 
Wenzel, 2.,'Kaijiruainin Oö. 
Werfe, C.. SiiteerSbottet Sir. 149. 
fflicbcnEoljm, R., Kannlr. 44. 45. 
Sizolb, H., Äoelhc'ir. 21. 
Siillie, AjcbiviiT, Heinil>ollisir. 28 T 
3Barftmi(j, SH., Sdjliikrllr. Ü5 T. 
Melzner, £>., Stiiefetcrfilt.lil. 
Meireö, M„ Taurc,igei>cr Slv. 3d T. 
Mnller, O, Sucijlr. 1". 
Rand, !)(., Wilmci boifcr 2n. 1GI 7. 
Nawiodi, I., Ai.iiitin 9J. 
’JteifCl, W, 'Silnuu'bi'ricr Sir 1“. 
Ofeit it. ftodjsjtcb üKii.'iU’fifi itrani örni'.'' 
Zopfccmiii. ‘-Milmciobi'ifec Slr.'U T. 
Otto. V., ftiii'otbimiii 1"i. 
Pälldi. S3, vcbL'i'li'ir. 10 T. 
Pralsdi. H, ‘jUilmeitboilvr 2li. ll-'T. 
PutzleNchilii, II ,'&iili:ie.isolieret: 1*>t 
T. 
MoF;ikit £. 2:r. 7!. 
edjätllci, V.. Clirrifir. 19, 
Schul!. P.. '.'IlIui.; ihr I 
Seifen, M, Uliimard'ti ”1 T 
üBieSenuii.t, it<. VM v.i'.Vii !l T 
3'UiVtf. VI, Si'ik'i >:i. i. 
Torf. 
5u-iu" >'i i' f’ Z.ciiv1: ' 
Virnf;v ^ T. 
Pttlmek. v, ’^eiic ilaiii'tr. 'J<1, 
drill, I, Kaulm. J K 
9tnbe, jW„ U)vrlmcc >sir r>4 
MtWiff1, Vi„ UUviimrrf'M T. 
‘ilifMcr, <!.. Jvaänrn^lb^Ier Z\u C5 T. 
Mt.Htfii'ti. W. 
’){m!i vtf | ^i., 'UMiim-' -> VJ 
5Huvvinn Sosjü/xviIn.jitj'MV'i 
2rf;rcfi^.. .‘/i, \t 2i. 1VJ. 
Suv’.ivi1 M WcvtlK'itv ■ T. 
i!v>! li-ov t:‘di 3t C'!; ,‘mi1 ’$'2v 
Vh. LM 
UUruii, :W , f\. .1 7: 
?\rtc>r. 21' H1« 
lltUv.i', ü l'. 
(J, I'l1'!:!!«’! '.'"vr'f 2 i 1'* T. 
I.ruu. xX Mvti". r*v'ri'' >’ 2 *-1. 
S'" :H. f\v&' ' 
’Si'viiyf k?., t:c’i.i!i V," i 1 * T, 
i'Jww.'u ii. fa’ivtitu' 3li 41' 
V-la 
Tonwarenfabrike», 
Deutsche Ton- ». Steinzeua»Wirk« 
Altlengefellfchast. Berliner Sir. 23 T 
Töpfer. 
Balke, R„ Sefeitfitlmer Sir. 1 X 
Dillneycr, M-, Santflr. 22 T. 
Elsenmuth, \V„ toierllr. üa. 
Fillgiebel, P., flnobcUborffür 42. 
Otto Gärtner, 
ÜBilwerSimtfet Sir. 1SS T. Wilh. 3225, 
Gräsling, 9k; üüljoraeu Sir. 8. 
©tfjat, F., Königiweg 10 T 
Brund. F.. WilmerSboifer Str. 84 T. 
Harlwig, M., 3l«ue Kantstr. 11 T. 
tcnn. St., Boeiheslr. 63. 
ilutl. H., SBilm:t86oifci Str. 126 T. 
Karkutsch, C, RSnlgenftr. 8, 
Kelletat,.R., Carmä|tr. 10, 
Tvüitlillrtü'iUlCU. 
jUliluv.M;; iti'si. •!."c: i*. m. l.' 
suimür. .”S. T. 
Trödler. 
('hitic’i. I'. fll.ll! Ü\i 2\x. 1 1 
va’.!:-!cr, (i.. '’A-:- v.nvc. S:\ J*. 
,X . Z.lUi'N'.!.' 3:r -*> T. 
ftlvui, C . •U,;::";: 2;r. ! T. 
I, stut!' i[v i.i i.L' 
Citoi', M.. 2ü,uii .üb. r.» T. 
jicbavr. VA’n: m ’JValf; «'>. 
Tllck!. 
Oh'UHlwtbliiil.vi!. 
Jlmucrcr Ü.'if'iMMi; .nuU 2tfi 
S'JniO’ir ! i T. 
'Jtii'i'iiüiiil. v <!■' 1. '.'Mlioc HT. 
Äogl, ixn;:, J ■ u.'ict 2t:. t*j T. 
SJcriictcr. 
flioit, 7>. GiitU'tr. I I ■!'. T 
©inc.'S viilr.ir. '.'iic'"»1 r'ir 01 T 
Tütcnfabrikril. 
C\, S;uc:':r. 21. 
Pape, yi. rvrcr'tr. 'J4 T. 
Pavicr • Sulot:« :t. Wnhitss^^. t. 
i'aüpf, <i T. 
Ncbcrsc<;i:;:§SbüroS. 
SniUv. cvniiu;. hiiüiiiv. 2:1 T. 
Haniincuicii!. li. ViilM'iil". 31. 
Hülli l. ’.Vlane, ili;i|!i ^rlcbnt^-Sit.S?. 
ffliiVciiltcni. 51., (3cruin:i6lir. 20. 
Rokiic-Nodertioii t'lb ,ilcrltnerStr 15J. 
Rom, I, fflalunr.iilr. 2. 
Höre«. 
älioii Clckiri^iinis'Gei. m. m. H., 
illSilmer-ibeilcr Sir. Jn T. Willi. 69 
li. Nr. 70. 14i). 
Sieger. M. Saiict bannn 113 T. (Oiroii). 
Uhrmacher u. Uhrenhdlg. 
Adermanii, P. A., Bisniardstr. 48. 
Albag. O.. Krumme Sir. 30 T. 
SIrlt, l£„ llloliiiciifU'. 3. 
änlil, G„ SilmerSbDrfcrSir. lös. 110 T. 
Vickcl, Cito. Kantslr. 144 T. 
BSHme, Richard, ©rolnwiiftr. 68. 
Bohn, uV, Sauioaqencr Str. 48 T. 
Burgharbi. 3i.,Slai(ergtiebrich-Str.fi8a. 
Corduan, H, Sdjlütcrflr. 62 T. 
Dell, H, ffiantllr. 28 T. 
Dietrich, &, Berliner Sir. BJ. 
Sljlnj1". , KöiiigiuEIisabclh-Sii'.l T. 
Eilen i"it, M., Nehringslr. 16. ' 
6i|cti'.tiimi, (Emilic. KuobelLdorffslr. 3. 
am Gnbr, F.. Kaiserdainiu 21, 
Beer?, 6., Schlülerflr. 12 T. 
Staus, P., .(tanlftr. 37 T. 
Bibhardt, A., Gpunbouet Sir. 31 T 
Bebhardt, I.. SBerIir.tr Str. 121 T. 
Genzmann, A.. Goetheslr. 70. 
(Söljlcr, 51., Leibnlzstr. 20 T. 
-artmanir, R., Saoigitvplatz 3 T 
HM. L.. Kantstr. 70. 
' «nschil, E.. Kaiser Friebrich-Sit. 46 T. 
tnig, 3., Pestalozzistr. 81. 
onmmtn, 6., Sprtefit. 11.. 
omchnlte, Heinr.. Kiiesebedsir. 13. 
Sottet, 81., Danckelmannslr. 49 T. 
„oFefoeiez, A., Berliner Str, 96 T. 
Ääiibitiet, P., Pestalozzlstr. 106. 
Kaiper, C., Pestalozzlstr. 24. 
Kleschke, fl„ Spanbauer Str. 82 T 
 O.. «onlfti. 59. T, 
Stirn, Ä., Kantstr. 66*. 
Rloje, S., Spanbauer Berg 8 X 
Krause, SS., Kämmt»« Str. 5. 
Kreischmami, 18. ■ 
Kunstmann, F.. Wallslr. 1 T. 
Lianda, D., Wlndschcibsir. 8, 
flotter, J„ ffauetftr. 82. 
Ludwig, Lllmholtzslr. 28. 
Mld,U, Kaiserin klugusta-Allee U. 
Willst, &, Schl-tzstr. 51. 
iynfcltitvfcibvtffii, 
,iu'IU£'U .’l , 11 
sar vr m: -11 
tli'lvcf. 
'lt f! i t i ((*. t u v v i • f ü b v i i v 11. 
Gk’h’lltd!i:t ml J>i'i Mro.v ' .' f £ 
VVlinu’t ■ i. 
PcrbiNldstvssi.'. 
11;- fiih Im -ii'. M. i,i. li V . (Frivr, 
lilimloilc 'h.n.Nr V.ii’i f:» ö'i T, 
Knolh, >N., ffilimcrsborfec Sir. 134. . , 
König, 2./--Sophie 85arIoIte-,®ir..94. [viiumann. ®., Wallslr. 47. 
Äöfine, Httfi.. .08n(i5rit(fec'©tr.' 30. IPaar. Ao!.. Dotkdainrr Sir. 9 X 
' '  l'P'lilU' ' 
stu;::i iViiibich'ib«. V\ T. 
1 'Dills'.', .v , Ui:' "r.lV. 
syerciininü'.ciifu'ii it. 
=6cbnrfc*:ifiiti.'I. 
2l.:.r.i. .1.. iii’ir.i. ; • !•'' 101 T. 
4'CVflolDcv. 
liltlri', JLf.il. yc-Vii-71. T. 
("lui'ii,, VI , j! 2S 7. 
vlii". , .V . i'iv:'.[’v':i. T. 
-.■iI', <lr:"'n:; e i 10. 
liy H. 'xiIm:;::'. I - T. 
jjllllllst".''. i’l , '-SillHiV"".! " 
SöeiU’iliinftitutc. 
Leopold Verch, 
51 ßmal .Cuiiicfcvüj't. -<• 
Ücisumftiafjc 101 T. 117. 
Hn'lvr. rra^.ten. i:. L'cn'e:'. 
'Seiy, 2?f, 2:: G.'i T. 
Versandgcschiifte. 
J5td. önuihi.DioM, aimii. IBeimiitci SL. 
Nr. 2h T. 
Versandhaus S.L.'Id'Hiitiki.JoachiinS- 
tfjaler Sli. 1. 
Bcrsichcriitt^Sgcschästc. 
Alteiibiirg,Heriiiliiii!,Wiudiche>dstr.31.X 
.,Beiolina" BerücherungS-Perein aus 
Getienüiiialrir in liltorloltmSiiio, 
iibtirlollsiibiirger liier 01 T 
öoeuedo, |v„ Groimanür. öl T. 
Haunemaiiii. Herni. Setnbitrtjflr. 51 T 
heinrtdiS, F.. Wallslr. 3 T. 
Klopsch, F., Bikmardsir. 72. T 
filoje, 5v., (ürolmtiiiflr. SO. 31 T. 
Raal>, Iohatiiteö, Jhuitftr. 134 b. X 
Rasch. 81., Friedberzstr. 14. T. 
Thiele, A., Berliner Sir. 115. T 
Wemetr.J.,Kaiser ^iiedrich-Str.6S»X 
BersichermigSgesell- 
schaften. 
Beauiien - PeiistonSkaste be? SBerefn! 
Teuticher HaudelLmüIIc: ('i-.iB. tt.ffl.) 
Schtllerslr. r, T. 
Kiiappschaltllcho Rückversit§eruiig5per- 
baud, Schillersir. 122.124 T. 
.Schweiz", Allgemeine Verkichetimgi- 
illllen-Gesellscha^t. ISrotattr.fit.30.81 
T. (IttuiSport). 
Vaterländische Vteb-Versichermigr-Be« 
lellschafl zuTrcSbcn, JoachimSthaler 
S trabe 89. 40. X 
Bervielfältignngö- 
biiros. 
Lraffelt. S. L ?f„ Berlin» Str. 16S, 
am Knie. T. Wilh. 1719. 
3JZatooi!t),ßoiil|cit. Gertrud, Sitmarl- 
straße 88 X 
Jiltolai. O„ (Stolmanfit. 65 X 
yaniisch, Marthä, Harbeniergftr.42.X 
Stoide. Kalharina. Morimsenstr. 65 X 
Biehhandlungeu. 
ÄauteflRti, I., Sluligartec Platz 1 X 
stolfiib, H„ Windscheidstr. 83 X 
Stirn, ®., Echlüterstr, 48 X 
Uibankki. B„ GervinuSstr. 12 X 
Biehkommissionögeschäfte. 
Levy, ©.. SeiBtilzftr. 72 X 
Vogelbauer. . 
«oncifiii»«-. 
lÄoI66etit. stlbtrl, 2t''’c!’ -. 13 X 
(«nWliU 
i'tCttihe, L(Iit"'t'i.. m. 
.1. '".'iittiif^otici 2t I 
, I1. üU'v.it": ‘7 7. 
l'ii ,i )< i ii i'ii. i u T 
il! o v ?y ir ij ,-t ii b!»ti .•( cit. 
.v;,-..:"i. \ .-■ - 
l’iiii'i' v VC'11.II' 
II bl liL'l J<>. 
V " - 2 !! >"! ::r'J\ 
'WitaiU’ii u. SÖt’ciicfchttkii. 
i'i' ‘ > " ;ii:.tu..\ n.. 2;t |.,l.7. 
Lr-nch^!iqi>rc». 
■JV ._■! -• 
h " A v'!- , - I" x 
2L:'.ih§- Vcberturi). 
i 7. 
nisvi;. 
'Je. t. ^3v'1 ti'uc 2ti .;n 7. 
l;tM !• . i" : i. " : i r. 
ii-.' T. 
. . a v ’. 'v t'.u.ui v 
2 t' f!i';; i v i. ii .i'J. i:.i? l" 111: c v. 
Kilhlsteiii We.neüb^ij, 
.'.Zi ’n«si|{'fj.u<s .• .jr:v?, 
i 1 T.iVt; I : Slvi .. >,7j 
7.: .^nxäß-ti.Trensportwaßon 
eort'cilii.omoki'-carroscorlon, 
vr. \ \ l T. 
iTik!l e . v 11! 0P ! T. 
ilfcn’ h , .‘u';i v’t ‘il’.Ml'Cin 2 . 
Süfiv, i!'i fvr.z-.i't vr. l'T l’-* T 
'Süii A: t ,V. n;;;' „ C.'U. K 1U.T. 
WattdbiiklciditNffS- it. 
^itsibukfitjjlaüei:. 
'es-:: .v v.'. 3■ .1:’:i.i>■ v. 4'i T 
Warenhäuser. 
2Uiufu .(•>, 2ri,luU,i»'r. iT.'T 
ftviiri', 3/.J3T. 
Iaco!', :L’i., ytuhzrvr rir. 14‘2. T. 
ÜVitife <v Cü, 
3lcinl’oio, i'-.ut.ü fc., v>. 3i)i ei>ti ÜO T. 
Wärmeschuümittcl. 
fiissnnuü, w., Vicuc 'liutt’ir. 17 T. 
Warniwaffcrvcrsorgriiil^- 
rtnlar,eit. 
Sftürinaiii! bcn.. Sl. Sol,nieS;r'!r. 2J X 
Thoiiiian», 81., diütfciiiir. 7. 
Waschanstalten. 
Chemische. 
Bergniantt, H., Äaitlilr. 0.'. 
Eouubi', 5\, Utcicheitr. ICH X 
5itflclf)(iib(, Ar., ffciiilftr. 2. 
Fischer, tznl). A. Oltiudcl, 2'v, äirntiUif» 
, strafet 111. 
Hcllwich, Johaitiia. Dandcliiiaiinsir.il. 
Setz, 21., (Srolmanür. 53. 51 X 
Onnasdi. F.. Sioinntfeittlr. 2. 
Ulridj, tr., itrummc Str. 14. X 
SPeroiMßtc Aärbereten 3itMinft(e dje. 
ntildic Waschanstalt ©. $lirnCoum 
& ffo. ii. Groh-Berlin Chemische u. 
SamDfmä(chereiPr..§timiiiq,@. «an¬ 
der (3. nt. f. Scrliiiir Sir. 113 X 
HauSwitschk. 
Dampswaschaiisialt HohenzoHcin 
Leopold Düsterwald, SBilnierfdctftt 
Straße 53. 64. X 
Danpfwäscherel Misiera R. Soluiitfll 
Jif8„ Schillerst!. 94. 
Dainpfwäscherei Sophie Charlotll 
Auguste Putzke, Spreeitr. 35. X 
Lisenach, P., (ürolmanftt. 65. 
Hering. ö„ ffiommseuftr. 8.,X 
fiiupold, ®, Schulstr. 2. T 
Dsfiff, D., Couetflr. 4. 
traft, 6„ Scharrenstr. 19. X 
chmilte, SI., Wallslr. 22 X 
Weiter WeißwLscheret Han« Wagn» 
Slfg., Max Wertheim, SdjiCttffr. 81.X 
Wasch- u Plättanstalten. 
Becker, R., Gueriikesir. 14. 
Behrendl. H., Dahlmannstr. 4. 
Biber, Mari», Droliseiistr. 17. 
Blakzkewik. SL, Schlobiir. 13. 
Bolle, SI., Pellalo;;Htr, 23. 
Püili’C. ,.<T. Wall'lr. rn. 
, >•:.: ■' i ; 7.
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.