Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Joachim-Frlebrich-Str.—Johann-Georg-Str. 
— 501 — 
Berliit-Wilmersborf r->i V. 
B9.40 „Couvey" ZabaC- ri. 
tiigoreitcii'ßnMF P. 
(lomrtb T 
Deuschel, W, Ww. 
DvitÜdie Mao. :t. Sci)0» 
kllladcn^cicllsch.m.b.H. 
Tonepp. (f, Elmsinili. 
Gd)iv n. 
ffeljlmicr, ii„ CG. Pos:« 
KOivfr. 
fielbirijer, D. Plätlerin. 
itianfe fr. Cb U-toltMinhu. 
(V.lnu'r, 3. Dioschlenbef 
Woo'ieit, (£., V^intbcautt 
Oiollhljaif, xx. £cs)lo''ir. 
fiaiut 1* .Arnftiinii 
Hartliimul. st., oirucft. 
.■Vitbebtaith/l\,<trtVt:yag 
il-uiji- 
Ian^ VJ?, L'w. 
Ötmwcu. yiciiiien'. 
Aabbcit, V, ihülliuag. 
fttiljr. 
ftnpuretitffi, Is, SaliK'r. 
.teirn, O., El'enb. Ai'.is!. 
Mcmyc, j>, ftvait. 
Atorner, VI, iüd)lvt. 
STfliof, 3., Uamvieiiti. 
ctra:it(joi', H, Mc:ittvrv 
5l,utncivt;mi (£lj., Ww. 
Vafdi, B, Üiidicrcu'iiu. 
Leeflo, H.. Vt(t!)iuub. 
Lcimtatui Meid;, <?., 
Mculific T. 
Maley, .f\, Hobler. 
Ma ü;c* iuv, 1t. Bankbeam!. 
Aüüer, Vl., Asm. 
3ieiöHcr, N, Klempner. 
Ci’Ocufjci’ii, 5. 
ffiitbemarfjcr. E., Rutscher. 
WcutictiPeifl, E., $en:tal= 
tilfli, r. 4?. 
JftchDan*. '2'J, Ariegs 
ncurf)i5ral. 
Nc>be. ty., tt|m. 
Echimon. 3, VKtiibelfm. 
Sorber. Th.. Beamt. 
StillerRodert, F., 
Schauspieler. 
GUibicr, Vl., Former, 
©luilalrt, 5F., ‘iifdjlci. 
Tornow. F., Graveur. 
Trepping.O.,Aan;l.Beanll 
Tritt. £.. ed)üi'i6ctm!lr. 
Warner, 21., Schiieideun. 
41 E Trigalski, O., syabrk. X 
Vv.,m, Vl, rvt'iichhdlg. 
Dams, Z)t., Ww. 
Dietrich, W., Asm. 
Dhibuarf, C., fltcDitcr. 
Cchterrneyer, F., A?gU 
HfUtniv. 
GUrse. (£.. (Sfioriftiit. 
Greulich, ss, BuctibNlck. 
HamerllNg, Erneftine, 
^iqaretten^brl. 
Hartwig 'S., Airchdren. 
Aabbert, P.. Kas'ciü'vK'. 
Koch. it, Tischler. 
Knipa, H., tfriicui*. 
KrzyfewöN, F., Schneider. 
Lämmchkn. Yl, Ww. 
Meiner. I, 'Qw. 
Nestmann, M., Buch* 
haltcnn. 
Ncumalln. E., Papier. T. 
Ollmann. (?., Schul- 
vorstc-enn. 
Valnl, B . Cb. Aakmai'i'ist. 
Paul. 'S., Droschkenbes. 
Äochalsli, 11, Holzarb. 
Rotzderg. M., Privarieie. 
Roller. 3, Tischler. 
Sander. P., il’ioitltur. 
Schrimeier. A., 
Schneiderin. 
Schmtvt,E,Blief!rägerin. 
Schubert, VI., Bäcker. 
Särulz. Ä.. Dorlicrfrau. 
Seidler, F., Kraftwagen- 
führ. 
Seldeck, L.. 23to. 
Siermg. H., Schlosser. 
Sorgay, Ä.. Krastw. Bcs. 
Stephan, H., Straßen!.'. 
Schaffn. 
Vogt, P.. Asm. 
— G., Klav. Lehrerin. 
Weber, H., Packer. 
23mteda I., Rtau. 
ZZielefch, A., Maler^ 
42 E Dtarke.M. Oberin T. 
Schwenernlielm f. allgem. 
Ärmifcnpflcfle T. 
„Schweiterlcheim Marie 
Starke'. 
Etmniftnu, 9t., ctfm. 
Behrcndt, L, Ww. 
Berlin, F., Dentist, 
Busch, l’L, Ponier. 
Dahl, A., Bantdote. 
Dietrich. R., Bankbeamt. 
Fisch, F., Wlv. 
•tfSntcr, C., Maurer. 
tScj_djTc, M., Lehrerin a. D. 
Haseleu, E., Kfin. T 
HauSmauu, Kfin. T. 
Doffmann. A., Ww. 
Äopli«, G-, saurer. 
-1*2 Lohan, A., Äliftw. T, 
l'ttft, M., Dr. clivm. 
Marl nanu.H., itnfii nbdle, 
Meirdelsohn, 21.. :'i cnticre 
Müller. »5. iVtiiftfcr. 
E, .Mmplier. 
Plo'^, W , i5iuyc. 
DifOia, ^., stfnr. 
Ifli?bcl. H, Cir^lvuc. 
Schmc:s>er, SlV, Äer- 
lnulcnit. 
Schmidt, H., Kraflbrosch' 
fvttliei. 
a^cuj o .Mraf^rpfclifiitfie' 
'li’aüimilUi, M., uiu. Wcl) 
iKstl. 
Üt'clHr, E. Plätterin. 
niau. 
’jvtu’riid, rll, I5ifc»b. 
Uiviimt. 
5ü3üi:cmt-c rg/I d,T> uch feit* 
luodj. 
43 E Vocuti, P., aicntiev 
tÄeU'.n >. 
E/^iKolui %, ^eiüier 
(deiln:). 
V. fiohllurf, ft., schuhn'. 
Htm. 
B mnuTfiCi, P, ^riumicrr 
T. 
ä'ci^ci.Ci, Vosüiiioltufuin 
)ih\i st, üitu T. 
WiUujiitLit. sri.unr, 
A'juiiliail. 
(ilovlmSh. V .VuimnciiT 
Wotndilirt), Mim. T. 
Harmes, (£•., Hebamme. 
HCJUchfi, -V , «ViCMMClO. 
jclhnoim, v!., Puvancie 
Hamnicr, U. n.^.,v>e^lv 
iuhiiit ct, Slrnhcr.b. 
Sd'flfm. 
Aosiii bei, it., Ww. 
Va;qci, C.. Wcü.uctcv. 
Ueiom, O.. T. 
Uncuu*, 0., M'nt. 
^ichacUö.H. J)r/JtcchiS 
aiuv. T. 
Neuinann. stfiir. 
Ptlldcit. F.. ü)efciitg» 
Iebrcnu. T. 
Pindlcr. %J(., m. Geh. 
Siummifi. Slnt. 
Mein, H, Renucro. 
yiotlifmn.O.. .Uompeuift.T. 
Spanqenberg. R., Kurs- 
malt. T. 
— %, dlculifre. 
XhQUr V., Frl. 
Iiotdjfc, U.. Netttiere T. 
Uil’cui, I., Stliuciöcnii. 
Borwert. (5., Rentiere. 
Scfiyhd, Änna. sil(Uchs)M 
44 f. a.Äurfürftcnbnmm IU1 
E Leaebrovr. Geitirw., 
Rentieren lBcrliN). 
E Deiicbrodl, Ä., itfm. 
(Berim). 
{yciftmnitn, W.. Kfm. T. 
Fin^elberg.H.,Dlre!t.a.D. 
Krzybowski, 3f„ Mafor. 
t7 yumiiflaDCvmaltuiiiv |f>a^wn,f*rf., jV?m. T. 
V.Krüaer, W.. Hauswart. > Pciii W, .ufm. T. 
Lloerli. E., J)r. phlJ, 
um. Maior. 
stern, ^ahr« u. Fliigzeug- 
baii>^ebart, U*. T. 
filod, M., 2ti;ro. T. 
Meyer. W.. Asm. T. 
ytomplcr, U.. Rentiere T 
5chn!tLit,f4.,37l(!urcrm!tf.T. 
Seio cr. K. .vaueroatt T; 
v. Hedlitz li. Neutirch, S.. 
lvrhr.. Obers: T. 
Ziem, U., y)cmu;e. T. 
5linfürslenb(imnt -> 
45 f.a. fincfüriicnhiimm l.to. 
E Silber'leili. H, Dr^ 
Just. yiat (iüerlm). 
V. jXo8!ec, fy. ä^rwalt. 
Mdviv, A., Rentier T. 
Dunkcr, &>, sMt. 
Kalau v.Hüio, Cr..;)!cnlier. 
WroiUi;, Echcriuor. 
Sltey, Vt, Ur.jur, 'ifm.T. 
Nödiger, 2l„ x\t:fiiiU(it. T 
Sperling, H., Oberstabö« 
arzt. " 
Wesch, O.. Kohlen T. 
46 E äaer, V., Vicntier. T 
V. Lut'.o'chla, 3l. Portier 
Behdzuk, M„ Mafor 1. 
Ärauu, N, iKciiitteur. 
Gppe!iflcht/S.,5chn!tft.T 
Halber G. ui. b.H., itieut- 
m. 
Höier, H., Maror T. 
Jeurrch, E., iI3io. 
Kropp,E..Kraftwagsührer. 
Küste. F, ^abrlaid. 
v.Mincklvrtz.E.. vrv.Major. 
Philipp, O., jtoutre» 
Admiral a. D. T. 
Nhode. 2, Bankbeamiin. 
Rüsahl, (?., Ww. 
Schaper, G.» Prokuristin. 
Scheuria, Ww. 
Seibk, K., Privatiere T 
Sienibers, SB., Gafiw. 
v. Verfeii, E., General» 
leutn. z. D., Exz. T. 
Dehmeyer^M.. tito.tSen.T. 
Wirth, W., Bankbeamt. 
— G.. 
L!ulopala>t heu WellenS, 
M »©es. X 
Drank'ei.bttr^sche Immo¬ 
bilien VlÜ.i^ei. T. 
Flicek, B, Ur, Canü.Qiat, 
ymit. ?lnt. 
töiitt'rcidt. ^, \r:m. T. 
Hart'tcn, A., A^m. 
Hau"?. O., WfticistlUMiln 
1\, I. 
Aaealer, W., ilVuitf’ 
vaDanoßm T. 
flu'i^berg.S., i»w Cu'i- 
tLUlt. 
Lipllowvki. v. fle.üuii*. 
lUic.rv, t.'5c!i. Jicou 
Nnt T. 
yiobfe,1.11’ ..vitiii'lm «'?.T. 
i»oIüfj L, viu. (iklj. iüti?. 
?Kn!. 
Teich Jy, yitfermür 
— ?,-ii., iv.. (^lnfrrn ,tr. 
'i’i., }Hci»t\r. 
»H E 2lebende Erben. 
V. 3ivbvci.V, ü'ö ^iiflctt.T. 
l’lmlnvmi*, i$., Lchlosier. 
'jk uu't, (£., ^JiQfn. I. 
— k^. in i) £, (£., Trchn 
Buro T. 
tlhitlurS, C., Afu;. 
niicMiintvi*, lW.f ^rüii T 
f»>tancutljal, M l,vl. 
Uleutair. v'L, iiu. ^aiiral. 
'Jinim, u’i AeÜnci 
ÜJiOctmu1. VI, icciiitf. 
Siiiilei, ii’i E. 'Vnuaticrc. 
Ci.iliy A., ‘Hcnr.ete. 
'sdiallfjcn» (5., <Ler. issest. 
1. 
Zel'diovj, ti, ^rt. 
^i*rti'riichf,V* ,VnuaticreT. 
v 'ticiier, V., Hauplin 
x;avve,(f..öTauCL’.PoHiat 
19 E ‘tiittfie, 21., Eigentum. 
lBerlin» 
V. Nolide, verwalk. 
(SllQcuitu-S X!., Rennkie. 
Dracie, H, Winter. T. 
Irbbittgl cu5, VI, vw. Prok. 
nnehlnenDcr, {*>., Kfm. T. 
ctolletf, C., Scüniied. 
Knebel. G. F, ctrm. 
v. rtimuttvititfi, O., 
l'ieiieralmaior. 
v Htri)tcr, H ,06fn'tlcithi 
Clciueif, «>.,ij)eioitc|lebrT. 
v. SÖoiff M.. {yrcuc., T. 
50 t. a. DeWliicheStr.Zs'.. 
Eyttcfe. ,v„ ähttctnuiöbef. 
(tlutfudtcnDamm 231. 
2Bm'icrn?uiicl;af!LScttanö 
ScrrnS v. älattlcnfelb, 
'4snvaticr. 
Cder & ^o., Ur, (ifiem. 
Piodukte T. 
Friedheim, Marie «. 
Marg.. Reutteren T. 
Anocmch, S., Dr. phil 
Aoehn. Th., Weh. Sladl- 
baurat a. D. T. 
iDhdjci^, K., HauSwart. 
Mittag, Bauoefch., G. m 
b. H.. F.. T - 
Nermer.P.. Mafor a. D. T 
Wesrfälikctie Str. -> 
51 s. a. Westfälische Slr.LO. 
E Schmidt, M., ^rau. 
(Halbcrnädter Stt 7'. 
V. .vldbe, F., Hauswart. 
Deckiuann, F., itoblen T. 
Bickel.K.,Generalmaj.z.D. 
Dulheuer, P., Dr^ Wirk!. 
Gcti. Ob. Flnanzrat. T. 
V.A^iorr, L, Ädmiral,tLiz. 
Ro'i-.Ski, H., ^rau. 
Rul mann.H., Gch.Juftiz- 
rat. T. 
Olfthlc u. Lilienstern, K., 
Hauplm. 
Schraub, F., Dr. jurv 
Privatgelehrt. T. 
Schröder. 21., Ww. 
LMgrube, £)., Bankprok. 
Zwan^Sverwaktung. 
Caro, H., Jugcu. T. 
Lictrichkeil. G..Hauswart. 
Hoppe, (0.,fliir8mafler.T 
r/tiede, D., Direkt. T. 
Vluhmamt, St.. Kfm. T. 
Sceberg, 9t, Dr., Umv, 
Pros. T 
Srcegcr, E., Asm. T. 
Sleiumann * Bücher, A., 
Schnilstell. T. 
SBoIpe, Handschuhes. 
Halberp^dter Str. ->• 
53 ZwaiigSverwaltuna. 
V. Wetzet F., Verwalt. 
Vilbarz SB., Reg. Rat T. 
!suchS, O., Asm. T. 
Änoll, Asm., T . 
Anoll 6^vl.b.H.,Ä.,Hütksn« 
werke T. 
Gamlmbcv, ib., ^rau T 
v. 2rfui5tui V., ,'ibmirnl 
7. 
u. y., ©<ii. 
Wc.i v?at. 
v. ^eorf^iuMi, P, Cl’.t’t 
ItüUii. 
54 E ‘Hiularo bi ^au f^e 
oi.ito. {t, lrifleMt..iiut,i 
fHaU\’ii:äbtfv £(r i'j 
V. ^'ierrva^'n, Jf, v|oriuu 
l'ipvl, o . rvnu'i:. 
äJneiroaid, 
7. 
Denier H.. Scfu’L 
v ^ii'bc. is. PiiU'r.icrc. 
ZvU'UlUL 'Iviv. 
S.-Iir, (£, A«u 
v. ^rfcubieriiii, (£., lu 
'L'uv 
^tManiv ,'Vir.: ‘!/Ja,ör. 
kubier, 'U , 'Jini tiift. 
,yl * -V. ’ÜiII!,, O , 
vav'llivt i. 
VI, Verirr'.»*. 
OJial'e, v>, ,"tl 
H-vlicvi’n. C, H.iuptm. 
a D. T. 
AeriUi: VI .Cö yniualt^:- 
ftci. Viai T. 
siüiti, v>. yicitiicr:. 
X.'antcivfrlstrtci.«']»,;al'ik. 
tic«. 1. 
SÖioiiil'fi^eu, O. :Re«Mci. 
Dieufcutb, VI., 
9l.tjchfe,(l., Aßl.tfflrftmilr 
a. T. T. 
9iflmpclma:tu, 2l.. ,^ivil' 
Jjteiy, xt. Tr »Cmu. 
(Vcft. Cb Laurat T. 
ytcmbetß, VI.. vw. Dr. 
Slrav,btnact, ^nsteu. 
*■> E. -^dmubt, W,Arch.telt. 
liitroi;, M.. ‘Ücfi uitJ(rtt 
'.Xhtlitcr, E.. Rentiere. T 
tyiabu, E.. Major <i. D. 
vacfivty, E.. 'i'ttuattere 
Uaiitfmittn, Ä.. Alm T. 
Mallicn, ,y, '^lOflecicbe) 
Mielko, H. Bkr.vnlt. 
Sd)uudt. C , älciüicre T. 
Witte. Marre. ^nbrll-ei. 
^lüelshv'er.P., Dr.Pro», 
T 
r»G RiuaiigfiicriunHiiti,]. 
Buldlmaun, H., Ob. 
Dernu, Cb.. tfrl T 
Friyweiler, R., Dr, !Neq. 
aiat. T. 
Hitbcbmib, O., HauSwart. 
Aortmnef 15., Prtvancrc 
Loreuz, H. Asm. 
’s! ^wanqk^nwaltung. 
CyariNuL, A., Lw. 
(Sadfch, 21., Stellm. 
Iaeqer. D!., vw. VtMtLricht. 
Maarr. H., Asm. T. 
McuhiS, M., vw. Land- 
fiev. ^'räsid. T. 
Pcwendierk, Sl., Fabrk. T. 
Playmnnii, F., Tr.-^ng.. 
Sladtbaurar. 
Dubr, <Ö.. Ob. Ing. T. 
iftstfjicib.ct ,Dr.,Öch.9lcg 
3tat T. 
Sccfencr Sir. ->» 
i v£t?aiM H. »Jiuiiinftcsi.T 
^lanzickuS 1?., ^liuaneic 
T. 
05'crts, Ut Triüfillcr. 
(Mio 'Irr, *1, PüUier. 
.f'f.riMit, i , V;yf, 
C t ibii , „vrcv, <'V, 
uuai'iv' >11. 
"’viunnvtti' , ^Vaier 
Pa »ivfl:- 0 .H-liitrir. 
n D. 
9ii ic. I , 3nau:u’*(w'hc‘* 
Ew'iutiut", v, vw. ^ic.i 
Hat. 
Ai>m, A, Pp:iiU. 
VA'i'., iv. ^itntLu'iir.it. 
l'h M, B. Jiui.urv. 
t ^ vaiivllv. 
E Ilvn'it ’ii» i ('jlctliiV 
’} E Oaitwcb. v. 
L & ,rUiM>i;'. 
m V 
2 i:' f'ctrt „i'i:".'.iS 
Uu’i^ 
Qir.'» nbw 
x':u|.i, :li. e {)U(,tn. 
Joachimsthalcr 
Straße 
s. Berlin. 
Johann-Georg- 
Sttaße 
(Post Halenstt.) 
Hochmkislcrplay -> 
yieiiotftr. ->» 
l. 2 s. a. Nestorstr. Iti. 
E Äcrwalt. u. Verwert. 
WefcHidj. f. Immobilien 
m. b. H. IDarrnftadt). 
V. RöSler, K., Baurnftr. 
(’Bcyur. 34). 
Douoain, I., Direkt. 
Frenyen, A., Neg.Baumsrr. 
Haber, E., Aat|. ^ruver- 
ttcur'T. 
Hellwi^, Lerta Mllchhdlq. 
Artmp3,3:„Dr.jur., Amis- 
richtet T. 
Aimje, G., Asm. T. 
Lehman», 8L CBctft z. D. 
Roland, K..Tipl. ^ugen.'s. 
v.Schierstedt. H., Pfarrer's. 
Wieder, E., Frau. 
Wittfeld, G., Wirkt. Geh. 
Ob. Baurat T 
3 E v. Hirschseld, Frmr 
(außerhalb). 
V. Vogel, Ädmmistrat. 
(Berlin). 
A! xen,M.,vw.Ob. 91 eg.Nal. 
J’fiX v, Cba ii 
tiuwMiu, o, l’idjlcr. 
v. Vcbm 
u'mui!Ici, ü . Puu iffret 
i')erneufe, 5, Ww. 
Vhiubct, ^, 2)i i!ei. 
Oatililoio .l, 'i'iauicr. 
Har.vd, £., Stu 
Htuiivcii. VI. Alautcr« 
l:hrcuu. 
Ac^t'l. E. Üiticrarb. 
AliivtmiiR, iVu 'Sirafjcitb 
5ri amt. 
Kurt >, K.. Gärtner. 
Lanqe. VI, (’Um.iw 
Lrud'l-vri, vt, Äalerin. 
'BccUoidSIi. VI. -Uu’. 
Pasdj Gtvllm. 
t'iclof, W.. Ww. 
rhafch, VI., Oiafho Rühr. 
^auL'{)»^.,0jciait3lcöietiti 
Seiicr, A . Oofiio. T. 
t». 2c\'], £*>., Obcriu. 
ctoUfe. W. Straßenb. 
ftüfor. 
Srcabler.O.u G.. Gei'chw. 
Wivnzrk. %. Ww. 
gilbte, üiJ.. Grfjiicibcr. 
3$!(?fd;iucr:t, 
t> ^wanasverwaltung. 
V. üifje. L., Verwalterin 
Bner, S.. Asm. 
Güuel. M., utm. 
Jaensch, {>., ftrau. 
Io'epy, )., vw. Dr. 
Aluqe, C.. Äeh. Rat. 
Kochann, H.. l)r» riteditS- 
oiitv. 
— I., verw. Juftizrat. 
Lachmann, VI., ^ciifioitdL'. 
Luchlerhand, W., Vüro- 
vorsteh. 
Luftig, Vl., Asm. 
Marcuio, Cb. Privatiere. 
Perri & Atufl, Kohlen 
Grokhdlfl. T. 
ProSkauer.I., Privatiere. 
Reuqner, Ty., ßrmt. 
tichlo|]ci,9t. V!nr.Äorsteh. 
Scetig, 0., sVnu 
Srier, 2L, Hauptm. 
Weimar, ßrl ,Kaffechau8 
tief. 
Duher. E. Sängerin T. 
7 L Union Baugejellich. auf 
Akti.u (Berlin.) 
u. Ainerongcn. H. .Asm. T. 
Barczynskl & Cö., W., 
licfböti. T. 
Barkan, H., Aonzert- 
fängerin. 
Betker. Selma, Modesalon 
T 
v. Berqer. 2s., vw. Maior T. 
Dukow, M. Kontoristin. 
Fenslerer, (£., Kfm. 
Ärocholl, H., Tetorat. T. 
Wronstu, R., Asm. 
Härtung. O.. itfm. 
Hofer, R., Magiirr.Beamt. 
Iacodi, H., vw Laumstr. 
^anecke, A, Privatiere 1. 
Airbach, 231, Aranken- 
Diicqecfu. 
ArsnerTlX., Schlaffer. 
Olivrer, H., Aon.oriüin. 
Paotow, F.. Rentiere'!'. 
Blant. 9-. Rentiere. 
NoniS M.Vwlinvittuose's. 
Schaefer, H., Kirn. 
Schocps, Alm. T. 
8ESenzig«LMellisG.m.V.H., 
Paplerfbrk. 
Schulze, H., Portier^ 
Senzig. P., Fabrkbef. T. 
r). 10 Baustellen. 
E Union Baugesellsch. 
sBerliu). 
11 E. Scheroel, L., Asm. T. 
Crieuberg, N., Atm. 
Elsbeimer, E.. JDr. phll., 
Oberlehrer. 
11 Ubiicr, vi., W.-nlictk’. 
Wolbb.umi, , :iiemtcie 
Hctlbrumi, r,y, Ami. 
Ac^lcr, V., 
Vnin'1, Vl. L’uuiu'i. 
Vo.miM(vt:i, L , In, l’u; 
Piinr,!« ri'*eitl. 
^ocwenibal .1. U'i'1 T 
V'niuih%, VI., 
’A\ 0 , Fellini, i 
‘ÜJbi», O. Z Inreb. 
iiunnur i'<‘. 'liotr,,uT 
VVi'nU. L' b 
rei.tis!) 'ii filier? T. 
12 E Bet,er: Po>r. v- 
in V v. Vt i.iii^-.rilrt i 
rltfiliiU. 
Cbrn -v ,viv ('»c ’CTsthimiLM 
mPmM*ic.ii, i 't'in. T. 
AI.1 •. V.. Im- nie«!., (h’.'i 
<{ bi^ Mnl 
ct’.i*hniz‘i,rt iHi’chn.'HiV. 
)'l nii';, W, .vaui’ttu T 
'i'l nuM, B, VlnMfit. 
*'u : itfi!*:', 1 to' -«.uV 
'''i si>u', 1' 'ViiVi'’/ K\\' 1 
'ri-lc in rr, \ •„ 'Vuv.Unr 
U'"et. VI ’Kr'tu'ie. 
U ’ QuirürienXn'im 11') 
E..3[ilo;i>#VI ;^tu ('•i’aiun 
Ul’Cit, .'Ii , VhntlU. r. 
V.mle C. A’i.i. 
V:ciji)h, VI, Rentiere. 
'InMnistltn, Jt(tßCUlI 
^cnerf, H.. Marine« 
^tst vl'.tj'CH. 
■<- Amuirvcitbamm 
-<r 3cachini'^ricbiics)« 
Strafe 
11 L'li z ^oadiinr-^riedrich. 
(5:rni,c 1*5. 
15 L ÜJürin'le, \\, Slentici 
l.’lcu*9i»ppiu) 
^oni.H ,1 'r.Bibl-othelar 
Günther. Mild)hbl. 
V .veryl-ri C., vw. 
Ober''.er.tn. 
Iacobv.F., .iregatt.Aapt 
Oooft, 81.. Privatlere. 
Meyer, I., Bankvorfteh. 
Ploy, C.. Heiter. 
Mtittbeim, ^5.. Lehreciik. 
3d)lcfirtßcr, K.. Dipt.Inz. 
Schlingrr, P., Ww. 
tictuiemebe, B., Staate 
auw. Selr. 
16 E Oerller. O., Stadt« 
uciotb. 
V. vernnciitn. M., Portier. 
Birktzolz O., Mfm. T. 
Busch, B., vw. Geh. i'ieb 
Äat. 
Grosser, L.. Kochfr. 
Michaelis. E, Ww. 
Aüier. ti:., Leutn. 
l^eumann. 2-, Arm. T, 
Rvemer, P.. tfieiitier. 
tfioillcr, t?., A|m. 
Schnnmclfeiinij W., VluL- 
bcfjerin. 
Spcijer, A., Ww. T. 
Wiener, 21. Ur. phil. 
17 E Mii, M.. Etgentüm. 
lBcrl'N). 
V. Schulz. Portier. 
Elsbolz i/i., Ww. 
v. ^lankcnberq u. Lud 
lüiiiSÖorr, W., Ober- 
Ieuhi. a. D. T. 
(3rfmber, E., Wagenbau. 
Laru'cker. 3Jt., Asm. 
Heut. Wio. 
Hicirf). Asm. 
Ulitichfc. I., Spedit. T. 
Picrcr, P, Lrivatiere. 
Proske. {\:au. 
Puschet, W.. Dr. jurv 
^anbricht 
Schniid, (£L. Privatiere. 
Schwartzkopn, 51.. Frau. 
Staftl, w., Baumat T. 
Strultunann, O., Ingen. 
^abrl. 23., Hanvtm. 
18 E Sliwinski, W., Asm. 
V.Wilbklm.2l..:v!aschin!st 
Bade. F.. StraLcnd.szühr. 
Beller, tr., Tasetdeck. 
Berthold W.. Wagenmstr. 
Btt'ch, I, Möbel i. 
Ckristmann.M., ^rastwaq. 
ivühr. 
Cohn, I., Bijontenewr. T 
Gaedtke. C., Maurer. 
(Zerirke, 4., ^^-irren. 
Heintz, H., tnval’ci-e. 
Holz. ^., Monteur. 
Aint^e, L., Rentiere. 
Meyerhof, 81., Asm. T. 
Model u. Polsterwr 
2odauna Busch. T. 
Müller, P.. Araftw. ,^ühr. 
Pengo. M., Pr.vat'ere. 
Petersen, .vlcg. Rat. 
Noy. R, (AlaSarb. 
Schwerer, C.. Hauptm. 
SenzigLÄellis G.m.b.H., 
Papierfßrf. 
Silbenteiii. W.. Architeki. 
is Staedlüe. P, Voljtcr. 
Xa chiter, Vl. Asm 
Vüinfe. C?, 2^al)nbenmf. 
VUill.n.r, MI.,St;ofib.,VuIjc. 
V,2Ui n, v , 'Vtnlcimftv. 
Jini:u*i!?i,i:ii, H, Cisenb. 
:^'rt;rl'WU 
' i1- v «Bc;li«), 
1 v; - vi. Galenit, 
i' *'(- ’Uurt\ 
>1 ” ‘v '-iUuubiitfpckt. 
Ju 'IM a \ 1< . .vißtfarß. 
U. ,xV . <icnuttclb, 
U . i" ’ y.uivtm. 
(Ml'-vl M .Ufm. 
v. t?. 'Kcnueic T, 
x>f V”'). -!?!,, ,,,iMiaut. 
ll'ulix '1K, )lc:mcu 
CiUM, , HMU 
Speisit. lt, Cb. In^en. 
>) t. l,\o m‘, r„ A|tn. 
i 3cilut) 
V. V'fifle, A., Hau-kwact. 
v. Vl!t rinllez/icim VI.. 
wc'icirtlicittit z.D.Exz. 
B.viruM'11, Revisor. 
— ^.,2t?Ü?;rJcrmUtlcim 
T 
^fcab,23.,V«i:ibi;vr.ifiaLT 
‘■Holte O. 2ieuo!i)p. 
^uhhiaiui, M^W:u. 
Jyr.tfdJaiiidci, ^ ,UrL>bil, 
«i*un»iell. 
Hvhi'tieziret, M., Dr, 
^isufsyvTvitfchn tl. T. 
Arpfj, 15, Hauplm. a. D. 
Aünyel. V., ?lmifiitr.8?at. 
^ly-ive, Theaterschrist- 
stell T. 
Vt. Asm. 
tHiWiicbecf Ut.. Pros., 
'Jlej. V;auiiifh. T. 
Sdiubel, IL Ma^eur. 
Sdiulz. v.» Wm. 
Spielmanu, is).. Asm. 
Wichmanii, F.. Schrisrslell. 
l.:o||fijnm, H., Rentiere 
— K. Schriustellerin T 
V.Zelew^ti, St., Schuhm- 
ui'lr. 
>1. 22 E Spieldoch, 
Bclvaötf. (Berlin). 
V.Boninaegei, W., Büro« 
vorsieh. 
Slrnbt, v.„ Illustrator. 
Bauer, Syndikus. 
Betbur, Alm. 
V. Blumenihal, ti?., 
Pnuotme. 
Dodeu, P.. Chefredakt« 
Engel. ü.. Pro!, 
f'vriebmaini, W.. Asm. 
toabucl. C, Portier. 
^rudelbach.,v.,Privatiere. 
Lande berg, ft., Veh.Jnst. 
Äat. 
Lestmann, 21t.. $cid)äfi$f. 
Paoenhorer, Vt., 3!enmer. 
P.)ilippöthal. O., Asm. X 
Plohn. Ä., Sledakt. T. 
r/r ei liier, vw. Schulrat. 
Sam'on, (>)., Privatiere. 
Schulz. Privatier, 
v. «ticteucron, T., 
Privatiere. 
23. 24 E Avpcke, Rentiere 
(Berlin). 
?.bramezyk. E., FondS« 
Makler. T. 
'iibrö, C., Rentiere. 
i enz'nger, O., Bank« 
deamt. 
Btaschte, N., Kaif. Techn. 
31.it  T. 
Budde, R., ^ab karb. 
Hopp, H. Asm. T. 
LZ-. PonBote. 
UHmcr, io., um. T. 
Anndt. VI., Ww. 
Lipichiy, M., Jtfm. T 
Schaanckuubi, O., grau. 
Vogel, H.. Piannk T 
25 E Pbbnrv, (&., Reg. 
Baumür. 
Dar;. W., Asm. T. 
Brandt, st., Rektor. 
Bratke, Dr. phil. 
Gottke, C., Fabrk. T. 
Meyer, C., v»oIlvi|pe/i. 
Milow, H. vw. Baninsp. X 
Mitfchaflo, A. G-, Ingen. 
T. 
Schulze, D.. Frau. 
Stecher, G., Dr. phil, 
Oberlehr. 
Wettphal. O.. Ritlmftr. 
>6 f. o. Wefltfiltfchc Str. 
Nr. 27. y7ß. 
ZwanqSverwaltnng. 
(sieucrrah’c. Zahlstelle Z 
Daude, W.. Techn. Rat. 
Tegorökt, I., Gemüsehdl. 
Glimpf, A., ow. Major. 
Tokloib. St., BelriebSleit. 
y. TöulieS, K., tzngen. X 
<- Westsälilche Str. -> 
Hochmristerplah
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.