Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

. f\ " » ’ 
BrandenbuegischK Str —Bruchsaler Stk» 
487 
Berün-Wijmersborf r«i, V. 
40S.>tnttt, ,s.,Ob. 
StMnndl. ü!. m.b.H., W., 
Elettr. VUtoitlnq. T. 
— 53., ^ttgcu. Bü.a T. 
Strarch- »y«» -Sl’ii:. H 
'litaiiftuoflel, >V. oscslu T 
L6oel'le, (»5, ftrun. 
Ö cj ch f c, ./3 e 11. Bu d) Ij blt. 
41 E Sicnrr, A, ©r.-CJnfi., 
Nrtintrü (Vtr. 40.. 
E Mutier, P.. Archikekr 
((5 )rttiot‘.cnßttrfli. 
V. Lachmcrn"^.Drechiler 
Ldam, H., Dr* Ar;> T. 
Blank, ^., Schu..t:uni'ti. 
Deterrng lÜaia. Mrlch- 
hM<v r. 
Hahn. .ix, Nenl er. T. 
Ll.. jlfm. T. 
f Kü Icr U., Jl|U!. T. 
' yiiiijlnmm, I., T 
P>ecl, '.01, Alliiere T. 
WüUjtchi'i). 'S., Dr* 
Hv vüll. Auchl'dt. T. 
(Sditt'v.ter, U*. 5, 
iHesc.endar T. 
Srt)'.vtnistun. D , Bäumt T. 
3erftu*5f(, jffm. T. 
'idbctborntr Str ->• 
42 b Peierr>'iche Erben. 
V. xXmnc, G.. jlrrhitflt T. 
Ashelm. N.," nbilvUtcft T. 
Barre, W„ Schneider. 
Äru.inH, l?.. vautif.ct. 
T^ekl.r. 
C.^nurr, C., Sirettor. T. 
tsc.qc, ‘»I. Dr., inctfchtmro. 
Hen'el, M., Mitchl).'l>i. 
I'aac. l.1.. 4cvniiinc{d]. T. 
ÄstflKtfimt 3. JJommtff. 
iiat. T. 
Kerl. ft., Löst. 
Lede.ma.m, '^„üto.GtoöV 
7ai T. 
v. Xo:nr, I., Sirfl. ©*!. 
ottLv.it  T. 
v. i>. Osten* Socken, K., 
tyxiir., Hauprm. T. 
41\ E Uuutv.cr, P., ftirn. 
(j’erlm). 
V.')reu'.r:a»u.W. Hauswart. 
Wcvflfetfr, it, Ob. Ingen. 
Derzemsti. M.. rirau 
‘jipmir.il,  ic(j. T. 
Dünerwald.N., lautier T. 
Grote, 91, P.okuriit, 
Jandorf N.. Kim. T 
KatpeUf, xi., Mcnticre T. 
Konimnick.E., Tischlermstr. 
Mamc, Ä... ilN F. 
Ateumann Teebach, 31, 
‘ion.'ünfi.rr.- 
tßtufld, 51., ilfm. 
— L llo. G. m. d. H.. 
R.. RutltmÜtcl. 
Gas, W., ttp. 
(sonwtr, A., sttnt.T. 
Gonuttetfelo. w,mtler. 
Ekcnr. $, De^.Jrr'.'izrarl' 
S9niiI)QU;r,S,1onfmtitlei 
T. 
44 £ ttimuoro, Tcschw. 
(Siflfntiim. 
45 Barn'lrÜe. 
iflauettSberfiet Slr. ->• 
46 EVttialtc ti?rcflfd).m.6.v 
(UharlottenbQ.). 
V. tif)tenitied, X..'ocra*ßU 
(ISifnrhUlcnbrt). 
Deckmanu. x1!., ftiau T. 
A a.ir ei». P.. Kiuc. T. 
Düdne. M.. jlftn. 
Wölb öftrer & Co^ Nähr- 
mi’tclrbcf. T. 
Hirrch^cra.M. Vr-Arzt.?. 
„ ßlo;2ermann, H., Haue- 
trat1. 
Mannheimer. S'-Direkt-'N 
Marr. M.. Öantier T. 
6a)öf|cl, F..>?auptm.a.D. 
(B.-Jberbrr ,,M.. Ssl’i/irr. T. 
ü. Giraifj. tu, Ermattete. 
47 Manuelle. 
iÖoliciiitcMcr Str •*>* 
4')—60 Äüuncllen. 
-f- Mum'lmche Str. ->■ 
61. 52 Sauftvllvn. 
'Tau(,r.iu^:t 61c 
63 £ yjammiatj’ictetStlcn 
V. Lirarv. %, Smuait. 
Konjtanzcr Str. 
64 ^arvtclle. 
65 £ Ljegrnel'tche Erben. 
Martin, Privatere T. 
6!,. 67 sanftesten. 
6ä EsUqim.?y. ’i.,93oußcfctiT 
V. Ienjch. t., Svtfljt&Qg. 
tsüx. 
5Övitam, C., 23m. 
Qrntirf. A., Odeclehierin. 
(Sruitbitäcrddcl. Hcücqoiu 
1tra{je 20 u. Iagvwstr. £ 
m. b. H. 
Äriiche. M., vw. Oberarzt. 
Schulze, M., Stim. 
69—01 itiaitueUcn. . 
tQctlfalif&e Str. 
62—64 Siaufiellcn. 
Holienz>.üerndamm -> 
FetzrbeMner Plag -> 
' 1 Barltt. -> 
-’j 
ü',—63 Jünuficllfu. 
Mattn icimcr Sir. -> 
Cu i.a. Mannheimer «tr.6i 
u. 56. 
E Sohre, D„ Bnumslr. 
(•Ikrlm). 
V. Heinrich, 23., Ww. 
'J.rdj-tcIiT. 
iHrnjjiustun, st. Äorarb. 
ZLoihcs, M., Dw. 
Vciitrur.QVA'cuttiant a.D 
vtrnft*, i'i.. Direkt. 
P.cs;ler. ;P.. Expeb.Sekr 
iKoj.&oto, W. U^ctanif. 
Gtiii er, ü)i., ÜSdttu. T. 
<3i1)orttc, VI.. iXabif. X 
70 H M-ry.^-D.'kor.Ma!er7. 
VUt.ol, Üb-/ filQUter- 
itOrm». 
— .y, Prwalicre. 
Barvn *S.. Bildb. 
iüeuir, E., Prrvajlere. 
Älallmann, G-, Hßvenbote 
— iPL FrUeurin T. 
Brucluel, H.. ^hemik. T 
fttifridjc, S.. PuWachenn 
(StötV, ctfm. 1. 
Hüne! & Tiey. Slrischwg 
w'iru. T. 
Heipel. .'i..Veschäkissübr.7 
Pru mi.re. 
l'nmbctf. C, .CtIm. 
Marx. P.. Ear.ner. 
Müetter. Gesch^ 
yivmicrnu 
Pl.itiev, H.. Fablkdirck.. 
P:nc;o^er, 15., Jtmt. T. 
— B.. Vl:ntieie T. 
Deuter, Ä, Mod.'k'trn. 
rttixeu. F. Cbci-iuien. 
Schmidt. Ä.. Kunnmal. 
Scho!z. 5«., Ui'tm. 
Styüy, o.t Maler T. 
— L.. 'I'iaina T. 
Slrrclche. ^.. ^rt. 
Zfi-.uicü, (£., !Z^i(fctmftr. t 
stimm, €., Modiiün. 
3rvbc, V. 2:cJrcliiiin. 
71 E W., zltcnlici 
V. Tadel. M., Gtrafeb. 
Lchaim. 
9lrnM, G., S'.einmey. 
Bleet, A.. E'.eklromont. 
ttur, i?., oittui). 
tii-clmo, E., ctlcinpuct. 
^eaNi.-fro, V->., 
«terdiloitD, £.. Kutichcr. 
Siedler, iH.. Schutzm. 
fsrijch, 81., Nohr'.ea. 
He.n. W. Sinn. 
Hemp, lr„ Tapezier. 
Herrmann. y.# Schuhm- 
miir. 
Konutzky. G., Technik. 
Krause, ti., Fuhry. 
KretsMcr, P., Gold« 
lAmicb. 
%'uczann, Ww. 
äiüMfier, M., Äw. 
Schmidt, it„ ©afito. 
Schnelver, 8l.. Am. 
Sieben,I..Ma^irr Aeaml. 
Erreich, U., I«s!alla1. 
26eyer,P.. Drv'ch'emübr. 
72 c. ytutomo6u«öcnirale 
Eche:ik'L.m.b.v.tNr.7-L). 
4'ausch'e F., Handetkm. 
Bemch, A. Somrb. 
Bmlenkeldt,C.JnhrgejL 
Hameister. R.. Gärtner. 
.'Vcniei, (£., ^afiimur. 
.veiLderg. E.. Invalide. 
5tiihlci-, C.. ilonltoncur. 
— Änna, SiGQrrfn T. 
filocfoiu, tW., Pv'ibole. 
jlnbc, jf, Kanzkcidien. 
Muihdc, H-. fiut d):r. 
Menkel, H., Brie'lräsi. 
H'iiiiUr, 29.. Hande.öm. 
Poliarowerl,^.. iUar»wo(i 
nuhr. 
Primte, A.. Nanknermjtr 
Aadde 0)., Ttraf;cnb. 
«chan». T. 
— 5<c:tb.i, C6it. 
K'inicfc, ii., i?icjile«emph 
Sckcele. F., Genosicnlch 
Äca:iit. 
Schütte!, 33., Straßenb. 
.vii t. 
Schtauch, O., örrastlvag 
»vutr. 
Sdmucitcl’erff, H., 
t£.trnhc:ucuuß. 
SÄrerder, iH., <5traEcn6. 
6.U1J3, 0.. Maurer. 
Srtiüßiu, i5., ßrait. 
Gidocmamt, v>„ Slalfufnt. 
StoclS, 9., P ätlcnn. 
— l5.,5tro&cnb. ^Syrerin, 
Thiele, H. Uiciitiec. 
— tl, Steiqer. 
Wriher, yt., Straßenb. 
Schaffn. 
Wolff. A., Mechanik. 
73 EMenzrl, Ty., Privatier. 
Bartsch, SB., Kortzmmslr. 
^••üder, Ä.. L>ietalldreh. 
Dnyke, M., Büroaistlt' 
Rrhiiil, H.. Äfm. 
Gille. W., Nestor. T. 
Golde U/2(f)to)1muftt.T. 
Grünet etg. VI., ülüw. 
Ha^nuann, Jy., l'cl/rcr 
£>eiurtdi.vt ,2ü:vcibcrmjir. 
Henning. r!i.. ^tnUüiiar. 
ficiiiii«. Wiv. 
Ufliitel, U\‘., vollzieh. 
iÜfslint. 
Kdppon, ist., Monteur, 
ftrauir. -v, 6tnMfefv. 
Ärirer, Xurtiler. 
Kuhir, tfl., i^nlic^v. 
i'fbJnniui, Sekr. 
yictd)citliail), 5t.. Postbote 
Sclullze, P-. jtfm. 
Hobel, VI., i’lufiinuktiu 
H ftiAniif '•Jii Lsinntlvi 
74 t. Schenk, Eigentum 
T. 
8(ittomoöif’£»mltsile 
Schc'N/ tv. m. b. H. T. 
Dectninui, ’S. stiuft. 
U<«nmnfi, v-, 'i’tiustiier?. 
Wo die,ä‘Jw. 
Dülke, tr. Vlaiiifcvut). 
^tvvnnnii Uf., Stnölfffr. 
sTtetev. VI.. ©ulirfjrtfurin. 
firoit, Sri)!üiver. 
ivitnf, N.. u'.airrer. 
•Vn'rha, P. Uuildiet, 
Hinze, M., ^.’iü, 
\Jabi)u), VI. Div. 
Vantpc, vu». Lüttdgtt'. 
Diretl. 
tieivolb, H., Vw. 
ViifDtf, XI, Ww. ^ 
Lipilreich. '«10., schuhm» 
izifn. 
Ma^er. M., Steaßenb. 
Xi 'timt 
Mc'slendürf K.. Valinarb. 
Cbermc.icr, A. M.iler. 
H, x-iuffvüiUiin. 
?j*otX Sk., 
Schenk (f., Miller it. 
Sdilöier.51., Sttoitb.^ü^r 
Schnell P.. Bantdeamt. 
Schulz, P..Lt.ar)b.Beamt 
— vl., Äw. 
Schwanz W.. Da-arb. 
Sen^, M.. Äw. 
Stricker. I.. <Elciioltpiftin. 
Tijsier. A., Saitleimslr T 
Wartder, 'X'iechaiuf. 
'Mrü, Ä-, SÜt’ftfonif. 
SSufet. l., SJliistiUr Äjstil. 
Dörpel, <?.. Lw. 
75 E u^rftu, .'iUntUr. 
Bonow H-, 'JÄoutcT. 
Dnise, C.. Straßb. ^enmt 
Domke, aJl., ^enüerpuy. 
Grund. 23. Kraltrcag. 
ivü* r. 
Hrnsel. 31., Schlosser. 
Kant, M., Krajtwaz.!)ühr. 
Kluge. Äw. 
^oschany, F:eischcrmf!r. 
Lehmann, F., Strafoeitb. 
^eauii. 
Ncjrker, 2JI., Srbuhm. 
Otto, %, 'JJIaurct. 
5R56I, Äw. 
Schön'e. S4., Cchneibrr. 
Schümvekler tt>.. 
Schmiedemltr. T. 
Schuu, il, Schlosser, 
creliflcfcß.. Pot. lUeomt. 
Sobeinfldq, Ob-Pos:- 
lchaffik. 
Tiebc, K. Nohrlea. 
Walter. Ww. 
70 E Köhler. 3JIV Vier. 
ucrlcfl. (Nr. 77). 
ftH3, A.. 
Lewandoa.'ski M.. Vw. 
Pasewaldt, %, Schlosser. 
Steuer. ß\, Äer.'wl'.r. 
Tuttmger. C., '-^erknistr. 
77 E Äöüler. M.. Bier- 
verlei. T. 
Actlirie5, F.. ©cm. klrd. 
Becker, P., ^ireirten. 
itiufd). F. Maurer. 
MUiuuii, C.. v'-emeintearb. 
Gaitwiltin. 
Parrl 21lzu. 
Aiömer. P.. Sdjucibermflr 
r/!o'0chari::2. ^ Äw. 
Scheer (5., 'Sro. 
Sccliq. L.'., Maurer. 
Staül. L., Ckraßb. Hühr. 
7d £ Skeinderg, V., Eigcn> 
tuniciin. 
Dauer, L.» ^abrkarUrin 
(iiucct, K.. ’Jtfibctiu. 
Fehlmann. S)l, Bnchdind. 
— wr., Ww. 
Li^kow-sk, Oft, Bäcker. 
Prir!. Cl)., ylnbetiii. 
7s E’i31ii|e,stl..(Sißetttunierin. 
Draheim, r)., 2i chler. 
Dupre, I. tient Yltb. 
Urdmann, Ä.. firair. 
Äruqtr, '«l*., Elek rifer. 
Sieeelfelb, jfollcher. 
Nickel, yt., X 
— I., Stemme ;. 
Schäfer. VL Mechanik. 
6tett$L,aRag!it&9iiomt 
80 E Oelöner, vl., yienliei 
Wirt'chaskövercr 1 
Ucbciienviiel. T. 
Vai'.u. s). Ärv. 
'jjoef, (initiier, 
'üiüuuner, W., Siraszenb 
2t5CslJ«L 
^1 aiiA O, 5d)(i)Hcr. 
»Unch. -'s-, ^.'oti.lefl 
•ViMcuoalh, E.. .uoch. 
Sislplid) (51 Än'. 
stuft. , Äaichiri'lt. 
itlicm. E.. ‘Ooleiimftc. 
(iU’dfel, W„ Xiciietx 
ilrteirfie ^ ('nu)ch, 
Mechanik, l. 
iPinlchiuu, C., Wn>. 
il’iic^icliö, %w, 
0, 2i1juf;ntmftr 
Wom?, B.. Ar au. 
Ln.ifu’U. 0 . Maurer. 
:linffc. 'i?, Bel.lichter. 
.'Jleniötiiht, «L..Kanzl.Sekr 
a L. 
dlotfjer, W.. iDiaurct. 
(idmri webet, ,<t., (tlrn&b 
ssüljr. 
^clnc^l'.ug Schneider- 
Nh,]. 
Stctr.brjit,], Gaschsr. 
St.ebe, Ä., ’Siu 
L:o zettbu.^.M,PaUarl>. 
dl E. 'juinc v„ U)iüUeicioci 
%\oH WL Wiu. 
floht, I., ^aiiQiti. 
il^'ctschct-slf, M., 51'rv. 
tilaafrt). O.. 'Sachter. 
62 E iffchei; %, »chimcde» 
infir. 
Fel 1 eben, C., Magiitr. 
Be-wrl. T 
Giuschom, V., Partie- 
tin’ftPlnti. T 
OstsJer, S., Ww. 
stknopfcl, U-„ ,?rl. 
fiubse, tpejjb.ÖMnu. 
'.liiitloiußfi F., Kn'scher. 
Mükter. j?.. Attfiyärter.n 
Schivlil'ke, Magistr. 
X'ilb. 
Stich W., Ttradb.'^eam'. 
6’i E v)iacö, W., Renner 
VJh. 75,). 
V. Stoch, vx, Maurer. 
Dotnmanri, VI., ;. w. 
öichcU'stum. £)., Cb. 
^ost'chaljn. 
Glanz, SÖ„ Dekotar. 
Grunow. M, Zigarren. 
Krnpkc, L!.. V.-leran. 
MaUenS. W. Lchlosser. 
Vtcbieß, K., ilutichcr. 
rttegin, D-. W«[iw. T. 
Sch.ller, E., Wachter, 
^diol.t, <£., 25m. 
SfirtcU, Ä.. ctistltwößen^ 
Vorpalil, 51., Mechanik. 
'Äilke.P.. Slra^enb.Fülir. 
Zre^er, 21*., Mont.ur 
EMenzel.Ty.. Privatier 
. (<Jtr, 73). 
Albert, ir. Straßb. 
xrd'rtffit/ 
Dugflisch, W. Turnlehr. 
Eaer. $1, privat >ere. 
(Jitfincr, H.. Tapeten. T 
<$>utichom, Ä., Möbel. 
Jakobs, Stratzb. 
Sciiaffn. 
Kranß, 51.. Lelirer. 
^tofrof$ (?.. Privatiers. 
Pactow. \>.. Lehreu 
Pre"er. Ö(., Ägent. 
9tottenflcnt, H. 
Schneiderin. T. 
Schneider, C.. Melde- 
onttÖ'Vljstit. 
tteßclhör, Ä.. Kraft- 
wageniützr. 
SBclücl, G., Privatiere. 
S E Seihe, Heltgetz. 
Ädcrmann, Cl.e, fien» 
fi urcit. 
Daum. Fr.. fifrn. 
Äayer, P., Stratzenv. 
rvühr. 
Iacksnkroll, SB., Maler« 
rn l:t-. 
Lade. C., Drogist. 
Vaitstt, VI., Botenmstr. 
Vtfy, (S.. Grtini{cd. 
Mark. it, Bantbeamt. 
2}Mrqu^rM, Ä., Schtoffer. 
Väkbvtd, VI., LÄanlw. 
1/ieliTeid, K.. Zigarren- 
hdlrin. 
Schtlling,I..Slraßb.^ühr 
Schuster, Ä'aurer. 
Stumm, P., ßuljib. 
66 E Kurr. <5.. Prtaartcrc 
5\uvv, F, Sattler. 
— iß., Ltellnrrnstr. 
Schulz VI., Schuhm. 
87 flej. 5. Berliner Str. 42 
<- Berliner Str. -> 
Arcitcnbachplatz 
Binqec Str. 
vnUe,icllc her Untergrund- 
b.lijit. 
Lricilner Str. 
.Vif)Ciu,ollmtvomnt 
(Unbvba.il;. 
Bregenzer Str. 
|, Berlin. 
Bruchsalcr Str. 
Dnriacher Slr. ->• 
I f. a. TwrJacher 3!r. 8. 
E ^'/ii.lci. r^., Privatrn. 
^'ruinier, J„ 5ii,tii:lcy, 
tv-iönmii, liij, ’ii'.u. 
OiTtniq, S.. tfieitliac. 
^onaö, iVilMV. 
Mlcmfc Vt, üiu. 
iUmipel. P.. GiDusjm. 
SUciichiunt, M., yictttten’ 
Mreyf^mar. lf. Ü„ 5ttm.T. 
H'istjjfj. it, vJlc n|hnl. 
2dnil^. \\. Musik, 
i E. itfm. 
(viinucfleiüenitr. 43,. 
filier, SE., Stadt. 4.rV. 
Pointier, E., '4>iofuuit 
Böttcher, O.. Baiilbeaiut 
Brand/ra)!, S., PJalia:i;z 
jyntfi*. B, ^iv 
Hellwig. Q., Friseur, 
yietirli. V.U.X’t, .'Hc’iittal. 
yicuucse, M. Piiunticre. 
!?, K.. Kutscher. 
SuBnmniutr/tiuvoticrc. 
.! E. v.'clr, 11., stfnt. 
(Pinv.rcgeiuctmv. 43). 
Slmueel. U, iUiiinil'M 
Benche, VI, Hank>e.ö.'r. 
UUatcfl. H.. Miitiriier. 
^cöaslit, itf. Mechanik 
Ujroflif, st, Vw. 
vitbe uC, Xiichser. 
v. )tinc;etr.stt, %, Zahn- 
technrk 
Kal/fitbslch, N, Äfm. 
Vc iißrtit, fe. ,\leiichcr. 
Sch.iler, 5i., Ww. 
Tvtcke, Sl.. Ob. Material, 
^oritel). 
1 E Sfiimer. P., Nentier. 
Kartei, H..' Rabrkaib. 
Äoinr, «v., 5mu. 
Bürger. O., Bauarb. 
B;owla,^.,Lisenb.Beamt. 
CT-inflcleil, VU liiicnb. 
Beamt. 
25atintamt.2b.. Pensionär 
Üeppett, H., Sctiflr. Mb. 
<Zerc;inS!i, (£., ^abrtarb. 
Hangen, W., Städt. 
Gartenarb. 
Köhler, >i., s\ «tfchtr. 
— if Kutscher. 
Kraack. H.. Maschinist. 
iUiner.W., tftfcnb Leamt 
Vcinbccf. W., Bäcker mstr. 
Micklry, Ä., Ttjürlmür. 
Mttk>e. ifl.. Sch'.osier. 
Möltchen, Ä. Äauarö. 
’Jüy, £., ^nvaliüe. 
Äabicke, L.Ersenb.Leam!. 
vic>cl, ÜB» Farrtarb. 
Nonge. M., Frau. 
Schackert, H., ^adrkarb. 
Scharst^, Veamr. 
Schni dt, E., 
Schulz, Bäcker. 
- H. Bürodren. 
GeDmer, C.. tteurema'. 
Siewert. 6* Stärt.Veamt. 
Tbicöe, M., Stellm. 
2ötf, E., iTiaw. 
Äaldner. 0., Maler. 
Weichte, M., Ww. 
b. öDcvi, C., m oi)Ictt 
(P'alzdnrger Str. 27). 
Cimbeck, F., x'iistit. 
^alleuberg, A, Lrüherin. 
tiubcl, M., Slfnt. 
Harrnemng. öl., Ww. 
Oa;?n, jh. saurer, 
üa.icittef, D., Äw. 
Lqcheuücim. ($., Rentier. 
Maerzke, Ä., Hri'tteh. 
Müller. Ä., Dlumeu 
Pirichaö, Lersicher. 
•^camt. 
Kömerrnann. W., K(nt. 
Schulze, x’l, Wrv. 
Sun vc, Marta, Seifen. 
E Tuyijckc, O., Stjm» 
iluiich yiälicnn. 
Becker. 3l„ Lijchler. 
iiitye, W.. yimmerm. 
Hampel, uasfcnbole. 
Vacbn, G., Major a, D. 
Üucae, 'Mauiit. 
Schade. G., Seminarlchr. 
0. D. 
Schinkölhe, St., Feuerw 
Sekret. 
StMowSN, g., Dastw. 
Watther, G., Kellner. 
|U ilie^eitcr, O)., A-l'ischor. 
? LVritcr, {]■., Schlosser. 
; / E Masse, x!., 2-ektct. T. 
u.'2i'tnl)(iii,^.utv.'llioiüt 
rl ÜClv, V. All. 
(',uch?, 0. Xavcv 
v-tun. •Y.'^tr ivnsi ttfiifjr 
.Vntlmaiiu, u., Wvrtjiuiat 
' et\i•„ ^ , uun. 
V>»*ett, 15., ^tnn 
vuliciur. üiJ., v.'io. 
Hir!>,k.'r. L'., ^nzmien». 
— 'ü># .vul'uihmc. 
Tsstichse. Vt. oum. 
Mrtticr.'ti .l’ürchutetmrb 
i’.icy. 0 . Schue^ctmni 
^ertziolier, Si., Ob. Ln|e:ib, 
x’Uiiil. 
Pc:ci?, Vf., Maurer, 
yioschlnu, ^, Rentiere. 
Schult. ;)i„ itüiitorhieu. 
5eipell, l*-, Cb. v uiliefr. 
b gröblich. 'S.. ISiflctilünt 
Wlte, , Malet. 
Gunter, tv., Listn. 
fröhlich, O-, Mui masstst. 
i'-filitte ,w Cb. ‘vuHohi/i. 
Lei ermann. v„ In cn. 
Herchcn, (i, MVrt itmf. 
^stn&t, M , Sctuut cy. 
Gallert,E..Änieit ob. vlib 
.ttnppei, i^., Mu «llehr. 
L'oref (>>., :HohUt». 
'V.'otviitV, P.. >inrscher. 
:,,^?sti.Ü., ^i-cut’.U’eamt, 
P.ifrf fr, C-, Äuchlmlicriii. 
yiemhcitbt, M., '^udchrud 
ytibbv. <5., Mu'.teur. 
Scheurich, Lf,„ vb Zoll efr 
Gd)iJdei, yi.. vauvt' 
fstitciuerb 
Scibet &Ähiriite,G)imfisc« 
bMjf. 
Sternha.ren, v>„ ^liieitrin. 
XiQie. P., 'Uottieiir._ 
2üifiritf, O.. OctvntciTer. 
Better. O., Äa:.tdote. 
0 £. .'^M!ner,(!.. ÄcrtrU.7. 
irrten!', schaff» 
flieste, (s., Steiiottipttttii. 
(»icltcct, P„ Sc*"t. 
Koch, t£„ Vanlbcamt. 
Mttttilofi. U‘i., *Siv, 
Porii«, ,v., <lfm. 
Puyieu, P.. B<rs. Beamt 
^eisrst,H.. Mßfliizr. XUfitr. 
Sclicr r, VI.. HnndelSm. 
Schä'er. Ä., *Siv. 
Schön. Universit. 
Bearnt. 
Schur wanz. F., Schroffer 
S'aliltnmi». M., ^ilial- 
leiterin. 
Vüigt, jl., Verküulerin. 
Äi. t, A., 'Sirtichoftethi. 
ti'iefemnnn, Ä., torpeb. 
Sekr. 
Willkg, E.. 53m. 
10 1. a. L'c^tr. x.7. 
E .Heirmanu'tche Erben 
V. Schindler, H., Se>ret 
Breitt'arth, F.. Porttcrff. 
Dttckrte.tt. F., x'artdw. 
verlach. Ö., U'auro. 
Handnch, Ä.. LLrchtiekl 
Hnring, N.. Mechanik. 
Llurzmann, O., ^ üro« 
Drantim. 
Lehmann, M., Fabrk. 
— L.. 4Vtv. 
Martin, P., Schriftseh. 
9icf), P., ntiivur. 
Schellow, X!., Modistin. 
Schrolee I. W:v. 
TouSntattn, O.. Magtstt 
Ob. Äsnst. 
WexNr. 
111. a. Wexstr. 20. 
E Münnich. U., Rentier, 
wiiobtt, F.. Se.'r. 
Grube, Si., Bearnt. 
HauS'.nann, U«.. DleaUete. 
L"ckcr,rva!5. M., 32fnt(r:r. 
Maseberg. VI., Bcamt. 
VZafloyft, Jv., Ktm. 
Rauch, 'jlcnticr. 
Urb,chak. ^iichl:r. 
12 E c^efch, ih1., Eigentum 
Leyer, ti:., hroti. 
(Brandt, M.. Vtöi.etttt. 
iritstclbctl, G., Ksm. 
Riitictkcb/.Vü.X'lii tvtiilrin. 
>va')N H.. ‘Saiiibrniiit. 
Hcck. P.,St^'as;enb. Führ 
Kirsch, K., iifnt. 
^eiuuatbt, ..., Lersich. 
2'eamt. 
Mol;ow, P., CXuJpcft, 
Mociide, iy.. Cj. xelcgr 
Sekr. 
Panjch, 2(., Kl.mpnermstr. 
PitU, ’S., Xieüici. 
Nadke, Marie,vott6rciiti«' 
9t:itte,£.j£)ili§.i'Cit.em'!ell. 
Schwarz, O. Weichen,ze.'i 
1. \il 
Semle, H., Dtre'trice. 
Uier. yh. 5lfm. 
BagebeS, ('..Milit. Inten« 
bslnt 
2Bertr, N., Kartograph. 
IJ EBogel.M.. Ädininiitrat. 
(j)ezltit/. 
V. llmbieit, A., CifenB, 
stmt. 
Achilles, P. 'itMikr. 
Blüch. {y., tifchlcr. 
Vrt'tucf, „^irizb.'jkrttztt 
Tis Icnoijist, *S., 3tit(fnt 
i iiitirviu, .v>., Postbote. 
i,c.:tM fein, K„ nfw. 
T?bi§!vt)tskl,K'..Porrsele. 
n D. 
^initcv, W, Straszb. 
XiNamt. 
V'uliuidi. M., Schlosser. 
V>im-mUl.,t;i|ciib.’Scatitfc 
a. 
•^aiuivr, 21, um. ü)/a}ot 
jMi'er, 1t, Schiofier, 
H-iletv, VL, Lchnljin. 
MroJchnl. M.. ’ii'm 
'1ti.ii,  0., Xiacktvrer. 
M.nv ö.. i’äx.er. 
MuHit, VI.. jUm. X 
ilU.. Ww. 
Patruz. , il'. tv. 
v. PobLyü, M., Äuf« 
tviutetm. 
Jto tu ri), 'S,, Maschine»' 
ldilofier. 
Schtechiut, V. Schmied. 
Sd tuibct,M..Si3it(bcamL 
Schröder, xi, Geh. Kauzl. 
Sekret, 
dictier, Gipser. 
Sttmt:n, I, Kfnr. 
^ormcicheü, I.. Bank- 
t contl. 
Üi'niuabcitlicin, H., 
MeXattif. 
Sinfler, jB., 4'mbier. 
11 E^iitlnf, xi.,Himmcrmftt. 
<Cyartot.enbur^) 
Vern.-t, P., Kellner. 
Bucho», Ww. 
Brchm, M, vtigtiL 
'Dieuich, F., Pcur. 
(yrzed, P., Da^rnvarL 
Witmmcri, <., Kim. 
Leidemami, E., vnrttt6r» 
^ippter, Vt., Melalldrey. 
KenchowLty.G-.^ür.chnee. 
.Uieleivettvr, rt.. fifm. 
fi-öleep, (Ä., Maurer. 
Jloocc, ^stfiu». T 
,<tre63, F., Schleier. 
Jtrooq, «v», . rchitekt. 
X-'oewenberger v. Schön- 
t;olz, xV Äetr. Setr. 
Mauzet, E.. iUatt. 
yicttm(in;t.Sö.,^Üi(mrcmfft. 
Wäter, i)t., Kontobücher» 
hdlk». T. 
A«,ste. is., Vrieslrafl. 
Schwarze. M.. ftrmt. 
yigflel. P.. Schutimutstk. 
t3 b. Engels, 'M., jvtou 
Direkt lCottbuS). 
v :jntmicr, Jr., j^rau. 
Bern.tm, 2H., Sro. 
Brittf, W., SUtui. Beamt. 
trrnuif, H., GlemtVc. 
vcibeit, Äibnarb. 
Herrmann. G., Daulelt. 
Hrnz, F, Äärrner. 
Kern. ül., Äufwarteritt. 
Äia.tfe, A., Ob Etfeak, 
Ljsttt. 
Lur. »l, Drechsler. 
Maat?. 23., Hetllundtg. 
Nawrocki Wu). 
Orr, SUjbt. ÄrS. 
Pagel, H.. Ma er. 
.'«uittler, £)., (äJcc. Dcamt. 
S'achmvSti. Straf#» 
9lrP. 
Ttzonr. Aelrievöwart. 
Büs;verg, Sirat-.eub. Führ. 
^., Wtv. 
16 E. Pippoiü, 5.. Daumstr. 
lErunewaldj. 
V-Werner 1'USchiibmmilL 
Dörner, ü.. Ticibau. T. 
^r?iidi.'l. M., trizeitb. 
Se'r. 
C'ntfer, 31., Ladeuistr. 
Lreikauk,-^X'.,Äejchetisle8.^ 
‘•..itrthrti, !$., ^rrvalier. 
Lr., Sm. 
(üntl.e, G.. Schnetder- [ 
mf:r. 
.^nrt.timtu & Schlcnzi^ r 
i;tcl. t 2irchit(!i. T. v 
Kurbel, Ttldrlir. 9 * 
X.'udwiezak, ^.,'L'ucobeamt. * 
M.-tcr, yi., Pol. 
a. D. 
Merifarth, O., T'ostbote. 1 
'i. apendtcr,2., Ban.becun^ fc 
Schor^c.», vcüicr 
Schuy. M.. vw. 
rom.mit. 'M 
SicnqU, 0., i’cnoßlt ^4 
Di.Uar. ä 
Werner. F., Dtldhauer. ^ 
Wilrrtersdor^ 
ane 42 ÖtuitbfL 
nr. ö. H. D 
17 E Pritsche. M., Frau. 
Lereliowiy A., Büro*. H 
deaml. X 'l& 
Dunzel, Dr., Privatier».
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.