Path:
Periodical volume V. Vororte von Berlin Berlin= Steglitz A. Behörden, Anstalten, Vereine u.

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Berlin-Echöneberg 
— 347 
Betliu-Zteglitz 
Stell V. 
Waschanstalten. 
Chemische. 
Konnt*, D, Mtnwnflr. 17. 
ICnnciiliuiiidieici Herniann F. Bar», 
Sielilfltv Elr. (3i. 
6imcll)nt6l, tit)., ÜJctfcrftr. 13.14 (Sßofl 
jjue&cnau), 
JJaefc, Hanpülr. 103. 
Äardiuen-, Sllrfertlen-, 
Spitzen- usw. 
SJompfmüsdjctci „Wilhelm»" Sonnt 
Wci(j, Öanplslr. 20. T. 
gorflcr, (£mll, Hauplsir. 150 T 
{jnnfe, 3, Stelinngcr Gtr. 13 T. 
ftilr HauSwäsche. 
Bernhardt, !U„ Rotugctucü 41 T. 
Snmpi- und .(innhicaldjcici „illtbn" 
fflt)llu8 (iljtljatM, lihcuadjet@tr.6BT 
S)amp|< ii. Hanbtuiildjerei „Figaro" 
Cito tieucr, ($ni|efgriciiri(i|'@lt.6 T. 
öiII, V. O, Sempellioter Sir. ül. 
Siehlm, li, iDicnjelstr. 34 (Posl 
Stieceimu) T. 
Alma Polzin, 
SR ü sj I c u(tr aji e 8a T. 3i(6f. 8570 
SBnlchmiflall 6c3 Weitend Carl Vazy- 
Icioiti. Giknadjcr Str. 44. T. 
Wilinereborsec pjro irnmpiroasdmnllall 
Scmmi Schreiber, Cncna iitr Slr.661 
flad.otv, Jda. Haupinr. 20. 
Wasch- u. Plättanstalten. 
Bub Ghfc, Sun SienleuSIt. 8. 
Dnchow, Ä„ Kobnrger Sir 12. 
Fahndrich, ($, Stnaudilr. 10 (Post 
Friedman». 
{falls, Sl. illintflr. 9. 
filoft, vilisabttj), Stnfiltinir Str. 16. 
S!ä8Cl, P, Satlburnfiv. 12. 
Melcher, Sl, tiSustau gret) ta<\<Str. 8. 
Pioniek, Auguste, Cranachsir. 39. 40 
< tioit tjticJeitau). 
ülerg. Z- Sedanilr. 4t5. 
iRcittjel, Sl., ÜBiclaubiir. 9 (Post 
i^uedenain. 
Schmidt, Helene. Warlbnrgstr. 61. 
6dlöitimc|t, Hutse. @tuneroalbflr. 62 T. 
Schröder, fi, salzour-iec Sir. 18. 
Sdiuit. 0., Codurger Sir. 3. 
Seidel, §,, t>iienri(titr Sir. 49. 
Siegel, G, Ebersstr. 71. 
Tesch, 3Umn, Martin Uiiltjer-Slr, 68 T. 
Lhoninö, Clara, (tnc Ulcuiit.SIr. 12. 
Seiler, ücrtlia, Skazienstr. il. 
Weber, j)Z., Neue Steinmetzstr. 0. 
Wasch- u. Plättereiarttkel. 
Nichler, L, ürbmonnslr. 9 T. 
Echönwälder, P„Aposlel PauluS-SirL7. 
Wäschefabriken. 
Dc Diel & ilo., Watibnrgslr. 24 T. 
Fiedler & Ritosu, München er Sir. 82 
T. (Samcninfildjcl. 
Palmeyer, A, ämilbriitfet Sit. 29 T. 
Wäschehandlungen. 
8lef)8, ’JJfatgaulr, Hmiptstr. 70 (Post 
Frieden«»! T. 
Schmieget. O,, 17 (Post 
Friedenan). 
WasserreinigungS» 
anlagen. 
Krem« ßlärncitllldjalt m. B, H., 
Aaiftr Rticbtirti-Glr. v. T. 
Wein. 
Örofiljatiblmincit. 
SicBer & (£o„ 6). m. b. H, W67 
lÄrobgorschenstr H T. Mlbf. 4d92. 
Duple, f>„ stallet Wilhelm-Play 4 T. 
Harlwein, 51., 'liembrandlslr. 11 (Post 
Stienenaii) T. 
Soupier, 14. P, Hanplsir. 73 (Poii 
Fricdcnau) T. 
ftuglt), Wcttigrosiverlrieb, Ageuinr imb 
ftommusioii, 0. Warlburaslr. 19 T. 
Wille. 0, iBotbctollr. 7 T. 
Handlungen. 
Berliner SSeingcfellichall m C H, 
Haupts». 71 (Posl ,Sritdtimn) 
Drain I>urg, QJ„ (ärtinetonlDnr. 66 T. 
Lleischman» & (£o„ Co»»»n»d»j>«I«ll- 
Ichasl, Wilhelm, Hiipelfli. 11 (Post 
ftttebenau) T. 
Haberman», C. Jniiibruckcr Sir. 42 T. 
tlampffratiicc & (so., F, Brmcwald- 
(lca(je 43 T. 
yaiige, Lude, Hähnelslr. 11 (Post 
Snebiiiau). 
Münkiier u, EücrSslr. 61T. 
SlniKl), Clara. Hedwlgstr. 3 (Poll 
Friedena>i>. T 
Schindler, H„ Wilhelm Hauff-Elr 12 
iPoil fiticbcimuI. T. 
Schlick, E.Berchlcsgadener Sir. 22.23 
Schul,, F, Cianachftr. 01 (Posl litic» 
denaiy. 
Sied. H.. Siatliii SuiOcr-SIr. 28. 
Sorge, H.. Akazienur. 17 T. 
Lachaloniitz, Johanna, <8 ruiienialdsir. 21. 
Weder, W, Giunewaldslr. 68 T. 
äSertrcter. 
Setter, SB., Grunewaldslr. 22. T 
Krassen. 3)(m, Helmllr. 1 T. 
Lahm, I., Riisuemer Sir. 6. 
Mcitzwarc». 
Kirlchnrr, 81., Grunewaldslr. 78. 
firiedel, 51, Lenihrnstr. 6. . 
Vebner, I., Akazie»!». 2ß T. 
Viliemhal, M.. «einiger Sir 61 T 
iltadimoim, ’Jio a, Saljfiutatt Str. 91 
•Jticmnt Margarelhc, Maistr. 2H r. 
Richier, Oietlrub. flldiassetiburaet Sir. 6. 
Werkzeug. 
Helselbarih, M., Baünstr. 29. 
li eilet & Go., G. m. b. H., Mariin 
Lulher-Elr M T. 
Schöneberger 
Präzisions - Werkstätte 
Gottfried Hins, 
Ortincroalbftr. tti T. Nlds. 2317 
Lnsertigunn oon prnj. Werkzeugen, 
Lehren, Boriichlnngen. Schnill». 
Thiem & Fröhlich w. m. d. H, Hanpi- 
slrabe l'J T. Lzw. 60.>2. 
Tijonia-Äerl G. m. b. H., Seneflfir.6 T. 
Wild- tu (»reflügclhdlg. 
Sitte, ie„ Ötunrmalbur. 73. 
relb|(||eil«l natl Hanvlsit. 8 T, 
Nllrich, P., Kai>er Wilyelm-Pla- 1. 
Wol,»»ttgsattsstatt«i«!,c». 
Neffelhani, i'l, vaiiölin. 1 <4 T. 
Wolleuwareik. 
ffoerS, 6, tzaupillr. fiO. T. 
Fairrnbruch. ?n!;. ijticba Cohii, L, 
ÜJahnlir. '£> T. 
Wurftfabriken. 
flehr, Billielm, itolomienlir. 67. 68.7 
ilharloilcnbnrger Öntll- ti. gleilch- 
roaten G m. b. H , Fenrigllr. 07. ti'J T. 
Lihoer. U, Renniiili. l>7. «9 T. 
Xylographen. 
faSncmaiui, v>. lUeintnaii&lfir. 17 (Pvjl 
RricbciiaiU. 
Heun. i>, ItoCnrger Sir 10. 
Reinhold, 'Jll, jlumljilbslv. 10. 
Schlerijlei. M. Seifiger Sir. 69 
Edjmndanb, Helene, Sebanllr. 76. 
Zahnärztliche Bedarfs- , 
artikcl. 
•CeRer&Go , P, W!cla»dstr.3<! (Poi> 
fincbeimn) T. 
Ezaila Fabiil zahn<i>;llicher Arlilel 
18. in l). t>, va iplln. 17 T. 
Zahnkiiiistler 
I. ®e«tiue«. 
Zahnräderfabrikcn. 
Barbe & lio. timil, Beli>mer|lr. 12 
(Post Itmvrllioi) T. 
Zeichner. 
Kunst- «nd Industrie- 
Älesander, ti., Begaistr. 8 (Post 
Friedenau) T. 
Bcrsihicdene. 
Horst. G, Peter Bischer Sir. 9 (Post 
Frledenaul. 
ZeitnngSausqaben. 
fflei.1)äfl»iicile 6t8 „yctlinct Lokal- 
ünzeiger". fiaiiplllr. IZ T. 
Ziegeleien. 
öeltmaim, W.. Wilhelm Hauff-Slr.lü T. 
KIcu, P. ffiilllelnrr Sir. 1. 
Zigaretten. 
Hamza, Gebt., Münchener Sir. 33. 
-,H>lga"2>aareilcilMan»saklurHc,maii» 
öchilke, Wilhelm Ha»ss-Str.lO (Posl 
iytletteimu) T. St. 1,60. 
öorro.e, Jeii»l>, tiruiieaallfir. 72 T. 
tiemiiiger, N., Akazienstr. 2d T 
Löwiiismuiui. Julius, Hanplsir. 158 T. 
(Grobtzdlg.i. 
Melier. Sl. SB., B-Izigei Sir. 47 ^ 
(Äerlrel.). 
Spitzer, 6.. Grunewaldslr. 16 T. IFbrl. 
Zigarren. 
{ialrlteti. 
Vreschlng, S. Monnnieliienlir. 38 T 
Köhler, «imllie, Wattdmgstr. 49a. 
Wandelt, Critft, Itolonnenfir. 64. 
Großhandlunae». 
Heinrich, H.. Haupistr. 68. T. 
Henning- Nchfl, üL*., Edersstr. 76 T. 
„Vllil'V'jiiinn'ih’iiiiliiiiuliilliirvcrii nnii 
EniKc, 'iüllliilmajaulj'Str. 10 (Po|i 
Rtiebmaii) T. 
üleudi, T i, ynitplflr. 11 T. 
Schwall. 'II , ‘jieijiott Sir 1 T 
Ihjriimrlli, !)l, jluail6|lr, 1 (Pot| 
8rle6e.mil). T. 
Verircier. 
Jiiifl!, [5, Oolljaer Gtr 4. T. 
ilombetg, 0 ikailcr Urlcdrlch-Slr I I, 
Uoem, Cl, l'Jmtm UiiUet-Sli silT. 
Jieimmim, 81., liluliau Muller-Sir 0 
tiiiild). v - öaiiplfir. 87 iPosl Frie 
beimu) 
jiloei'mu, ?(, ®iVi!eiiflr 2 T 
Zigarren-, Zigaretten» und 
S'abakgeschäfte. 
Ärand, Ö, t'cimilr. 9 s. 
tirrgri. M, Siegfrieds». 10. 
Buk. ©, Ü'elvnti 2lt 8 T. 
yiu6ci]fvemiv, w, ticljiiict Clr. 22. T 
ilicn, P, ffluiiiocmtn .iv. T. 
Jlotf, P, Muhlcuili H T. 
•yogau, ItUiM, firtuptsli. t(l T. 
.Uumci, Mano, Remlflftr. 61. 
doltoi«, öeniiib, «tajietmr. 31 T. 
liiimpe, i>. H, (Sfetäfli .11 T. 
Uiiepar. 81, Martin limljti Sir. 73 T. 
üai-par, VI, Liarlbnrsstr l'J T. 
Davib, P, Sriwiulr. 8 T. 
Sienmim. .'hurn. stoioiineiplr. 30. 
2obmier, S. .ytviptsir. u T. 
alkaidl, S, Ho'iciitnebbcrgstr. 2 T, 
Ivteeie, W., iloloiintiiltr im T. 
i'fueblniibei, 3, Haiiplltr. 116 T. 
Wiflil, 81., Apostel PlinlnS-Llt 30. T, 
tiolla, VinK*, (icfilerllr. 17. 
Woting, Jj, Stuiihilimr. 14 T. 
ötiibcil&Sol, n,Si.,3iiii66iiider«li:30T. 
lütuljn, Otto, itoloiincnilr. ili). 
iSümlict, Ül.. Blimhilblir. 11 T. 
Habainiyky, P, e)uiiicivalb|lr. j8 T. 
Hol)n, (£., llltnibvoiiMitr. 14 (Post 
ffriedenan) T. 
Hern, Anna Gi|tiiaihtr Sir. 63 X 
Peinlich, lietd., Bahuslr. 3i T. 
veiniich. H„ Haupislr. 68 T. 
heib. VI., Sebiinftr. I T. 
Henkel. 6., Äolhenstr, 49 T. 
Hetmanit, A, lemprlhoscr Sir. 13. 
ticrle, II., \iaitptstr. 30. in T. 
Hieronymi, llj, (iranaJjslt, 21 (Post 
gttebcnaiil. T. 
foppe, !)!., EberSllr. 11 T. 
vorn, D„ Sedanstr. sl. 7 T 
tioittiij, Ol.. ©rimeujolbflr. 72. 
jalob», I,, Tempelhosec Sir. 18 T 
Minist, 3-, Stonumcniemtr. o. 
Oädeniet, H., .vaiMtsli. 130 T. 
itail, P, Sedanslt. 1». 20 X 
Kitschstein. Sl, EberSstr. 30. 
'Hofe, VI., Gbeiäsn. .17, 
Äönler, C., vlolhenstr. 62 T. 
'> otmi.Ai,g»ste,ApoIleIPaitluS>Sir27 
ffrnfti. ti., itolomienlir. 60. 
Kraust. I.. ÜJiatllt. 4. 
Strüger, ©., Ciftnadjet Sir. f>9 T 
SujaoiSlI, 6.. tSuimo SlnDer-SIr. 19 T. 
Lange. H., Monumsnienilr. 10. 
Matsch, Berlha. UheruMetiit. 34 T 
Ue„mantt, ®„ ISnflau ffreylag-Slr. 9. 
Siebte, tt., ©olljaei Elr. 17. 
Votier & Solls, Koionnenstr. 1 T 
tiofsoti, VI.. Tempelholet Sir. 11. 
Markworlh, H., liberSfir. 76. 76a. T. 
Marien, Sl., .seutinlir. 61. 
Mauer, P., Kaiser Friedrich-Sir. 6. 
Meißel, »I, u>otl,uifir. L7 
i'itelcti, P. Sedanstr. <ü T. 
'Uiollenliauer, !ll!, ElternSkersir. 8 T. 
l'hiller 1)1, volh'iiltliblJirtiltt. 10a X 
Diüllir, I(|, (£Dcr6|li. tti. 
J.'liinb. (S, ^iahiihosllr. 4 (Post Fri«- 
beiioui T. 
‘Jhifil 'JJi.uiliucli,,U';[irliiiÜuirjci"®lt29. 
Jleubiuier, .'luiui, üJicii,elflr. 22 (Post 
itriedeiiaiil 
i!!eu nanu, Vnti’r, iDJoiiiimcnlenflr. 18 X 
’.'ioarf, UJ, ffl.illieiifn. ji T. 
Cd),13, flf, '.'Kiiuei.ilt. H. 
Ka.in.ii ürniin'ini |7 Post^riedeilllU). 
PalleiuSti, VI, Itojniiiu Llr, l X 
Plaloin, st, llraiiichnt. 02 (Post 
ivtieüoimn'. 
JlaWjlc, 0,V>a ipifir7li VoKTiiedsnnu). 
'Tiidiler, 1)1, ülkmicnilr 27 T. 
Schirmet, l'i. Wumemulbilr. 61. 
Schmibl, R, Chernlkerslr. 7 T. 
Stfnmbi Astlemke, SolfbiitgccSlt.lOX 
Lchölideik, 1t, lUrunhilbllr. i T. 
Schulz, !8„ Hanptiu b7|PostFiiedenau) 
@<!nt!w. E. (Ttinwiflt. 52 (Post Frle» 
bennn) T. 
Schulz', Stliim, Slfinienslt. 15. 
Gdjiirig, P Ojinitciualbnr. !‘0 X 
Gvittcl, B. liictfcriiiqer Bit 5 X 
Stegemeicc K.. ynlmilr 84 X 
Stutjsc, Th. Vlrtiiiiuialbilt. 84 X 
Hlictliitg, liccilit, önvkouiflr. 2. 
Iliom.mek, G„ Mülilenstr. 6. X 
Irctdcll, l?„ Be fifirt Sir. 12. 
Inpp. Sl Gbcräin. 71. 
I'erwiebe, 0., luseiiadjct Sir. 64. 
Vogel, Slmm, .(tflOMienslr. 1K.I7X 
’ä'cist, (!), Hauer iyiicbridj-Gtr.lo. 
Äendllanbl, O., Sachlendamni 64 X 
Äieck, H. Haiiplltr 102. 
Wilbr, Rein, yeljigcr Sir 46 T 
Zilch, SlUTUtte, linenadiet Str 81. 
Zimniermcister. 
'flitiUt, A„ Gehlerslr. -.0. 
gertmer, Paul. Marti» Lnlher-Sir 44 X 
(IHoiS.J 
fflmti, St, ÄubcttSstr.3t!lPost Rriedeiiau) 
fflriin,3f.,Haiiplflr.G8a (Post Ftiedenan). 
Hoch«. i>., vanplttr. 121 l. Wal*» 
nunmermeiftet n. SIrdiifeki. 
dlebijj. 1t, Icmpelfioset Sir. 11 X 
Kloppe, Sl., Äennigsenslr. 10 (Post 
iüirbrimtil. 
Cüif, 33., sUalmflr. 20. 
Liidwig. St., Apostel PaulnO-Sir 3. 
Maurer, I., Tempelhoser Weg 8 X 
Müller, 6, Sekanstr. ti. 
Peukeri, Sl., Marlin Lulhct-Slt. 69 X 
Sieichslein, SB., flönigSroeg 23. 
©djciBerf, W.,Tempclhoset Sir. 18a. X 
ioigttu, ©., Suade 36, Simmtiplae. 
liiicJncr, R. EberSstr. 37. 
Zinkographischc Anstalten. 
Meijendach, Riffarlb ä So., stäupt« 
ftraße 7.8. X 
Ziseleure. 
Lind, Hauplstr. 20 X 
Zool' ‘fchc Handlunge«. 
Hahn, M., Herberistr. 3 X 
Berlin-Steglitz 
" (Kreis Celtoro). 
NachBaroiikvnkch, zur Oiirposllaxe mit Berlin, •Till), -Auchholz, -Dohlem, »Friedniao, »Fnedrichiieldc, -Srunewald. -HeinerSdors, -Hohe»schö»ha»lrn, -Jo^aniiiSlljal, -Lanklpitz, -SidjlcnBetfl 
-Rummeliburg), -Lichier>elde, «Dlatiendorf. -Marienfelde, »Niederschöneweide, »Niederschönhausni, »Oberschöneweide, -Pankow, »iRemidetiiorf (Ost u. Liest), -Rosenldal, »Echmargendor^ 
(Schöuebcrg, .Sltfllait, -Teqel, -Tempelhos. -Ireploro (Baumichulenweg), -Wiitzensee, •SBtlmertborf IHalenne), -Wlttena», Borsigwalde. liharlollenbutg. KorlShotsi. VlcitköHu, Plotzenire, Tchönholz, 
SiemenSsladt, Sübenle, Wilhelmibetg. — Porto iLr Postkarten 7>/, PI., für Br iese Bii 20 g = 10 Pf., über 20 bis 26i> g = 15 Pf. 
Einwohnerzahl: 89 OOO. 
Im vrte wird ein Steiierzu'chlag »on 195 %. elnichl. KrelLsteucr, erhoben. 
Das Eiiiwohnewerzeichnis der Bororte ist in de» allgemeine» Einwohneriiachweiö (Teil I.) alphabetisch eingereiht. 
A. Behörde«, Anstalten, Vereine rc. 
Di» proolnjlak» nnb llrllsbrhotörn sinv Im B«I)0r6«nltil Don Berlin vrrzrichneu (Sieh, SadjtfgijleiJ 
SlathauS: Schlotzstr. 30. 37. 
AuitS- ttstb Gemeindevorsteher!  
Burgermnr, Arndtstr. 33. »iathauS, Zimmer 16 
werki. 10-1. 
8efo(bctf Schöffen: {?oBor!wO, Beigeordneter. 
Sladlra! a.D., Elindestr.l. Sialhau», Zimmer«, 
werkt. 10—12. 
Jochem, Schöffe, Schloßstr. 42. Nalhaui, Hlm1 
mer 46. wer». 10—1. 
Mitglied» deS GemeindevorstandeS: 
Lnhro«, tlürgermsir., tirndtur. 33. Rathau», 
Zimmer 16, werkt. 10—1. 
Zabariu», Beigeorbneler, Stablral a. D.. Slinde- 
ftrafjc 1. RaihanS. Zimmer 14, Berti. 10—1. 
Jochem, Schöffe, Schloßjtr. 42. RalhanS Zim. 
met 45, werkt. 10—1. 
SiegiSmund, Geh. Hosrat, Berl.»Bnchhänblr.. 
Brunewaldstr. 20. 
©innig, Architekt, Smienflr. 10. 
SBcoer, SanllirekL Kurfirsienstr. 3. 
äJatjttotD, (Sei), iltkchn. Iltai, Schlotzstr. 77. 
OlUgde&tr der ©ewriebcBerlrchma: 
äBmaim. SierBanbiicIr., Düppelstr. 7. 
Bleuer, In». Rat, Rechtianw» Albrechlstr. 16. 
^llhrnow, Kausm., Echugenstr. 60. 
Srritj, Dlfbakt., Holiieiniiche Sir. 16L 
iääbfe, früh. Oberst, Filandastr. 6. 
p. Hagen, Rentier, Ffchlestr. 18. 
Hamburg, Kausm,, Schlotzstr. 103. 
Jachmami, tuCuUet, Albrechtsir. 121. 
Jürgens, Nenner, Sch.obstr. 1:8. 
Kirchner, Ingen. Fregeiir. 62. 
KUIlcher, Wrdjitekl, Üauenvurger Sir. 1. 
KorlhauS, BerdaiidSdireki,. Albrechistr. 99. 
Krnq, Ünlchläger, Kurze Str. 11a. 
»nhii, Kaulm, itorslstt. In. 
tichmenn, Fabrik!., fiorslslr. 0. 
Lennvach, Rechn, ifieois., Treilschkesir. 15.
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.