Path:
Volume V. Vororte von Berlin Berlin=Niederschönhausen mit Schönholz

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Ber!iri-Niede vs ch önhaus en mit Schöuholz 
1‘Ji) — Gerlitt-Nirrderfchvirhauseu mit Schönho?,; m: V. 
Barbiere. 
SDZotc!, M., ilaiict SS!i iicliu Sir. la. 
Stiller, F, Itntirr Will-elm Gtr. 3. 
Slmurfi, M, Urptnflt. 4. 
Fische. 
Schwalm, A. fiauei' 'tiilf)etm»(5iv.0LT 
Baugeschäfte u. •ncfellfdsj, 
Dowe 0. (Setmaiienitr. 34 T. 
IRiittcrt, £>., VinbenTir. 7. 
Baumschule». 
Anickr St HcutroUi, 5iaiierm i'lugitfta 
Siraf'f I'fi. 3H. T. 
Bannnternehmer. 
Piey, St, «ni:crivi,i Is 
Bildhauer. 
fltatillc, G„ Jili'rt’cr|ir -l'i. 
.£>amm, iSilbot'j'ir L'.i 
Scheltet, iv, ‘4? Istliii-erfli M. 
Blumenlzdlg. 
Kilv'el. <tlntn, ‘-Mrmtvfit’inACt Str. 1. 
S.hirudr. O., !. 
BuchLrnckereic». 
i). Dirle, lti. Itrtfuwiir. 2 
tireliin, P. Plataitvum, 2 T. 
Wrtidjlii lj. SDi., Uinliifu. .7. 
•öiter, V '•UlattleiuMtrqu Sir 73 
iUtsroei, I, Jtni er vmilielnt Sli. 20 T. 
Mull«. 33., j-l tbci’tr. 4/ T. 
Biicherreliisoren. 
Gaston Feiler, 
Zl'e-?fomnrn|;e (,(> T. Pan um Il.'SD) 
IV I. vivul ’i antoiu, is(t)ii.3tilv.21 . 
= äiiirilliil.riiiin i»t Wl’Oitiic.iieiit, s= 
l'.lmiiaibtiiMi ®t»iiei'<ti1'cii,jicin|i0iicit 
Äegow, li , Veit viUi'i fi7 
EZuchhandlungen. 
81iii8Iii:>ier, u.., .ftouniuvii 11. 
Xicb:rlnii,is liiiiiicu,it.:iria(j!trld(i3i). 
illafotutti, .Miuiteijti. 11 T. riiorlag««). 
Butter. 
OSfim, fir., Stauet xJtUjcliivSIr. 53. 
Sraitclni, tiatl, .fccrigaplaü 2. 3. T 
(WiuftljMn.J. 
SRiltiicit, '■Mloittcnbiirger Glr. 5». 
Mciiciicftc, V!nrfji.,viil) Hentiaiin Mch 
»eil, IZ„ 2ti um rfp ad I. T. 
Tkchdickerincister. 
iüertct, 0. VSbaftr. 21. 
Harttc cu. IVi. itimierilr 33 
Deliiatessenhandlg. 
t. Rct.i o tvamtliblfl. 
Dentisten. 
ffindlS, A., Ästi|tr L!ilhclm-Llr. 3. 
£>oiimatiii, Si, IreffMUtr. 1. 
Flores, linrl, sia.fet &|iil)r'm.Slr. 51. 
Destillationen. 
Vock. Se.mtdi, öit i SlM ard Volk, 
Hollmzollcriwla? 14 T. (Wiofj-). 
SUifcr, 31., Siaiicr üiStlljeliivSlr. <WT. 
lÄrob-) 
Planer. P-, lUilmiMtr. 41. 
Trogeiigrotzhdlg. 
Bric&e, l6. 'iori cmr. ü T. 
Drogen- u. Parfümerie 
tlcinhaudel. 
Aiigerinaitii. M., tiidjettitr. 6. 
flotiuim Sldiflq, O., Halset ■ iSilfjctm« 
Str 6c 84 X 
Holliteni. Gclma, saifer SBilljeIm»Gfr. 
'Jlr. 64 T 
Kühn, Ä, il'iSmnritilv. !I7. 
’Jioct, Kar, Zrcütorour. 6. 6. T, 
Eier. 
Berkow!lz,J..Z c.iniu 3-;T.(0ro[i(;b!g.). 
Eisen- ii. Stahlkurzwarc», 
Haus- u. Lrüchengeräte. 
SDIeroti, Silo, Sauer Wilhclm-Str. a T. 
IMiÄrl, F, llljlaitbilr, 41. 
Tclge, xl Ai maickstr. h7 T. 
Elektrotechn. Institute 
«. Anlagen. 
Hlosch, R.. ISal.iemamr. II T. 
Elfenbeiuivarc«. 
näsle», ffmii, Buchholrcr Bit. 81 T. 
Färbereien. 
Wagner, G, itilonieniiiitflct Glt. L 
Feinkostwareuhdlg» 
Gfinalnt, St. ftailet WIlhelm-Str. 61T. 
Flaschen. 
v. 9($fier, (T., Ske 'kriedstr. 19 T* 
Fleischer. 
-Mtr, A-, Icuioiiciilir. 17 T. 
jifjlcrt, 0., ’jli.iUUr. II T. 
Broso, ü)., ffonicri'r 10 
chcr, O.. Zrrl'ulcilr. VI 
Wr.mm, Ph., Raroroet Glr 30 T. 
ftrolc, firm, i'itmairtm 10. 
töpmt, H. 'jhidil'olicr 3lr I. 
taufe. £X «ai'cr ^'Un' m Glr r/>. 
vcuy, S, yioiili’iiüiniitt Glr. 17. 
-lileere.3, K, leiitoncuur. 17 T. 
DU, tf, löeulMii. 41. T. 
ilin'tli, iv. .'Inner 4i!illrtlm-3lr. 4ti. 
S'liU'i. y., iH.oniciilmiflcr bit 11 
Srtu'v (iarolii'c, SIlaiiriiiiMiraei SirM 
siirm 0., ttnifn ill'illir w Sir. 74 T. 
il'aitn O MaiittWcR (>ü. 
Wiese, 81, Sniteniir. :i. 
Friseure. 
tejinimfla, ?, lllilonSttr G9. 
Rmrfc 0). ^icldinr. 21 T. 
Üiriifier. P.. IteSlowilt. 45. 
Cicu cl, Pf, tWa Sovj'ir. l> 
Ufinm. 31. itaileim Vlugiiila Sir 9. 
9lait|6, SI., 2re5(owiU. 14. 
»riimiM, sf, tVioltleltr. 0 
Tosl. 's, Jla.iet 'Üillirlm-iIr fil. 
Äaclisch, H. fflaver Willielm Glr. 2Ü.T 
Fuhrtteschäfte. 
Sffi., Viiiiirnltr. 2"> 
Sduamm 31. ü'lnnf rbiirgrr Glr. 
FnraqchandlnnKe». 
jledtv, P., süifrjnr’fiir. fi. T. 
I2al].tnbiirii, iv, ‘tiilhomlu. 23. 
(Vnebrri. P., Sit.'lomdr «3. 
'(Jirrfcnlin<iru, ,\i., Stallet Wilhelm 
Strafte s>">. T. 
,j3ie(Icnl]aacit,S./t«1ier'ZBils)tlin'Sli.D5T. 
Gärtner. 
äeljcr, O., flailft tiil6elm-Sir. 78. T 
Engel, I.. itaiicr SSillielm>Glr. il T. 
,;iSbrttVer,^..B>atike»d»rzetSlr2122's. 
,jflter 5t, Vinbcnfir. fi 
Wanmaim, !>!., (laijoi iBillielm Sir. 25 
tzavl, VI, (5d)l»feallec ti T. 
VCdi', Hr. U. i-chöitholz >Po!t Nei> 
mdeitbori-Cil. 
Mal,nie. !)!., iS.anfcnSucgei Glr. 44. 
Siair^tter, Paul. GtUloBoUcc II. 
Müller, ti., ’JiorSeitbflr. 33. 
Vlcithei|el, Sv. $l.nit!eiibitrncr Glr 42. 
"Vcitmaitit, F. ifbiScitbllr 1G -18. 
Slam.oi», R, Si'in.tfleliir. 3. 
St)ramm. P, Hauet Siilliclm-Slt. 40 
Sleutle, 15., äleuthiit. i—K. 
Gastwirte. 
Settinit, Dorollico, Schönholz 11 (Po[i 
flleinidcniioif'DltJ. 
Hiiltpp, H., Sohnaitr. 11. 
Staiinifi, K Mauer S8il6elut»Glr. 1. 
llleiü, stielet i.'e, tlaiierut ilu(iitita-@lr.b 
älirmma n, 's., Sarfi'cnflr. 11. T. 
Drllih, 'S.. Slaiooer Sir. 112. 
Dilimann.H.. Slanfenburgei®tt.20.T 
Gtiemcid), !>!., 'Jilataitenflt. I. 
ßlaltci, vt„ SJro. III, aitbfir, 69. 
,itoeli4 C„ üidjeniir. 70. 
,5ttmj e, P., Smongolj 17 (Post 
Sleuurrenbotl-Oii). 
ßlitict, ü, SI oitleiiBiirget Slt. 53 T. 
Wctboiitlo, 'Jlititn, Sieofiiebitr. 10. 
(üialciiacf, C, liüilterlli. 21. 
Wtetli, ,<, $i8ntarrt[lr 37, 
(lanie, O.. Glicrloltenflr. 43. 44. 
uctnii, ;U flaiiec Will>elni-Str. 50 T. 
Vtmbt, L!, flatierroen U7 T. 
dauert, ö„ 2re»lotoilr. 13 T. 
itanl, 03., yerl ’apla i 0. 
Siluibl, üi„ Matfei Wilbelm-Slr. 84 T 
Stloi), I., tiiiibeiiitr. 38 T. 
Slrciijte. H., s e,itl)ftr. 15. 
Slroitr, ffliar ollrnflr. 8 T. 
roli, SI, 36auv. 21. 
tielintatm, R., Andiholzer Sir. 6. T. 
titele, 15., SiSiu., Trcölowllr 45. T. 
üüi!, Ur„ Gchvnliolz Slt. 3 (Pi)ft iRci 
i;icf.-Tiboir-0|i). 
Maal>. H., Ticvlowilr. 67 T 
Malzalm, 81., Btkmiitikplatz 4. T. 
Ollo. A.. Rotier ifflillielm-SIr. t.3 T 
P errer, Jt!„ iUauteitbuvjer Glr. 02. 
•yieiiter. !!(.. Störucrilr, <0 
Ptiik-tthagiN.P., Sai[erBtiljeIm-Glr 40 
giamlom, Marie, Gdiönholz 14 (Poi. 
8ieiititfenöor|.0fti T. 
Rande, L. stauet Silljelm-Glr. 1 T. 
Slatiai), ti., Zreälomilr. 04. T. 
Reibe, itaiicr itiilljtlmflr. 10. 
Relttfl, ©., Slantcnburget Slt. 4 T, 
aleuB, 1!., iteiierroeg 19 T. 
Stiftete, -u., Kaiser 'SiliitlmSte. 43 - 45. 
äa’ic O.< yiatilenbuiger Slt. tj3 X 
GAlegeL St, Eicheilklr. 4t T. 
Schnudl. O., stattet S8iI^elm<Str. 5ST. 
Stzniller, ilharloltinflt. 28 X < 
Gdtiilv ti , Stetluu .r. 11, 
3d):i4, 0, Jtai<oc 'Jtiillielm-GIr.Ol, 
Schul,. SI., ßmbtii'li' 21. T. 
Eillrltittt, Ida, Vuihtiiflt. 1. 
Illrtdt, .6, ticiitiniiraiit !.i>. 
tiDMDil)!!. Gt'öi'üal) lß (')!ofl 
»iettt'ittil'cil'Oiil 
‘iti'ne W, Shsinnislili 1J—21. 
jilid.', , ‘lunictilt. 4. 
(ßcnofsenirimftdbttiifcit. 
Jlteii.'r Sdiiinfiatnei ipai utti’ lircbil 
Bau', e. W. in, b. t1, 'laset Äil 
sie Im Glr. In. 
(l)eroiir,Vwnt>limflcit. 
üifWiO, f', Ii.ilimfttlii 17 I. 
ÖHrtfci*. 
JJetf;, E. Roriwitr 1 T. 
Jl'iin.i'uiMiiit V .(!iiil(r"‘.'ti‘ efr1 £lt.C2. 
Äold-, Inweleir- u. Silber- 
rvsreiilidlg. 
iDetter, "'s. tiineuvn i, 
WrabLenUimlsabrikc». 
Sltcliltr V', Kauet Utfubrlm-Glr. j8 
.‘{attber, 6. Uat'er Wtllielm Glr 27 
GriiukramhaiidlniM» 
(D6|t, Olcittitfc ttftv.). 
Attiich, 5, (itdieitflr. -3 
'tollerl, P, ytSmartfilr. 7. 
iteiMWit, A, Vuibcitlii. 4'i 
Jellerltttn, tVi. S iCcnftr. .lliv 
Handelsvertretcr. 
tialbe, Hl, Miiib.iifli 41) T. 
,X'tre. VI, SI ö ’ mdflr.-ü T. 
6'tlhtfi. O, Gidjcmtr. 1'. 
Ä'ier.ch. P., llutbetilir. ufflt T 
Hanssesteii. 
3ram6 fiiiitiiatmali, lil„ Stitlferii 
Mitaulln-Glt (I T. 
‘Bcber, (imil, äiiSmaritflr. 19. 
Hebamme». 
3erger, M. ’A-albotoitr. 14 X 
,\mmel. lr.. Kai in itiitlhelm Sie ffl T 
itvllje, 31,. Kaiser Äil cln-Glr 86. 
Hutmacher. 
Krüger. !?., i'.ai|-r Siilliclm-Glr £5. 
Jalousie». 
■vteefe, Homridi, tilitiitoibiunerSItiMJ 
Iugenlcure. 
Linse, (£., Slfiaietilr. 2.1 X 
Vtlb.td). tfj., Slat crin l‘tugit,la‘Slt. 27. 
tieletä, 6, itioitpeiitleiiltr. 1. 2 X 
Slaidier, 18., ;Uclfttflr. 2/ X 
Inkassogeschäfte 
(Einziehunasnoschäste). 
Zerbe l!l L!.. uöntetitr. lu. 
Justrumente, Musik-. 
Suh H. ÜliSmardflr. 3.' T. 
Iirfdjlietfl. si„ iOlnitfcttbutflet Str. 2 
Juweliere, vkold- ». 
Silbcrwaren. 
Sctfcr, SDi.. itaiiemcfi i;V 
Kartosfeigrotzhdlg. 
Äü(iit, A.. Slaitfritbtitner Glr 20. 
Kaie. 
JlitltM, H., S3tangclttr. 0. 
Lrlcnipner. 
flattlfjcr, SI.. Ml'o.bfrtmrftr. 11 X 
ileittdincr, 81., 3)i ulliflr. 14 X 
iSfpiffer, Ä!., Sinbenftr. 41. 
Sogbt, G), Jdastr. 4. 
ttoljlcii. 
Baitrui», ffl., itaiicr 4tiill)elm-Slt.52X 
,>t8mutig, A. tiettl tflL 20. 
@ed), 81., Gitfjettltr. 61 X 
®e,d), (!)., Uljarlvlimfli. 51 X 
olrofcnid, S„ Plalanenftr. 28. 
Hebrad), A., Blanlenburger Sk. 1L 
'«lob, ffl. Irci.oroslr. 4 X 
Otto, ©., S.ömaritflr. 4 r, 
äeolo, 0., tieu fjiir. 13. 
iRieiidiel, G., tliiti)., tlluchholzer Str. 1. 
Sdjmibt. i?. ffllattlcnbunet Str. 20b. 
Kolonialwaren. 
Albrecht, O., SdjlofiaHee 43 X 
Donner, Auguste, 5tai|e»u Augnsia» 
Strasse 10. 
Slabtedil, Sllarthe, Ilhlandktr. 60. 
Sltaä, SII., sBlaulettbutfler Sir. 20a X 
Frey. (£» fitau, Waldstr. 37 X 
Jjwt, <S~ SBlanteitburgcr Str. «2a T 
SleJ. « , tidifttfli. \’l X 
'l.tafe [i. liebl.rfli. I. 
'rufe, <V, Vittbtmir 21 
Um t!.,inl, a . lllilaitbln *)7 T, 
'liii'l, . liii'i.’iifu. I i. 
Vn^uf, Lr. Hattet Öi I eli f3ti. I>' T 
ilitti.l), Jl’irn, tre'livuli II _ 
II iIIm.i.'.i.rmt. Märet '^.till)ili'i rli 1T 
lliinitiier i’l, VJnlbili 21, 
neu! 'i. „.um, 2iri)ii! |tr _'l 
Hii!)lii, i' '■'>. Ireeli'ttilti IS X 
Jviirni jjp, '-'itvtiturJ'U 17 X 
5rondjturcicn. 
>!'sch''0l!> '>’( . VJ 1VI I < i 
itoiifthivuit und Z'.ickcr- 
IVrttC!!. 
ihn i\ isuiffelm* 
Gt.st'e 1. 
nuuHi, V/., f- T. 
1 Jiiiirr, Cr Uifiicntr 1 ? T. 
^a'choil'. vio’altr, 
-ii’ilsc , -iM^nmrrtttr ! 
Mjrbmartjcr. 
(? jUmfeiibiiVfr Sir. 10. 
Kürschner. 
c.tj'tnSfuit. 81. ’J'mtf.'iti’iiruei Str. 7J 
Leder. 
iliufditie*-. Ob iiifmarrfp'at; l'ijbrt) 
Lehrer u. Lehrerinnen. 
GJcsaitit« 
Vftt.’S, 4Hüit’Ci|l. 25 X 
TOllfil- 
Srfi.jel ?1, <tai|ei iilillirfm Gh. E,'. 
1 ulirt, P, Mniotvci Slt. H. 
,'tstoiuuv, (iiniiiii, Monteur. 0. 
Gitnonvaiililc- 
JVSlc.'e, SUIatllii), V ttPetifli. 2 il). 
Lötmkttel. 
jie'cllidiafl nt. b. H.. Siailoit & (So, 
stamm Slniinla.SIt 5 X 
Maler. 
Stubc». «. Srfuru/ioitd. 
KroFi, II., Sfailcr Willielm Slt 03. 
varticil, :JI„ ShjmiHit'tr 1 < 
tiabemig, ö, Gdiloüallcc 4Ü. 
lietdiliarbl, Öl, IBctilliilr. 3h. 
-chessiei. L. Pnoalwez, Sd)ei'ler'><?eS 
.Van«. 
Zaccc. ix, Itörnet'lr. 21 X 
■aa.ler. 81. ffliolltelu fi. 
Marmelade. 
Blattet, Sltair.ielnbcitlabrifaitt, P (S 
(Suilat), SfatlrtiH Slttititilo-Slr. II). X 
Marmorwareu. 
Haeger, W, lUigmardflr. 7, X 
Maschiuenfabrike». 
Laubwirilchafttichc. 
Wendl, Carl, Buchholzet Gtr, 11. 35. 
(#lm Jttbttttriebahiihoil. X 
Srtfrfjiebnif. 
3ran6eii6ui.itfd)e Wer:zeug- u. Werk- 
3eu,tma|d)tncitge|. m. o. tz, Trci- 
loroitr. 6« X 'tiantmu J83 ('iberljcug.,. 
Hübbe, y„ XtcMoffiitr. 1 X 
^diocitittg, M.. lloilttiit Slitgufia-Slt 
Sit 2). 21 X 
ffltiibt. iSaf, aiitdjsiotjerSIr. !!4. 35. X 
Maurermeister. 
Baut), £>., Jtaifer $3ilhvliii-Glr. 1. 
Itjtebadi H. 'J'lantcitbitrnet Str. ti2a T. 
Mechaniker u. mecha». 
Werkstätten. 
Öürbter, C'., liialborollr. 15. 
öptg. E„ ISitbnillr. 10. 
Mehlhandimigen. 
Qanbel, ti„ Siaitfjubttrgcr Sie. 2 X 
Milchhandlunge«. 
Seifen, M.. iPlniittitbiiiget Sir. C6, 
tiölc, 5t., ViiiDcnftt. 40a. 
Srauiditc, 31., ilatfet Wilhelm Glr.(il. 
Uictdjatbt, Rtiebriti, itaritctflr. 27. X 
Milchpächter. 
Jlefchatbl, F.. liöutfilti. 27. X 
Mineralwassersbrk. 
Steiiimcc, I., ^bai.t Ä. 1. 
Möbel, Spiegel u. Polster. 
liatzmain, I. <£• crlollenftr. 31. 
Modelle. 
2örn,'H., Rolanbiir. 1 X 
Molkereien. 
ll.’i'i'il, D„ Ü*uc*)1olfci Glt. 1, 
Un'irM. t!tl, 8’cill) tt I ' 
'.Ii' 'wiivt, üttait.tr'jitn'r 5u Cl, 
^ n.'cid', v. ViifHnltr. '!) T 
Mttsikdti'cktorcii. 
tl'<i'i.i P u‘ ei ^.'illjelnt'Glr 5S). 
Nryrmlttel. 
Zlnotlci "'utiin. JltiiiMb, TStaliiiKll* 
tu« > 2' T 
Cetv. 
jliililii’itnt. ’A \i, Ut Omi.r. 13 X 
Papier-, Schreib- 
>!. Ieicheninliterialieiihdlg. 
fl..l!(!i,r, :il., 'jli»inari'|i ac >. 
UinfeiiHi';. Carl. jiitdjlii'liei Sir. 1. 
s i'ihiroäti. 31.. ii'albinuiit I. 
ädjtnluiuit ffl, Ullnrlul.ntilr. 43.41 
Partiewarenhdlst» 
'lltopp, li, Jiutlliflr. 12 s. 
Photokr-rphische Ateliers. 
Venmg, VI 'L> tlb'it 2”> 
Photographische 
Trockenplatren. 
(liciifjarbt, •lti>bbu'.C'itlr. l.X 
Pianoforte. 
(tlieiih’5, <1, .l.:n,i'ii',it ii lr. 5. 
Plättaustalten bzw. 
Plätterinnen. 
VOi'tCe, Sl, flat'ei 35tll)cltit Glr. [12. 
l|iullii,(ii!i!iia,.flni'entt Vlttnitlia ©lr. 8. 
Poljltttiti'it, ,'iicbi‘r'Ie, Girfj.itili. U. 
Posamentierwareuhdlü. 
•i'nncr, Slintn Gnd)'cii|ir. 10. 
Sliab. W, IllilaitJdr. 7. 
Pr igeanstalteu. 
OlioJIadi'. 6., Itiit'c iiUliigu ,a Glr.OX 
Putzgeschäste. 
3ä(feI,t£[)(ir,oltr, 'Jtlaiiivibitmci'alt.l?. 
Putzmacherinnen. 
Linke, Helene, ftai'ct ’Stl ’e m Sir. 20, 
Nnuchrrwarcn. 
Siedjolv. "J„ timb'iiur, 24. 
Rechtskouiuleritctt. 
dftidjä, Via a ie, 3ii5 ttardilr. 4J X 
Sämereien und Blumttt- 
zwicbelhdls,. 
Sd)iib, ©., Sauet Wi.helm-Slr. 18 T 
Sargmattaziuc. 
Schulze, M. Stnifei 'SilbelnfGltiS X 
Sattler. 
Salomott. R.. ft(uier 8üi[fi(lm*€!t. 0. 
3te,)ler, £;, fiitiei SilkcliitiStr. L 
Schankwirte. 
ulcitretl. e. lUilanbftr. 41 X , 
Jlettlel, Hkbwii. 3llalboro|lt. 16. 
Piau, v. S)laii(cn6titner Slt. 61, 
Schlosser. 
ffiölje, 311-, SSallemarflr. 4. 
■Vcrnpfe, 19., Iteifomfir. 69. 
ita.p.'t. st„ iteplcrflr. 3. 
Vi icttUtal, ö-. tidiemtr. 23. 
Saft, ti., Kaiser fflildelm-SIt. 66. 
;jccid)e, iH„ ftmier Öiltielui Str. 82. 
Schmalzsiedereie»». 
Schmier. 1R., .Sjemtaniiftr. 75. 
Schmiede. 
©aJbc, P.. yianltiibutger Glr. 8. 
iiijfeljl & tiaieliad), iindibotjn S1l 
Dir. «-BIT SaittpiiamiuctlDcit 
[va'ion* ii. (Setetiffdjmiebe. 
Pa|d)Iom6li flatiit titibelm Str.8, 
Schmirgel. 
@3ge, ffl., (Ilwt'ol'cnilr. SO X 
Schneider f. Dmncnmäntrl 
ii, Kousektio». 
@toB((aB. 6., Ählanbltr. 5t,
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.