Path:
Periodical volume V. Vororte von Berlin Berlin=Friedrichsfelde mit Karlshorst

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Betlitt'AriedrichSfel-e mit Karlshorft 
71 — Berlin Aricbrichöselde mit 5i,irlshorst r-» V. 
öcfUtycifjbig. nud 
.„iliftereien. 
{ttanfenilli, (l, Marzahiier llhausiik 
:!iiail<ri)iti)l)ot- T. (tiliiiifc) 
ßtotli Meflrtgillmport u. ll'iallanflal 
Ich, H, Werllnet Slr <-m T. 
Sliiuimnii, fltbiil III., nin’hnd;!lr. 33, T. 
yitiiiminii, 0, fttiebridmi. VI. 1. 
Velttiirr 1c tlc., 1!., '-Uulii'« Slr IST. 
st, Raüil;u Vtrtifi-iy 
nüie 7J T. 
Hliincr, (ii„ USiltieimHr 2." 
isiiHiuicifi, H ViiHcnfu. 1. 
Gciiiiisegroschdlg. 
üieljrent, C?. ümleitdr. ii 
Htmiiq. I51*ii. flnimpijt, Prinz 
•tltllllLS'filt si. 
iPtü’iiljflioff jnn , t>-, giil'diUf. 2, 
(«ctrribc. 
E'fircr, St, Stml5!)orii, Prinz tibat 
bat 2tr. :h T. 
Glaser. 
Ltppel, 0 . itarlölioifl GdiciiMir. 0. 
flirdimricr, li.. tierlmcr Gir. l'l. 
ffliillf, 15.. staililjorit, Jim!er-Iötg- 
Gfrofi-- .'17. 
91'immiM, 53, ü'eilincr £1: 20. 
'lioit, 5<, Edjlofcilr. II. 
Stenbcll'iii.i, H., flarlS&orfl, Sloijen 
irl? n 1. T.  
Graveure. 
55i"i:r, C , fiarliliort, Slöbelflr. 10. 
Griinkramhdlg. 
(Cift, Oltmilfc n!w.> 
Star'eScit. fit.. ßailjljtn't, Zteäfoto' 
all:c 67. T. 
Prci.-c, S'.i., SiriiistiMlIcc I’. 
Hülln, C-., Bcrliuer '2lr rK) 
li'fri’liirr, O., lücrlincr Slr. 27. 
IJtst’jii i-'ui'c, SVtilbcvecilr. 75. 
ii'lmSoli'. (5, StnUüjov'l, lüugiislc 
Siiftoria-Slr. 43. T. 
Edjcrf.f .ctntlSI,'«®- Stnrl Gtion-Slr.3. 
Gdjosv M.,.ftarläI|Oi'it, ®juljoül!r.3äa. 
Echräpscr, B, ftilcinitjilv. $8. 
Gummi* ii. &utta\>ctd)a 
waren. 
8?etimann, Mai, stari4&or|t, Prinz 
Eiiel-Fricdrich-Ltr. 15 T. (flcrtwti 
Handelsvertreter. 
Dlumentelch.B, RarlB^oift HioftiLT. 
stellet, P., imrlthorst, Heiligenberger 
Slraße 18 T. 
Sainr.cr. F., ßarI86otff, Eaiicharblslr. 6. 
Ech»I,. £>., SatUiocjt, Prinz Airgusl 
Süi'.licim @Il 14. 
Xitdinmim. H'!., starlLhorst, IteSfo»* 
cUce 104 T.  
Handschnhmacher. 
£oert[nt,3-. starlShorft, Prinz Heinrich- 
eiv.tBC 11 T. 
Hebammen. 
ihifilcr. G„ starl?)orst, Prinz Heinrich- 
Slraje G. T. 
Lehmann, 53.. Prinzenallee 32. 
Paul, (£. ÄntI8(orfl, Auguste Liktori'a- 
Elratze 49. 
Ulanlchiiilk, Slijf, stailihorst, (Sollt* 
tergrr Tlr. da. 
Heilgehilfe«. 
Muml-kl, L., fladlSorft Friedrich, 
steinet Sie. 11. 
Holzbearbeltrmgsfabriken. 
Lehr- und Verlnchsanllalt für Gilben» 
kaniniheiizuchl ®. m 6. H., MarzaLner 
Chaiiffee, Sloseulhallchc» Hau« X 
HolzvermittelungS- n. 
-kommifsionSgeschiiste« 
SHeumaim, Mai. Berliner Eh. L 
Jalousien. 
flaiiT,$.,flat!6l)orft,3ttn!ti>35t3.@lL35. 
Stfiul}. $L, irarirhorII.Augusi! ißitlotla 
Slw&« 16 T. 
Jntarsicnfabriken. 
Jrulf;, M., Rnrlftoil/, Vliigm'lc ältllillo- 
«ctt‘o(te Hl T 
tUneniatonraphische 
Borstclluiistkn. 
St., ilctl^oill, dliinttlfiiijdlti 
Uliabc lüi T. 
kllrmpner. 
■Vci't, G., Itiiilltjcill. löiiboNi', n T, 
SiinfBlnSfi:, H, ili'.il;!;ovi, Buju'lc 
lUiftorin-Siv. I.i (Q'o.u 
lFol)!irnnii. J, Stillos,In. R. 
ScobeUH. fliiil6lioi|l.lrrMoio.iHctlO'T. 
Gpiingrr, H, UU'il ncr 21t. 
ctosjlcii. 
ä'raMr, G, SiMriwocif. 21. 
i'ralle. (Jnnlir ’.'ciUnc: <?ir 23. 
Z'oH'rd, (5, V .tuin .illoc 4.1. 
Kcllviilici(i. ^. 0,luor’iir 11, 
'i':-!,-111111111. M. ilulil i'vt, Prinz 
_ UMltcu.Jir. ;■)- ,'i T. 
VOll.’"!!'!!!, jl., G.'l'.’lliifci: 
VI!« 1. 
flriim5f(f, S, ftiiilvlj.'r't, ?I;iju[ll 
ti' stvi2t:. 411 T. 
2,fin.iM, 01., Bkrlmrr Sir. 4.1. 
Srfjmollr,lJi,.Uiii:tl)c:li, stiaufe'ir.C.T. 
Scrbtidi. ■t’. iltii li^ovt, (i'iml'climjfi'.ci 
Girnftc 4fi T 
Sliv.1,R,fitnl.'i)irii,3u:itn36rl].2li27. 
L>eiy, SB., Snltrtlfflr. 35. 
8lt|Dtm'2lencifira|iI|lr. j Mvlkcrrir». 
Dadn!«, I, VoiIfUmii, ti'ivt’thnjeinrifhfljori St. fiir^ 
eu«u« II.   
Btiifltiilcsim'. 
S^im.f, Ci'.Ia, jtjil.’i.nl, Xicvso;, 
aüti il- 
ticöriitflitnle (Private). 
jtcm'lr 11 f Kuuth 
Leineiiwarcil- ». Wäsche^ 
sjnutilntinfii. 
f: n. ‘-TJ nrl rt\ i > 
Onntstj, AüiKUn. kluZusl 
12. 
Lichte-ik.Scisciidctailnesch. 
|. u. Vi^vl i'.-nil'.'nbel. 
i* iförfstbrisen. 
lu-Ife, ’JJ, llat'.Mjcr't, IriitoiC' 
aJcf CU T. 
Kolonialwaren. 
äsinTio!?, Ida ÄntUfcorfl, Ittei'frnRr. fi. 
J'cSiiIe, 91. .(l.ulujoiii, icicnüßilr. 31 T 
(üiui';.' M|i l. 
Siicn.urli’r, !)I„ ffictliuct Sir. 23. 
'Si'O!r.r.into, r.. Sralt'a'ccfli ."ti. 
T,'bcl,‘£!.,';ailif:ct't.iic5.rrivallrc 74 T. 
^-c./i-j'irr. ('), S'ti.iiicfifr. 7_*. 
j'irf:. i-jill'clniinr, Edjlcfc'tr. 1.1. 
Vmnici'.nitii, lr„ fiarläl;:'r|l, L>albow' 
nlicv ‘J. 
ßoljtivciii 81., Pim)cnnUtf ,11 T. 
5nriii6!i,yaliii,iInrlihotil.2(Iiciitcflr.Ca 
Cctininiiii, 3rm,wib. 4lerlnicttclt.4a T. 
ic.bfüd)lrr. Maric, STaüältor j: ttlünlljer' 
llvaäe 17. 
Vetjrr, F.. Berliner Sir 124. 
i'icnzel. 81., Sletluirr Glr. Bö, 
Eck. Jennv. Ediloiifir. V. 
iicinioitii, (J„ stjric-licrit, (irntigSr. 35. 
Gdiiieiber, (f.. Har!oIjor!l.TöiiIioffilr.7, 
S ö-nel, P..J!atIM)otf|. ItefloBaDee 01. 
Strcjniemlfi, J.,Äarl«horl>, Ittaufcflr. 
Nr. 10 T. 
Eagnrr, L. ÄarI<6otif, CenSdfiiigenci 
Straß« 48a T. 
Kommissionäre. 
SlcBctt.5.JJotUijoif!,Siü|)iinflttfte6T 
Konditoreieu. 
-imalslieg, B., ifatllioifl. Steifem, 
nüce 102 T. 
Echcöler. P., Ikartthorsl. Auguste Blk- 
toria-Etr. 44 T. 
Koi»fitiircn«.Z«lkcrivaren. 
Sariling, Hebwist. «arlihorst, Vtuauftt 
Biflotiit-Slr. Bl. 
$iu starbt, Marlha, Karlrhorsl, 
Treikowallee 8a. 
Liehweger. A„ startthorst, Prinz 
Hemrich-Ztr. 8 T , 
Korbmacher. 
Salti, L, Berliner 6lr. 82. 
Metziorf, d, Berliner 6b. 90. 
Korscttspczialistc». 
Hrizky, Frriizl«-, üarUhorst, Tretkovt 
alle« kO. 
 Ingenieure. 
Sfmnl?,®.JIiiiU6»ifl,$iinj»H6aötri' 
Slrafie 38.. 
Frimz. 6, kartthorst. Simdelfiiigirer 
Eiratze 18. 
fiarlmig.®» Kar»h»rsi,LIüiI!ngersir.IL 
El-chb, 8t, ftatllbotfl, ßngulu Bit* 
loria-SIratze 26. 
Jnstallatenre. 
ßfileBed, R., RatI8}otft, Junker-Jirz- 
- Straße 86. 
Kürschner. 
Lmiiich. SK, Berliner Sir. 25. 
Unltoollt I., Karlihorst, Giintel. 
fingener Sir. 18. 
Lack «. FirniS. 
SdSreeffcr, ©., Karlthorst, Stuaufit 
Bikloria-Str. 83 T 
Lithographen- 
Z,f,rcil-fr. C.. staiiv'Ooifl, o jrftcuDerj- 
o3cc |b  
Makler. 
'vüjue, R, ctiit’.ctjoifl, 82e[iI(tSit.n 
Malrr. 
$tZotalloii8- 
Vnifc!, C, 5tarlcl)odl,1rc‘!crjan;c 105 
sillllf!- 
'MHiii. ST. it.xtl5lHui|,C(ii!ircr3ürii-2it s. 
SJoIii. \i, irotlüljcivl, l!i.inrcl;i:ijn;ci 
6lm5c 1, 
tztnbrn. «. TetoratlonI. 
Söi.it’if.G., flniläl'.on:, iieSsfraaHcc70 
"Stiinil'iboil, (£., Stau£l;oii|, ireltcm- 
ollcr fit1. 
ffleljl, P, starlMiotft. NödeMr. 0. 
(icrt:-.Hin:i, ©., ilailt-gji’t, ilSlet SSil* 
l;tlni'Slr. 18. T. 
öeyl, 6„ Äai16bot't, Döndoül'ir. 11. T. 
ZSinlch, P.. 8t:|enfelbec Clr. 4. 
jtni'tlcr, ts„ J?ailt!jotji, Prin- Heinrich 
6ttn{c (i T. 
Celjnmiui. C.. fl<HtiI)tmt, ßenligilr. 27. 
PuMüibl. ti., JtatliljoQ, Ilfätoffi- 
eilet 60. 
Nhki-i, 8!., Berliner <£ir. 22. 
Sjein. 3-, fittlltnftr. 1. 
ۊmilt, $., Berliner Slt. SO T 
€iiiciber, ®„ Karl^oist, Jnnler- 
?öt(l=Stt. 33. 
liller, 1k,, Sifh):ifl[it. 1. 
. lr , .U 
"I :;J*. ii, 11 -.1 
i ;t. .1, v'c'H 
'u'1 ,it. ii. 1 " 
' (-'. ■ 
v. i t*-iher t * 
111, 
eil 
Ii l‘t 
"11 VI 
, r Ur VI. 
Jfii':1'! 'i 
Ylusiviil). 
f i;o Jn!.!’ i :ii 
’ir. 0. 
n T. 
öihuifiurvsr, 
, *t Ii: 1":!i , ir : 2 T 
Pa»ti»c>n>il>ritctt. 
üattj iniii S -1’1'11 '> -■ 
Papier-, Schreib- u. 
Scichritnin'cvinlirv'ubln. 
Alm:,.'. <■oi,l,l> ...! 'je 
' t: ui f i i ' ‘r I I 
m ,vI.-’i.ti ■■ ' s'7 
Marzipanmasse. 
Damps-Marzipannia^kn-Fabrik „Ter 
mania" Cilo Siölierl * iro., ©. m. 
b. H., Berliner Sir. 102 T. 
Maschinenfabriken. 
ttuBir, A, Filedrichslt. 37. 88 T 
Sän!,v ®., Katirhoij!, Prinz-Auzust 
SUI)([m-£lt. 23. 
Maurermeister. 
fttSgct; C.. Narlihorsl, Prinz AdaHer! 
etiaße 24 1. 
SdjBitt 8L, Setitoc: Tlr. 127. 
Lackierer. 
Meyer, Ä» Berlinet Sir. 89. 
Lederwarenfbrk. 
Sri&mmn P., Walderseelir. 89. 
Lehrer u. Lehrerinnr«. 
Mufik- 
Sflidis, Margarkle. 
#um8t'Silfaitia’@tt 8 (fllaeiet). 
Mehl-». Mühlenfabrikate. 
StStize,0-4liitUtot[f,$r«ZoBaIlM88T. 
Milchhandler. 
8e?nnoitit, il, ÜarlShorst, D«r»th»a- 
siraße 25a. 
Slrin, 8. Satoeifeellt.28. 
Sinter, <?., Rrieitidiiir. 17. 
Stetnmebel, F, «arlthorft, Zrtltols» 
alle« 104. 
Sijnbooättj, 3, Berliner Slr. 103. 
Milchpächler. 
SdSlfet. O., storläljoiit, @unbelfi«Q«tei 
Straße 13. T. 
SimmermasR, R.,Karlihorfl,Dorothea- 
(ließe 4. 
MineralwafferfbrÜ. 
Duret, 8L, Berliner Etr. 80 X 
Möbel, Spiegel u. 
Polster. 
B«|, g„ BnlUur 6k. 89. ..... ... 
Lehman», D„ starlthsiii, Prinz Lein- "Starter, O., Sa!5ct!cef(r. 71. 
nch-Ttr. 12. X (Setitti) ISeiswanac, A» fiorliljorft ZrcisoB- 
Roltzer. 3, fiailfliotft, S«ticR)aIIe«2.1 otlcc W. 
Pferdchaiidliiiiflen. 
TuüäU'H i'. 5V:i ::: ^.i hj. 
Pharina'.cntliischc Lpc- 
zialitätcu u. Präparate. 
Pieiifi A tlo, 'Jl.. .(Ituliljcv:, SJilU;:' 
fieuirr (2l: !i> T. 
PhotnnraphlcbedarfS- 
artikcl. 
fibinj^auS i’L stallt Jot'*, J'.r Ij'.'J' 
alle.' 85. T. 
ilttetbel, Jt..l’n'.!fljaifl,ffi 'i^e'v'aenet 
Sliniie 1J T. 
Photo^raphische AtklicrS. 
ilkucr.C..^ar!2hc>l't. iicSTciy^Ucc !«n 
"J, SltulsDcLi, 
$iflcu«i-2ir. 15. 
'3rtjolt, W, ^crliucv ^ir. 
Pianofortcbestandtetle. 
ei6uls, B., stnrUI)iii[l, tliifluiie 
Siiltorin-Sir. 1« T. 
Pianostimmer. 
s!!nfr, {f., trdtov'nütt 75. 
Plättanstaltcn bzw 
Plätterinnen. 
Setze,2S,florl86oiiL Ssrollie Vir.250. 
Lehr. Anna. Stdt'jDorl!, 25iilioffilr.31, 
Rrau e, H.. SoiKljoijl, Junlec Io:g' 
Sinne 37. 
Mangmenn, llhri'line, sta.lihotst. 
ältauieflc. 4. 
ciegel. Marie. KailShsrst, Trrifoto 
eilet 105. 
Prodnktenhändler. 
Btitfcititf, H„ ittiebridjilr. 20. T. 
Pntzgeschäfte. 
kchultzL SXnrqorele, U'erüucr Tlr. 3. 
Putzmacherinnen. 
Slemml, <?., Berdner Slt. 28. 
Jluä«, Eise. statisjotfi, Liidinsleiner 
Etraße 20. 
Kau. SZartOa, flatUJorfl, Ereifern' 
alle« 105.  
Sargmagazine. 
Ratjiaarc<i|f. 6t, starlshorst, Prinz 
Heiurich-Tlr. C T. 
Sattler ti. Riemer. 
Fröhlich. S3„ ^ailkhors!. GualiV 
fingener Slr. 6. 
51it[(Hfe, $icr, starlthorst, Friedrich' 
(leinet Slr. 11 T. 
(ReiSelt, 31.. ftarisijorft, Prinz Hein' 
tidi-Sir. & 
6*oelir, (?., Itnrlä^otft Ounlil' 
fingener Slr. 43a. 
Tchüicr, H.. Berliner Slr. 67. 
gurre, O., llailäjoitt ÖaabcIiiitgcK« 
Sttatze 5. 
Schankwirte. 
Duke, {?. 9rii;'oiaIIce 80 T. 
Sternen?, Sioifitrtie, Berliner Sir.23a. 
,^rhiner. P.. i'niler.Br. 7 T. 
Ham?!ch, 83., SarIJtorft, SQalbos* 
aller 1 T. 
HannMan«, S!., Saline: Slr. 81 X 
Hener, St., Sali'erleeir. 73. 
öojfmanr, F., Prin;encllee 33b X 
Sibitig K„ flaiüöcift, xtaiitc'tr.7X 
«Eat'tootli, 61., fiarlfijptft, 'IrcStoB- 
allec 66. 
Lchlmndach.F, SlummeKhirgerSIrSöT. 
Ecmmeilelb, S.. SSiqueiftr. 70 X 
Spelladjet, SB., Berliner Ehr. 9. 
TuSbrinf. O.. Berliner Slr. 93t 
;i1iiii!fciiftrit>cfovrt(ciivc. 
■>n c, -i,,;:: ^,.i t ,n 
>i!)loiU'v. 
'n Iwi, v vf 
fir. J*i« 
.. ; l. L'-.., ! 
titi.j Vi.ij Jl. 
“ii b7 (JlsliiO. 
t Vv*mn(U.b7. 
. .i .r 
Lchüuedc. 
i'i:‘ 
l\:.U 
. - et! ' 
U T. 
Cituivibcv für .^rrrc». 
! - ' " U«v|5I,ihii Zlvlic-Vclv:1; 4 
'ji1',- ,i fi jttii.'cf iyn* 
\> St. s„ii!c jc:{l, 2in. 
I - ■ ■ * 
I.i-.! ';rr", Si'in'le Tif. 
M.:t'.S! Jt'l, ffgoi:« 
U\ il cl 
l'- i: I v 
'i/ 
A i.,, ll.ulfl.ori, ,f'tilije:it:ij;ct 
5. Sili'ofiflr 28. 
t'e ", ;it, stu;. :, iritfültanee 77. 
" iM'f, 31. fi'i.Uimi'l. Itilli'itullccCV. 
■?,! '.tu ji-rliiin Glr. U. 
Vcünrb'ditl H.. (idjlorjflr. 12. 
•v;\i;:.inc,, ctiirlfT.o:»t.XtrosotuafftfOI. 
V..'.“. -1. r.n.'f. 11". -Vfitt:jftt. 12. 
6., tu;::;!.'; :r. J. 
Crlii’ILT.,v, i>..Hl}.;ci|l. ÜieituS» 
c..’c: 
r‘.il, 3, st.iri:iior't, IrcJtoa« 
SillvyoI?li. iy, Esrlire: Slt. 127. 
Siljvii.iili. :;i„ ^eilutei Slr. 120. 
Cchnciderinnen. 
Valjt, sUaUcttcc'tr. Wa. 
Jeu: teva-j.1, S!, fimloljotil, Iraulc» 
ranet Glr. I. K 
CeildjcIS, 0-, stniidiotst, Kugufli 
Sit’iona-Stt. 12. 
G’li'va’.rr, Ä'i., statläfjct;!, Jiü'.'erJkrg» 
Slialjc K. 
orrüa.j. ä'f., stail3l;nt|l, Irri.’e»- 
nlice 107. 
Hanlbal. Ec!chw.. ikarlthors!, Auguste 
BiÜoiia'Slr 10. 
sttiiRiep. iy.. starirhotst, Junker Jörg- 
Sinne X 
3ahn. iy.. starläbodl, Sl olzenfAflt. G. 
Cbiedji. Äckcho. Satlfi;or|t, öimbel* 
fingen:: Slr. 3\ 
talfiiet. i't. Küi'rhoisl, 8Ingn!l» 
Silwrla 2tr. 11. 
Pelet, Jl.. staüS2orf!. Zrctfofflall« CO. 
i!*eil, Piit!y:e. öeriinei «lr. 70. 
aiidiler. ?! .rfaiüljoiii, sto,|cc Wilhelm» 
Glragc 21. 
Scheeler, Sctwnna, starlthorst, ^«ili» 
fl.nb:rget Tlr. 111 
ZriDiiil, C., StiIDcrfecfir. 33. 
EAuIje, I. starbljctil, Hentigstr. 8. 
Spul’. "., L>er>iner €lr. 78 
Siyrm,!, M.. strilthorü, fflunlelniigratt 
telraät Ca. 
3inimermanu, 6., stmttiottf, Ehre«» 
(eltjir. <1.  
Schornsteinfeger. 
Gliinmat. C, stailrdsril.DdnheUstr.8. 
Schreibmaschinen. 
Erigo. R. Kail?lwr!i. Tönboffsti. 84a. 
Schuhmacher. 
SeStr. C., SBalbftfeeflr. 73. 
tfoncit, 3., starü&orlt Gaitbtlftnjntn 
Sließe oa. 
lohn, Üh„ Cchlsßstr. 8. 
,{ifjler, P., Piinzenallce 83d. 
glemming, <S., «-chloznr. 17. 
fTtenjel. Ctlo, Berliner Slr. 17. 
54ibrüd, L, starlkhorst, BajaSi 
8i!lotia*SlT. 40. 
i8li$il, D-, KarISHor'1, Henligsli. 6. 
3atief, G„ S'erlin« Eli. Bl. 
Klielich. SB., Pmizenallee 4. 
fiütne, Q., Ötrlmtr Srr. 1. 
Major. St„ KarlLhorsl, S!rinz«31al$<tt« 
Eltafce r' 
il! 
- m 
-.{i 
Ii 
I 
Ä 
-i 
Matiern. 91, Ea’tjrfeefir. 28. 
$icrnianii?.li.,iicr.‘6o:l:Sn::iii!flt38t 35 
j-eü!, n.,fiaii;imrfl,2teitcBa3eefc9a. 
C’iarb:.J{'.. <*.atlf!it,r':, Eunb.-lftng«» 
. Gtrase 43 
Slubolf. st, Berliner Slr. 6o. 
Stiers, 3„ p.m.ihorß, ^ellijeaBerger 
Sttasie 5. 
Sd)olj.?.t.^?.uI!Sot[l,8Iiigii!te Sillati«. 
eirafet t*. 
Schröder, 6-, Caifenfe. 6. 
€ laufe, H.. stirltfior», Heutigst«. 81 
ilBcgner, <1., liaprioiailec 42.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.