Path:
Volume V. Vororte von Berlin Berlin=Friedenau

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

r 
V- sm 
— 52 — 
Matz 
M? 
tu. Bsbaatm. 43., Mw. 
■Sdgntar, SB., -mattiere. 
Sbmifi.tS., Bern. jüteol. 
5Bo$, St, Öeöner. 
25 t IBtimt, g„ SuttS- 
.Bnrlrj) T. 
Sorrell, H., Porti». 
jBmmmm, P., Mari»« 
CSf'tng. 
Bnqmiuin, TB., ffiHttn. 
Sani«, SL, sa. Stechn-Stet 
©tofic, iL, fflctliuiftiin. 
fflsüimialt, H-, EiüLositr. 
5rame$, L, um. -Rechn. 
'S!«!. 
Haupt, ®., Sijraü. Bitt, 
iTiiBmmra, 3., Sim, 
Mm-tmS, B. Blmtiat. 
Wüiach, L, ffitdm Nat. 
Drrtzü, IL, ÄrienBek. 
MvMk, St, Drau Posl- 
dirut. 
RZHl, 5-, Peufimrir. 
UinacttT, Et, Jha. X 
SmZtemm ®.,Günter mür. 
Vchmalz, 3L, Madistm. 
SdjmotL 5.,'Sa 
SflUnr, J$, Moutem. 
AaUer, tS, Lüchier. 
Sems, £L, Bluffet, 
.aiwimni), L, Smoili T, 
BB. 38aE. Lttrchos'jchr 
Erfcu. 
Dähui, F., SlropstL 
SraWS, 2. $pn. 
Souii, $L, um PoVselr. 
Urnst, L, L!m. 
gntidt, SL, -LcchnU. 
— ®-, Wd. 
ip^atie, L,, SßntdihL STt^ 
$nnf,SL,B»Mjta ntgaeä. 
ötuoii. $l. Souftiea. 
Säger £., jJiBilitet. 
Suid.1t,  L, Bchichm. 
■timtfit, IL, Keimen. 
ÜDhsia, JS„ SUmm. 
Pcper. 31. Bdiluiiit, 
©man, €., Taaa. 
Seilst, St, Eimersdi. 
Spital, H., SBro 
!Blöc, <EL, Aw ©ö. 
jStoqmlmt 
’S*®. S), üimrrj. 1 
27. J38 E Sictiermmui, •#., 
$al.Sai fEilmtrSM.), 
iL itiemam, R, Lchiosis 
Vpolmtl, 53 s. S., 
StottiOBt 
TEiroe, L., Sletiint. 
DnÄi. &, -S’.'Uu. Ln- 
aioL 
.Sanaeu, Xr., tSm. 
jßdhtlg, M., WechmL 
ttatfil, -g., SioitKii. 
Sägn. 5-, ttirntmlit 
ttntL $2., Skatete. 
W-O°-r. ffil, Elltev 
tjrfrmfrh 
2Z. J8 Dtö»K.,ÄLriw«rft«h, 
Rttea, $., Sfo. 
GchmibI, ‘(t, Äfis. 
©ftoitt«», 3„ Slattae- 
feb. 
Eeichow.l, Se^ming*' 
xol 
Ctas«, St, fifm. 
St-,, e, 
Waruebolb, Ä» Efeu 
— R„ Rtnu. 
— 53. &g.,JBaaBtiat|6' 
Winüer, L, ffietthnt 
Woll, SL, E^nciimln. 
SSellotmo, £,S». 
i9 L ilkidjc, (1, Hin. 
(Bbnrlottmi'itrg). 
V. Blccd, ©., lic’-mdt. 
Betljchmckl, T), Sc"v:dr 
■O.B. 
SctBcr, E, 5:in. T. 
Wlchrr, @, SImlSfler-Sai 
o. D. 
SttUildi, E, M. 
■Rifdici M., tiprttica. 
Gesell ich. I, Sem- 
ßauJf 
H. T. 
6 Vollen. ©., BSalllrahi 
HiÜcr, 2SL, ÄrniitraaU 
juiminm, I., flpn. T. 
«al«cher,S., Dr.. Sofa! 
NmtSLUlichr Bteiliutgs, 
Äes 3U. i. H 
©d)«S, JL, Ob 3ngm.T. 
Schöiilrm, Jii., ^viipeli. 
<r Frtedrrih-MIMIw- 
Wilhelmstr. 
<- ilmftrdlet —V- 
1 |. fl JEmicnsBtc'75. 
E Sbitiqitaiitr, 3., Dr, 
BiiMmmi Drall, ßnib' 
irilSjngtui) 
Bltmoni, H.L,llgeni."N 
SraiialD, !:>, lllernti. T. 
tomidia, jü!„ Ww. 
fielstwileut. K.Ltw. 
Uutiitdi', W.. Simtira. 
«Simlcü, d)i., so. Lch. 
jy/utret. 
StaU, 5-, Ob. 'totoUffi. 
2 E. Bscntlfc, d. Siechn. 
BachLmn», M.. {yrmj. T. 
Siimlf, ti., Scfctt 
Silur, Snfenlt 
üttcioaUi, K„ ilim. 
gnUnun, £., jpaunt» 
Büro T. 
tiammcrbcig, 5, tüa. 
.fiaitUi, SL. -ata. 
titiffl. H.. tocid)jrlSp4r. 
üitfitlt, E., Lw. He 
2 tinttueogcr, <L, Ächrv 
sl. S. 
Süljba, 5-. ^arrtfltSM. T 
MminS, JScbL, SJjilta "T. 
SReimit, 91., "9itfliu. 
Echatsir«, L, Auhrh. 
Sdiuctber, L, 
TH»mS, fiL, goicmnH» 
itutu. 
Woliphal, SB, Ob. Post- 
aimi. 
ZinS, 'S., Tmurltat. 
3. J E -Smibglcrga: JSmfl. 
V. Üiciieijcr, L, -Slsumpr. 
(B-rlni) 
Barlh, L, Sc^ttrm. 
— G., SBro. 
Scrjcnmüii, v.,t7tttrilarB 
ü)nt]ii)cimtr,ü.,feclj.eipcti. 
Sttr. 
rvütl. St, YrrmriySiilm. 
(Sauetl.S., So. 
Hnmici.i, H., öenen* 
-rtqcnt T. 
HiSmlnm, L,MühIörpcr 
— G, Itanlmiiira. 
Kluge. -$i„ Gfienttta "T 
u. jäteu, äeamlm. 
ijiecsic, 33, Stfjntfjfj. 
— H., HcbnuiMt. 
Priau, Ä., 3üoli|liu. 
Stamsr, jB, Jttai. 
LiilllMiiw, 11, Hell- 
■mimtoitm 
5. C.L SmIB, L>. üich. 
Stnf. T. 
V. Süfjnt, SL, 15». 
ISnlc. 6., SMMiaun. 
7 E. Oiaimitia 'Rrttiitimil. 
ÜEnjttlU, ■£>, Ailüh. T 
ilittotiäli, H., (SinitoCL 
S E L-id-l, iL, «rchitw. 
(fliitefjallil. 
V. yet icl, j!l. Lmrmstr. 
(5s)5mii[i-) 
Hnt6i, ü, 56miclaii|iz. 
Bourblirs S.Jrm 
5>atliül, iL, 
Dttlr>ch iL, ImutnIfiL 
cliti; £}., jiammn. 
ßliUgir, 'S,, Srpa 
BtnSli, 31 Waurer 
tiraiilyjfi, ■&, Lchriiisq. 
.fiäfoud, 3., Ita’iuiboit 
,Ocm»cl, L, Sc rillt. JRni. 
Homiumu, 52., Lvdncr. 
ycCt, iL, ^‘CÜiCIBjtt. 
iüTtia D.. Ät 
SB nulle, il, Edjaiieb. 
Dtrtci cimtS. 23., JSaJn« 
ichav-cr. 
Shtpatii. jt-, WLrtnrr. 
ErimUtl, 311., 2Mi*3igai 
Echu-z, SSI. Sicdpi. Stal, 
Btimitra, s., Irr. phU, 
^röct. 
Glatte, E,Vielem. 
d Sabcl, u„ SMoster. 
aScirticri E., &. 
* DIebeldauS,A.Moiiteur. 
o.Sortmbt E.,uiu3iapt 
o Scbidniuau, SL, Ärn 
ittt. 
0 E Maiirel, ü., SJtof, 
(C^arlottotSn.). 
V. HuLiich P., ijllij. 
(Siicibi, B.I). 
Feiirrliahn, SilM). 
10 -E Lchllüxx^U.Mgmlmn. 
fflaumcntci, L. Imn. 
DrcwilcheÜ!, ß„ Optiker. 
BimtUjnrt:, S„ Eijcnti. 
SBrinnl. 
Gmit äi.. TBerlicfr. 
tilnncr, B. Frau. 
John, fi„ Schloff«. 
Äüfjitc, .Bl, llonltiUS. 
©itliniC, G., Tcchml. 
JJütUtt, G., SHonlcitr. 
Slotfc, R, Ei|mb Sromt 
Plaqii, ^3. Wer Setr. 
SiSönftlb.G., Siechn.L»I 
Srfiämttr, S2L. 53ro. 
End-I. L, 23m. 
EluticStibtc, St, 
iUitoöttctm. 
LIrich, S, Bdiitfll«. 
SSraitaii, B, üftn. 
Silöclmi, ffl., Piq- 
amlima. 
Zeuler, -5)i„ Sfm. 
U E 3hai8, O., Seiest. 
Betr. i. 
V. Biüqct, tL. SlcfamteJ. 
i!U>rr-Wm,D., Prw-üere 
JBIäpng, St, -tirtfijäiiB' 
bltll. 
Saufe, B.,S^Bt!6t£infti. 
Dietricks. L., ■Simucli. 
itimiZv. M, Dreher. 
Help.L!.. LlkolchriliiMÜr 
5$ul|ti, L!., Lixulcr. 
Siractf, P, liiiiit}. 
Eaaltti), L>„ SiStiit. 
ifttllnttaJ), a., JBo. 
fcmrnb, 'S., 55Jm. 
Müh-irU, -HL. L!w. 
Dlto, A., Mw 
lyaqaS, A..Ä,rrcpehI!stn 
jiinotl, Jß., 6)raü|c. 
Edraletit, L, firäta. 
Giciuiilc, SL, Süd 
Sicgmban, S„ Stlm. 
Sär. 
11a E Ly, 3„ SEltilmte. 
enteise &z 
il. Schot,,'M., ÜIrBiitc. 
iBIinncnfoit, M., -Olefc. 
^atrat- 
Douich, L, Efiiduciil. 
titoUmtami, 3-, Lru-atsr. 
ÄoJSotntl, ü. JDhzyiegi. 
Jttaiül, ÖL, JÜanÜ>eamt 
Llourviz. il, gnjutr. 
Lchietüer, A, DU-. 
e»ann T5-, Baiql.2Bmint 
Sfl£tl(löfeer, Ä, Stirn' 
-Oariicli. 
Btmjc, .20., RLrichner. 
llb-Eihlci^t, R., mimtet. 
Sblltgli, O, Eloser. 
JUmnniqueig, 0. Säe. 
Wjrte, jt, itolfliuoltor. 
Holslri», <8., fiamliamitz. 
lileb», P.. itim. X 
JMCaa, SL, ülebrer, 
tz., 5hg. 
llo f. n. Stomoatr Sk."7. 
01. Sülroeiilntto 10. 
E Sei 311, Sw. 
^Eieglig). 
Baüflc.jluiurftc Dritzwr. 
Jhaimla, S, Fleiiqer- 
M>ir T. 
SMatjel, SL, TRailtra. 
!V!rmc5,S!.,3i. Ponftkr 
Pul, O„ Ä'ichbriut. 
Echmid-Hsiibrskc, 
Ai,zuilaL!tur,l.fJku»sI- 
flewerbc. 
BUnoerl^L^’cmbgcr.Belr 
Eütocfttela 
><- —>■ 
12 |. n. ©lubnmmdjftr. SJ. 
ELelpzigerLll-ALckermjtr. 
(Sitrltu). 
ülbam, M., Säamme. 
Beuhl, £)., äsn. 
ÜDo. 
GiiOfltbt, €., Mb. 
UioHam, 3t, lirchu. SStai. 
Holbt, H., SBMmnftt. 
Jlleri, L, SJaisiitr. 
stniljtr, 3.,-Sibc 
itr2alKUi,e., Sitdjtltli. 
-ünusniß, v.ufltit. 
Sliiil, Ci., Galtw. T. 
Sottiltoi.ü, Seifen. 
Sdjrälcr, L, 41rroctim. 
Schulze, R, Bu. ZSioi, 
SBnriuU, 2IL Hux^alL 
ZWIe,L.W» 
13 jjsiiiiinSiKiroalmKg. 
Unby, L., grnn. 
Sutlijarb!, 81,1Tia6u.31nl. 
Die», it.,$cricijtr.ti.S 
Rroil, P. Ithu 
.yoULschUd. 4). D-, Enlr 
3üi)cr. JSL, Stfsi. 
Li^iells, H., Ww. 
Müller, 6, ctgutcsHsuth. 
Jtoti, iL, MUchülU. 
GdjmmKöcc, üß., ffila, 
14 ELchtirrÄ.La«iltorhblx. 
iöenam, Sie. 
Äraich,Ät,Tch»lb«M!i> 
5Briabtu,;g.,#oi!. S&3)n* 
•mit 
ILDetwrmm, -A^-ObertzichN' 
■nfiiti. 
Taitttim, M., Aw. 
*6l|tl5rcn,m.,'Iaiiy, 
•Sank, Ät, 8to. 
Itnjchfc, H, Lichogr. 
Lauge, £D„ Db. Äeflntz. 
JCmtgteu, L, 'fluaftmaL 
ütiy, L, Frau. 
isäbtl,3p„ Stnj&ertl. 
itontroll. 
L>!archmib,H.,LchlMlrkler 
Michaeli», P„ Jjud)6all 
SZr.raiimii, A., Schlofftr. 
Patzlchte, D- Po»srkr. 
il!(i|rii, E., KtL 
Mal*, 5„ D6, Postselr. 
Schröder, SL, JJinrmc 
"Oiittab. Geh. 
Schuln, ill.,Lb. iiollrevls 
SicgcleBtii, F. tiafiot 
Bntpmr, G,-jRim 
15 n. Pah Äen Johamm. 
V.D»inow,P. Ilohleuhbl. 
T 
10 EÄesche, H., 3hg. 
AcriGdort, ü.. Sän. 
hossart, L, Still). 
SciU-d), P., ätaett 
Steil, S„Vieira. 
Schitaeci, 2B., Etottm. 
HU ^djenftr.J. 
LLrimbl.L, Sgnbllue 
sSch-mbcrgi. 
Smigcil, P., Maurer. 
JBuiü), S). Piioallrre. 
■SiihUtc, <L, Sim. 
Buch er, 2). -ädiltotaml. 
ädi.iBmmi 33.. Inge». 
JE, öeu. iPo» 
(ei Buchbalt 
Ki'LU!, H., Stmibiüunmeiv 
ltbia. 
Jjiit, ü, 2rchn!ier. 
SBtiiuiuiii 3tSUluibLb.S. 
Zjcheuiti. 
1S I. c. ffWjcattr. 3. -Ba. 
E.Umtp.c, JL, jlciiliett 
iSimiciActbc). 
V. Oi,m, W. Jffm. 
^jmiio, L, Siechn. 2Rat 
imuife, JiL. Snu. 
ituBaKli, H., 33o. 
Moslt Lt, Priootiere. 
Qbe.,Ltz.,!ZoII.-n!p.aL. 
EiltwS, £>., ®dfto. 
>.‘lo!io, 6, Stchnif. 
lti'E Drchil, JtL, Jtunff- 
litaltr T. 
V.£t&nmc$ SL^miBtucl' 
ü'tend, *L'i., €tbnttbn 
Brakch, L, Hotvhotogr 
Dresiel.Äerinib SicnftoiiT. 
Cireulirb, $>l, IBrmaticr. 
■yupoc, A, Gtoioiapifüu. 
u. ]j., 
Lichilüt. 
19 Smb, äii„ -Shtlmfti. 
Wsiinbt, O., 2tl<gt. Sekr. 
SiiUnilUSZ ,vi!chbal>erni. 
Noch, 31, ihm. 
Bftijm, F„ film. 
Sanier, L, Buchhalterin. 
Schlaesle. Q, Ob. Post- 
asslst 
Schulz 91., 56. jBoltaflUL 
Tchulze, 3)1, Zimmerui. 
Schwerin, S!„ Lrumneie. 
20 E Stcmiln, SB., fflro. 
ilkcnnrnitii, I., Jtunfl* 
mnlcr. 
Bl-ihm, ©., ilfn. 
Sljbjlml), y, Üb. 
Seuneii, A, Asm. 
LrcchZI-r, Si, ksm 
Rtcmali, Si .Liechu, Ral. 
ISrniie A, (iiiciti. 
■eiimlui 
Jrrgmig SB«. 
Stehlt. SL, Sn. 
<$!ctci5, E., itnsiHibott, 
Gttoml«, fiin. 
SeBEict, 0, tlageuBtm. 
181 l. n. 2mmu5|tt l. 
E .Ball, Si., Sim. T. 
ilrcitöl, L!, NeichSdruL 
.SeraiL 
Buch, Ö, 'Hfm. 
Sinai, ffl„ 3lcttlln. T. 
Harns, (iL JDb. 9o(lfflt. 
Harden. W., illideiti s. 
Hkll ill, Rentier. 
Mull-r, 21, Db. Luch. 
I alter 
Simatmu, £.. fiimslttml 
Schmatz il. Stirn. 
Stoiteti, <S„ Ilim. 
Deuzel. O. Btlbli. 
aiabKfe.jB.^iJD.Slu'lSlat 
•<- laimJftt. -> 
f^.iJaBcqila?. 
E $)mi(ism, D„ ZiMllir» 
mitr. sShmiflT. fi). 
i Bl.xi.ijrtvörtdi'iBJIlb,‘311.1. 
EAmtftiiu, C„ Archttett 
(Siimilir. r>). 
SUUul, B, Auchbi-b. 
Dürr, ÜB., ^tiige«. 
nischer, C„ SnuIieimtL 
Haute. $)., Änlicher. 
MensinMi. iü.,Sllmniiipi. 
Müll«, ti„ film 
Bsööer, E„ SltlchbblR. 
Cchulz«, 58, Sliuoci er. 
griebrich-MMiek,- 
311a$ -*• 
Wilmcrsdorser 
Matz 
l-<-Sdjitongtubstfti$h:i->- 
C. B^r-MchMs bes &vo&t3*-ßt& (BdmSctrcifecitt>ctL mach ErW«rbs- ds«WM»L«tt «Lphabetifch Lesrvuet. 
WfchreLbeLLrsö. 
Smate, Clara. Sutfiarnrudjftr. 48 
stritt, Lsa. Enzouritbriii 13 T 
3B!lg^U^OTiCntig» 
^ilhäambi ffi., TÄmtr. 1. 
Äd>ffch!sswes«l X^ffcafl.). 
Häuel & 2tqj, iSibnoSSf., Ärmdew 
Zmrgiche Bc "7D X 
fficidiättSfdic b<S „Äcihtut üolel» 
liüljeliier“, 3H;cctitr. AS. 
’SHstoiSuSeti. 
BbIcr»Sliuj!B£6:($Sd)tel311:ctntelBnr 
Dr.iBznüic. SUistilllc am SchükrpiaS, 
Kc;ü'y Hadtdc, jüamslr l'l X 
* i i - - - 
BiS Cui8C£tCU. 
Sltfienfc, H„ Biitojcillmno '76. 
aciiltö, L,L-mi-tl. IST. 
Sraeget, St,  lhdjiir.26.jj7  T. 
Fischer, SL, Staicntr 6 
Frank, Suttio jp, Boisirriir. 20 T. 
Rroil, Ä, fialicmUM 132 T. 
JSctiteali, il, ilUieiugaitlli 10 T. 
.‘Dallodmch, L., pnmgitt M 
Hamtrw, Ärchürkt il -Jutintcrmelfiar, 
S&asc, Meuiur. I) T. 
RtU, O,, Siilmci:r. J4. 
illtcchl, &, Äriimthlüiüi. -5. 
itöljier, H., Sü;UTitJjiorro 7"i T. 
iVnuitbem, L, SffUdmitr. 12. X 
Kubier, S., Jhtimtönc iy. T. 
Seift -S)., GtoBlainr. 57. 
liomiSli, 2L, -lieftuicfir 50. 
Siaic, 6)., ifllimtitr £J7. 
M-tlncr, ©., SioUi*. L. 
M-chler, Mai, LautoPr 3. 
Mengbru, P., 2übwrlllor>o 7 T. 
Oetzarttz, <O., -Badjcitt. 2 T. 
OjtotfHi, P,, Mmmuier Bit. i2. 
Srcufi, ©., 4&ömtfiir. £. 
LrM, ät, Sbngiir. <H T. 
ffisüjnm, jp., 'fam'rraflw 103 "T. 
Sditcüa!, y-, Trr."2. 
B’iHii, Dv SteSlmiimn Elr 3 
rtSIc, SI., SiKrcbitätbhtr Bit. 10. 
asäcftflljö, S ,'Siarimr 1U. 
IBitte, H., Lmlllarauünii 46 
   j» ' .^a 
siin/ffri8<rnHrniPiTi 
Snaie, 8L, SllctHr. lß T. 
Sltmßc, Si., Sotltntllu 120 T 
tiotij, iäctrt), Lachestr !i "T. 
Ldthüminw, Ä. RotienOce JM 1 
Shate, LL. SnimiitMir 19. 
AvfgÄgc «. JahiVtzle. 
SiriiyualM L Go„ 3Bb Üciunltt Z 
SLusftrhrMMüftc. 
£cte:S, X., ilaatiriir IK> 
AotomübttlwstvvLtlSle. 
Werner Atjami 
fttttomobl*• mnd Flugzeug-Zubotor 
Str-6servilt ö T. Ulilmii 15b7,32Sd 
IlutLÄädrr-Loinsagnit, J8, tL i. v£i, 
Bu>nn:n. 20 X 
ÄlutomwürlkuLs chorei ttl. 
?>ieiie, $y., LeftrnresLr. 3 T. 
Haart, 2>. 6ml)camiid)!tT. 20. 
ÄutomobllNeprwalur- 
inexiftättea. 
Schwüle, S., BiulämulStit. lß T. 
Biuker. 
SalL L. 23ifumitt. 22. 
3alte, Wt, l!t|6uie(lr. jO. X 
i SnnngatM.m, QftmittflesiiorftrSitS. 
«Dr». •&, fflamftr. 22 X 
SiüfitU. CL, SmimUtr Ej. 
HimlLrfid 5„ Smtoirnuäjttr. 71 T 
Smbai, 5S5„ iSiflicbimr 21T 
Heule. L, fimivitulicr Btr B T. 
xiohne, I., ffiitmttHtr lä T. 
5>ott’*tr, SL, Harlcrtzr. fi T. 
Tum^a, I JHjrmitr J5j. 
steiler, .y., Btljciaftr. 7 
Slau, Ir. äSnrjtiirr Btr. 1B T. 
Slitti|6, &, 3HW D. 
Syrintbag, H., Ahkvisrr Q. T. 
Küster, s, 3ticlrii) Sul)6bn*SiMa6t5T. 
3Zaba£oB£Ii, $- DbcmalbSr. 10 
Silo, Jpthnt, Bbterttnndtnr 84 T 
Stdbau, L, Itetfcmllet SO. T 
Lichter, €., Ebaroclfic. 5G X 
ajjewL 5.. Slietot. 32 
schwarz, J3., SitoiistotfB 1T. 
fitaDGrjrr, IL. ila-OßdjK Btr. 10 *t 
Stcunrt, 21,, snirflr ti T. 
tonnen, P, Slttblii. 141’X 
Bnantcl, 11, Lrudacher &U.38. 
simiae, JL, filntgin. ’S. 
- fitiflel, L, £itri)|lL 14 X 
Sättaät, Si., üantafa. 51.22. X 
Lsunrr, XL, SnlktiBtt "7a "X 
BadojirLparale. 
,®bum" C* cmiidie. Sitbidtnc SBünmel 
& l£o„ tiequta Szt. 11T 
Bandage«. 
BoiHeit, SL, Haüers«. ß. 
' 
SBnrtlficf^nftc. 
Smtf flt£it)toau)^5iJokiya), 1. 6. m 
j. H. I. jiujiL, Jtai|cmüte 6L 62 X 
Snibmaitfi UfanJ, «. ffi. ja. t..$„ 
«ictiifii. 60 T. 
-BheinslraBe 4 X 
Schulze, W. -&S,, LwLicher Sli, 18. 
«S$«mmin, TE., Datzirrrr etz.-2"X 
WalSLv7ch«ste <$Bürf£«' 
ancSfctj*. 
SÄ», Paul L, titnuircin 13 T. 
fiitdjtt, JVt, Anmgictiitr 1 
äl trimm:, ®., äBiimrifin. Jii. 
lÖtrgin, lieotimr Subaiclfloni) 72 T. 
Baiigrffchifttc s. -Mkülsch. 
V-w-Mami. L-urgeschüfl, 6)ii|lov, Jttug* 
Kraßr^ T. 
"lätici, Pemr.^., -Sjfitrr«ftr. 23 X 
Ärcratr, &., Enorm. -B T. 
Sät, St, ^atibeäicatct €it J$. 
tisff, 51, BrtteMtemicr Sir S7. 
SiaisllUn, D., Slragitr. L8 X 
Skipitt -& timsnitr*, Aangeschist, 
Hoidirtykir -t2. 
fichatzchki. St, 9hm* "JB X 
$t8toä. Jti„ JiaunfäSt. lti.T. 
Lhrrie, D.. £ma6[rOiitr. äo.JB'X 
ÄflnootaaicIiwEc. 
SaJt&rj äi, "Slittncbrtni’.r. .15. 
DeleuihtmrgklmtWl. 
6d)C B^zarfioilarrftr @tr.ßX 
jd-ch, Seiü, irtbtimtr. m 1. «Metall-) 
Mldgießer. 
BiUm, 8t, Satteitnjftt, 66X. 
Siooö.SUbRteJttn, Hemumn, MHItt- 
ltrahe L T. 
dttdda»ler. 
0a46m8, ÜuiinaHir 03. 
Seele, F., SB.cStoltnet Sir. 59. 
fflatoait, £)., EUtlitnicoichflr. J7 X 
üirosj, Jü., Nhimiir. 52. 
ühtrti, D„ Stnnbicnjftr. 2. 
Äoiioii, a, ätiillieUalir. 10. 
pubittb, P„ Wilhelrillr. 0. 
oäntr, ©.# -Ätfimoiätr. 23. 
8i&, i. Sletäeruftt. 5. 
Alomn.L, j$ifcuifitr. B. T 
Shutr,a?,,iE$otio6tt Sir. 27. 
S!t*nrr, SB., Sabttfir. 15 T 
Mchstitl, fi)., »Ujslmfn. 7. 
Roste«. I., Scitiltflt 1. 
Lometzki, fi., Saiilerili. 30 "X 
StimmtA, p Sonlimjla.. i' T. 
Sdmmyfonf, SB., Lffcubachrr -Sir. B. 
Walker, -SL, ÄaiternUtciy 1. (lUtnsl*), 
Leber h., Jüaubnifler Sir. li. 
tleiKtcl, £>., SBtlsclmftr. JJI 
Loilech, SL, ShtbcitmiuSlir. 37. 
WlitzrMoüec. 
Ztiri)$d5,-"$mier. fitirttgfh: 4 T. 
Sltiitl, <imtb|en)Ut. Hl X 
Wlumen <Natlw-). 
Srechnunn, CL Narzmer Bit. A. X 
fflmfl, SL, Rirchstr 18.T. 
Drepei, iY/itauemlfrc BB. 
6etngi,JL, Jtmkmiltc Gl ,‘e27T 
lüntg, S„ Utniftralke 84 
Shllmch, Sinra, 91omrtitrnftT. 17 T. 
jKtmbootb. Htbwu, jiautemi. 34.18. 
Sltiytl, .lilin u. Herla, Laikrallee 77. 
aitetimsn, SlILSetoltr. JQ 
Dbi't.Joli.ii Sifltiijo, Eubmeitlor{o,9, 
JBoBw, L, Zlbtgftl. 151. <62. !T. 
Antet, SJcrtu, Jia’iicritr. 16 T. 
■Ämter, L, ‘Stoifrrnüec 138. 
L misch, :lL,Hrttirui)2flil>elm«9!fti$'17 
Bluse«. 
Ebbn ir. Nachs., £., Nhcmslt. 11 
LrbstLfier, Bkschw, Slijtmfir. 84. 
Bohner. 
Sclk, L, eicglutbeto. 7. 
"Böttcher. 
J3achmaim, Si„ Kbemitr. 6. 
Wrennmatortattv«. 
mit, 8t, 3 Wir. A. 
itzMtick -Ceiiti)., Laasstr. 1161 
»“CrJBWBm =%5*h: «ww «ww *•
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.