Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Möbel, Spiegel «. Polster 
285 — 
Möbelstoffe a. Poiiiereu wt IV. 
Karl Thomas, 
WO 18, Cr. Frankfurter SlraSe M T. 
!!.' dnmf, !]), U tlj ycjfoogtr.ei Sir Um 
SibjrlmJ, ’ji.i.il, SWCb Jici.ft£ur(,ci 
eitere C T, 
2tgne8, Jl Oi4 3tanlf.ii.let Met t!. 
Zlmlmi, ä, S' '2(1 öalbeniarllr 65 
Iilchtr.Ldolrh Ü dö'jio!«6iimci;".ai)T 
JTrtmpfno '„V> i?,tiU3d .'Ic u-^rlfn 
St. 22. _ 
Trunck & Co., 
VSÄtontRitrafec8—10T.p,'i 2*’4u0OC. 
Tiitluaiur, 6, ('25 iha.'us r 13. 
Twist *t>r, 1!, N 37 Lch- iti'crStt 4X 
llngermatm, 3, W67 tiiotiv .nr. 21. 
Itnprann, B, KOI 8 Wrbrrtzr 8 X 
Bereinigt« SBert’tatten tut Äitntl u» 
tiandBtr! Eft-ice1, W 10 ilcnlgm 
ilugmia-cir 44 T. 
SPictli. fflauc. bV 47HagelbergrrLti^O. 
Pcgt, H., iOIä iBntomgitr. 14. 
fficijl, 23. S02> tibalbm :r. 72 T. 
Sei ^ntj.4icrrj"i$0B,3L.O17 Koopen. 
strafet 16 T. 
Ea^nti, H, ^ V 21 SB'.tlcltr. E>2. 
Ludwig Wagner & Co., 
jflübclfabrtf. 
SMV iötfitte Schlaf- u £itaet luroti, 
S 5'J, $101 calitifcc 5 X Sfpl. Iul27. 
Saltetf.O.n . SO SSiMoricu'clirt SO 
Stieltet, Anli Willn iVZcat;, H, jjSl 
Sntmratftr. Sö X 
Saw, O, N33 ii>cric6tfir 40. 
«»a’iennann, B., JS37 R-etrbrllirtt 61t. 
«i 24 X 
$?ot\ ermann, 5R, N54Sclrraiitnfir 8. 
Banemufi, S S 87 Zi«n»k>rchxlar 16 
Weder, H, .SO43 @olliu)a'tir 5 X 
Bebet, C., C2S VanMberqer Ltr. 81 X 
lieber, N043 31 tue Itümgirr. 34. 
SeSeßärtncr L Fuchct, 0112 grad' 
futla »Es« 67 X 
SSratleboi, Wilhelm, 017 ffirir.ct 43ig 
3a. 75 X 
Wcri, SB, WSO ®ieno4® Sir. 10. 
Srtie *. m. i. H.. flarl, C25 Landk» 
berget Etr. 62. 63 X 
Brifeboch. 8.rC54 SeannciStrin. 12 L 
aSelletr, IL, NS9 Eetichtilr. 12. 13 X 
©enblacb, Hettmaim. S 39 Rrmilko» 
bsrftr Etr. 11*. 
Beuger, B.,C54 tote Scft5uJ)aiiser(5ti20 
Dtrr-, 027 81. ÜRadntitr. 19.20. 
©crfljet’B ®ri«,3UTW 87 
Itraßk 27 X 
äBcftmdt, M, <764 iTsCptnterto24.25. 
SBtömumn, Otto, N 28 BcKamer Stt.27. 
Biete, P, 0 34 Stwfemamritr. 18. 
Eitft & $e„ SR, N65 ffleimtfaiborfer 
Strafe* 47. X 
Biltmmm, 2., SO SS S3nm;dfti. 67. 
Btfle, It., HO 43 BoBrMsSi. 44 
SSiQmann, <£., S 4 Stopalieftr. 1. 
Btllmm, S3..N24 HffiSex Etr 47.48 X 
Dmtr-lch tHe. 6.N24 CH&fier Str. 
Rr. 17.18. X 
ZSittrter, <B|arIotic, N99 Fernstr. 10. 
ilMlerlÜgTofia linke 
5*1 r«n«6tn<it«i nutet, 
■-V- 0S4, RÖÄtgSSergtt Statut 10. 
Winter & Edjmarfdi, geht, SO 16 63- 
pemfler 6tr. 128 X f. nndj'tc Stidte. 
Wmterfeld, Jenny, C54 Jiccc Stzön- 
tauicr Ste. 8 X 
SBinlerteli, ffl., 027 Hnlreatfo. 42 X 
Witt, C_ 0112 Prokkouer Str. 32. 
S3ittaiEerg, H, Kfi5 KciniÄcnburfei 
Strafe« 46 T. 
»Wett 8., SO 33 6d)WdjcSk.20T. 
Wortsckach, H„ X018 Gt. Frankfurter 
Straße 77. 
Bot®. S., SOKStciitonlSoStLSS. 
Wolff * Co., £>., S’W 68 Ltlerftr. 59 X 
32olr,fi»Bt8,S018 ffir.Sraafftirtet®it. 
Nr. 80. 81. X 
Wolff, 83„ N31 SUcritr. IBS. 
ffi-’olff.jr. © m SA, 2Ut,N240taracni 
buigtr P^r, 27 X 
Wolfram, SB.. S 54 JBrmtncnfa. IBS. 
ffloftmattn, 6,. C64 Statt Etj^ntjanfti 
Steifet 7. X 
HSottnet’8 M-LMschlcrri iBaffif, 38., 
02 ättoHannnrä 2.3 T. 
todter, ff, "W35 Steglitc Eto. fl X 
SMtcr, «., KW87 StDiiDlfcr Stt. S4. 
SBmgmBti, A., JJ01B LaichLLergrt 
Strafe« 13. 
Zahn. K. 027 Änmffir. 3. Sa. 
tia*tt6.,'01I7»nlttiaiiiricreb,4B., 
Snaltt, O. 0112 Fmowtzr. 108. 
ädf, Ä» 3TW21 StvmPr. 47. , 
S«äj, 027 SL StatoaaSftt. 81 
Seime: & «misch. 0112 KrmGmtkr^ 
8U1M66X 
Stmnaiiiaan, 6„ür378d)fBd8tar1k3.. 
3timrtmnrmn,@.,S028Dramnrftr.T87X 
& 
8016, 
Cöpenicker Straße 126 
tiw.MlchatlUn.li-u Adalberteti ) 
Fernspr,; Moritzpl. 16139. 
Stets 
en gros. 
l’( - Lager In 
i 
tn elnlechcr u-ic besserer 
Anstthrtieg-. 
Assrkaut gute a. tilllge 
Bezüjtijoalf«. 
Albert Bartei 
Besollschalt m. btichrEnkltr 
Haltung, 
Möbeltransport, 
imd 
9 80, lotzslraSs 79 
Telephon: Lützoe 5595 c. S58S, 
Te!egraoira-Adrc$$e: 
Trinsporlbartel Berlin. 
^Möbel- n. Lenk- 
fc»._ roll«u. 
Friedrief 
>0 t' r"i 
ist. L(^) »ri & i*! 
rol.e'i hti 
€ n ii 1.'. 
! 1 tiM'r l T. 
i Kneisef, 
"y T ’X.r I' 1' 
SifH 'J, . 
t'. r. 
Franz Lehman», 
8W 66, Mß-rkgreioustr« 86 
T, Z*n*rt di ldPli Lint 4870. 
ttbbelstoffü, TopploJ»«, 
Wind- eiüS DekcreüBfistleffo. 
Ounorni vortrieb ftlr 
Cofitilit (Kunstleder). 
itrrn Sl, 027 lüsii-ccf "l 6*i X 
iCrtf k Comr ffl n t> ^ 
ttoremdet 6rr 111 X 
1€ 
Stsiiamcaitn, ö, NOlSSlimiiferoci 
G hafte 4. 
8v‘eL @anro,034 SommitnerSttSlX 
jjuJei. U. K 87 ß-dn'btitiicr Etr. 1S T 
Sutaiau & C.3., L,WB7 ®o«6tsta 9T 
ymteblcr, 19, X20 Sränchalct Srr 7 
Vertreter. 
Bcbrerl, SRsid-EngroB-Slgeatnr, D„ 
Js0£5 Votzow^tl- 3* X 
Surmeitar, B..iW 47 RreujterMit^291 
fflrün. I. C54 Ltnie-tzr. 81» X 
HanilL, $, 0112 Enctmomettatt L 
»enfdicL £, SW47 »ottfju. 17 X 
äaccWo&n, @«tr. M.LH, S69 LchLn- 
lttote.6 X 
»allofea, P, SO33 PiSIrrstr. 8 X 
Rlebbe, H, 034 Kranftmltr 8QU«2S 
Hnltier.Kidicit. Lichtn^ cll>e, Dshl«Mt 
SSoitwlsfaia. W, SO 16 Mcheelkirch- 
stvchtDX 
SRtuz, L» 027 <8dbc Stg 2 X 
Meifener, O, Ü 87 Sörther Str. 37. 
$iitat6mgto, I., SO 16 Mtchaelvrch- 
HSL 
RathEum, C, 034 Lorenalurstr. 19 
Alfred Scherk 
I/Iöbel-Engros-Aoentur, 
S14. Sbm Aalobitratz« 8 
— 1 - Itl ZDlcmelot 12477. —— 
Ettafebmg, <B„ N113 Sontfiolmo 
Strafe« 95_T 
Otto Wantke, 
Liqr«rf«ir,, a&üiicrfa.« x 433s. 
Octfmerat Richard, S 42JSttt*rftr. 87. X 
BtngcU, £., 034 Warschauer Etr. 2ö' 
X Slcj. 615. 
Gustav ZHius 
S6S, 1ßa##«IaII«t 64 T. 
Edmund Franzkowiak&Co. 
güritL ’llrnf;. HoNpedttcrte, 
Qtlmriitfrr, Utlan'1 (träte 83 84 
->- Icl. ipialjtnrg 300 u 48d ■<- 
— Eigenes tiag«ii)en». — 
E. Hertiing, 
Th«'. '^1l»nburg, 
Soph!«' Tdarlotte-Skr. 18 T. 9BiI6 44 
Hoilped Sr. 23laj d. ÄaHetft u ftönigS, 
— - - Pabn^pciition.   
Heinrich Kaufmann 
N 24 fimtenftrafei 146 X Stin. 2238 
Gustav Knauer, 
W62. WlchmannstP. 7 T. 
Königsberg er & Co., 
Bcrlm UiViertelte (Oft), 
8eit!»t$cr Strafte 1 ItL 621, 
* F. Wende, 
W8,3ägerfii.<i XZtr-17ll7 (f Nachtrug) 
Äiget'S Mobkl - IrantPott - Telckäft. 
NW62 SlwagfUitiir. 1 XMb. 1517. 
Möbelspeicher 
der Brudergemeine, 
S W48 a illiclmltr a B« 7 XJW.6071 
atobel- 
KnfbevnSauag. 
W. Albrecht, 
6t Bill tte^ 6 arg, 
kophie-Ltzarlotte-Stt. 15 X Wiy. 89 
Sattel 6. -a. $. SU5ert,W60glitS 
Betgitr. 6a X i. näarftc ehalte. 
6. Block, 
S«$el«i: 5. 
Tos-SpeL.Sr. IKid. 1 jtnüol uÄiräisI,, 
B«rIjn-Wjlm«r1toi-f, 
Dllüllch« Strafe, 14 X Mlmlb 4037. 
6nmi,S.S14Eto!$lenn6h.M.SBT: 
18*tiU6azl Srlelij^, 
Ste. L4a X iBfl$JS6f7. 
Engel,5 ss «mtlnttt. 23. 
A. Schäfer, 
gegr. 1851, 
X. n. £. Hotapelitenr, 
Berlifl-Wilinersdorf. 
WJIbeli«a!ie3STm31»!447ejSB3 
Eigene* neu erbautes Lagerhaus. 
Heros SeiiBfeert & Co., 
SO25, Eltfaberfiuttt 11 XStoL 11271 
Lufbewahrz.:« eigenes trsf. Speichern. 
Paul Schur, 
WB6 RmilritraitL 14R 147 X msl 
OZ7;torfllemtr.6tntittial)ntogeHB2-87X 
SB* |. iSeichäfttan,eigen 6etitl6. 
W. Uebel, 
N81, Bruiiucuftrafet 85 X Ndu. 8219. 
SSeBer. ffiortto S., N0 43 teefie mg. 
strafet 84 X 
Ludwig Zimmermann 
«. m. b. B, 
SB tlmexlii o tf, 
BttRim Etr. 146 X qSfji. 8422, 4781. 
Köbel- und 
Piaaoiortebascliläg-G- 
fabrlken 
i'c ilteati ilitlcir» 
Scrii I frator, - 14 Sl.'r Jafjftr "S X 
tiru (if'riCL’o . lu'1 cltctrljlslje. 
A. Bläsing & Sehn, 
"50 2(, Blall•:n E irafcr 10 Tfflt'E 
et’c^ •ÜonlöXVJLi* tbntnrrbrvnv mi 
Uiohcl. — Moderne lllcidjUirr. 
ffii. ßuD ffincinftt. 4 
Vd6t r, £, hü2^ CrciunHtr. 18o T 
Paul Krebs, 
Ol7,®rlnerSefl .-ß T stgU »iOSü 2C0T. 
6dmlti<6r <hjen»crro iowie Möbel» 
beschlage. DrahMle. HolziLrauben 
Lelrvrar'n. R., s 42 ^tantenbagiir 2U T 
Monno. P 84J Sflothituhr L 
fltojiteDlto, S42 T 
Ns^eld.A, 80^» lrU'adcrhuier IV X 
Schiele & Torger, 
S69, UtBrnifltafee 25 X Siel. 12262. 
Sp.ndeln für stiaoier- u. Rontorftilile, 
k!»hlde>chläge mit Wippoottlchtnng. 
Iri[dm.6HN.$3 ,53m. R6S$ö(f5ÖT4lX 
Sro^rt, Kcg, bO20 Marianmnpliq 18 
t1" rn- IU" * ,il i 
Bi't'm .i )i>v 
II l, l.! ' 
3t..b.'lü, -t r. - 
.■Hole tbcnr ii.' 
Awt'kr" i!'' ^ 
Kr T. 
- i- i .c Carl Ä. 
r-u' .rlaiimg So» 
v „mi’rb 1U 
v’i‘ -> ‘i- 1 ottra!tr.78X 
S \V ;ir.'.imrilt.77X 
L II' rt.:ftriäj6grn4t 
b) Handlungen. 
Fischer & 
^ Möbelpolierar. 
Köbelbelzerelon. 
Stlet, ^ NS7 Lharuirt Str. 8 X 
Bolle, SB., K 4 flartmftr 95 T 
Brandt, SL, SO 86 ®romaer Eb. 12. 
Otto ttärting, 
SO 26 Nauwmftiatze 42 T. Sipl. 211. 
ottile, 5„ 6036 Blogotttr Sir. 17 X 
ttfter.ÜL 0112jRta)d{iirte gto 3S4 
$adtB8,fl„W 57 3lnUr2toi))liltitiSeSX 
G^nclttr, ’IBEBbcL Sbartoten&tig, 
Bltfebrei^lftr. 1» X 
Danimlch, H., S02C Bdatoenftr. 20. 
Elkdolz. N 58 ÜUimomtr Str. 6. 
5dsmann, SB. SW11 @$6nebtrgtr 
6 träfet 26. 
®arbe,R, S036 Aeichenberget 6t 46. 
«oldbach, N018 lialüabente. SL 
(Bnmom, SL, 084 Ssbeaa Stt 88. 
®nmoalb,3.5036H«lr$icnb€rgf-5ti)L 
8nchma»a,H,!jOL8B!lNl>alMstr. 12 X 
Otto Härting, 
SO 2n, Slemteitftrafec 42 X SteL Sll- 
änlTüiirg.fimtigtBÖbL vilz- u. Badet- 
atieit ;cb Holzart.Lena», antik Möbel. 
Adolf Hesse, 
SW6S, <St» J-tobtzr. 13 X Mpl. S97& 
itdStololH, ti.. S033 XSrangelttr. 29. 
Lock, H, SO 26 B8artaimei»la| 10. 
Namnann, H. 034 Utomlatcner Str. 46. 
Celfchiägtl, C., S42 Mortytzr. 17. 
Ätmnd), ff. 8033 Hntfiiontr. 4. 
schneller, Theodor, Etatlottaüig. ttte- 
lelbnchritr. 1« X 
cdwjjpe, A> 054 Slrafenmnnfti. 1. 
Suite, K., 8026 Krimmer Etr fi. 
'S amabmogSl..KS7CbcingttStrl7 
Vilkc. 6, b0ü6 Snjet 6tt. 81. 
Sunmcrmaim, SL, N 87 llhorincr Str. 67. 
SrtIBles Hass der Branche, 
~ ~ Möbelatoffe. 
Portieren, Decken, Gardioee, 
CU, Svaildauer Stichs 10 
Ttl. Zentrum 10189-161«. 
6t>Tlin(i,v2 >Ol8Gr 5:auf*flrifi©ir. 
tir bJ T _ 
®ejeil{cfiQU Tür s!nr m.k^., 
C19 EdmrmviT. 11—J > X 
«t .<U>m^6tclb, W 35 PotLd«ktt 
Straße 97 T. 
Adolf Grunow 
Bsbfterdl & Reeml Haetf. 
O. m. b. H„ 
W 8, IBohrenetreße 18,14 
Tfll. Zerrtrom 279 u. 1781. 
c 
3®5belstoffo 
und Portieren. 
a) Fabriken. 
appelt A 5t„ 6W1P itommantimien. 
strafe! 17 X 
BaltrusS, H. n. E„ W B PelEbcracrStr 
Dir. 126 X 
Bat», fiurt. Wfi $ot$6nmct Etr.4 X 
Cohrs L Michaelis G. m.b. h. 
N0Q)r.(teratmrttrSjr.D3Xaitr 2714. 
Jiiürilatiensmi Bnrimien rab Stores, 
” fiimfttttitasi -für Inncndrkoralwn. 
Stetjfufe & Bieget, ftarlirnlje. Bertrel. 
Paill feige. Berlin W80 -tytcifmrm 
Strafe: 7 X Sgm. €251. 
SettÖa & Stmget.C2It!M1tmimft 7.6X 
giebler, grelertt, 842 Mochenstr. 22. 
®oltid)all TLhm, Wötet 3tan Srfino 
A£o„ 6n6as,W 30 Eilatm5erEte28X 
f omann Noch!- IKttMf, C19 Scharren' 
vafee U—13 T. 
ÖarbJ & flictx!. C2 Äefcnftr. 18 X 
f Held & Klein 8.m±.H. ^ 
Torrn. Hlersemann & Dein, 
Bngroa! ErportI 
Qroflee Lager In 
Mtoel- o. DeKer««lenssteff»»„ 
Tepplobea end Oardlat/x. 
Senhmtan stets rorhaodnL 
BWes, Bohfltienatr. fA-17 
y^TfizbmT^iiaÄiv^^ 
H«rtz»g. Kndolrh, 0 2 Stute <utL 16. 
X 8k. 11440-43. ffltänbnag 1889. 
Hirth & So. V85 aaeoeftr. 74 T. 
Moritz Jacoby Nachf., 
OL7.Lltrandktftr.22 Xffi£tdjIlolt2279, 
Jtrarl, SL, C 2 fenrmfMa Stt. 16. X 
Robtlln 6„ S"WG8 Lochpr. 6.7 (@tefe> 
fialeat&cnbagtn & L»., WS <raf*8» 
fäafet L 10 X 
Moritz Lewinsky, 
C19, Sftitdoodl 6-10 XSteSBO 6937. 
WlbelstoHa, molL Itmeadekorallon. 
SettanM™Dirts^'^Mrä^off- «. 
SRofclt-Sfiealen k.L.02 Btschos. 
ftiot« 25. SS X 
Slatmont, SL, WOG 3Etumftr.12.14T. 
nirfenftii W.trub.^u, Wilhelm. BW19 
ßeannanbamtnte. 17 X 
Wilh. Aug. Schröder, 
W 9, 6ch«lliegftiefe< 2 X 
tiflptifcÄtitteBtofieiärtrai Btiitetacit. 
EeMger, 3, N 54 Srmtitmtlr. 22 X 
Steude & Kind, " 
SW68,Simrtetftr 68X8tr.93S8u.976R 
Weber, Alfred 6 S 42 Cronienftr, 78. 
Wegener,@ K, SW68Zlmmersir.651 
Wegener, C., U 27 Kraut str. 14. 
c) Vertreter. 
©oJrtntt, Pk>., SO 1s) Rimgtlr.20. T 
Dreyßig, A., C19!tnfbrii5f gre^t 42.48. 
SaU, fotgen, SXV68 Schuxenftr. 64 X 
Rranie A, 018 Siditentcrger Stt. 12. 
Heilniann. fitnit, C1H Ktünitr. 22 X 
Berti. v. Gatl$iticlb,2{ K.,Chemni<. 
Aablonili, 11, 02 Srnbcritr. Bfl X 
2Bc$)G SDlJtrc^.cife, Hbnli,"W3öSchdn«- 
berget Ufer 28 X 
JEnflfrftraiugintfln, OS KarlctWilhtbti« 
Strafet 49 T. 
Sraraittmanii, 6., S 42 SmitlcnEutgffe 
Jsh. 6b. X 
Friedrich Blenzel ft Co., 
642, LltkOiLrinenstr. 35 T Ticl 2563 
Smamglmtigiiel, T. --FmisMchmMb- 
Möbeltransp ort- 
geschäfte 
L FichtgtfchSftr.
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.