Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

IV. Teil 
t 
" Summier, H. Win Bantzenrr Stt. 4. 
SiäeUShtj] ,fa^2!5 Slbmttalitt. 18. 
JWti, Sinn., B59 Dieffmbachftr. 40. 
, ilttfld. SB.. 0112 Qterltt. 10 
- SBcbtimcicr,SÄ., USA SSilhcbnSisIli» 
ffitajjc ii 
, Siitistila, '1, X Ü7 Äir'HmiitnaHi!« 08. 
i. IitnüMb. An»». N 31 fflmmuarElLlll. 
MüHe, 3., ü iy Jorxmgftr. 7. 
-tSterokäi, S„ S W-£H Giimrartr. 13. 
-SltJoluMueli, I.. 60 3j (Shacvta. Od. 
- JMatanSi £., X018 ErahCTUt6to.I4. 
- Msch, Ekrta, S"W 21) Tvrietcnitr, 20. 
; 2ht,&, 1,0.55 28m.ro 18. 
5titz, Ettiiie, 037 -gntdilitr 03. 
Milchhimd!« 
— 270 — 
MilchhäitdlLk 
Slijtl, £.. &03S ffi'rm'.üßftt. B3. 
NUchc, R. ICO 19 Ttiuitanitr 42. 
Stimtt. ?, ät, S'\V47 tUtiiucrttitr 80T 
, 5H>öe,X!,'„ KXV L“) 6cbiBin. S. 
Noth, Süjtreic, S42 Stutcriii- 113. 
I. Äownlk, 2!l,'auc, 0112 S-jiferttt. SO. 
, Sloam, 'S., 017 Lmme Stt L. 
» Nnfebamn, Bcdn, \Y15 ili£$aitingct 
Sanitc 24. 21 
I- Dsicrhtcif, Girna, K055 EioMmerStt. 
iltt.r; 
ObrriLorscr, Lint KOm 15 
Obcrpttiiln, st, .K 0 55 Stntefti 9. 
Cbcit, 31., K 37 Ediiiitlunvn: ilUcc 171. 
1 06jl, R, NO d" Slarnintitt. 45. 
Ohl. Stin, OBi Siliilti Sir.«9. 
Oyle, SS, U043 Sltitc ilmtinltr. SB. 
, Ddjlcri, eii|al'CÜj 0112 Htankfurttr 
jlaiceSiii! 
DcImün.^Um, SW29 Zonener Ba.Si. 
ö&tidj, £. iTW-21 L'.chcuilLhiwmrr 
Streit -02 T. 
' Opprn. Cito N 39 S|tIIä!ftr. 35a. 
1 Stagti, Ax, W15 Binialirorfer Ett/70 T. 
- Qcdel, £., S42 Prnizenftr. "7. 
Osten, Sl. H2ü itiittmaimltr. 17. 
Oetertt, C, Ü W 21 üübcäer Stt. 6. 
OttamsBi, Sl. 0 3« .Boniboifa Str. 4S 
■ Otto, ■$., XOlfe Rntprobesir. 111. 
Dttn, H., ® 055 SBortta Str. 16. 
" Stto.L., NT2J lüHjsScr Ett. 40, 
EtStorf, Psilinr, NOdS ffiidicrftt. 7. 
IBnert, L., 034 Silftta etr. 72. 
- iiSaffliiilltt, g, SO 36 HJimitatfttiltr. 94. 
Sflflüiflto^e&rt. A B5Sn:fictsrEtr22 
_ 'Bagatlopj.Dhnna, N 05üüiitdjaStr.49. 
Prchl, 3., äff 11 Blcmbecrtttftr. 6. 
Wlchl, S.. SRi eutbStitfOTtmcrftt. 1. 
PaillSdier, ES., WtiO Srnmiitcfnei 
Gtrave 1. 
Söülrc, £}., K20 Bottritia: Etr. 44. 
Halm, JBb.. BW4.7 Laybach«. 24. 
Stirn, ahnn, 0112 Gmltmtt Sk. 88 
$mtt, il„ 6016 ÜZoitdcrtti 18. 
- ätmffmn, G„ KWD iletotcrStt. 41. 
Wanten, £>., 6BH Rtdjtdtr. 2. 
$0)«/ <L, 6W61 ®on;Stcr£nto. 78«. 
Saj«, -®., K W 23 ■üllnpuoäiu. 23. 
Pope, 3., 0 17 PrrnuSitr. 15 
Sänpjttiii, 51., ÜB 57 Stemm c$ltr. 62 T 
Bnmeye, P.. ü 81 thtUrana: So. 12 
^ P«>chlc, St., 1< CS Zkiterilr. 2b. 
i PäSIe, C„ W 62 iBnUHuiher Sti. 9. 
t PEow, fenihe, JJ2B BlbrotStegc 
$octfd), Lilie, 814 Smicnftr. 21. 
• $tiid)ar!t, it„ 017 fflhttiknib. 48. 
. - Paq>, jUttir, So 10 Z6omtt Stt. 4. 
PLtzÄ, SB., 0 34 toöjijflraiftt. 42. 
11 Paul, -8., $20 äleUcnmnmftr. 12. 
Paul, D., Kto Oltdftrntt Stt. 88. 
‘ . Paul, SB., 5T4 Ltnkitr. iJ7. 
- $aulo!,1t„ SWCBHHpanlnmcit[ttl24. 
Pcmlllk, 6., 0S4 Sttoalcr Eti 102. 
PehnL, E., K2U Balltenftr. 8. 
Ärin, ffl., N05 flameruna Sir. B T 
Sehte, e„ >’2S Bltietftz. B. 
waeia, .gL, KW52 ttrtttmtiftr. 8, 
. Wi, Ada, S «5 HochilLLtet StL 8 T. 
- yeäpt.EfmfiUit, 5020 ÄsiÄ6Billil8«n 
Hiia u. 
Etetomaim, 8t„ K W Sceftr. 89. 
$S«t£nSemr„W£05it(!Ot8imrflerEln21. 
Betet, Bit., tun Bintlfunba Es. «6 
iBtia. St., CMÜKte EchiahmiIerEtt B8. 
•' Belech-ü. Q, 027 Grüner Skg 1U8. 
t IBdroS, grrai. H69 llrbanftr. 1W. 
s' !6tttcrtmt, i>„WEO Eilcuacher Gtt.100. 
" Igfctfioti ctfler, Sin,SO 36 £ieöitli«gtt 
V ©träfet flß. 
- BHlmti, 3-, 6026 ülmmgttte. 21. 
Hiftemmm, £., SW29 iKtilcitmoXic 
Strahe 25 
-.. Wert, S„ K 53 Saudystr. 25. 
„ •Wert, Martha, 017 Beamefti. 20. 
" BMct, SB, K ß8 Eiidjctlht. 49. 
" Sti^waittl, 2t., KüO !)jaisl(tr, 60. 
4 WicSI, 28., 017 ßoßlcrite. 27. 
£jH8faH«tBitq!5K.,S14i8kiiml)iitttn!trSl. 
A' Äsper, is 87 Slttoratulcg 8. 
S- Wcüchv. H., KW21 mefler St 32. 
Wetlük, M., HOöi SttblonMiitt. 88. 
Arche, S„ KOüö Stttmcmitclltidjltz. 2. 
Bhtßti, Marie, 0112 Obezftz. 6. 
< Dtp«. 6., tiOBBStei^enBctjet ffib.61. 
- $mn6, 017 ftnjwentti. -02. 
, «ladt. a., Küa Siase K-chstr. 65. 
gt.jji., K llBSranen Sgtoe»@ti,118. 
Pl<ck, ft„ Is BB Echöichwiicr CUlei 62. 
SBIaltn, -E„ 084 fltigacr ®tt 106. 
$Htat,agnc8,NW66alj»d)dtr@ttl6.,    . 
ffl., 2TW 87 Äoftotfer 6b. 7. I— 0112 i®o6e»6«metftt. 10. 
Mlumhof.H-Lsig, 661 Slücherttr^X.1». — -8W68 Eimeonlti. 22. 
SßoMa!!?, F., SW47 K-rb-chstr. 88. — ^Olto, '064 Dragonrrftr. 44. 
$olsl)titSll. D„ MJ 55 lli-itiifti. 3. 
giobjuf, Stam, 027 ölumcnfti H7. 
$ohte, 41., RW2U Nokchirr. Ä 
Dohrli, IDZathiUie, XVm Äni5rruiI;itr.T) 
Bfllltit, ißiartlio, < '25 flatrtt Str 9. 
Slic^m,^ .WHO S2entiB:iiter«!lbl|ti.lO 
$uljui 1)10112 7vim8utitn:SUlct27l T 
Sionitclju ®_ S BS (l)lntm|ir. 2ti. 
iPsninsoj Marie, UIIL Fricbrich Klrrl- 
Strai>c!2. 
Sonic, ül., 0112 ProAllit« Stt. 8. 
Poirww, Eviline, 6S9 3it6onl(t BS. 
Potiilla. t¥, W60 RkliniSbingcrEtr.4 
Papp, Marir, SO 83 ISitirnjic. U5. 
aiotJpe, fi. 3?87 ScfiriieHintr Sir. 88. 
SSopoe, W., !> 81 JaSaimtbar Bit. 12 
Soratli, ümtUlt, K0G5 Börowltr. 18. 
Patsch kSO Siitunamiiir. 12 
$011, IS., bW29 irbtliailr. 87. 
Ilona, !!t. K11S Sctloiatr Str 10. 
Prijiliabtte, ffl., N!ü Hidomftt. 2Gb, 
'jimudi, G. KOTE sltuvcljnei Sir. iU 
Prci!n;ch, 8i„ 50 BO ISIicnltr. 82. 
jjmfitter, H., A o-< Sutuftriit. 6 
!PmiL A. js G5 Stattn Opch-Ttr. 4 
ättitrA 'S!., S 37 £d)ön[)ol4Ct Sir. 1 
PruHia, 98., "W15 JL'utiDtfflirdmr. 8 
$nar,, -K20 Ealom« Sir. 10. 
ilirtoit, >.'L JS055 SinSitr. 32. 
ip„ KW 87 U’r.nufit. 10 
örtCe, L, SED SiSitmtamiftr. 15. 
!vnxlow, H., 017 Äntwitc. 16 
BrLto«.R..NVI>2A!<:laniIithoilltrl2ll 
ilkumifl. S., 0112 Stisiarbartilmfti 2 
PriiA J8l„ SO83 Miiükau-r Bit. ül. 
iliw.lblln. S„ 3f H1 iUrcumnifa. 15. 
$*bcr, Bttitic,'bl41U£$mtbimrofa: -62a. 
PuliowÄi, W81 ±utiitintitt. 78. 
Pulnai, SB.. fTW£ SaDtlbma Stt. i 
ijd'.Iloivlll. 26.. 017 .Rtitimdßfcllttt 
SteB» BB. 
Pulz, Elltolctf), "W15 3icme!c|tr. 18. 
äilintotoiJ, '6., KW20 ;}ih teil litt. 82. 
LuipS, Art, 8028 iWhimiaiitrcc'7. 
Puilchear. Sttimn, WnO iHrndtlte. 4. 
Sluiidjb, S!„ S42 üiitineifimanftt. 17. 
Dualtt fr-, Jü.V Btmftfuimcr Gtz.AH 
Ilimlttmim. ü/lartt W iw iitctatiti. 6c. 
CUtnli, Smeit, N 3 > Snmoofti. 28. 
Ouiydarl, SSI Smiitncuftt. 42 
Raabc, jb„ 0112 Sitrbodittr. 57. 
31cmbi, 31., 01? Grüner Sltfl 48. 
Uiano. Si.. i' 81 Ätferftr. 104 
.'llcüt-in. jß..'W85 Btefllietr eatr. BffT 
Mnbrtotb, SL, 6W.29 ’ibnbtitt. 28. 
RaSiüolö, St.,fiW2H SKitltnonltarSii. 
Str. 2ii. 
llnM ß., 017 WkuSxbnQB Stt. 17. 
'Untiidj, 2K„ 084 atigao Stt, 4. 
flach, fi„ KB6 Maritr. 11. 
j/lcbilt, H., UOlf Lllthmiu^ltt. fi. 
Staqtuiitfl, £., H02 WollxnLergrt 
Sintfje 18 
iRafliilt^Vtoiie.ti"W üStailimonaBtrAl. 
Stninn M.. NT8 iRhmomet Sir. ö. 
•lialtn, fl., SW GB ülttiezltt. 66. 
.Halm, i\„ fiE8 fflmtfciit. t® 
SRaljit H.. $87 SBortnet Stt. 42. 
iSamiit, HL, ü.'tt Bariia,i«nrr Str. 10 
R-,,lch. ®., tf '$ Sohfteiiit. 17. 
äintii, SS.. 034 'lllUmt« Bti. 0. 
ikoschbars. S„ Wo KLttzener Stt. 16. 
Sdtdjli, 9, 0112 itritmmtynllT.8T. 
Äa'emann, 6„ Hrtdmiört Stt. 7 
ffictellc, 6., 659 Comtifiautcnitr. 0.7. 
Rathlc, £)., K 20 Ärüiiihlller Etr. 10 
jlalijnmm, ßntftmt, HO 18 Deutsch 
Krönet Sir. 6. 
Rarlall H0 55SRotiiniitmer SitB 
Staul), ffl, W10 Jllaibictlic. 2b. 20. 
ütmiiifi »!., 084 aaomiiuSte. 84. 
jtoulnifctrg, JHiti.,6WUl Sttltiott Str. 
J)tt. 52. 
Äaninthttg, Marcha, 1TW52 StQobi 
firtt&c 52. 
Soutmltoa, R.. 3S OüSübptlmet Stt-U. 
ütebaichat.IoaamiaS öö®rüfielct®tr£2 
ÄeSjch Stium, U1L2 Dasseftr. IS. 
lleel, Ä„ KV7ti7 KtoftoKcr Sk. 8. 
Siebten,<Unui, MOBB WolbaoerStL 1 
HWltnii tUtrait, $28 ÄoMnerStr.4. 
Reich, SL. W50 Jltuc fitt*bathet£ti.20. 
lÄeidjau, 8, K20 PtmzenaLrr HB. 
MicherlMimia WBO ’J(attfttbotfftn22a. 
iictnmnn, Hugttftt,tiW47 SBattenbaro 
Itratz« 8. 
Äewiaim. ®., K113 lamutt Sgbo' 
Straße W. 
Reinelke, 3bo, WCT Luloür. B2- 
lBtiirfe, 6., NWKi Kitchftt. 15. 
SReiirtc, P, tH>8 Bappelall« 58. 
!Hem6, E.,if01ä Sk.KrmiliuitttStdB 
■HcleDlg. 2L, 027 fiMaithnftlbeltr. 8. 
iHtitittt, Siotle, 0112 Sonntanftr. 23. 
ifiettia, 81.. 0112 Simon SDndj-StrJjB 
atetftorf, «., 0112 £lbtrltr. 15. 
iHejlnfl, 6L, KB1 fflattetite. BO. 
Rcaichol, 8t, KW5 Bahnxbtlcr Str.#. 
«tbtaff, flaile, NOBE BematHltt 20. 
iftibütit 9t., JÜ0B5 RrlebeBogerSte.b. 
Ntchirr, F., 084 Lochdaimitr. 6. 1 
— ilrlcbo. N87 Rebrbealn«: Str. ßl. 
— Georg. ÜB 1 @iounlit. «4. 
— ffioitatrt, 02 ftffefterJtT. 15. 1 
— 6„ K W67 euttenfir. 86. - 
— ,6mm., 5W 47 iftteiyberflftr. 71. 
Sittiila, SB., X WZl SSaboluitT. 28. 
jitdmer, K, 814 aitimhrmcttUi. 60. 
Bicck, Siniltirt, 601 Zldmititr. 184- 
nic(itt, P., S59 Emnoi.antEnflr. 6. 7. 
RIeme»Ilyncib«r, F., NO 55 Jmnimuet- 
kirchstr. B. 
SB icmcr. Na, 084 SFttnüa Str. -68 
Hi«it8,Stum,jS055Etoilil:itt|ia:Siill. 
‘Ürcf, SB., S42 Snnrtttisljjtmjit. fi. 
RlLvcrt, ffl., 1S37 EattmtmmBe« 85, 
Ä,ekler 3« SW48 SBüliehnflr. SL 
«tet, 8mm. 37iö Sotjeiittr. 45. 
Nie». !>., SW4B fiiitiirWtt. 8. 
tShtbln, ,g„ 5W87 ffioetomWir. 28. 
Rilch F„ 084 ZUfti« Str. l!9. 
fflnjmantt, M., 0118 Holtelstr. 11. 
Rifemmm, EL, ®20 Solbi»« Sir. 40. 
.•Rtilom S; 8083 SBSrflcrto. 51. 
Rixtath, il., 084 Roniiontr Str. 19. 
Rodet. 0., N"W6 PUlippitr. 1B. 
Räder, SB., jfW29 (Bneiicitmite SL 
Nogalla. 6-, K118 Äotyotoiti. 15. 
iltoggc, Äda. KC5 Erntet St. 7. 
(Höftit, 22., 3TW6 gSuifuiftr. 2. 
3bta, ä„ SO 2Sff!etdieiiI'ct(ict Str. 1B8. 
Labr,Ä„ CMSluic Sd)5ithmt|cr Str.14 
älohtbaf.üuift.'WnO EiSlEi)cncrStr.7, 
StöM, Sl„ NW -87ßuja’tclbcr Stt. 111 
'Roilt, C„ HO 80 tirefliugcr Str. 36. 
31oft, Srr.cfliite, SO 38 Eiratlmlw[tr.29. 
Stoic 6'., WSO Reite Bauratüici Str.4. 
3iotaiIilitit,Emmo,äU86 SkrijeitbKgo 
Streb* 72. 
Rosen», 81., 0112 WWistlislr. 25. 
51otiiflim9S1..017SlttiiciSb3istrSti2. 
dlojita:, jii., MW62 Ealumiir. 9 T. 
tRöSnc, ÄnhllberHrlibrich 31o6rb,S., 
ÜJ9 iimifitr. 91. X 
Hoencr, -F., JSW67 Sloitoüo Stt 89 
3tnf), iKailita. ’K 81 Baitftt 18. 
SbB, F„ W 57 Bültuolte. .54. 
Aoib«. «tritt. SO 16 Hbiüictfftr. 52. 
Both«, ©tsttim., 0 84 Tllsiter Btr. £1. 
Sbtiin, ■&., SfilB ©oilonbltt. ti. 
31oj|, 6., 034 $ctafilmr(ter Btr. 88 
..itlntc, jfW B2 SbamasiuSte. 18. 
jiopi, S„ KfU btroliimiicr Etr. JJ7. 
.Nabach, Ina. W1B fflljtbticiilix. 32T. 
jRüder, "W 57 Slummtbalitt. 12, 
‘Jiüdirt, Sß., JS018 Snwrolifti. 18. 
Rübe. SL. 0112 Btttbtt^ftr. 21. 
3lubil,S»i'W-il Olimbircga Etr.58. 
Rüden, £„ 6 50 Jahnsir. 3 T 
Äabolph. SUStiilnc, BW47 Jte#Ea®' 
4itn6t HO. 
-Älbatjch. 6„ 027 SiiiienSär. 12 T 
Rudoiptz,H., "W 50 Biümbagn Str. 19. 
Ülubtit, ffl., -N 58 PrenziauerÄllee 198. 
tßrnifl«, Stto. 0112 gmotuitt. 20. 21. 
Rusch, L, "WIE LHIaitbstr. 40. 41 X 
(Brofe). 
fHutsoroati, fl„ 027 0iüner ifflig 5. 
Sooflcr, 19., 031 Sojfiaßentr Stt.28. 
Sachs. S3„ 0112 SBtfttftr. 80. 
Safftatjn, Lara K 58 Sbmmerftr. 29. 
Gnfltrt, Marie, N 81 Brimnenitr. 115. 
Landberg, 017 Lange Stt. 11. 
äanber, S„ N24 BrLambilrlstrSttM' 
sandig, üaift, M 31 PutbujserStr.2». 
Sandmann, M.. liv 55 3a61roettftr.il, 
sauf, 3t., N018 Snipiobeftt. 118 b. 
Sofft, W£7 OkotoSrldjenstr. ti. 
5al i, Brust, 027 SlimieaSIti. 88. 
äfft, ®., $T SS Subiifti 23. 
Sofie, SB,, Ußl Skalsuirber Stt 10 
Sau«, liauline, W 80 Sleite Sltnte' 
felbtßr. 86 T. 
Sawadr, -842 Morltzstr. 21. 
Bnero cd, Minna, N81 ffieltnfii. 4L 
Lchaai«, SB!., S 86 Btnier Bit 81. 
Tlbaat, tu U01B Sjiomet Str. 1. 
Schacht, K., 8080 4iitsnl$ei Stt. 36. 
Schacht, W„ «OBB ÜBrnSstr. 67. 
Schabe. 8l„K58Aautttiiafienti Str.77. 
Sdreba»,23.,KWllStiineittyieiGtrjO. 
5±ila, <U U20, fiobtticltr. HS. 
Sfflifc. ffl., W ffl BmireiitiitrStt. 18. 
Schäsrr, W8I) tiultooldftr. 48. 
Schatfno, H., U‘W 87 Sanomfte. fl T. 
-challhoru, Th.. 0112 Siutmeltr. 14. 
Ichalow, 6.. 0112 Soigtltt. 16. 
Scharf, M, 084 Lochhannlit. 89. 
Scharr, ß„ 6088 Mrmieulselstr. 28. 
SdjrlaUi, Deschtii, 084 ffltualaStt.8. 
Lcheenie fttiiba, K4 ißPualtt. 10. 
Sdieffla,4ttJmil«, 0112 äBnlitettte. 2. 
5tü(15t, D„ UW6 Lulsenola- 12. 
Scheitelt, SBtlWmim, S 65 Zilftftr. 60. 
Smdletiberg.llL.'W BOSimSsroitoftLlB. 
Scheuet, Htttntfle, 1T0BB EßiutBefb. ß. 
Schenk, SO, K-flS Prinz 15agcn-Sti.il. 
Tchenlch, D» H20 Billermannftr. SO. 
Zchexp, Pfrtm», MW67 tEalbta. 89. 
Echerlmiili, Alice, H87 fitKitefiagtt 
Strafet 11. 
' mret,llarolmeM62 ital IreiitSItr. 2. 
erz, St„ M81 Stznlltinbsr Str 69. 
Ermann, St, N'W'6 ®trltnht 27. 
ich. M., WIE Wlanenftr. 54. 
lieber, L. 0112 Mliggelftr. 30. 
leselbeki. ch., Uff 87 Balbftr. 21 
.ItgaB, SUBerltnt, N4 Bcrgftr. 87. 
Schier!», Marie, 0B4 ®lps|tz. 19b. 
Schiko««,, HB., NG8 Genes,lberlir. 85. 
Schild, L, HO 43 Georgenlirchstr.lL. 
Schild, F.. S69 ®lmitftr 82. 
Schiller, SB.. $89 Sparrür. 2L 
Schillert, P., «4 Pflugstr. 4 X 
Stbilltng, 0112 &B?lnucr Sh.29 
SchinNe, g, KB4.Latlrrniger Str. 2. 
Schindlet, i®„ li (rü Cutciioiterfir. 21. 
Echttd, 'C., Ü048 litjmmtnjtr. 18. 
5ditnnctfi£i,3r., 084 Hhchllielcnitr.12. 
SchirmeiitEt, Clga.if0 55 itunlsritr. EQ. 
Sdiirmeifter, jp„ S 58 titaicise 6tr 99. 
Sditrma, ÜL, K-65 Stiillcltt Stt. 7. 
SchtaneiSter, ffi., KOS lßnftcurftr. 83. 
SrnkditniLfl., W 85 Slngbrbiirnia StrS4 
Schlecht, $B., K 4 öattenltr. 04. 
Sqlc^l, Skttta, SW 88 ^tUnerffr. 8. 
Schlegel, Lug, KW8 HavelLetaer 
toirnfee 14. 
Schlich!,A.,808g Sktfimfetflir@tr.lEa 
SchlichiAba,ö086ReichenbcMl!rSir.84 
Schlliile, Iß., WB7 Biobcnfit. 8. 
Schlittfc, M„ 027 aioithnfclicftr. 10. 
Schlofettiil.JllmtisE, 027 JbluKtcnftr. 64 
Schlütte, RitL, S05 Slbfllfiit. kO. 
Schlum^ch, f$„ KOfo ipicnjlaua Allee 
Schmal!, fl„ 8036 Forstet Stt. 48. 
SchmaL 8t, HW 87 Waldstr. 28. 
Stijmocffe, ffl., HO 18 ÜBcberltr. 18. 
Sdjmtblc, R„ 1?048 Snrnimiit 86. 
Sdimibt SlnbieuB, i!HS BteifcnTrageitci 
Strafet 88. 
— Ilnita, N 88 ÄoIBerg« Str. 81. 
— Aug.. WO 56 ttimmiebagtr Eli. 40. 
— August«. HO 83 SlSiidltrtlr. 20, 
— 3., NW87 Levexowftt. 23. 
— l£ml, 859, Fichlestr. 23. 
— 6„ 114 fiBSbltrtiir. 19. 
— Cmtl, SZi Elifiija: Bit. Ob. 
— <irnsi,MUchhatlblg.L>5»Jal>iistr.71'. 
— Serb., 814 Debaiiiansir. 78 
— Baun, S£4 Rl. ^iRtnbittflcr Str.28. 
— öeotfl, HO 83 SSrattgelitt. 115. 
— Gusl., JT055 üttifeki. 25. 
—ffiJtlt, «20 .Eitlimcr Sit.,1. 
— Strm., 2? 81 Wiqfflincr Sir. SS. 
— $., ÜWfl? ©ifinmjüstr. 2. 
— SSotift'084 Kot-imHitSIir. 14. 
— Minna, N113 SBidiertm. -08. 
— Mar, H0f6 dllntienburntr Str. SB. 
— £>., iffti •gämtfcÄltr. 19. 
— D., JJ87 jBnftmtititaüec 6. 
— £)., HB1 ÄwnUtftr. ÜB. 
— £>., 0112 Stißacr Sir. 88. 
— Paul, W67 »nünBlti. 12. 
Rtch., SOBE Lhtiswitrgcr Sir. fi. 
— tfitch., JTSh Pitldtiser Sir. 25. 
— ffltlfi, 0112 Wallt,str. -10. 
— ®U6, SO 1.B Chabot»ie«str. 4. 
Wich., SOSO Trümmer Stt. B9. 
— Mich., BW 68 Hlitteriti. 52. 
— ÜBilb., 084 SBeiOcittueg 85. 
— Elltt., SW48 AUHeimstt. 12 
Schwitz, 6- WUO iSettt fiBittterfelH* 
strafe* 85„ 
Sdimie, C„ 084 EQrtrstfiaita Etr. C2. 
SchinaÜil, 3„ 0112 Rtflaer Stt. -08. 
Schmort, H., 084 Zorndorser Sir. £2 
Schnee, N20 Baiiianftt. 11. 
Schnecnoä, E„ N055 ßijoboBletfifir. 2. 
Schneibet, Sl., W055 Gfjobomttifiiii.M. 
— ElSbelh JN 87 Btuwmtsr Stt. 6. 
— Emma, 084 Gehirns Stt. 11. 
— (Emil, K06B öiilcloniftr. BB. 
— R tliht.,Bl4 Stdll tdirtlitrftr.50.Bl. 
— QSoltfr., S14 ttltimtbttntnftt. BO. 
— ffl., AT20 ffliticufti. 47. 
— 9bo, N OSB JRaftettburgci Stt. 11. 
— fl„ 0B4 Snitöburgei Stt. 1. 
— Marina, 084 WariHauer Stt. 68. 
Sdiiticber, C, 3vW21 LochumerSir.l. 
Echob« 8„ 0112 Smrnntterfti. 85. 
Scholtoht, B„ NOlß eiBfatgo Sir.80. 
Gcholz, Liberi, 0 84 ItiSmcItt. 24. 
Scholj, fltmo. K043 Äeibdstt. 87. 
Schutz, Carl. 5088 SalÖenftctnlir. 36. 
Schütz. 2, 8016 MichaeUlrqstr.9.10. 
Zcholj, Otto, 017 Söjtnestr. 7. 
Schal-, SB„ 084 JBuütntr Stt. 60. 
Schön. R„ 0112 @üitdstt. 21. 
Schöitltl, S>- Ü87 Wieder Stt. 89. 
Schönt, © J(f055 Sreitjlatittärn« 280. 
Schöneieck, K- K 5BAagmmie.@tr.lb. 
Schöneiclb, üOl Sonranittci Str.-86. 
Schönfelb, Bmali«, NOüiti^rlftbitmcr 
Strafet 45. 
SchSniÜd. Lmma,Ww.,N 118 SEttttlmr 
Strafe! 28. 
Tchönseld, Riten., Nül Eioineinfiitlti 
Strafet 40. 
SchSttlett, <B, IT81 Marne: Sir. 23. 
Echinstsch, §.. SO 36 Elftnftt. 76. 
Kchönmanv, &>„ 0B4 Cbertgftt. 6 T. 
Schönmalt. S„ JfOlB Sttauübergö 
Sixttfee 18. 
Stböpt, aboltchlnc, KW21 Wilhelm!»- 
hrwnvr Str. 16. 
Schötz, lüertml, KJ13 L-übwerLtr.12. 
Schmbtr, Aljul, -N81 Slcimfb. M. 
Smramm, SL, WBO @oteilt. 82. 
Schtamtn, S„ S20 Sittlmatmftt. 9. 
Schramm, m$» 017 Sttdlaitet Plqtzl?. 
66ranll P., 081 Po jener Stt. 29. 
Schrank, H» If878Bfife«t6itrgtr Str. 18. 
SdjrijiJe, ö,, W80 Slonnibnrfftr. 41. 
Schrei!. O., 6026 SBalltmatftt. 78. 
Schreibet, Ä.,K 118 Siimel&einerSirAO. 
Schreiber, fi, K81 flor(jlitflftr. 40. 
Ehteiier, H, 0112 Wühlifchsir. 80. 
Schröbet,H055 Btiobimlttfiftt. 11. 
SchrSLer, Jt,SW S8Markgrafenllr.M. 
Stoiber, -Ritt, N58 BUmmaltt. 84. > 
Schröbet, jpernu, 027 öiibretiiftr. 78. 
Edjröiei, 5otjarua, S01 llitnniir.lofi. 
Schroi£r,'ili)li„ Ksi Uliigcna: Dir, J4. 
Schlier, 3.. 084 iHortofleitcr Sir ;)D. 
Tchrvor, SB, 084 ölmiihimeiGit Ll). 
Schubert, IS„ 037 DliibciSborse Sir.81. 
Schubert, Kifnebe, \VW 
fitafee 1C T. 
Schubert, ®„ ITB1 Sroimsir 43. 
Schubert. H., t>34 i'ttaiicr Etr ii. 
8chncharbi,C,Ww.,8 SV29 8lrnbifit.il. 
©chitiimnilifit. 18!.. 0 84 ßlitbcncr Str.12. 
Schule, "W67 SiotSinracr Str 80b. 
Schüler, 31, >’118 täDritiiolmci Str. 3, 
Schüler, iti!., W 50 IHnitleftr. 17. ' 
Schulte, SS., SVV08 Soüinaimltr. 10. 
Schulten, B„ ü 53 Sinefclbaftr. 18 
Säiultz. H„ N1 lii 3d)iuetficmeiSir.48< 
Schul«, S. SWB7 Jagowsir. 40. 41. 
Echultze, Ecroline, N 4 ßlottcnltr. 87. 
Schultze, R., 0112 Simon Dach-Sir.27. 
Schnitz«, $ 58 Sonneiibiiintr SirLL, 
Schulz, 1116 , 027 HLljmattlsli. ti. 
— «ler, SO 33 fiölitufocl Ufer 74. 
— Arnold, KW87 RosloLer Str. 52. 
— Bug., N018 läaibclebeitlti. 8. 
— Aug,, 0 34 fflojlwficnd: Str 18.11 
— Lug., 084 fiodjliannfli 18. 
— Htig., X54 Jüotliimgcr Sir. 03. 
— 38., 084 Zorndorser Sir. 89. 
— <a>uarii, JSU65. SJittjlancr Str. 21. 
— (ilijnb., fs 11Ü Sdjmelheir.er Sir.21 
— Gmihe, X 87, Oberbeiger Sir 51.52. 
— Emma, 3? 39 Stlicrstr. 14. 
— Bmft, W 30 JtijfttittiiievftT. SO, 
— Gusl., 6016 Slbalberiftr. 06. 
— ßcrm.,011SSBodiaflcnasEJmnfice 10, 
— Siillbn, hO 33 Sormitr Str. 22, 
— J3ul., is ,!B tollicrgcr Sir 18. 
— 5uL W» Ralbcmr Sir. 45. 
— 4k-, tAVOB SJmbenfiT. 85. 
— OSIar. SO .36 Formt Stt. 6, 
-ßtt,-6«47 fintzbitdiilt. B. 
— Cito, SO 33, Pülüerftr. 40. 
— Daul, 017 flowenfir. 85. 
— Paul, 0 34 $mtltfiftt. I) 
— Paul, 084 IKommttncr Sir. L 
— Paul, WO55 SBiaSst. 00. 
— 1R„ JSTllB RtmjOBfn:. 1. 
— Wilhelm, 0312, teünttrgcr Stt. 17, 
— Wllljelm, JN118, liiiglcrfir. 2. 
Schulze, Anna, 027 Sinmciiftt. B. 
— Anna, 0 84 SRnttanjti. 7. 
— Anna, KW 6 liiijilitmftt. 22. 
— üug., KW28 HlHoitaet Stt. 19, 
— Lug- N24 Sugitftr. 84 T. 
— Äug., B086 ßUogauet Stt. 2. 
— ttt„ C2 Aiibenstt.28. 
— Lrnft, W35 Benibinet Str 2L 
— Fritz, 6W6B Hieiaitbitnensir. 100, 
«orge, Ü31 Btniauet Stt,48.46. 
— ölottl,, S 81 Husfliinstt. 45. 
— Gusl., §20 fiiitimonnfir. 1. 
— Glitt. K018 Höüifie Stt. 49. 
— Sero., W 57 ftrobettitt. 20. 
— Hcrrm., N 81 jRmtikrftr. 85. 
i«tm., SW68 Simeonstt. 29. 
_ietm„ 0112 IBotgtfte 10. 
— st., K 37 (Sransccet Sir.-8 
— Mar, 0 84 Wilhelm Stilje-Ste. 8. 
— Minna, N W 21 Äochumer Stt. 10. 
— Vikar, SO 88 Dpneliia Stt. 14. 
— Otto, 0112 Rigaer Stt. 60. 
— $mtl, 017 BRarfgraictibamm 1L 
— Paultite, -W62 ßutliiiftr. 28. 
Schumann, Ä.,il81 RhemSberger Stt. 
Nr. 17. 
Schumimn,eit|a5.St.,XB8ffiaubl)(tt.7. 
ßchmrnttm, Lh„ Ww-87 tieufiilitt.68. 
Schmnaiii!,TheodotLMchgtoWanblim^ 
u. flntH«tbahmmtflS[lalum, 
WUistoiker Stt. 4 (Grofe-). 
Schurlg, O., SW29 Ffdicinfir. 8. 
Schultet, F., ÜB8 Wich-rtitr. 53. 
Schattet, 6„ 084 Bigaet Sir, 102. 
Schßllmt, Fr.. 0112 Somaritaftr. 18. 
Schütze. S flOSB SriebcbttgetStt.lß. 
Schwark, 6), -SO 88 Üiiraitßilftr. 180. 
Schwarz, August. Mllchaelchüft, Z?WB7 
Sagraoftt:. 89 T. (Bros»), 
Stoatj.'ß., ÜOlß stallet FtanzDrena- 
bier-PIotz ß. 
Schwatz, E.. 0112 Mainzer Stt. 2. 
Schwatz.ÄaroIine. JT81 Brunnen stt. 9g. 
Schwatz, 017 ffljbtfctftt. 1. 
Schwarz, Stol.. 0112 Boigtftt. 89. 
Schwatz, H., WBO NoIIenbotssit. 84. 
Schwebet, Qütlie. N 89 Nette Kbchfir.6. 
Sd)oerbt,ß„N 81 Smincmflnba SttB8. 
Schwertt«j,er, Diattha, SOßS ilarifch» 
Strafet 18. 
Echoiebet[e,2B., BW68E6arIotten[tt.4. 
Stoba, £}., U 89 Legeler Stt. 41. 
Sebastian, Q., 8083 Schulische Strafet 
Stt. 27«. 
Sieger, R„ NWB2 SftuIÜx. 82. 
Seeger, Soebi«, 1TW 40 Stlbtftt. 47. 
Stmtt, Wilhelm ine, Ä043 Neu» 
Ronigsit. lBo. 
Stemomt, »„ SW21 LÄecket Stt. 17. 
Seidel, Elft., N 81 $ut6ufs«r Stt. 9. 
Selbe!, 814 fllut-fiMn o. B.ß. 
Stlbtl, 9., N20 Solblntt Stt. 96. 
Seidtl, N 58 ffiöljretier Stt B. 
Stibltr, A., 084 Zrrtiborser Stt. 87, 
E-itler, R., 084 Hübitersir. 8, 
Stiblet, «066 fflnlestr. 18. 
Sei61cr,A,iWS081egeiifl6urfl«r@li.80T. 
ScibllS,,E„O112.flttinIiutter0IIetBlli 
©eifert, J,,-W«.,r<S4LothrfngelStt.80 
8«B|fnet![5tung: 4 — Jmiungrmliglieb, ,T. = FenispretzonWüß.
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.