Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Konditoreien 
215 — 
Konfitüren u. Zuckerwaren m IT. 
Emil Thier, 
W 86 Poltbamer 6traf,« 113«, 
•chdneberg Kaiser-iSIlbelnvBtai 8 
1(1. gfilOB tliU. 
Xemet, 3, NO 56 «««»wftr «2 X 
Sti*. vaul. W 62 Älelftlti. 13 T. 
St tut, C.. C 9 Slrelaaer 6tJ <8. 
v»tgt,H«dwfz. 084 <ilar(ci|0utr6tt.76 T 
tt»8. *. N8l Btaeloplei d T. 
04^0.3,8038 Dttebenrr Stt. !80t 
tBelt«, vL N 4 Joralidniftr. 145 
Bat«, Clara N 4 llboaffeeftt 119 T 
Na,,!». ÜÄartt« Starte, N W 62 
Wetbeaemer 6tt 2 X 
■emed«. C„ NW91 SJtlSnctfct 61l21 
Weder, Soll. 02 Mofenftr. 18 X 
Bt'fcmnnn #>„ N81 8ine*«plei 8. 
Bei», SL, C 85 Blriimtenir 7L 
B»t|. SL, N 89 HiMrrlir. 176 
«Benbe * Co., $L N 24 <ilf ifler€tt 96 X 
RJenjel (Hetai3W293Smr!)nnelei>la«4X 
8«nin. *, W 80 Bittoria Lallt--»'-, 4 
UBmtit, «B, N» «lilerfte. 173« X 
Alfons Wichler, 
Oll, Stillet Btg 83 X Ältt W45. 
Bteler 3nia6fr Paul Sggebrecht 
StafiaUiafl, W 85 Lügomitr B2 X 
Bilde 808# 2lta*H« 6k. B 
Btlertbaalen. AUS! Rats unten- 
Iliah» 105 T 
ItlmbelbonH 0„ N 66 SüMerftr !H3a. 
Bt*lil»ajm, R.. SW 47 gerüftt 80 s 
Butt,, NO 18 ftriebenftt. li 
Boblat P, 8033 ttm Iteptomet Carl 
Kt 24 T 
Bogat, titrmoira. 02 Halsn GH^elm* 
6ttajie 6'J X 
Bolff <S>ele, NO 18 OanblBergei 
Sttofje 108. 
BoObeim, B. 0 64, Rofeatbate: 
Clrofje 41 X 
Bellet, «. 16nilotttn6uig. Bllmanl» 
»ra'e 114 X 
Boniometii, Carl SO 263Rartannenplae 
Sir JH, T. 
Rein. B., 8W 68 flletanbrinenftr. 10 X 
Belten-ttonbitoret nnb t£a|6 Ruboll 
fletube, NW40 In d ijtlkn 6»T 
Brate. 4). NW21 fofilbrt 6b. 7 X 
Ssbtfl. W80 Mouflr 70 X 
Konfektionsgeaoh. für 
Damongarderobe 
( DameaUelduna 
Konfektionsgeschäfte 
f. Daznenmäntel 
I SnmenmönteL 
Konfektionsgeschäfte 
f. Harrengarderobe 
I t>cmntl(lbnng. 
Konfektionsgeschäfte 
L Kindergarderobe 
|. fttabci Reibung. 
c 
Konfektiona Stoffe. 
1 
a) Fubnken. 
Brei», 3-, W 66 Jigeivr. 88 X 
David & Co., 
019, RlidetBellflrefce 18. 14 
Ctagnng auch lielpzigtr ®te 78. 74 
teL gnitnim 6173 B. 8118. 
KJbach, L. 8083 «dritter ett ö T 
ÄpL 18190 $Re(6anHche Eebrrei, 
fltobertl, Bleicherei mb Äppr*rut. 
fc1allm.S!e»8oll,WeR^tl|tl'n€tLS8X 
iaiann Bkliengefellfchafl, Ludwig, 019 
(«ulDogtilDtol 8. 4 X 
Natz, 3-, W80 Bleue Dinterf-ittAr. <8 X 
Adolf Ritsch, 
vr»H<«»»<>gtetpla< 6.7 T 8 t*. 78 ».916. 
Mfaut. BetI A Ce. 08 
•trat StW6|it. 48 X 
•elmeaa 6 Olefenibal.SW <7 Hagtl- 
wstit 66. 68. 64 T. 
■enbi, Otto, 8W18 ftnmfeefb. B X 
t) Onßhandlungtn. 
M44 3_ W8 *tdHe«jlt. 80 X 
* kein, WBa gagttjte 971 
Ble«, 3ulM, 019 «dlrrür. 7. X 
Bwfco» A Qtlfcftfln, <3 8 Rest Rito> 
drlchstr. 87 X Epez. Mützrnftoff«. 
öraun, i!., W 8, Rronenflr <7 X 
tflrmenf Ä W 66 Itger- 
taate 24. X 
Colani & CoM 
HoilittUalllolfe i« gr»S, 
W 8. fcontnlitofee 48. 4S X gtr. 6004. 
Dick ä GoldschmidL 
B, ßiaulealtt 17 ld X Za. 8077. 
Hirlidi. Jacob,619 £eulooglelt>lat 27 
flInn,8L.bV\ 1» ÄeoBenbealealiL 6b X 
Slogeaet, 6. L l Holrilr. I d T 
iuiltn!aj & €liifgolb,C 19$aalDogtti- 
pla« li X 
(xQer i (loroli, Gebr» C19 H«>» 
D»gtei»lae » X 
V«t1diaft Ä_ C 19 Äerfti 16 X 
6«an 4 So. Hxg», C1S 3tra|alearc 
€tte(|i 21 X 
Hermaim. (raon. 
i 19 ^miitiojiclDlat 2 T 
ClIirtbeiB« <t Lo> (J 19 SlieberwaL- 
htafie 28. H X 
Ranntngiefirt, H. V8 Ihonemtr. 44. 
Reioiott. Seele, C26, Ho*In. 16 X 
lieon. 8 W 15 Itai'ttaUee -’G.t X 
Ueeln, 8, C19 toebeciralliiT 82 X 
lileemena, 6, C 19 Hlte Leipziger 
6ita6e 21 T. 
Ueeler & !SieHitooH<, 019 Friedrich»' 
fltadil 68 X 
toeabiltio&n, BitRmni, G 2 ttealmue 
6tra6e 12. X 
Otto Müller & Co., 
3W19, flrinj'ger Stt 67 X Zlr. 4488. 
ftagcr^, 80 Ist Hal(er3ranj®ttBaMrr' 
Clas 8 X 
Cppenjete Siegfried,f  19Rttritr.18.19T 
Luloermacher, L>Uh„ SW 19, »taufen' 
■ttafte 21 X 
Role & Setbett, C19 RutftL 88 X 
flofenUittl, 6., 019 Bllt Beipifgcr 
6t:«ne 7—u X 
flofettti)o[4^lt|i6fell.W8RrontnftL4£ 
Salomon, C 25 Stjnjte. 9 X 
5i!6trflim jr, S.. V‘2 Rutfte. 69 X 
ÖuttmerASaumgatten, WSÄronenftt. 82 
Dlefratial, giegtneb, 019 Ät 34gn- 
-ratz« 8. 1 X 
cj /»rtriter. 
Srbura. Hugo. 8V68 Schüftnfk. 64 X 
iJInmenliial, £., Cü An 1« Schleuse 
Itr. 10 X 
Born, M., O 19 JttebermaUftr. 10. X 
#i<6«l«R lC <>'2 tiergftt. t X 
Jalpatl, U, 9W8Ü Siatf araf enitt. 84 X. 
tobn, fe„ C2 An der Schleuse 9 X 
^ietfon, 8.. 019 Älletleipyner 6ltl i T 
Engel. <L 8 W6ä Cbatluttenur. 74. 76 X 
liebln, Heinrich, HO 16 Sungeflr 80 X 
grieb linder, Jul. SRatt, C1V Jhuftr. 
Rt. 40 X 
€,SW 19Ätiafejtftr.toX 
tieqbemeim.SBoliSttCig QaHftt.1718. 
X Zu ^6ä‘J. Offen: 8—7. 
Reufer. Snn<, W80 Betchlelgabeaet 
Blrafce87 X 
Rrlele, Hau«. 018 Rurßr. 82. T 
Renn, «geiUmgeichist ta 6eafttttenl' 
Hojftit.!Hori6jf VV2SäI4o«oei£tt 12T. 
ÜHchatlllÄ e,C1981U Celpjfgft «tr. 
Sr. 1& 19 X 
Bilde, Bichaib. 019 Rarste. 16 X 
SetbfdiUd, L. C19 MlebtraeHRr. 87 X 
6(tlnfill,8«ttteltr<mlBilrllger8lnaca 
f4t SComen-Äonfefllonlfume, M-r 
019 «iebonianftL 8Ü. X 8* 6492. 
Btmonl, ft„ W 8 Rronenflr. 12. 18 t 
Glmonfobn, H.,019 Stile CelpjtgeiStLl 
8tern,Olc.3uUC19  JerusaleaerStr.lL 
Konfitüren ^ 
L tu Zaokerwaren. JL 
a) Fabriken. 
*11 0-, KO E6 Slblnger 6fr. 68. 
ÄntloiR, H, 8096 Oronintftr. 168. X 
*rabl,E)tlbrint, 8 14 Reut Eo&ftt. 18 X 
enchMllon, 3. K 8W 88 «Ute 3el»N 
fcafce 18$. 
Stet, 0112, fftanlfttrler Htet 68X 
Btrlhtet 8»cke«0-rren. e. goitfüättn. 
ffttlrU Strgnnnb ä^ntrfob”. 8018 
viichaelllrch tt. W X 
«,,, «L, B016 »penfiftr «fc 186 T. 
Anton Bubi, 
saei e*tflie«tltr. 8 X Rost« 1780. 
Blrgnmtl|lt£,<lvW06£ef|ialg»r®irJ34. 
1. C. F. Degebrodt 4 Sohn, 
ItoiUttenbars, Btirorlborfti 66. B 
-^= ta. Wilhelm 645. ae- 
oc1 lief eraat, 
fiafooroetl«, 
G. Cyilax, 
Äroü*rjovl Sachi 
Ecyokoladttt« u 
8<6B?t5tit Stt 85a, ßai#QntfnaUie ßl 
B.tlfn S37 
tsIifoR^irltalt Cmt Norden: 
S1Ä6 kontoronlttleti auch «utzrr 
iKbnfbttiitblsiti, 
N57 Äoitor, 
$138 tipfbuion, 
S8S6 LMLndadlelluvg 
A»ch ^onlflfudjttt», Rtfl« bä6 
02ar|ipanfoint 
LtrdrrichL.WUbelm. 814 Prinzenstr 41 
'Hfleendet, Qttvu, W 57 Pallatsn. 6 X 
L. Faßbender, 
Hsftleseranr €l itfajinAl fctl Äaifeil, 
Vr S6, Lärovttraß« «2 -4r 
IcL LLtzow luOS, 1907 » 8/16. 
NeL W8 Vodrealtr Ifi X 
Snillsdiift I8r Zickerwargn- 
Indmtrls b. d. 
KW87 Slemcmslr 15 T Mb ZTT7 
I. i . 
aret|rr,,fri». N 31 Sotntoün>crSlr5l 
UÜRtber.t^lIO 18 Er. gtanlfutiec Stt 
Rt. 74 X 
eut'ell, 6, N68 Hochmeislerstr. 29 T 
Hadm fl, S01 > Sfgt ;tt See. 100 t 
Karl Hamann, 
ßabrtlation bt Itttt Schoko ab«t, 
SoamZüch« unü Marziran. 
W90, Baqmftbec Platz 6 X özw 6447 
PosscheSron^ Nr. 2U868. 
Hartwig & Vogel 
Aküengeseüschaft. 
Zentrale,Detatlu tengiol:C19 
vptttelmarkt 16 (Tellhaut) >. Ztr. B628 
®enetttlofrtretttna 
Besser & Müller, 
842, killernraße 123 T SRpLOOSl 
HelLr»L»il, v. <725 KLazstr. 4 X 
Ernst Heinrichs, 
D«rltn«9rl8, Werderslrah« 40 T 
G. & W. Heller, 
Wien, 
Vertreter: Leo Leleer, 
W50, PregerStr tt T. Phb. £2*8. 
Oenmana,l!ul'e. hü 88 VmiflitrStL4öT. 
Heefngtr, F., N 81 dtfedtt. 67. 
Tieodor Hlldebrand 4 Sflbn, 
6efL 6l Dtefeflit bet ftinigl, 
»20 «ontdroke 84-87 X 
Betfaafloefchäfte: C €pm6auet6tr.22 
X W Leipziger 6tt 100 X W V-». 
bauet 6k. 22» .X lif ?<-rkftt. 84 X 
W<hitf6rfteaftr.73X WlaetalieefttH 
XNW7Webridiftt.94aX tfyaUtta- 
htg, Berliner 6tt 88 X 
Hollmami, Himl, 8W63 Markgrafen- 
gtafcf 83 X 
o. HSoeO, H, WSfirfebtichftr. 181 X 
o. Hdvell, H, SW 6d 8UI« Iakobftr. 6 X 
Mbnir, 3, W80 Äsltzslr. 44. 
eafta, fc, N87_Obttbnjtt6k.M X 
Richard Jaoob, 
OUnertboif, tiaumlutget Straß« 18 
ffnafpt.: Ühland Ä816). 
s Ranjjlttengtofibgnbluag. x= 
Juage. g., N20 6timteniiB« 88 X 
Raneli, tirlime, 0 27 Änbnotftr. 82X 
Alexander Kohlmetz, 
H B7,6^tnbna|et811eel69X jlbn.8998 
ftSaij, C., N 95 MLllersir. 181 X 
Hugo Körner, 
017, Qrintt Big 76 X ßüntgftalt 76 
R. 0 84, Ormlfartei Met 16. 
ÄeffleneitR.^ 68 Sch!nha»s«rAII»«81 
Rntfe, $L, N87 Schwebtet Dir. 236* X 
Lee, 5U SW 68 Otantatffr. 88. 84. 
Ü«ppieti.g,Selnl<teibf .ffiarfftt.17.18.X 
Lobeck & Co. 
H»>- 6t. Sla|.». Alalgl #. •ochfta. 
— Dreeden-JL 88,    
Lager Berlin: 
8W 61-, Sitaohlner Straße 106 
TeL *eritipfib_l*«7. 
Äe84etO,SO 182rabe6etgtrZIIte36. 
Ferdinand Marie, 
'onfikür * 6l>öfolQbcn*,27Zttr$»?aB!br! 
S 4, 0 nDalibenfltaV 141 X 
SpHiollt&t ftonflntien 8 Dcffer’l 
unb Oftfmrt 
HerleiiU'Jieiiiele, 
Inh. Wilhelm Jaenicke, 
N* JO Äolemeftt 185138 (t«L Mb 2110) 
Svrz.i'ZrlnereBonbonS Ut6 30vDe^ 
Meth«, <S«bt„ Wh dborlctlenftn M T 
u^oritz. lbnM W 60 Äei-bergs». 84 T. 
Emil Neckeis, 
N066 ttf;rihburaer€tL 4 T Äfl9. 8070 
Konfitüren, Marzipan. Otfrrties. 
Hermann Neetzel, 
7%2%tt£a£e 
ÄaZa»»,6cho(o(a6en«,tion6on» Drsü««' 
- nnb vontgfti^entoerfe, — 
8ittntd<abflrf»0ft, 
HollLk'Lentraße 6-7 X Afbtidtnbf. 166. 
Oftrtnßtfl, ©, K«?l BoitQtlT S4. 
Dcwel. 8L, C19 Nteberwaüitr« 21 T. 
Harmann k, Rron^enbarg, N113 €><${i 
Oflbein« 6h: ttO X 
Slftfo & MLder, S <2 ffioffertorftr 34 X 
Frledr. Aug. Reyher, 
kchi»«brrg, Haapl,ir 8 X Klbj 97 
SubotoO 6, N 20 Hschitr. 48 X 
Muljlfche Bonbon« L Confitüre», 
ffalrit „Srquifit", 3"6. ERoiimtllan 
Jlbftl. 8 42 Riltrtfir 8 X 
„Sarotti“, 
Lhokoladen-u tlacmi-Onbufirle EK.def 
Oettln-Iempelbof leUeftraB« T 
(JiäJereS siebe aaln Schololadea.) 
Zaroabe W 8 Unter ben Haben 16. T 
Schienet, ffl, W50 JlümbetgerStr.7 X 
Sqaeljct »ioäl Franzitkä DteL tt. 
l>0 43 *eotgenfiröftr. 64. X 
Echmibi & Co, Slfteb, 869 lltbaa> 
flraße 71 X 
-Schneider. 0-, N 20 Pankstt. 60. 
Sebokoladenlatirik Wilczek, 
W60l Präger Sir 6 i T. t’tjb. 1828 
Julius Sohönborn, 
3018k tttpeaUer Stt. 139 XiBtp 1.6016 
6i6on#fi 3Rarg..K87ilnQaiaei€tt.l8X 
Schals y, ti W61 t lücherftr. 18 X 
Schal» A Ötanbaiann, Petral, SW 68 
ätobeato. 111. X 
Hermann Seifert, 
8088 igborftt. 22 X SKpL 11886 
Seifert & Haake, 
SO48. 8i«|oronjte90JXRgfL 188*). 
Siedelt 4 t», groaj. NW23 ©rftftn- 
«let 2t 
«Iota, 3» 6088 Schlestjche tktlX 
Stoffe*. Ä., MW87 ßatliafte. 81. 
Btipt««, H, &018 gdebeaftr. 18. 
Gebrüder Stollwerck 
Akt. 0«a. 
Babitt: 
»89. C}<raffe>&. 87 X Rbn. 9017,8018. 
• tellBetit»8itleaft6iU«: 
wa» grUbtichftr. 187 X geatram 78Ä 
Julius 
IST 64, «Utrftt. 189. 170 
Stull^ys, 
Slla. 1618. 
CtAcmet, Andrea», N64 Snouienftr 29X 
Sztagowlki. «65 Zogaftr. 76 X 
Zefantt, O. N17 fteftaaieaillet 84 X 
tliafchl«. 3*6. K. ®toffen, Henn., 
N 81 •leimftL 8 X Ria. 085. 
»ortiifch. t- 842 «ilschiaet 6t 6& 
äielltt, Hag», gabrt Noalet» feiner 
Gchokelabenwate», Znxpel^of, 8er- 
Ifaer 6tr. 7v X 
SeifsealeU, R. K65 Müllerstr. 98 X 
Oaaberllib, $-N 64B»lnbetglmeg«T 
3hHl«fl, 6, 027 Bnbceaiftr. 6 T. 
Zoch«.H«-un». W 86 QS^onftc. 89 X 
k) Großhandlungen. 
Alfred Braun 4 Co., 
•ertmfttali 8 T übn. »424 
(IU(t Stettfnrt Betntef). 
Bremer sen„6.,084Rominttno®k.44X 
Onael, «, ff «6 glottofCftr. «. 
üpstein, i, W 85  Potlbomcr@tr.83X 
JtlÄeber, IÄuticlf 
„Vita“ Cacao-Chocoladen 
ytdbtat111el«0nbut cte, 
X 87,€d)onI)auicr«ilte d4 T 'W’t 11121 
Iahn. K, fiictitenbfl, Öt heim *r 2 X 
Dubn 9t, K06->(ibrtuiurßptSttftX 
stut. H, b08G Eoitbuffer Ufer 32 X 
Gsorg Koppa, 
Betll-.-Nlebetfchondaas»», 
/‘-ntiaplai 6 X lianto» 13. 
'tüba, L, 027 Änbreofftr 61 
Äoti 4 fitn, N lld Lchondaulcr All«» 
Rr 112 T SJbn. «7t 
Mlchaelit, Hbete, NU 56 6brift6ttrg«t 
Slrotze 41. 
steudert P, 025 ftalferftr. 26 b. 
E Nickel, 
a. B. b. H., 
y066,8fleo!uftr lö(am riebneb^af«) 
äernjprrcher Äleranbct 6b7 -4» 
ÖUfitt, Marie, S 42 t'ytienufcr 67 
Keinecke, <ÖV ^Wll <Sto66ee«nftr.93X 
Paul Reyher Nachf., 
H58, Selbfeojntitr. 6 X Vibn 10188. 
Roch, O. N39 limbororr Ett 16. 
«ädert R. 019 eeobclnr ‘2 X 
Rapsch, D, N6ö logoftt 79 X 
c) Handlungen. 
äUer, Berti)o, 014 Silfitec Sir 19. 
flbloff 3da, b083 6foltert ®tr ü4a. 
Äldrecht, 3lfe 025 Prnizlaucr Ett. 17. 
Älexanbet Mattha, SW47 Dreibund» 
Itre&e £6 
WfaiiJfp Dorothea, NW21 «It« 
Koa6ll 100. 
Hlhaaaa, ®eorg, XW52 M DloaBlt 
«r 111 X 
stimana, SSertrab, W6 FnedtiLstr. 85b. 
Hntiermaon, Siffl, 026 L.ünzsir 80X 
dnbetl, Clara, C2 Neu« $romcnabe4X 
jlngeribad), eiliobetb, sWJl Strom» 
strafet 62. 
flienb, Hermann, N 65 Mullcrltr. 228. 
4tea4, Ät buh, N 6b ©djinbau1« Allee 
Rt 140 
Bmlaialb, SS., 6016 Jitanberftr. 88. 
«ßmub.Johanna N37 Knflaiümallee 89. 
«Hier, 16., 8033 Falckinstclnftr «8T 
Babt. dltfndet, 084 ütm Petersburger 
öto| H. 
39abibt,@,N018Senbltereerüinee 183, 
Saite, L. 084 »uoener Str 8j. 
Ballnifchat. Henriette, N 37 diorinet 
Straße 19 
Blr, lertrub, N89 @4önoalb«2<T.13X 
Bark, SRetXe, K4 gnnalibennt 106. 
"eron, 1£6l, NW87 Walbftt 66. 
Bartb üatfe. N31 @Ieimftr 5 
Sanboafn, Marg, N04ti Ne»c Jtonlg« 
ftrafie 89. 
tletto, R» 8W29 Bergmannfir. 100 X 
eauated. St, 0112 Ult-Borbeaen 82. 
Beaogirt, RIara, NW«7 fflldctfte. 88. 
Beet, M, N85 Müllerftr 166X 
Be»llag,agne«,S W «dgnebridiltT.IEOX 
Bebake, (lebrolg, W16 jafontndr. 66. 
Bebtenb, Hagafte, O 34 fiönigälerget 
Ctrat« 84. 
Bereitet, Hana, 037 Hlejanberftr. 18. 
Berg, Snno, 8 W 68 «UteSdobftr. 18.18. 
Birg, Ctif«, N20 Hochlir 86 
Beatt 8, «89 Clnboroet 6tr 2 T 
BetaetL,»086 tfteicbeabergcr Sir.71, 
Bim«, Sinn, OIU €onntaaftr 12. 
Benur, Marie, 054 tiugu*Ür. 41. 
Lernet. Starte, NW62 Paullk 84. 
Strategen, Otto, 8026 Oraaita» 
strafte 188 X 
Beratola, £>., 8088 Pleffet Sir 1L 
8tnti|ft), Ida. HO 65 Heinec6*orf«s 
ettaie 8 X 
Bttbte, eifa, 026 flafferftr 47. <8. 
Btelfchoailh W16 Miarbftr. 17M74, 
Bifchoff, Brtbat 02. 6panbauer6tr 19. 
Biochemies, H. 0112 Äeichfelilr. 8 t 
Blimel. äi!., NW21 WllhclaiShavcau 
Straße 66. 
Bogban, ft, 084 8loailn!rnirElr,24. 
Bogaifl, Minna. 814 ffiaOftr 3V. 
BohfaL 6., SW61 lürofcbecienftr. 8X 
bu Bot», 3v N065 fiBinaftr. 17 
Bölke. Barte, 8 W 2t ‘ÜiHnoäet «tr.60. 
8ol|e,6mam B.@ttttttb,(8e|diio ,ä W17 
(Bartenburgftr. 13 
Bonoert, Befchw.. 0112 Schreinerte. 81. 
Borloroefl, Ib, N h5 Cicnec 6b. 15. 
Bo«mdjer, Bt» W8 Paffage. Laden 47 X 
©öittcEjer, 0„ 017 Stra lauer Str. 18. 
Brand i, 017 ©tönet äSeq 67 
Brandt, Bann, N065 fiufelonbftr. 7, 
Brandt, Sanaa, M W21 Cllcnivrg erSte. 
Rr. 19. 
Btoaa, Haeufie, N4 3noaHbenftr. 146, 
Staun <L, N W^l Bandetftr. 37. 
Brtdnoto, Frieda, 2TW 21 Perleberg« ^ 
Straße 89. 
Branet Flora, 034, flitentr 6tr. 44. 
Sttletnit, 8L 8016 Btäimfir. 6a. <■ 
Stob, 28., 8W68 Frikbiichftr. 43 X 
8*t4nnflSntnt 4 ■ tzmmt-r«»»»«», X n gtroteHÄmiMtet
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.