Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

tp - - n.*'* *"V 
fleihm 
— 199 — 
Ketten (Metall-) m IV. 
^ Kattun. ^ Kegelbahnanbaa. ^ 
Schneider & Hauschild, 
C2. i'rüörrjri 5.11 IZli Jtä0, J48A 25 U 
Gebrüder Simon, 
( 2, itlafieiMafee 80—81 
-> Irl illirenber 2040-»44. -4- 
Kitnt&b&kfabrtkea 
I. Zabaliabtile» Istau- nt») 
c 
Höschen & Peschke, 
tnapeltel, fttli6tH6»#er «6ti IIS I 
Eduard Reimer, 
02,itaiin»mi|«[m>cix. i lytr-aeea 
Srtnan. $, N018. ßtfrulft 6tr U T 
•rsi?aI»Vitttftuns 
Parten - Kigelbahi • Bimnilill 
<Beoig$peIlmann ^anrorti-fllultib 
Kautlone- 
geselliohaften. 
L 
Koka. 
Gebrüder von Streit 
Glaswerke, O, m. b, H.t 
swei eiiniB«t eint«li 
XeL «oriifilai UI382 u. 11M8B. 
r 
Keramik. 
Bing, Glas und Keramik 
KommmdltpeiiHichin, Nfirnfctrft, 
l „lencitt la G » b H. Kochttr. 6/ 
Erste Berliner 
Kietionsgesellscbaft 
Kredit-Kautionen 
(Soll» u CintrM, 
Unternehmer-Kautionen 
^itltnin en, tietfouTtöre), 
Dienst-Kautionen. 
Langfristige 
Geschäftskredite. 
Peisonalkradlli an Beaefi, 
\f . vmtfiidt« 11 T Via 8651 
Kautschuk 
f. (Summt und flaut chuk (Roh*). 
Kantsohukstempel 
i. 6ttmf>«L 
L 
Kaviar. 
2 
Suomi Jinpoti «titllichaii ftoittthi 
*Uo m b $„Ä8 Wpj'flet ®tt 23 T 
Sboleimi» 0„ V> SOiftOtburflei €d. 17 
3onhr6, 02 ^«ntralii'artldaü« 1, 
Slano Er—«l Reib» 8 T. 
ßutfi $ &*., CU Sletanbttftt 88 T 
flfnumSIi A •$».. 51. W 8 Uclpjtget 
©Int&e 2k T. 
ftcftetltj. M.. W15 llhlandllr <1 T 
Schwarz-,»»». 8, NW 62tiaul’ti 8a T 
Fabrik** u Handlungen. 
Se’bbcff,® ,N81 Ediöibaii'n üiO» S4T 
^rlebeberg IL.N0S6 jinmiuinirShHl 
.vlIrimiboL it. W30 auMlItfiirt 't4 i 
8ttO,®mma, W60 Äuglburgei 6h 61 
Giell. H. N W <0 Itronimntmfei 11- T 
Hannoversohe Keks-Fbrk. 
H. Bahlsen, 
Großlager Berlin, 
SW68»ochltx >7T.gn 1J6W 12391 
WöOjturfürflenbomm 248X®tpl 10110 
Kaviar 
(Bnssieoher). 
Martin Beier, 
Hofl Sr. Höh. d. Prias Eduard t Aah* 
C 18, Koöeir 80 i X Zentrum 8110 
leport tob Aitracbaner Carlar. 
= Seit 1871 == 
F. W. Borohardt, 
lti63, 
W8, Rr^niält|4t Strafce 17 48 
XeL ? ntium 14. 16.18,17,1& 231,22? 
mö Seinflubin 886, 4W1, 4911 
ftssisr Comcagnti 
3cni|aleoir $6. 
e sL t £* swie 
18. 
Nicolai Schischin, 
W«i, Umn bea tilnbm 83 I Zu 287a 
Wassily N. Schischin, 
£ofL 6t Kgl Hoh«li titi Prinz«» 
,>nclri(6 Veopolb von Preujr», 
Kaviar, Import-Export, 
W66, SerbttfcherSRatlt  10T.Hir.2254. 
Delallgeichiitl W8, grttbridjftt. b6e 
itott Unttt b«a Ctnben). 
Tchmidl & 9mi, Susta» BWll taaipel- 
böser Uter 86 X liaotat'Sngra # 
Hau« aftrarta* • Berlin, ütin llt 
itiicberDct inrtt 
M. Zellermayer, 
gtatünbrt 1898, 
C 25, uontardetraBe, 
©tabtbebibegn HUnenbitplel -► 
I«L MiiaHoki isa 
itl, ait.. Heeliimepii i'itll» 
Import b. Eiporl v. Bnss. Carlar. 
Tbaodw Hildebrand & Sohl, 
Hok. Er. $?ojiflii bi* ftänlol, 
M90 daxkftratz» »4—87 I. 
SBtrfanflgefd)4ll» ( ®oonbeutr€lt.2 
T. XV ®tt. 100 T W Po!» 
bann ®ti 221. T. N Sonfflr 8t T 
WÄutfOtfltitflr7d T. V* laueniltnftt 14 
X ''W ;>ri«brldifti. 94«. X tbar> 
loHenhug Berlinir Str. 68. X 
68Dfn, d, Wi2 «Uiltftr. 24. 
»arlebobn CHaie«. und Rrfl.ffebtti 
Äilbttt Gilt«. S 1 ttlojfitcitt 124 T 
MDner, H O, NW6 StiebanftL 4. 
Luchl. ». N81 Pxtbuff« ®tt 2» X 
SRnUrr Ä.,Vr 6032itnbng«t@lLi7 8ST 
iüeberloa« b«Bi»c>iilt. <t Halrt-gebri" 
6«bLtjl«lc.!8«ttba3)Ul(ttt.W9vet*' 
baon eh. 182 T 
Jliibtdngf bn Sjltuil«. A HaW-ffeWf 
00« Hfbt.lbielf, 8nirg ÄtSl«, W62 
Jfutflrtnifti 81» T. 
C. Pecher, Detmold, 
Srett.: 3aL ®langn« NMBiftrfti. IStT 
Röpch. Heln^ch, 62 Burgftr. SO X 
A. Sohlaeger d Co., 
tBiloirlborl Weiftr. 83 X 
S4nribt,IorWI4at6. % 57 Volllentn 
.£ träfet COXCaftl, ZwIebaL, äSafitla 
Hoiiigkuch,». 
Carl Soholz aui Wien, 
Cbejtallrit •rrmaiU.OalfclR 
-*■ 5H4» tceeaffeln CHatr*. 
SleeHHB, ÄepHlreie« 48 X108« 
Schütze. H, W8 Sboriottnftc. 28. T 
Gebr. Thiele, 
Rektt K «laeüttflt. ü IRti 9SE& 
Delellg.l4.Weelejla.6Lav  Xflb. 1496 
3nt«ltt: Hai» (»ilu 
SHdetoei * C*., 
«orckftr. 80 X 
Heinrich Wittler, Q.». b. H„ 
N 66, StodK. 6 X 3S1. 8213 a. 8214 
V»rtnt*r. 
N118 ®4iBtimfei 
Kai 
lea 
Mi 
A Bit 
i 112 X 
Keilereiartikel 
(. HRaf4l*«l«brt!ni a. Betas eilet* 
eUrichbntgin. 
Carl Zunk. 
Wo, Llnk«tr*B» 14 tLnr.8717. 
Direkt am Wannaeehahnhol 
□ 
Kellerlloht- 
chaohtplatten. 
Franz Erdmenger, 
N4. ihau ie» » 11. 1L t üc«. 47TO 
iloSrllaHo* elellnlit triaai'tf £el| 
bim (temoaabll icl st DL t llui' 
abt* So, V, 67 Xioilbaaet Sv. 61 
" Sllbl 1120 
P ICo»Bojiau«- 
L KoatroUapporato. 
J. C. Eckardt, Cannstatt, 
Itltgiaetm» rett« ^appatar 
5mi ii Vofltt 1. Aailitmtratfr Iaa, 
SWni öätttieouvit h T Dtpl 81w 
VU^rtam» nm idt»t oUln 
Ilüdttich», u. floatIIdir 4 ifcdrbfm. 
Jtae406< piötei ÖefletmfHet, 
8aj»«1111, 
m * 41 flj odöin. a 
, Paul Harrlg, 
941, Rllleiflrate 11 XR»(.MK. 
Äitte« fli Pilfodihiajlgeienlll«*!. 
ve 
Fechner & Weikert, 
weiterleit! Biukeramlk 
mit Xumlglaiurtn, Plutlken utw 
NWS2, LOnaburgarStr 23! Mb 048 
)oit6, •„ 6 lolmi. »n-Bltaloa 1* T 
Lehr 6 Rokotnitz, 
Ff WB6, Uänc b atc« 6tt. LitzN-^ttLhI T 
„dHtti" ffli ArttmU tu 
k N W7, Dorotheenstt. U X 
Keeeel- 
elnmaaerungea. 
$dot»l A TrnttHotoP. ^naentevr« 16i 
tbro|iftbeatbtttuofl und «»»tühr«»- 
6e* »UbttfflBlögie fit dr« ion 
(lemrnl- nnä Ä4l.ut6uMr1i <8 m ! 
©tlbe.m NV äO^eoetibttrfflblftrJßT 
Maurermeister, 
Spulilli! ilrDwyl- 
tit»Ulm««rw|.i 
Oluiilioii illw Ärl 
■II Riaoaleiii, Eii- 
ed8r*ilbj«f«ini| 
i»k«l|)unSlstra 
Repiriturtn M 
Dtnpfkeaeel • II»- 
mauerungea aovria 
Frallagam Dempl- 
keitafn t.Riilill*. 
Sskernalainba« e 
Blndan ahne 
Bitrlebaitlreas. 
TELEF I Hansa 1041 
Allgem.8tern-Priim.-Gei., 
W16, «alletellee II X 72» 
Hell 8-1Uk Rit. ClerwtlainfCttr. 
Ilchl« ^ofplalt, *lalbele» Best Colfac. 
Dntacbi InfirfrtieirtenIlariL 
Oilftaalt«, Vttbcrtiüfc« 64.16 
XtL Se(i«B|(t 226 a. 2*1. 
H. R. Heimeile. 
Berlin 
NW23, Brüokenallee 7 
(Tal. Htfiea 074). 
c 
Keeieleohmlede. 
fln Ireuj. 3. <<lu minelltt. #. 
Rudolf M.J.Brann, 
n t»66. ®rrt* fraalbir €tLÄ« X Äjst. 681 
Da«pjk»ss», Boiler. Hefmoits 
Otto Buhe, 
Seillnei lampffellil'^alTlf 
0111 e n a « 'Slurtmii ,6 *8 
Polt Botflgailbt) X Rrialllenlorl 120. 
tielnum. M30 «aatftt S8 X 
janflea 6, C2 HUcherltt. 84. 
Franz Loeweniteln, 
litailatiiilatg 4. 
Hlaaie»l|ti. 1 X 6uüi»L S868. 
$an#|fen»l Dnickle^ei, fleblltet. 
M 
99 
Maschlnenfundamente, 
SchorDSteiii2rliöhongefl. 
CkaaMlu, Oflnelderl. Brtala«, 
ManakelM, MSnakaa, Wlse, 
»udapeat, Hew-Yart. 
Hermann Sohäler, Bwgrotifi 
WII. »Mbeaet «6.27 Tftr!.«W7,MslH 
Salze & Schröder, 
• ea..D«itieUr: b»u Steh, 
ß6t Baeitoalbfti«ki6vX ®#U 101A 
Rite ailar «chorafteia». 
6uiilnliitt Ar Vifillburbtltni 
m. b. H.. 
SOS, Vtatet So. 3‘, X K» 1U1, »686 
—• aaSfnbrang Boa Reparalarea. — 
ttortta. g. «81 SdMte. I X 
Meyer ft Köhler, 
S 68, Ech2»haui,r^ll»» 1 ilTRba.6157 
Fritz Schammer, 
Waa Salleabatlktate IL tt 
X ÜIB». 837a a. *tf 6«8. 
MUt Ätna Met- ant SchmritatMlea. 
— Ichw«, aat tm Beb« gralutt — 
tlllAmttgli unk gurtetet« #6bt*. 
= #«p|etatleltea. =at 
August Teuber, 
eeilla-,1it«ktl4«|elbe, 
8riebil4ftL 87.88 X Ul»leabetg 225. 
Hefltl aab Beblllct. 
Blechkästen u. Kessel 
in jeder Ausführung, 
Glüh», 4. irte», BifaOfillnL Vaaic- anl 
6omtlHnea.9trfieat* a gattoirUlU 
®<t>a«kapyea. Bleittll«. flMtltrta 
aak >aail<i 6<6otitfteme, 8 i6blgn, 
yemeaiptotlrntire. 64aliflllta aal 
EtiilUe (ieiil6r»tt. 
Transports eräte, fileeä-, Stanz-, 
mI frefiarteitoL 
9^'" üeaielataln- 
[ verhlnderongs- 1 
k E'l- -J 
Christian Oden 
Odenal 
üNtHa^^betma. Cfc. 6 
lel Psalibar, 4668. 
—X» Rbfolot S*tt elrttab —» 
WlAawte Hacthan. bn •«afclnbaftik. 
OduaJ Haidiliguellieiafi, 
6etlla-6(61aetei|, 
Ratita-Uati-r-Ch. 47 t Ätz»» 4286. 
£ Ketten (Metall-). ^ 
Fabrünn a. Han&ung**. 
«W«, «ed. 8 42 tiattiaalti Ö X 
Äettea fix ble SaBpeabtaa**. 
lahm. 9110,1’ yttlef«. 
btifh. 6L M. X «tft. 1436-Uja 
Eschmann-Huckerl 
O. BL b, H, 
84S.»ttt*rti 111 iiaul(«[«ate<)X 
a. 842, Vriaiefibuteakiete 20 t I 
= Veteal Bietet* s* 
Haut- aal elektrisch geschweißt« fielen.1 
Theodor Herbst, 
90 2ü Oollbuflet Uleriy^O TJük WA. 
fletiea I > Belea4ta«g(>9nMMa 
Selma M. Heydeok, 
Hbatlelleabuta, 
i«t Ctrake H X Olleele 
Pttüurt Ctrake r. u 
----- ,(ei«(etlea 16t all 3»«4« POS 
Jtiäinni Iltabtiilde Sela 9ta|ebM 
Emil Hirth, 
5hel. Huqa Wallb«» VitaUNC 
Ct »eae rtriebrtitfb 8 X >Ie^«M 
flabrlOg. ejkaft *  CchAI.sitea.fi0> 
J. Hehlich, UtiHjtullnIA 
CR Soptleaftuke 20 21 XRH.Ä 
stellen f gebnit«. HatnuHa tm 
viiltfebtieaga, l»»t« RafttUoMha 
Br. M. Rathke A Ce^ 
SW*Vlweabwcarttr.mjlyUln 
l;izli^ttikin fli litte ite lit 
SUrMlM ftalankkeMM 
»Her Art a»d QrM% 
Zlahbaak-, Harmlos 
lii»B*rkett«a, Traw- 
i»le»(oMk««ta,n»jtr- 
Itetten. - ZarlMMf* 
(B vartejTrtlkkettMi la 
alL hneeara 
Itaklbolienkellee, Be- 
teatlgfajrlladar L alL Zw 
Ii gepr Plrtar-, loklff»- 
i. KreakMlM, IlMabM- 
safkahee, I**V. 
Sehllof-, Kqypelkattea. 
Kattearlder wU Kett»». 
aahiaa f alle K#tt#nart 
Sohmlad». 
•tflak* 
rakrradUttao, Äatekatl*, 
DrabtketUe aller Art 
VI» m*t (ettea I. hei. a. Le 
Qreflee Ktttaelt(W. 
fydliMd IHttar Mitiöhdiitrti 
S086 Oeibeaeqn «it.7bX St»L4ait 
-»aei, * BtitM. BWwftbnetifcll 
T Vafi ch, »ftiea. ZoUWtaa, 
tlttn. ÄtUetoUeE. 
Carl Segebreoht, 
S14. •tall|4ietlet|i*|l<t 
t«L SbL 4171. 
JjP Ätttaa aal ftettenUee. H 
Siecke & Schulte, 
=sz mt. Mtl ■■ 
8WM, OrtJMattrale I» IH 
SeUffikittM, IraaUttN m. 
TrattkittM flr ah Zmta, 
Kettenrlder 
tdrUlea Larw # ’ 
IMerltnLMM, (QoOm, 
400i fceatrale. 
Ketten 
für alle Branche». 
Talegr. AdmM: 808AX0T0&. 
Ttntft. Eeakm tm ni 84Ä 
B*4e«tfi$m|i > — 2a»-»z»a>tIzIUk, X — FsasprechairschütL
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.