Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1919 (Public Domain)

I 
KaffeehLuser 
— 193 — 
Kalender 
M IV. 
Jöollmann S XV 28 tötUt- älUUnte- ©tr 
Vlt. 90 T. 
Hübner, 0.. W9 Potsdamer Strafet 
Sir. 127. 128 T. 
gtlpte.'S ,V\ yoSifiorla ST. 
Kaffee „Deutsch-Lüttich“, 
W9, Jtoth(nrt3trl-4' ItotSbnmer i Ia»> 
 Icl. SloDenbotl 12096. 
Jtalf« Diele Ompttoior Peler ®tä6«r. 
W8 Rnchudiltr. 67 T. 
itnflie ItniinlrMie, K2t Friebrich- 
fttafic 131 d r. 
fiaffeetlnnbgtal l'Slat Oötenfttln),Sliof 
lottenbg, XV62 ihnltiiHcnlU. 75 T. 
Kaffeehaus 
Kurfürstendamm 12 
O. m, b. K. 
früher englisches Cafö, 
Weo,Karfiirotendamin 12 
Tel. Steinplatz 6655, 6158 u. 6657. 
Neue Billard- u. Spielsäle. 
Kaffee 3ioI.lt, tivgai j ü •’ cge.thcm, 
XV35 'l!ot«6n ner Elr 105a s. 
flaflte äiurnbcrp. tiöolf Ulnjber, WBO 
Nüinberger Pla» 2 T. 
ilnfj« Irtlfpuntt ($. Dreiltltl, 064 
8loitntialcr Ehr. s- T. 
3(affee Zieika 
bllber 
Cafö Equitable 
Inh. Robert Zietka, 
Konzert- u. Kabarett 
„Die Rosendiole“ 
■♦■50 Billards SO-*- 
W 8, "ft11« bcich(tr a(:» 6«. 60, 
<t<» Vcip)tfl« Strafte, 
$(L jintruii 13960- 12958. 
flaitl<i$iif?cc* i timurnnl Ätchaib itraiti' 
tul.it, üljarloiicu&g., jlnitinragc 36 
T. Will, 6868 
fiaiilaii. 5/^54 Srwmcttitr. 15. 
flitid, Grand Garn linhno ’JloHettdorl 
(Biifta •>, W<ti .'ilelililt. 41 T. 
ÄicJler, M, 027 illnnnbctfir 14a T. 
Mc-n L Soctimu, 5d Schonhausei 
alles 137 T. 
Uns W. SWiS KriebiicTjflr. 25. 26. 
ßno6ct, Erna. > 26 Sllttonbriftr. 10. 
Kabllnrlt. Hugiifie. 084 Sirtbciimea 63. 
König, Ooiet W 8 Brtirenstr 4i T. 
fiimigi|cit, 3. XVi ftnrbrtdjftr. 84. 
Cntitt 
Des Größte und schlnste 
Konzert - Cafö - Kabarett 
in Berlin 0 
Am Straußb erger Platz 
(OroBe Frankfurter Straße 101) 
Direktion: O. Sierau. 
Orient-Diele, Weln-Terasse, 
Rosen-Klause. 
Tel. KUnlgetadt 2197. 
Jttitiat-liate- *1111) I ®. m. b. y„ böti 
ISoMmtici Damm 05 T. 
Koppe.R. tiXYll itomgqtät;erSlr.ll7T. 
Äta’iif, l£„ SO 3.i Cppelnei Sir. 48. 
fttaute, E., SO 83 E hligtiSlL, Bahn' »I 
SchllsiicheS ior ».(£lp|ir..uodilmbit 1. 
Ihrcimujiv O. tfilfttirftridjftr. 12UT. 
Jltoucu-Unta (BraunI, XV 8 firontn« 
fttnfjp 01-63 T 
tolln vnbta, 02 Neue Fuebt Ichstr. 77 
stuttdjern. ®. m. b. H,, XV16 Ruf 
hiiltcnbamra 20' T. 
Süllncr, St.. VV 61 Voiälamcr (Sir. 74 T. 
Maeergrcii, Ryno. -chwcbiiche» t5nl6, 
CäSAtobplagS T. Zenirum 4741. 
Stntfi, l)t., SB; ilvttbuiier Damm 76. 
tiion, B, XV 67 ‘Hüloroilr. 1 T. 
Llchlemlem.A. XV67 Vol4i,amcrSlr.u8T. 
Lloyd-Kaffe e, 
Lloyd-Kasino, 
K04J, Neu» ihnigilr. 48. 49 
T. Ruft. 462-477. 
Lopaika (talfce Bier Jabreizellen, 5t.. 
Nü7 kchöndauler titln 6. 7. 
Marguarbi.Miillbilmme.C19ihirflr.16T. 
MelnberS. .6., Xv8U6ol)cnftiiiittiiftr.-4T 
3tWmlo»6ti, I, NB1 fflollaftr. 18. 
Marawctz, Maita, N68 Echönhauser 
Allee löL 1 
Mustc. ®„ 025 Münzltr. 22 T. 
Mllsiol, ff.. N 65 ailfiCetftt. 163a. 164 T 
^tugebnuer, I., SBu gatznstr. 11 T. 
Obst, A>, M4 Jn«»lid«nstr. 129 f. 
Dbttnfttin, M.. XX U2 jltitilvtdin. 6 X 
Olennzak, Sianillom«, 027 Vlnbreol' 
firo6e29 T. 
Crlomtmbc & Siildnir, S2l Friibrtch' 
llrafit 116. 
Panzer, (fmill*. R42 öillibliier Str.SS 
Pa'lag« - Panovtilum. Vmbm • (iobatel, 
Panaae-Theaier, iPiobamcb Solinmn, 
W8 Unter bin Vmbtn 22. 
BeUmann, W 80 ’Ulositt 6ti. 
Peter». ÜB, 011.' Peitmloferflr. 18. 
IM«. .t>..N0l8ffir. raitltuttet ®tt. 68 
vrinzetz.Last Ij). m, b. H„ W 6U stttf 
tAcitcnbamm 10 T. 
Kabow.Bertda XV!>0Nollendorfvlatz 1T. 
Slic'jl, ©, W lOftaifctin •Vliigmta@tu.9T. 
Romanisches Cafö 
Bruno Flotlng, 
— W60, stutl fttiitnSamm 238 
Tel. Slelnolaf 49 >6. <i661. 
JlotB, H., N 4 Jnoalibenstr PS. 
ülubtn, llt_ 034 .tmntfut eritUnSfiOT 
Ulubolob A- 43 22UT. 
Ruk>w»nn,A,V04;!3)piicst8ninflr 86T. 
Saloraott, S„ W60 flurfürittiibamm 
!»r. 14. 16 T. 
Sibäüir, 8. \V57 Polibamer <Sh 92 T 
edmeme O. NJiifleliilitniboiledBlt 103. 
Sdim.bt, Berta, K055 älm Frribrich« 
Imtn 33 T. 
Schmidt, !»., N31) ChauHeeslr. 9t. 
Sdiröbcr. f>, N39 Müllersti. 8 T. 
vchulz, Marie, V67 jJcliiroitr. 101 T 
Skandinavia, 
Kaffea-Reitaurant u. Konzerthaui, 
NW7, s!ncbnd)ur. »4a. 96 T. Jjtr. 8474. 
' Bureau Ztr. 9416 —— 
Specht & Wilhelm Bünlljir, @u|taD, 
SWG8 Ruebtitb'lL 41. 42. 
Stadt-Cal6, 
Julius Prots, 
Ne,i!jlln, Berliner Strafte 61—68 
£el._«cutönnJWl. 
Sla^mann, R., 027 Schillmqstr. 21. 
Slemfelb, Clara C- iird'enfti.61 T. 
Sygirsch, i£„ CJ fflioltrnmortt 12 18 T. 
Carl Telschow, 
flauplgiidjitt: W 67, iöülomfboht 16 
T. SloHenbori 2023-2024. 
„ „ ZwelMeschLft, 
WO, $otlbaraer © tt. 141 T 
W66, ßelpjlnei Strafet ä X 
Sbailottenburn, 
Joachimrthaler Straß» 1 T 
W8, Kitbener Strafe» 89 X 
Lheuerkauf $.,.N042ilteueitinlgftr.43T. 
Xioll, M., 65 $>enma6&oifet Sir. 8. 
„Baterlanb" Deutsche» JlaffsdiauS.lÄ.m. 
b. H.. W9 ilöniggrägn @tr. 16. 16 
T. Silo: Lzw. 6782, Magazin: 
i'ilbf. liiSä. HaffetbeuS: Lzw. 6778, 
67al tat. 1640. 8tAI. 
IHM o. Diele 
Inh. Emil Bofmaa 
Tel. Zentrum 5480, 
HaupibOio: Friedrichsir, fSla 
Tel. Zentrum 4989. 
Wanberger, O.. S69 liolibuficrCamm £&. 
Waoeck. O., 814 Drcrbener Etr. 72.78. 
Wohllebe, R. t’B4 ilinicnlir. 213. 
Wolf, !ö„ SO 28 Dresdener Sir. 3 T. 
rfimmctmann, fft, C2‘> Slcianberftr. 80 T. 
Ztpoel, A., b033 üopcntdet 6tr.21)T. 
c 
Kaffeemühlen. 
L. Otto Frank, 
X 64, Lolhrlngir Sir. 31» T. Nön. 6692, 
Fabrik f. eletir. u. Hanbkaiseemühlen. 
Hans Stroh, 
KW 23,Gu$haTeiier Str. 7 T. Mb. 6630 
nahe Bahnhof Tiergarten. 
Kafreer6etm»iohlnen. 
Ntot RSstir IB( Mali, Kakao, 
Bidafliseiowl» Reparatur.«!! Systeme 
z 
KafBeeröaiereien. 
Albrecht. Öuftao, N 81 «tferllr. 90 T. 
Saum»,Smma,SW48öilfctlmfti IST 
Berliner Kaffee-Rökterei R. @6i|e, 
814 Dreidener Str. 97. T 
A. Brandt, 
SW47, BotSftraSt 31 X 
Dietrich & Praedel, 
N 24,Diamei butgci ElrS8T.JIbn.2S70 
StcntblSjbnc, it.X! ,t>\\ 19 .terulalim« 
Etliche 10. Tu SWi 1 ülfidjetplas 3. T 
Johannes Gerold, 
Könifllichek Hoflieferant. 
=* Bkrttn —Hamburg, «= 
W tift, LÜtzowslrah» 04 
0 und W8, Unter ben ümben 24 0 
Otto Goetzo & Co., 
Inhaber: H. Rflnirer, 
314,$tan((bmbtrflrai>t6üT.ilHpl.6664 
®ro[(ltn, Sebr, 6 64 Neue Schinhaulei 
6ira6« 14^ 
Hamburger i$a;tit.v1mpor|.31ili$äft 
Emil Tengelmann 
ffiefiMftfleitung und ,>abri(: 
NS9, illemiifcitdoriei Sirnbe 118 H 
Tel. Uioabit Hlr.O u. 3152. 
Hanke, H. N 37 Pren,lauer Alle« 17 T. 
P. Hrabowski, 
Berlin-Lchönebirg, 
Hauptstrab« 16» T. Mfiaon 8365. 
M: 027, Aleranberltr 16T.figli.2016. 
Inhoiltn, D.m.b.tz..P. H. SW47 Kreuz. 
btrg|tr. 36—W T. 
Joachimsä&Co. fiachl.rn.il, E. 
b! 24,Monbi>oupla« 1 T. Viön.663 u.664 
Kaisec-IÄrotz-RäUcrelen. 
ilaff« iRö[ttrei Kauer & Ifo., C64 Neu» 
LchöuliauserStr. 3.1. Ndn 8619.Jnh 
ttloita Nauer Ww 
Kaffee u Sibrnimtmi-Scrmebi-attien 
gciellfdjalt Mar ÜViillrr 4 So., M3V, 
MüllerNr. 16i,a. 167 T. 
üion6, lüebtut«. SXV68 Friebrichstr 
Vlt. 20ü T_  
W. Naetebus & Co., 
SO3», Uau|Her Strafet 81 T 
ftaüiilmtioii. ttaüttflioBbonblung, 
Kaffee- u. Se»tibe-ü>rotzrofter«i. 
Üiüttger, Hermann, 814 -staKförttb«- 
strafe» 68 T. 
Scheffler Nachf., Carl. X 20 Babstr. 16 T. 
Sttbel, Ä!., SO 2» 9Jlananntniu.8ll T. 
Julius Staege, 
tt< 9noatlbfnftte6« 120.121 
Id. Norden 87Nj u. 878». 
Stiäft, Carl 8033 uunrystr. 28 T. 
Otto Zepp, 
N87, Lottumslrafe» 11 T Jlbrt. 2822 
3«Rt |iL Wwe., A., XV35 Magdeburger 
Pla, 1 T. 
j Kaftee- und ^ 
^ TeemmoMnen. ^ 
H. Eicke, 
W8, Ütlpzlgcr Strafe» 2» T.Ztr. 7441 
Gebrüder Hammer, 
W8, M-hrtnslr. 66 T. Ztr. 68% 6457. 
Werber'» pal. Kaffermaschinen. 
Spiritus-Zentrale 
ß. m. 6 H., 
W8, SriebtiiSfttafee 04 T. Ztr. 4988, 
©pmtiiä'fiaffee« uub Leemalchinen. 
X. 
Kaffeezusatz 
und -ersatz. 
Allgemeine Slaljtunggmt.lcl.ffles. m. b. 
H.. SXV68 Uinbeiiftr. 36 T 
Decker, !!/(., Ö27 itHumcnftr. 27. 
Otto Boenisch, 
Ni Chauffeestrabe 8 T. Nbu. 8402. 
knrilo, @. m. S. H.. \Y~36 Lützowstr. 
Nr. 102—104 T. 
Stand Säljne, H.. @. m. b. H,, W86 
Sfl«o»|tr. 102-104 T. 
? R. Haberer & Co. 
W9, Potsdamer Straße 134 a 
Tel. LOtzow 1984. 
Fabrik In Oiterwleck a. Harz, 
jttiog & flfutb», ®. m. 6. H, SW68 
£inbtttiti.-3o. 
fto'.l)ttui«'6 Ulal]taM»t«i\nbnttn (Ä m 
b. Berlin ('l'lünchen), fiW 68 
8hi?fr|tr r, T. W 121 sil—12105 
ttiuivm 11 ® m. b. H„ SV 36 SiiEOiS' 
üiiiljc 102 T. 
Kubin-Gesellschaft in. b. H. 
(voim. D. Ang-uat Bohmlilt), 
(I jt, l ctt:36urntr®lr H6 T. 'Iflft 1410 
© Shuin StabclalvAolti'Siiag. O 
Uiiibi, Giebt. li). m. b. H. Berlin 
(Ü)Iu'tc6»n), SW «8 Vikbcnltt. 35 
T. illipL 12101-121 03. 
■Joibca A. Go, N4 UbmiUccflt. M T Irimolt,F E.,XV10 BenthmerLtr.11 
Jlcrtcl ’.'tifjüflt, ö„ N043 43abicditt 
5!r l.l. lt. T. Otto 6. Weber. 
Dtabebeul iGrofeljMg.l. 
5anm*a, Cti», U l'J iZBattttiafc« 11 
Hottünd, $acaoimporlf)atilr, kheo. i, 
Nihrmiiielfabril. 
Emil Spooht & Sohn, 
W 67, Bülowmaß» 68 T. Vio. 628t 
-> HatidelStlällt Lerlin-Äeft. 
8U CH ARD A. - B., 
: (8 a tt ee D. 81t»*, 
W 86, VotlbaniivSti 26b T.Sj». 1708. 
A. Pennitz, 
Cui ISormannltt. 29 T. Mbit. 9C67. 
31 cliig, R. tilitrngtiiDi^aft, 027 
Holziitarllltr. 16—18. t. itarfeeiurto» 
galt u. $Z(i!Vafftt-,~abrilt:t 
Carl Schmeitzner, 
Halr.tiee. Giitcrbaljubof T, Vsjb. 4830. 
-^-Äalobtpn-ilöljimÜtel-Sfif. 
Emil Specht & Sohn, 
Wfu, U)üiomurßbt 56 T Lzw. 6291. 
^»andelrnänk Beilin-We't. M 
6. Wechselmann," 
>- XV9 Ula tu ra&t 25 -* 
Sei. Nollenborf 679. 
Vertreter. 
d. Sürtu, ffluftao, XV35, $otllam«l 
©träfet 2Gb t ÜJtn. 1708 Oat 
Derlr. für Sudierb, 9ltu4|lt«L 
Jlblg, Ph, WöOtfligtnSbutgerSltSOaX 
ettotort,Srtd|,8W 47Ai(U]b»tgftt.0Q, 
Aertr. f. Otto Rüger, 12c4nil|granl 
T. Lzw. 2249. 
Kakeafabriken 
I. Itet». 
G-Wf^imann, r LH. 1 
• W 9, U t n I ft t a fe » 2ö -4r »— ■* 
Ferd. Ashelm A.-G., 
W9, U t n I ft t a fe » 2ö 
Tel. Ütoflmborf 879. 
Wcsctiberg, @ m. b. H., ff. SB., C64 
tilte SchönbaitserSir.S T. Ndu.234Ü. 
Seigentafftefabtll. 
S 89, SBiUbenooltt.16.17 T. Mb,9310-44. 
floleitdttblo lke 
tu allen Sprachen unb Aukführungt«, 
r Kakao. J Berlin-Neuroder 
Lerliuer llacao-Lerlanb-Hau» tt. Ptn- 
ttoa. C2 illcue Promenade 8. T. 
Sacao 0auS2Raett)(r& Eo Stacht,SW29 
litrn 2emp{lbo|crlj)erg6T.l@roBl|tilg J. 
Johannes Gerold, 
Königlicher HollitieranI, 
===== Berlin -Hamburg, ------- 
XV35, ßüoarostrafe« 94 
® unb XV8, Unter ben Linden 24. D 
Handclsgesellich. t. Äolomalprobuttc 
m. b. H,, XV 35 Am Railübab 16 X 
Hartwig & Vogel 
Aktieug»!ellicha>t, 
Zentral,, Detail unb Bngrel: 
vlSSp>ttelm°rkll5<r«IIhaur)T.Ztr.9Sr8 
fflcncralDtttre tuttg: 
Besser & Müller, 
842. Rilttrftratz» 123T.!£Rpl.9651. 
Theodor Hlldabrand & Sotm, 
Host. Er. aSe|»ftli bei ftünigf, 
N20 Pankstratz« 84-87. T. 
(Roitlt feinen »ntiltiK leichllölllchß» 
jtatao».) BerkauflaeschLft«: C Span¬ 
dauer Stt 2i T. W Utipjlg»! ®ti. 100 
T. W PoUbamer Str. 22a T. N Pant- 
strafe» 84 T XV flarfürstenftr. 78. T. 
XV Xaumelenftt. 14 T. NW7 SW»b. 
richstr. 94a T. llharloitenbg., Berliner 
Strafee 58 T. 
jtatao'Bomp. Theodor Relcharbt E,«. 
b. H„ 8XV U an-altsti. 7 T. 
F.P. Adolf Kauffmann 
S14,Wallsti. 65. B6T.mpll.15 06-14503 
Storif L Co,. F., 881 Blücherstr 31 T. 
Sterlet Nchslgr., SB, N043 Sabzid. 
strafee 13. 14 T lBrofehdlg.). 
Hermann Neetzel, 
Kunstanstalten A.*Q., 
W9. KStdtner Strafe» 38. 29, 
T. 9!oll»nborf 208 >. 2087 u. 2088. 
Louis Croseck, 
077, Diickl'nstrafe» 6 T. fiflft. 8318," 
Sfttr. f. thnfi fiommnnn, Lahr L 8. 
. Sti WtbNoff-Oaltnbir 8. au 5. 
H» 619 Hauivogteiplatz 5 T. 
Kakao-, Schololabcn-,!vonbon-, Dragee 
=» unb Honigkuchinwerle, -------- 
Reinickend o t f -Oft, 
Hollinbersirafee 6-7 T. Reinickcnbf. 160. 
Otto Rüger, 
K. u. st. ßoflielerant, 
Lockwitzgrunb u.Bobenboch !. B, 
Öcnetol-iUettieter: Erich Stroforb, 
S W47 itreuj6crnftr.80T.Szto. 2249.3718 
„Sarotti“ 
Chikoliiea- a tmo-lüdiiiliii Ikt.-Eii 
Berlin-Tempelhol, Teile«tr. T. 
(Näheres siebe nntöchokoladen.) 
fropeeendi Kuinftetn 
tujizo* wi*zn^ 
Vornehme 
Künstler- 
Entwürfe 
nnd 
Herstellung 
von 
Kalendern 
Neuzeitige 
Handels¬ 
marken 
Beratung duroh 
Fachleute 
Elegante 
Zugabe- 
Artikel 
für dfo 
Geschäfts 
leitung 
L«l4m«Iiimt»gt *•= gtmwigtwitgfitb, T = Frrnsprochanichluß. 
IV. 13
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.