Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

IV» stü Gastwirte 
— 146 — 
Schredl, M.. MW6 Mari-nste. L 
Schreiber, Jda. JSWB ititmnfti. 1L 
Schreiber, Lünna, 0 27Holzmaillstr 66. 
Schreibet, P., N'WB ©tepganitr. 89. 
EchrtiPtr,Ä.,tiV B6a8il6trget@lz.17T 
Schreiner, emilit, ÜW40 Platz vor 
«tm Neuen Xot 4 X 
Tchvnncr, I , N4 Thauffetftr. 116 T. 
Schreul, P., BU 33 iiütmtgelfti. 70 T. 
Schtepel, H„ N 20 öiünttmic Sb. 18 T. 
Schrtpel, O., N6ä fflntonsb. 8 X 
tSchreyer, SB., Sabnl)Df9talrtf Aast 
fctlbama Bahnhof Berlin, w 9 
olilam« Plutz 4—6 X 
Lder, Alb., 084 eibinaeilBtLlOT 
— Älb, C2 Äaiser-Wilhtlm-Sb. 18. 
— «MB- NW68 Ritterftr. 6L 
— D., tiU2ß lönfler Stt 47. 
— Bmilie, NWti ümjenpltt» 10. 
— «tnma, 8 V 29 Marhtmeleplatz 1L X 
— Sei., 017 ÄLbilerfli. 1-'. 
— Ä, 0113 Vlt-Ä0i>>ageil 52. 
— ®ujtao, W80 ^andthiUeiSir.88X 
. — a„ MO16 iZBtbetftt. 66. 
— ticim.. N113 Därienla. 14 X 
— 5. NWB2 mt-!Dtoaiil 181. 
— Heim., N 68 Pappelallt« 34 X 
— Hugo, 0112 tfitgan Stt. 78 X 
— R- 034 Haurburastr. 29 X 
— Maria, 0112 tieetgitr. 84. 
— SL 027 Mühten,». 68a. 
— «ich., NW87 StemeuSste, "X 
— 6tu!i- 084 Soigegtntt L 5. 6. 
Tchrodler, N 61 »tumtraftt. 166 X 
Schritte. Marra, 017, tTtuchiitt. 63. 
Schrois, 28., 6083 äünmgtlttr. 126. 
6thron, Flora, SW 61 tiontmtoto. 2.3. 
Schrüier, 31, bO 83 Sd)lefti<|>e Sb. 8L 
— «im-, A066 iWenttifte. L 
— eile, bWbti, tllt« J-robsb. 103». 
— SDL, N 68 Schonhausei Ult 48 X 
— P, 017 Ftietrnhtfilbti Strotzt 
Str. 24. 
— Paul. JJ8B ©teste. 110. 
— SB., SO26 Rcichenbtrger Stt. 180. 
— Lilh., nOIö Kniprodeftr. 7. 
Schrittet, 8., ^ 68 58etgen6uigtrSir42. 
Schiente, P, N 81 Ruppintr Stt. lti 
Tchudbtl, Ä, N24 üluguftsb. 88. 
Schubert, A., 0112 Lolz>gerSb.37X 
— Ä., M 89 ffliUberorota. X 
— 8., ,v W87 Sidmgrastr. 76. 
— F., 02 An der Fucherbrnde 4 X 
— 8°leph, C2 Lischofstr. 9 X 
— Peuime, 017 ,-ruchtftr. 80 X 
— bW68 61U< Jalobftr. 188. 
Schlich, 18., 066 jBbbnltiltL 6. 
Tchuüar, O., SO J6 Slisabechuftt 69 X 
Schmiert, iY, 017 tRübtrBborfer Stt.8 
Echllqal, R, BUd3iPiu8Iautc@tr.2iiT 
SdiSgutr, 017 ilstabaijtr. 14 X 
Echu wacher. 6., N W 21 8iemei$tL47. 
Equhmann, I., SW6d Köchin. 8 X 
Schnitt, Itmrl, SO 26 Sliiabrtr.u!et40. 
Sd’ület. 6m U, 034 EubeuttSb.21 X 
Schulet, Bmtl, >37 iiothimib. 16. 
Schüler, Umma, HWo7 Hutienftt. 7. 
Schüler, ffinft, 626 Stile schütztnftr. 6. 
tSchilei^Dtto Fritz,N W21 Iunnfb.2ti X 
Sttiülri^Hidj[irö,'->U 83ilipnit<ItrSn36 
Schulet, Stob., SO26 Bntztt 6b. 84 
Sdlülte, Luise, 8083 liipemäerSb.24. 
Schult, Otto, NW 40 Htldtftr. 60—78 T. 
Schult. ti.,8W 29 tlKarlenbcrfer Stt. 6. 
8sm - chu.lhech ttbmtn Sliemmm, S66 
Schonhauier 81 litt 86—89 X 
Zum Schultheiß Hermann Schulze, 84 
litiouffreitz. 22 T. 
+3um Echulthech Otto Xetchmmm, W 9 
PoiSbainer Platz 1 X 
46ch»lcheb, C. SO 16 liiprofln 6b. 
iltt. m 109 T. 
Schiüthes. l» SW68 Blcpmtointn» 
Itrabe 103 X 
Schul«, ffiult.. 842 Baffertoiftt. 86. 
®4ul5.Ä,NOl8Sieai|il)«3ttoitn6itX 
Schutz. SB, N2U Sdboebinftr. 10 X 
fechul#, Wild., N 20 iSitlenftt. 26. 
Schul«,«, b W 68 Otanitnfb. 118.114 
Schnitze, Ernst, 0112 Frankfurter 8m# 
üb. 807. 
Schulst; 8, 0112 SanoritRftr. 88 
Schutze, $., N043 Mieterjb. 6. 
iSdjatze, Sem., W 8 Friedrichftr. 76 X 
Schutze, lliiaig, N89 •tianlfu. 3. 
Schutze, SSaUmi- N 81 Sortzlngfti. 20 
Schul]. A NW6 StiUenadtt6b.a6X 
— llb., 034 Peleriturgtr sit. L 
— $116, SO 43 Werrrgtnltrchftt. SSL 
— Älb.. N043 filternannftr. 26. 
' — Lug., 869 Jahnltr. L 
— Aug. 801B Cbmiit. 9. 
— &W48 Friedrich»!. 281 X 
— llarl, UW6 Xitbrttr 6b. £6. 
— Bari, W60 Ranttfu. 8. 
— 6bt, NW 6 S$etlebergn Stt 7. 
— ffilara C2 Btroloun Etr. 28. 29. 
— Dora, NOll ÜStbnftL 18. 
— 6, N018 Lmidibtrger HBlt 109. 
— tonst, C26 SKfljtjftt 17. 
— Frrd., 019 Neue Erünfir 8. 
— g«6., N W6 ytrltlttgtiSlLfll 
— «erb., »113 StotinOngltr. 24 X 
— Franz, N 58 ftoptnbagtntt 6b. 76 
— manz. 017 SRaltgrofenbama & 
— Frairz. SO 26 Dtanienltt 1B7. 
— ftrledmh 0112 iBIflotr Stt R. 
--Snrbdch.W 16 Alffeldorftr 6b. 71. 
<ine6t,N68CBttSwoltm 6b. 22. 
Schulz, Fntbr., bO 83 Wranatlltr. 183. 
— itotz, 8088 eiptntdtt Stt IBS. 
— Fritz, W d6 Lützowftr. 61. 
— Wult, 8026 tieoitalia. 9. 
— @ait, NW/1 Bochumtr 6fc 31. 
— ÜSuft, 0112 Dirichautr @b. 6 
— Duft., ÜW87 mt-aiioabit 78. 
— Tust, W 30 9!oflen6ttlpla«8 X 
— fflutC 8016 RunguM. 16 X 
— @u[i, W 86 Sch&nebngtt Uftt 11X 
'tiitr., i>083 SBrongtlltr.8. 
ttm., H68 fflaubnitt. 12. 
:au H 58 ffllrimitr. 62. 
erm., 084 ftopemihtifb. 8. 
um., HO 88 Mu« lauer Stt. Iß. 
tun. N87 Odtrdtrgtr @b 63. 
leim., N 20 Schwebenftr. 16b. 
. ermint. MW21 liüidehn. 63. 
— 3be, 017 Mühlenm. 66. 
— Jba, ÜW8 ©djumannf«. 16. 
— Joh« W67 Stemraegfti. 24. 
— statt "W 60 llug8butgii 6b. 40, 
— Karl, U20 Irierzierftr. 8. 
— Bari, .N 89 Steuf Hochlir. 4L 
— Ludwig, N20 öabiit. 14. 
— SL V\ 80 yedeiiftaulenlte. 18 X 
— Man«, N 66 Antonltt. 6. 
— Starle^S6u Schöniemlir. 23. 
— Mai, W60 iRtjenWuiget Sir. 8. 
*- Mai, N 20 Sttitlnex Sb. 62. 
— DStor, 084 ÜSenelet (Etr. 80. 
— Otto, N 20 Baoftr. 45 46. 
— Otto, 01 ti gtnoofti. lu X 
— Otto, 62 An der Fischerdrück« 8 X 
— Paul, NO16 ltli|nuelt|lit. 12. 
— Paul. 084 iriantftirtn alet 381 
— Paul. 02, MoUtnftr. 12. 
— R., NW B Jtouitr. 25 X 
— Stob, 8028 tibolbedltL 4 X 
— «ob- W ti «intftr. 89 t 
— Stob, W 86 XtützOBlte. 113. 
— Rud., NW21 Clbenbuiget@tr.19T 
— Selma, 8016 (^opentder Sb. 116 
— SB- V 64 Dragonerm- 47. 
— 5BU1- HW 40 Heideltr. 54 
— Wllh., 0112 Äronprinzenftr. 47 X 
— Äilh- Ci5 Kurze Etr. 17. 
— IBtlU, Clti Sleue ötänltr. 25 b. 
— W 80 ülnu SBlnttrfclbilit. 9. 
Schulze, ttBert, Auklchan! Ddhm>!chet 
lärmü)au6,3 W lä jtru | altmaS telaT. 
— gut, C’2 ÄEumaimgafic 17. 
— Bin., N113 Stotptiche Sb. 46. 
— «ich., U65 -Dtoiitr. 13. 
— August«, N4 Lhauffteftt. 8. 
Eilst, A W 6 Birlenm 9 X 
üwll, H 20 Solbhtet Sb. 99. 
Emma, yW2i Sunnftt. 4 X 
Fnedr- N89 SB tuen stt. 27. 
ffiodLSWll fi5itigpritzfr@b.S7 X 
(8uft- 084 SDZemelnitt. 84. 86 
— H- 8086 Reichinbergtr Sb. 48. 
— 3., C2 An bet Mchtrdrüa« 14. 
— Ä- 842 Fütilknitt. 6 
— Siirn, 084 Seftagnitr Sb. SB T. 
— Martba. 8W 11 Möckernib. 186 X 
— Otto, N 4 Kbmiiteellt. 181 X 
— tote, 02 fetülgegetülti. 7 X 
— Otto, JSfW 87 Hurltnltr. 2. 
— Cito, N66 Uiebtimmlbet Sb.9 X 
— !U., SW61 ltietlfSUlianct.$latz 14 X 
— SBÜ6- 027 Wtünet Süen 109 X 
— Wich- W67 g/ontftt. Sä X 
Schumann, Anna, dl4 ttnrtnftt. 84 X 
— 6- 8W68 Stmmerfb. 69 X 
— RronziMo, 664 liimraur. 2Ü X 
— Ritt, 0112 rtientfuttet ÜIDte 809 X 
— 5ul{ul,'W15 S)iif[tltioifn SbJHJiOT. 
4- Bild- N66 Mulltritt. 68. X 
Schintmmm, Btrh S 42 Aürftnrtzr. 19 
SchSneuumu, H-ÄVö Ustlenfb. 48. T. 
Schuppon. V- ii 4 IBantnfö. 4). 
SchitotWanl, <8. W62 tintieritz. 29. 
Schmrzmmra. 4., N20 Stettiiut 6b. 11. 
SchLßltr Joseph, N87 Kattamtnoller 
■31x. X8. 
Schuster, Badetta, 642 Luiltutzr. 62. 
Schuiltr, 2- 8W29 (ibmnlfloyletz 4. 
Schuth, Marie, b81 Äaetwaldjb. 48. 
Schütt *- W 62 Sallttemhur. 19. 
Schitt, H- W82 Äunurfloiftt. 76. 
6ofltit, A- UI1J 8at<!Bo[hagcn 8. 
SchSltl«; 0- 869 4Btatft6t. 8 X 
Schütt»«,H» 814 StalllchrttbertzrM» 
Schütz, 3, U68 Oderbergtr Sb. 66. 
Schütz, Milh- N 20 'toigtnelltt 14. 
Schütze, Lug- S'W68Schu<nifb£446X 
Schütze, hW87 Kaiienn 8lnga|ta. 
®lt« 106. 
Schütze, O. N066 «ttiitget «b. M. 
Sqwabk, ft- Ü81 Brunnen>rr 112 T 
Schwab e,Rob-ti686ntftahegtiittfh.l7 
Schwach mwald, fi.,861 @nti|tnaufic.72 
Schwikenbiel, ft., N 38 Pautsb. 94 X 
Schwan, tl. 814 Stbaihattftt. 12. 
SchaeubtS-NUS, 9U)btn6rtgfhc.40X 
Smoad, 8Ui- 0 17 Lange 6b. 106. 
Schwurt, I- «81 Slttlitzrr Stt. 44 
5-bwach O- «81 fttlbtir «.X 
Schwarz, «lag., N 66 Müllerftr. 60. T 
0112 gtanFfsrtei «Stt 812 T. 
Ewald, iS 81 ankämet 6b. 60. 
fttlebt- 084, Lhaetilt. 87 
wufun, 8016 yettmaenfb. 8k. 
4—ßetnu 8W68 SlletonbtmtnJtt-184 X 
— £tna, K8S fllelmltt 81 t 
— -fetta. 2TW6 ZalHenoroet 6b. 66. 
— fern, Wff 87 iBolbflr. 21. 
•ISmtnarj, Oecoitom betiBetlmet itiofl' 
ärauttti,2Rai,bW2nRUiimi|tLSL8T. 
— Duo, 0 17 Sana« Sb. 6A 
Schwärzt. Itt., i» 68 Schonhau'ti SOtt 
Nr. 12i X 
Sawatze. 8- K81 $Bt6u1i<t6b.l8T 
Schwatzt, Ä- 034 IHattKt. 16. 
Schwatzet, «ugulit, 0112 (i)abriet 
Mai-Eb. 17. 
Schwatzet, Max, W8 Jigetftr. 68a X 
Schwatzlvpi.ü- K20l8tantzalttSb 11. 
echoantopf, Fritbt., 0 84RroaltrSbL. 
Lchwarzmti«, E- 86u BoShftr. 2L 
achnitdltt, Ä„ K 68 Papptlalltt 26. 
Schwedler, 6l(e, N043 fltibelltt. 40 
Schwestl, Q„ 027 «tüntt üBtg 16. 
Schweiger, 3« MSB Ilhauffetltr. Bj. 
schwtilaid, H, 0112 ÄiSmaipta, IX 
Schweunlet. y t„ W15 Rurlsitften* 
brnnm 214 T. (Hoß.> 
Schwtnlt, tfi, SW47 gjottffb. 1. 
Schwenzkt, MOlti Alondebtroti UlslctSO. 
4<-chwtr0jeaer, F„ W lBttuitucfteabimun 
9h. 81 X 
Schwmbt. Ä„ W80 Soffowlb 1. 
Schwmdt, Sophie. W80 jUZoelir. 19. 
Schwippt«, ti)- W 67 alomeicbmftt. 8. 
«chwithal, 8- 8033 aaraugtljtr. 116. 
Schwodeda, R- W 83 Lützowui. titi X 
Schych, 6- M68 Danzigtr Sb. 16. 
Schylch, ir.,N(J56 JJtenjlnuer)iUItel7dX 
etbaltma, ttt- b\Vb8 Jatodftr. 7. 
See|elb, Otto, N 65 Echulstt. 114 X 
äetgtbatib C, A055 tfiauüelb. 15. 
Sttgtbatlh, 6b„ S 20 Btllermannitr.lv. 
Seeger, R. JNW6 Pulli,ftr. 19.X 
©eegtt, O- 842 Prmztnftr. 13. 
Setliget, D, 034 Sttaßmannfb.4. 
eetloai, üiuto, Oüstaiier tinetim-Stt 
Nr 48 X 
Stemmm, Frtz, 8W29 StflfSOtantt* 
6 trog« 5t r. 
segtL SL, 8W19 flinbtmtr. 88 X 
Staatdi, 6- 0112 Simpionirr. 7. 
Seichttt,H-8V47lrreuzbetgib.37.88 X 
Stibtl, «L, MW21 Jomuftt. 6 X 
©eiiet, ®„ AW62 Skrttltr. 2. 
S.'ibtl 16., S Vi 11 Trobbtettutzr. 90 X 
öeitiil, ti., -N W 87 (UotztoiD»t?ttt.81X 
Stibei O- N01B Höchut Sb. 6. 
stibtl 4 Ko. O- ULU Rtantinttei 
llifl« 63 X 
Stideuiranz, I- 027 Atautfb. 88 X 
Still«, 0. MOlti SBafjmcronitt. 84. 
Stilett, <L, 017 Mühlenitr. 66. 
«eitert, Luise M 66 Striftltr 2. 
SeiRttt I8g„ 0112 lraoeftt. 8 X 
Seilttit, fl- N6ti Pupptlaüt« 45. 
Seilet, Chiillinu, SO 65 Mariendutgtr 
«trotzt 40 X 
Seilet, P- 8033 Sotauet Sb. 22. 
Seuet,ül(attJ)a,814 <tleianbnntuittS6. 
seiinttt,>itn»a.0112Lchatiu»el>etitt.47X 
Seipotl, <£., ü 6ä Schoichauitiüllet 163 
»rlring, Ämia, X.iti SrHerur. 11 X 
Seilet, I., N W 67 AU-Moabti 60. 
eeitelmann, lid- C64 Linteuftt, 195 X 
sitoDlrt, Ä., N 20 Prinzeluül« 
Stlchow, R- 814 Uiiinzcnm 62 X 
Seilt, Herm,, SW 61 Lempelhoftr U;«i 
Stt. lu I. 
SeOenttn, Lull«, W36 Flottwtllltt. 14. 
Setof, ,7- N W5 StHtlet Sb. 48.. 
Sesuaitt, Ft- 8 W11 Uudtnooldet 6b. 
litt. 11. 
Semmln; P- 626 Modi stt. 17 X 
6tn|. «- Ü68 »oriiiet Sb. 12 X 
Sengbrnch, it, X W 6 Outzooftt. 139. 
Stniiet, O- 11056 RutilAe 6b. 16 
Stn6, Emma, N 0 43 Ntut Königftr 47 X 
Seppell, C-k066 MatitnburgttSttL 
sepptlt. P., 054 Neu« Schünhliuiti 
S»aßt 18 T 
Serowla, fl- 017 Bm SchlefischttBah»- 
Hot 4 X 
Setomta, Riota, 017 Wadaiftr. 10. 
Selventin, 8., M18 WttlfeuHiigtwt 
Strabt 80. 
Stumt, C.. OSiÄönigtbngo Sb. 9. 
seydhold. 6., W60 taunttzienftt. 7 
»Sich mrn, «i, V> 67 »itoofb. 108 T. 
SitbttL Ä, b6H Hastuhtide 10. 11 X 
Sitbert, F-S89 fitnoonm Sb. 1—7. 
Sitdtri. P- W10 ßomtliulftL 4b X 
'Siechen, 
W8, BeBtenItmfct 23. 24 X 3b 4361 
«. W 8, Potibomet Platz 8 X fttf. 969U. 
Sitltti, SSUsl., ifOlB siisaLtthstr. 38. 
Sitgtl, F.. N68 iietfloroltt. 66. 
Siegciiit, Sing., N 68 IBItimfb. 29 X 
Siegelt, B- 027 Süstfillulltt. 9. 
Liegert. P- t>89 8m Stotbhoftn 6 X 
•äif .munb, 0- 084 Xllsitet Sb. 88 
Siegmaud, P- N 87 SionSfiribttt. 4i. 
Siegwarlh, fl., N20 Stettinei Sb. 89. 
SltmlallotoSII, Buttzon, W u2 Luther* 
lirofce 19b X 
Slemim, Berita, SW47 Bortfib. 9. 
Sirptrt. 6, WoO Nachodstt. 27 
Sietziack, S„ 017 Sübetlooifet tb. 10 
Sitottl, 0112 Sdjrtltierftt. 28. 
Sietwrt, *, NW87 »eufltlftt. « 
Sbmtt, M- NO ISViFianifurtnCto 
DU. 41. 42 X 
Eiteret «- ÖM UtBonfk. 109 t 
BliottiA, 0113 6chanmitbtrfli.il. 
titwrt, Stt- *1WZL Äaiidtlltr. 81. 
Stggtlg., SüläiU.Ftmillurtu 66t. 1 
Slgnumt, SB. 861 Dlüchttftr. 87«. 
SllbftllerR, Zmm, M)66 tUgleitr.21, 
i'iüatf, Ifc, NW62 eU-dHoatit 121X 
Simdorn, Paulitit, AOiB Pitnzlaiut 
aOtt 27. 
Sunle, 6., 0112 Franlsurter 8Utt 60. 
Simon, (Sag- N 20 6ttUmtr6b.l7X 
Simon, Aug- 869 UiüRmaiinm. 17. 
Simon, <£., 8016 Michaelktchplatz 18 
Simon, S„ 8W 47 yortfstr. 6d. 
Simon, Htinrich, H 20 Hochftr. 48 X 
oimon, £).. H 81 ®rmm|tt. 40. 
äimond, 8- ÜWUT Leoetzowstr. 23. 
Smgtt, O- S24 ümitnfb. 188. 
St«, »L. NW BJ LLneoutger Sb. 2. 
Slierla, llitotte. nU 16 sidalbettitt. 40 
Slouel, 8- .NllB SDinenitt H 
äioia. F- Frau, NU 66 @rel|S»al6«r 
Strafe 81 X 
Slntion, ®„ 814 Sleue Jalobltr. 6 X 
Slifto, g„ K 58 ShintfetBt. ü. 
Smolla.8., 0112 ,,tanlfiuut 210 te282. 
eraptta, 017 Sadai|ti. 11 X 
0 Smilde, SL, 017 jtepueuftr. 68. 
6obxndtt SL, MW21 itiitiomlb. 6. 
-obaneii, 3, ü W 21 Emdtnet Str 16. 
@obiechom£li,S„ 0 2 & tralnuti s. 12. 
oobolliir-l£l)atl„SW2H ILhamissop,atz2. 
Boiiel, j.,8U26 SletchenbetgetStt. lf-3. 
Sotoloni6Ii,S-Od4 ÄomgilergttSb-il. 
sollmaim, P- üili atigacr 6b ob. 
Sommei.ilua-N 31 cchroeoitr 6ttJ6e T. 
— ÜUiguil, 8036 ÜBienet Sb. 26. 
— S., di 65 Uenlet 6b. 69. 
— Frieda, A89 Lorsstr 16 X 
, W86 i|lo:8daiuet Sb. 47 X 
„ i|„ K 4 SttgitL iO. 
— Willi, IsOlB Hiirdjoojtt. 3 4. 
Sommenelb, F- b03d PüLleriir. 89 
«ornnitistld.H, H043^ietzmannstt. 14. 
45ommti|tld, tft- W Bittoiienib 1213 I 
Souimerit-d, !!>>., N113 UuitbqetSb.t'9 
»onberhoff. X\S 67 KUt«£KoabU 43 
Sominteerg, Lh- ti 118 JSlauditt. 10 
eotgatz, ,7.. > 21 Ifcmbenei Stt. 6ti 
Sorgag SB, 0112 üilumentiialfb. 18. 
--oultU,«uguit«,0 14 EttOomoBufttÄl. 
Spaljn», P- C2a ftaifetiit. 10. 
spann, W- 017 Madaisit. ti. 
Lpanutr, 8L 0112 8 abritt Step 
St» atzt 2. 
Spoeio 6- HO 18 gtielenftt 87. 
Spat 1, 6- t 2 Postitt. 2ua X 
sptcht. «. 8W48 PuiitcraeiftL 11 X 
Special-AusschanM im Spaten 
Smtl Sdjmibt, 
W 8, Fiiedrichstrabt 17^ X Zb. 6792 
Spei, 5,8WU Sdjinei ctgttSb. 19aX 
speer, 18., 027 IStüntt titj 18 T. 
Sfitim, H., U BU ttbrreajQlbtr Etr. 30.31 
Spenlt, P., b\V29 tSntistnauia. 80 T. 
Der.ich, 3- Ut) 18 (>innirnooldtr SbJ 
aperling, 1- W67 itinlomltr. 63. 
Sperling, li„ 0112 Sonniaflstt. 1 X 
Sptrlmg, F- NW87 ("oijtoro?tgftr. 2- 
Sottling, Ftitdt», 034 Siiitdeiraxj 41 
Sptthng, Mathilde, 62 Sttdet|it. b. 
Sptrlmg, St.. 02 An 6cr Sudieriiuite 1 >. 
Lpezial-AuLlchani bet D>timmidt» 
tttttofStmttrei.,8iun5irilfnaüloo • 
Detonom Paul Äoiinet, W 36 Pst*- 
bamet Sb. 46 X 
Sputet, P- 8016 SäptniiStt 6b. 71a 
Spit6, SL. SO 83 llöpenidtt Sb 10 
Spittler. SL, Frau. 625 Sltdwnflt. 
Etadtbahnh. Äleianbetplng. 
EpltUstdtzet, B- 8036 storfterStr 68 
6plUt(b6tt,0- 017 flJlattgrafendamm 
Rt 26. 
Sporn, Marie, N4 BHaufiteftt. 117. 
‘Spree-Zelt, 
Alfred Oepslekl, 
NW40jiiiHoidSagnet-6tLluX6anfoB3 
auch Saalbeiitztr. "dk 
Spreng«, 8,017MünchrLergetEb27. 
SprtngtrMugufttAO386talitzet6bS0 
Epttnfltt, C- UW21 ititeloolti 25 X 
Sprenget, it, 869 Urbmiltr. 187*. 
Sprenget C., SO66 tttgteitt. 88. 
Sprenger, P., 0112 Heflcftr. 1. 
Spring, ®, W 36 Lützowlb. 99. 
Spring«, 8mto,W b6 ettgiiier 6b. 70. 
Sptingfi.ZiiQ, K LuiewoutyttSbL 
Spnnget, Aug., N20 Ottbftt. 7. 
Springet. F,b59ttollbiifier®orom 101. 
Springer,«, 034 Sbatzmimnlb. 4 
Sprung, 8- NO '8 ltiebeiftr. 4. 
Spruch, 8L.S 14 £lanichrti6erfir. 12a. 
«-PÜHler,R- 0112 ktoi>ptmz»'»itt 16. 
StaaS^ Ä, W8 Mohrenstr. 68 X 
Steel, H., N 39 (Brenzfb 2 
Stäche !ti- W80 SioOcttborfftr. 42. 
stachowiat, I.. 027 SRnrtulltr. fla 
6l4ffl«t, s, N 20 Ponfitt. 66 X 
Stahl, CLt.018 (Br.Rtanlf urter tb.77. 
Stahl, <t- S61 t9ergmonnstr. 67. 
Stahl. M. 026 8leivnbeiftr.S9.4a 
6lebt, JJW 87 Crrtmulftr. 8. 
Sladlbeto.Htd»ig,626 Lmjddnigtgte- 
ben 8 X 
Stah lber«,Ma«a,lll9AriedrichLguiqt 
9ir. 26. 
Stich thut, ffitnefttw, 017 9faibalfb.t4X 
Stehllapt. fl_ Ü24 «lsinet Sb. 68. 
Eioyil, ®., iN"W6 OuigoBltl. 138. 
SiaHiäe.4}edi, >1W 87 Sntuigtnfa. 72. 
Slalldwim, 8L W35 FiourntUfti. 16. 
Glömmet, H- 02 Stau Promenade 8 t 
Stunbleft P- U 87 ÜHmntt Sb. 72. 
Stange, A., A’W6 Siotienltt. 16. 
ctmigobt, ft- bOSU Megittger 6b. 8. 
etonlo, IL, N 89 Kegtiei tsb. 89 X 
SiarPati, ffl., » W2i Stromftr. SO. 
ztatd, E- 034 Warschauer Stt. BO. 
Statt, %., 017 (üofeleriu. 10. 11. 
eiert, M., iN31 Puibuff« Stt. 14. 
£5türft, F., 869 Tampheusentzt. 6. 
Btaioaatbifi, Di. W^U »lt»Uii$|ti^l X 
Storoeti, 8L, 017 Itoppenfb \ji. 
etaroft, te, 8033 Lchlesi die 6b. 6. 
SlotzroriH, C- 626 SÜiiijftt. 1 X 
Siemoio, G, N 1.6 Steffi luL 
Sittfel, ttkt, 0112 Vteriac. 16. 
Stedotmn, I., C64 Gotmamiltt.10.il. 
oteebr. St, 02 LaiierÄtlheim-Stt-bl X 
eJeflm, 6, hSti ^ochaiciUEtlir. 29. 
Steilen, ti., N 3a Sdjaruijorstta. 16. 
Stcjfta, $t„ N Bö SmiUiit. >6 
ötttten, R J«'018 lit ‘uftt Stt. 10 11X 
5\fsen4,S.,NOl82tmb6bcrflcdllliel60 
Eitsste». 1? 20 SBrltzentt Sb. 4 X 
c leget, H- 017 Lange Str 4u. 
5lt.,tau, O- C'Ji) UL fiurftt. 6. 
«tehltt & lio., Heinrich, W ti Sehten» 
iiiofje 55—57 T. 
«lein, >»nna, NW62 Äli-Moabit 14 X 
— Slug, W 60 Passautr Sb 36. 
— Jö- M JUtraeutr Str. 47b T. 
— E- W10 ,Ttitirirn Wiche iw £tr. 18 X 
— H., Ol Sln der Fifcheibutde 4 X 
— Steril, 661 tBaeroelblb. 61 
— Ctio, is 4 Jnvelidtniit 156 X 
— Üiitld. 842 äultoffler Sb. L 2 X 
Stcinadct, iil„JS01o LandSderger Sb. 
ilti. 107. 
Steindcrg, A., N056 MenfteinoStL28. 
Sttmbetfl, @, 8\\4i £inl'toi»|ir.25 T 
etemooni,6nram M186totpuqc@ti2. 
-lemdc, 11, ^.6 Slazortitimtilti MX 
Stemetft, F„ tiU3b tilraeeftr. 1L 
cleiiier, F., C'2 Äeue „tiednchltt. 1. 
öttmttl, JO- "W8 fttaiisennt 64. 
Sltmrrl, 51, S W 87 ätufitlitr. 72 
ättinfetil, H- A W 2L Siechenowtr 
etrafee 05 I. 
Steraicl«, SL, 0112 Weichselstt 27. 
Steinhaus, SL, bB9 ISnnmiitt. 17. 
Sl«imou|,ä ,8 V1 68 Ommenitt. 109 X 
Sltmi off, m.. 6^5 iUetaiidaftt. 60 X 
Sieinuke, Marie K31tbetnouei@tr.84. 
stein g <£trtl,til4 tlleionbrineiistt 3tiX 
Steinig, W. Giifnisttiiiiltielra-Str llX 
Stemle, t!Ub- ü \\ 6 Ouiyow!» 109 X 
Steinst, öug- -N W40 .'luoonitr 1 X 
Steinte,Slua ,MW21 öilhelmiljaDentt 
Sttetze '£> 
Steinte, li., >164 Bctitonenftt. 24 X 
Stcinle H..8 lli)eniaueiSb.47uX 
siemle O, böj Schonlemftt. W 
-teinlopt,3Rortl|n,8U363BitntiStL64. 
<£ leitet, 6.. Vi 58 JSgetltt. iB X 
Steiler N\' 40 alt-iiioo^il L X 
Steizet, 8W66 Alte Jelobiti. 16. 
äienipel, R. W6 Stephnnnt. 80. X 
Siengett, ti.. ^ 24 ttlldflct Sb 1,6 X 
Stente, I t-04ü liiltraur. 
vienzel, i)„ JM Ij6 MuIIrr a. 31. 
öienzd 'JL, -\ 20 Schwebenur 18 X 
Stenjel, P- bß» Bopp'it. 6 X 
Stephan. St- N J4 ^ritiinihfb. 126. 
lz„ N20 Pontftr 38 
Ä, V\ 6rt Ütitl Helmut. 64 X 
0112 «traplonta. 27. 
— lind, VV30 Batbetoffaib. 1 X 
— HJinrita, b 14 Sruallirnillr. 3. 
Sttoputnl. tfL, 3016 üngtlafer 2a X 
SleiÖ. 6., ts 68 Sonnenbiöger Sb. 10. 
Sitrjtug, 6., JS 39, Senratt 18. 
Steiibte, I. ^24 Elfifiet Stt 87 X 
Stich«, 6,, 0112, SBUmntplotz U X " 
Tliehlau Otto. Cl« c^tttetnurrft 11 1. 
Suelet, F- t> 89 jScut vochllr. 82-84. 
atitlo, &, 084 dtommlentt 6b 31 X 
Stltn, 95., >055, lüreitioalbu Stt. 6. 
5 itpetL Marie, 019 Sprtefb. ti. 
Stilleu«. 40- 1)54 Lmltnfb. 205. 
Stillet «Btttntb, 017 Stünthtletfl« 
Straße 27. 
Slillrr, Matche. JTW87 fflU-ngetufet L 
Sliilich, CS Sriidetftt. 39. 
stöbet, H, U112 Cberste. 14 X 
Sind. li- r>048 (KoBnoofb 29. X 
Slorffiich, D- t 19, Jhitut. 46 46 X 
Stoll, Ä- K 39 Norbmer 6 X 
Stoll, U„ N 31 6mnemün6etSb.81 X 
EiOlle. H- Ü89 «tritUlib. BO. 
SloCbera, P.,0112ftnoirpromttmbt2X 
Stout, 8. bOl6 Mickeeitirchiit. 80. 
Siolle, 0» N Sm ffieruhillt. 81 X 
Stolpe, (L, 017 ©tmlmttt SMti 174. 
«loljenbetg Itollle, b 14 Sie«« JatoS- 
Itrafie 17. 
Siolzcnbetger.S., N 89, $ot}enftt.48 X 
Stolzenburg, B„ 8V68Limmetftr.47 X 
Siotzmenn SL Frau, d> 4 Schwer, !»pff> 
fnäie 20. 
6totlef„ F- 8038 SRanttufftUb. ^6. 
SSrmtiH., 8W47 Wartenbmsfb. 1L 
8<U$wdI$nmg! 4«e3mttmgeetltgli6, !■ Fmtspnchmlchü^
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.