Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1919 (Public Domain)

t» «irfrry rtaaa n^mvrr « is&a 
-HsB 
IV. Xtu 
Eier 
90 — 
Eise» (Bruch.) 
Cuii, tBIIiAn, N 58 TchSnhauser «D« 
rtc. 120 T. 
Htopper, I., N W23 ftlinlburget Sti20. 
II« 14 3, NNT21 Sanl-elftr. 4.1 X 
«eich, 3„ 3083 örangeltir. 86. 
SUiSmann L 6o.,S.,W röVäfomlti.lS T. 
Ägmtut- u. Äomaitllionlgelihlft. 
Utob, st.. 8033 Oppelnet tob. 18. T 
Hinget, Säte. N 31 Slomlerftt 18 X 
Bofen, M.. SO 2t abalbtilflL 81 X 
Stofenbiun. B.. 0112 Holteistt. 20 .T 
Äotwtbaum Heinrich, C2$tttg|tt.26. T 
Sl^mfrib, Sieraann, NWS Blllnad« 
Stiatze 98 T. 
Metdarttn, 6a6, NW82 Hjomafiul 
strotzt 19 T 
HolmtSal, N 81 SemaaezSb. 111X 
koiaiBajjrr, 6., SO 10 H6atbertih.67. 
stiller, 0i«inunb. N 81 Khelnlberger 
«ta6i» T. 
ftuCin,»«cl>, (36 LandlbirgerLiLTV X 
Carl Rutsch, 
gT^Til nb e t 18 7 8, 
Altrenoemiertes Versandhaus, 
524. vrltllerie» ratze 8J 
[Jcülrr.Is: ’Jlooblt 0764.8705. 
@alp«et, !8«ia,NUIfc'CalilabentiLü2T. 
Gchccr, I., O 34 'HJarfrfjatiec Str. 5 X 
€M«Mino»r, 6., 034 Qllhelni Stolz«' 
•»tl 80 X 
». •.. S036 Rotster StL S X 
S*mmd,ü.,N WB2 Xbomoilul )tr. 14 X 
Qttiir.mil, S„ .S59 (StaeieltL 78 X 
•*et«tlin«, 9., N 31 Streiter StL"n. 
■*(., N W 87 Äaldstt. B T 
•chneetaum, Martha, 859D>effenbach- 
fcaee 96. 
Schnerowtz H., 0112 Neue Bahnho'- 
featse 8 T. 
Schulz »Nil, C64 »1. BuguMtt. 11. 
»chulze, £■• N MH spairftr. 16 
3d»arj|le*m, G., S \\ 61 äeltooer Str 
31r. tu X 
9*m|k, 91, 0.14 ZHfitn Gtr. 13. 
•eMbodj, Sera. 034 8ubinerSfc23T. 
• *t(*,S. b.Ol8Strmilbtrger@II.24X 
flpnn«*. N043 31nie *BimVtt. 81X 
•eur. 37 Re*ib«flmK»tr31 X 
•twnKt. ».. N54 ;•'«() bentdet StL 13 T. 
Slwnbai4,$.,W50 augfburget@tt.42X 
•t«nilti«tn,*&., SO 83 ötongilftt.64 T 
Sticnf jufc, Clara, SO 28 Mariannen- 
imge 86. 
l»nn»itau»i. Ubraham, N68Itt#4om> 
ktale 16. X 
$«inm6oue,*.,SO 2tt86elbertftL80 X 
legt, 8., N 37 Sticrm« Stt 66. 
2#»'. Stop., N 37 Echo edier 66. 81. 
XVvKt, S.. 034 tfoitbannliL 26. 
11 e* eran, Joachim. C64 HipSftL 11 T 
Carl Vollmann, 
SOI«, «ch»ib!,L 81 Tel. äSpl 4414. 
*«<«I*L e, N 64 $eteran«nftL2ST. 
>,Iach. K 63 5Daiutger Str 81. T. 
Malet. fi„ WB Seltewtt. 28. X 
Swible,«., N87f^rttbeflinetStr 86. X 
Mein, £*o. N 39, t orfitL 21 X 
Sutouer. 9i*a, N 24 ftuguflftt. 70. 
•liier. St, WHO öoljfrt. 26 X 
■«tz. MW52 Seidarbckr. 9. 
Sbte 4 Roi*il«g oomoU $L Iaioblul 
* Gihn«, 02 Hi bet Spanbaaer 
*»*<e 1J X 
8mg, N-. N 65 Utitelst Stt. 23 X 
nobel 12. SO43 Lanitmllr. 38. X 
8uln, S19 Neu. Hochsli. 13 t 
Storch, 3v h028 Mlmicalllr. 6 I I----L UIH««!,«« 
nmui, st. Wto iNumbutger Gtt. ixl Joseph Hillesum, 
Iltlonlt, 8„ NOlä 'SaSmonnltt. 8>i. Ein- unb SluCfuDt, 
Serftlnblg, ÖlteeL N37 tllljeinliergei SW7, Unter bin Linde» 61 66 
Sttafec 14. 
Werner, I.. 084 Sbntqfti. 18 X 
Wisch, 8, N66 Hmflerbam« Str. 16. 
SitltnlH. 0., !i4Tch»>aryIopsistr.l7 X 
Satfer, «L, SW29 gofiener Str. ia 
c) £lnfuhrg$*ch. 
Hier ant«, Or„.SW68Sbatiottenfti.77T. 
Ballan Im unb Export, ö.m b.H., 018 
Wallllr. 25 X 
Strllnet Slet'3mport> unb üipott-®«' 
lelllchost Qolet Sellnget & So, 017 
MLhIenftr. 61-6s T. 
Berliner 
Eler-EIikiifsgenaitensehift 
B. G. m. b. H., 
0 64, Alt« Tchinboirler Strafe 64. 
»midier, M. NW23«lopfto(fftr.30X 
tiert, 2, W 8 Ataiilrnfti. 76 X 
Ocnnj, A. N 2U USrinllinlfrSfr. 14 X 
tieot), 3, HW 21 $ortmunber@tt. 13X 
L. Nagoschiner, 
C64, Rlii Schc ifiau'tt LIraßr M T. 
Ovum-Import-Gesellschaft, 
Sohlneberg. HauptitraBe 18 
6 Elwolß, Eigelb, VolleL G 
5ierolt|i8,C.,N 87 WechenburgerStrLZI. 
Bai 027 SchlOtogftt. 12 X 
BoSel, Je, N24 Jhaulniifftr 11 X 
d) Vertreter 
Otschi-»r,M.^ 87 Xrmpltntr Str.8.9,X 
») Kommissionsgeseh. 
Frommer, L» 064 Lmienllr. 213 T. 
.'lubin, N W2d HoIIteiner Uftt 18 X 
Wi?td«m, @eBt. C2, 4)utglti 29 X 
ZeL fienlrum 11016, 11017. 
Georg Jaooby & Co. 
KooineniUtgosellaoheft, 
Wllmeridort, HomOurger Str. 4 
Tel. UhlMd 6816. 
Export Import 
Blnfttkrgrcsohäite. 
6) Kleinhandlungtn 
■Dl R, 0 112 'CroJIauet Stt 81. 
Bhi«, Vlmna, S" W,S$tenjIauet<lBe«187. 
Llennock, 8., 064 IBtenobletltt. 43. 
»Inilaum, Ran«, N 37 Wsenbur,,« 
•träfe« 14. 
B»ienet, »C NW87 Zwmglistt. 20. 
SiKtner. NH1 «iferitt. 64. 
^«4tnK, 3ba,S61 tempeli enenftr.lTX 
ftniHlmii. H.. S14 StaU!chre;6i:|tt.H6 
Slwchet, L., ti 37 ÜoOlnrr Stt. 1. 
Wtubnn, N 37 Meser Stt. 4 
#rfn&«ra,IR„084 SomfoteR«6ii9X 
Äanlen, 5t, NW87 Hohodft Str. 29. 
jiiefiflit. 8 , W 30iReueSint«rf«!btftr 21 
$rjfnann. Martda. Nli6 Dubenatbet 
etiat« 38. 
Hallet, fiL 017 SRüni)e6erget@b.iSX 
Äoi, P, N 5S Sontianfit. 20. 
fllipitftn, 6„ N 37 BitibeHtnei $Il26 
»toll, 026, Äaherflt. 36 X 
i'onobotf. 6, N87 Kn'loraetStx 86T. 
Npschütz,I..ö64 AIIeLch!nba>lIerStr28. 
flio, <ä„ N 37 Schwebtet Stt. 1 T 
Margulie«, 0., >' a7 Snlnemünbei 
,®iraS« 18 X 
SReifttt, 7t., N34.Ä1. Hamburger StL 12 
ISänj. J7„ \ 5H lüjchmr 61t. 6. 
V,l,. Ümalie, 017. »rOner Dea 48. 
Trollt, 3, >20 SchwebenOt. 18 X 
Ringet, Stv 664 Ölte Schtnhaiijer 
Birafce M X 
Schiffer Slltl, 8W29 S!ofil*(tt N X 
Schneid!, 31 0112 SftatnaiebetlH 46. 
Seilnget, 4)_ W 16 UllanbftL 151 X 
Spita. S, HO 31 ®6tfl«tftt. 17 X 
Stern, 3-, 5 87 Thörinn Str. 16. 
Jlcibition.iloebu. WSlibatlouenlti.66 
Arnholb, flatbeig 4 So., N W7 Unter 
b» Linden 75 X ^mpori p. Qbina. 
faate, Rt. Jp„ SW11 stieinbeetenftt. 5. 
l'aroti oultit A Liberi <9 m b 
W 8ö Ediinrbtrger Ulet 26 X 3116). 
Nr. 12U a_121 
Geo C. Baumert & Co., 
N W7, Mtttellir. 2.1 t 8»e. 4140. 
Begäs & Co. 8, m. b. H., 
W16, flatteren«« 21o X Ublanb 7353 
6m» und fliilfubt bor Waren. 
Hanbelm Sfis»ern*u.Aittinprobult., 
9 Moljeliea unb Stahl, A 
Sets, QatI, Ü8ilmtr»b|., Rolbanntnftr 8 
(Po» Halenlee) X Ptzb. 11'/6. Bat. 
u ifhtfuht nach u. au» XSrtei. 
Aiichnit.V SL.W808telflngeiStt.6X 
ifanert A $»„ SS. W8 ßinfiit. 8 X 
Burchatd, L, NW 7 bleue Dilhelmstr. 
31t. 12-14 X 
Bosch, !?. Kuguft, NW52 SinfBtrrget 
Straße 1 XSR». 786L 
STemMnlh 4 $0. 3. £24 Otanlts* 
butgei Stt. 91 X 
Deulsch-Smenlanisch« Hand,II. Som- 
pagnte m.b. H. W68 ISnunht. 4 T 
D«utich-Xütlt!ch» Handel»g«|«llicha!l 
Soli 4 lio-, Vi’9 vidiboraftt. 6 X 
Deutsch ukrainische« Import- a. lirpoii- 
tiefchilt fiellt IlntimlH, N 24 
yinlenstL 146 T. 
Teutsche Import- unb StPoit-Qefesl- 
schast, Schulj-i'mifrmeiet «8, m. b. H., 
084 9!emeler€ttü4X Import von ae- 
saljeam Slnbeibürmen, Schall- 
tirmea u getroänetra Satten. 
Öbetl 4 $»., 9, m. b. H„ fimelgniebet- 
laffung, NW7 ToteHrenlti. 68 X 
8lPort BIUf»g«l«Bli$aftNW7gri«lrid)- 
fttaj, 166 T. 8h. 10986. 
Elport - Import Citat lohn, Wb 
Leipzig,r Str. 9d X 
SiPoit A Import H, W67 
v'älooflt. 64 X 
fctchlanb. 0 44., N89 drrlchtsh.23 X 
ijtetlil 4 (fatftml, SW 48 Wllbeim- 
(ttake 10« X Zkt. 6191 Kolptobufi« 
I^riebioendet 4 Otioen, W 60 Hanle- 
strafe* 21 T. üt)lb. 1668. Import 
u ffipotL 
Stf.lod unb Wild SinFuit SrleUfchoh 
r. b NW7 Rrn'.Selbendämmlai 
»laß 4 ««„ I.. W57 'SaDaHtt. B X 
liolbliftn 4 So. S, 02 v«tH|tgei|t» 
strahl S. 6 X 
Sotiichalk r«. 8. 8. üottlitell) E. 
SW 48 fttiebrichftt 82 T.WpI 8836. 
hatbt 4 ®«, 0 19 Hni«tmaflerftt. 7 X 
C'Qumann, 0. 02 Vutgltt. 26 T. 
fieni«, Hinrtz. 027 $lt(foiftt. 4 T 
Hertz, 8, W8 KronenftL 71 T. 
stamennarai, I„ W 8 Behteniir. 27 X 
Paul Keue & Co., 
W8, Rtiebiichltt. 166 T. gtt. 66.(8«. 8887. 
Import — tftport — lingtol. 
Äolonialpiobutte 8. m. b. B42 
ftflruenfti. 18 X 
flintg, starl, W 8 Äanonierftt. 1 T 
stralo, Iarquel. W 86 tßotlbamei 
Strafjc 1211 X 
Äirg&So., W308ift0rlaSuife-^!a|4T. 
Rrulfat » (In., 3, 8W68 Friedrich. 
strotze 210 X 
Wilfmfiein, Ü..SW43 Friedtlch»r,22SX 
sorbische liln- u. Huliuhrge". m, b. H., 
W60 Anlbachet Stt. 16 T. 
Oppenheimet, J„ ö W 61 Plonu'»88 X 
Ctterliebi v-WSSfotlbamer @6.1087 
$al|net 4 (’o„ lr„ W 30 Verchtel 
oabemt StL 1 X Sllbt. 8618 
Plaut 4 So., 8W68 Qhailcttinfii. 77, 
X Ztr. 4345. 
Prvbuklen - Import» «. Siport > Tom 
pognie, 18. m. b. H., C19 tiertiaubti» 
Kratze 23 X 
Äipet, Wildelm, NW7 Unter bin LIn> 
bin 89 X 
Roth 4 Schreiber, W66 SReuetllt.lS 14X 
tiunge, öbalbert 8. SO 16 Michael 
kirchftt. 16 X 
Scheibe 4 Co., 842 Prinz elstnneud. 16X 
Zchoiz, Io'ef, 0 2 Butgstt. 29 t 
W. Sedlatzek, 
Vi’8, Leipziger Strotze 108 . 
X^tt.l 14 34.3-1X Ualb. fib28 nach 4 Um 
(BK (Commerz, u. $tlc.'St.. ZepLAB. 
Staubt 4 So. W9 Subopefter Stt 61 
F.Stoldinger senior & Co., 
3W47, Ärotzdeerenstr. 61 Xgzn.6w88. 
Sletubetg, Haderlanb, Hecht 4 So., 
>043 meljeibictfli. 1—4. 
2toIz 4 <ko.,H> N W 7 Unter den Linien 
9k. 66 X 
Xalbot. Romain, S 42 öafferterftr. 46 X 
Itofit el Baqbabl, 0 2 Burgstt. Bitle. 
Union fftporl unb Smpottbonbellfle'efl- 
Ichlist n.b.H, WB Scheliingllt 13X 
Steh unb Fleilch Smlubt Bereinigung 
®.m.bC»,N^7 An- ffietbenbammla. 
oaa Eitel, SommtiRonl-Seschlft für 
3mport 4 fitport. 3ultul, WSSelp. 
zig er Str. 101 - 102 T. 
Bogt 4 V ie.,S.,HW6a f?riebrf$ftr.210X 
Sinter, 3. (L,W'9 Poilbomet Stt. 185 X 
tifolpe 4 Co, I H> W 50 fiut,it(ua. 
bann 16 X StelnpL 8977. 
.•jlaiBirmann, Sugn. W8 Ftiebrtch. 
Kratze 62 t 
Ret»SoRleroniglal-iil«ic8f68fl.S?le6et' 
lege iBftlla, SO 18 tRungeftc. 18a 
X Mpl. 6S8 a. 687, 
Blnkoohgeiäfl« 
Ronfenenbiihlen u. (Besitz«, 
Einleg:ecohlen- 
fabriken. 
Blagomaohte Friloht« 
|. Fricht« unb ®tmäk 
Eingemacht«. 
[" Elnkoohfcpparat«. ^ 
J. A. Joha Aktlan-Baallictilft, 
Hweigniedetiaffung mit Zuthilungl- 
«au« unb Saget Sttlta 814, Bai- 
irtotze 66 X Mori»pIa< 13197. 
Johns 
„Volldampf" 
EinKoch-Apparate 
Slaomhia» 1» Erfurt-llTingibotem. 
-liebet, 6me Deutlche-öchvomm. 
Spezlallilten>fliebttt 6028 Tlalitzer 
Strotz« 84 X 
F. A. Becker & Comp, 
m *3* Hygea. -K| 
W57, iBotlbam« StL 66 XÄtf.4661 
SpcztalfaSrit fonltlrtt Schuheinlagen 
Sliioenfel», 3, «055 rtaaieftt. 17 X 
Tlaltikul-Schuheiniagen ftart 3aIob. 
(ohn, 054 9lcut Lchinhaaset Stt. 2 X 
L.Jacobius &SöhneNchfl, 
O. m. b. H.. 
N4, Deig ftrotzeSl 86 X Norden 1011 
Jacobs, Selma, N W 23 Sechste. 9 X 
itlemm, ®„ 3016 üleanbttftL 4 T. Mpl. 
Nr. 11748. Temperier Einlegesohlen 
ftabttl D. 9t. ffl. m. 
Selmann, Schuhwaren en grol-'JlPott, 
Hrintich, K016 ®L 0ltatlffutttt®tL 
StL 70 X 
Slaatz, 8W68 Alte IafoBsti 109 X 
Phoenix-Sohlen. 
Sagnet, 8L, NW 6 Stcnbaln Stt 21. 
äSaschb. Schwamm-Schweltzfohlea. 
L 
Eisbahnen. 
Deutiche epottpla|gi)ell|6aft m. 
W 5j tautnilenitL » X 
b.H. 
^ Elfen (Brach-), 
jleinholiljlbe»Oii. 
[Alteisen, Metalle,| 
Olasbrocken 
017. Mühlenstr. 41 I. 
Tel. KUnlgitadt 8818 u. 8816 
Abiet juu.3.. 9 yotlPam« Stt. 4 
X Uz». 7134 -. 7135 
Leo Alterthum, 
80 1>>, Echartbltratz« 9 
Fetnlptecher: SRonulatz 16418. 
Snlauf Don SliiaSabfallta. Alteisen, 
maschinell«» Anlagen aller Art. 
äpt M» NW62 Ufineburget StL 26 X 
Friedrich Arendt, 
\J14Unbrrg, Tatdorf« 6tt 82 T. 8079. 
Änrch« unb 9tu|ii(nt sowie Metalle 
Alfred Borth, 
N018, Cotheniuistr. 4a 
Tel. Alsxandw 1117. 
Eisen-, 
Maschinen- 
Handlung 
Spezialgeschäft für 
Demontagen 
und Transporte 
•owl« 
Umzöge ganzer Fabriken 
und maschineller 
Anlagen. 
H. Barlh, 
Berlin-Liohtenberg, 
-*■ WelSemeer Weg TS-S* 
(Poet Wilhelmtberg) 
S3C ToL Uchttnber* 7H -£l 
Alteisen, Mitilli, lliiihlmi. 
SpulalnachUt fflr Aakaaf md 
A.bbrnca BuichlmUef 
Verlelhang t. 
AoUpa. 
Heb«werkxang«o 
Edwin Benold, 
Berlin - Relulokeodort - Oet, 
Srit-Roedem-Ällee n 
Tei. Relnlckendort 29. 
Ai- end Vertief von Allelue, 
Metallen und Stahlseilen. 
Cirtholb, 0„ Lichlenbg., Hohenlchiii- 
6BB|t«et@l«.41 !PoftWilh«lmlbg.I X 
Ltozewlli, Iullannt 0112 Friedrich 
ftatl-StL 25 T. 
9iKbe,äR./N 58, SBettoalber ®tt.ll-lS 
Cohn & Borchardt, 
Aerlin-Lichtendeta. 
Rlttetgutftratze 47. 48 X tig.648, 
Sompart. H, N 68 StuBbenfammetltt 
flr. 10. T. 
Sompart. S!„ N 68 Opchenet StL 110 X 
iilsenhanbelig«|ell|chali m. d. 6., N W1 
Weue Lllhklmfti. 12—14 X 
Erich am Ende, 
Berlin-Weißen»*«, 
GehringstraOe 55-60 
—■ am Induetnebahahol = 
Tel. WelSemee 617 und 6*1 
Spaifalltftt: 
Kessel-e.MasehlnenabbrOohe 
iltilMB — Hitilla — Natzilias 
EitnbibBtekliBia — IshaetlTM 
ElnnbilnniiB. 
NO18 
Sralfmldir Str. t!0.1111.114 
Tel SOnlffstadt 1614 
Alteisen - Metalle 
Eisenbahnschienen 
Röhren, 
Ankauf und Abbruch 
maschineller Anlagen 
jeder Art 
Wilhelm Eutin, 
» SO, Behmetreße 1 
Tel. Norden 4758. 
Alteisen,Masch.,Metalle. 
Sptz. Abbrach muiblKtlirAnlign. 
I. Cttrg i 
027, Holzmarkteff. 6S T. AIbx. 4680. 
». Slastnapp, 8. 8016 Franzftr. 8. 
(Süntbic, 3- Nti6 ©riffelet StL 83 X 
vatldiet, R NO.,56, ^renzlattet ailee6L 
Hettmail», NO 66 @reilloalb«r 
Strafe« 118. 118 X SS« Krt geh. 
b. neue. 
Hltschierg 4 So, 8, MOB Sietfl« 
molb« Stt 166 X 
Ed. Hoepko, 
Iah. Alexander Hoepke, 
▲ltelien e. Metalle. 
Dabernatune ». Maaoblnee- 
und Keeeel-Abbrlehen, 
Bertla-Tempelbof. 
Neue BtraSe 9 T. fiDdrlna 11S1. 
10T.ZWI07 
Ketallf 
Untielsee 
tftortßxmjt *eegma»8lBlleaA Xe|e*«i*ml*4i
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.