Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

IV. *•« Blech« tt. Lackierw«ren 
- 44 — 
Blome« fKnnstblumcn) 
Bleob- u, 
Laoklerwaren. 
G. «. d. H. HBtlitsi««, Behnng 
fit 88 T. »11. 
Arthur Bauer & Co., 
8W48, BIltelmBtefii 87. 88 
Kttalptecher: NollnidorI «801—4804, 
Ernst Bauer Naohflg., 
Jxhadir Deal Hieaf«, 
BTW 68. ^oümonnhr. 18 T vipi 188. 
ktanzleft lackt,rt« Blech«. 
:,8W68«lttetftr.46 47T. 
, N018_eillabit6ftr. 64. T. 
Berliner bleohemballage 
Fabrik Gereon “'5!; 
„Gereon-Werke" 
—- gegründet 1878, »» >»» 
W*. mibinit 6ltafcf 88. 28 
tll $6«ob 8487, ftutiürft 9607. 
Bantfartig« Blech» nach ilomm ant) 
(•fiitnnt IfnlBfitlnt, auch Uobnbratfi. 
Gebr. Sing A. Q., 
Nürnberg’, 
l ,twc>Bim‘* Ä. n b. 6- «ochfit. 87. 
Brenn, H U.R., Sebr» b088 Reichen 
leg« S-r 65 T. 
Rudolf Bunk, 
jrts, echlnljaulcr SEtiti XSWn. »81 
.tnbufhrleßf 
»i« itbet €tar(f «nb Vlrchart. 
d&dwannffltik,% 
dberänX59, 
tbtt$user3)ammW0 
T»L Weriuplete 266. 
■techrohrleltungen. Ofenrohre, 
llmer. Kielen für Asehs, Kehlen, 
MUI um., gefilzt, genietet 
iindgeeekwellfl. 
Fnihili Atileogesillsehrit 
Tonn. Albert rrmnk, 
•elerteld I. 8«. 
Rttfietlngei: *• 
BW68, RltUrftraJi 63 X 
E. Kegler & Co. g. r. b. 
>W8>,8efl»-Mlance-Str^lXto|.8a86. 
: & «o, 8W68 «titeifr.76 I 
^ BlelgjaOerelenT 
söletlnbultriMllft. W(|. ooiei Jung t 
tlnWj, ßiilbng I, 6a. Stftti. «Dior 
Da»new>D, 8W68, tHIlutfu. 70 1 
i. L Carl Eokelt, 
Olllnlim tt. ftabitleal 
Blwi W6SL Öilt«at«igtla| 1 
 1>l~ Eteinpla, 6674.  
W. Holzapfel 4 Hllgers, 
8018. lipenlln 6ft 88a. T. 
■ttaomlatem - Rühmen nt 
Bltlguft jeder Bit 
Juhl <St Söhne, 
Licht,nb»ig, Brlnvaited-Ett 18.16 
(Beil Äimmillfcurg) X Licht,nbg 988. 
fiInI■ und 81■ »1«i 
>— tmrlchinrgert taja. —— 
A. Munzel & Co., 
Inhaber A. Hansel, 
8 42, BBaff*rtotitiafje 8 X KrL 1698. 
— titnn», Link- und Slngii&mi, — 
Rilnitft, 0, C64 ®r*naM»rHr. 31. 
Sei 8W68 5«ilntr|tr. 8a. 
r 
Blellöterelen. 
Oleiindustrie-Akt. Ges. 
eerm. Qwtg A Andlg, 8r,t6«rg L 6a. 
Srrtrttu: ®«oriTenmeli, 
SW 68, Rittrrftr. 70 X Bteritpl. 6880 
J. L. Carl Eokelt, 
Oeynleet u. SalrUanl, 
Bitoi W8£ B3ill»n6ng$la| 1 
— I«l.j6t*mplo0_6674. — 
3fbg, $age,8W 298toeif»ae»ft«.100X 
Bloi- n. Farbetlfte. 
A. Krefter, 
■ «ttaHnrgcStelSXWba. 9888.1811 
F. Kulecki & Co., 
*87, Boarlindn 6b. 80 X Rbn.8006. 
§el«!atioe von $ltlnB»6itn in allen 
> Blechen. ^— 
KeffenatHfiL — 
’ßiutmi G G CtanjniL 
•oag«, Reint-, 80 88 <ti|tn6a&BftT 11T. 
«»«tdors * Hochdiusin. bOsSSRoo*» 
Witte. 7-8 X akpL 8323 u. 8831 
Otto Müller 
Aktlenge» eile ohaft, 
•066kRilit«ab«tgnttLlO*X 
(an 1. Bptlt: Ljpenlck-Lerlln. 
Wx**7 Mt6tair‘n 
Vertreter. 
•totem, BL, 814 8U«ten6rteta|k. 77X 
A. 
ang 8-rldl.H. I.. 
c 
Bleichereien. 
6bristlnnDieri|iiu. 
etüaau t M, 
TipmiSer Ctiajl 87-89 X 83 i. 88 
Fr. Gebauer, 
Rettotltalsi». Sianlllnftiai-18 a22T 
8. Wolle, 
fit. 19-21 IRti.8786it.834S 
al tu Cachfin ■> 
c 
BlelfoUen. 
1 
Bleiindustrie-Akt Ges. 
leno. 8e»$ * ainMg, Rittirtg L 6a. 
JBittTiltt: Sears »aaneail». 
»W 68, KWetflr. 70 
Moritzpl. CMO 
Fabnken. 
W. Fader, 
W 8, 8M«6tichftrq6e 79 X 8». 6008. 
BltlttUt: H. f>ölt«il>8ff. 
Johann Faber 
LI,WS, ftaailoiimfa. a X 8t» 822. 
tfttellirm 8ibn6altn - Febril 
Koch. 6ibr« A tu., EflHalt Berlin. 
Füllblelstlfte 
BW18, ÄemBOTdantenflt. 18 X gtr. 
8028.8ioollaii6tiqiet ÄarHordegen 
Kur» Sttilgaledttio 
6W68 »-chftr. 6 
SRaltnA: Ho,e.,etL@i|, SW68 Linde» 
thafc« 108 _T 
Schwan-Bieistift-Fabrik 
8W19 Seufelemci Stt 68 X Alr. 6960. 
Vertreter. 
8mfi«6t6etl,S 14 aiiteairl3ta|h.76X 
Btrlt. (.3. 3. SIedbach, Regenlbura. 
8 «Ort, Btorj, S14 DretdenerStr.117X 
Oirtt tj8gie"iSlel|llfl|altU Sodann 
0To«lchiH, fllniberg. 
Koirl, St., W 8 Sbatlottrofit. 28. X 
Berti, dir LleiM-Fabrt. eann. 
3»6aim Relir 8. 8. Sitniirg. 
Eachtner.A., W 80 LchwLbiicheTtr.9X 
H. Rosenthal, 
BW47 Sr-hdeerenltraß« 7L X 
MitelmannAlo, 0r7H«lj»arktltr^4 
X *gH 
C. Herbert Torre 
SOII,Cipiilotirto, 
arrey i 
•M-I8T. 
Hpl.-UDJ 
Hydranlleeb gtioei 
13- lliltnn.it 
Blei- und 
Eianeplelwarea 
I, 6»UUoem. 
: 
Blelwsren. 
I. «. fllaa« a. BUlioarte 
] 
tll«ttabeftri«.aft 6e[. »oral gang t 
tStnlig, flfnibeta L 6a. 8erlt. #<oto 
Dannewl,. 8W68. Willnftt. 70 X 
J. L. Carl Eokelt, 
Onginliai «. goitUaal, 
86te: W83,Ottt«n6iigple| 1 
— I«L 6t«iiipla| 6674. — 
c 
BUtfiblelter. 
«VieageieMcha» SRtj 4 ®en«(t, 
etoa» n. leUgtattm-Setl«, 
Hig, Wentfliti.6 X 
lele 
66n«. 
Vjd. 8140- 8145. 
eiilmnann u-IianiUem, 8W47 Ikeaz 
bftjtti. 7 X Üjw. 8028 b. *=66. 
B.u.b.H,, 
IOP.2eughatetf.MXWpl.im7 # 
•Ul«, 
Blookfabrlkea 
Wr Flelaoher. 
(brich,0112CUblgH(.28X 
80 38 Dreldean 6tt. 8 X 
Xaver Kirohhoff, 
Berlln-Frledena«! 
Fe«rinitre8e 4 T. Melzbarg *148 
hperiallabrlll (gegr. 1881) für 
Blitzableiter • Änlegee 
Xesllhr. n. behlrdl. Tericbrilua 
e»t Oeraatl« d. Ltllaagillhiik. 
Oettreaeb. alt. Aal.». eaaest. App. 
SeblrdL «nplStchvinla Leitn- 
rrr. 4. BlItublelL - Ker.-Verbände 
1 trelse Tellew e. Itladerbaralai 
c 
Blei- a. Zlnnrohr. 
Bergmann & Franz Nachf. 
802<i fflaliiemgritt. 67 (leL Mol. 766). 
Bleiindustrie-Akt Ges. 
aom. Sang A illnllg, Rtelbetg L 6a, 
Bitlriter: L»«ra Danaewitz. 
a W 68, «litrrftr. 70 T. «oriyl. 6880 
Budde & Goehde.G.m.b.H. 
8*3 8ui|enaf«84_XW. 9837u. 9828. 
laltm, «S. H. 0. <S. o b. H., C2ft, 
Gasten 
«,randerstr 616a T.»pit.l42tt—14a8. 
Th. Drigalski, 
N018, Weberstraße 11 
X«L «inlgflalit 2621 a. 2623. 
Kemnitz & Uhlig, 
STO 48, Bei^Ssj^Z. 2058.2069. 
Mannesmann Röhrenlager 
JJW40, X&&.’8287—8289. 
Theodor Körner, 
ST 61, Xtaeptitefonjola XS|SJ177. 
Märkische Installation»- 
Gesellschaft, G. m. b. H 
8016, «daIdertftr67.Mrl. 106 80-83. 
Maschinen-u. Apparate 
Bau-Anstalt 
Fritz Kempt 
NW52, Alt-Moabit l33T.Mb.2tOD, 
Blltsebleltaranhgea aach d. neuestca 
Verstbrthea, aeUUreetle d. Leiten n- 
UMfkelt, PrBtong der Anlegen durch 
weideten Berlslonibeüatea. 
Emil Neitzel, 
Ben*»Rtie6raan, -ar>b>nyftratz» B 
S«L P»,i. 4884. 
■alffitning u. llnternedmung eea Bllt- 
aUetteianlaat« n bedirdl Setschriftui 
Emil Petzold, 
ITWea, Xiomafinlfti. 19 X M» 2144. 
9m t 
Bchlemminger. ü., 8(2 H)itichinn6tr82. 
A. Seefeldt & Co 
Iah. frtti Beellrer, 
314, SPtUbrnt 6tt.U7 T. 3H»L 19731. 
Herm. Ulfert, 
S118,etat!t«lmn®b.81 XSUin.6799 
■ Bpeslalltfct. — 
Snstav Hdoit 
Wernl&e, 
iah. M.Prandstätter, lig. 
ehern. KOnlgL HoQielerut, 
Berlin SWB7, 
Hibiburgeruler I T. Mb. RS8. 
Aepbeltlereng e. Diahdeekang. 
■Utiebleltenalifea 
Speelelltftt: 
UnslohtbareBlitzablelter 
oater Zajraadelefaat der LeH- 
•Itee Sr BBtsschati rom Veibead 
JJeatecber Elektroteeholker*1. 
Blumen ^ 
(gwtblnmen). ^ 
a) Fabnken. 
Wnbralt, H, «68 Vapaelall» 78. 
J’dtreagi, Ri»l0, «, h W 47 6. 
Kenbach'i Putzleder - 8adrt( 
»ia«. W 66 Kaueriu. 18. 14 X 
SraajiRIcht Blamro. 
Bab 4 Steinberg, 
SW19, älpilget 6ti. 68 X yts. «87 
Sachaoim, Wb üiünig« ttt 103 X 
W. J. Beer, 
8016. ripenicker 6k 62 X KjL 8012, 
Cpig.: ftünltl, Arüchle u. kalt», 
Soffen* ILlam,n„,edern ».Pasamealea 
8ennr.eima,011'.,SreHtiBiteiMM274. 
SifbtB, Richatb, N018 Sr. Staut- 
luttir Cit.Ki. X 
Blaben, eenftant.,8W19 Brettftr. 7 T. 
Blau, D.. b4i, ÄUienbilntaitL 98 X 
flliBiafabtit Eugen Badria», NU66 
ttlblog« 6tt 43 X 
Blanmledril 3. AM et«, •.«.!. t}.. 
8W19 KommandantenItr. 78 X 
Blammteta, 6» 8 W 19fteanaanbant«a. 
kraß, 78 X 
Bla»en-gnduftri» Seit A te., SW68 
Riitirllt. 70 X BipL 2692. 
Borchardt. SR.. 8W19 Beuthstr. 20 X 
fleuealn, H.. 869 SHanlachuf« 8. 
tobn & »ichel, C 19 Seydelllr. 27 X 
Daberaotz, ®„ C 64 tut« kchjnhaul« 
6itage 83. X 
Daajtjn A So., 8W19 Bcattftr. 10. X 
$«ijhi|ARt|)^ll,3SatS W19ti«tP4igit 
Max Dürfeldt, 8.». b. H., 
016, teablbiign Ctret« 70 L a. Q. 
dired Elfianbnplaa X Äialgh. 1216. 
Blaaie. ertl«, efittit. Reell, euch 
fleamaffchn. ^teiflift« grell* a.frant». 
Zflerettanra aller Brt and |ilta Um- 
langt! eech aach ealBifl*. BasUt-, 
Scchlbleeira, Qardinlmn, thipprnfät« 
langen. Billigst« a. best» BnuglqailU, 
stet» auch „$neieti»n". 
Ascher, Klfnb. 8018 (Upntidn Ctc. 
Ri. 66. 87 T. 
Mischer, B„ 8088 Wiener 6tc. 25. 
Stan(i.3teit}HZa,S0 26flbalb«rtftt.931 
giaatanchBertt A Blant 8W19 3«b- 
loiieit 6k. 66. 66 X 
ffwjftabt Brlber, 8W19 Seatmoa* 
baniraltz. 12.18 X 
Wilhelm Freystadt, 
3 W18. ülatmftr. 42 X 8ti. 2887 e. 4144. 
Srina, R, 843 (Baffniorftr.8. 
iltnielntebt R. 865MS0ertzr.88a.84. 
iletiach, 3, 842 Oiantenir. 186. 
Giesler’s Blumenfabrik, 
842 RitierftL 88 X JRpL 8888. 
Detatetionlblitmea «. ßiomttfchBuck. 
Srlma, Ilar«, 8 42 ffütlienftr. 9. 
Reinhold Gröning, 
et7,Sr.FruHerf.!tr,137T.IUii.l578 
Blumen- und Pslmenlabrlk. 
(aale stacht- Sarl, 8 U tRitluft». Bö l 
lugte*. Spart Rostn a Wohnt, 
fabtjmann, Re|a, K87 Prenjlaatr 
ane« 8. 
togm B.0 84, Riniglteigcr 6tr. 16 X 
iepl«, S, 8083 Srangeiftr. 4. 
)au6ia|<iilt, 8L tiW 19 Äomataa» 
danienftr. 17. X 
iifft Otto, 8026$nlbraet6b. 11X 
jnjmann, Bttbni.SO 16 Itiptitidir 6ti 
111. 109a. X 
hirschberg, Ptz. 026 PrenzlauerLtr. 18 
iltiäfetd.&A 6.JW68 RlttetftL 46. X 
ochsliNer, 8„8W 68 Dtaniraftt. 122 T 
«l,. laiI,8Wl9 Leipziger 6h. 76 X 
i|,6ttBBtiebtntf6drif,6»8W19Ä»m» 
«ontaatenftL 77. 78. X 
MtltlrQittL, 814 SlteJakoistr. 81.83X 
stand. «, HO 18 riilabelhstr. 84. 
Üriener, C, 8W1S Äeatmeeteaintft«. 
Rt. 8. 4 X 
M 88 feleaolftt 6b. 8. 
«,0101,0113 8«mtfartn 
8aaet 8™ W8 8et»*lgtt 6k. 102 X 
Stapolb, Lama, 814 Dretdener 6ir. 98. ‘ 
ta. o. e 
«atz. », H 
iueaatm, i 
Mit 76 ■ 
Uioln’4 «lummlabrit, 1!., äOlU 1£6di, 
eidit 6tt 1U8. X 
«.b, Jjeelanifderlafliing, Leopold. 
a*ii«4, (ttno, C in" valiitr. 17. 18. 
H. LQttgau & Co., 
Delorallonfblumtnlobiif, 
KW87, tBalÄltmSeia XHania 168. 
Cifligfte (htgio4-8tn«gtgutllfc 
Karzada. 0., C26 Münzlir. 9. 
IRailu*, Mai, 8Wlv Komtaandaniea» 
fttofee 16. T. 
Raget, 6m II, S 42 Brandenburg ftr 48 X 
1**|, 3, 8W 1» Leipziger dir 85 
Wtg«, C*(nr SW in fhaunntli.80X 
Emil Minuth & Co., 
< Bteller für Dekoralio»«», I 
^ W19, $ntlb(k 4 EMg.T.Senlrum 7987. 
iTftterlich. BlttntenjDitae und Saume, 
Pripannte j'luoe Blumen n. Vaub« 
deloratioen jeder «rt, auch letdweil«. 
9lital,8,8W 19ItommanbanlmRr.22X 
Gebrüder Nelson, 
HW19, Leipzlg,r 6lrad» 71. 73 
teL ätaltam ',106 n. 7266. 
flmaiann, F.. k 4 Qnoallbtnitt. 122. 
Jtmel A 6lmt, SW 19 Leipziger 6b, 
Rt. 83 X Ztr. 4740. 
Robert Oelrich, 
SW68, au, Oatobfti lud X Zlr. 1484. 
OppmtrioR, 6., SW iaS!mbni(tT.42X 
Rudolf Piesbergen, 
W6Rraultnftr.19.20T.Hti 8u34a.88S8. 
Theodor Piesbergen & Co., 
HWUftiimmanbanlmllt 8 XZtr. 834. 
B»nt, e, NO18 «r. gnntfurtn 
6tra|* 79. 
Btütz. &, 034 VitettiunK @Il8. 
grust Jlappe Ottkt, 
Relnlekendorl-Oet. 
Kordbahaetr. 7-1T. Rel. 69 u.SO. 
Mtta A Ito. «Uolt. W 19 Geuttzstr.» X 
Gustav Richert S Co. Bja.l.iL, 
SW68l^ollmanaftt.n X9tpL666. 
=s Detoraiieasdlumen RtHangw. = 
Rett«, 8. N 31 Brunnenftr. 64 X 
C. F. Röhl, 
BW19, Uinbtnittafct 6* 67 
->■ 1*U Zentrum 4)65 u. 8273. -*• 
flaiitiing 3i., 8W 4S,>itidnd|Ht. 16. 
Violmlorn, 3JL, &056 JmmanuelNrch« 
Krähe 17 T. 
tolinnein,6i 
RolinMeln,6on-ed.S423RalIjl,itfir.7.9. 
Holinfltrn A Ho.. 8 W IlHaleiche* Ufa 
#i a 
Rolitn, 8., 0112 fti*U|lgrtltt. 89. 
  8026 -• 
Baleaien Ä Hasenbach. 
bttburtr 68. X 
tllfa. 
Albin Scheithauer 
C 25,UndsbirjirSIr.48 T. I|i!.!8öi. 
Fabrik küäalUoher Blumen 
—— und Palmen. —— 
Gchlndtidautr, 8, 
fttai« 166. X 
bW6* litte Oatotw 
®4ioi i^igetgnie&.'r »„una Berlin, S, 
W 8 Leipziger 6tr 8ü T. 
6<6mtbl, lioma. S43 ‘Crinjmtr. 88. 
6411IM, 6, C19 lltvt ®rtnk. 18 X 
Schmidt, h.. C19 6»pbtl(tt. X7 X 
Max Schmohl Nchflg. 
Inhaber: ®mtl 3am*t«i 
814 Remman6entenfti.65(X*pi 5171). 
—• Blumen- und Blältrtfudnl. — 
6A»Iz, 8,842 üttiandnnenstr.96.9ßT 
Sch-lz, 0, 8016. Kich«elllttftr. 24 X 
Hugo Sckönfeldt, 
tdaatlotten busa. 
CasigntPlei 9.10 X Steinplatz 6228. 
•i- Hut» and Balldlumm. 
echingai, g?at NO 18 PaUfadniftr.8. 
Hermann Schultze, 
K 8t nitdoBftro^i 28a X Nda. L27& 
• |,|.t a,toretiOBlHaia,n. 
Alwin Schulz, 
RalrU ktaftlicher Binmnt o flfitirn 
8 44 Rülgfttafct 11 X äRpl 18888. 
Cchalii, netto, N68 Kaumrrfb. 87. 
6»ltl ttnne. N 89 Siel« 6tt 20. 
tchmetj A te. Seine, SW 18 *e» 
menlenimftt. 12,18 X 
Silflmtrflinmg! * ” Snimnglmttgntt, X ■ FmtspnchlmsHK^
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.