Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

IV. ut 
Benzol 
- 36 — 
fBetonbättteu 
C. Rensing, 
Steletttalute, Bllmttfborftt 6tr. 84 
lit etrliuild| 8161 
Bniialiiit: B ibioI •* 
8. Stobwasser & Co., 
»8», Sübaftr 88 X Hanfe 414. 
Fritz Wagener, 
00 lft«*gelufei2XWM.16270-18372. 
Goloentaapdta. Inoiattnilnfei^ 
Blatartn»®elttibS|l»ffe "jpg 
Richard Zacher, 
BW88, ßimmtritrcfc« 63 T. Ztr 8MG 
-VötnjoUampiR.^- 
^ üerg- und' ^ 
s Hüttenwerkebe- 1 
trlebigeaoh. ^ 
Betebaugtlrilidiafl Ongtiotg m. d. H. 
W14 UtlenMlr. 81 
Bngt>ae.3nbwiriegef. b. 8. H. HW 7 
ghtteliti 23 T. 
*eattel»Bjtttonl|che Beigmerli-Wiltll' 
lAaft, W 88 Kchöneberger Ufer 18 X 
Senloltäfrti 6lnat(ei ettlntotleni 
grub«, N W 40, Hlndustate 8. 
DnitlL-Otfltrrtjchische tiergban» tt. 3a- 
taflril - Eeitlllchast m. d H, W 62 
ftntritftenfti. 101 T. 
Seats* • Oemmld|i|diit RoBltnbtrtv 
kraotrtia 6 m.b.8, W 8 8«6rin|ti 
!b 87-89 T. 
StvHdii Btig6au.@tftlHleft m. I. H> 
8W6d, tzchützmkr 6. 6a T 
Deutsche Bohrgrielllchait o. k H, WlO 
MalthLlkirchstr 17 T. 
®*al|4« $Mamanlen«6e(ilIf(6efl«.B^. 
W» 8m »ailfbeb 10 X 
*. ®al»ng, S., W16 Bäritimletglfchi 
Straß« 84 T, 
■Uttiomdon <8 N89 flbtovr 
6trefce 18. 19 
Bzba Bergbau.BÜIeuaeltlllchaft W 8 
11*1« Int ßmbtn SS. 5ittli6 ton 
Btrgbeu»llntinifbinaflg«n ant ßfl* 
kilta aab tButillgsng an (eichen. 
X 8«. 11421 
gethma 9taphtaberg6<o»®e|eni*eft a. 
t. 6, 802-i, Stmiminltr. 88 
MfOlÄ f. Bergbau- a. Hütitamtfen 
m, b $, W80, Sleflenberfplat8 X 
Gesellschaft ffit Birg bau a. InbultrieEt 
Unlmtitmunoen o. b. H.< W 9 Link- 
Bteßt 88 X 
•cjilfAsft f6i @rnStn5rlriilm.6,(), 
S W7 aRUulftt. 2-4 X 
$eafeottlche IRlnenaefealchafi, W 66 
Wannte. 6L «J T. 
ftfblriK mtb (ttibetamttti ffl at. 1 6, 
W68 Stieilgii etc. 119 120 
<roalifcht iBmibini<ffl«linl6a|l bl 6 8 
tnäl<a,SW61 leatpelboftrUfttlbX 
Kroatisch« <£n'9ttfl6mi»@ti tUfchcft nt 
b H» K, üiqa, UW61 XetsptHofet 
Df« lb X 
■tetleul 4 tto, P W9, 
Rinlgia Bugulw-Etr. 10 X 
Vriitel-LmooÄkche Strebet' nb 8» 
tastrie-Gefellfchaft, W68 Rarffiiftov 
ftrai« 101 X 
». CHjcaifi A tli, BUaietlborf, 
Birftz. £i X 
Patrz«!, I, Äoagefl. viarkicheitir a. 
»vtlb.tionbmelflt, Echiatbg, Martin 
Lathtr-ktr. 78. 
V*$olb, E»srg Hborloltinbutg, 
Bilaumhtr. 103 X EtiinpL 7472 
X Otlb 8379 Bergbau, BttgmrrM 
Bai Hüttenvrobuilt. 
PrtußlfchtBergdau-Eefilllchast n. b.£, 
v. 9 Pettbam» 6Il 7a. 
VnifRa 8frg»«rflgtliH(4e|t ■. 1. H., 
W 8 «barloltmftr. 66 T. 
etuMragtualAatt f.Bne»i|msi.B.Ä 
UW7 üütltflttr. 2-4 X 
Xanninbeiin, W, W 80 Barbarossa« 
streß, 64. 66 X 
LKIbodigel«llIcheitTul>anowlkl«.b.H. 
in LIau» 80 26 Ra tnqnflt. 83. 
W4,0,e m 6 6, W921nfitL88X 
KiftdibaüIchkrBeigbau-Aclien-Lnitii, 
W8 Behienilr. bs—G9 T 
Dn 8iibm H, W 62 «IiistNr. 19 
8ito,Br. B, 842 »ttschiner Stl.SSX 
—55FF— 
r werke- a. Hätten- ^ 
L betrlabs-Elnrloh- 1 
fangen, 
Meguln A.-G. 
Dillingen, Saar, 
Owohäftestell# Bertis, 
W9, Unkatrafi« 18 
T*L Lfluow 1ML 
Virtreter: Direkter 8. Orabewily 
c 
Bergwerks- and 
Httttenpro dukte. 
Sayillschl Oraftiortfi <8 Bl b. H.. 
H 14 Snlbmit Bit. 109 X 
Bwt,6onlb«iBi«r A6o ,itt«nfllolaJB.. 
Rtptifinlant ER. ÄUimea*, W 8 
teabtnfte, 16-18 X tjtr. 10693 a. 
108 M. 
Bnaftria A Riaalt, BW81, Is*pd' 
betn Uftt lb X 
Btütbrt, John,  80165Hdjetmi4flT.il, 
vruck Bergwerk!» wb (lillemiti. balle 
Mchard, 02, Bürgte. 27 T. 
Hi«ls<6i ffabrtf Itmptlbof t.s.1 4 
S14 Dnövener 61*. 100 X 2R|)L 1866 
HeaHninial Vrbil ürploreHaaUBt' 
(«Oldieft m b. H., MW7 Darolheen- 
iiratze 42 X 
Lecker A Müller, SW11 ittulggrLtzir 
Clrait 78 
fgcrl Ä Sage!, B 69 PI«u!er 82b. 
Wcher, Juliut, 8W68 ClnbtaBz. 8.T 
»twerilchaf» Halst«, W 86 Po»Iöa»tr 
6tiaf|i 118a. 
Miitn« 4 ««> «.«.». H. WlO 
Äatftitn Hiiguftn-6tc. 70 X 
*eee, ii. M,W83 Wülenbergplal4 X 
N. Levy & Co., 
Iharlotteabarg, Qatimingltz 12 
XlL etilnclal 8780, 6781, tfdJ. 6783 
M.Li8sauer&Cie.,Cöln, 
Zwelgnlederlaiaoner Berlin, 
124, Oraulaabaroer Strafis It 14II. 
Tel. Werden 1591, 914» 
TeUgrammadreeaei Menoiyd. 
Erze, Metalle, metallische 
Rückstände. Chemikalien. 
Sbujaljn, Hunnch, N W 40, Htab»rstii> 
(trafst 6. 
Rttellgt|iai6eft OTtritung Berlin W66 
Ran tritt, 61. X 
Uatall-1. En-HasdeligBieösobaft 
m. b. H., 
W9, Bnbeyiltir Streß« 4. 
Koatenmirte ffimia-Itreft Rmtri 
Ollckta«, NVV7 Ualet tun Stabtn89T. 
Oftbeitscher Echrollhaubel L. o. b. H. 
SW7 $0t6ti)ttnlu 61 X 
S.SW47Ha,elbergerStilST 
Reftnoif Nach!, Herrmarm, 842 Priiil 
K”ltr 20. X 
ftetbt, SRef*la«n,8erg»erfl«iL6tittai 
nobuelf. Stuft W30 (BeReote. 10.X 
»afflftti äRoatonbtbuftrii 
Mchafl, &W88 Hinbelftr. 6 X 
Starck, Michael & Co., 
NW7, Mitlilftraßt 9-4 
Xtl Sntlt 4710-4714. 11746-U74L 
ZUlnaann, öelt»t,W67 SätoaflLl06T 
Ominlglifiinlge»« üaittal)ält«,atti«it' 
•rietifiloft fat Bergbau aab Hätte» 
Ittiiib, NW7 Doralheenttr. 40. X 
Gegner Bernhard W lUSoraritalfti 6t 
Seit *6o.3,W86Km Jtetlbeb 83 X 
gähn, 8., W8 tittpilget Ltt, 68 X 
Vtrtnter, 
Kot», W9 Rilbmcr ®k 97 X 
gecharia», M., WSOHiUitoiuitt Ctt. 8 X 
^ Bem«telnhdlg. ^ 
Reinh. Dorendorf, 
Hai, Brunnenlttaßl 47 t KbR. 2176 
■ glnlaaf Ban Bebbemftttw. »—» 
C. W. Möller, 
086, Hlnonbetfh 88 a T. U«. 8860 
Richard Parthum, 
086, aiitanbtiflteßi 8 a. 89 40 
ItL Blttonbtt 6009 -*■ 
» Hnlauf 6on ffioöbtir.fuln. = 
c 
B ernatelnwaren. 
Rauli Htlncid), N37 Hbriitininfti. 18 
Sauft 4 So, C26 Hlejaitbetflt 8a X 
Stift, eino, 814 Bitt gatobftr 74. 
Lmpnchl. 8, 8W48 ksrlebrichftrLSS. X 
E. Lincke, 
Ingree. Holllsterent Detail 
W8, (Jtftbrichftt. 187 168 X gtt.8912. 
C. w. MOIIer, 
086, BntabtrfH. 68» X «1«. 8880 
OQMt. a,8W88i}tübri4!it.46«.T 
Richard Parthum, 
0 86, Ileranberftreßt 2 u 89.40 
-ch- M. Bleiattbir 6009 ->• 
Fr. Besenstiel, 
tTWT, HetloliinflL 44 X3tr.187. 
SdJ entsinn. Ldariatlenburz. Ollmtri« 
botjtr Bb. 9. 
BiohB 4 lo, 848 Trinjinflr 84 X 
sHocjumol, H., Nü 18 Btroulbtrgtt 
Eti ' ' 
ktrahe Ist. 
Adolf Wecker, 
tretee 8p*itelg«aoh*ft (Or 
Arbelter-Beraflkleldune 
»11 Indaatrlezwelga.m elelclRttr 
Ct, MOhlendemm B X Ztr 1*3 
Our|tl 41a, 8016 18 t 
8lt6ea, #., «87 Cbitlttgn 6b. 4 X 
c 
BesatxartlkeL 
a) Fabriken u. Handlungen. 
Baethzi, W., W8 Lharlottiastt. 68 X 
Bergner & Co., 
NW87, SegeaSt. 88 X ERl. 4678 
Berliner 4»Ienben«9efat'0rtlftI<[Ja6rll 
Sustao Öltat!, 8W 6ä Bitt Jakob, 
strafet 178 X 
Max Weidt & Co., 
•016. CSpenloker 8tri6e t09a 
TeL Morltxpllts 14688 
Eigene Fabrikation 
In ilmtlleh. Rauchrequljlten. 
Eederair Bmuliiodniiidi. 
Export. En arroi 
IBoiHialit. 3. W 8 Voffagt, Uabtnl6X 
Bernte- 
renoesens ohaften 
I. Zltl 1L e. 188. 
^ Berufikleldnng. ^ 
8tt|tt, Blmen. 08 Wofmftt 19. I. 
8IU, Rrii. 0113 (iUoian etc. 13. Z 
(t. ffüttotr a|o.l. 
Lohn A Cov Btrlintt Brafe» «nb 
»rovtii lltibtr-gntutzrlt, Mai. 0 2 
»elfte 7. 8 X 
Stefan Esders, 
Zur großen Fabrik, 
02, KnTaer-WUhelm-Str 65 X 
■V I. Btfchüittanitigta 6. 22. 
reit Qfx 8W 29 Bergmaratflr. 96 X 
Itleer fiebtn Sotto SjarocjinJst. H 81 
Brunnens». 168 X 
»Itltbnchl, Slly. NW87 Btiiffelfdk.89. 
»las«. 3„ 086 ftetfnftr. 86 X 
fioffoenn. Rag, 08 ®triflfnftt. 89 X 
Joch, 0, 017 Mengt Bö. 78. 
3|eoe, Seit, 064 ffiefnmelHerflt, 14 X 
ftaftnu, 3, 084 Htealtt €tL 8, 
Rtlntr, 0, 084 WarschautrSir 82X 
Kohnen & Jüring, 
OrOßtes SpezialgeschELft 
A. Barduscheck, 
V 86, PotUamtr StL 122 oX8|».680t 
Gustav Breul, 
W 60^ Xaaentunftr. 0 X SttlapL 1187 
Ju81u8 Breul, 
— BigrflRbtt 1870 — 
W6, gripjlgtt «tratze 107 X 8d 402L 
Reinh. Dorendorf, 
N81, Brunnenftroßl 47 X Slbit 2276, 
fflr alle Zweige der 
Iaduatrie und Qewerke. 
VoraohrlitemMIge 
Schutzkleidung. 
Lieferanten KOnlgL n Stadt. 
BahSrden, Tleler großer 
Betriebe u OewerksenalUn. 
Kleidung (flrROeliuigearbelter 
end Arbeiterinnen, 
eigene Fabrikation. 
RsaptgetchSft e. Zentrale i 
017, Alexanderetraße 12 
Tel. Klnlgitadl M u. 74, 
Filialen: . 
614. Heeenthaler StraBe 88 X 
M01I. LendibergerAllee 148X 
MeukCIIn, Bergatre8e 66 X 
Utoia. N 80 Pankfir. 63. 
Pahr,Siihti»>rl»l 8taanenftt.ll6 X 
Mit«, «tfchw.. NW6 ftotik 83 X 
Ssttf. f. «anltafchatfltnt. 
RoftnUalJr, Soul*, 025 Ali« Schützt«, 
ftioßt 2 T. 
Gustav Cords, 
W 8, Leipziger Straße 88-86 X 
=s Modewarenhaus, sr 
Bpltaen, Tülle, 
Beeeteartlkel, Häbeelde. 
Flach 4 üagtl, Otote, U19 Jetuio 
lernet 6h. 19 80 X (•roß.). 
ttauJtn, 6, 8W 68 JUtalftecfit. 8 X 
fflli titer, 0., 0 19 fturiir. 16 X 
Seipel, SW 47 ftrtujBtigftr. 48 X 
R. W. Grube & Co., 
019,®iittenbttn streß» 4—7 Q. 
XlL gtntt-m 1628 b 6823. - 
ISnnbilRnget, Sioi, 8 W 68 Hechte. 8.7X 
6mqg, Rubolph. 08 Bttilt Eir, 16 
X Str. 11440-48. »rinbung 1889 
Ser,ftlb. B. 0 84 XUffttr 6b. 87. X 
yoiafnbft, 8tit6ber, 019 Niedern all' 
fbaftt 80» X 
dicoblnl, Phllirp, 0 87,6chi4Urftr,7 X 
titoo AI«.. Citgbitt, W8 Äronenftt. 46. 
darcal, 3« C19 Mltbtnoellftr. 11 X 
äÄtijtt, 8016 Sipniicktr Stt.99 X 
C. H. Mewis, 
019, epltitlamt« 11 X 8b. 891 
Reltnffel tt Gitm, 6, 
Rt 64.66 X 
W 8 «rattftnstr 
M. Schöneberg, 
W8, StlpjigtT Streß« 94 
X 8enttarn 7899, 7923, 7989, 11896. 
Eilig« A lo, W8 Bfofjttnfir. 88. X 
Spltzenhaus 
A. Oppenheimer & Co., 
8W19, Sittpjlgit 6b, 76 X8tt. 8719. 
Oelflfdb, r.,03N,a«SrlibrichstrL I 
6) Vertreten 
toteaS, •, 814 «tu, Hoßfk. 17 T 
kchünaann, R, 814 Rn»JUHn e.® 
«r. 6-8. X 
Beaohlagartikel 
(. Lür- anb FtaftirbtfchlLgt. 
L 
Beateoke. 
Sng« Itodjf, M, 084itlnigebttgtt 
Streßt 88 T. 
Berndorfer 
Metallwarenfabrik, 
Arthur Krupp A. 6., 
Berodort Btat, «w. i Kriegamlniit^ 
W 66, Leipziger 8trJt Erdg .l.e.ll., 
Tel Ztr. 4070 
Sohetemarken 
Ur 
ilftttt-lllbir-ÄlpilM. 
Spuiaiiut: Eßbestecke III 
Ueber 4000 Arbeiter. 
3 
Benai A Hoch, 869 Boppitt. & 
"letlto - Pleitb • Btfitd»{febril Otto 
Hartwig, 842 iRUttrftt. 86 X 
A. J. HenckeJs, 
4*** wee,Ulpzlger«r. 117/8 
jYl TeLZentmm 8144,11704. 
Gebrüder Hepp, 
W8, »anoniltllL 40 T 8>r 4801. 
fteirif ton Blpaete u Blparca schwer 
oitfUbttten Bestecken u. Infelgtraitn 
ia Bforjbtim Epezialilii hoLlolib« 
Hotel- «tbBirifchafUgeräle. 
Kleh & Borchardt, 
SllElltSofobte 67 69 T »ei 10788. 
Eßbestecke 
in eiimmmm, Ellen paloaniftet! ulro, 
= sollte fflebtauchloatt : i 
0. Koch Nachf., 
814, Sebaatlanetr 78 T Mpl. 7299, 
Balvan Verallberunn, Vergoldung, 
Vernickelung u Verxuplerung uiw. 
von Telelgerlten, Maachlnenteilen 
end Beleuchtungskörpern. 
'■■■1 Boparatnron, ------ 
Körner L Prell, 
| 848, Prinzesslnnenstraße 16 | 
T Morltzplatz 9145 
Echt silberne Bestecke. 
Fertige Besteokkgaten. 
Promal,£i. W 68,VtiO*lweb 118.120T. 
Qangtr, ($r, sW (*8 ffriednihstt. 49 X 
Gebr. Lipcke, 
8W68, Hltrmbrilttnftrait 106 106 
Xti. ajlorlgolag 5098 
HW>W—twnwi 
Fritz Memmert, 
842, Prlnzesalnnenstr. 16 J 
TeL Montzplati 11281 
'Pabrlk und Lagers 
| echtstlbernerBeeteeke. 2 
SwommwmwmI 
lelallffpftrk. B A. Erbe z.-s. 
Bebmalkalden, 
Mufterlager; 846, «Iqonbrtnenflr 97, 
Betltetet. ÄabolfBodXSRpl 14160; 
gebtit aon leicht a Ichtset otrltlBicIin 
leaiit Blpatta», Bmmmmm» unb 
eerginnten Rartmftabl- Bestecken. 
Mtiellwaareniabni 
H. A. Jürst L Co. Akt. iti, 
BbittSbof-Btrlin, 
Hhtffttlagtr *<W 68, rilttrilrat«71. 
H. Meyen & Co., 
■ 14, Sebaatlenatrsi» 30, 
Tel Moritzplatz N86 u 83», 
K6nlgl. Hoflieferanten. 
Eoht silberne Bestecke. 
Oamza Aoeatettajayen. 
Emil MuBgnug, 
Hofl Sr Mej d Kaisers n Königs, 
fenrlk-Nlederlage von 
Christofle & Cie. 
WB, Frlidrlchslr. 78 T. Zlr. 4842. 
H. F. Winkelmann, 
019,6trtroublfnflrl-8(Scitlilmarll)X 
Breßi» Lager in Bleatle»eilbit« 
titfttdir. ©iibetoerlilbetang. 
Herm. Zielke 
trüber iH. Henniger ft Co», 
8028, Reiintinftr. 89 T. W 8988, 
Betonbauten. 
a) Eisenbeton. 
Betitn«@tfeE4oflfflti0eion»it SZonltr» 
bau. W9 SStOeDaeflc. 6 X 
DnP ITuigemeineßau- 
§\JQ S Eisenbeton- 
BERLIN 
W3S, Potsdamer StraBe tOB 
T,L Krf 668* n. 66»B. 
Bae-Seieilichaft Eckelt n. b. 
Wen, BJlttenßeigpIat} 1 X 
*«lf8btitnfl oon Betonbauten 
aach eckelt'fcher Bauweise. 
Bitonbim» ilktitngtsellschaft Raiiltn- 
ieig s 6», W16 Rei|eroIIti 14 X 
8eldi«iidI8nmg: I e Jnnungimltgllit, I s FernIpntzimlchbch.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.