Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Bankgeschäfte 
— 27 
Bankgeschäfte 
teil 
Dresdner 
Bank 
0—12, 8-5. 
öeehsemea 
und 
geültnct 
ununterbrochen vun 6—5 Uhr, 
Sonnabends nur von y-3 Uhr: 
*A. Franzäslsoha Sir. 85-86, 
♦B. Potsdamer StraOe 20, 
*0. K8nl06traOe 42, 
*D, Oranlenslraße 145-146, 
*B. Kurfilrstendamm 238, 
t. Am Splttclmarkl 4-7, 
•O. LlndenstraBe 7, 
*B. GroßeFranklurler Sir. 82, 
Charlotienburg, Berliner 
Slraße £8, 
*K. Potsdamer 8tr. 103 a, 
Xi, Chausseestraße 128.129, 
U. An dor Jannowltzbrllcko i, 
*K, Schöneberg, Hauptetr. 10, 
*0. Turmilraße 27, 
P. Motzltraße 66, 
Q. BrunnenstraBo 2, 
♦R Badllraße 85-80, 
*8, Mtlllerstraße 6, 
X. Landsberger StraOe 100, 
*Ü. Kurlllrstendamm 181, 
♦v. Steglltz, Sohleßstraße 85, 
♦W. Llchierfelde-Ost, 
Jungfernstleg 8, 
*Z. SchSnhauier Allee 144, 
*7. Frledenau, Rhelnstr. 2.3, 
*Z. Grelfswalder Straße 205, 
AH. Ucfiterfefde-West, Karl- 
straße 114, 
Bn. Neue Roßstraße I, 
*0 n. Pankow, Schönholzer 
Straße I, 
DU. Frankfurter Allee 169, 
EU, Tempelhol,Berllner8tr.48, 
7Q. Neukölln, Cottbueser 
Damm 79, 
'•an. Sohänabero, Barbarossa- 
Straße 45, 
*SS. Wllmersdorl, Hohen- 
zollerndamm 193, 
Charlottonburg, Kalser- 
damml 18(E.Suarezstr.), 
Frledenau, SUdweitkorso 
Nr.77 (Ecke Kalserallee), 
L n. Cöponloker Straße I, 
Hü. Fieneburger Straße 19a, 
HE Belle-Alllanoe-Straße107, 
On. Tegei. Berliner Sir. 99, 
TS. NeukSIln, Berliner 
Straße 66-57, 
kQH. Spandau, Potsdamer 
Straße 81-82, 
B n. Wiener Sir. II 
(nahe GUrlltzerBahnhol), 
S n, Friedrichstraße 204 
(Ecke SohBtzenitraße), 
'in. Charlottenburg, 
KurfUrstendamm 216 
(Ecke Fasanenitraße),' 
*UB. Zeltlendorl, Hauptstr. 7, 
*vn. Wllmeredorf, Kalter- 
allee 190-191, 
1WIL Neu-Tempelhol, Hohen' 
zollernkorso 1, 
n. Schöneberg,Innsbruoker 
Straße 9-10, 
TtIL SchOnhauscr Allee 83, 
n. Charlottenbura, Kaiser* 
damm39(Relchskanzler- 
platz), 
LLll. Prenzlauer Allee 25, 
♦Bni. Halensee, KurfUrsten¬ 
damm 111 (Ecke Katha- 
rlnenstraße). 
Die mit einem * bezeichneten 
Wechselstuben haben 
Stahlkammern I 
Ifbellua, Emil, W5ü Jäqerstr. 55 T. 
Stfelbetii. Paul, N37 SchöiihauserAllie 
Nr. 186 a T. 
SHon&So., Sicgfr., N W7 flauljofftr/7 T 
limttiiiGo., t>eiitti^,W5(iJ<i(lct(tr.40T. 
Itnaelljnrd, l£.i)f.,C^3n btrSd)leu|cl3. 
T. Htr. 20 ii. 1. Von!-, Fonds 
SUeifjfelaeidiasl bt.uunbtt 1826. 
Ephraim, Ä., C2®i 'ytnfibcntnillr. 9T. 
Spilctn, öfiu, C12 Ihitulli 27 T. 
(tpflciii & So., Wti iauöenflr. 54 T. 
Erste Berliner 
Kantionsgesellschaft 
Wo, Shiliitalic 11 T. v-w. «si'.i 
Kautionen, 
Geschäftskredite. 
ffocilljAlVlilltlmnim, Clli'jliiiii'lnt 1T. 
Sttl(cnbmact,8(v\VB  Smilicimr.lt)— 1b 
T. 
Jesu, I., NW7 Oldjriint'ir. 40a T, 
?(, <"'51 SJllic cchriiljau1« 
Strafte .in T. 
[fttfchoni&äoljii, H F.CJfllumtuv f>7T 
,yfii(tmi'nii.in'. S, j'Wü ctlop'totf' 
strafte 11 T. 
,^e>>crabrnd. titoIbstsmuM & (So., NVGti 
CbeiienDlIi. JH. T. 
AiDifl, ®o|>I|itS. C2 ‘.'!u der SdjIeii'clJT. 
,punuv und Vowlunb (ücicllfrfm’t m 
b. H, C2'> VlLmi'bedlr. ÜS T. 
önvtf. Midi, I, \\ 8, (5raitjo'i'djc 
Strafte lli. 
,>racnfci, M., Cl!) Moii'H st T. 
.yraufcitftciii, Gntil, W 15 Dii"'elborier 
@lnir,c -lä T. 
Srnnlciiflci», Ludwig, WcO SKcgcnS 
tmaer Sir. 8 T. 
,Ji entcl, N W 7 lliifcr kii'.Ii ni>eiiü7.5S 
ijrcinii & (so, Sllired, NW7 Priilz> 
yumä-5eti|iimiii).£lr. 2 T. 
5iemib, ’U; W 30, etritiüciiiii. 12. 
t5unmb&äu.,33imljcf(t)a(l, W 30 SBiarlm 
limlji’i Sir. SJ. T. 
lyritfc, R, SW6S Fricdiich'lr. 21 'I T. 
iriebineuber tu »jiqii. l'UBcti Gbuatb, 
\v ii Poisdamer Sir. 131 T. 
RrieblacnbcrAlio., (‘-5 'Sicdfeuftr. 25 7 
jrlciimaim.tiuncu, WlOSitmimfir.llT. 
,Jticbmomi, Siltibireu & lio., W 2 
Unter den Linden 12 T. 
,yiicbvidltbcrflcr ynntS.re.m.B.ti.,0112 
füraitlfnrler VlKcc 70 T. 
ärontCerg & So., ältoco, WS CSäiiciflr. 9T 
Snutfinn H„ W 8, tftiarlotlcnilr. lu T. 
Ba>i!Il>minisi„ äicrttcl. d. ÖnleruntlO' 
«die Bank tioor >jatelgtcu 'SaniSom 
,lulb»2r(iimiaiiu, 11. W10 fiaileim 
Slugufm-Sit. 70 T. 
Fürst, A., W16 Wart!« Sir. 13 T. 
®on8, 51., W 8 iloitoitieritr. 8 T. 
Barbe & So. in Siqu., Emil, SWC8 
Rriebtitfiflt. 4-1 T 
,Tencra! Süiiiim and Rinnnce Corpo' 
Kation, Simiieo", XV 60 Aiarsgraseiu 
ftra&c 43 T. 
Genossenschaftsbank 
d. Stralauer Stadtviertels 
zu Berlin, E. G. m. b. H., 
02, flaiier<$MflietnvSttaßc 10 
T. Ztr. 4055 n. 8051. (Seöffnet l). 9-1. 
@eno!ien[iijnfl6bmil Edelaie. ffl. tu. 6. H„ 
W 57, Poiibame: Sir. 01 T. 
Genossenschaftsbank 
für Gastwirte and Industrielle 
o. Q. m. b. H., 
SO 10, S^SfctfttaftcS T3J!pI.250. 
@coW,@c6mber,W8 (Iljai!ottcnflr.G2T 
tilalttfelö S Wolfioh», SW 08, SZorf» 
gufenftr. 24 T. 
tBolbidimibi, Hlirry, W35 SBolibatncr 
Strafte lüfib T. 
lüolMicm.S., S W1 lSr)foiicr@tr.28 AI. 
iflocrk, Sicfiiricb, C2 SDiirnflr. 23 T, 
®8ttllii(i & So., in 2iqu„ Georg, NW 
Unter btii Linden 6U T 
(Boetj & Sompniii) üimiltb, 51, W8 
Mauersir, 35. t 
Gotlschnlk, Moritz, W50 jliirlfn fielt- 
darnm 17 T. 
Stncft, Hetm., 814 SeSnltiflufir. 70. 
lli raff, Joachim, W 02 Ünlficrilr. 45 T. 
(iltüumaim & So.,®.. W S inubtnitr.ßiT. 
(Sumptrt & @0611, 33., SW 10 Krausen- 
Itraße 37 T. 
Bund lach, 9„ W 60 ?ajetflr. 55 T. 
Gutmann. Baulaesckäsl in SJiqu., ®eBr, 
W85 Slenliijn Sir. 45. 4t> T 
Siittcntna & Golbschmidl, W 8 Chat- 
lotlcnslt. 00 T. 
Sahn, 9t, W 50 iflunSEiirgcc Sir. 73.T, 
Dr. H aller, Stint., N W 23, Flcnsburget 
Siratz, 10 T. 
Zalpern & So., fflanffontiiiifitott ®. m. 6. 
H, NW7 llnletrfitillftr. 3b T. 
Hambiirkiir. lleopolb, NW7 Sljnrlüllcii' 
(trafje 42 T. 
HammerLMack, SW083immci[ir. 10. T. 
Gebrüder Kammerstein 
Bankgeschäft, 
NW7, © o t o I lueu fi ta !) e 4 
Itl. <jh. 102l>.U'i8 102bü imb lutitiV. 
önnicütui'ir für Ciiohik, SW 11 
SßciMiici 5ii. 28. 2'). T. 
©anbei:- ii fSliiiiii;,m.ftll|dj(iit m P. v 
Sls!>I]iicitbt..'i'MiibeiHniijilitlc2ii ’l 'T. 
VanbcIS- lind löcnicrlclmni „SIU 
itifiliii'G.(Ü.m.lj VüVln’Mntvr' 
firnfie 31. T. 
.Vaubclc-jicrcniiiiiiii) Slli.nijc'cll'rf'iVi 
in Vhr.ub, W1' C£ inloltcifti. !’> T. 
yandnii,rln‘j!crl'(iiibi‘liil|<h)i»ii'j'eilm 
e. <>!. ni. b. H, b\\ ul i'iIlc.'liliniKf 
Smifjc 3 T. 
Oiin", C„ W51)jn §11.21 
Onii'o'iUiut e.ö.m.b.v , \\ M 
tjcimcr Sir. •! T. 
(Jaiu-mnnt & u .Sim.iitisiaim, MW7 
üliittelfti. II. T. 
Vnrbt & So, I 10 Ui:icVnn''ci[u 7T 
(inibg &So, ti. m. l>. Wü'J Mari 
flisttcii'U. 30. T. 
'önitori A. So, W8 HJjwiiur. -» T. 
■tmrlon lliriii] & (So. in V*!(j:r, \Y s 
lUclirtiijlr. -0 T. 
Viivliiliict Lohne. ® ,\V<i «Jpfjitr 18T. 
ÖcilOroiui, Sd], WJO, Sdiwabndjc Su 
Nr. 11 T. 
ÖcmmiM & So, Löcar,0 2Er.Prasi- 
Idilcnfiv. U. T. 
N. Heisst & Co., 
SW 7, Unter ben 21 u b e it 52 Erdg. 
Sei. Heiitiuiii 231. 
ßofijstiiticiä 2i. SloiiiiV. .tiofieit deß 
Sioiiiier^tiij? von i'iccflcitbuiii-strchg 
ßelfft & SiicMitiibci, C2 Bischoslir 
3h. 14. 15. T. 
ütitid'ei, Emil, W3ö Maadeburaci 
Slratze 8 T. 
Herrin Wilhelm, \V8 InuBemir. 20. T. 
verger, älletniiicr, N W 7ffliticiitr. 30 T. 
Her;, H., C19 Jernioleraci Sir. 25. T. 
Herz Bmiloeicharft, Moritz, Wöt>3rau- 
jo'iirfjc @lr. 32. T. 
Herber» & So., Karl, W8, linier den 
Ümbcii 12. 13 T 
(jerjfcib Siißo I., W10 Königin 
ütiiflufln-Sir. 51 T. 
Julius Heskel, 
W50, NOrnbarger Straße 37.38 
Tel. Pfalzburg 132. 
Alleiniger Vertreter der 
Nederland sehen 
Banhinstelling 
Haag (Holland) 
Belelhung von Erbschaften, 
Majoraten, Fl<Monimls«n üiw.j 
IaphetL So., iloimimiiMt-lilcIellidjaft, 
S, W M IL'inrlgmfdiflr. 40 T 
?(iri6loluJii) & So, NW7 Untocrfität 
itraiic 3h. T. 
3oa(fmiiü|oiiu, Lchoindciqec <Sr So., 
N\V7 llutei den Uiiibru I T. 
,"\unler, M. S W 11 Oiioiibertiivli. U T. 
xtlaacolin, VI), \V ■>(/ fliniui|ltii.inmm 
llir. 10 T. Siniipl. 71i',,'.l, .'lu u 
iiiitiiiiif v. (iiilein, joivic Viii^nic: 
iiüi.icn. 
il.itliiiiini:, Stuft, W50 SlujlCurgei 
2lras,c 74 1. 
'liuriu?ti k So, \V hSfmiloKcnnr 50 T. 
Hiirnil.i !i, löaiitiiefdinft, (Iboif, W b 
,)inii;o'i'd)C «u ti T. 
Katz & Wohiauer, 
\V f- i (t iu i) i 11 rti e 2 11 ii ii e 
T. ‘Juilü uub 10110 fm ble luv: 
8. Kaufmann & Co., 
8, II ii 1 c i b e u M i ii b e ii 3r 
T. ;i!i. «So u. 1101b. 
Qmi'iihvimidic jiftriiiSboul, e.ö.tr 6 
hO lh ’Jli iirtmilr. Ou T. 
stniiinfdj, Paul, W r,7 Üiilolviti. ■'T. 
ito'i'Ci, S, \V öO, '.'Inätciiliei 2ir.40T. 
‘u't.lci, 3iU(|iiej, XV 15 ,)a|cuiciiiir.(>ri T. 
‘IniMii, S. N\V2.!i!Illoii(i(tSii. 12. T 
niom JI ’öc'l’ltntec Uicl 1!) 1 
iloeber.Jitai ,N V21I nrtiiiimbciSu 2.T. 
ituifiiiniiiu, 'S., S.7) uiiitmntti. 23 T. 
Molonmllmut SKliciiflcftil'iljn'l, \\ 8 
Ächiewo. 31 T. 
Motlillu'M ni'd tUoisdiiifilianS Jo'el 
!to"ici, 02 i'Jruc Pioiueiilidc 0 T. 
tiiiiyoit H. Gu’ort. 
Komiuisiion, @ti.tn.6.£i., \V30'Siftotist 
Luije-PIov 4. T. 
Xommissionsbank 6, m. b.H,, 
iülii. üücijjcnfec, Bniiuer SlDcc »1 T. 
itoritenmmi. K., C 25 TirÜensti., 
üialiuljof Stlcjnufciplnt). 
v itocucn & So., >V:>',,Liitzowi'ir. 47 T. 
(tönifl-Sbergcr & 2ic*jltul)cin, WO Sofi= 
strafte 7. T. 
Äoiipel&So.,!yautgcid)iift,NW7'15ori'ei 
Pla, 0. T.  
F. W. Krause & C= 
Bankgeschäft, 
SW 19, üe! pziq er Strafte 45 
Stl. Zenlriiiii 408, 2220 u. 8882. 
S!inuie,.6ciiir., \V 30 ’iim 6 o ro jTd p Io^j 1T. 
Krause L So., Paul, XW 7 llulci Scu 
üiiibeit 63 T. 
Kretzschmar, C. H., "W 8 Jäaersir. 9 T. 
Kroger, H. E„ \\ 8 griebci^ilc. 193 n T 
fEutjljtiSti, Wilhelm, \V 8 »efiteii'tr. 
Nr. 14-10 T. 
Aummcr & So. G. in. k. Sari L. I., 
W8 Cfiailolicnilv. 65 T 
Öeufelbcr, llimil, W66 Französische Sit 
Nr. 33 T 
oou 6er Henbi & So., \V8 Mauev 
strafte 53 T. 
oou der Heybl'IcheS Kolonial-Kontor, 
@.m.b.H., W8 ffllauerfli.53 T 
Gebr. Heyman, 
W8. Französische Strafte 4' 
Xel, geutriini 2950, 4325 II. 7480. 
Helintaitn & So., 51. H.< W 66 Hinter 
der Katholischen Kirche 1 T. 
Hirschscld & So., Arthur, Sherlolleiv 
burfl, joachiniStljalcv Sir. 3 T. 
Hirsdller, CSScSrü&cr, NW40 Reichrtagi 
:iftt 1. T.    
A. Hirte, 
eigene Stahlkammern, 
SW68, ÜRorfflrofenftr. 7tt T. Mpl.8845. 
fioffmanu & fjticbiöuScr, WS Shar- 
lotleuftr. 50 T. 
Horwttz, Felix I., N 24 JohaiiniSstr. B.T. 
Jablonsli & So,, NW7, Universität- 
strafte 2—3n T. 
3aco6,£eo,N VVTItniijitniölilt.S—3aT. 
Jacob«, 51. ÜB. ®., Frieden«», Brünn- 
hilbstr. 0 T. Pfzli. 375. 
Jaeoby & Soinv., Akailin, Wr8 
Kanoniersir. 3U T. 
3acquier L Securius, 
C2 An t. StechÜahn i> 4. 
-Stahlkammer. Kel.ZIr. 132.7070.-»- 
Faffa L Lenin, }(W7 Sienfiäbt. Kirch» 
(tmfte 15 T. 
Bernhard Künzel, 
W8, Kioncusir. <• T.Stv. 11089,11090 
Kur« unb Neum'rrfilche ütitlerWnfllidie 
DarIehn?<Ka|se, W8 ÄilhelmpIatiL T. 
Labanb, Stiehl & So., W 8 Charlotten 
strafte 00 T. 
Labn?, ll)Z.,SW47 3JJoiiiinteiilenfic.21 T. 
Vollbauer Kadi}., Sf„ 02 Heiligegeis!- 
strafte 5. 6 T. 
Landbank, 
□ NW 40, Hiitberlinltraft« 8 □ 
Tel. Moabii 8650, 8551. 8562 «.8554. 
Aii> uub 2ier 1 flitf von 
^ ländlichen Grundstücken aller Art. 
LandrS.N,, suhlte Jakobslr. 66. 
Lanbrberg, Kurt, WlO 8tcfleiiteu(tr,20 T. 
UaiibSSerj, 38., W30 Äarbarosjaplatz 2 7 
^ibSl!ci:ger,iIlic6atb,W83äget)tr.UlaT. 
i!»tii66eigcr,@.!2.,WB0Cberoanftr.2Oa 
Landwirtschaftlidje SeamieiiBauf, t. <8. 
m. 6. H., NW40ffronprlujeuiifer5T. 
Vandwirlsch, Zenim! • Darlehnrkaffe 
für Deutschland, V/0 KolhenerSIr 
Nr. 40. 41 T. 
Saiisciiuiiihlcu & So, NW7 Neustadt. 
Stirdjsti. 15 T. 
tieiilicim, Stepliaii, WO Poiidamer Sir. 
Nr. 12). T. 
tieni & So., Richard, NW7, Toto- 
theeniir. 64 T. 
Uciser/Jinllinn &So., \V8 $iiu6cn|lr. 32T 
Scwi Nächst., Moritz, NW23,6oIi|cinci 
Ufer 10 T. 
tieiviu, Stbolus), W15 jtiirfürslcnimmm 
Nr. 201) T. 
leiviu, H,, Eharloitenbuig, Komntfci;« 
strafte 6(> T 
tiriDimic?, It., W10 Friedrich Wilhelm- 
strafte 2L T. 
Cflotj, ffi., N 24 Stimufiftr. 75 T. 
tiidjieiiEeriier Srebilbank c, 6). in. k. H., 
0112 FiilOwstr. 1. 
Vidlienlltrn & So., Wb iUoueiistr. 57 T 
Umbtiiierg, 3iiuaf, K \V7 Unter be. 
Linden du T. 
flinbutr ffl m. D. H, ildolph, W 8 
Sitqerfti tiü T. 
v'oitboii, M, W 8 Mohienllr. 10. 
Uocier, SorI, SW 08 Alle Jlllobstr, 
Nr. 1201). T. 
üoilue, Piler, W60 3Hnr6ui|)cr®lt.7T 
Vliu’ii'o 'llic'jiub, W 50 Irivlebeiiti £tr 10. 
Hociic'iUaii’i,.Vtt 7Univcriitnisir 3bT. 
üoewiiileij ii So. Ä., Js'W7 Unter 
brn Linden 42 T. 
Vociueulirn Naili'Ig, Slleiauler, W56 
fluinio'iidie «It 20 T. 
CotlucilifM, »V.S W 71t'inieuiinlflr.3b.T. 
Voelv:, Alm, W30,  Vaub.liiletSfr.l8T 
Voeiuu ii. Nä>!, Leopold, W8,Saijev» 
[lr<ii,c l1* T. 
Vudiiowiki. Wi!Ii., NW21 BiindeSial¬ 
liier b T. 
EüBBBSaQEiBBH 
e. G. m. b. H. 
SO 16, Copenieiier Straüe 95 
Tel. Moritzplatz 2708/09. 
Kasse und 
Stahlkammer 
geöffnet während des Krieges 
von 9—1. 
Vitiieiistiit'i'rfic Äenoffenschafiö- Sauf, 
e. G. in. I). H., ti J2 Sasseriorsir. 
Sir. 38 T. 
Maaft @6tin?,'5l„ W9 Lennüsir. 4. T. 
Machichlve«, NW 23 Rlolomllr. 8 T. 
Mamroil,, Geoia, Will ßricbtid) ®i[* 
Helm-Sir. 18 T. 
SBarrf, |>elir,W35 Deisiliiigerstr. 24 T. 
Slatruä & So., fflaj, WlOMaiihäiflrch- 
firafte 10 T. 
Marcni & Bolkmar, NW 7 Miflel- 
ftraftc 41. 42 T. 
Marsop, F., NW40 ScichSianufer 1 T 
Marr, «., M\V 7 Charlotleiislraftc 
44 4ö T. 
Naiicr.IulniLJ,W 8  Tanbenfir.44.45T 
MeSIenbnrg - Sirtlicldje Hypolhelen- 
6auf, W 35 PolSdauier Sir. 104. T. 
MeerboiheLC>>,Mal,3W48Friedrich- 
flrufje 234. T. 
Meiftner & So. 'JJacfjf., F., W 8 laiiüeit« 
strafte 25 T. 
KcIJoni,3lI5.,N37SeiSeii5nr(tetStr.70. 
MendelSsoh»LSo..W50JLgerstr.4S.50T 
Merftz & Co., 
W56, Französische Str. 32 
Merzbai», Gebrüder, W 50 fflatfgtaseiu 
strafte 35. T. 
Meyer, Aug. I., W9 Sinlstr. 18 T 
E. J. Meyer, 
W9, Boftstr-ft- 16 T. Ztr. 7054. 
Meyer, Ernst, W 15 flonsfanser Str. 
Nr. 65 T. 
Meyer, Gebrüder, W9 Loftsfr. 7. T. 
Meyer & So.. Kurt, NW7 Unter 6eit_ 
Linde» 60 T. 
Meyer.Oicar.OL,Heilig egeistgasseS—ST 
Meyer & So., W56 H. d.Aathol.K!i!cheI.T 
Meyerhos, Trnst, W10 Lützoiriiler 17 T 
Mcyeriberg, Sllfreb, W30Aarbaroffa-. 
strafte 42 T. 
Michaelis, Georg, W 62 Itfeistfir. 12T 
MichelS, Fabian & So., W 8 Mohren- 
fttafte 30 T. 
Mitteldeutsche GrebitBaiif, 02 Durg- 
strafte 21 T. f. nächste Seile. 
Mollina, 81., WO LennSstr. 4 T. 
Maser & So., Ernst, W8 jricbridjfit. SB. 
Muffe & Gndif, NW t Unter den 
Linden 14 T. 
Lud. Müller & Co., 
W56, Weideriche! Markt 10 T. Sir. 7593. 
MüllcrL.6ciimoiiu,N 24 Öranlenöurger 
Strafte XI. T. 
MuShaii, Aiilor. WS SUottenflr. 56. T 
9!aael & So., W15 Ölesdlreitftr. 25 T. 
Nathustu«. I. »v W 30 Roseicheimer 
Strafte 17. 
ZeIHe»«klir»ng: t = 3n»iiiig$mifgHe6, T = FcriispreHanschlich.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.