Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

©nrfrt 
— 2! — 
VLcker , m IV. 
Lach, H., Nul StMifuttöet <StL 60. 
L-wntthal.«.. W tiü Silenachsr <etr. »b T. 
Lowickl. 0-, N 31 Wolliner Str. 41 
*ittbe»ltt & Satmann, X W 87 t}eu»‘d 
YltaCst 32 7. 
tiiutt», VI, N 59 Ülaumer^tr. 26 X 
Uürf, VS)„ 034 sEtar’djsliiet Str. 61 
Lucks. 0., 034 Memeler Str. 32 
Lübbicke, Sertoff. N0> ÄenterStr. 8h 
tiubbidt, H., bU.tO tiieqittget Str. ‘JN. 
Lüber». Cl. N(V> IrifKtr. sie. 
tiuöroifl, iflit tonte. W .>l- Moystr. 12, 
tiuiiötfl, ft, 017 tiJZitblcitiu. titia. 
Llldwui. S ü‘> Uilhinftr. 137. 
ifuötotst» C, NOfii" 5fiibltiu$fi]tt. 11. 
Luft. N -1 Vhmtmr. 111. 
X!ulß6Atö»l«« M. SW 47 Jtsly&ocft’U n2. 
Lutowrri. i’iara-, K018 Land:e^,;er 
(Straft* 17. 
ßtiloff, H.. N 63 Pavpelallee 7. 
iiiltflff, Wub.. N W ,t»fttniritftr. 22t. T. 
Lungwty. A.. (>17 toiwnloljeUr. 8. 
Lutzoer, O. N l> üft >tob!on4fi|tr. 36. 
Maas;. 034 Sornbover Str. 34 
Machuxa, I. Ü 112 L*i» 
Made!. R, VV57 WmiettcDmr. 6. 6 T. 
Mohlow.H.O!7>-ruUüucr'1>lay 19. IV. 
Mahlow, l>., 017 iSicjlaucr 5ir. J2. 
Mal, 51., S42 9Vti«7cr?otur. lü 
Äaibetfl, B., W .'A» MollenborMr. 28. 
Ä^l'nowsli. SO 16 Ioieptiür. 12. T. 
v. tWnlotth, M., N *7 Rronlfirdvtt. 10. 
Malsck. N\V 4«) Snoaltfcen» 
itrane %. 
Mai;. P., Nß8 ftrautafftrtr. 45 
Mandnn.J.. NOR’iÜtditettÖüracr Str 23. 
Mavegold.'LH.. SO 26 ^LöcibtttHr.V7 T. 
Mane^old. tiWll Lomggrätzer 
Straße 114. T. 
Männchen, A-. 034 Glrauicu^ecStr. 12. 
Mamn^el. 054 Vm:enttr 87 T. 
Mmmftcbt, W, 0112 ,}tarttfurucÄllee 
Nr. 300 X 
SRaimftebt, E.B..8W^ 8cße»3imante» 
Etratz» 77. T. 
Mannüeb!. Otto. XW*7 Arckenvrdn» 
fttoßi 3. T. 
Mantr. 0u?v 0 ÖBeritifrr. 67. 
Manthey. L., 0113 SvnnMflftt. 31. 
Marcks, tf, SOJV Former Str. 46. 
Rarflgrast. F., XV 67 Drnterseldt- 
Üratze 22 T. 
Rarkau, 034 Niiaer Str. 3. 
Starte.. A., 0112 GÜrlnerstr. 5» 
Martt, F., N 4 Schleqelflr. 19. 
Morsihk^ IL, N 37 9ramm Str. 9. 
Martm, Ä., 0 27 Slumenttr. 72. 
Martin, K.. W57 älumeittöalitr. 19. 
SRarthtfobn, Marie, bU 33 Sara«« 
Stratze 8. 
Karzkowiak. 6t, NOlS SttsaL»th- 
tita§e 4iia. 
Maschter, R., 0112 Cbir'tr. 2^. 
SRa'chmann,^., 1* l|3.€ctlotocr 5tr.l7. 
Ääfentftin, R.. NO'fS fitbufer Sir. 3l 
Rasur. P^.034 Äifja« 5ti 13. 
Matüi-zik, 9., NW87 SotÖftr. 4. 
Matschte. Ö., N 65 Somsmatnün:. & 
Matthle-.O., SW81 ©roBbecnnltz. 
ÄDttfe. P., 054Stp-ftr. 9X 
«atmchke, 3., N24 tLl'Lffrr Str. 6L 
SRaur, $♦. NiiO HoLKr. l'i. 
Äufe, &, X37 (ilcteösuotttiL L 9. 
Mttnf, Th., NO 55 Chodovreckiftr L 
Ticfnc, 21). N 58 i^rtofecfifir. 41. 
Meur. <L, 0S4 KünizSderg«r ®tt ^ 
Meier; G-. 027 Grüner LZeg 26 T 
Derer, i&utt, 017 Am Oitbahrrhof 1. 
DKik, A., N0o5 Fr'edeberstkr Str. 1. 
MemderS. Heu'.rrch, W3U, Hohen- 
jtautcnitL 24 T 
3?{emfde, Säm, SWSOMiUitttimlto 
5iiaf:c 40 T. 
MeisetkL C. L2ii TleffenöaÄstr. 37. 
MrinvarSt.C* NOu, 
SRemttf», &, SW 6R Ühiöeitftr. 76 T 
Meinte, & NW87 Slßcrelbec Str.207. 
Melktet, ff, 034 Sow&otf« Str. 20. 
Memtheim^ ^ QU2 <2mton Dach- 
Straße 18. 
Mennige, ^ SW 29 Noftltz'ir. 49. 
Merkel. Emma, ^052 Rastenvvrger 
Stratze 4. 
Steten#, $L X55 Dleimilr. 14.. 
Meeting Nw., SO 26 RriÄen'öeratt 
1öS, 
Nerz hau?, H-. W.7T Ka-lerstr. 18. 
Mefrobetfl. Ä, SW* 47 T«ßb«rei> 
st«tze56. 
Melsch. L, N 31 Sfeiirfk 7. 
Mewe-, 6, 2N6o BrLffeler Str. 43. 
Meyer, SL, SO 36 RevhvrLei^rStr.64. 
Metzer, B, SO 3V RercherLerger Htr. 
Nr- 79. SO T. 
Meyer, Carl, XWo2 Serhardtür. 131 
Meyer. Duma. C D Karze Str. 1 T 
MeyLe. 5, ihT52 Evhm. 24. 
SR^ee; 8,034 NertzÜr. 2L 
Mßygr, 5., K :!7 Schveöter Sir. 214. 
SSy* 0112 Scnrariterstr. 12, 
SStger, S6l Mncherftr. W 
Michael. Steins 0112 Neue Bahnhof- 
Michaels, L. 0112 Mt-Äorhagell 31. 
Miaallli, 9u SW 68 Schüyeustr. 32. 
Michel, fc.S20Lolom«ftr.3ä 
Michelr. L, 025 Äciferfb; li. 12. 
MteSffc, 8L» S42 Buckovrr 8 T 
Mielflcpt, D., N58 9lennjfr* 55. 
Mientu». V., 0112 Wc le ^"hnho^rr. 
Nr. 27 T. 
MirSke, 3J2, SU ftr. OU. T. 
MitrrU. 9?, h<i .1«. iHiöijbfllJnfn 23. 
Minrrlh, C, Ufilu^üiutaitiulc. 23,20. 
Mttschm^. 3ff., 0.4-1 ^ornkȟr'er Tlf. 27. 
ÄUitlbfld), i>, N \l ’Jlurciitci «hr. 8 
iWttN.tiiüi? <y. N \n> Müllerin 1WJ*. T. 
H. u 112 ? \ lunBifte^tr. SS>. 
UllifRitr,ti ,Noi"it! vcnk(utte!sir.lO 
tfijcbiu#, V Oiu t'ettentoterftr :«s 
H'iuhiiv. C. N* 17 Cbcrberfler Ctr. Li 
VJuOtüio, n > 12 l’küdcür. 11, 
i’Josir.Ä,\\  ‘Z:\itterteLblNr. ‘2‘2T. 
'WdiU'I. I, ^5 Jtiuypiu. 
V.’Ouiuci&t. Lh . N Ii7 ‘iioafftr tplffl I T 
J'tvlitdii, , i J Z7 ’übtfu)"! ^7 
^t'vizaha. (i. Nnc*r» ComatifiMt 1K\ 
Mo.'rewskr, ,1, N J) Vctnv \aAx* l * 
lliviti. ft. Wü2 tlclö.R'tr. t . 1 a ! 
’JHotUd. I < o4 i’Jiilarf.r 4! 
Mvll). H. hNs l'> V‘h\\,’ r. V T. 
rivelt, ^, U U v.$.\'ife.5ur II 
Tio^!er,l*,N> *•!>>•'et Kr.:n2<i 12 T. 
l’iuitv. (5, > 2i> .>r !i 'rr Ztr ' 
iUuhle. E, Su v7. 
SiKÜf, (V, S Vi W.ark'in. 4. 
Müller ÄUti*? N.U lki:mtcr/tr h7. 
— Vlclhui, ho Lscl.na'l.nr'er 
— Äti!)ut, 1.'2 ou^u’ir. I**. IV 
— (T, SO niKacti u. r» 20 T. 
— (i, 034 5ttü!$matt't‘lt. V. 
— Eu^en. iUuUdniuicniu. I, 
— Eaqcn, N W hl tzurrennr. 11. 
— fottöft, N”iS t^ppelallec 51 T. 
— ,^nv. N31 Äckcrnr. Kr2. 
— Ai'.Uftt», S42 t'rintctiur. ‘J*2 
— -vcmr^ S03:J Ccpcher 2tr. 24 
— £cutL, SU3t Lchleniche Llr. U. T. 
— Cftirl. 5 37 ^tm^bvrQx’r Sir. 
— Äaj, N «>" Henm^rdor'er 2u. fl. 
— C. NW21 l£mti#itcr 8:r. 2l‘. 
— CMitr. Oil2,xtui>n<0Äiu!  Sir.lL 
— liaul. N rto Sil. 60 X 
— '^<iuI,SXX 2:t‘SuUifaibJlletu.2:r.l L 
— Wobetf, N n 9ruaitem:r. 121. 
— Ruv. SW47 ’s rcibunöftr. 9 
— LS, N58 Koyeichaaener Srr. 2. T. 
— WiUr., SO 16 iKelthtorftr. 2 X 
Söffe. H., N3t Streiter Str. 4. 
9tatfeL SW 29 SttmtäDcdtr 5a. S. 
Narchf». C., N20, Pandtr. 3v. 
Statz. SO 33. Ovprtner Str 42. 
9lmilocL L, N20 ßolflutefft. 7. 
Kaumon», N 6T> Sdiulftr. 2S. X 
Nebel, L, 0 112 EcSrrinerstr. 31. 
Keck. S. 0112 ^hottnr. 30. 
itccitrcc, ^ SW2V titUitolb äfe$ii- 
Stra«c 9. 
KelPner. Ä., N* Hu Äuineaür. 1. 
atellt, V.. N 24 ftl. Hamburger Str. 31 
Sicntoy, %*, N 54 ÄLer'lr. 171. 
ZkerÜch. Änr Nordhsfeir 5» 
Kenchei«, H., SO ^orlcher Str. 1 
Resbarch. H., 861 UrBaitftr. 1. 
lUenöttset, (y., N055 äStnlflr. Ä). 
Nendert, E- SO 33. Cirnryftr. 29. 
Äettat E.. N 58 eenefelberitr. 17. 
Ätttcitbfftff. K., XV.’87 Si«Cbß«üc.7n. 
Sleumann, 5,034 i$:tciSbur(ier€te.47. 
Seuaajm, H.. NW87 halbste. 7. 
Sümmamr, P.. W30 tfifenadjer Str. 96. 
SReutattfo, <L, W67 Masfteishr. 7. 
Äklatt. Ä.. N6o MrlplaqueLm. 6. 
Nicolat, 8L. N 65 9?totn Lpi^-Ltr. 21 
NicolaL, H, 0112 LrcsLauer Str. 3 
jiicöic^fiib'. <3^ SO 30 dtetqcabecjir 
SlldBC 51. 
NieLerqesäy.^^.W3üEi:e:mcher-Ltr.b. X 
Nrelson, (3., Ü 3‘J Lmdower Str. 9. 
Niemitz. 21., SWtiS Äochirr. 3U. 
StttfA y.. X 37 ftaHnaieitoITfc 2 T. 
Ütiflafdl'tt., N 53 TttlkeadagenerZtr. 14. 
StitWo, $t.. yOw Iavtonski'tt. 30. 
P. 034, ffuMnie Str. 4. 
Mobilittg, O« XW2t DoLumer Str.22. 
^omttgA (Serirub, XXV5 StcpZ^miitt. 22. 
flothöurt V.. SW6Sa!(r3do6?ir.43T 
9taüuwt E., S14 cJcH'djret&ctfir. 19. 
Moment 9., 0112 Soigtftr. 32. 
Sioaat A., y tiü UUäÜenir. 132. 
Obrer, P., S rvi Gnmmltr. 1 T 
Ob»t, H.. S0C3 ^Övau-2"!fir. 
ÖAruaitit. B., N 5a Loärmwrernr. 2V. 
Oe'hm. N24 Süflurötr. 88 7. 
CläesBarff, fr, 8 ot> V)rrmnifcr. ä X 
filftictoltb, 3., S 50 ©rarent. b. 
Opaiee,L»O3lFraukf«terSllleeS4l. 
Lpltz» H., N 113 Stoün'che Str. 5 
Dda»<f$, NO:x> SStzow°rr. 37. X 
Ortmsmr, H.. N37 SkrutzSnrser Str. 39 
Okterh^rs» 2., SO 2t> Bri^er Str. 41. 
Oswald. E., X 31 Zemautci Sir. 35. 
Oswald, H., K 37 JyuifrniBertfCt 5fc t'. 
Ctofecrait^ 3., 0112 (SröadergerStr.S). 
Pabst. V., NVf2L SanäeMr. 22 X 
PaSsk, O., S61 BilmSilL 17. - 
Baürll. F., SW 68 ^fnratirftt. 6<. 
PaLaS, SW 63 jkürarfiertzr. 15. 
Pallasch, & SO 26 Wodralftt 30 X 
Palm, KW2L SlURoaftit 87. 
$aafa», <E, W67 ScoBesftL. 22. X 
Papenbrack^ H-, 0 34 dabmet Str. 13. 
Pap meyer, dmma, Nsü Eulerstr. 11. 
töbemmu,559 Ölennftr. 21 X 
«rsch. R. SWC Dorrkftr. 78. 
BatzfchL Mrm^kk WNeLffel« StrL77. 
Paus, ft. W3» «oltzstr. 13a X 
Pavlir, Rnw, NW6 Oai-owftr. 108. 
'IritJtlif. sur, Vuthxrivt ,rr 21' 
l'd'fT .1 N Li) Trinr ' r.ivr Eir Ju 
i’t!.1 \V '• ÄüJl’c’Ls xlr. 1b. 
(5, ^ '' t^rax^v^r. 1" 
. N !'» IorM!r. 11, 
Wetil.st n'l'. il, N 17 *Ui lauten :!lce u- 
Vfitr. ti'ctt.t», Su3m, 
;i..iV 4°. 4! 
'Vdfitohn U . N U ^ü.iene. 2it 1«> 
i'tflß'k'1, 0 tl ctoUc*2tr. .* 
tt»<v(er, C, N‘U ßjhc'ir. «2. 
.'l, NNVr, £ter'i :n!tr W 
. SWOI rtr 11 
ÜTiusstSJer5, C., VubVc.ta 
€tnv: 2t 
PHr|(tire/H..SWv,)i’ia;i#. bni‘n 
ft.MMhviiUfr'.ti: _• '!»' 
Vhiliiv, C . yWfj'jvtlv ’nrfu i 
Vhli'rr. (iltfe, S .V< 4.»»\ 7^ 
Ütff. v?, f 19 S<i)bel’tt 2' 
t'ipl’c^tnasM hell in ,S42'l,uiuenftt l"7. 
VtU1, :Vt., N SV“7 ytü'tnfv; ctr. 61. 
IUP. 'v. >20 ^runSbiilcr «u. K 
Vu.iv, D. y 31 Ztxü\".:r\>tx 2n 24 
v !. .1, Nil» 2u’o ’ffte E:r h“ 
iZ'. ivtl5fi,'Jv SU >> dlc-<‘crbcri3trStT.7l 
X 
i’l’«>??•. o, y ''Vtttj ^ujrr» 
3tra- ? -1 
o .OlUti)rUbhiu5’tr2J.22. 
lüohl, v« N W*7 iihium.. t»- 
SW2i*,i)fiTUtai*itit:.14«. 
Wo-vt1 P. ^0 h) kil.rt’tr. -2. 
'^vcr. H, S() 2t» ‘Waria.,..c’;'V* 31.3*2. 
%Ü0Pt', W.. y 2t ÄtltÜciif’tr, 2»» 
A.. N :n yaoemtr. 37 7. 
C.. Ntffi. flntmirum’i Str. 2. 
tÜuVf* A. y 37 tfliormc1, Bit. 7 X 
tnrt.tr,  pf, O 17 t'crnc« ir. I. 
iitanft*, 1‘, N05Ö Irafrlinrr Srr. 14 
i?rm; Äu^..!2>VL0F'v:ctttstr 
?it. 11. 
Hrcu-, XW67 Sumeniftr 17. 
Bricbf, C$‘o, 034 L^r'e-auer Str. fc 
Hrie'ter. M., CT>4, jluflitMv.r. 40 X 
'Lrilk-. $?. SO 30 ^nvertr. 2*. 
Britzkow. 2atf/, N 37 Ä.illamn. Str. 15. 
it.# 027 AnbrcneuT. 51 X 
l'iobtt, P., NM Tangier Str. 21. 
CioK*. kr., NO 6o ÄiiNtit. L. 
Prö^itz, P.. NW52 Sedtftr. ‘t X 
iiur; Si^ N31 Slsmnuär.dec Str. «0. 
Pr;nbyla.P, S W 47 Haaelbcr^errtr^V. 
Pur'chkc. C, N32 Svarrftr. 29 
Cudnbt «., 0 34 Trlnter Dr. 6^. 
Öuandr. W., 017 FrrebrichSfelüer 
Straße 39. 
Ctifbuau, 5?., SV711 Lllckeruoalbtr Str. 
Ilr. lla 
Kaas. O., 891 Laerwaldstr. 47. 
Nabsatzl. &, S5a Vervrnuwlay 7 X 
ftabtft, E, N 65 2»S<fo»rtt. 44 
RadzorvSli. 2R., 0112 Werchselttr. 22 X 
Ncikmer. G.. yW 87 Kaiserin Lugrsta» 
Aller 110. 111. 
Ramm. F, y 39 SRäflerftr. 177 X 
Ramsch, M.. N58 Tunckrrsrr. 7. 
ftamfd), P.. N 58 Sene^elberftr. 26, 
Ramchn», d., N055 SUcrtftciaer Str.9. 
ÄüpmMb, ÜL. 019 Friedrich-arachi 02. 
Rapsch. H„ NW87 Stitjeabonftr. 8. 
Rase, K31 Ciebomftt. 4. 
Rathmamr. T. y 4 Stedftr. 16. 
Äau, 0112 Pro-kaucr Str. 23 X 
Ravch. Paul. N4 (hchenber^ftr. 10. 
ÄmtbatbiifA, H.. N 113 Lorn-olmer 
Straße 21. 
Rauh. O 27 Anbreasstr. 36. 
Rcur, 9t, y 31 Deoianner Str. 23. 
Raiid'.rt. O-. O 112 Ourtctftr. 27. 
Rau'djcttbtcg. L. N37 ZrouSrcrchstr.N. 
Rave. E., 659 Ur6an?u. 10L 
Rebiün. 5., NW40 Ccharnhorflftr. 
Sir. 27. 
fleblhtff, O . SO 20 XbalBerifit 93. 
ÄcBttoÄ, A, N20 Ütattsauttfa. 20. X 
Recherrdertk, NW 87 Hutttem. 4. 
Rebe«rvk. Ä,. KW 87 (baimufifiL 1L 
RcaUcir, 6., N018 2ltaa56tirgtc Str. 1. 
Äctoft. G.. N055 Elümqer Str. 7J. 
Reiche!, SO 26 Snunöiiftc. 73. 
3te.manir,i?.,017 6il2. 
Rnmanu,H..y0 55 DoldenvLrgerStr.7. 
Rcünrim, O, NW 21 CIbea6argex 
Straße 8. 
Retsbarbt.L.853 Hasercheibe 117.118. 
Reiabolz, NW2t Srromstr. 48. 
Äemicfe, ft, SO 16 Frarnstr 18. 
Ret|^,9*»SO!6 LLpemckerSa.77.78. X 
Ädtig, E- SW 29 fttbicmftL 6 X 
Reopek. P.. K37 Dörther Str. 44. 
AenmS, ft, X 58 Lhckraer Str. 17. 
Rcmu-, I, 054 Dragorrerstr. 45. X 
Relmoch.A^ 043 A»Ktk-rich-Üm»2L 
Äötec, I., 0112 Signet Str. 2L 
fiichiur, SL SO 36 Graitzstr. 28. 
;5ter, Äd., 034 (SaBmcr Str. 51 X 
— Art., SW* 29 8ffffeaer Sir. Z 
— 6., 814 Stmenfte. & 
— ft, 8016 Cövenitker ®l 117 X 
— jr. 65 Liebemoalder Dr. 13 X 
— 8W47 Su»Köersftr. 7L < 
— Äofa, SW 48 Sttfielmte, 3c X 
— 2fr., SO 65 »tjfefe 32. 
~ W62 ÄtttfättoSr. 86. X 
Ätieit, 6, X 81 GrüMstr. 37. 
Rieben H, S59 Ditzmmmftr. 7. 
SKefmMf, Mathilde, §14 «Tepnt* 
brinenstr. 46. 
*. V'» lh ^kiebettiir 4i. 
Jlui< C. N'2° *1». 1. 
<»MF <3. S 12 ‘U'oftft'ir. i 
H‘:i,i*», V, SW2" äJluiS'U 1". 
i(t- -v tJ. N »t) sr 7 
)l\\. \V\\i, V , N 1 ) i in i. . 'u 
H lirftidii^n, e*# ''U• '■ V1 tiii»e: 
vill'o Uf 
littina. NW^7 ^ 
Kvbf, K. W 47 <liuibact,,t 7. 
HoSniUJtitbt I# >(),)UütlofiauctCrr2H 
Roit,v, ti. y\V-2l iHathcnomit str '>i 
Jtoinv, *jy. O u 1 r. 
X ’l U?ccuaatc 2t ''7. 
Ht'elil 3. S'U 3-1) rfbltr 2:r .1 7. 
•f{.ihio»r, fl , (» 27 <U. Jtihent'ii 7 
Jlofjlöf», tfl, W 1t ParUer «tr 4'i. 7 
Jlcfir, ttug'i^e SO j.t 1(< 
'KoJ'r. ^ N'2t <y; V‘Wbur«<r 5t:. V 
fiv ir. Ä, Nu ü Sarium.;. 3'. 
»ioisMrt». ^ lt2<?roiiv,r: ^ 1 
i.oSl.r, ><, sSV 2" .tiifMi' i. J 
Hel.,w, L'. > h ’Öufrfjina'it 2") X 
llü.vttr, y . X NV *21 Lh bflti;:^COCur 
ritatit H T, 
iioitae. « S >2»5 La^emür'rr. 7^. 
Jf*>* % vueie. y >7 JUprlvic rtt 11. 
Kl'v, W, XV ."»7 ränxtirvtr ’ 
!!j'nim<qer. Vutrf, i > 112 <äurt<hir 6. 
limtl. N4 Schröbetr. Ib, X 
■H Mer v, NW 2f Dr«y'«n. ?♦' 
•Kciclet.lh IV NlH cfr.8. 
Hona i , X t»» ,vjl)nr 5tr. II. 
flvu, W , hO 36 Str. 135. 
Rütbe. Anna. NtW Rbnstccr elr. 2. 
■ilottitt 6, 0IV2 tieidiieVtr. 16. 
Jlot^oll, A.. y W S7 €Wi«ftettflr 40 X 
itvyl, N.31 «dertii. 13.'. 
Jiudiel, 6, 034 (8raubtu«r Eli. 6. 
M&rt. I.. 8036 Raftbciftr. 17. 
Rück^anu. Robert. W50 iln-Sacher 
Sttatze 61. X 
Rubtm. fl., K113 Borrcholurer Ss. 8L. 
dlaMoff, ä, W80 ÖUbUfchftr. 8. 
Rnbölf, O.. 034, Hübnerur. 14. 
jtabolpbi, H.. S03t>, 2a:mger Platz 13. 
Jlubicebel, N31 HafhlenHi. 2V. 
ilumlanb, 0., N4 Uöhkettstr. 3 X 
Hummel, Lour'e. N*4 SeraHr. 20 
JinmmianX 5, W 67 Soloöftr. 40 X 
Summier, M..y3^ Ätttifelfte. 5. 
Rn»ge. H. N 4 Pftug^lr. 9. 
^iu'ch. C., N 66 Seettr. 43 X 
Wunde.SLy W2t Clbe»6m:gncir.2X 
(S., y W 87 SeriichinßtBflr. 12. 
Jift., K 20 Drontbeimer Str. 40. 
Girier, G., N 113 8q«boZe« 6tt 91 
Jtiremarct. ZL 0112 Äiöaler€tt.21. 
Sachwiy, (B^N37€b»fctoi(»et 6b. 28 X 
sacifer, U 66 Äeuter ä. 2 X 
soAieL H. NO 18. ^tiebenhr. 97. 
Sarreuz, N31 ÖtamHtL 29. X 
Salomoa. 034 RomutienerStt 5. 
^anber. f?., SW 29 ShttromalbfrEtt. 7. 
Lander. H.. N043. Änr» Kouig«. 55 
U. 66 X 
Sauber, S,NW52^eUflAl§<niiL20. 
X 
SonDnan». ff, SO St1» Vraetzltr. 6. 
Sauet Hermine. SW11 Sintioiget 
Strafe 11 X 
Lauter. S.. K65 Cnbenoibit Sir. 24. 
Zchaak. flL N 018 (tnrfteMmlbn Str. 7. 
schabrobt^SW W 3^«ffirofrtftr.7L 
Schaörobt. C.. W50 fietfi üLSkach« 
Strasre 20 X 
Schacht. K„ N 65 Äameraua §L 16. 
LchaL 0112 Sr»ou Tach»Str. 1X 
Stiabe, SW6t Icitoeet str. 25. 
Scöabtütf, y W87 Turrckr. 66. 
Tchäier. H.. 017 Leyme^tr. 18. 
Schaler, R., NW87 Äuttr.tftr. 62.X 
schä er. ftarl. N33 Ki« Hoch^lr. 35. 
Schäfer, P., W30 9ltut Dimerfeldr» 
’tw^e 7 X 
Zchachsru. 9L# S14 änttsnnt. 41 
Schalich. I.. X M ®l«mftr. 42. 
Schals. 0112 FrarrkNrrter Ällee4L 
Schaller, E., 0112 Schrnnerrtr. 52. 
34fiUo. J„ 0 112 Lorkrageuer 
Chaussee 12. 
Schammelt, F.» W66 Mauert. 92 
Scharbiea. B-. X20 Sastianftr. 10. 
scharrt, SL, N 54 önrnnenfir. 25#, N 4 
3nnatibenftr: 19 u. C54 RrseruHaln 
Strcch, 43 X . 
Schaul. M.. y 65 Malola.7»rt'2.11X 
Schau». 8L. N055 Haste'rr^ L 
Schotts, 1t, 0112 Itienbadr'tL L 
Schüler. £.. SO 3ü Laun-erStr.34. 
5tbeit^tt!iet9L. N543e6benid?T<StL8.X 
ScheLoSW. G . N54 Lothringer Str. 75. 
Sd&cnt »L, 027 MartuSsL 38. 7. 
Scheuk. SO 33 Cppeinet Str. 4. 
Scherst. 9t, N 31 Ja-munber Str. 14. X 
Schein«, Ämta, 0112 «ärtumtr. 31. 
echeutd, S.. 027 SLillmgitr. 27. 
Scheu», H.. X 39 Tegelrr Str. 32. 
Schicke. i.t NW87 sBeirftlftr.^ 
echtem arm, 6^N58 Ahlbscker etr. 17. 
SAifou), Ko4 Bvumenktr. 17& X 
Schilluveü.NW87 Llt-Moabit 78X 
Schiumlir- P-, 8036 6rae^ftr. 69 X 
Schittauer. L. 0112 Kriurrgerftr 1» 
Schisschü. B.. SO 26 SUi^cnterfftt «Lr. 
Nr. 176.X 
Schient; N37. Meöer Str. 29 X 
SLtrrmacher^ L. X31 WoLÄir Str. 31. 
Schivek, Karz., NW21 9rrmer Skr.49. 
itfuf ir'nulii» ^ 1 • rt Hv'v’ i.'*fiEtr.4 ■ 
»Kf’tr 1 
a..? i. t p.irsiui«; 
N 1 H^ruVir.». 
u 1/ iVi.• .chcbeign 
*4)ieit, Ä oii.* 
citilti^^r, Vt. ( ' 
cluv.v <-•’ T, 
rrfltvn(cttbfi! C, 
cchrmh /IinIii a 
c:un: L2 
- llu. N 4 Uuiik ‘tl. |k|. 
— ü XW'2! Vubitf v in 47. 
— Ä. .X1 >* 1 v. ii ;nrbti 3iu 8^ 
— ?m . 0 't 'L;*r:nü6Mi. 33. / 
— ae'ü. < Mi: £' nurfbtr*u. 3t» 
— XI. U1U M.u-:; . Str. '24. 1 
C.f*;r <UI.' Tv‘v.an 2rr. ^ 
— Cffar, <) 112 v;.i t d «j Str.L 
— Cttp, SW 47 r.iUvc €.i 12. .. 
— yo | f ti)<vt.i:iihrch':r. 7. 
— 2ti, N f»' llta .tret ir. <1. 
S^mry C'. X *>4 v::i Stnrje 16. 
, X^..ruibcnicc €fr.9. 
s\1]nni(f. M, y rf« 2 ! »!i*fr. 48. 
e(t)iial'tl, V, U tl 'VvUtiViifget'Bit.2. 
S !niafe ä’uitw, SO m 'Sraürtelftr.26. 
ediitcibc, A.. N0 V» 2anv<l<c 3hr. 46. 
«*i ;uit«r, Ernkr N tl 'SolUVr. 42. 
SdmctN*r, iv>ü7 ^chrbeUurcrSrr.93. 
Schneien, w , S5‘»tiiimps)ämeu»ir. 6.7, 
Servil, «Vtlh.NO Ih libofftfmulffr.16. 
Schnei! ty , y in ^eUkl'tr. 24. 
Lchv"'c!'. Ä 0112 ZolVrftr Stt. 81 
Scholirz ,ik. ,r, y .,7 SoUtner Str. 68. 
Srkiolz 9lbn!b, y 113 Lärmen Hvlv-» 
tSliayc 12H 
Scholl, yiKrtb, y tu Ucrmen €d!m* 
Stratze tu 
SAclj, ötrrli. .VüS Lochen» «tr. 106. 
Sdioli. Ärrhur, S :s! Nhernsderger 
Btruse 21. 
Schals K. yWn Srep^ansir. 52. 
6*o!i, Pari!, XCKO Siarienbicrgll 
Strasze 15. 9 
Schön, if., yOl^ <ti:tprcbtiir. 8. 
Schön. öuU 0 17 ÄuNenür. 5L 
Schön, 3(, S0X5 CbobdÄtetfisfr.23. 
Scbdncfclb, 3W, S14$«4beaec Str 64 X 
SdjJnfelM, H„ S59 Fichtt'tr. 22. 
Seböniert, NW Ö ÄUyelmShaoe»« 
Stroße 32 X 
CdidßDtef#, 29., 0 34 ÄerntcsetSttSL 
Schörnig, 0., 8033 Gu»mftr. 22. 
Schrawn. V. m. b. H. K., 034 Tönttz- 
ftro6« 45. 
Schuiber, <?., 027 SlleyrnderAr.LSX 
Schröder. 6.. SO 33 37?uflsauer Str. 6!» 
— F.. 8016 TöpemSer Str. 12L 
— Gustav, N24 EljafferStr. 35. 
— H., N H5 Irattioaclstr. 20« 
— W 35 Lä,owstr. 99. 
— M.. »026 ÄMlberlhr. 23. 
— $N N066 HemerSbätfet Str. 27. 
— Pauk, >'055 E»«archttr. 14. 
Lchrutlke, (Slife, 054 IhmeBftr. 199. 
Schubert, ft, N54 Ärfertr. 153. 
Schuberts,y0 ld-EtrausbergerSitl?. 
Schvbert.H..0112Bor-a-e»en!h«rffee- 
Schubert, I. X018 Seberür. 53. 
Schubert. W.. W30 Fraukeir^r. 2, 
Schüler. 31., y055 ChriÜbrrrqer Srr.L 
Schulfi, C., NWb7 KtoinalUit 31 
SchLlln. A..yil3 SffiieeibebmSttlÄi 
Schul?. A.,80öt; ÄcichesficrgöStUlL 
64ulj^.,S026 AeichenSer-rrStLltt» 
e<ßu!|, 9t, N20 Soiiüt« Str. 34 
— «ug, NV80 LuitpoldiU. 9 X 
— Carl. 017 SeDoeftL 26. X 
— Emilie, W 35 Stegliher Str. 69, 
— stranj, N58 Tunckcntr. 78. 
— ftttf. y043 Uietzmamrstr. 6 X 
— ii., is043 (Beorgenlirdi’it. 67. 
— Äerm„ X39 Neue Hodntz. 24 X 
— SaL, 614 ^rtn^enfiE. 61 X 
— A, 0112 Schttmetftr. 27. 
— Hart» y 68 Stubbenkamnußr.2. 
— Minna. 859 Böckh'tr. 52. 
— Q, X37 Äremmeitec Sir. 15. 
— Otto. W16 PfalzLnrger Str. 6$ 
— P.. 0112 Brünöerger Str. 18 X 
— mit, 8020 Lbalberlflr. 8L 
Schulze. Aua., 017 Koßlcr^r. 18. 
— E, 034 LLUhelmStolze'Str.2L : 
— (halt, 8036 Srüuauer Str. 21. 
— tzmma. 85V Cotrörr^rr 52am» 86L 
— Heinr., NWS7 Otrostr. 3. X 
— Herrn., 034 Reval-r Str. 14 X 
— 8, X31 Streifte: str. 2L 
— Otto. SO 36 Örinauet Slr. 7. 
— Paul. 019 Lite Leipzi-er Br.13^ 
— y U3 Silööer Str. 3. 
— B- NW87 Sotzto»»ktzflr. 11. 
Schülzte. ö„ 0112 Blmueutbalftr. 7. 
Schunaun. KW 5 Puttitzf«. 16 X 
Schumann, SN N043 Limev'rr. 9, 
Schunert. X113 Efolpifche ec.36. 
Schürer, P., 034 Lüfter Str. 12. 
Schuria, JuhaLer Friedrich Borös^ 
Paul. W 62 ÄurfüritenftL 74 X 
Schurwanz, Ä., K37 Kaftanienalkee46. 
Schuster. E.. SW29 Silhtaö Lextl- 
Straße 17 X 
Schute. L. SW»3S Stemette. 10 X 
Schütte, g. NWS DllHelmLH-v«« 
(Strafje 37. _ 
Schutz,  Hen.W57LlvenLlekeustr.12X 
Schüv. M., SW21 Sergsa-nstr. L 
Cchüü, y31 ißoltafir. 49. 
Schwach, I., SO 16 Lhmstr. A 
Schwämmleiu. fit, X 65 StajflÖ^1 
lirdbftr. 45 X „ m 
Swwarz. b., ,‘5W29 Heimflr, lff X 
8ei£etetH5rung: t = Jttnuvgrmltglleö, X = FerusprechanM^
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.