Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

BOL. MC 
iSH^at.WitwnBt 
s-'Sah» «UM». 
JütlUuumiuäK,. D-ÄUH> 
fflljtolta).«, AM». 
S 'lK. fflB E aSmmonu. C., 
t ^ SaBtiM T Bi. fc. 
••/. BvL Banaetifim» 
Lmmmr. twist» oi. 
;-i7'feLimvq. <E„ AswM 
V TC 
, Mmeijfcatamn. fflfc. 
■SBhraeaßnniftBfMt.X 
,J8tins« $fc 
flk. atuift,®. 
®8mw 
■’ Snnmfte. tm 
KtmeäBfc <L WLMPoll. 
SS» SbumenSi. 
TK.E. 
■'Star m. (BEire. 8U 
: äSrommfte. ~ 
SEtgbyffintftoc fetott. 
-HWK»oML.Ai>t>lAM 
■ Msr, IB.. WniAvertia. 
^ABS. 
%. ®hn«& 
, _£* @d>loifbs, 
iSekS-SSttotid*11 
.1: x. iBtaft, SB* (RritaRnft. 
(BötSe »,. Wiyeridk 
Stotoe, fc„jWML 
A^-JWy,W,,Ww 
stünfc.3r...ffldtün. 
:f" Ä'iÄ« 
• eHtittinOß» 3B£» SSÄJflBei 
; •.: Misch: 
WM«. flf„ $cfrrf(trfL. 
SlWitL 
'*i|W SB, WüUe 
■ guieimsB, siil 
®n$fce, m,. SWetaril 
SMim 
>;/. ■ »totfc. 
,/V.v. @negnri#t SS. ©Stifte. 
• Sätße. ®„ 
"“ ’ (Sterne 6,. Snndeton. 
fvtc igtofdfe, 9k,, frrfTtßtrft. 
■SIootB, 
-v SStBmntmi.S, Milürer. 
.LLL AHr C ffiramaq 
- Shc «sbittoorlti. 
' tt. SWtej.Ä/^Mionh. 
■ tm .*•>' ■ «<»* tgi » 
QbsUhDIvSRI Vn,, «Nw 
Heinrich, .6.,. Siilltdlnt. 
Hvivlk.D. Stemmte 
.Warnmn, W>. SchMiiS. 
StttMSi. <B. Mlenfionfe 
ÄlWi E, jRsfltongpifBti; 
SKdie« SE, asm. 
Ltmgnm P)„ stemm 
Lickowr 5b,. üHirfte. 
WMll. St,. DW«. 
iBltim. SC,. aUkSrnriC. 
iätaoamtv (E,. SPölststt. 
9>. 5ß#, 
SWM.M., ffiuijtllb 
Bnäs*. 8C. Wm- 
atoflo*. ®. 
flc,. Kutsch» 
22L<arinutotl, 
(•9Es.4tg. 
CWartBmg- Pd«vM->- 
28-SBttfblBk 
24vE DwiL. SL, 
(®M8d^te.S); a.&J 
■'K .$eiiti, H, Mist. Wi 
Iffitollt- 
• (Batikt?,, SZhüa 
f . (Stnftr, ODjf!, SttndBe 
' "gnspc. 315b BÜn. 
om;,®;,, SBEtote, 
LuW,tt,.«ttS6ia. 
dtenrdjfe 5Sa„®Wfte- 
.iltor, L «oUlmiL 
gmriBfliS..tesmnlHln. 
tfdÜfr, m, Sßhb 
. .ignhC-S» eeNItfc 
Ämift SB, MvLwtL 
■' Segjamur, ffli,. PdrtMi 
ffaIRtnffMdm 
:■'? tolfc,86„tlHiwnrfo. 
■: •' 1 PoWi. H>„ Pirniwt! 
' SBSbdhc. 
• llnfuie «h^ Shiljtwrit) 
SOIlhaBU. D.. SrittHL 
TB E 
@ltd;: W, @eCm. 
FItUtz,. 8t,; 3fameBiu 
Horn, M-, ÄühlmL 
26 E. @i. etusmu»' 
«■.fflilte, *. «SÄ 
EHMto;, *„ ffafttoft 
Herammm, Üaieilliig. 
p BÄtS. 
SMit> 6„ Smdteflfc 
4er^t|t«iniäU8tiuBdl6e 
SnmpeL SB.,, gptzrtz 
adtoi. ae„ ismi, 
saidte. stM Lchmiw.. 
8üjH6t,$,,S6dto 
Iliury^W, janttHIfc. 
Mrüre. <B* HmrüÄift». 
UMte ’ 
SvMwchi. SB,. W«. 
j-“ 
aHwaff* ffi*, 
mun.m„suw>aut 
I8E wmG. W^PÄwM» 
_ 
Stoüwt. Sotbdebt. 
?7 ESipäeii,®,, äBSu. 
(fSWtdtnfig.); B<. S 
« @iftteea«<7e.,.$Pai8. 
WhrwLtz J»,. (Bfcmmw. 
fltouft, ttw tttttu 
. Wammmt, 5E„ AtLnari. 
®,EStipmä), «fc,, iMIitttL 
(flißiidUttofintflji BLE 
V.’ iSotiet;, $,,3Zäni«c 
Same;. ilL,. OttliiSniif. 
SBtfei;®:,. fflto 
Donibufchi. M, Wo. 
BerhartM. HU' Ww. 
(Büntdl. 9Er Lchloffer.. 
~ e„!afiwSM«tT, 
. c. ®, itbrmec 
iirt^. Sät Sdileiftc. 
SMkrz, St,, Slltfctin. 
Stttmdi: SL. Schlöffe» 
ffiäifttec; 8t,. fflk. 
29 Sieuiam, 
E. B-hr-nkd, 6., WtfilWl 
(ffi^etettnBurg). 
SCT ELü8tBro.E, Cigentfim. 
EhmBu/tffflt Ä., Lager- 
DEUSOlf.. 
fflbniB. D , TOrntty». 
Dl-eck. W^MoIchl»««». 
DIerich, Üt„ Dreher. 
@rami, Pt, Schneider 
t.Stontdb. . 
Siittn. 3», Saufte 
Stägru. iFcumttifiba: 
jRitltttiC. T, iSkOma* 
BftaoL®., A-nnll kMi 
Stallt £2, ®5net6tc 
®grfflüe». 0, StoftBttgi 
Rüite 
©iüd! Älmumic- 
Senttc tt,. PnischmMrt. 
3orn„ffli„3tmaUtrfc 
31 _f.. tu. Sbibitro @fe, SS. 
, £. Mtes. ES, Simmt» 
mffc IBroiijttmBmg.); 
fflut. Hi, Sttnmftai TT 
NWimr. a,.!5erfmfic 
Ölrofi. SC, ffita. 
Soff,. <E„ SME« 
st!u® 0„ SHUlUsi 
Jftoljtr, ®!,. SRmnttt. 
Kuhrt, g„, SBtrlotfitt. 
Riemer. P. TchloWr. 
SchSdon,, Sgt,. Sflbsitdl». 
Sadmnme. SB,. Einftk 
nmflta:56(|c 
AUzel^ L, SUetifUBfc. 
-^S-Somihec 
Ms!.«.«Wi«7Lttr.» 
E 3amft. «aBrtflo. 
Bauch», ffli,. ffiiSnciamk. 
(BittdU Stipnffec. 
QSmtäitm. L>. WbnttlB. 
Smgrö,flk. StohfUt 
SOBS. w.. withiwii 
SJäcifch,, K, jHiatcnstB.. 
WUtift.S-SbllmiatecT 
Stero^. , 
SBoitenSegi. 8i, Weüt». 
Wlttkj in, Söfllyc. 
33 E-SlmL fiu «oaUte» 
trit (fflfitotedte «L 
2- U% Bi.& 
SOI« a...Srt|tt. 
Wtrch«s.W,Ltma»fthr^ 
' Ti. 
DwmerSllg, flk Wtztsll. 
schlitf, 
LlhaE. F„, Sknotfc. 
$Hb8riLlfc, Wrtl» 
.ftf&tnftattj.äL. Form» 
Heimrch, W,.Witzp»^ 
WühOl, siaa.. . 
Mionnm;. gLyrioettie. 
WüQtMh, 
WAlerr.Ai^ Shsfti«, 
WSleti.Fi.MA«. 
grchi. x» Mckm-stir . 
 , ffl.,, SftwBüte 
E-,'Weift,*. gyidBsfi 
Bt S. 
flKi^yfTfiiii.J (p,fj 
Eätmeft. ^ (Sftrfto. 
86, D«W!H. 
Suntk, K„ Schroff« 
©mw. N„ Bffittün 
$5Bme<fc%*8i Mo-rk» 
ailitBirnnftiarf* V 
Ltymmm-P,. abttor 
aLtotb 
Dahlie, ffl». Wm 
L». Sittffltc. 
Slurtfi; 8L, Möüecholi« 
©oantfimfii 3), Spracht 
Iäftt 
%„ Schuh» 
iSogesftirfB K,.FWch»L 
.'»,EJSu4^i_®BRrtCta«rfk 
BL S 
; Slonl M. Sm» 
flh»;«; ertuiti 
auuritn,®. Etai 
<S8mktu 8U.. Stentb. 
M-rmam» P.» SWoM. 
LlelmOLr Shs. -*■ 
39 E-ffiontBIlnn k. L. Lftm 
(aBttna»fi):. Ä. & 
VL 3toBtbto6B$a; Ei, SB» 
tttilttim 
Bfr' 
Tmoell» 8» Shtunütre. 
Slttira«. W» IBfigfce 
Stonihiit. 0e„ SSitoeA. 
Statttfc. MHw,. 
eiamnC 8L„ Smmril, 
SmeaBetgi D,.MohML 
®6m. L„ 8S$Mtef6 
fletstemuL. flmfJ»- 
wrnm SKBll 
ä5s». $anMta 
Krüger;. 84, ®nue&. 
StmgB. W,. Äuffch* 
Sßimi ShdbJhA. 
!Balfoni.fli,.illmmieaaBÜ: 
^amnic(t.,3afefcirSttfai. 
Ruch. $,. NlSkt«L. 
Stfiafec. %. «ttift 
Schulk. ®,.gÜztotEi. 
Stauw,, l£.„$<ihtfar&. 
Thiele,äi„ 218jjadm 
10- EffintM. LMm» 
WffiaUdi.iE,Äto8oHate 
ffla*aB„S66dtt6 
Ätitlfc 3,„ Ül/na 
Fiüviich, 5i„ Mmmow 
Sttutftb. Äk Ojlnfte. 
Rohl». fL.fBeleufidldni 
®8Jgme8i6.aB,. Ww 
LBteW^W-LLueLb. 
D»MNlsch.D,.Lrchvaur 
5T55k- 
Dtzunm.Me.Msyk 
fiieifte;. H,. Lk>tt«nrLt 
®, (&fcn$pfiU» 
fltilfifli, $HDöi. 
DWM.W^.Ww. 
ffi)..S3fBQe. 
" ** "e*" 1 "** 1'l 
MMirr.D, flfjs. 
itog.flfc,88  
*t 8k, 3«8Pdta». 
..66, . 
MmrtziL^ iBfte. 
MM. $.fl ' ‘ 
«BBe;.®, 
HEmm» ^.MqMr. 
flbOi 
fttffiwn. 
Biffeu, L, Aftv. 
«Saw».W,,A-r«^ 
GchLLs^ArchlE 
Sa6a«n. SmsU 
(tost,. SE,. ®Ö8tfHt. 
' Vf) MOnfuStBlta 
TAüMmtLstL. 
o-m 
B- jfcumfe. UE,. J8hofl#oofc- 
I 8a&.SHm. 
Mette BÄ, ®i«<t 
Benin, AEe^ WWVh 
HBbdht, St,, Staüffc X- 
i L m- WtlWggjiigy 4B- 
fc Qlotflit- 6fr ufiNi. 
Osfc. B Wr^WaLoK. 
A.M.AEM»»—L.LL 
Ä 
^■nwp.- 
im 
Bamüiae» 
Sütfii SBaflt. <K- Wfr 
IlWch.»i..Pla««rE 
Sdünid, a, Schloff»«. 
ffloOfitiB Äl gjftffrJfttt 
iiaOi»ttamea*rÄM 
—9t, akntbt» 
^elvrrHt«! 
iJnitfatg, *» attme» 
S6%ing Sk, fletwort 
S8ro5ito«fc L, Gchmttd. 
PwMU», 8B, <&ao 
hiteU«, 
W ' - 
AlmILi«. SL». EchsMvr. 
baj..-iL.eetfm<miitfE. 7. 
L.S. •' 
Bchr«dtzE.,.Mgil«i» 
(M. $■ BlkjglchtPiSwg), 
irj$r.aMam«e-Mfci' 
iiaroawtotrwrotoiCTCTg1« 
6em<SBerc(fr<SimtttMfti4 
der. Saatte stzm» 
18B8C, &*. Si. 
nnt^ 84 
TQ&t«. 9T cpitff 8Utf>. <WKL 
. Odb*, tont. aoefttib, 
fffidtoiwib: 4®^ 
BtsSilSB. Wtttüu. 
Smnbti. 2t WrwmL 
Sdrwtt-^.L,.Kft» 
®i" * ~ ‘ 
8 todtaeeg! BL 
ÜT 9te> 
'Satfee. (fc, SiteB. 
n» !» 
RttroTBroamt 
Strnm» 
sl». 
fflfötirnö- 
@ü5rief,93Bm SSte 
MteBdAlUk« >■ 
i: K (C aa»antikggt« 
E. BettricikIch»«Ml. 
11/ mhi. «- a. flfc o», - ; 
W WMNM, ytr. JffIBl 
auchl«Ä„!ttieRcSe6*t 
fftoi* 
(BaBlett$. L,. Hfmtc. 
«tooat). ®, elyenate 
8UbfiBaitt Sk.EBennflt. 
' lwschulj». L.Sfw- 
Wi..»® 
L.W» 
=e,aäB" ■ 
LesSs.D.LtwtiMnMk 
Ach«; L, Lramd 
_aafchtot8ri. T ■ 
msanu; ssv>ß*f, B^wli 
Sahi». L, SBte 
Bieejeatlj.jfcfr fflerfatftc. 
Varchery. Sfc, SBttdlc 
vchmtUt 3iifr SBonttiuu 
Schulz B» Techn.. »ch 
Saat; iDE^ <5S)Offar 
Itna«,. $, ätoRIto-' 
SSonfift. ®». «s« 
ä E ®em% «,. Stet»- 
HauxL Duchtzalü 
iklbiE. ®g,‘4ltib8tl* 
SnfMero. Ä. DchUM» 
ffbfiuc. (C,3Ba##inam$b; 
ltrenj'4 ®,. Priuatierr 
SBnilimflt (6, SirffettBd*. 
SCfchßl* A» tzebmmn» 
Wi e«. piibnafc 
fimtariTfe 
flSrflfffpin (S totfffifigflfe. 
Sifmwminn, SL„ W»> 
oflS- 
Bchfilct; %.SisfrctKt 
®*u4r. 5L,Vdtmtia». 
©afieÜ. !E„ SEMBJJrft 
Stciha*. ®r ipdtottt» 
Thon^M^WraLrast. 
BfenB. 
mm, iTechroir«. 
0 E^ffimtlRBP, SURenltece 
(SJictitmfieinr. 681.. 
MeltiiSL-T. ©SjttiMS 
SBoraniebSL.Schiilimalte 
SBiuchhd*, $., SfÄ 
fitnft LL, SchiieUlie. 
ömeteg; H>„.tzinrd>t»> 
StglezM, flsBaaallofJ^. 
Uutem, Bi. Kau- 
eiftal». L, WILL 
Gtiimuutiar; L, So» 
StcrnH 
Partsch, DuchkimL 
ISogw. B... Dreh«. • 
My. 
^Sj, ^ ffbmpBMi 
—- skL Siiftbiriii. 
SBehMcri P.. Jngmiedr. 
We«er,K,JÄWAi» 
Wtth W- Sätinnt " 
f, <b. S)Otifbt.lIK. 
E.aÄTäBi,.®5ibBk» 
«str. 
Vppti, Pj, iBttchHbft 
Httcgf H., gabd6A 
Ättmee. 3L. eteteasfte 
OftKuQXT), H8K 
Wik Stegwlfk 
fcwftilf ^ HHomiä 
eilfefW» 9t, Äs* 
SkitchÄItz, Q- Sedae. 
flwvftnTfcm*HJ * W]*w7fcrf' 
BS» !».. 
9 I. m SUt&wbmtw 4h 
E. a«tfa<«d!14i. OtBob 
Vk Hettrie* 9^ 9jm. 
SBölCk- Dt, Sranft. ■ 
Qmtaich, K., aHtilie, 
summ# 3; es*«* 
H«a,ü..riD« ^ 
C e. Sdttite. 21. 
E.«   
BttÄit. 9L Ä&, 
aMbg; äL Stearin, 
Bahn, Bta. fete 
Otauqni t, »nfte. 
8a«mA% KmttgeeWt 
8*8», fit, 8h» 
SBew M„ Fraiu ■ 
! Beat S^WgM 
etoitammt 8fc.SBngffc. 
aheiäffitojCiaiBl^aeflW. 
» G&aßat, L, Pfhm. ■ 
1 LUi»«, <8.,«ftRfc.i3fcntt 
. . e^nte 
Steige 6VB8. BoBiofiHt 
Warnt, (fc. Primuiik. 
8Hl@R, MechLlir. 
Süden. L» ÄL.WMW- 
«BchtmmnÄ, ®ntm "" 
8ita8bai,8i,Anittil 
9 SBmäaifc 
fioflidfti. 
m m amiiboat. 
ÄIBfi «.MqMiE. ® 
K nn juifr m #*i /i «»»■—. 
c <wuflBiiwawMireyiBiwr 
^ ».L. (j^gmifai. y 
8«ek: 6» «tos 
State«« L, Soft. 
WETm» , 
ffgmtC au-afim 
Saat, C, RtkE" 
WeteM«ßÄ,jteeafr 
mtitte; V. Äfac 
Ruth, Sfc,. ätetinfte. 
"4r «tWgpSfhi -5 
•UJt- (t SWfluflte 28.37: 
E Soigt, SL.SItouraaöt. 
Fake,. L. Buchhalterin. 
«mUiil ®„ SSsatac. 
fiuit fit, ©fiufinc." 
Stetfa, »“Wtot» 
Jtautwfc. (L, 8fne 
8bdk ®r Äto- 
Siamir,.«!»Mim 
$aull; K, 8hm. 
8BeHA.SE,  Sttneert. 
8tSatefrat^Si. SÄ. Wi* 
MOi« 
Tchwanbeck, &. DckaM. 
SaMasit», e, flfto. 
Steffen, jE^SbftällflL 
Bmt«LSfc,5toi96a!t*i 
WiÜich,-<L^M». 
WM. D, SächmeeH. 
ffiJHfimffiiraipnjTOenafltL 
E Sradeaeaflegefito 
siiM ÄühllsMiare 
Wp 19 ul K %. 
PJraomfi». S)i 
HIl7tcr,2L4hinitrifäara" 
Bmüilchk^ Sk WagiSr. 
MÄ- 
(Beton, P.,M«S. Steml. 
Serrgolfc 8L. iprinathe. 
Hol-, ®,. 8fm. 
äbdrn« «.„Ofa. T 
Suarffos. fti, Kstr 
BjgfeOi 
Aemmumi 3- Äfie. X 
PvLrrlt, 8, 8mti88n 
E*tttiteZr L.Koflrllmstr 
Slrtr, L- Sftn; 
Ultich, $, SjwchekiL 
fliurruuiiuaiatic -> 
ITJSI. aJbtorrtnomntaSelO. 
E. (HanieattnSßgeHüß 
■ Mast WWisch-Pmt 
ifftaj.. ß; nt. tt. 4 
ßttmnafte.0, 
V. statt, fflt, Sfia. 
(Wmrtirgstr: 2Y, 
Bqrtel^Pi. Jörn. 
BvrMHFrL.Teldiir.MIU 
H, Dwalidr 
Btvfio, $6.£t,. Äfo. 
fiiiirij-, %JE& Postaffft. 
Sanlis B» Däcktrsstr. 
JBqiirl«, P. Stoltfett. 
®jik fiL fibfitt; 
Ritschl, SL, ShmMe* 
Schumacher, ST... 8s» 
Saya,. <fc. 3iwt - 
—$Hr, BerbAchtniI«. 
ee|..S21ef-u.j8Raubau 
m; fr. §., 8. Ti. 
Uber-L Ä., 8«r«t 
DiedmmiLM'LmiNiII». 
ffllltt,». atote 
BiHntr, F.,. SafotaOBtA 
,iy T-^ 
aaau i 
E «rast, «is-ickh. 
Anmti 
Eemfl,8aini‘„6tfami«. 
Änbwt, ffl., ®ftn6. 
Btqftn, e» 8tmmm 
SUSchoL 4k, r-pez 
SBanio», ®, 68. 
9Ä D, WWfc. 
»MfngÄff. Hfchl» 
jifeAfe 
Jatfl|Bft4t WntO. 
Heuer SB, SKTette. ®th. 
SfltMv Ä,l'oSBl«rtl)(SH[. 
JBirtlamnwS., SwOefk. 
SafMrefrn, (6. Btetiafe 
SRoMe»- W, Schmibnht. 
aB-af ptttwvflUSafitocrini1 
SSnn Oft Ächnnflsft 
SUtfilet, L, SD&dJmÄ 
— E„ Zdrcha« 
S^JWta«. 3v Edüftsr* 
TWükDUSstirLSchaff» 
äüoisl L, aScflaSr 
WvirpL 8B, 8nd)ünut 
8«i6w 5-ranL edgr. 
2. 23> h m w5tittedlt. 6, 
E. L, Qinfnt&b 
«Unftib*.«,. mmfstG. 
eidte, L, SBbb. 
streit® 88,, Sattl6e<mt6 
KülMj. ß„ Sfllaffec 
Srntg*. ginmeim. 
Sanäasit; 4i, n^rtm 
Kafe E, toldlta ' 
Alvitz 6* (Bemifc 
Pvllr, e»m<dlai 
Sttntbm* A. SRimms 
«anst fflffiffen 
SchniSt Ö, Sultn» 
isdmt,. e, PviiKoiL 
itiitmtft, 6c, Sitrfmlt*. 
Weemr, L. Kohle» 
Wolf, Samfctiütic 
Slchaacx, «..MULM»«, 
■^r dSctncdir. . 
ai[. *. (Bätttticfte. 2Sa. 
E ®hulto Bk, Zimmer« 
mstr.' (Eharlotimburg). 
U. Keller^ Sß„ SanfSeoni. 
SBato, ^Sttttinx 
Samt*. 8V Geh. Sb#iL 
Saar, 
Drescher;. 3, Btiefträ» 
3uti@iit|ch>- 8- Ww. 
statt SKaurai 
Äioitfk 0i, Ältmuiten , 
stirott; a,5rau8reinigcttili 
fttaaf, !B„ fflav 
Ättffet,. CE» Schuhm. 
Monier, 3.„ Schneid« 
3Z6HCS ffl., Oerfntftc. 
Ctt, 3t, Liegr. Seamt 
Pieper 4.. Schlofitt 
Reichert, SchmieS. 
6dieo*. $, chio. 2tistrll» 
BeSrf, L. Maschinist, 
Sotflt, Dachdeüsr, 
Werner, L, BuchhalL 
25 EWf<6aityL,8ignrtfiR, 
Achtzehn, Sv Mv. 
SctUo»,: O., Bahnark. 
SötttlBi. P» Schlaft a. 
Dietrich, Hugbeulcit, 
Kmseivw, %, SainUSefc, 
Franke, S3„ IRep.SmnL 
Stils (t|f;32.„5tomtifS«. 
v.Glisch>nLliM,Schaeibe- 
lffttfla» . 
Dörllch. L, Dschler. : 
Onrijl, 38;. BahnmL 
8awf*,3B- @thnm§ediL 
Äontiatmolti, L, Qü. 
ei|cttbnfflil. 
attapee. tlU SchTaffec. 
ffloidiabe EC, MaschtnarS. 
8ttmf<^ M.^ ffltm 
fttügcl, Sl,. Pack« 
finie; (3k. SZanten 
Sengiebt. IL, Satbüdtor, 
limgoU). S.r QhumtrUtth. 
üoiejty,. 8t, fletratrS. •. 
Mlldolinia, 1E, Fleischer. 
Betn, 58v Hflar. 
Prratz, Iß., (Bfrefe Slrk. 
fflatromMfc. L. Henee " 
Wömet, 0., Sachirrod 
Hoienaj.ar. Mtchhdlv 
Rofeittimi; 6„ BUchimt, 
Schwarz, A, Bichnarb. 
— ÜL^ Ww. - 1 
Sicraid-, $, Schlosser; 
Scans«. %, Schloss« 
Stevy- Ä, PwtmktkL. 
Tietz, Dv FoWuhlWk 
Writzel^M.. Äw; 
SB E ®Iaf6iaptt 8t. BtUK 
ntfte (ÄhadettetiBme). 
VI SoileC 86, Seraelt 
Bludsilweth L, fifl», 
fchaffa. 
Dreyer, ö„ Schlosser. 
ShmiierL Ä, Merfck. 
Ferdinand S&tchfi, 'S, 
MitUll 
W« ff; «W 
eerebritf, 8, -«!,» 
Venuiuin, StohtdlL 
<9o6^atri,54a|et»», * 
& jjt 
etnnoi», Buchten* 
Susat, L, ffl». 
Ättffe 9-,, W», 
vaß, ÜB» fflw. 
Sofien, Ä». Slemp»» 
stirfchtv ffiw SPfimra,., 
K-Hiey «,-Lmi^oM» 
f
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.