Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

i- 
irr. Mi 
WikSstr. 
- 900 - ‘ WkmtH-Ätstr. 
r^iv 
^ lüouret- 
"' " V Ott, ä, ärbilttr. 
Blbat, E, Sdiadber. 
**J Such»»,, a, tftMrt. 
:- tnyel * 6«., Baugefch. B. 
•uffrlR, H, Bb. 
Greller, St, Ww. 
' 
,n 
K 
r. 
£ 
-% 
>v; 
L? 
K 
v 
t 
£ 
£ 
>7^ 
k- 
>r, 
J’ 
* 3. »- ProkmiK. 
äl IL, Brieoturt. 
_ :B»B 0., Magiitr. Srb 
Reabtlbreb, tl„ Fobrl. 
Rtinbtiatrr, P„ Dreher. 
noef, ata. Scholl, 6.B, 
ch anspielet. 
Schiler, 6» Statte. 
6trf«n. 8» €6iisin. 
17 EJSoit, (L^ftto. 
(SReibetger 6fc 14). 
X kick«, e„ verwalt. 
Borgamnn, Schneider, 
killcher. 8_ Rleiiiher. 
•Uabt, P, gtuertoehrm. 
Rtronb, E., SBm. 
•»lbberg, edjnrtfcn, 
' 8eechtm. 6, Bb. 
- Ätit, R, BlfUm. 
, fienfn, D, Rfm. 
ttbarna. H, flegtretr- 
aalt 
Raus, 0. Setunneinn. 
SSrstt g, Schnellet. 
6elememl, SS. ßtau 
BArntt, ©., Milch. 
Schkbsie, B, tilgte. 
6*ln«btit Lilchlrr. 
Schott. H, Ww. 
- Selchow. 6, SLah». 
Steinbotf, 6™ Äfm 
Siernhnni, 6„ Rfm X 
Kolli, L, Ära. 
* £. Boeing, M, Privatier 
YSchillern. ^..SmoiilL 
Bmiertftlb, 8, öatbbinl 
Entasch, 6, Sllterin. 
- SUlK. S„ 3n#eHel- T. 
Sem, B„ Schlosser. 
«Bjelhartl, 55, ttntlchtt. 
jytna, IÄ, Schelm, 
ßnmart B, Britftrlg. 
•ratio®, R, (ume&ien. 
®«1 B., Schlmtmnch, 
Henbrich. C- firriintt. 
' K&npi. <$„ Venflooli, 
- «litte U, Ww. 
«In«. H, Lchrlfts«-. 
«tank, F, Schnei»«, 
«taget, 6, Ww. 
Stnj, ft,,ftalidiet. 
JBm, SS, a«*ioit 
SkSttBoim, 8, Stickerin., 
- 30%. B, «fst. 
v statt, st, fitm. 
Miller: tt, SRtiairetih, 
* Reed, 38, Schloff«. 
64* *B. Hsitbi«. 
«tiuntltfnurig, H. 
Staubet. 
Schell«, 6. tmiltlm. 
6. Ob. 
 11. . M f ■ 
WltfllK, «L RtlTtOL 
Spttlbtrg, L, Hant- 
ninlgittn. 
«tritt. 6. ttm. 
etido, pl ta». 
r-^-diE. e, etfligiu 
t Begelrr^ O, Bize-Pift. 
, kttfL 
Bägltt L, «ja. T. 
, Bonthtg, Q, 6*n«0iL 
* E. 60», Jfc. Slmpiut" 
njtt B, g. 
k Stiftn. 
MarfeOU). «AuUstta. 
- BlsnfUta, L, Ob. 
c *oftmrfn«,*,88Ä 
Dlichi«, 5, Ob. 
—Hatt. H. »efta. 
ifc D, SeBn» 
otnltran. 
Äi$4tL ft. Ob, 
5»ti n, ob. P-M-ffL 
teovlli, 5, 561 tu«. 
Stmta, L, Pol. Stont. 
film B., Rfm. 
rrumch. fa, P-U-k. 
Stotoigte, «, Mich 
RtiaUml, 0» «liteabbl, 
gftfffdarn, Slterli. 
7U |. a. nonbna. e. 
E. 64nmrj, 6_ ffekt 
(ttlitabfüiii'er SB. 29). 
V Öetiiartt, $., Ob. $0|t< 
ichaffn. 
Blirrchl, S. 8« 
Bnin, 8, Psobrhbl. T. 
BrtnneBttiä, 16. Ww. 
lüölott, P, OB. $o|l' 
Ichast». 
®ol6fttbeia,®L SchailliL 
(BoltWf. 6, Puydblrin. 
Lieber«. L, ÜBtbo. 
P«ilch. 8L, Ww. 
P»Izm, 2., Itolonlalmr. T 
Schubcd, $£., SRaffrarin. 
Kch»milcher, O, Üell-irr. 
Btartt, (L, SVriinu. 
SBulle.O, Vb-Ponichllffu. 
71 E.*fo6.<Utta.TB15. 
tote, M., SRütnifbct 
Ssno. 16., etfene.Bmmt 
Dt»lel,A>0b Post'Laffn. 
Dritter»«. 66arib« 
Berlodi. ö., SZagtitt. 
Seilst, <$, Stifintl. 
»otilitl. (L Äsn. 
— 5L, Oro 
Hartwig, 0. Xifftt 
arigntscrarr. 0., «so. 
Atiq, 6„ S&tfttri T. 
Strato«. 8- 846et. 
$tab Jan, L, Äfm 
Schmet, H. 8ieiuttlatl. 
Bdimiebetianlea, F» 
Brottemnt 
Oenitfe, IL, flafoiloit 
Golfl, U, Ww. 
711 a.$thurMu>tltrSte21. 
E, •eotfle’ich« tibm, <8. 
V «runter, SB. ‘'ha, 
(Seletüitnner Stt. 26). 
Detrauw», ü, Setifelt. 
ftanite, 8L, öo. 
Rolinlü. S., Qtamjt 
n groB t 
ftrtbl,«., Sanbgn. Erd 
Miileä-ch. St, Lch.erlu. 
— 8, RrntitcL 
Reibe, I, ftfa-T. 
Baloamn. 3Ü, S!altna|tr. 
Lchieael. L, 64im.to. 
BlaMobn, 6„ «so. 
Xiaebtabog, B, 26hm 
Doidl U, iL, attlfit» 
»erlag T 
H,dier»borf»r Ctr. 
W30 
MnterfeldtplaH 
(gtb. «. Bla.«6chiiif6frg). 
«.».verl.Schds.-r.SL 
& 
jSbSoli 
r,A» fimllasHmt. 
1 )U, B., Asm. 
Rsel 8. SMtailchinai 
w# fBrii X 
i. *ef otiera, SUStaBiamL 
*:.6tiUä, c 6<6itfüc*. 
^ kchlochbauer, St, <qa. 
* Sohn. Höfe. 
^--..fchätier. M. Äfm. 
A Gchlneteck, jf., BuchbmL 
^ C^vibbn. IL# Sniw. 
iv Bomo, M., 88». 
, Btin F, «eflstL 
^ vettz,H, $6 ra Sgrsin«. 
,-v .ÄWbolb. T,ftrim. 9«aL 
^ Bieleifc §’, «ofifttr. ' 
} • flkeenb. I, ®olti*£r. ' 
toekfc-Ä. Mierbu 
^ Siaabeftt. -> 
V. 
-«- «eUilchstr. -> 
Mirrtzinlürch«. 
ÄatlBagti 
W67 
Wluterfeldtstr. 
(18—21 geh. g. Sbu«SchSm* 
bog). 
8L8.eerL646e.-Z.611 
Hunt Karl 
»en SlalttftlH, 
Stnttel, Betttentfi 
Friebrich b«l #tt6tn, 
3(6.4.1.1703. t a 0.1767. 
Bottbamn ®t 
Wm>hiBu 
WrtPiftr. 
“V '7J ^1- 
£gftHffan 
$eltbmau Sir, ->■ 
1 geh. {. VottiaoerQr.68. 
S £ ffiörlchoati, iK, «in. X 
B. & 
i Frebrtch. 3t., Rentier*. 
n,_ . ’j-iy.; ' 
4 Venawin, SUR»m$roi6 
3ec»Mbng, A. «tm. 
Uteridiall, L., Hochbiui- 
techeit 
Rognldnelfe. SU ver 
outerin. 
Kälte. 8L, OcBife. 
rae, O, «tcherrchef. 
Sarldiouet, SJL, Äfm. 
(9h. 3). B. 8. 
Bin Kaiif. fleblen. 
Stefe, (Ma. SntfienoL 
Sleai, M, PorrierN. 
edrtntnuma, Satts, 
95nrncnoL 
Sl-hl, fi» Süechtrot. 
1 E Horst. Seaibitfß. 
(iinrlotttnfte. 74. 75). 
Dreier, C, 3nem. X 
HÜIch«. R„ ttaiebtl. T. 
ttolbeabach, O. Direlt X 
5.8E. iüoinjfi,^. ltemed. 
graueaatiL X Rt 
Ontemal. b. 
Annunfäsle. Zwelg- 
«telle X 
«Bail b. BoJ. Dr «. 
HollSaber. X 
Mchmger. IL, gltSdnnitr. 
Becker. tL. Sdjnntwdn. 
Berobmitt. L. Ätünirin. 
Sebtzarbt, L, Ctrftm. 
9itbt,I6- Leimigletzrerln. 
Wrabeelll S, tteaari. 
Önjt, 83. 4wUl#orHrt. 
Mutbt, 16- Slolrorftt. 
filriatt, 6. a.8. Oecho 
«aast, «., ätritteSg. 
8otgbeH.it-  &tmtmris. 
8iek <8. V«rfl«aHdf. 
Süobd, a, BMcnnfa. X 
Blttreoainilq, L, Tust. 
ikir. Rechttanw X 
Mlballii. it .Sdjdmnnlti 
8. Morgen, <f„ ftroa X 
n. Sbtgta • Suire, ll, 
StgatreaeMg. X 
RjcPM, <L Zoftnirlttia. 
Schröber, Vtfchto, 
Sdnuibtcfata. 
Bchaaiaim. flfnt. 
6im§ttt. 8t, äfiagmllld 
eiaiqer, «, Sagn. 
U IrettoD, H, Brist. 
Stnetti. X 
Blebtg, L, Just. $Kal, 
WutHano. X 
Bit)*, F, SchaeltermKr. 
E Schmidt, A., Äfm. 
Brückn«,M., Sütfmäileria. 
- M. u. 8, Srl«. 
Botzki, 6, MebtftliL 
Mcher, M. SertisftriR. 
eiafenaw, 3, $uMtin. 
,8eü mit tut Hatt", 
Bit ffl£Lf.6tetaIotleii' 
teg6au X 
ttugo, IL, Sc^gfumnlta. 
«tob, ®„ tarej. 
fysm, «v 6tfijt 
vomiirch, 8, Brtoatittt 
«irchuer, A, Schriftgiib. 
filiern«, v, «ha. 
«opper, H» Riwrtn. 
lirorfe.$!., Selllcheffatrln. 
fiWer, H, Büfettier«. 
KetWtle, U. Zaschueid. 
BMIIntbotfl. (L, 
SAmibette. 
Stoateroring. 51» Säebtin. 
6otagn. C Rfm. T 
SatoUiBJfB, H, Potz- 
«itltelfeÄL 
6»imbt S, «fa. 
BUiaidt, S, Slibttht. 
Bittet I, flklifatef' 
Eta^„ Badltetttns. 
Wr»«ü. 8. BtriSaltrltt. 
ko. SobestlL 12 
Soll. a, Dr(3tt«tla» 
Ltther-Etr. 96J. 
Vager, L, Rfat. 
Bachbom, 3, 8«. T 
Aenatfe, St, Muftllchr.X 
ftntim Nachfg, 6, ' 
®e#totalm. X 
£o«6«, M, BrtoeÄere. 
Marawfi, &, Du, Cfcer 
M., PettfUtid; 
Reichert, 9, Dtzck. Jag. 
64mi6t Stoss. PlLwrei 
Schneider. BL. ®tfta. X 
ffiotnitftr. 
9 J. o. grdüeaftL 11 
E. Rabolp-, @to6- 
be(tinnt4$ria«s{tLl6) 
V «ofchmitber,«, 
Äroteiualinea X 
OcUtasm A» SReMRiti. 
Haart, C„ Privat!ere. 
Hezdenreich, Vih. 
«Iport X 
ftefchd, 26, Berti«. 
«aÜt, R, Fachletzreriil. 
— 6- GltaolepfSi«. 
BkOtr,«, Ww. 
lu C. «lirot, in.lEigealäat« 
na. B.8. 
Bebmtlt, il, yneoHne. 
Biüaer. 8. Lednr. 
Swanertlaj, «, Asm. 
Hgtch Mneib«. 
ich Ü, Hautwart. 
. Rltaqmrootlt. 
0. Rranlta. 
pflegeria. 
Hfibemcma, 3. Bltaetg' 
tnltta. 
Koctta, I .RtchVeireria. 
Echtenaclvfnntlg, Ä, 
flanmbon. 
BetoJR, ItlrgLleSUga. 
Bell, 52, SHebfiatott X 
II E. BaxtSa, <$- ffietcltti 
B. & 
V BattHe, 6„ Ähn. 
Llbrecht, S, Lehrer. 
Blech. 6, HgetUac. T 
8 trat 8, fflo. 
«wrackt. GL, fttllatr. 
Duiedeaa, Üt. Bettler. 
ReawL Ä, $Bo. 
{koate, JL, jjraa. 
Bit|bsrf, g„ SMrrht. 
Frosch. M., iBn. 
Bolblchoibt tt„ Ww. 
». SaoebjiaUt, 3, 
Umtleo. StaL 
Bmd, Site, Äischtacr. 
Steten, R, «fm. 
«tarnte, 8L, Oafttnirlm. 
Bflgrt, H, Schnob«. 
BdäoK IL, Lernet. 
Gchiuicht 18, Ww. 
Wunder, 3 , Orüier T 
8>tfn; H, Dzjar, ffltr 
lÄtiertab. X 
- Ä. Kfm. X 
U E. flsebt, 8L, Rctl' 
ghn«eralk.a.SD. TB fc 
Bergemantig. Ob Stobt' 
Betet btät o. D. 
Bilter, fl, Bsfs&r'tritL 
ölrthitr.ti,<8«6 BattroL 
Mut, B, Sprachlehrer 
ßfüner, H, Wa. 
- feiaid). L. C6. «einet, 
Rliefd, O, Subbta#. 
Mai,er, I., Wv. 
Per-lbt. H., Porti». 
BLhfch. ÜL, Sasolile. 
Htutatr, 8, gretL 
Bchinntodto y. Post- 
Itbaffn. 
taigr, 16, 8krbnt6- 
awtmle. X 
18 E Pohl, 18,#otlicr«. 
(Stt. 86). 
LrveU, <fc, Rrnüerr. 
Brems. Aslaualnt. 
a greS X 
SLofleo, £, Schahs. 
MÜ), &, ilflchtadttf. 
BovIchÜch. 8., Plätterin. 
tmmt, ä,, Hratazt. 
Macht L ». H, Schnei 
Cihminn, C. Lehrerin. 
Matsch, Ä» Bestkeml. 
BattjatUi 8, Boln. 
Rlfid, 38, Schtuibmn. 
Schaarltonitt L. Major. 
U E ihtgtlte, 6, Slaua- 
mltt «regelt. 
K 3atttbU, fe-, 38trfettr 
Dietrich. SL «nfttti 
ftrtimntB, 6. eo.Ä«|8r 
Rto* L, Mehl Ifnär. X 
büfa, e, SUcha. ttd. 
ppflTj Strfjaftt. 
thrrÜMtni. 8, «psthek. 
iRonni, St, Xech-agtnt 
l'eor. 
«!?«»■ 
T. 
SSalls<q, 3- 
Stattii, 8., 
®dt. 
Beat}, HZ, Prinatier. 
Ctrcblo». 3, Wochen- 
pQqstdn. X 
ßimnaeft, W, SUHtdtl. 
gtetiv W, grile«. 
15 EBmatgaä,SS, Sagen, 
uesmlb. 8. Tischler. 
Boaawna, 9L <Bo. 
Hloat, R, fiufcharib. X 
stach!, 0, RtmßmflL 
jjLrfteaa»,L,Srecha. 
ttaL ' 
•tonthaai, Rentiert. 
Ilostaer sen, <t,«eller> 
Still. 
SrtatoolS, M, Rum. 
toWtein. «, Ww. 
ÄW,€, Eid. 
Rtenttt. R, Stns-SehrtriiL 
SBorij, aw*»., 
SAteibttln«. 
SUcätl, #., Privatiere. 
Hitatiing P-Alafchinenk 
llofaaaim, 6. Ww. 
j$d, 
6taSt«, ftfo. 
Hielt, H, BUoatRx. 
loaaemaan, P» SbtHIer. 
Beet, E. Schaelber, 
Belt «tutfitsd. 
8e*,B, Zischlet 
1« E Blutn tkztia. 
« «ekr. ft. *t#SL 
tt •raRinMchdt 
üaha. 6, GchalMm. 
17 J. «. flietenla. 11 
£ «entstl'lftt Cdo. 
B. 8. 
X (aast, R, Btrodttt, 
B4rgdt 3, ttm. 
Surr, 8Ubtallen. 
gtid, 6, eirtne, 
elnrich. 3L. stfat 
»ibtfc, R, gilloOdt 
üSorad«, <E_ ti«6«rbu 
fiacb, 8., Maler. 
— H, Hebamme. 
Seiler, B, <H«rtMg. 
Bült B., SHstot. 
Sattk«,E.Ziai»rrt>er«iet. 
■*- gtetenftr. 
18 t «. Rietnt (tt. 16. 
E Bwgnrst fl, <Bgeit' 
limerfa. 
Vtobtn g, StolmafiL 
B-it-st SO X 
«tue, 6, OnÜa. T 
«apfitfthnttU, tL, Bb. 
Iteberr, 3. ÜB. 
gPimfa_ ty J 
Merichiel, Ä, wirr>chaste< 
rin. 
Btuber, SS., Ktitg tritt 
lantoo, P, Oa<tDL 
IBoUereu, 2, Kobiitln. 
18 E. Eiern, IL, fegettün. 
(Uljorlstleabiirg). 
V fctrlt, H, Somdt 
(aaitaenfbr. 134). 
Blltct, e„ Bdwbtamftr, 
Bit«, HL. Pnvatiire. 
tbrti, 6, Privatim. 
Broalborf, Ob. 
Czerwonte, $„ Ww. 
Deerper, M, Heilgeh. 
Sionte, P« «fit. £ 
— 6 Örttaer, tBliätt» 
tmonei t 
•man, P, «fm.X 
tifinete, H, H^igeh. 
&eat|6tr, 6., Lehrerin, 
soffatona, H, Schuhm. 
3atrt^.,fttafmiageaf6 br. 
«taten. Ä, itlchlnatitr X 
— st. u. F. Itjdilew * 
«tiawr, BLfttllntt. 
Loy. 6., lltliD 
üsiboana, F, Ziomei' 
Vermieterin. 
Stabüi, tL, S». 
Müller, SÄ, e». 
tHaija]Sf, P., Xasej. 
Bchithinaim, 8L 8». 
Eiliger, IL, Ww. 
ffl £ Äoesetd, &L Sadttr 
XB.8. 
Bomb. $3., Ouffth. 
Sraiui. E, Buchbild), 
ftddro Ä, 6«ti«L 
wann,<B,«ta’öa6t. 
bei/meHltt, lb^ Ww. 
Metibe, H, «riet. Storni. 
a. D. X 
tttmaom, P, Agent 
Ratu, ftrl, üeieairaitlcL’ 
RtatSerg, 8, U#|etei|iL 
Bohl, 8, Cchnelbwfa. 
Broijtt, B, 81a. 
ttolk. atutim, Seifen. 
Same, B, Ziaoaeroer- 
atletmn. 
Schumann, B, Yiliitor. 
Schütt. F, Btitei'tt. 
ttemoaeil, 88, Äiherle. 
Coebeg, ttllfc Pappeti> 
Blatt. 
Linz, ÜÄ, ffltn. 
21J. o. LiaaheaüL 18L 
t Rdenutza, Patz» 
E Dtidmtger. 8-, flljeatä* 
atrria iSteaNtz». 
Burtimetirtcj, W, «schier, 
Berget L, Beuritterin. 
BoeckMargarethe^lamen 
flfahritttgtaede «. Steicra 
X i 
Batzia. 8, Schneiteriu. 
•nute, 8t, Ztsmeroer- 
aritleria. 
-agea. 3, Nufiktr. 
Meyer, M., Oe. 
Cseeg, O, «fst. X 
Richt«, E, SBebtfalaa. 
8ellangl»6pebtt. «ab 
ttansaj. Ofiz. „SBeJUtt" 
A. B*4maan t 
S8ee6enttt 
-*• «lebUschtzk. ■> 
21e g* *. eiäfffchte. 68. 
22 E eh5dmat,g,Staltt' 
X Wirth. H., «enteiiletL 
— a. €ito, g, Ätlet 
Btal X 
Bplfc «, Bttikaflr. 
to InK, 1, ,'rtL 
B«*4at, B» Hafebtertn.: 
Batti G„ ftebriarb. 
•ar^üi. St, Äti. 
•ofeärM, O, Belromflr 
Btllt H.. BaafitL 
•tiaing,«. Skibdbblrta. 
•mUch-Rnapf. um. 
Brei, SRsitrin T 
«, Ltntist 
RafitHe, M. Seiet 
<km»f, B, am. StetL X 
ttak. «, (kl 
Bmaguiftg, BMenallr 
ftetim, Ratie, Schnei 
bittL 
Roch, Xt, CepintHg. 
Bohl, St, Pnoadrre. 
Belad, H, Stichlet. 
Scheuer, 8S, €41olt«r. 
Stibtl «l. Hrdiüetl X 
Speis, 9„ Rri. 
Dachhsttt be Sattt. R, 
Batet«!, $L b. 8. T 
e. ISitdinb, SL, Rentiere 
Olttionfte 3, larti. 
Bltit, H, RotrtertitB. 
23 E Crnd IL U. l>r_ 
3trtLSeL RcchlSttan. 1 
a a 
Bmtu, B» lH41o. 
Bittdätt, F» fftaBt 
Butttc, L, flltwna. 
Ei steut. €L, Bö. X 
„fflmaeniit". Sfire» 
beban8*®cf X 
BrStbnD, S. SaL 
Sotltit, <1., Ech-riber, 
«itmlt, L, fimemehrtti 
Leck. O, Echnctber. 
Le»i»«tg,H. ft Sahitarp 
a*eltsa% .’S., Rfm. X 
IKutttdr, St, OB. Oberst* 
Inthi, 
Otto, <t, Bai. 
Brtfe*, SL ttgent X 
Befiel, B. «iritta. X 
Bop«, 6., «elbschaieb 
Reichwedr, Bv Heget» 
verwalt. 
Schifrr, 8„ Ww. 
Scheloltg, 8L, RaMorl 
tchndll, SL, Fadribel. 
X 
Schals H- BsSbeoaiL 
— 8 ,£b. fctabStictranät 
Cenbrar, ält, lionterti. 
Hirt*, C* EchwieL. 
Beute, <£, SSu. 
Bttltft <U dtiftoSoL T 
24 E Prautmtzer'ich» Erben 
V. fttäfle, SL Ulm. X 
Btrbonb >. ffiftueiabe» 4 
StaaltorteUrt. X 
Äbter, '41., Portier. 
Snnrsumn, M» Oeeatlln 
Staat» 8. Letter, 
e. jterbeftnw, O, 
StentnrritL 
fitlnZil 0. Dt. med., 
«t. Sltjt T. 
®arutteL 3),3,ehtntt. 
fktrrnuum. 6, fifm. 
Aeffmetiit, O, ftfm. 
Saat St, Zohaarzl. T 
Kadiich, <L, am. Poltet. 
«leift-Lllhtimiae, Bquet 
ftoppel, 3, ftfat. X 
— juiu, 3., Mesm T. 
«ntf thatet, O., Schuh m. 
itrfgrr, R, HanLelt- 
eertttl. t 
SachOBlfl, XL. Rstn. X 
Poitl, <8, Apn. 
Probst, B, Ast. 
Simete; R, GittfU. 
SSimil, L, ob. Dlrektor. 
SÄiriter, W, a$oti)tL 
eubtrichmibL Ä, Bertiet 
— 8, Ww. 
Cirm#(l, 0., Sri. 
Srote, M, fflMtrte. 
ffltimÄgralurc»altung bet, 
BttoanbtS ber (Be* 
aetnbe* v. CUatt* 
mbntt: Ä. nt. b. H. X 
Boiler, £., Äentift«. 
Zahnarzt R. Sirnfft 8n- 
faet Senlal fieSoret 
V. m. b. Q, X 
25 E 8. Schähel, O, Bw. 
«lhtierl. SB, Lqlogr. 
Batet, R, Saft». 
Bosch«. 8., Schntibetfn. 
Äoritnflcb, H, Pest» 
schaff n. 
Betonet, O, fiatemenanj 
Blitm, flf, Bdf. Beamt 
Bit tat. gl. Rähnh. 
BremstttgerFl, SüchiLftat. 
Barlwi. Stt. 
®olgntr, 8» Schaeiberin 
SeiabiemMi, Lh,Lchag. 
aerin. 
— SB., StMante. 
giod. H, esiit Jviettb. 
Beeatt 
«die, SB, Bm. 
lischt 3, «nisch» 
L itriaeo, CL, fle, 
AM. »,B»Lif|eeada1D, 
ptBart-Sml S, ««“. X 
eins, 6, Bn. 
dobonaim. H,5tieftrlg, 
Sehr«, B_ Dschler. 
Salt. «, «fm. 
«WUech, B. Ww. 
ftttfte* C, ftfm. 
Statt C, gdineiberi*. 
«KP?« 0.. Mai«, 
«roba. g, Setrrikich. 
8maL 
Ciditniitrin. 8L, fifa. T 
Sterten*. kL. XairJwtf. 
K£Dtr. TL, eAantirin, 
iletamna. F,Bän>de»mt, 
Beacker, O, Sieln. 
Plelart.t, !s., Rabdeg. 
Beati* B, HoLb. 
Beunt 
Peeysch H, Schato. 
Rechn«. 6. Edwiberln, 
R8 rnplt. SL. flobltahM 
Schabewalbt, H, SlratarL 
Schall, «L. «fm. X 
SchMebanL «, Ss. 
SdlcJrtl, 8, Bai 
etdlmana. L. €4azBtt 
taafeab. *, Tischler. 
Böller, S, Dr. Dri-kt. 
ZSa EäHianbeg# Aentier». 
X B. 8. 
V Seimaae, 3, ^ttsl< 
inen. 
CsttenftfleS* f. Stmttn» 
bttu’t X 
Veraait. SLlcl«gt.$«emt 
Surtbarbt, E. Schneller, 
tnfbolt Rrirta,Sb AbbL 
ffmgabt.8, edjtmbmttt 
Fengler,H, Suchet! ttdn. 
öelfina, 6, tllriitiae. 
®r»f| St., *fiofU(<nntin. 
Hmt'i J,Ztlceboat«aiaL 
fiemg, H, Rntlien. 
«aell, S_ jinchhbL 
«DbniinoBlOi, L, Leget» 
eooalL 
Rotor, P., «fta. 
ßoeyti. ä. Wehl (bfr. 
«rag. 8, IHchtotfir. 
«matt, 5L, Gchaeibtdit. 
üoalf. P, Söltr. 
UttchlninU, &, lte 
pbtl .ilSnufichnftflAX 
Stauten!, e.SaiantolR. 
Meierte, H , Äfm X 
M-chacli«, LL. Sratiert 
MilKer, O, ‘Jiadifaal. 
Müller, L, Prwat.rr«. 
ötcumort H., 33». X 
Cbit H, 6trafr Skntfg. 
Himn. M, Cbetitteer. 
Reichect. H» Sfbm. X 
Btomtopf, C. $to«i4. 
RätmnairLB, Stlexaf. 
X 
Reit 8, SHimn. 
SorttBtti, P, eiastref, 
Scheat>P,Reichrb.Be-ait. 
Schtanfi«, <i, Borket, 
«tbarlg, St, Stamm. 
64ulgt H, Slebtintfien. 
Xrtiaalä, 6. am. 
fi’a &, Echnetiima. 
»EBufftai»«.«. SitRa 
fcStag. £., B«Mairi*i 
Doch, 3, «nchmajlt, 
Bdrlt tL. Sttimia. 
Stet R. Dschler». 
Franz, EL, Saatais. 
atrunfcrjL_S., Reg. 
Awnftr, TT 
«nt6L B, Tischler. 
BräiaeitR,R.,3a«Mfier. 
HeuiNchtIi»/tit, 38, 8*a«» 
rtitta. 
Henschel, 82, Bta. 
fernes, Utima«,3ia*et» 
«enatetzrm. 
Uaebufce, BtllL Betr, 
Ibnfeh. 
Rc|, M, Bn. 
Rittst, St, Rentioe, 
ftlw««. ^.LraL 
ftonopaitt 38, So. 
flotertü, 3, Jtfn. 
aSottern, B, toioL 
Zbucasufkii. 
Bors an), C, Stoffe«. 
Priüch, 18., 80. Geh. 
Reg. Rat X 
Schreibt. 3,»eschW»M«> 
— SL, &äßt\bmxL, 
Schofaig, P, fleiSatrlrL 
Schrat«. B, StaUsacht» 
«tftr. 
Ctodt 8i «anzstpaget 
Schw«). Xt, «anftmel 
6tb«ritM, tl, Schtaa. 
«tete, I, AisSler. 
Siech B. editeio. e. 
Rentier«. 
SkeSeUo, 3, ÄtfuiL 
Beid, 3» Bdeftrig. 
Btaiit, 3- ite, *08. 
BretntteX . '
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.