Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

K-V. 
*Y 
'^s 
h 
Nsedomstr. 
— 845 — 
y üttftomüL G i'tanjui 
mni. 
stobertiein Vaultm, 
HtQarifii T. 
Krautbaot, M., Schlosser 
L'antou, ^., Wmtmdlg 
Meinbarbt, M., Schau» 
ue ntn. 
Ren'ch, Marie. Sternen. 
Schulz. 23. Wto. 
Seny ).. Maler. 
2BpIS. P . LokomorivsLbr 
23» £ Arnbt. s?, Eigentum 
l)a»munder Str. 13) 
ß. 2. 
E Witte, H., (HgtntÄm. 
tNr. 23). 
Vaqanz. VI., ftabrfatS. 
Seoer, 6„ stfm. 
Böller. VI., Meiallbrekier 
Burdasewicz. fr, Schuhm 
Felrnuö. %, rabrforb. 
h/rotlje. 58., Maschinist. 
Günter, st., -kldü. 
Hoier, ist, Einrichter. 
stiCQtnbnni, tÄv FabtL 
.thibo, tionuer. 
Sthbea, fl„ LerkLuferi». 
Meier. st., freier. 
Mundt. K, Bauarb. 
Citileb. A.. Wethnste. 
Dito, K Bauarb. 
PerrikowSki, 
Fabrfarbirin. 
Gobfl h^l. L'., Davarb 
6fl)eilst, L. Fabrkarb. 
@n l#*L 91. Ha-deklm. 
Sdmttbemi, L.Drreiträg 
Schön. GdMeitermfit 
Steintop^ 91, Hand fteb 
Triller st., Schneideria. 
2ünimlcr,9L,3nbcfoTbinn 
Weltzer, S., Falzerin. 
Dilke, F., Schon kw. X 
SSilnat, 23„ (Jiienb. 
tflaoflicter. 
Zemke. M.. Sm. 
2126 £ ÄUaem Berl. Om 
mb. Act. ©es. (Krausen 
strafte ». 10k 
Devot Vll. b. Lllgnn 
SerLCmnib. Acr. (Sct.T. 
38 £ Schwoll«*, Schnet 
bero sie. T. B. 19. 
Andre,czak, 8L, Fron. 
B.aud.S, iia^eümftr. 
Lhri't, st., Maurer, 
fester U., Po^lckLffn. 
flöaifl, (L, Schne-beriu. 
Ko-ciurzko I.. Maurer, 
finve, ?W„ Frau. 
&r|e, Ä., Echnik'etz. 
Vöocnuris,Frau. 
ll’ioai H., Klempner. 
Makow-ki. R, Stenlro 
tmp aiigeria, 
Ma'chte. ), Ob. Post 
tonnn. a. £. 
Müller, A.. F,««. 
Rü'eutreter. 8L. Oafto.T. 
Schul; tL Frau. 
Thiele Ov ftri’mc. 
Xbiemert L. Krastvaa. 
Rahe. 
Eitles, Schlöffet 
Zahl, S„ Cb. Pouschassu 
Zulo®. flnqafte, Sti'en. 
26a £ Marke. 8L. Eigen 
tümer (ftu-erbotbi. 
V. Differt. D.. sttm. 
Sotmuldj, H.. ,>obrfai6. 
53a: tun, Plätten». 
öcnSmann. 23.. .xabrtatb 
— B. ÄraHmofl. .yttti. 
Dernb:. fto«ßemtn. 
Beyer. P., Fabr/arb. 
Borchert, , fletfiuftrin 
Dotb. Tiencr. 
Corbt, ssabrkarV. 
Czichy. eH Ra: rt<irb. 
Damerov. 2L. BadnarL. 
Dammen^aoa.F^ tlfchUi 
David, F.. Ti dilec. 
Dummer, M., SVo. 
ttbel, ti. Voftfchaffn. 
trrauni'or*. st., Mechanik 
t^röbU4J?L^aBr(dibttm 
dauert, ^ ^abitarb. 
Geruk» 2u Fabrtarb. 
Öräntng, 3^ Kraiwa«. 
rZLhr. 
Erieqer. Tlfchln. 
<Bri|fo, Rabtiarbhln 
ErLueberg. 4d.. Stachtmktt 
HeLweg. MechamL 
Hrrtel. Mufiker. 
Hoftman». 3* Omatb. 
Schaff». 
JhtQDpe, R., 9a#aiB. 
Arauf«, Fabriarö. 
Kub«. ,1^ Asm. 
Äunzner, FabrtarK. 
Äutpils, $>» Rabttarb. 
Mflboba, Q, Echuelb« 
SKfltchln, Ö*. stobüa. 
SRatUe. &, Skrbcat* 
tchloi 
SR^rti, 9U Bb. 
Müller. 9L. Eicher. 
Nickel. L.J^obtfiibltta. 
Kicklaus. C Dw. 
Od*Ht^,Vtette*slL 
.(Jh l Uit)iHfAaZ, i ,Ju«v<tU' 
•Vnrsicu#, Ww. 
P^Loika H, L'aucrL. 
Prel. lL.. Irchcr. 
PorigkeH. H.. i’uiljerin. 
Poli^adrke. Ul., 'J'iiiiShbi 
Pr»utz. '^chnbramL 
. Mibbe, B.. i>obrtoib. 
— ii., ^abrfbtbiun. 
RonowSti X Jvcbrfort) 
{Kubi, i£„ ßötrfslrb. 
:Ruiirroffi, tj. ftabrtorb 
®ajuu|, G., Te rylonm 
€(6*;let. ü.. ^ahrfazb 
Gumarift, K ftarrsarb 
6c$»’t. y., ^ebrfarb. 
Ettmbt. M-, ^öbifaiblrln 
ifchorn, E.. ^nva'rpe. 
Waller, A.. Viirniarieitn 
Daltder. H., K rmun«. 
SBrmonn, \\, i$uftbo:t. 
— sl., ,^obrfarbtr,n. 
Werner. I.. stuhciUtcrln 
Wrukel. W., Laslw. 
Willowrü. K., t>abc(arbt 
r.n. 
Wolke, M.. Wo. 
Wort mann, S chankw 
Sßän, st., Badnarb. 
Sftblei 0, Poll'elr. 
J7 £ Wipner6,ö.,<i;flrntum 
(VufntenftL 24). ti. 'L 
tPaufoieh t>.„ Ww 
Bövme. 0., Echrelber. 
söol&t, P. Uabrkald. 
9uk, St., Llklnsey. 
Deter. L., Poü'chaffa. 
Rtitoler, P., etbubm. 
•>ranfe, O.. Uabrkarb. 
Grüneberg. Gemüse 
bbia. 
Günther, ft., Invalid«. 
Jache. P.. Uhrm, 
Iorsiy. A.. Schubm. 
ÄQufma«n, i>., Kim. 
JlinbeL 8L, Schnelberin. 
ÄlQÄg, Aulscher. 
ttrau'e, Monteur. 
Vonfltr, I., Dlv. 
Veimnnn, (i. Vermieterin. 
LeidrSe, ,t„ Schnjttey. 
Lemartzki.H., Lchu^imslr 
Lkwia, jyobvtdrb 
Meyerbing. Vermiete, 
nn. 
Müller, K., Schlosser mstr 
Schobert, it., ttijenb. 
Si'a «nntilr. 
Erdraber. Werkzeugm 
Seydel 8., So. 
Wmkelmatm. iiL, Dw. 
27 a t. o. SVoitftL 20. 
£ Kleiuschmlbt, SL, Stücnt. 
H. 18. 
DliSke, t%, Schlosser. 
Euget, E.. Gaüv. 
Grauwinkel Lydia, 
ÄonfeZiion. 
ßlnnldmiibt, ft„ flfm. 
Rechner, ).. Schienet. 
Meverdeiw, ($w Äfm. 
SLockey, H., LaichesL-t. 
nn. 
6ternom<fl, Dw. 
Tbreme ’ti.Cnmtb Cchafn 
BüsaiK d-. Ob. Post 
•(haftn. 
Bolflo«. B., jlfrn. 
Liegner.W^ Nolcmialwr.1. 
Daittte. -> 
28 i. o. Waiifu. 7. 
£ Darbe, fttau SRojo 
lMüller,tr. 8.3. 
Harlklt. CB. Pott- 
»chaffn 
Henze ttiv Pens. Krim 
Dachtmfrr. 
Hub», Ob. Heirer. 
llnbenbdtm, 0.. Gaiiro.l 
Schmrbt. Loromotiv. 
fübr. 
Schumann, SSL, Ww. 
lomafchef, Milch^bl. 
Llaguer.Ät.,UebcuSmttte1's. 
Diichrr, D., Poirbeamt. 
Ba £ liesler'rche (tiben. 
v. Iitllet, Kjm. 
Döbm. 8L, Duchdlnb. 
Bra»lrup. F,Drogeri«7 
itrii, 0« ßchne.der. 
QralJÜtfd, Ä., Gelbbritf- 
ULa. 
Kurzbach. 89„ Glaser. 
Monredaur. Schlösse, 
Echultze.H..Blu«kntbrt.1 
Steindrenner, A^Schuhm 
Tbamm. 8L. Vomtrft, 
29 £ Slomm, ftfo. 
(^nebenan), 
st ftiiii*. k etftei 
Dagenmirr. ^ 
Lppermanu, L, Cbä®. 
Äonlrel 
Pftjb, 8L, Schlosser. 
Drob«. H., Zigarre». 
ttHfl», E.. Ww. 
Hesniag, 8L, sttm.X 
— L., Kartoffel-roL-bg.I 
Hirschlett. fern. 
Mfnwim, «U Metallarb. 
Holtze. H» Stottieg. 
Kajch SrÄr. 
. i «.Jö'M, (.'V, Cni'iil' ilaifch 
stuf so, (5. Üiienb. 
UnteiQ rvt 
fiufe. . filrirpnft. 
Vnrpn^, Si, ibtrimfff. 
i-'tv f,* er. C .0, d'iro ,^2hr 
tnrfe, :'l . ^LVilcbbDL 
i’i'u n. v>, ^tic.ib, 
Cb 5-lr 
l'n'.it, 'JJj!. ■Prfjnnberln. 
'i-ihti, ,7, .enfubr 
Wfip, si, Ctismb 
lH ein! 2chti. lih.. Imlilri 
'2&i?iicT, B. ,vu;ieim|tr 
2d)nl^ (5. 41'u, 
cinnut. yt., e.tnveb. 
S.'niu'er.^l. 3ui‘i? hcraft: 
Ijrnjo *v., vBJ lonet. 
ihlftiMci, ‘S, vimtchL 
Lr'lUlg VI., ©w. 
10 £ Brunich, M.. Elzen» 
tüu enn. 
Bkbm r, ö.. Qflfiimrtln 
yerrbt, r>., .(l;iDpr;odj» 
Hiri'i’crfi. 
Böüme. \i. ^olftitibtj. 
BorvLi üf, A.. Dw. 
i'otnc, iZL, Linker. 
Broch.^. Äruitrocg.Sütr 
<2 4:6, C, r.jm. 
tflSncr, id„ .^uschuerder 
Fuv. iR.. Tisch.er. 
^abb?rt.O..Kuuilichmitr>k 
T. 
©ic eltr, W.. Schneider. 
Goly, 0., Wäscheiebrt. 
Grahl/Ä.. ’i'OL'SachUmtt 
HauH'chllb,<i., Poilfäiain. 
yeife, 3nti t'aul Heiie 
<jöQSappariue»3abrt, 
itt. T. 
Hertel, Ö„ Postlchassn. 
stiun«, ttüchenmöbel« 
ibtL T 
stimm*, D, Ob. ^euer 
tcfrfer. 
iMicnmneit,9B., Mekallarb. 
Kü'rer, <i-, Schntiberrn. 
Lange, ft., (5di rffu 
Lemke, A.. Sdiueibcrmfir 
t'cns, F.. ModeMbrk, T. 
Siüume, stuih. Margarete. 
ftonfuuun. 
Cpreoncmn,jL Schneider. 
Ono. Packer. 
Richter 'S., ßrm. 
dlubo. firm. 
— 9L, Schneider f. D. 
Gtad?att.O., Drehjchetben' 
CJOIL 
®:nl)n6borf, 
Maschmenöl. 
Enber. H.. sortier, 
loepet, tu Schueibermlir. 
UllMaiw.L.Lchür-enibrt. 
®orlnut, ff*» Pförtner. 
Werner, elftinbicnn«. 
U £ Raade, <L, FadrLbe'. 
T. B. L 
iPunhometo,®^ Wflfchanft. 
Älumentvil,4L.PosLment. 
BoUwaou. 3« m. 
Dantowski, Fleischer 
Touüch, L-w. 
iloitfa, Schucidermstr. 
ftraiM, Gaurn. 
Uif|ei W*. iretlmtiL 
C'Mie, G., Qfrfni’it. 
Iäoner. (ibM Schlosser. 
Kluge. Reireud. 
i'angboriel». Lv. 
Wng. ^abrt 
Meier. Zrischueld. 
Mrwel. O^ Handel«»». 
Prerner. M., «chrisnetz. 
Vtaabe, ÖtbL, Hol-» 
bearb:fl6ibrt. T. 
Reimann, Stcrfmfti 
dibmom, A.. Dw. 
Riemen. fiL,<lupfer|chmttb 
Sä'varzrock, I . Maler. 
Lchwerbtteger, G, tinnf- 
beooL 
Schwrencke, BL. Mechanik 
2 £ Danrelewiv.1»r. Iun 
Rat CPott bamet€tt2ti), 
V. Ganert, ÄerwaU. 
Bar». H., SchLoner. 
Borck. A. Zetämer. 
Bürget. P.. vtanzmstr. 
Danelien, Schneider 
Daöid. Fabrkarb. 
<tich. F.. Atempuermtzr. 
Goss«. L.. Buchbrnd 
Grotb. H- i^rtorb. 
Ho edant. D.. Koblenhdt 
öoftnteisltt. 83^ Maurer 
Holt. rt« Fraa. 
Karier. <L. Schneidert». 
Koch. BL, Salti«. 
Krüger, Schlosses. 
KuLrL StLbemr. 
Kurth. Ow <e • icffet 
MaSkow. Schlaff«*. 
Meyer, H» St&dL ^ed« 
au'kb. 
Ptaar, 8L, D». 
Pool, ®, Fr leur. 
Prtnz.Ä 
ttiätdRoemnb. 
i ^ v.. y v v p n. 
SPibfitiüp}, C.. Zanicn* 
ton'rlL 
Eelitbcm, W. Pabnatb. 
S reut, ‘R , adjlujjcr. 
2hvl, e. 23w 
Ithpnrr. Ä, Öro 
Zöllner, 0., Po'rbt-a-il 
33 £ Clbi'ttr, Lailw 
T. ». 1U 
JPrVitiflant, M 
niblrin 
Düimni ^ Sitre.bcroifh 
stltiif m, 3. Vläcfcr. 
J!iüp*!t if, '|L stund)«, 
flruufßfl, 3 , ^ rinnt 
Mer cn# ^..©leuerctbeb 
Wolle, W, Slolomtn jichr 
Preutz, M, ^übeuiL 
^nn-v I., Näberin. 
Zbiele, 972., 91aärrtn. 
Bell rlctn, M.. 6d):ofsei 
^‘strtia. 2'?.. rttotr'eg. 
U £ lLckardl'ichr Erben. 
V. tMtti itt.. Slrv. 
BartrlL, <i„ Dw. 
^«aube, R., M.ichlidl. 
tlihiet, Ä. stohlenbbl 
WoUm vmle, ‘Viiomach. 
©övvert, Ü., ModeliNschl 
Hteb. VI., Garderobier. 
ä?övviier. I.. itomoniUn 
Kühne, v-, Ww. 
Sdimibt, Om larblit. 
Schröder. *4. m. 
Schlöler. L.. Ww. 
Sommerfeld, li., Telegr 
Sekr. a. D. 
Warmutb. ft., Ww. 
8SrU)rlm, 6^ stsm. 
15 f. a. Brunnenstr 119. 
£ Teunche Grunds. 
Terrom- u. Jmmol' 
Verwert. Ges. m. b. H 
V. Uomab V., Werkasu 
Ra.f, ct., Sattlet, 
ftotbrtg, 21. Ww. 
Madlke, Zrmmerm. 
Maroy, H.. Sioidimcnarb 
Pöhla, V- ©chucibvr. 
Rain, H. P:)' anthelf. 
Stücke, L, Gaurn. X 
Lhetl. Sw Ww. 
Snuinenstt. ->■ 
N65 Ntrechter Str 
A.(S-BerL.Wrdd.-L <9.W 
Fried» zu Ulr«cht 
an 11. i. 1713. 
Müller^tr. 
turltifi 
Pfl'tHoaurt. 7 
1‘eiL^afj. 
Äasch.«Fabr 
6tL 
in. 
z 
Warffr. g/g 
•u. 
SSfifietftL ■> 
1 £ ^offmann, 2^ LigeiuLm 
Euen, SL, @oflt8. 
(Kirne, fi, Malermstr. 
Gutmacher. l'L Installat 
Herzog 0.. Poltjchaff». 
Hoch, G, iavti 
Krüger, H.. Äa'flrm. 
stützn. i>., Tischler. 
MattbieS. 2B.. Fabrkarb 
Mö.'lmann» li., «nltreich. 
Puich, lf„ Kafsenbren. 
titüfit 6lädt 8trö 
Wendel, sl* J^abrsarb. 
WtvvermannL., Bürogeb 
l ESbttcc. 8L tiigMtttni. 
B. L. 
Dornliolz Maurer. 
Geutfe, S3.. Koniroü. 
Haoeonna, ft, MUchtzdlg. 
oeeje. (£bv Ww. 
Hirte, O« 9i<mm«|. 
stlam, Kutlider 
MajewtL BL, 
Mroser. O, ^ubrh. 
StiUUt, 0W Himmerm. 
Pechmar». B, Ob. 
Postichassn. 
Vrrlwiy, ktschler. 
SchUnt«. Gfänkra*. 
Schmalz, H., Lutscher 
Stock, gL, Stüdl. JtieiMnt 
Stoq«, tß. Tischler. 
Salh. L. Kontorist. 
Weihrauch, W^Be'.ohUmft. 
3 £ Schappach, «rigen 
rümerin (itmpeWL 
Ct Junta E.. Hanbrlln. 
DeutlchlLnd« Ph ÄxttU 
Dimbc, iMdtt 
Cnvt. Gast». 
Sinkt, «3a. 
fr>n;c, 
Ytt,". 6„ 
■$1***, Dv. 
; 11 '.1 -it, 0 -Stuftet, 
’lipbc, i’l st m 
< te -w 1. P . istpij. 
(r.r»iihel M.. ^d. 
Lrnt'1 fV . S>i)auste!l 
^ni.j U, Sm. 
i ti. v, Elgen> 
nn r;m 1 2fn:i'ihoi). 
V. , ,"tn,i Ü ‘lf’ti&fi. 
v*C7UN i'iflTflUT x\ ‘4 
Ä., Gtlm t-cirn 
j le'^te, '! .»abi’cib 
'P .itctiutbchrb. 
Cnnvcc, ,y. Sch'nnei liitt 
tomrrt Sdifi'^neitn. 
?>rcr.fp, f., 
ü'-runwald, t».. Ww. 
Hüink'.'r. Lteinmetz. 
Hariur.p .'l. Droschl.^üvr 
H, 'Sui. 
V\o!>n, rV, ^abrfarbtrin. 
*i*fchi>Q. L, ;!iganen T. 
Pererkdor', P., Lchlolser 
Polla^. v»., Schneider. 
tReut- r.H., PostauLlielfUn. 
yto^nll. :titi end. 
Scheiter. M.. Ww. 
Sdjyubt, 6., Meiallarb. 
Td'em. G„ Kutscher. 
Wnne. U. Ww. 
Wre'mer E., Fa^rkarblrin. 
’> £ Xaram u. ftäu'crbau 
G. m. b (>. (Friedrtch 
strafe* 128). 
V. l£., Rkichrb 
VeamUNuÜerstr.'ÄAt 
Darchold, R., Tilchler. 
^mmf, H., Buchbdl 
Draedo, ($.. Kra'tw.Fützr 
Waüu6 M.. Nähert». 
Älaeser, A.. Ww, 
Klee, M., HilfturBlrfn. 
ifui|, A., Lutscher. 
Rau, tt., Ww. 
Ulutii, H., Feilenbauer. 
£ dmnto, B., Gemüs«. 
Schule, 81., Vaifiec. 
Seidel, H^ Saunt b. 
Iol0mann, H., ^echan. 
U'Oflbt, 15., Schlosser. 
Sei .prt,jt,<l06inet.3nstU 
W.nt ch. Rtinmachefr. 
Wo'ira.', Ä, SiSneibrrin. 
0 £ Terrain« und Hdmer« 
bnuqcicllidi. m. v. H. 
(Fucdttchiti. 128). 
U yhlriyS^t, 0^ 23citinftr 
(Sir. 7). 
PcbicnM, A, RoBrfarb. 
Borcheri, tK, Schlosser, 
tr^ncr, I., .^abrkaro. 
(ülöde. E., Ww. 
vennig, 0., Fabrkarb. 
Hoppe, Fabrkarb. 
Junge, ö., yiabertiL 
K-rmniaetier, G., Schlosser 
stammibetit, F.. sturscher. 
Krause. R.. ftabrtarb. 
Pusle, O., Maurer. 
Kunkel. 9„ ttobrkarb. 
Vausl. 'S., Fabrkarb. 
Lrnvtcke. T*1., SLrch«. 
Lück, ,y„ Pensionär. 
Lattich. I.. Schn/tberttt. 
Meißner, st., Schlosser. 
Möw», Ku Lt'chler. 
NerUch, #<., öa-im. X 
D»eu-, M., 23m. 
Prieve, ^ ÄuswLrtrln. 
dienn«, ü., ^abrtoibuin 
Oiogge, H. FaLrtard. 
Römer. 6., Fu-t-. 
— E., Kuischer. 
Echmidt^Ä stupierschmied 
Schnell P., Schlosser. 
Schuck, Fabrlarb. 
Schulz, <)., Fabr'arb. 
Seiler, E., Marchmenmb. 
Seichow. 9L, Hemlubttin. 
Stanke P. fabrkarb. 
TrÜ'Le, wL. Äw. 
Walter. P., Fabrkarb. 
Weihnacht, P., Schuh«- 
« L 
Wolsgram, 2J?„ Schneider' 
mrn. 
E Terrain* und Aluln« 
daugeiellich. «. 0. H. 
'Fuedrrchstr. 128). 
USlüerotli, 0.,Werksktt 
B. i 
Edler, Ov MaschirttV. 
SUerander, 23^ Klempner- 
ntftt X 
Vaer. L. Fobrlarb. 
— SÜ Sattler. 
Varlrl, 8L, LachdeckersHr. 
Vraun. St Kuhrh. 
Gedurzi. 9t. öalaaft Drb. 
Veriicher, tL, FabrlatL 
Haas. St* Ltragb. Schaß 
nttin. 
Heinrich. 66., Wv. 
Hen el, 5^ SgenlT 
Henrichel, A.. Fabtlad. 
Horn. Maurer. 
Aaedttke, %. Pornärmal. 
yarn. Hh Hadrlard. 
-Lnel, «U Malermirr. 
KlinabeU, fL DenstonÜr. 
stSppeo, Nodrteg. 
Ntrechter Str. 
7 H:.’ jtrt. st., il\a act 
Vt’ f» f*, ‘Bslitrn 
l'tn-p, V.. stofienbot«. 
VpreiU’rt', iV. Fahr!« 
nt 1 tu. 
^nbrfarbtrtiL 
Jinini 4?. sUti chec. 
Plilzin fi, .^ot'rkarb. 
l<ull:y, 0. Trchrr. 
ülttMer L! stuinroopfübt 
^itimihl, uS TM'bt'Qib. 
rrt'utf, i'L v’cttilo.iiL 
-50., Dreier, 
ilst'irr, H. Oia'tw. 
Ircibr!, ü. iL’iD'iteut. 
Iuiq’, ^, l’inhettn. 
'i?esli;rr. A. ^abrfürMtin 
Werner, Or., Fabrkarb. 
Wiese, M., We. 
Zacher, F., Dreier, 
s £ Terrain» u Häuserbau 
flfcüfch. m. b. H. 
(>r.e'r'chnr. 128) 
V NtlewSkl, 0., Werkmfti 
dir. 7). 
Derv, M.. Dw. 
Deyer. 91.. Schnelbennfti 
Ll»rkner, F, räderet, 
von Dahl, W.. Böttcherei 
Filcher. Ü., Mciiermsu. 
Gladiy, O., Tischler. 
Haacke, H., Dw. 
Herkt, Ä., Maichinenarb 
^eri mann, <$., Kranken» 
Pfleg. 
Hiller, R., Fabrkarb. 
Koo», Zigarren. 
41 rüg er, E.. Ma'chiuenarb 
— X, Sm. 
Lamla. I., Ti'chler. 
Lebmann. I., Ww. 
X!üb«i, tiL, Knllcher. 
Mirre, H., Tischler. 
Müller, F., Musiker. 
9UÜ. F., strastwagensühr 
— iPL, Ww. 
Niemann. 16., Dv. 
Noack, fl., Ww. 
Biunb, M.. Fabrkarb. 
Schrötcr, Ä., Ww. 
Schity. W.,Krafuoag. 
Fülir. 
Stendel, F., Dreher. 
Sklnde, F., Dreder. 
Slreukühr, A., Ww. 
Tau'chwiy, F.. Fabrkarb. 
Weidnert, F., P,abstarb. 
Zehrer W.. Ww. 
Hibtll, H.. Fobrkarb. 
Rienmn*t, I.. Fabrkarb. 
J £©ctjappadj,Sl.,L)r.jur. 
Eigenrüm. iLenwelhou 
Durerich, Ä., llomorbten. 
Brandt, F^ Schmied. 
Buche.t, P., Monteur, 
tenflcl, Nähertn. 
Fischer, W., Dekorateur. 
(Borat, 8L, Äankbeaml. 
Htmchel, St, Schlotsrr. 
Knaedel, tL, Dreher. 
Krau;«, ©., Lchankw. T. 
X'ublin, H^ Ka^eubote. 
Mobrmann O.MoheJiischi 
MottzeS, P., Drcher. 
Ntchr. C., Ob.PomSaffn. 
Raun. Äv Droich'. Führ 
rlle.-epenning, (9., Dreder 
515Dc. ^igarrenbdL 
Schönebeck, 2L, Kranken» 
führ. 
Schräge. G., Dreher. 
Schvaryer. dlL, Kf«. 
Xbobe, W.. Tischler. 
Doigt H, Fabrkarb. 
Himmler. Q« Ww. 
Turin er Str. 
10 £ Zmatn» und Hitdet* 
baugesellsch. cl 0. H. 
(FtieVrich^r. 128). 
AuerSwald, Ww. 
Äeerutg, H„ Schneider. 
Chmillon, L., Ww. 
Dameh, F.» Wcrk-eugm. 
Flllhatsch iL.,9lechu.Aeou 
Gaerke, W. Ä'aurer. 
Getkeler. Pw Schrrstgietz 
Hamano, M., Dw. 
fcemichel. 8L, PoLDeamt 
Hübner, Hw löpser. 
Huhns, 8L, Maler X 
Junker, 5t, Retieuder. 
Klein, Dw. 
Kreutner, F^ Hobla. 
Kruger. Ww. 
Ibiänert 9L. Ww. 
Kunde. Bwv MUchhdl. 
Kümmlet. H., Bärodeami 
tiaudbfllb. Ww. 
Uemm. H., 5l{m.T 
MoeweL, t!L, Schlosser. 
Muck-, G.. KoiLm. 
Btnfftn. L. FabrkiuL. 
SZeumann, St, Schloss«. 
OelDiB, 6., Tischlermjrr. 
Ragon. H., Former. 
Rohrmoler F^Kauuuissar 
Rotüeuler, 1L Gtarr-er. 
KLmmler. HJDütoiwmii 
Schuedl^ ti» Anger». 
Schmeber, 9L Dadeasrr. 
-Ätftlel Gott». 
Limo«, Ji, rvto-ue-. J 
m ITT. 
l'i <.n ie. »} L^nnter. 
loobe Äerlzeuam. 
tiunen. B, ‘l1 tiurrhMg, 
11 K^iit^’^rtoalunq. 
^ '3d#o^ M. Schutz». 
Bau.'t'ch C., Vünler. 
3 uirtipr VI.. M'urer. 
Flei chhammcl, F.. Kohv« 
'oclf/. 9?ohrlea. 
Hom. F., 23etfmltt 
Ktart^. W.. LchrNtsteH, 
51., Schmied. 
yvb*ra:;u, % Milchhbl. 
'A'ünft, ÖL, Mobrleg. 
Bt.'iaa. 3B., Feuerwehr*. 
Uiiiift öl.. Schlo>ier. 
^ochoH, F., tüurpbcamt 
Schulze, Marie. ScbankA. 
Sitiunn, i'i., Schrctber. 
^eiintcr, W., Ww. 
'Siitbntüncr,VL,QiscnboBL 
8 pdoroirtrct.tll., «chlossek. 
12 ^wang-oerwallung. 
Übam, K, Schlosser, 
'^tiitenbt, ü., Ww. 
Deuck, W. Klempner. 
Deichiel. A., Schuh«. 
Reibt, Ä.. Ww. 
ftunke. M. FobrkttrSlritt, 
IobnSdors^H., Konfitüre». 
stattet, K., Maurer. 
Knel. G>„ MechaniL. 
Kiaay, O., SchneidersßL 
Kurtü, O., Kfm. 
LVenenr, 91.. dnftallet 
Müller, ü., Frau. 
Sü'erS. H., Ww. 
DalareL <£., Dreher. 
Walb, Ww. 
©cnMonbt, 0., Schaffnft, 
Wtenmnn, H., Zigarren, 
n £ Fahl. 21., Kim. B.Ä 
Beyer. H.. Schneider. 
E.. Krattwagensühr. 
Esser. H., ^äberin. 
Gropp, Ww. 
Haack, D- Buchbakt. 
HiU. Ä, PostauShelferi«. 
Koch. O., Schlosser. 
Koppen, M., Maurer. 
Vnnae, M- Tischler. 
Lande, (5L, Vripatie* 
Müller. M. Ww. 
Prüier. !RW Nev„or.' 
Ifiöiie. H., NLHertn. 
SLelippe, Mv Krastwq. 
Fuvr. 
Schov-nick. 81., SchMd«, 
Stüber, CL, Ww. 
Dogt, O., Buchdruck. 
14 s. a. Maiplapiictitt. 88. 
£ Sukup, Ü. Kim. X 
B. 2. 
U Ftöber, G., Ks«. 
Dabke. M., Dreier. 
BraffeL 81W Äeamt. 
rr<unoia. 0., Schlosser. 
Koch. O, Schu^mmstr. 
König. L. Dreher, 
stunart. <£., Schlösset 
1‘icnfe. Ll., Schrrftsetz. 
Maltausch, 23^ Graveur» 
Mewty. 3„ Brie«trLg. 
Siebemann, 53., Schnäed. 
Schuhmacher, SL, Kon» 
irolicitr, 
DaLenreuter I..Schloffer, 
Diegleb. Ktm. 
MalptaouftstL 
15 ach. z. Malplaquetstr. 12. 
16 £ Weber. ©., Priratier. 
Arelimer. G.. 06. Pott» 
schaffn. 
Camad. A. Invalide.' 
CeyrowSki, L., Ww. 
DaHrmann, C., Installat. 
Gaeie. W-, Äeutenempf, 
U'ötkt), 27L Fabrkarb, 
Haller, Ww. * 
Hebet, G., Tischler. 
Hiibeiihüflen,tfL, Schloß«. 
Hilscher, Ä, Gchankw. 
Iodl, Ä., Zigarren». 
Klimm. iPl, Zigarren. 
Küppeu. K^ PtUnähedl 
5did, ©„ Schloiier. 
MaaH, Wv ttonloAete, 
Meyer. W., Fabrkarb. 
Richter. H., Werkzeug», 
Schur, Äsn. 
Schnöd«, E., Fabrkarb 
Schulze, ft., Ftxbifact. 
Stolz, Hv Waur«. 
Suttau. Fabrkarb. 
17 £ Schubert, 8L, Gletscher» 
rnftc. 
Petibolb, G^ DuchhaÜ. 
Dudktwlz. 2Ä.. FleLich«. 
Ftfbiß, v., Schlosser. 
HtlbenhogezUÄ., ßüiisftu 
Hansen. Schaffner. 
Keller. Schmied. 
KaoL Ww. 
Urndner. S. Ww. 
Metiidf, H« Atfbtfras 
Meier, LL. Schlofle^ 
Michaeli». 6W '2toa. 
Neumurm. M.. SQa. 
Panttl Klempner. 
Pir^c $2 Dtchrer. 
6chnUU,’£v 
> i %4‘ 
j ^ N’ 
\Y 
x 
- 4 
;r 
:> 
y$- 
i 
* -i1 
l 
/* 
’m 
E 
•'’l 
&
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.