Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

III. letl 
Gtegtitzer Lir. 
78t 
Steinmetzstr. 
,V 8yfc.öc i’UM*. eu;Ur..iw 
ö •' ii. iTnieifltmibBabncr 
S-L (Ablfieitcr Sn. 
i*' V Pfct fs, '^cmuiliec. 
B. 8. 
7- Brauiier, M, Wlv. 
(; Bllchn'e», M.. Ww. 
> Golvschm,!>t. ti.. ftiau T. 
C Aroh, iv Invalide. 
1' AvÜmmU. (5., iMtittv. 
Richter.,^. icipejmfh. T. 
f Schallsdriieider (£, Pvit» 
- beantt. 
edietlmci.V.^cimaibtvin 
Wjt anMrtBnum, VI, 
Itbrm. 
> 91 E^cicOldM.elefU.'Oodj 
‘ ii. Uit!erftrimb&ahibtu 
(Adiheitei vstv. 12) H. S. 
V Piortf, t>., 
(jU. tiU) B. R 
?} Hennig. ft, Äuchhdl. 
-V" Herlinq. H., Wn\ 
Srriisbtlfr&oiff, M. 3)uf)l. 
Äflldrefn, W..Papkerhdl., 
AflhitiVt, G. Müflh'n. 
Siiro i fi. 
tyfhvit, tir.Schiibimnth. 
' Äcie, ätt., Asm. T. 
32E<9cfeQ'rf|. f. ole'tr. Hom- 
Uiit(r{im«Iihnljuut 
t^öihciKi Srr U). 13 *. 
U Pforte, F.. flentMlici 
kNr. B. y. 
93ctf}t(\ P., Taxe?, T., 
; chcrnen. I. 'VtaUliimorii. 
Haverland. VI, #iu« 
- . öftilHji. 
j Hünid'c, W., ‘öudjbiitb. 
v JJniitcHbditciAi .Miisdwcib 
?: Prekter. V., j.uttoer. 
^ W,, lüim'filrg. 
. Sooezak. \\ Wn» 
'X ffliUv V‘t., Acllm. 
= v M. y Sm. 
63 E. Puls'''chc Eiven. 
^ - V.Ho^nm!nr.G.. 3(s)lu’T«r. 
Carlscn. (r.. Wtowcnv 
* ' IJslbifl ©, Znvalid?. 
.venmann. P.. Lackierer. 
; .Hornig tf, feilböte 
6djci,iv<to, M., lUst’rctiiT. 
: • Scynlz, tf., iöattwi 
To l, t>., Ob.Poftsch^n. 
o 2. 
's \ (5. Aoniorimr. 
V jmmig, Ma^i'tr Mio 
<t.,l5 ti tiftf». ,X rt!j r. 
r^, 8*E vivhr..vcd‘ 
ii. Hiilcrflnir.Mn'.sjnc» 
(SToh,citet £a J*Jt H ^ 
Bertcr *W. invalide. 
Wriegci, V. immobil. T. 
v UhnlaU, Dwcien. T. 
v , i9m;bni«mO.,ito!itqrvt. 
■l, Aicic V. Btcikicvhei’. 
•v • yf., Optiker, 
j i»inrcii£-, 2. T 
SAatrei M.. jtfm. 
Schreiber. H.. L.W. 
- Sicbcr;, V(. Äw. • 
Willich. )X, Sdinf’i.jmfii. 
• Wol'7. (5", Ww. 
' W«ltrc>w, £t., BUds>. 
Ü 86 c. Wo tllidj.f. c'fktr.Holh- 
ii. Umetgrtmdhni)i!«*!$ 
ffiöh.citvr eiv. Tt.8. 
Vj Pkort^, ,t., Verwalt. 
.(Nr. d0) B. a. 
.^nimix H JlHiiiinml. 
.§oi1toi«3 v) ,ClvSnc|träg. 
> Kersicii U'infispr. 
• Vifere, (5., ^Yfloldetmfir.T 
Peirikar. YL, 'Vo’tstchimu. 
trcufi, H.. toebitfmin. 
aschkn. W. Damen'ch'rcrd. 
iHeifi, Vui)V, brisen. 
Schräge, JbJ., sdjlo’Tcv. 
Sebasrian. D.' Schv.eibcri« 
v ■ 6icb#rl VI., Rcvi'orn« 
Stott, B.. Postti.iichel'. 
- fl8 E Gcscklsch. K elefir. Hoch- 
ü. Unterqrmibhirmeit 
tÄut icner rlr. 12) B>. 
i U Psorle, ^cnonlur 
r.r.. r.Uv. m) K, h. 
^ lÖ(iflivaib, vi^lui. T. 
Bra«!:. H. Amt 
^ Eonr«d ^. AVciutUx\Uvv. 
y H)räfltr, H T. 
.^cinrid), VI., <nin: 
w mfh 
,»x. Krugcr. dK '^ouirr’i. 
^ Arm», ($.,• Inge::. 
>ySSlcM(6, P. A'flrhi? 
k ' Miiielkanß. «Tetegr. 
•; - «nffcl;. 
ts. Psoric. P, Sui'ovoiUffy. 
r Einfiel, H.. PUvanere. 
:?:. 6$ithv, «f, Stül)fettliDi. T. 
Äolfner, SB, Privatier?. 
ReidenStattscr, $h.# 
> Pr.inoS. 
> wiliinu, yy qf«. T. 
V^-yicölfe’jd): B.9. 
Ber^r, ,smu. 
Lettch 0- fYnbrfnif’. 
<Bnltg, Fr.. Näherin. 
•4 Sa;ncibvif». 
7^' Kilhu. jVn>. • 
>“ Meyer. %, Näücrin. - - 
%' ÖMtitftini, M/Koö'l^. 
■ft 
c7 yioyn e, <s., -i. ru. « 
9!oirnM)iiu Ä.Fchichmmstt 
•5d)rübei, FrI. Llochir. 
Schüler. <>1., Wm. 
fccbiiman, iivj. 
latiUi^frcyrh R\\, 
yicmciu'inv tUiu. 
;iii:tmcimami,t£.# Wei«rüi 
iö £. titalnjV'r, P, U'.Nch- 
yadit. T. ß. t*. 
E. 
Allbouard, l\, Syrndj» 
. lehrcri». 
Daulcö. W., 2djIo<I<y. 
Dien«, E.. Koch. 
löcnbtoc lr., Ww 
van ve.lel. Th. D!re!k. 
Heimann ij-, Mfm. 
•tcrfcith, O. 2i|djUr. 
3tii»py 5ifjnl)mm(U. 
<trcmv, V., Hebamme T. 
Ätummcr A. Süivttier. 
Meuzel. H, fliaUul^uljr, 
Viobfi, M.. iviicitriv. 
Lchi.nedcr, E. Jngeir. 
5(6mifci, Wt\, Schneider, 
theil, M., Ww. 
llrpn i'}., ^4\nbst,iij{ 
:0 E Geiellrch. f.cleftr .^och» 
h UnteiiitunDbatiiK» 
kKölliencr 2n. 12. B.x 
; V. Scclijm. tir, A'int*. 
* Blüriiiig, (j., <6w» 
Bottrn. Ä., Äw. 
Pükow,' ytrilja, 5Tol)Uü 
U5r* ttncv,\? ,£dn;ei&cr»!’ür, 
Tcljm?, &*., 
Tonüld iS., M*n». 
.tSiiljctlir, 5t. 2 vauii. 
Hen-vc!, M., Köchin. 
5uff, >>., ^unfi’djlofii’c T 
IViublmt, W„ ’^ramlm 
'$ 0 b1* rf) n b 11, W.,i? o a nln^f! t 
aiinfl, ,<r. M.it'diiv,' 
JHohtlarf, Ä?.. Ww. 
3stboio«M M. ilorf)i:i. 
Jtfcffel. 11, Siijncibcvlit. 
•Stlhchi;, \x. vvnhpftftr. 
3U t. (^c»cllfrt). t cldti.yodi 
rr. lliaemnmbbnnitcn 
«böthener ?tr. 12j H 
•V. Sicltflfr if, ctfri. 
i'Mw s'U». 
Xondt. *4?. Sdilonctmiiv 
(Äi'ln'i'i, Packet., 
GriN'erl, H., <Hm. ' 
Holla di, Ä.. Lch.itz'N. 
ftftbnev, *V, jlitttcber. 
^auiid), A., sdmiicbcmftv 
Vcbcv, •&., y»d)!jau. 
Vicrf, H.. 4?üuOk:;. 
Mob'.ns. 7>ugen. 
Ccrtcl, 3., i^hir.tßbtlf 
'Bloliljiiuv, r<, sdjiuficv 
Thiebe. Äla)cm'u 
Itfinom if., .‘fhit. 
WoberHi;, N, MirnNchr. 
Lsolf. \x, SdMil)iumfn. 
ul Et'Jeivn rii. t.cietti.^od) 
ii. lli:tc:nuinblmhitcn 
(flotliomi rir. i-)Bs. 
V. Leel?ae, (?., 'Um. 
(Sir. 
Beltfüyr, O., Spedit. T. 
TubS. C., Maler. 
GlobowSki, W, Tcvnci- 
berii' 
©tut. A. aelhttt. ' 
Kaü d'se , UPtv 
stiem, .W., ?ic". 
fflemt, H. U'/aitier^oK 
Altcvcl, 21??, ßtilll. . 
Müiizsr, ;X, ftfni. 
Otto. ulj., liirfiier. 
Reltiz. VI., 'sd)i;eibi rin. 
Sauerste,n, .v„ <toai. 
Schumacher. >z, 2pcbU.T. 
Sinflcr, M.. <teUm?iin. 
WynSter. M., Asm. 
ZwplieS. -v. MJicfiifir. 
• Leantt. 
92E^buIb, 91, Tadihcrfvv 
roftr T 
A»m!ri. 91, ^Huilciv 
a.iviöitßi't,?! 
Buezel, w.. Vlbftvdeiii! 
Fabian C!r.Ä»fwäne»in. 
foflehid), ‘VI.. Vermieterin. 
<?iQU-, rte d)aUMu;tx. 
Habn. 11, Maler 
F., Musiker 
(i, Ww. 
i^boib. C. Dachbeckmttr 
- <Scbr.z Dachbeckmür. 1. 
Mcrien. ,v.. staisiererin. 
UNicIff, -l. ii. Di, Hanb 
lnnaSgebilnntt. 
Otto. (£. .‘Weutcnempfittin. 
Lkembruck.C!.,Plivattere. 
S releyl!. W, Klempner. 
' Sulkoivöki, iö., Aellncr. 
Tech, w, Aullcher 
Ttzüinat. t% Tischler. 
Äj-ichenham, Vl„ Priva- 
Ilere. 
Wiyke, $r., Hattödicu. 
Zimmemantt, äs., Milch. 
93. ti4 t. o. Demicwiyltr. J. 
£ Äaniay. 91., flfm. 
(ÜidjUrfclbc). 
V Schu^. ^l., SchrihM. 
2?ordhfrl/C.; DcrmielriN. 
j... VI.. lrmpncr. 
Dlne^cr, L., '&\v. 
Jiaulc, Ä.. 4)adtou, - 
- ^ri'fturfc, M.. Aw. 
Kuuerk, Ä, Zifchlrrmsü’. 
v. Nutzdanm. 6.. 21!tv. 
Peter'ru. .<x, ^ri enr. 
^icfalSli, Ö - Aaffcitboit*. 
- «aub, L'eullictenn. 
Ltrolau. H.. Äcrkun'tr. 
i jeirni. B.. Koloukalwr. 
-<r Dknnewi^tr. •>• 
W67 Stciumetzstr. 
A.G.Vrrr.Schba-L.«^I. 
itai'l ffriedr. v. Lteiu m tz. 
Äener. RelbmnrfchaU, 
Hb.27.12.1706, 13.8.1877, 
— KorsürNeiiNr. 
8I!öin6» 
6tr. 
fcbtnRr. 
6lr. 
Äar*unlc«fU. -> 
1 E Lchuürdreher F. Ver 
iaq6bud)bb^. T. 13.» 
V Hartlieb. A, Sa- 
uia'lmii. 
Blaschink. 9f., Aunitnirtl. 
^lömcfc, E., Ob. 
Bibliothekar a D. 
ßbrfr, sy/, '^crüutctij!. 
üliiUMft, I, Afju.T. 
M., Ww. . 
i*VVcrm(tmi M.. ÄL. 
Ltevyau. ‘H., ,yn'.u. 
Ttranq,Torot''..Plätta!l't. 
2 E Schoenittli.M..Reiil'iere 
(^vaitfhirler^fltcLvi) 
V. r^fcubetl, (5, Berim«!. 
Deuticher Äellü^l. 
znchrcr. <yehl)rtfl6ti<‘HeT 
Brumm yL Ahn. T. 
•XuDliitß 3%, Vluolfjefci. 
?vnife;vicM, xl, ‘hm T. 
»vslflsebr. Du JpiivfHer. 
Hierid», K. Voltbore. 
^ottmanne. H., Aoch 
Haake. L., JipJtlK'icr T. 
Iaite, AI, Moi'istin. 
itlrinlicUjOiVNvlm'Ibc 
G. m. b. H. T. 
Lcbercr. H. Modi'li.'. 
Mttte. V. Penlionar 
‘-tifctimufliwr* ^, Äerl. 
Buchbb!^. T. 
RavowSkn, 7t, Lch.ihm 
min. 
'HaphtU’I, . ?Xehi'tm X 
Jhfchenbira, Vs.. UVshstiu. 
Reid'e. P., Hm*. 
Wdff: •<!"., Lage.r't. 
Viücfbiobi, IlL 'U’iobtfuiL 
SchloIi’^V./SihflflcfiUnit 
Lchmibl, Ä. Bcamt. 
Slehr, tflutimie Pamer. 
Stcube. lt-, tini ntm. 
Voigk. K., 5sl» ü'ici. 
Weiter, A.. ^^seur. 
J E Hamcl''ttu' ^>ber> i>. 8. 
V. Kulite R., Markthlli. 
Änlich. 11., Dennis. 
Apkl, L, Tapez. 
fiuv^ 
Ikdiei jV, ^.tch-rrrck. 
Dannenberp, O., ^Kitncr» 
nimm. 1. 
Trei'sjlls, , Ar.'tLvorstctr 
a.D.' 
Kedalle, Q.. SV.ibienrat T 
WolblchmiM.v)., Wtiitwr. 
^rilscb,P.,Masdmrenluhr. 
U. ©utltiitb O Ww. 
Herbst, M. vu-djiteft. 
- &6o,iüaitaeMi.,S?.T. 
Aeßer, 0 . 'Keimst. T. 
Aticflev, (5 .ehem.Lanbv.7'. 
Auu;e. O«, 'sivimvgmfir. 
lUZfUmaun.Vl /iliifiroTlciiit 
Nemitz, V. Lehrerin. 
Pommcr Ä.. Heizer, 
«chob. K., Produkten. 
Schumann, vctririfl, 
Plällerei. 
Weide, AI., 2l.ifivartetln. 
Weinert. P., Ü»älierin. 
I E Ohne otfl?. V., Eigen» 
litnietiu. B. 9. 
bu BoiS. I., Retiinerin. 
$oto4roit% (?., Modistin.! 
Cottrad,A.,Schneidermllr.j 
Srwbbc, Ä.,' I 
4 ,yiifa8, V - et,cu:. 
tiuic. Mi., beifiiiff. 
(9oafe, 'Jh, wtw. 
Amn» O., ^liienr. 
5tü5h: M.. ^!u. 
<fu.jrl. Pi>fi*chaffn. 
lUstslclbero, jl., .^auöbie». 
Ortl, ii, Lehrerin. 
— M.. IVaVdiil. 
SdiiuoiÄ, W.. Malervol. 
v. Senden, B.,^rl>r., Bnch^ 
IjM. 
Wolff, £>., AlauiafpieL 
lUuIff. 0., ivilialifi. * 
ü E DulvaWIchc teüeu.BE. 
V. Nötiger, M., Äe> 
waiterrn. B. Ü. 
Balsam. R.. Echrrstsetz. 
. Bartzke, H., öfuobten. 
Bir e, P.. klnswäitnin. 
Bockisch, H., Availiöflfltn- 
luljr. 
Brauer. M., Bdmeiberiii 
Pikrgharü V., Jüu;. 
Grocle. X*., litSherin. 
froher. Ui., 2d)tiHfey. 
Säckel, G.. Packer, 
uuterfc, W. Masdn'urst. 
Va:tbflnf. M.. Pensionär 
Lange. E.. Po^tbeamr. 
•• vaft. R, Änrobien. 
'FiüIIiH, A, HiNtz;n)afsn 
Peschke. VI, Lchneibermnr 
Pirke, ö., VluinwuleriiL 
Probst. ?N., H^nbelsm. 
^chbcin, , il'üiifnnfiv. 
•Biimeit, s$ •rtlnöbläf. 
Szicinsi. K.. Aulscher. 
Szimkat. M.,AuswäUeim 
Veit. yl, Aakle.uotc. 
:i.;bI5boi-f, Kellner. 
,'}»})[, A. Aonbilüi. 
C E iiidjlerfelb'My ^tbesi. 
B. h. 
V. Aohlmirim, H.. ctfm. 
l'txü. 2>r. 2Viv. 
SicuU, B., Maschinist 
Tiltmann, Ä Sthlofieu 
(5.. Milchtibl. 
(ttiälcr, v., Ll'ckle:' 
W.yfp. Ä.. ^ürobiala: 
ven-ke. W., ^Utlrenw 
A.avl'itein. B. jpiv. - 
^oneyke. ff. ^-ensrelpnx. 
Arra«, VI, fHnitia 
Vuil)U G Laqtrlstin. 
Lanal an C 
Miuol)».')?.. ^ra-tw.'«)ühr 
:lVemfv, x* - Ww. 
Mietz'd', M. PltiUcd*:. 
Mntter. X, SAuhm. 
Osten, (£Äktuai. 
schlicht W,Manrer 
Schmibt 'U Ltrasje:^ 
H’iitig. 
2ri;»cibcr, ij Ww. 
Scröi cidi *4* \ i!d)b. 
5 tinl.i:. 
2d)ivb:r,^i., Schneiderin 
’SviilMltfi, VI ii Ftl 
Wttd.iu, Schmibcrirm 
? E Merlenk, .v*., JlciMiei 
(Lüyowstr. »J71. 
VflcmK^-.lHvmvwrvil 
Vi|d)i»ad). (?. *v:<ivcur 
Brobliaaen ij., Schreib 
m(tfof.min T. 
Maltnei.'.r.'r. Piiri'flcbilnji 
tfcovlmitfc, LÜ.. lUitchanf 
St.indir, Ji., 5hm s. 
3 E Lchuly, H., «’lyvtbvf. 
iBürowftr. 'M) B K 
V. Polcnq R.. Schlosser. 
Vtav Th.. Fli'eul 
^alcfliü, Mufif. 
^»ijcdbvrff, ^ SdmTjiit 
^nflorDUhic-, 51., uiv 
Stabibaumsli. 
Auezi, VI, 2d)«c:^ct. 
‘Hvbcil, ÜK. <lm iivdftiulir 
Scdrober P, Sdnff» 
),nimerm. 
2c(i:ni Vl., Privatier». 
9E Gwtt, Vuiif, ßlcijthcvti 
(Vh. ?l) B. h. 
Pramieinann. :W., 
Stenerbeamt. 
‘^uuuifl.^ ,2d);,dbnmitr 
^roO, O., Bantbeamt. 
^enlpncr, schneibetuifh. 
Männlein, P.. Ajm. 
»chiinbt, F., Ww 
Ld-wary. K..Mobelluschl. 
. Itrlov, fi?., Li’Oiet*. 
TbomaS. Produkten. 
10 t. a. Bülowlti. »bO. 
E Finl'lche Erven. 
V. Edel, X, Tlaserinstr. 
Subeufi, M.. Glaser. 
Lorchardt, ti\, Atm. 
Lcmki, liif.. Lerm'eieN». 
Schröder, V., ^ennieterin. 
Golferntann. ^..Schanm 
«<- süillotojir. -> 
11 E Blaschko'tche Erven, 
fc. Latte, M. Ww. 
lAaiserallee 48). 
V. Mischer, C, Klempner- 
* ntflr. T. 13. R 
. Po-ikttnit d. Sdiiil. Nol 
Dr. W. Lroncr. 
11 Pniimntt b. ©ttiui. yiöi 
JDr. .v. Alan. 
d. Sanit. Rat Dr. 31. 
Schaesser. 1. 
Dlnme. P. Ww. 
DÜhne. 91., Ww. 
Äraf.H.MaSlengarderob. 
Herlchinmiii, ü. Uitijogi 
Pal, 3t., Konditor. 
Schmidt, M. ^obtludit. 
Schinieblaerl, P., <9c» 
Ichastödlen. 
Schulze, VJ., Wu-. 
'jstoiiOe, A.. Ww. 
JMDül), Ä., Tischler. 
13 t.I'ümld}fti,viI./KiIchI)M. 
E Milliek. G.. Riidihbl. 
Bentcl. VI., Aaffeitbteii. 
Biermann. (L Äirtschas. 
. renn. 
Baches, Si, Eisen dreh. 
B 6 berek. (».. Aellner. 
W.ndbarto, Ä.. Fr!. 
Lütvlv. M. Nahtnu. 
itinbeifui, W.. n«qctiu. 
Heiler, ff.. ^outaustin. 
Heunann. 31., Putz¬ 
macherin. 
.(louimmi, VT., Modistin. 
?ah:i, VI, Schneibeun. 
«fcrvrnrnd, M., Iran. 
Aohler.M. U.K.. <9i-|d'lo. 
. Aohlhvtr, B.. 4’adcnifh> 
Layrr. XS, Wächter, 
Mehiitz, H., Ptmaiieu’. 
Piepn, Tt,.. Ww. 
Scheibeder. E., L^w. 
Schneider. M., Atm. 
Sdjlöbcr, V., Ww. 
S-uinfi ti, Schneider. 
Strecker. H, A-nicnr. 
tCQUiff, M. 
Topp ö., Schneiderin. 
— M, ^n*. 
!3EMfinir,Tl)..anLC>uniiit 
fslbi? (Ara.i emii. 7 l 
V. Miller. F.. Lerwalr. 
S luei, L?, Mcd anik. 
3one Jt. Leisen. 
iL!>!ir!.t.'^.,Alempnerrns1r. 
(5'icmaim. ir., Tndilei. 
Vundfutöt. M., VinUiin, 
Grilke.P., Stabt.Düdeiiislr 
<$U1dic,i5.,A«3l. >vfomuiiy 
tu v 
'Älaö.ilt, W., Schlöffet' 
.(v"fmann,Minn?,Älnmen 
^olm, ,{\, ßim 
ilnt.'.ev, C.» PofUu'aiiif 
Litnmnn, UlL Privatier 
MidiJmaitn. P:r^ 
maclieri n. 
Müller. ?. ^eueiwehun. 
Scknlzc E.. ckoyüea. 
Simat VI., Ww. 
5aul'ner,Vl Vlafwailcuir. 
Lcnt, H., Mnlenm^arb. 
yjpal, L. Poklbeauit. 
I Schneider 
.'juröle, W., Maleimiti 
.'ihiflchnam:, P. .Hrl'ö. 
yo bciuiuifl. 
I-l EHayn<. VJ, Eigentum 
B. b. 
Äleck. Eijenk» Geb. 
Dippmann. K.. ledmif 
Qhfi,ibt,.Y..Mcd]aii Weitn 
(fn,id, M., Modii.in. 
^initfv, M, Seii«!Cito:iu'. 
Weil ‘v, M., ViJw. 
Laos, C., yuchbuib 
vitilti, H., »tlcilchctmfir. 
MntcHMÖl, (j1, "7vhrci'.an« 
wer». • 
Musfa,'S.,tfijt’nh 2?oiuflj 
Otto W.. Rentier. 
Plannnöli, ;«9ohw, 
Pothii.. 31* Buchlialt. 
»HditcY, W.. iriib. Lchastn. 
iliöUe, ^.. (öst^itu T. 
Rometsch. (y., Stellmach. 
Nebbentschn. E.. türo. 
Sdrroder ^alwtechnil. 
Sinn, M., ii'd'fci. 
Waldow, A , <fiftftb, 
jh>um\ 
Lüolls, W.. 3iöaae:;. T. 
15 E Lärche -V-, Atm. T. 
ii. y. 
V.,^rese.3 ,ü-in»b.9?cami. 
ItmiRnumibtitiaal d. 
Lnü-erftemeinde. 
Bauei. M, ^ouicrfr. 
Becker, Ww. 
. Acnsch. V., Möbelddlg 
V’fiUnci, H., Aoittvttftin 
Dieck. H.. Tischler. 
Drömcr. E., Tischler. 
Fcndlcr, <5., Asm. T. 
Earizert W..Ma,chtnenarb. 
Grünbcrg, G.. Asm. ' 
^ttidiom, %, Schlosse». 
Aoczinski) E., Privatier, 
ihvt an. M., Verkänierin. 
Knbach,A.,FrauPensio»a> 
— I..- Kran: Pen'tonat. 
LarchS, N. H.. Mrk-' 
• zeuge T. • • ' 
Liiidenau.W.,Schuhmmstr. 
Marqnardt.W., Siratzenb. 
Fttbr. • 
5tlf6e1, ($k, Tchneidcrmjrr. 
lö yivdi, E., H'ioöiiiin. 
Peichel, ?.. Ww. ' 
Polnlla, E„ Porträtmal. 
Pöiitolefi, W., Banarb. 
Rand», U., y^rtämenn. 
Seepc, H., 48w. _ 
Sie'.vert. Ä.. Töpfamfh* 
Toinow Marie. Wemiilc, 
Ziemer. W.. Äu tynrktiii 
I6u E Peplow'scke Erven. 
U Lanyler, Vt.. P arma> 
zent. Präparate T 
Arzt, H. Likönbrk. T. 
IMentar, O., jlninvapciv 
sühr. 
Vromberger, W., Lagerist 
Aurcharbt, I, Ww. 
Drechöler, Ä.. Dw. 
Äe.'dc O, sdincidenn. 
<9exbu*, sW., Portiersl. 
.tzaerlel, E, 5ß ncider. 
Jelchke E.. Schneidern. 
Li)ren.;eri, H.. Schneiderin 
Pektse, Dieneii 
Dlnit^^lb H.. Ww. 
tild mann i?„ stfm. T. 
Nledel. fi.,'x ngcturnctill. 
Älein, V . Meckiamf. 
Slick'el, E., Änch!),'.lrenn 
Äoigk, A, Bote. 
Üöuöbov, Äesd'lu., 
Sü.neiLeunn. 
tC E Berl ’Sciein s. Volks- 
fi'jiel)mifi idarl 
Lchi.ibfr>tr. Hi, 
V ^?chymLk>, V., Dank- 
Prokttiin. 
Dnreau f. verein- Berl 
häusk GesnnbheitS» 
• Pftcfle 
Ainderrcheqeriiulenschnie 
v Pestalo^.i-Fröbel- 
Hanicü. i. 
Dlctoua-HekmN d.Pesta« 
!oz;i-Fr.'be «HaitfeS. i 
Veiy, 5, “Ihiv. V^eamt. 
iürcr -v., ^a'livr. 
kibctf, i-ibii'ffi. 
's>uh. E.Sart'cr. 
Goiloni W Droqist. 1 
Helmanowi^ M. 'Ww. 
5io he, VI., i;d)uc'^crmilr 
Linbner, C*. Brieit'.äg. 
Schulz. Ü Bnd)binbmstr 
<schiiy**Vl„ Maler. 
'-P et;. 
L^orenkel,W..^nr.Beamt. 
T; 
Siclnecfe M, .9loctm. Nat 
WciuVjöKv. y;, ilödjm. 
E Wolsenitein, E., 
Euivutumeiiit (Ober- 
ichüneiveide». B.^. 
V. Wiekttti, M, Per» 
IVrtlU’Uir. 
Arendt VI. 4t?iv.. 
Las» 0 'Toliitrv. 
Dattmann vr AoUriftui. 
Dinier. \$. r-icdalr. 
Diimiche!'. H, ^ener» 
wehr»'. 
Cljifr, H, xiaboraist. 
.('aase, B, Vvtv. 
hnnvriiS. irttV.I. 
HiiibUr.)(. Ww. 
Aeitel. W, Tapez. 
Aöqel. W-rrschasterin. 
Mföfev VI .Rnuor.; 
empiangeiin. 
Sibev, 5W, Miififn; 
MostiiBo. 3, ’c,d)Ioffn‘. 
Nolle, H, ^rrmieurin. 
!>t0eS5e, <5", !ttcn:en» 
Vmpfansteiüi. 
P, eüei' H.. Schneider, 
y.thc, .vmidbifit. 
Rombrrg, .<f, Ulnm. 
Schmidt M Ältlicher. 
Sdic-di, I. Ww. 
Sduambomei, G., 
Lrein'ebmstr. 
Simmar, «X1., illirm. 
SoVoifa, V., Ww. 
Slttdr. r?. <l:ir<ticr. 
1 i n. ÄlvenSledenstr. 2?< 
EOllo. W.. <Hut. T. BA 
^iit'fier L., Mmltictißcü'' 
' !nhr. 
Hillvlnauv, '6, Ww. 
juiißiildtl, r., Leberhblg. 
Lslrtsliit?. H, ;{i(|frrctt. 1. 
Le^er. H.. Partiewrbbla.1 
PertS. M.. Ww. 
Necck, P.Wcrkzenüichleii. 
Mo.bel, E.. .$aniH’t*fv. 
Reggent'«^ E., Bnd.chal 
terin 
Noiick', W, ^iVmv. . 
Tchtt'.z, H. Bnchhbl. - 
«<• Stloenöledenttr. 
19 geh. ?>. AlvenSlebcni'lr. fi. 
20 E* Helm, »?., EiaknÄni. 
Percrath. I,' AeNner. 
Pr.nbcr, A., Sllrhdl. 
HV.ciiftebf, Ajm. 
Hanemami, W.» Elscnb. 
- Leantt. 
Aili/n, iNYäit. S.1affnLnn 
Nenmanit. H.', Kellner. 
Sticimh, <&.. ^ilchhalterln 
VlöWflcr, <&:, Gch?erpeb. 
• ec!r,' • ' 
-1 u..ver3bcrit,^.,^taiityel> 
Sän. iHni tCtzar- . 
-lotte.ibnrqi. - 
UHiu’rU'l,6.,Malermin.T. 
Oes?entl.^ernfprechttelie?s. 
Postamt 57. T. . 
Älirk, Hänscrberw.' 
tfU’ivid), N.,Ob.Pestal;ist 
Fehlbcrq. H.. Glaser. 
glal,m. L., Asm. 
Jogemann, g-, Ww. 
rrorio y. P.. H or:iciH% 
Annze. Lchiihm. 
Metznng, t1., Ww. 
M'elke, A. Ww. 
v. ReiNl, M., Ww. 
Sdilitßf, £D?y Schorn- 
steimeg. 
Sch^c. B., Ww. 
Schnltze. 3-, Viiiiieritt. 
Schulz. ($., Tischleliuttr. 
Skalweit. G., ÄmtUdlL 
Tiedke. W., Gärtner. 
Wegener, M, Ww. 
Wiltniy. O., Mechanik. - 
.WirUler.S.. Vni-Wärtfiiiu 
22 E IchmidtrHeilsstag. L^ 
EiflfliUfinicnit. H. y. 
An^stiii. U., Privatiers. 
Pergei, <ti. Ww. 
2iuiim!5.,lei; Alara, 
Aohlen. 
Cidr. >»., Perkänserin. 
•>ie:ip, VI?, Näherin. 
i5miibi.'ie,vl.,)Juiiibi.rtPhi!. 
t'Jrleb, O., ^eitutt^hb!. 
HeNrick. C., rdjicibei. 
Ho:zl^eimer, ü., Amt 
iMv.ivN.,Prhi.6cfictävi:i, 
Alil, \£.t Wiv. 
Aöbbevt. JH„ Hanidien. 
älo.rtmann, C.. McbcJ. 
Aoz.ck. jv, «rchrieib. 
itnifler, ,V. Molkereibe'. 
Avfm.vp, <r., Ww. 
Mnller,.A., Denliit. 
H., ‘Anfiuä.lt'r.'.i. 
— Jv., il’eiuiuht. 
^enbaner. ;J., Asm. 
v. yioi’bhstincii. P., 
Schneidere', s. - . 
Olle..... Bäcker. 
Pmoto, B, Svöd;iu. 
i)li.d}ti:cig, I., -iUm.T... 
Schstpc. Ww. - 
Seminar, R>, Zeichner. 
Sonn, VI. Änlicher. 
lenze l, VI, Ww. 
loppert, Ww. 
Torller, VI, feefreliiritt. 
‘4'voit, H, Ldineider. 
Ijsit’iiyidr, H., Plättclin. 
W.nter. S., Vhiiiuiincini. 
Wunder. VI. lOe.nnetcüi:, 
,Scch, H., Gchne:der.n. 
Zieralb, M., Lchneilerin. 
..> i. Hartmann, iy<„ vw. 
V.mlsger. Dlot 
halb). H S. ‘ 
v Günther. Vl., Asm. 
Portier.. 
Töring, O., Mater. 
Fisd-er. A„ Kontrolleur, 
tolrtu, VI., Maler, 
ötütiberfl, O., relegr. 
Leitnnflcantseb. 
Herender)!. G..ÄrchiteU. 
Hnbler, 15.. Schnciderin 
Aaezmaniewicz. $y., 
schneiderinnr. 
Avwaizio, ^.. Schnhm- 
miir. 
Arüger, M., lj)aslw. 
Laubig, ^..Eisenb.Schaffn. 
Mann eimer, 01, Asm. 
l’ic-.iij a:m. Einrichter. 
:)Mu. «... Poslbo!<. . 
Schirmcr. «2,v. Tischlermftr. 
*n 
Stenzel.A.. Strasrcnreini^ 
Piyvam, O.. Dad)beck. 
Wcuc O, Heizer. 
Wink.er. A., Iuge.ibpfte^. 
U E Müller. H., vw. upc' 
ihef. l^riebenan). - 
V. Alicht, VI., Ob. Schaffn. 
Pehrenb, M., Zirnmer- 
Vermieterin. 
Birrmauu, F., Alm. 
Diebrlch, M„ lUuI crin. 
Dicv O-, Schlosser. 
Gtteit, H.. Poubcaml. 
fiictmb, 15, Ww. 
Wäsche, E., Ww. 
Heinze. L., r^rau. 
Lehmamr,W.. Plalterirr. 
Linde, E., Ww. 
^eue.A.,8igarre«bblri».1'.. 
Ä!ppe, H., Schlossermstr.. 
T. 
Pätzold, KlliaHeil. 
Pausier, -v, ’blstUerin. . 
Nohiohl.E., Puchhatleriit. 
V!oewer,Ä., AnswSrittin. 
Echä'er, L., Iran. 
Schulz. 2-, Wofttv, ■ v- 
— W., Ahn. 
Daupel, E., Asm. ‘ 
„WfiHi, H.. HauSdlett. .... 
25 E 4)Iumc. 2ü., iReiiiUr. 
(aittzntzajv).. B.-K 
Vaylait- 0.', Echnhm..,•
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.