Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

em- 
-vr*. 
Schl«kswiger Ufer 
- 717 — 
Schliemannftr. 
teil m. 
1U k. Lchroe^r, XL ^cdajc 
budihM. H. lä. 
E Schroerer IL Frau. 
Hni'e. ©ditinbrc. 
Koeber. til, krivattere. 
i’ins«. «v., Ämrrer. ' 
tReubuificr, S, llfa. 
Piuitl H.. tficntttie. 
tiioeiufe, P^ rajjd. Ing. 
älcriantcnliftlt 1. t8at«e 
IütiM^r Geschichte u. 
Ibmi Ä. m. d. H. 
11 t. a. Wtoaact Gtt 16 
E Kopfe, 3- 'lifnnfL 
tiodpait G. SlmiUL 
flrtuife, Denoalt. 
Snonati TSte. 
18 L ß. Mt mietet (Btz. 14. 
E &t<6tletLl 
B.lti. 
Buchholz. Lager- 
mrnaH. 
5b»ncmnnn, !>., Rohrleg 
Dvhu. i!, IZBb. T 
SftutlmS, .1. Dx, Geh. 
Sann. Mcit. T. 
Ruß, B., ^innrrrn T. 
tirtftl, Jlammetaex. 
2J1QL T. 
Taant V« Müler. 
Metiab, 5t,, ftm X» 
Steimmwf »uiitimal. 
LArLuig, M., Buch- 
tiruä:rd;cL 
SSoitt, L., ynänfttt! T 
13 E HfiÜBcr, W.. Llrchrtett. 
■atl. VA V. 13. 
Drarni. L-, Ä'Lchhalterin. 
SXrcficl, iV.. 1Zi4JlDaiingtn. 
Gnad, 3- 2)w. 
tvnbr. K, Haiuitm. X 
ßin.'d, L. U£ phll., 
Ülatoiitrc. 
kÄk&U5Jß. Bantteamtln. 
Öe:ilin E.. Frau X 
Ötitluidi, 81 u. 
y;ä1)eriniL 
Otcn. i^tatL 
Oninö, (L, i’i'O. 
,-aurbulfl. Lchrerln. 
Äruu»«- Gtiaapiflnoit* 
«iUbi. 
SKtrti, Xh., Kim. X 
Lack, 0» ^onttt'LoerWLlr. 
Maichwiv. K. 
o. tWcd oa', tyixn. 
Stöhle. tis.. us. Pro^. X . 
Llbnch X Mechanik. 
Du ö„ Schnued. 
Wnwo$ii, vV, Ta:>ez. 
(Sdmmanit, C„ Asm. X 
Ütjuflt, Wtbrtßntm. 
Siorp, E.. 3ti Hierin. 
Sofld S-, Psarrer «mor. 
14 E Slfl62 ‘SrrUn. 
13. Mcalsrimlc. 
U Könia, tf.. Hauöwarl 
15 E Itirdrt, 23* Mtmicit 
D. U 
Büchner. K* Slpl fytflpR 
Lüv/'vldt, W., Auch« 
taiufcrci. 
^ertrotfl, &, Buchdruck. 
• Sooil, P., Schuh«. 
Jldirnttrt,  Ma.ilsrr.2ko 
afiliL * 
fieil.-tL, Baokbcamt. 
Krüger. 5PL, 9Uiuietfc 
Movlur. A.. Änr. 
9tn*inann, <1. ‘tirbfltln, 
Scheuer, Pl» NLderin. 
l-ch »u, <S.. Brauer. 
Seiger. (>., ctfuu 
— urN Frau. 
Siw'ch. 2Ä., SCoRtfut. 
6Zrwt»6,£\WuiWjolirtn 
Weinderfl. fyxnbtlt* 
vrrtr. T. 
lSEf!uop}, 'JL^ltmomtnBut 
Dr. 'k". £.. 33». 
Liudde. VI.. ApoLLeker X 
Sppenstein. ^Mtde> 
X 
5»lirWs, Postalsist. 
gdn^r, Ä, kirn. T. 
Ä.. ^Jö. 
©ellfietiL An S^tt. 
H^au. SL, ÄwuoitfÖn 
. Pel-. 2W flhn. 
Vei'ch. E.. vw. SriBHeft. 
€d)übt, M., Ww. X 
E<öU3unec, z* Dz, 
ilifdi^anro. X 
Sti'Uflerl, SZaglRt 
©ctt. 
17 La. <fn«i66ut(i«6tr.t8.: 
LDietsLW.EllieiuLmkrin 
V.NÄymank,Lj^ Lavd!ch. 
©äfiori. 
D-vrr. 6efAfiftSfB6L 
Bo-m«. 9U Bschdalt. 
Engel, SU, Cchmieü. 
tischoeder. O., S®. 
Bqel, tu Kün. 
Aluca#, 1L, SBxo. 
Nagel. L. Hos*Lchuhm.. 
»*». j 
S2amuum, St, Li«. X | 
^j£cfe>A'j,:v^v /- v - -» 
62 
An dcr Schleuse 
A (g.vrrl. SKIttt - Ü.UI.1 
:Uad) der Im 1S Onhr* 
hundert durch Kurfürir 
5rte6rtdiJ[.aafleUflUn 
6rt>Uyfi, 
errtf^ 
D d Siech. 
f^ihn ; 
SdjlyUli'thlUL 
EpncstL -> 
1 E Nütze. Ül.. Schweitz. 
[ilattetjbrL X 
fltiibarb, lr., firm. X 
Simon. C., Amwärierin 
2 t. (Saute (Mr., Äunc» 
U ngL I^rchnftT. 71. 
L^auy. L, tirtn. Aramt. 
ftviuutiurri, äiL fviijcin. 
6tto, £>., ^UoA. 
Viiul, ^ a flitfrrf, 
Peter I., fifll, Noch. 
©piDei, ti., 8m. 
We.ie»rr, Öl. Dr. phfl., 
-egendpa^or X 
.t Stadr. Erttmimmbnitanfi, 
i E KiMnB. 
ruoldbar«, EchleLscr. 
mitc. 
— (L. ©ic. 
) E DesrsLOr?-L...Ei«rrri 
1ü». 6a) B.7. 
V. Deurich. (5. .houpLagrnl 
f»a> 1t. 7. 
Werfet, D.. Direkt. X 
Dikvold. Ct. VL Per-. 
urnitBTCtL X 
Holkuami. H.. Schnelder« 
mttt. t. D. 
^olit. B.. seiend)uir. 
Noeber Qrmomith. Gel. 
.{>, Sloiügc'd). X 
Echmidr. S., ähnlet X 
m fc. Derilsch. (v.cldj®^ 
(firemiuu. li. 7. 
U Dturjch, lL.,Haup»gen: 
X II 7, 
Deur»ch. M., 
(Sgflvbietüt, 9V Puttl. 
nttfiait 
Vrüne»berg Schrift 
m aL 
.^oo 6,3« C&trlcuftLO. D 
Meier. äw Yriofliitt, 
Re^klod 91otiiiw H.. 
.{'cnctc.ipnt T. 
Trosimo '.Slmanda. Knnsr> 
(lidcrei X 
» E }li«nfle, 6^ Dw. T. 
Hüncher. <% Itrußlbttwr 
tbit X 
öanffen. L, Stieg«. 
uichUflR. 
Runge, &» Äonfctötn. 
©*3n£eUi, H. Agent X 
Schilde«. L. {ttau. 
1 E Dürr. *v., (fiil 
«nertdod). 
V Scheil. C,95fti6tnnflt 
Kadda,. tiL, Ww. 
Schirrmacher, LH^^tnller 
anst. X 
Schrneder. L, Schleusen. 
O&il. 
9 E Dürr. ^ Asm. lDil- 
mcrdAoif). 
V. ScheU^L., Löttchermlrr. 
m. 7i. 
Denravd, O. Frach! 
»canutlfi. X 
Otehnitfi W, Ww. 
MureneLer. I.. Schnewel 
Rillt. 
CMt, 5*t NahIeLLrnjbr« 
6itril, ÖrlberS. 
9E Nanenb«g.L. Damuslr 
(iltarloltrnbura». 
V, WeigmarmL, Bermril. 
(Wr. IU). 
ttro^ild), Ä., Serfau<«rtn. 
Hirt. SPerfäateiin. 
Host. D.. Dlrnumar». 
Klemm. L., ÄleamnertL 
Pari-licke. 'XL, LÄ. 
Steffen. L. Handelrtt. 
Wnthfrg.’UC, Graveur. 
Dollk. On BuchhaUerin. 
ll) E Hreysladl. Revtiere 
(Änlhflchfi Str. 
V. Sci(pAann»(£.Seit9alt. 
äfitric. €K Fabri. X 
tbiomeittfuiL 6, 
Kon eZuonlfiofft X 
Rae»e t^tlidlrit 
91»itflitül, Ä» Tba» 
mifterm. 
III xinicri^vii» it?;r. 
Tlicher. Vl., ß-rudiiLÖL s 
11 £. ZuVmaitn'irtJf tirbm 
V.you’u)f'\<X,'j'anfbeotni, 
(ll:ti ji rf:tsitftr. 4 U. 
äk.. Pourer. 
X'iiun.itm, Beitel & (lo., 
'j.i.uuM'tirrliblß. 
fiorotit. ed;nctberiR. 
Vüd, VI. LL:v. 
•i'trf. A.. itfm X 
UrbjnSfn, '3iv rtgL Solo- 
53cRnrtd), K.. Kfm. X 
Simmermonn.ti Schnnbfi 
12 E irnpelharh, Ü).. ,Xrau 
iGI'tt.lüttenburg). B. 1 
E bRqci(jJiö, 6. r.fm. 
(VüSritj. 
V.WtUert, Kasienbote. 
fiiuge, 0« 2<!eybontuiiL 
Doeror. ?L ÄU«. X 
Doruburg. VL, 13». 
^niin.Qnn.;1!. idilfineugct 
Held'i. E.. yaiici. X 
Mn#^ürointX. Produkten 
fli:uier, v.. 15'attni. 
tl'iüßcc. S!l. Ziicllrlce. 
Mlvbom V. Qv Lerlret. 1. 
" WiCet L. fitttL 
U E tiitflelbnrb. (B., Jfrau 
(öiiflrtoUcHbß.l. B. L 
E kntfltlknrb, ($., Jlfnt. 
V’übM). 
Bcacke. O., Ratzt 
tiiigelharb, ll. 'JL Dank« 
6eich. X B. L 
Wbio S., Bankgeich. X 
.vieiibroRRft, H.. Antiquar 
Pkn». ü., L auSlvatt. 
<- Rn der Siechöahn -> 
c 
Schleus cnlrüic 
6<bmtd» 
Pta, 
Ä v SAlfuli 
ejirf# 
lijun» 
d Ddffcrftt 
S 
SO 33 
Schlruskuufer 
A.G.Vrrl.DNtte-L.T.1 
% » €4in 
7nt 
*Ötü4» 
Ober- 
Cchliidi 
«<- L« dem GchlelUch. 
Tor ' 
l.2 geb.z.Dor-cmLchrrjrschen 
Tor 3. 
t 5-olzv:atz. 
E WtUttdstüSLges. ©J^> 
l Stktuplar. 
E Gt.iti Berlin. 
Wucrbach* ii«. Aachk* 8 
^lvrwizhU-. 
U Sreürplav. 
E StaM Aerll«. 
ILSmUügttiltd.IDH'ttel« 
mettt lWaLirr. 2*4. 
U jb£fl»8*L It, Stupid 
IL SSedmflL 
ffleimer. Jlljpett. 
& verein. Berl. S25rtel* 
wrrle. 
«<- Oberlchleusr 
■f- Schlrstsche Brückt 
N 58 
Schlirmanustr. 
:1.(B.S«LaniUt-S.(8J. 
Heinrich Sdjltewaen,: 
Archäolog. 
Ehrenbürger vo« 
ertiantn 1881. 
lrt.st.l.WÄ f 27.12.1890 
^raipn&Ub tu Spalte) 
■<- Tauiger Str. -> 
i. <u Dan^ig« Str. 63. 
E ^JJiniaa, ti„ Äenller.f 
Dai»'ikrNr 
firtniholD* 
Play 
L»Uk' * » fett. 
BtarOÄTi* •* berffr. 
StbmiM, fU, Ww. (ÖUmrr6Äotf). j 
Schiödrr. Lmra, Äeffw» J V. 'K B6eM. j 
-mrA I 1 83««, liU, aMbdfaktXi 
1 Döüng. SUt., Ww. 
Kcmp'ert, 5- Schneidert 
ÄDRiefl 
Kern, t>.. Modellü'chler. 
Kursier. P, Echmied. 
MülUich -E. Haildig-arki 
Mutier B., Pcanonärill. 
^fuciaitR, fi., Hauedici' 
iU.vlbod, (r., Poilie.r. 7. 
^ Gdiru'ibrt i. T. 
'?titich.'e, 8U s-rä'er. 
^-oiihcit, Ä.. 4?QRbr?6fr. 
Pums. il., SVaditmitL 
Vkcchichlld. 0., pent. 
yoRsbeoRiL 
i E t>iani Eigen» 
liimerifl. B. ifi, 
V. ©übt, tf., Molennstr. 
Äo^e, 0.. Pv'l'chann. 
Jviiue. 23., ISemiiie. 
'JL 'Siu 
iWobuifl, .rleiichtt. 
Pollvly. ySilbcimtfle, 
Sperren. X 
PnvLow. Fas>ad. Putz 
m-.r. 
0^ Asm. 
Schubert, 6. SUempnet, 
Gcnflcr, ([., VebitL 
tikiiicy, Ov Aüfer. 
Wuyky. Äo.'trlcQ. 
J & .'ttaukch, L. iJltr.iieri 
(^{c.t ViTüin). 
V. Hobel. 5U Pol Beam. 
ttlbrtAl, I., Tavei. 
Viltiovi, P., 21‘cuitüK 
S>oridj, 4>„ Cprmmna* 
yyube, ct* Kanzl. Setr. 
ClauS UV., Poi'ischafjn. 
Deriaih, 23.. tio. 
Drager. ß., Ku«cher. 
Faire. M., Ztgarrttrn» 
cib.tm. 
fertig, 33., (iartouorb. 
tv.«ciii, Ll.. Ww. 
Hain>c«anR, 6., Schnei- 
denn. 
ftc- eltU, H., Näberi», 
Henjichrl. SB. Aeawt. 
Hieilcrwadel. jZleiicher 
«str. 
Hötzar. *L, PelznLhertn. 
ttaut.  2L.ii» 
stornboif, Zuschneld 
köiui«, 8L, AUchddl. 
LisowöÜ. iifdjler. 
Mix. Brauereraro. 
Mndrak. &, Zigaretten- 
aibuin. 
Niere, ß., Knovstochslepp. 
BS-kch. VL, '4Uaarrin 
Oiudtst, H.. HauSwartin. 
IHüai, ß., ynnbeiflrL 
SlcanSfi. M., SÜchUc. 
Steptran. <$., Metailichleit. 
Sttaer. 0>. L^ater. 
1 E Äeue Äoden-Akt. Q»1, 
Ü—41. 
V €aliiodi,?H..pmf.6eomi 
<Tlargarder Str. 60). 
Baenmmü, L. Ww. 
Aodzm. H.. Sattler, 
tlpeiaper. 8L Ww. 
Gtjktt, iDL, Ww. 
(£$art, R. Fleischer. 
C#9idhi6,Ä« MiucaTtnarb. 
O'to[jcr, Ä., Heizer. 
HadeU, ^ Ww. 
A.>aebne, C„ Schleifet 
L»elwig.Ä^ Schneid ennftr 
3itityuiRn,l5L, PoLLeaml 
Lieiier. 3t, Ww. 
stiimwL ß-# Barbier. 
Maialt. P.. Gchmied. 
Mat'ch!»SU,L»Handelrm. 
Michoe iS, Sw. 
Piaib, ft* Schiofier. 
Priewe. Handel-m. 
Rojknow, Ämanda, 
Sdtcri big. 
Sm>g"wStt, SL L». 
Efeü, ii, £•». 
Spoöe, Selten. 
TrhUy. 51, Hchneibemftt 
ÄewS, $>., Tischler. 
5 E yiftie Bodeu«Lli. Des. 
(HKitttiftL 2-4# X 
UBülbach 3Lpfnf.*^rotnt 
(0iargarbfr Str. ßOi. 
Plboa, Pokamentlerel. 
Ölanet, SL tto. 
iöohn. ttn Sattler, 
titetet* Ov Schlosseret. XI 
5 Miijif. i ü}*bi;ü.uim. 
Ornat, yi„ 2^w. 
Giilcc;, i’U •• n>. 
Wtn!'4. ,X. v-unfife. 
Oiuittfüuitui M.. Ww. 
Vni.'viJ.on.t. V!, yiatierin 
.vemn.i, vl.. jüuj. 
VöUt. U., -SuinitbeTiR. 
Vit* itcr, ÜV, ik'tiMiot. 
Slapr^slf. I.. ifcaitl«. 
ih'Uiltfi. ^.. Schloffst, 
.vhau'c, E.. Handlqeges. 
^fllv'flaV, 'J7 , ’^U). 
Lorenz.k!., Scbncldermstr. 
Uiicucr. i’l.. liliriru 
yirtumic.'a:,(i..Sd)ne{betln 
Schorsz, K.. 2','onleur. 
Girru, M, *Um. 
2ov^, I.. Wanf&enml. 
ildvilnt, o., Marchmsrr. 
Wilms. vi., Ww. 
Müller M.. Ww. 
! E (SülbithRtibl, S., fifm 
(SiliOKpberg). 
b ftaufiihinn, S., fifnt. 
(«niöucbcipl. 
V. Heine. :t., Bürobeamr. 
Becker, Ä., Maurer. 
H'eB, M.. Ww. 
^turtncr, ^. Ww. 
Burda. Ul., Jnslallat. 
'jU.rmetuer, iz„ Ww. 
Tankers. H., Schliststell. 
R-aiicr, 0., Trelrer. 
Aotticha t, D., Ww. 
.(iah«. St., Ww. 
Ciciiofl, i'.. Schuhm. 
^o.dan, R., Maurer, 
flaiien, , Schuhm. 
Kopve, 2?i.# L?w. 
stroufß, F„ Invalide. 
'Jhetcr, %, Maler. 
Cito, M, 4'Jm. 
ParcrinSli. )ÜL Qloller. 
MLttüer, M., Äw. 
Vinn, (Sm ÄfRi. 
PoblniaRn, Linoleum 
leg. 
Do>er, E.» Dw. 
yiozhnmnn. Sl„ Näherin. 
PuUiy. F.. Zlmverpol. 
iffoiboo, x3„ Maurer. 
Nobne. i't.. Schu.«. 
Ämvald. ä„ Lvw. 
Schmidt. U*i., Xöpfet, 
Sd'vlke. H., tvtou. 
Schröler. <L, Buchdruck. 
Sdifiln, VI« Wandel»«. 
Schulz, O. 8$L 
— V.. Ww. 
Schulz Ä., Tischler. 
Sen'lleben. 5L, Technik. 
iWaquu.^eamt 
Bede, K.. SdjJieiöct 
Wi'Le. H.. SdjnftbfirastT. 
7 E Booen-Aku 
(iUvititlftc. 2—4 l. 
V. Timpe. H> Poi.Braml. 
Barbkurcht, L. fiabrlatb. 
Bauer, ti. Wäscherin, 
^ohn. B., Heizer. 
ÄonSmann ^^igarrenm. 
flirtnlmauu.tt., Pensionär. 
Tevubl, iiituier. 
ötei'ler, E. Haussen. 
(riaebler.F^ Kiempnermstr. 
Gemeuch, tf.. Rutscher. 
urod)owefi,jr-, Klempner. 
Hae<e, Äim. X 
— & Öo^ Wäsche» 
verleib X 
Hoifmaun, B.. Aw. 
KürbiS, i'L, Steindruck. 
Mücke, lüionet 
Muüer, L. WSsche-Ler- 
teibgesch. X 
— Mi. Ww. 
Ne(L ö, Stadt. »r». 
Pebns, Schnb«. 
Puckie». 23^ Zigarren. 
Rüde. Äejchw. 
Sachiyki U., ^ossterrrtn. 
Echack. Ufo. 
Schwelln«, (ii, Bäcker. 
Sckuiz, 48., Autmäitaln. 
Schulze. Ä. itabitorb, 
2tr|, 4b, Zuichnerd. 
Aetze» Th^. L'mmerm. 
Litze. H.. D,ch!er. 
Drile. UUtchbblriÄ. 
Sieglet. L., Asm. 
i E tzschlinnannsrraße 8. 
DruRderwerb-ges. 
m. b. H. 
V. Ring, SL. Pol. Teaml. 
Lachmann, Dv Fleischer' 
msir. 
.Dadelt, Fabrkahlsähr. 
Lenldin. tt„ 93». 
Aerrrand, H., Frau. 
Borrh. L. ^rau. 
Draaje. <5., £ou6Mcn. 
Amch. <Cv Ww. 
Burgdori, li, .rvubtöL 
Derwein, Schneider. : 
— Schnelderwitr. 
Durilei Schneider. 
Dwubrat»-, 0., Schmied. 
SqiAtnWt j>.. Rijil | 
Lfnedmann. O., Äei'ender I 
wiche, Feaiierpaett.i 
«j«# Kvur. < 
3 4. Oll'". »<., w :v. 
Vcif-cmsiim X, ZettgL« 
nu^ ro imn. 
He.ter. ^, 'l'öftboU. 
omuil), ui„ Kuuchrr. 
xMun. il„ UcUiiec. 
.'v''.. . ^aiduntnorb 
^.llLo**«ii iA’.. Sdiiilim 
>lci, ,t«\\ >. . Vnterncmoäti 
5Ltft*ri s.*. v.,  ifir.ii. 
.'^üliviitn. 0., MflCat. 
ito l, 0.. ^oiKciir, 
Kolke. Ji., ^iitfer. 
.«oilh, 01, 5tuisci»rr. 
stpfieit F., Haussen. 
AIulm, C , ^ci'eab. 
Kam. ß., Schioner. 
Veviiüih LL'Mtrd. 
Sadist. 11. Frau. 
Mannigel, (5., \'Qu6blen. 
u'ifltmer. M., Frau. 
Perrick, V., Musik. 
Pieper. W, Drauereiarb 
tilabit, M.. Schneiderin. 
yifCflfr, M., Maler. 
Wo'licr, F., Packer. 
Giun-citb. O.. Hauidien. 
Gtimaf, P., Llschler. 
Sckneidewmd. E., ÄV. 
2ej?mai:n, M.. Frau. 
Lurte. ^., Naberin. 
Letter. VI., Hanbel-m. 
!^er!)vlz, A., ^lmmerm. 
0 E VVarpup, W., Stickerei 
U. 7. 
OeRing, H., Drauerelord 
L!eutel.H..veRs.'voilbeam» 
Droscht. ©., WeL 
Dzinbtal, ß* Brauerei« 
arb. 
Fredn, E., Schuhn», 
(hebert, P., Schlosser. 
Hinze. W., ©loieieL 
5ufite, (?., ÄajchenLherei 
51 och. F. Fadrtarb. 
Krüger, I., Wäscherin. 
Kürbis, H., Maurer. 
Lenun, I.. Hondel-a. 
Xlicfe, i}., LÜttcher. 
Wtoirt-mtii, P- i\ubt6. 
Müller, Il)w Schlosser. 
NeUncr, ü1.. Frau. 
No^ae, M., ilkäherin. 
Plate. VoL Peaml. 
Poie. tft. Süflicr. 
6chmidl.M.. Lu'warterlir 
Schmbde, Schneider 
Thiele. K. Leite«, 
lü E Neue !Üoden'Ätt. De! 
(Mitlelsrr. 2-3). 
V. Weib. st «tm. 
Barlb, ,v„ Beamtin, 
^'artli.'ow-tu.^. Schleifer 
lücwfrtbocf, B., ÖafionjL 
Arb. 
iTfucr, H, Schriflley. 
Block, P., Lchnelder. 
Braun. O.. Fnieuc. 
Trümer, L. ÄoR'eür. 
Dohm», SiagtftL 
ÜiillfL 
Fiedler. 2L, Ww. 
Fuhr, (f„ Schutz«. 
Weslnncnit. O.. Pol.Wst. 
Vesse, W, Ww. 
(4>ttie, Dw. 
Glawe. M.. VUHeri». 
Gliente, O., Trichter. 
Hähuel. Plätteri«. 
Herzog. M., Ww. 
Klernert. <}.. Schutz«. 
Kaschke. ft„ Lienahr. 
Lange, P^ Düpier. 
Wrbtt«, S., Ww 
klöbtle. St, Mtlchhbl. 
Marovtzky, ö., Ww. 
iWarqntnbt, F.,MUchhdl. 
Otto. H., Ww. 
Parww, 3L, Ww. 
Prü rrl. K., Maurer. 
Ouapp, VL, Maurer. 
Reibner, 9L, Ww. 
viodrichneider, E., Post» 
bramtin. 
Kohmann. E., W«. 
Eanner, kl, Ärauerelarb. 
Echlautz, ^nvaiide. 
Schüler, L, Schneider. 
Schulz Tijchler. 
.Boifjttnn, 8t, Äaglstr. 
Äeamt. 
Toll, ;l. Porti, rfr 
Warnholz, P. Maler. 
Wegener, Ww. 
Kiek, E., Ww. 
Wols, Meta, Knopfloch» 
irepp. 
fllchmt PL Mal«. 
11 E Schröder» H. Bäcker« 
»str. iLranSvaalstr.20). 
V Lobeck, Schutz«. 
Bad,mann. 0» Packer. 
Blödorn. (L, Fleischer. 
Buhr. Th, Lagerverwalt. 
Diack. (i., loileucnft 
Dzlnbiel, tio. 
tzhrte, F.. Backolenb. 
(»ebborbl H.. ^achtwdchl 
Önuimct. Blerta'r. 
t-ronan, 5, GaLreois. 
Hahn. L'«ohnarb. 
Hau, F^ Hetzer. 
11 -v crii.uinn, 2-'L, IL’ijschüu 
Lchl»i'ec. 
Hebe. 'VoftßtbURn. 
.ViUhmnmt, 5e. ^üdcri«. 
xVivot. E VuiÄ'zuädjlediL 
iUidite V, .‘UciUier, 
O. ‘Ui'mUl 
sollen, y., Afieur. Arö. 
Kovprin.C., SdZNkiderf.D. 
7. 
91., ‘jiiiifermfir. 
vhirluö, Q.. HimtHtinL 
Vuier, YL, Lion'ekttonär. 
Vmte, 0.. i’ciifaimbcaot 
Meier, \!., Reuliere. 
Virumaun, L, Tischler. 
Nicmei]«, H„ Wäscherl«, 
'^orel. i'l. Lchuym. 
Wh, ffi., Drog'st. " 
PoSwül. tf.. Monteue. 
v4>robanbt, jt.. Handel-». 
Minute, {&„ Tischler. 
Schenk. U)i„ Maler. 
Schmrtz. Ä., uoionttttor. 
Uhliq. M., SchReideri«. 
süuierlft E., Ww 
yVcnfl'er. A., ( auebitiL 
Winzer, L, Handel»m. 
Woltiam. 0.. HaubeiAfr. 
12 E Blochen, S^ Itfm* 
(Freimiflft Str. 14). 
V AtumrelSR^ Bürovop 
steh. 
Tdolvh, I., Tikchl«. 
Daqer, G., Kutscher. 
Beckmoun. M., Ww. 
BleudolvSty. Ww. 
lrhlittg. W., Maurer. 
Genauer. W.. Dreber, 
Heiulcke, H. Kürschner. 
Hoppe ä.. Stellm. 
Kalmarek, W« Schuh», 
itapitzli, O., SchneideL 
Kle.nert, P. Koblen. 
Krüger. C., Maurer. 
Kuüdagen. Maurer. 
Kunitzich, Pw BeamL 
Lontke, G., Schlosser. 
Uuckfiel, ill., Maurer. 
Marienseid. iL’L ScanrÜfL 
M’icmfe, F.. Stellm. 
Mildner, L. Schneider. 
MüUer. B., Städt. Ürk. 
Nerger. P^ Zimmer«. 
Olichrwksn, G. Scdloiser. 
Priebe, fflt, Schneider. 
Modelt, 9U Ww. 
Nrchter, P., Ob. ffeeer« 
welrrm. 
Noehr, <L, Näherin. 
Kouni'ch P., -nvail-'». 
HlotUf«. H., invalid«. 
Nunge, L, Näherin, 
ttiust, F„ Schneider. 
Schulz. Tischler. 
Sch«r mann, \L Hocbellft 
©moiboRomtft, Hv 
Kutscher. t 
Steinboru, I., Schlöffet 
Wa,mer, Ü., Ww. 
Wesrphal. K., Schlöffet. 
Wloch. M.. Schneider. 
Wrack, W„ Hflutzbicib 
13j. a. Naumerftr. 10. 
E PenchZ, *t„ Vlpp 
plattenlbrL'X ß. 16. 
Helmhoiyplatz'Lporhete. 
l>n A. Saenget X 
Balhe, 0., Fabrkarb, • 
Birkholz. 9., Ww. 
Htijm, M.f Weümstt . 
Hiizenbecher.E.ÄLplerhbL 
Hoftmmtn, P, Schnelbev» 
»str. 
t orn. H., Buchhalt. 
aolieb, 2., Ww. 
Laudabn, VL, Malst 
Marggraf, O.. Kraftva-. 
Füyr. 
Opitz, F., Schntzm. 
Schulz Emma. PtLttvlst. 
Schwarz, 0„ Bierfaht 
Stettrhauer. 9^ Ww. 
Wagner, griffttt 
Warner, A., Ww. 
Weber, A., Dw. 
Zwingenberg, W. Magat. 
iSeh. 
Slmnnerstt -> 
Helmholyplatz -> 
•<- Lettestr. ->■ 
14 o. Vettcftt. 6. 
E SchmidL A.. Malmnilt 
<Fri«drichShag?n»L.l6. 
V. ERgelhardt, 9L,-Fittiche* 
Adermann. 0~ Alcmpnet 
ÄNchoff, UL, Ar'richt. - 
Borde, F., Kirn. X 
llharlet, 3JL uta/tointi X 
Tahmtz W.. Schuvm. 
lLugelh.rrdr.W.. Kanenbot» 
Aa^niL L., Nähert». 
Älosf. ÜL, LchutzM. 
Kraft. SL. Flei'chermstr. 
Maranke 9L, KonfeUls» 
f. D. X 
2Rechter, H.. Molkereibes. 
rttauur. Ä.. Hi?anreiL 
Sahr. ..gneö, Btumm X 
Schrotn, B.. Tijchler. 
ti* 
4 •’ 
H> i 
•Ui 
'^r 
f 
| 
k 
W 
% 
'*£ 
'1t
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.