Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

'J  ^ ' 
t- <T" 
. 1» 1«- 
111. teil 
Raukestr. 
— 660 
Rastenburger Str. 
S; 
¥" 
r 
* 
Ä* 
|; 
_4t8£.*ame. tt. L-w. ti H. 
-8meiUR. 8«m 8chLa> 
BenedlL, P« fifm. X 
SJritij, L. Sütnta T 
jnM4, «gntB, 
Belbitem, L, Echauiptel 
«ocrj, a, 66n*i6etin T. 
Ärotttr, iL, Dr. «ql T. 
5!mi<L8„ SchneibeilD 
Stemmn. SSL Stm T. 
»an Catimet, Uicldno. T. 
Ämflta, 3-, ttütni Ltd. 
SaqpL SX, Ziaarren t 
66mden,6„ PcnsienaiX 
gmmnn, SL, firm Cfc« 
lernn. Stmileiortn. 
Boigt 28.. 3CfW)Itmrtt. 
Stihealeflltr. -► 
M E ». SnatHrille, 8» 
Cigcntnatrm T. 
D'LmS.tfc, SBtdl ®«t. 
„ C6. Sta. Mal T. 
Safe, 31. ferner. 
Säget, O., Hfirmet. 
$S^Bq'f*e Prw. Schale. 
1. 
gotodel. 38., Dr, Sech». 
trau T. 
(SreSe, 61)., Asm T. 
üktjei. X e*ullitB.T. 
Schmidt, F. Pro>. T. 
Stratos), VL, flienMittln T. 
SSenttr, *L. Ä>anw. T. 
H E (Beetee, S., Ftea. 
V, Halm. S„ lernet 
SBetatthht tihn.6J&. 8.52 
Pl>»r»wMut.PrSv»r. T 
e. Seraer. 6.6.. ittittet u. 
EtIeryra,SnaZ6iuU.T. 
üflwit Smnbcr <£o 
m.rn-Ji H.. F. ÄO. T. 
ötetgt, F. Lfm. T. 
£»tte, <L, m ftmnmttj 
Met f. 
Äenm*ttib,0., RestleiT 
flatmd. 3., dieniiete T 
Äiüwaur, ü, Skntiet 1 
•Ctown. L, ftin X 
Bollaik. 2-, Stemmt X 
SdmiM, SCI)., Rente«. 
Schuhs. Ä„ Ww. 
S £. a. Qnnig, 5„ Staat» 
emr. Sei. B 8. 
E » Surag lk. irren. 
». Stoemgt SB.. Ifreltt, 
ißnwdttrc 
b Justin tjaiilrn C JRnüln 
ffitibet, tomiptm. 
K-üIe. L. Dr. phll T. 
Harri». L, Rentier X 
Sntfirtenlemin ISO 
®. m. 6. H. 
Sem 8. SrSti^liokn. SB. 
Fttt,, Ptwanete X 
IBÄil, S, stapnönleutn. 
-*■ BteBenerSti 
931. «. iBtebera Stc. 10 
E SeaDenfttm, P., 
titottiit. B. & 
HHhaul.HB-Setrtmitefc.T. 
Broba, L, Amtell*« 
itrti r. 
SentftrJm. 0. lt, SrmiU. 
Jwri« X 
^ibabetf. Benerelmejet. 
■ttnbnn, S„ Portier. 
«WÄ.to—«. 
— SLtüxau X 
Kilo», L. so. ütatsz. 
»In, a. st phn. 
Sfcto. öelt&rL 
Sdmeittdio. liL, fifm. 
ffienjcUyrau SctlHalarjt. 
84 LLu^e,<LMzentümeria. 
IL v-dbre, 3« Portier. 
28rihaocr,A.,S(6atintmlu. 
e4te- 
8. üetftea, Lllis», 
Priilim. X 
— 38» Aom. 
Waltet^tSalinnijtT 
Äe^luin, n, tSnWhel.X 
35ttie, IL,, Hlwptm. X 
Cmetw. »„ jtelim. X 
BetiunitT. 
fflmtdtn, Dlretwr T 
tt E. Trmibr, SB, ftfa. T 
V\ ProÄe, 0„ Btitooli 
Bcoetttee, JL Schrill. 
•fttllmn l 
iSiuM». S„ Haupt» 
, ». arf. X 
U. fitm- T. 
'Wem. ÜB. Hhtinte 
gttnknüid, 8L Ut, 
6m. fflot Sü3i. X 
B.lte.llR.8tiieLffial 
iaurt/i, SnbnatjlX 
irtl LLechn-Büi«! 
Oberlinder, 2« Atm. X 
Beile jun. Äs*l» H.m 
6. H« ÜomnaL X 
■6 1. n. ütnuUurgn 6te.41. 
£ Salem hal.S,, Drjned.. 
Eonil. Rat iZriedrltd- 
„starte lSld). 
Bcpwta, 8., 3u$iaQLT 
2o «.Beww,Äanhl>,PlLil«> 
Glblen, SB., »so. X 
— $., lizhttnor. T. 
äietfmann. Rentiere. 
SjMU&m«a, F„ SIelho 
mont 
Sromtna, M., Pensionat 
Lsul, Stiinuiie. Bahrn, 
fflitldjle, ®„ Rleilietel 1 
-*r angSimge« Str. -» 
37 Eftaeuftkt, C„ Fra» 
(fflilmtilM.). 
D »ehr. R, aJtjjor. X 
« Selom.SL Pms»»uU.X 
Arodme»er, L, Äfm. T 
WotttAaiH S 33. film. t 
^eilfroB, (L, flkg Sau' 
mllr X 
teim», H, Privatier. X 
uiner, #., ffla. X 
Streut, 3, Sottet 
T 
— SWöH tpöfUllluL I 
CppeiUieim. &. ftfrn. 
Slonl 81, Zahnarzt T. 
27a E Haeiitzler. 6, Big«' 
tümenn (SilmertM.). 
tUbiO.,Di»«t(if.,HtSn 
Älcher, S„ Dr, €oall 
Rat, ®pej. Hrjt X 
Da-tahn, P., Rcichwrni 
Eilan. H., Dr, Echrist- 
1,-Iir X 
28 B it-bibdi, 9.. SB. Geh 
Sun. fflaL X 
V. Sbtr, I., Hauiwart. 
BetgtlL P. Dr Bei, 
Kol. T. 
SbeibeBtute. Bau- u»d 
58elnei*&et. f. eleltr 
Unlonetim. m. i. H X 
Batflent48er8inele,fhU 
— 4 «a., iDL Site ttt 
Iditiftt tUilUtn. X 
Cttiielb», Alm. X 
BUImmm,®., Peafimtr. 
Eoidlchmtdt, SL, Wetütn« 
tein«, M. Frau. 
oachd»|«hu. W, fflt». X 
siatm, SBoblltta X 
Miller, L» Reaüer. T, 
Eaittto-6tU(al.m.b. H X 
Wtijtec. F, «uchenihef. 
— ll Dr, 
nab«mL X 
Ringe, 8L, Frau. X 
Rvhbe, (l„ Cierla X 
Btotebeni«b'argiito, BL 
@nana|d|tlfiw8. 
fflubbtl 4mma,itor|tttl T 
©auBroaena, 6. Dr» 
gjjtmti. X 
6mtimaim, St, ütrjtMs X 
e. 6tium«»6tetaad, SR., 
Frau. T 
Xsudabit, IhraSmoL 
Unjft, 52. Stfm 
SBatlibnun, 3.. st tat X 
SBetib, Cw Klein bruchiel 
— & da., 6ttaBen« 
iaagel* X 
8immtcmana^Drined_ 
Äabfam*3niut X 
29 E 6dilüje, £2, jRnUitt 
XL«. 
Oll, St, SB. Major. 
flttbt6, du. Sebattna. T 
— <L. Frau. X 
Suerbach, $L, fifm. X 
— ÄBjryrL 
Baielgar Nach!., L, 
4>eeirtlrae. X 
Saht, 8U Stebott. 
Brnil, Ul„ Alm. X 
Dinlia-eAabaima-OrHa- 
päb. iiie|t T. 
am (fttbe, L. Rentiere. 
Riuth, SL, Zahnarzt, 
Anttfel. Selch«., Pa«a> 
tieaa. 
Leiow, Vv Cisnofirt T 
ütcbtiler. «uch|ach- 
aer|L X 
Silimtbol, SL, Dr, Epez 
Ultjt X 
Maq, C.. aralont 
Slallbra Haabeltblati f. 
Dänemark. L erlag T. 
Slttolei, H. <L jtfa X 
9ti£»lai»flte(tnfeUi, flii- 
trab, Putzlalair X 
fflablde, Rettar. 
SRidm|elb,a,BnD3tleteT 
iRaelet, $„ Dr. Frauen- 
«nL X 
Skullet, H., vw. Deaeral- 
CljL 
Lobe, 6. n SH, Seichs 
30 £Schnribl,D„ Drpfall 
(Steitin.) 
E jiotbed, 8L, Arau Dr 
Beel«, «hr., Power. 
Bofli 24. Sünliere X 
DraunI.Llwa, lilrUmttert 
Filchu.H, Sfldietresis. I 
BoiiooM, <l„ Orgelbauer 
6itkÄt iLAta. 
Seltot,® .SmttbeamL Tl 
BotchU|,Lr., Kchgisch. X> 
3U<iadtI,v yenbgcu‘4itä|ib 
o. D. 
Heymanu, L. Dr meiLX 
Säge, tu, ftfm. 
Raul, 8U, ftfm X 
— Ä Co., 8L, SlsOengasn 
Körner, B, Echnelb. t. D. 
ßlutoli, K, JttebiofS' 
tnlsett. 
Sliaumlget,®.AiSBtiib.X 
Molel.H. »im. X 
Perlt, P„ Ingen. X 
Purlche, ffl. Zabnar>t-X 
— 14., Brotlat X 
S^lrmeifKi, g„ Maler- 
mte. 
S^e^t, H, Lchsriber 
sjncibH, iU, Prlvaüere 
Echroeber, $„ Dr, lluter- 
fuatsfelc T 
— 8., so. Seh. 01.4uft- 
Bat X 
Stilb, ü., Dw. 
-Slttfta, 3L 3tL 
Strual, L, Sontlbctfat-X 
Teyel, IL. Frileurtn. 
iäotbetf, g. 22. Dr. Hiji 
SBettes, H. SaPerer. 
31.32 Es. Stellen,$.,Dr, 
Stirn, ttzamburaj. 
V üiubelrt. Ä-, Mrvalt. 
LielchLaeireideftell«. 
Krebench. I. SBeitytiS' 
hblg X 
Meyeuimrg, ($., Dw. 
Paech, 8. (Salto X 
tOoBfel, ffi. Möbelhdl, 
Wollenbrrg, #. SL. Dr, 
ilrit, Pri». 5Do**nt X 
33 E. Stil«, L, Rentier. 
— Iflt. eUenide). 
V.Sloti|d|ä||,8B^(m*»mt 
Herbei, H, Eault. Rat. 
Dr, epti. Ht}t X 
(£ounb6 D» SiiftfL X 
Dr jur. »er. 
flfleH« e. $. X 
tz-Kinder, e, fluttien X 
Sobilchnttm, Verlag 6, 
m. 1.6.3 X 
Langer. 8, QrrHeax. t 
SSemtetb. SL, Rentier. X 
ojlcftil, 8„®tnnalnml X 
VIostu, H, DrmedL,$tof. 
Spei. Hrjt X 
etlibel L, «entin. X 
ME36raeUILRUtetg8tlti|. 
(ittBeitali). 
Stetlaiiet, T, Banker, X 
Deutsche Hutwache 
Haff« & Dreher, 
ßfilutj, 3, Wo. 
Heirnanu, C. Asm. X 
3a^4,e.,8Djt8mDerj.Rat 
fclfe SB, SttchUeH X 
— & <a, 6anbal«a n. 
(hlnslalHoiloi 1 
€#dboU X 
Seetoleba. O. «fm. X 
Sithlabwbsal B.m.1,8 
lioltfabreibanl SBemltte» 
lungSftelle {. Hyvolhek 
a. jornoMl. dün-i H. X 
Cuftfaitttbenf jgüttbboli' 
pcleülch. m. 67 H. T. 
Lsmahräsreunb. Ttm. 
(Bei. m.tH.S <L». X 
8. Oppeln-BronUowtki, 
(L, SBülor T. 
Volt, 3, Zabnaqt. X 
61mm. 6, Ob. T. 
35 £ Mencke, St H»sto»> 
bttor T. 
Ebuchiriieo, H., Dr med_ 
Epez. Kerstin. X 
Heilster, 0. Dr, SanlU 
tUat, Spe». Steil X 
— (WeijtlnX 
Wlndisch, Hebvtg, 
Pensionat. 
Slmmeraom.C., ötnual- 
maj. X 
38 I. a Saa«n$ltn|tr. 18. 
E Stooboba. U., Äfft. X 
V Schmidt mit ffrhirt I. 
5„ Sluoen T. 
EDeichtoirt. I Deutsche» 
Halbblut. 
Ballet 4 Becker. Otle T. 
BünmaMotarwageu-Ber- 
tmiflgtl aI$.T 
kselijch, 0„ (Balte. X 
Früntel, Minna, P«» 
silinal X 
Ha'ernihnnittel-Zentrnle 
@. «. 1. 6. T 
3-tho. T)r phll. X 
3awo $etIafl,Si«6tblg.X 
Lüpper» iüiitaliroetie ® 
nu 1. H., Bert. Süro.T. 
Baefer&Äolfl.Sigeneni 
MLllet,B» Dellkatesien 1 
Pneumelastinirn <8.m b H. 
Mutobneltun«. X 
Seilimtanl Pschott Hau« 
Ä «Benl*L X 
Losörchal, 3. fllnlet« i 
gatietobe. X 
46 SditUcroet! Uobeibttg 
t!Ut. ®c|. X 
Stooboba, Lulle. Pension. 
«*• l&ugnftf-älittotla. 
Pia» 
ZcmenlieaftL ^ 
N056 
Rastrnburger Str. 
EO»ed.BHII«-8.<W 
(Breis »tont bnStt. 
- a 
tnrfttnn ~ S Bt 
Dreislwalber Str. -> 
1 I. e. Brellloelbtr ®tt 48 
E Mugban. M. Sfm (flö- 
nigln-Augufta-Etr. 44). 
VL3$kgi'net,'S.,$aL8eioii 
53«d, St. Magiltr. SeemL 
Dilbt, SS, Mitchbbt 
Freubenberg. SL,Seanttln 
NecharbtH. Jkim.iBeaol 
Hain, O, Dreher. 
Heile, Bertha, Zigarren- 
arbtriu. 
SStati, R, Ww. 
Vlottoemt 6, Sebeifitl 
Porzell, 6. SRibtriu. 
Schul», tt. aeetil«. 
. 6enben,9t,8etfÜtJ8emel 
Stiller, M, Ähu. 
Hol, H., liebte«. 
Weihe. M, Dreher. 
Werber.», Stngtftr.BflrO' 
iSn&, L, Bo. 
Wille, M, Setter. 
3 E etieti* * 
Bnnwfjj. (eiedatlen- 
Burg). 
Bayfooltl 8» Mich T 
valjer, B, Dreder. 
Bebtingec, H, »fm. 
SMemes#, H.. BHtfmge* 
schwej. 
Borcbatbt, E, StUL Ot}t 
Steel«, iL fffn. 
«auiet, ?L H an bell» 
Haeubla, 6. Äfm. 
Heil, Ä„ Cchmlet. 
fcewwran. <L Ära», 
voller, H, Rfm. X 
fitotil, ffl., filo. 
Raul, L. -eietttilet, 
Niopa, M, SBo. 
$«.«. ÄK 
fteiiert, ti, gnsallbe. 
Reust, R-. xlpfec. 
8 I. a. Weblauer Str. 9L 
E. 6ileSls St ftitxfint 
«flagefltetflrloltbo) 
V Xeol. 5. ftfm. X 
8 born, 3, Portier. 
Brock, SB. flelfleret. 
Drehir.L.,Magikr.Beamt 
RsD«,3»iKapri(tr 8eamL 
Förber, P, Prokntift. 
Äetßler, ». Lehrer, 
ötefle, flabrntftr. 
ffinineealb,3^8enIb*eoL 
Koch, L. Prioatter«. 
Rrebf, Ä. Schneibet 
Kuitner. M» Rfm. X 
Xange, R, Rfm. 
Siebii, SL, liebtet X 
SKitia, 3, Krau. 
ütoemi 8, Ceerotea*. 
Ißei»», 0, Bu«macherln. 
Maofotti SL. Lehrer. 
IRamthtta. ®., liebtnc. 
Schiele, W» Ctablleb. 
Schmauch. Y, Monteur. 
Schrob«. flC Stoflf. 
©oibnsa, a. Lilchler. 
10it|e. ßt. Seilen. 
lSrtltowikl, ®, Rfm. 
Wehlauer Str 
4 1.«. Wehlauer Str. 8. 
E (Bieg er,jR. Dachbetiet- 
enftz. X B. 18. 
Hdomena, P. fflo, 
8Ut Rfm. 
Barbe», E. Buchhallerin. 
Conteb, P„ Rbn. 
SteoUe, 3- Atm. 
Oolbllrta, alt. Rrea, 
Saimana, P.. Rio. 
Hennig. M, Pokielr. 
Itiiftalln. M. Rfm. 
flütme sl, Stuchheitette. 
Snjar, 6., Ww. 
y*Sle, W„ Rfm. 
ilemintoB, IL, [tritt. 
Mai«, F, BuchhaUerdu 
Merkel, L, tzrau. 
Müll«. {L eiabtfetc. 
PeBlot, a, «Bo. 
4 D., Alm. 
RenuesattW-^uchhaltrin 
IKte|d)(so, <B. Sanpf' 
lefielteinig. 3nlttt 
Roeielet, SL.Buchhallofu. 
Schabern, ß, 
Sqmlbt, O- SB». 
Schneibe, H, Rfm, 
Schul«, &, lape». 
6ooocrftlb A,P«i«»t 
Stemgrubu, C_ Rfm. 
Clegröb, g, Rfm. 
5—10 JSmilltara. 
E Boben-iUt. (BdJtattn- 
Korb (SSetbetfcher 
Marti«). 
11J. a. Lrakehuer Gtr. 1B 
E Sttibi| 4 JtSvchea 
Mminrmfti, (8H e» 
lottraiutgl 
V Horn, jj., BtchUeR. 
ilbarbanelI,P.RaMmftr. 
B«e, R. ffierlmftt 
Seit L, Büroaehiip». 
SBoBbe, 6., Befanglebtet. 
Brun-Hler, A., lechutl. 
Hohn, 38, Rentiere. 
3U*et, tt, 8 leifch. 
belchauer. 
Haa|e, 6„ gabrtorttrin. 
Heffe, L, Kebatt. 
fllnteilanb, 93. Shl|U. 
Horn. SB, Dichter. 
Jacobi, O, Stape». 
Ratzorle, AeDeton. 
Roppe. H. Bürstemumstr. 
— 6, Atm. 
Solft, 8L,®üate^" 
liemiet, L, Asm. 
Blatts lebt SB. Rfm. 
Bebbi*IIB,S..»ahms|«t 
SchneiberL. Milchbbtrin. 
Setbll». 3. «UilAn. 
Solelomifi, R. Magiftr. 
Büroalstlt 
Xantoo, SB. Ba. 
ÖUitetbetg, 8. Sfm. 
Witte. »„ 3n»e0b4. 
— «.Afe. 
— ÜB, Maurer, 
8iai 6. Rre. 
Itaifhn« EBtl. — 
13 (T e. Itolehnet Str. 14. 
E ®ebl ß. SSaisetalh. 
(6lbing«6tL4<), 
Bei«, 3. Lehrer, 
ffltettirenl, M. Bote. 
Bei. Th> ßigenen. 
Dübbeü. F, OB. ReCan. 
dibtte, W, Lehrer. 
»tonoaIb,fh,8*tHaf»in. 
-oeft. H, Asm. 
vieiinj, ®, XechaU 
SSieiai, W, Oeomi. 
Sletie, 8t,Ob.I*Iegt.KIBfL 
SBagntt, F. SttaetbeemL 
18 E ÖtiUntt, SL, lügen, 
tüm. B. 18. 
Bechmeaa, S, Sichlet. 
Bebln. 8. Maurer. 
Bebe, P, Lehrer. 
Staubt», M. Brüt stiere. 
Bunkert, 8. S*le#eL 
Seaftleo, H, Kutjcher. 
Fiebing. PJRfa. 
Nlcher.0. 
Ȋffte,. 8t, Ri 
ffiänl, M, Privatier«. 
IBlilS, 8., Jnaen. 
©effoem, 8L, RaffenBote. 
Holley, W, Puimachetln 
Reele, R„ Buchblnd. 
Reh«, 8t, Steg litt Beamt 
stopp, 8L Mechauil. 
RotoU, K. ReOnet. 
Räeer, «, »efHebet 
MchetF.peuf Sachtmstt. 
Stielen« tl 8. Pol. Beamt. 
Pitfchel, St, «'chler. 
Rieget, SL, Niherta. 
Simg. 8, Lagerist 
6chsestnget, St Rfm. 
Setedhaie, M, Schlaffer. 
SBenjet 0. Zufchmib. 
BlUte, 0.. Ma^iftr 
Bütoalfist. 
14 E Sltulch, 3, etgentim. 
B. 18. 
ORmnB, O., Palte, 
Brunn. C. Junbttot. 
Qart«,ß.$U|JUit.au[feh. 
Dalleafte, U. Saldi aelb. 
Dtew», 5„ Schlöffet. 
Lichholj. D. Kellner. 
Fmbel, St, ßihetia. 
Ütemme, D„ Prbatiete. 
Auch», g. Ger. SeäetÜL 
«ras, 8, grau. 
Sreiu, SB. Lechnit 
Hartmann, 8., StSherta.' 
aedeti,a.än|mnnenienm 
eoheniee, P.< Hautbien. 
Sun«, P, Schloff«. 
Rmoe. A, Fasionbreh. 
Rlutf, ffl„ Lifchle«. 
«och, g„ Magiltr. AM. 
Röntg, J., Hltfimenieat. 
U'olorta. Ü„ RonttoU. 
Rebbt, L, Sttinntb. , 
ESeltig, fi. ÜRuftt i 
Röhl, L, Schloff» 1 
14 Schneider, HU, Uehm. 
Schnell, fi, fik 
Schöne, H. Rfm. 
Schreibe^ 8, " 
milr. 
15 E Hess«. H„ Mauterrnftr. 
. (Neukölln). L 1E 
Braun, 0., Schlöffet 
Brüikner. 9., Maurer. 
8lu»Jt,3.,6fllbU!ehmta. 
Salpat, 6, Inge» 
Stfarb, 8. Hutm. 
eifeffet, 8, Rfm. 
Feierabend, 3., grifiat. 
Rülne, F„ BRaglfb. 
Sebamnn, 8V SRagift 
Btoealllft. 
May, 8.. Sonblglee* 
8RMer.3,megiltt.Beu»L 
Bebe, O, Zil^ltt. 
«etlie,Bb. 
Roß, F.< Ratschet 
IRoaenbool 8l„ Rfm. 
Mablaff, M, XechalL 
Striwt g., Schlaffer. 
Bagel, H, Bidet. 
Borgt. 6«®lagi(tLBeemt 
Waller, M> «eft». 
SBetaet.O, «efchtftlführ. 
Mitte, Ww. 
16 E Heffe. L., Maurermftr. 
(SttntJDn) B. 1& 
Bllchoff. L, P-Iilchaffn. 
tölenle, M» Frau. 
Brinkenhof, St, Asm. 
Bullemet, A, Öitgea. 
Siech 8., Zimmerrn. 
QtatMi, A., Asm. 
Dirbig, L, Frau. 
Uehmean, 29. Asm. 
Rhobe, et, Rfm. 
Ribera, H. Ob. Selejt. 
Stein, B.. Ww. 
Wende, JR. ßtet. 
SBetobal, W. Rfafc 
Ziem«. St, Srea. 
17 E Fuch», 8. «rchttelt 
(toRUlailihenllertT) 
V Huffert, <L, Schneiber- 
mftr. 
Butell, 8. ReHne*. 
Serail, 8. Schmteb. 
QiotxU, Ä» Schlöffe». 
Stentl. SB,, Rfm. 
Brak ß. Schneiberia. 
Hegebora. S_ SBm. 
Zeriu», R, Rillne. 
Ultras, SL, Btefahl, 
Lehman», 6, SSB. 
ti mattete» ti), L, SBmfn. 
Panlli, L. Alm. 
— B.„ Stabtfdr. 
Rethuet 8. Rfm. 
Echiemen». SL, Megistr. 
Beend. 
Schlicht flL Dreh» 
Schmidt et, Rfm. 
Söldner, F-, Magistr. 
Beamt 
Boigt, 8L m. Blusen. 
Werner, SÄ. Schnftfei 
UBipptog, M, Zufchnr 
wohlfarih, W., Baef» 
Beamt 
Wollen 8, Äaleaitriedii. 
18 E Fuch», 8. «rchite« 
tiimRillnifcheaPark?). 
Beifan«, £>., SieUm. 
Berihoiz.il,  Sicher. 
Buchwii, SL Pot Beamt 
Chriftilmi, B., Malergeh, 
Del. ffl. Rutscher. 
Frtbrich. ll. Rammerblen. 
(Btunom, 81. BaniBeamt 
Hauschner, 8t, Kim. 
Hettmami, 8., SetL Luch- 
Jaeck. O. @tein|e|, 
Satmfea, g, eifeal. 
Siotarb. 
flüigt, 8; Seifen. 
Rtampltz, St. SBm. 
Mannt» SL, SRemt 
Statte, St, Niherta. 
Milch, 8, Philologe. 
— 88. SB». 
Beinelt 3„ Lfm. 
Bleibe®, B. Stobt. 
Repkom. Ö. MagiftL 
titoOtt 
Runjbeünft, Schmieb, 
Schuh,«, Rraftwaa FLht 
Sporn, B. Ronbiior. 
Strtlad. 0. Baulleamt. 
Soilrfle, F. Rfm. 
Dangen Helm, U. 8ifea< 
Bogt 
Riechnet, 8. Drechsler. 
19 J. e. fflehiauer 6lt&. 
E SBehnertW. SlrchlteltT.] 
Blnbnet Dolmetscher, 
llhrvt Fleischer. 
Dcgling, L, Buchhalt X 
tttbmenu, HeiUloint 
gäbet, O. Rfm. 
Rriemea, H., Ria. 1 
ffiütpen, 8. Loch. 
teini,äB,8Beri«eiigI4Wf, 
enntg,Bollzieh. i 
Beamt 1 
tlempwet 
19 Rleatle, Milch 
Alelmen«, SB. , 
ALHn, 8. Rfm 
Lehman», 6~$1 . 
Leistn. 0. rechn«. 
Lindau«, P. 6i|eal, 
Äüffnneiih. 
Matfchke. St, BachBtak 
Sietzebanb, <kh. Bach* 
talterin. 
Patwullti. alt, 3nfpe& 
Pfeiffer, 0. Bonner. 
Publmauu, SB. Rfm, 
Richtet, 8. Atm. 
RitieBen, M, SlihertiL 
Röhricht O. fflalto. 
Schall, 8. Stfl|ennt 
ehlauer Str. - 
20 1.1. Wehlauet Str. 901 
E Reftlir, Ütahite#. 
V. stumot, SB., Haelocti 
Benti|ln, 8, Schlöffet 
Blau, St. Privatiere. 
be la Suor, R, Schlöffe« 
fflelbb«tf, R, Xase». 
Staßnich SB. Ob. Bries» 
big. a. D. 
- 8, Asm. 
®tiefe, O. Lehret 
S eis mann, L, Asm. 
tisch. F, Rfm. 
Voffmaim, H., Berat 
Aaetiich, 8t, Rfm. 
Kamen j.Ä. RrfikBeeet 
Riebet, ffl, architett. 
fintvp, SB. PcrtefeiUL 
RO«l, L, Asm. 
Lachntana, 6, Aoch. 
Seoecem, ft. Schuh». 
lUsinnei 6, Alm. 
Uetting, 8. Alm. 
Stergel, 81. Wethngt 
Raetz, SB. Ob. Aellnet 
Riege«, 8, Xelephoalfü«, 
Schneib, 3. R|m. 
SchLBler. SL, Lichrni» 
Speiet, W.. SBedmht 
Etahmer, ®„ SBetimflt 
gtntt E„ ftfa. 
Beat S. Pripaller. 
Weber, H, Rfm. 
SBegenet, B„ Rfm. 
SBerulcke, P, PeflbeemtX 
EioUag, D., Dreher. 
Belf, 8. Prioaiiete. 
Wollet &> Bürogehilfin, 
Wurst 8t, Zufchneld. 
Zöpel, SB. Werkmftt 
21 £9toa46^tentteteBJ& 
Benecke, 8-, AaffeitboU. 
Siebet, St, Rfm. 
Btotzm, W. Snfttumeats. 
Butfeti St, eittnet 
Daml.L. Ob.Postlchafs». 
Bau, 8, Schlöffet. 
8eelftaat H„ Lehrerin, 
BlibemeiPu St, 85o. 
Blütvmana. g. Asm. 
Heibe, &, Rfm. 
Rlpfc P. Ob. Postaffift. 
Ruhaert Asm. 
Sebenboti 8U, Rfm. 
Lewy, St, SÜltzenm, 
Stlchelfeha, 8e|chtpv 
Buchbalterina. 
Otto. SL 32tu. 
Bietlch, 8. Fleisch«. 
Rttete, SB., But DHL 
Biini, 8, Mafchinift, 
Rah, St. Bütobearnt 
Schott, 8. Technik. 
Utecht F,, Eltatzb. Beamt 
Bettln, H., ilmtiget. Seit. 
Wlntet.H, Arim-Schmo. 
Wals. M. Rfm. 
SBronlet, F., AoRloriftia, 
Lebtt H. iiatc. 
23 E5!a»be43.äl®mem8t 
(Balteutftt 18). 
U Schilder. SB., Schlöffet 
Bahn, 8. Stickerin. 
Ban bitt, ®. Kelegi.afPIL 
Bendler, D.. Zechn. 
BengeUüotff, W., Hanb- 
lunglgeh. 
Btanet O., Restechbtz. 
Salm, St, Rfm. 
griebliiib«, iS., 
Prioeiier«. 
Herholb, 8, Dw. 
fioigt 8L, Bijouterie«. 
$olj.B. ftfm. 
Srmet, 8. Rfm. 
Linker St, Asm. 
Stontien, St, Rfm. 
Müller.  ll.Magiftr.Sekr. 
Reha, St, Rechn. Biet 
Solei, 6t, Monteur. 
Schemen), F. Stautet 
Schmibt, 8, Bot Beamt 
Senil«, 8t, Brauet 
Steppet, F.BrauereiarB. 
StubinIO, 81, fifm. 
Weye, 8, Sfm. 
Wiltmann O,, BoUBeamt 
231. e. 8rei|lmolbetStLB6 
E Fehl. O. lilgtntüm. 
(HeUeftt. 1Ü 
V üch»hol|. F. Bemalt 
«hten«. 8. StoteUe. 
Bedmorot, 8., Zeichner.. 
. -z. : ^ j'U d
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.