Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Münchener! Str, 
— 573 - 
Mtlnzftr. teu Hff. 
7 XfoetuettU ai,W., iDoistit 
Mannheim, D.. Frl. T. 
Mutier, W.. Aim. I. 
Peters,G.,Kvmmis7.Ve!ch. 
l. 
RöN. 2U„ Äsn:. 
Echcöler, ifi, fttifeuv. 
tsimar.owMi, K, 
Privatiere. 
€ldnflr, VI., Privaliere. 
Warner. Äfm. 
B E Jordan. Ä.. Nentkrv 
Wlfimtl, H., Portier. 
Göhlich, Puv. 
Äeamtin. 
Vrund. Asm, 
Ännriah. W, tihcmifer. 
Ärnrftutc,^,,(Virtu Bantic: 
Ämuft* (i\, 2i!t6Ictmjtr. 
Ätüßcr, avphijiifl, 
Äirnkel. <S.. Atm. T. 
Loevy. 6. u. sö., iOrnif- 
beouuinn. 
Cdrnfcirf, E., Dw. T. 
Petri, ff. ’frt'L CWi lent. 
An Pultiy.M.. ^üronin.T. 
itojifjcnjfrtL'Jt.. Ho'duch 
öriicferctöif- T. 
Vc tfui. AI*-» napliteii!!. 
Invrivif'. H.. 
€.inaivtium*6«;’. T. 
Torning Ä.. Tchau* 
fpiettiiti T 
Trslrditr», M.. frts. 
Tnnt. R, ?lpoibcfvr T. 
9 E.  Woti.il, l)r..3d)Tvti'ua. 
(Aoptiit’a.W. 
V. Piattow»^ V., Hanö« 
fosfleft. 
BiSmanu. fiiitu 
WrafÄ, I.. Wtu. 
airühü -V.. ä^neftidj. 
— ic\, Modistin, 
tflslflic. Ir, Äw. 
6min, 2., Privaucu'. 
fti'djvr, Th. rtoiötrin. 
itvtidc. Ä.. rtcntiuT. 
Viornutit,ÄV Smr-viferm. 
Wrlfitd), 45., Amt. 
M., Nenucrs. 
Hirsch, b.. fchv. 
KanunSn. Si.. Spants, 
fiitltl, y„ ^lU^iMscfr. 
JfrmilC'ft, A., tf’m 
Aülw. K., rnv. 50ia;vr. 
Vrt'ibfVCsli:, iv mv. 
MeweS, E.. t>aVif. 
Mol.e St, Cb- 
li. 
'Hanchfc. Sl, 5VtH-«f. 
‘Itoicnitotf, :W. su'tK. 
• - tft, '"‘iciiiüw 
>schniecr. M.. ;Ju\uiac. 
10 £. BlMrktir'lit-.H..A»-nricr 
(Maoriidicr Plsl$ i.K 
V. LriHc (r., Poüdeamt. 
Baczyuoli. S.. i'antur T. 
Bernhard!. L.. Ätai, T 
ii. L'roich, 21'.. ftifiv., 
Wmvaivertcff. 
Tkuuciio <£»':tti,v.- 
Wcno'itttftti. e. f>5. m.b.H. 
Cittift; &. yimmcnit. 
L).. äJtoj« 5. D 
ftmthfv, ,3%, Buchlmlt. 
Iosepl'. Lw. T. 
Iunq»ickrl,H..BüLcn.rvis. 
KroÜ. Pnvmic-re. 
tiocrbcttitw, i\, Äoniert« : 
Direkt. T. i 
Sobbc, 8L, Slt?. T. 
Irachemehi, 5.. Dw. 
Paech. Dl jar., 
Va«t«richt. 
Ainchack. M.. JJyaa T. 
^ö)cl, T.. Bmttvrcrmi. 
Roos^ 8., riteryn. NaL. 
6., cro. Drv 
Utcd)t5a«to. X 
Schul;. F..Hiihr..'rcurge2- 
oücntt. 
Vülz.O^ ffantiaci’flcr.fifit. 
Äen-nnrr, T, Privatere. 
11 E. Schulz, N, vnnpim. s. 
jlmon, E.. ^rt. 
Sianteaftrii:, vlv. 
(Seit. Saiiro;. 
BorL. I.. L^v. 
Aranc, tk., Ärutieie T 
ÄlciLUctko. ÖL. Äfru, 
v. Hagen. E.. Aw. 
Häniicy, St., Partner. 
Hil-e-rand;.R.,Hotkrdien. 
Mich, 12, Kontoristin. 
Klotz, Liichlrr. 
Michaelio^ S., Lsur. X 
Pollak, r. 
Rarhe, SL. Wv. 
Röthifl, A.» Sm. 
Bamba, P, Ob.Post^ 
schaff«. 
Sanuborn. E..NapLllmi)r 
Schwarzwald. M.. Älajer. 
Etcittmetz. V., Dw. 
' Trasgotr. I., Dirner. 
12 f. a. Baröarojsaür. 25. 
; £ fiauber, S.. ©Ren- 
i mmerm. < Martin- 
1 Lulder^tr. 02). 
'Soul, M.. Statt San.Rat. 
12 .vantr, C., ßobrt. T. 
Na'ijoekk. <1., Ww. 
Echmi-'. R.. Abt GNf. 
Schueidkr. Ä.. Asm. T. 
— H.. Ä!m. T. 
Slml okn,W.,Pa.ikvorl»h 
$?., (Sfufrefcslfr. T 
-4r %4!strbai uF'nfti*. -> 
l'l n^i. fl. ^atbüiurioiiv. 42 
14 E. Perl.I.. Dr., 
Apt'el. P., Puvanerc. 7. 
Llrcn A., Dr. pfui s, 
IMUittf, Ü).. tsnDrf. T. 
Tzap-il. ($•, Aim. 
(iiSna. D., A'ui. T. 
§.. t?U>othcf. T. 
WctidV, fl„ iriau. 
Mivevoiu, pr., In^en, T. 
Mo'ek, fy.f Äw. 
Mitteilt. *v-' Pvru'er. 
PcUm^rnn. W., Äjui. T 
ö., 'ü;J^ 
VI., Xircfi. T. 
Slrlomou.D. 'Vvvatn'ii'T 
6toi% tlV 
2:»c.'!:v. tt.. t>rl. 
vj:'i',KU, ti., itufiifr#nw. 
Gilke. V.. ivme’.nadidvT. 
iÜ.ilffnit'vtg, öl.. Pr. jui . 
T 
15 £ (ft|04au, ^ Äfiii. 
(i’iriitrfcih. 2C> 
V. ficmiuy, C.. Bonier. 
^trau, ihivaiittf. 
iUctuf, G.. Aabil. 
afnuiM, B.. Ägcnr. 
Tan;j§er. il1?, ^liviiiievc 
-Vcrj. v.. ilfot. 
Holdheim. jxuT'rU'Ct. 
V:w:i, l-iativ \rüd-ciTCini. 
i'iiNh?, B.. i'tu'-.uicrf. 
VKcmiiit, 't\.. iXimnialtU T 
Cl'Ucuhcim, $?., fiim. 1 
•Vstovrcr* Haht;aii; T. 
i»; E. 'St'biT. rtt.. 'Vm. 
‘j-i 1>. 7. 
V. '2'3cim.ui:j, i«.. Vertier 
iHslc&Btftiui, H.. Aht T. 
P.. “^tiü'»ticiv. 
($5iüyer, v- 
.('iridi eU\ ä.'?.,‘V:ioalit're. 
üif; (i., Tuk-s.riic. 
Mar-:l. diviilivi T. 
Mark. 'XI., flf« T. 
Meyer, (?., Rcnticie. 
Mütter. 0., firm. itö. , 
v, ‘^irfdifv .11., ii'er.ciül 
liutit, D.. 6m. 
«tlbcimamt, T.. K'vi. T. 
S:vjM"5tanfc,.%, Goitjcr 
M., Dr 
i. 
SBiuicvidbl. M.. 
'cloffnilxst T 
tStlff, K.. fifitt. T. 
17 peh. z. Svc«eu'r Eu-. L. 
Speyerrr Lrc. 
^ Äo'tttdeimcr -Sir. 
18 £. Bodenaes. m. h. H. 
f6fiirrtot!cn|ii:"6:i). 
V. S3id}tnsiitn, L, Bn» 
lodlieti«. 
5t., P-amt. 
iMcnuar.it,  Uff., Gen. 
ficttftd 
Chluveu. C. Äf»T. X 
Heine, H.. Äfui. 
Slrüfici1, Mfct. 
Vtotjolb. (fv MUchvächl. T. 
Maa-, L. Asm. T. 
SdiiotCT, M., Kim. 
'-lücmVctfl, U.. ftfw. T. 
— E.. ireou T. 
dilldorf. A.. Asm. T 
1R c. .ffrtrtttaun, G.. GiflCtr 
tüm. r^ilmcri^rn. 
V. Vlblct. W.. iärruialt. 
Däschiugcr,Th.,Prio>nier» 
T, 
Gsli’rniaim, (?,, Gt'oiäsrö 
stelle d. Äomrni'7. f. v 
Deutsche Hunde- 
Simnmbuch T. 
ßrbnicnn, (£.. Pnoatiere 
<9e6ijnrbt, ?1.. yicuucrr. 
KarmLNlr.G^Ämrsttövserri 
21. Ji i>unnc, lr, itnu. 
— ä <io., C'., ^aut» 
Iühiihmi. T. 
Rleulieif, tf„ T. 
Luiu'n. Ä. ‘i'tu'rtuvir T. 
14V.v!r,it..diiraam|u a T 
Wci” S.. jlMii. T. 
) E. 'S, Asm. 
iMlwtii'n C'V,', 
Vj---vu, L;,ilJuniai. i’ui.' T.) 
Ätm. T. 
Wruifuuntw, J(<m. 
',\vnnf 7v. Hi* pD!lv 
kSlifiufcv T. 
vfwrdus.r, (r.. HoU'^uh 
Vhiti mann, "A1., T. 
A?Pinej!u:iii!, tv Jiciame T 
-Valu-. H '4*1111 itlim T. 
ÖiUVlU, xjj,, 
rvr. 
V. 
tinltvtiii. 
ffiio'a, liviiuV T. 
Plc'. 
V. W,,yti‘iaitiv T 
6il()fnimnii,.Cv.jl,u(. T 
'Saii-iit. VI.. Uivtiitvv. 
21 i. o. 
k'nldilr. 41 
E H. .KuaitV K.S 
yauii-iiii?!, (r., Jthi-. T. 
ükv'c. , fjuYA T. 
VU'lMtvin, iif., <Vu(. T. 
Halm ?!., €d,n't«:vii. T. 
.vuh\ Verniet T. I*. l-i. 
'iifnuatitr, 15.. ,^atrf. “I 
Puüllö, Ap«. 
Sdiaifc, Haitvint. T. 
Sriirvir.i'v, A., f*t\ 
'laüur.craci'. tiiüt. 
X HtutlUdvt, 
•<- ^runcivalS’iv. 
2;>—I- r. ‘iUu •3il3üttehi^ 
'?•> '. st, ciliöncl’criV'jciir.e 
ly.Tih?!; 4U. 
£ ?Hnhtlnd, V., d^\:::tcr* 
mitr. T. K S i! 1J, 
V. ^vr.Citv, iv.. Ha:i:u’iuf. 
•ikuiio^. iH., 
O-'V.'li. H. u. 51. IVUf. T. 
UVehcv, <r. Ah». T. 
JVctiPrhiiii'!, L.. Dr, 
:)iiv. 2vtv Slr^tT- 
yv.vdiftci. 
ijrtiii'ü’htvtn, M.. AVm. T 
- s>nw. T. 
EilÜUIN'U-Cl, C.. HOHiii« 
obmittil T. T. 
Iieirfji’l. ekr.t. 
T. 
ö.vii-ici«, til„ G'ct. ^uu. 
.’ÜiV. iTamuicrficr. fllol. 
U E ‘t’i'triif. ij,, M[n\ 
V^iili'nbtrai. 
ö^wcT, 1'., Iviau. 
öfion.v’tt* %nbv. iS., 
Sd’stM’pivl. T. 
(i'cm&nr.O., AcU. Buch. 
hM. T. 
Hammer, C., Vastw. T» 
Klein, 6., Ks«. 
Änncv, kh\ 
Miel ctr. Ä., S7fm. 
€üiui«r. H., *tf(6iiv. 
Schtcttnqrr, Ä?u». 
Ldinlircknp. 9., Scb!o«ci'. 
Hiitrcr, B.. Bertrkt. T, 
Avrllg. H.. Atm. 
35 £. Sf iUrr.Ur, Äech t^anro. 
I^ot-damcr Str, M). 
V Lchllppek, ißv Perner. 
Bri^ger, ©u\ T. 
dfmrlt iPtr 1 
X 
Älei«, %, (VaBvt T. 
Älir, Frau. 
Kramec. iöpfcvmRu T. 
Lhneiorge. M., Putz¬ 
macherin. 
Cutffmti, fis.. Pnvatiere. 
SLmerberg, 
Puvatiere. 
20 geh. *. Westarps^r. 4. 
<- WeMrpstr. ->■ 
21. L j. Q. ÜDejtcrpftt. 0. 
£ Bodndort» Äon« 
Litomt'es. iMaaßenstr.! 
9^c, 12). 
V. 2Büt, HauLwart. 
vlU'reLt. M.Pnvatiere T. 
iköpeul, H.. Privat«. 
Herzfotk», D. L, Äjm. T. 
Korytmiy, G.. fifm. T. 
SLmpel, Hüvaticre T 
ffldRlvr.StA’ll’.Stai': 
Ritter, 2L. Lsvi. 
Kraszlttti, ©., 'ühbimz.. 
iievti. fir„ txvau Dr. 
Procd avw,Dt.Bertretrrm 
Pulvcnnachrr. Ä?m. 
sichrer. L. Schneiderin 
Rüdorwatt», D., flhii. 
Schräm. P. SL, Äfrn, 
Sdiramm, Ä., Kk«r. 
@d)uvi>cr, Nähernk. 
Hrtiiet1. Ü.. ^aifiouistjaeist 
L?undt!voarm, Ä^ZrirgZ- 
vrrlcg. 
JßEu.5ranf<n6crfl LPro^ch- 
litz.M.,Drivaticro.L.d-. 
^eitnicr, F., ftlnuicv- 
Vädago-. 
KatlchmSlr, flym, 
Jtecüer, I., RrT. 
Krause. fiX Dricstrcj^. 
Voefchfc, Ö.. Ponienr. 
Lyzion. 0^ Haus-ie«. 
Mttrqraf, M.» Stern. 
Meul. L, fHl. 
mi ^ Asm. T. 
Gdioftcr, I.. Äfiu. 
äricii». L., Hfza. 
37 £ Synagoge Mönchruer 
Strafe 37 V. w. b. H. 
V. @cfirocrintr,3 tSuöwlt. 
(R^vanenftr. 49). 
Goldmann, M-, Äfm. T. 
^ranadia, Cnlonin, 
Pensionat T. 
Heilbron, E., Äsm. T 
Äürgeii-, ®.. HauBtcavt 
KreLS, H., Puvariere. 
^ange, H.» Rentier. 
47 <5iHt;i.h, v , ^uu mvi. l 
3ctiu’ijot, \>) . ilim. 
Eil'un'&iu, »v,. Äih' T. 
ü^fduiiT, -v. 'i'tu'.ut '. T 
T. 
Ant'cc^. ,1. Ä'iu 
(x-itiiiri. yi,, ]_>r dl-diiv 
iimv 
f>iu'rionii'i, C v st 
rVtViiVlK'Ctil. V., 'Siv T. 
uw* ,m,i. lyuchljlu. *1. 
Heuui», MUa. T 
kni'cr iy, L'i.h'i'ii:!. 
, ja.mti, 0., T, 
U» C„ ^irpfmcv- 
<l(vi ir. 'Bw. 
v. Si ’l'Vct-X’vMv:, H.. 
sl*n 
i'l . Dv vhll. 
v. J\‘c)vr. ,}um T. 
Ä. iUit'.vacu. 
'))l, 'liv.vaiuu' 1 
ti., 
d?{. '-ItriviKtuv. T. 
€<t)hth«,r, C , '.Uu'i v'iiu 
2liir:eniaim,'S..^:uitn. T 
SüotU'ri, \\„ £5ntieii:i. 
‘ji'ttxiv. V(., '^vivüiuif. 
Söfirrmnn, P.. fiw.i. 
Sol'f, tib, 'rcJielhiui. 
J'jpch. j.:iioieMl)cimir 
-4r- yii'ivv'.ivimn- 2n. 
40 f. ii. .^Jiciihvimvc iu. IV 
E. .Hj:intrt':i:Ac 
T. 
V. (V.vitSiuv.ö.,H.iiiwWilv 
^erqmanu. H., ^uibevci 
— ÄraftMtiucif'd. 
.v.. i'nua u’ir 
i){., Asm T. 
— ö^oamia, i‘uQiQlci; 7. 
AllUll”. d»i., t&i’uch« 
Ip.ucr.it. T 
Änjuv, VI. 
41 fld},j. <2iu-u:rev «ir.iu. 
2v:i;vrer '2:v. -> 
42 a. ^ncljcici «{:. i\ 
E. P, 
isniusiv'. T. 
ÜUniitci, Ü., ^anria1 T. 
«a^it l, i‘i.. tvotrs, T. 
Ellmi. <j>., Ä18L T. 
Aay, V.. ‘Xii'cfr. T 
Kor-iLcr, 21)., K>iu. T. 
Ani-fs, U*., $\ohrf. T. 
iv.nvinvuvübnt u. JR«* 
iikutv.’tf P. Schüi^l« 
luvtet I. 
o. Dr phi!., 
tSftcmif. T. 
eiar.ei: ^•.Udflciu, 23., 
Humorii. 
Dlo.b', S'.’ivpavete, 
2l^bv'Qtc:t T. 
43 £ 'Äiiitfv. 15>„ t'syoi6* fei 
r-iJ^ttaiof'stür.4;ij. l>.b. 
VSl, Jttm. T. 
Ctinnie. H. tf., Pa'lor. 
tori'r, Kgl.HosoperN' 
fättfleru! I. 
HiUikpcruül, L, $>ran. 
FrrcNäildcr, V., Dr.jur 
^cntici*. 
Grottfchreiöer, 3?*., 
Renrjrre T. 
Hci)uiamt,yR.,'l?nöaii«:ii‘T 
^cumöflc, 50.. Ä;ni, 
Stern. L. Äw. 
Tender. R.. Frau T. 
44 qch. i Barbaroffaftr.42. 
Barbaroffastr. 
4-» a. Bardaroslastr. 24. 
£ 3duodn,&, LnvLtrut 
U. il 
V Xtiemilr, H., flrnn. 
<?tblcr, Ty., Älavier- 
lrhrerln. 
Fechner. <51., Äs«. T 
Eotdberaer, N., RrchU 
cuiw. T 
Hepnann, F.. HilsSarb. 
Jacnid»'. a., ftfnu T. 
koüubeiti^oritdeamtT. 
l'eficinitii, P., Milchhdk. T 
IViiiier, M.. %&. T 
Püre-ncr, Dt. Sto. 
Scheuernumn. 
Äotonialwr. T. 
öagitev, Beawt. 
Strncr, 53., Dc, ürzt T. 
10 £ Spiro.H^ Privatrer 1. 
£ Steinberg, G.. Ästn. 
iGciödrrgstr. 20). 
Arnöt-, M.J., älentiac. 
Öimntler, B., Getddrrestr. 
Bucveuanrr. 8l„ S$i#L 
txra»fiMtbcr(ier.^®ürbt«. 
(yvnlPiv.Q^foBfllcürecT. 
Hader, <L, Buchhdt. T 
Hcji, iK Äerichröooüz. 
Horitcr, P., Fraru 
Kohl. S3W Mrdl eu gro-I. 
Äonrabi, ©.. Frau T. 
Lamprecht, R.. Dr. jar. 
Mnnbßtr. Rat. 
Mngnu-, 8L, flfm. T. 
—L Eo.. I.» Wollgarne?. 
Schaekr, <3^ Wv. 
Lrnmve ummi, 38., 
Aimmerpoü X 
^ietslrti?. L, Ttickerln T 
t. u. itcuiluT^. V*, iijm 
(v'H‘.?[icri}»it. 21») 
E. 5iuv, v / ',lfn;icv 
t'!'. 
V. vt’in -v , .vcmMu.hi'i 
WMu‘i, v * ^’i;' T. 
— VI ftiait T. 
, llt'. Cri.;i» 
IvuCf 
Vn.y,;, l’i., v;v 'li'ri/i'. :Hi’f 
^ra'iiriuii'.u .v'.,aiar*i‘i' 
T. 
W»ul,a,c!i. v . tVw. 
<\.k]nui'v v 'Uni 
Vs.. 3di.ifuvt7u:':r 
l'.’viiev, v-u.u'il T. 
ti., 'Sii' 
DiuiiLui1. Ts. , ‘llu1, 
Nv'.'rtt'Iutti. (§.. Wst' 
isVaililcl ,V, Liri'H. T. 
^ixluei. Cr. jVni. T. 
I* E. viviu":, V., Oufi. ''tal 
tu iiiK'iViJ-’. 
Bülil.l. U.. VclJun«. 
v. tfUiK'ltöiit. tt. V. Z»lM’ 
Iticriiii.’Vi.öin.HiMptii; 
o. D. T 
HiV*:. vl. 
Hc'’c, C., Ä'n'ulclraiit T.i 
Jl«ip yfe. Vi., PoU^".. 
AvU’c ^. ’Su'. 
'^olo^os, ;’v, rau. 
ytttppo^, ^cy. r?arV. 
ül af 
Scfi'riuut, kJ.. viv. Mttla- 
fiUÜL'ff. 
enlomoiveu <?., Äjnt. 
— ctjjr. 
- P., Wm. X 
(BchnmV.-hL I., vw. Cf1. 
Äuc.isjUr. yini. 
Sdm'di:!. l5.. Jfflw. 
Sdinu-i^v. 15., ji’m. T. 
Gdjnifrt'r, :VÜ, 
6lta:it{, Of-, Ļm. T. 
19. f>o t. Vcvn, M.. Dr.. 
V. Echn'ler N-, Mfw. 
viroit, vi. ihm. T. 
P.tlid?. ;l, Portier. 
Buttern ildi, H, 29w. 
,rvfrtZ(rv.Iv.,v;y,Ct|cr!chvr. 
Aoct.C.. i)r.vaHtiflCY.U{n\r. 
^vhncri^ Vlreu/.Viai^'.iid; 
T. 
9un$mbutfi?v Chrm. 
rechn ‘i'iäpa aic T. 
9icuuiiimi, (I., Maler T. 
Cimiumrijci-. G. ctim. T. 
ytochmaun, V., ßabrf. 1. 
Nuppel. Dr* Gel). 
y/efl. i)iat T. 
Samuel, K., Äsn. 
Cchaeiser. iH., Dr, €a:i. 
y(at. T. 
Schmidt. M.. ^ciimliac. 
6ottitcnbctR, Art. 
@mg, 0., frrl. 
Cteffani. Six, Äfir. T 
Walter. H., SDZalei. 
)L k>2 ach. ^.Hohenstansen 
strafte 47. 49. 
Hoü.'nktau!eustr. 
>3 u n. Hu.,er.tiaurcnf:r.:$i. 
£ 3o$cpf), G., tislor.tsim. 
U. 9. 
BerLfLtd,Ä.,Cchuhmmsir. 
ttfimamt, H., Asm. T. 
©ehrte, jy., fifm. 
Han'chle. P., Tnrir» 
bucht,dlg. 
Stif&mu ihi6?ö!oir. 
Mischnar. te*., Rentier'?. 
Roleubamn. LL, Kfm. 
MychlewSka. M.. Rentiere. 
Danke. Ä..LHeur.vbarnun 
Artikel T. 
— Gertrud, Friseurin T, 
54 geb. z. Lnitvoldstr. 20. 
-<- Lmtpoidstr. 
jo qeh. z. xluiipolbftv. *£S. 
<r DiktoriL-Llüie--Platz -) 
l .innV.iit'ilO ;.- l'iuiMm i 
Zfolft ft KLSnnau 
Ttnnß 
Rütflsl! 
i,«j«SSSSS 
C25 Müuzstr. 
».G.Bkrl.Mitlk-L.G.r 
Äach dem früher fiicr 
Kr. 10-12 befindlichen 
Münzqebäude am 
v. Jnnr 1770 benannt. 
lStratzenbild s. n. (spaftc; 
•<r Sielte <3chönöcufi'r 
6ttöi;c -> 
1 £ Zcidli'c, G., srrflir v'Uii. 
Aat itthartoucitlmy) 
B. 1. 
V. Luckwaldt, 2L, Lcuv.Ut. 
Nerlowiy. y.. Ätm, 
Arock. Äfm. T. 
GedaUnS, 6* Äauffr. T. 
Änlft & To, Hv Lant- 
aerch. T. 
Ltiiauer,E., BlusensLrk. T. 
Machnov, E., Fahrrad- 
6M. T. 
fl «Lntclk'_r 
Qiab<u 
t SViUhciuui, i:. ,>rvv.ii 
tfhfhtn, J>r. cvinit 
tfuit «l't V tfh.0 T. 
i.Vi. Mnictitatofii 
l>V’f «:. V H. 
«Mij'urty. C.. ijfü'itl'. T. 
IVvluzdf, 
: b. ,‘Uibicr W JN\riU 
Jiat (ttt’ail^tlcr.butg) 
n. l. 
V. i'tulivaiV. v(. i*citrcitf 
cKx. I). 
2^o5»i'lo. ,v. Äfut 
^rrtriintftdpr.^./Viiü vjer 
^uv.KrAr Ä-ni'.r ’^c.iüt! 
Äet'rt?. :Vi., Wmilli. vulv 
(»ilobi*c, H, §,in?"'er. 
Görz, A-, Pl^ka.sdrk. 
5o(cp!)’i'h», , ‘^crfiv.r* 
rettn. 
Äiijw, 'L.. Gt-urr'küt'U,n. 
VlmheitHrii. v(., jio»twm 
rüde r. 
9\’ci)ct jr.. V., £rf)ttfnti. T, 
Paulnt, (Ä.. SditKtfer. 
Sdmi«\ tt.. 
5chiivcu U'Jnßn, OiiiKiL 
L^ilü T. 
6etifvii, t'svtifier, 
Steiner. 'Itrcui, (’V-müte 
Ctrcliv 0. ü1*1 
Sudroiv.C., ^icikd>rnii'lr 
2?slvb»tfi,H.. Tchuhwr. T. 
H., Äsn. T. 
— L Go„ l^. ?:z. I». H., H.. 
Weine T. 
£ t'anbi'A, H.. Rentier 
C-BottMm) ii. 7. 
V. siinclbt. 51.. sortier, 
yirder. H. ‘Variiemr. f. 
Sörüiiclei ä lip.. ^croitl- 
tältiguiißxMvp'.raic i 
5au{l, $. Moibinribf. T. 
— A Jttnqrnticl. Felv' 
ballonköU'?. 
Heiie, M., yiqcnlnr T. 
— tinna, Lä'cherbrk. T. 
^akobnö & lio., Ll., Lei- 
fniififfttni? T. 
Ättbi; L‘.. Aü'chcn. T. 
Rruaer, t-.. StAuiTC;: T. 
üoofe, Ä.. {sri»ci:t f. D. 
Nenmarul, tf., ?>iau T. 
— Ä (!o., Kornckl. T 
Nenitaör, I.. ä*«. T. 
Philipv L l>o, Schani- 
Itorfrh'f. T. 
SdimiM. SB.. Auto^. 
SdjtocinanL T. 
Schöntand. A.. Ätm. 
Echüver, 'S., Ankerwick^lei 
T. 
Ceiger. Xst&alfa5if.7. 
Straudi, C., Litörfbrk. 1 
Strryke. Snthdtadcrci n 
GcschästSbüchertbt,F.'j. 
Ion«, i<., Orthopäd. 
Slppatatc. T. 
4 E. Brrg'sche C:bciu 
Berliner HnnS-Tele^ra« 
pden-Fadrik <&Xot$tn 
stein. 
Berliner Plan« ;r. Sack 
Fabrik r.Vetöiii.7 
BoL 9., (Saltwrrtin. 
!5ohrr. Ä.. Dr. Augenarztl'. 
Fanst. »V., llurd'vrk. 
(salutiiiti, 0., .vleiicnecri 
ith'tmlicn. T. 
Seit-emfliin.iv^L'tfCLDi.T. 
Hirjchseid. &' itfm T. 
Innqnick^l. C, Aorbjdrl. 
Äwmmel. ^., Ponier. 
Lcwin ).tVe..Sfitf'(irf.T. 
PielN H.. 5d;i;t’idcviiviv.l 
Vollack, I., 'tiartiemr. T. 
Ech.ick Ä \lo., {y„ Filz 
T. 
Cchnlze. ^ ElektroteckiNit. 
Stnchcii'.y, ^C!"ißscha:iil. 
SSoIlntt, v-, 
fandet, Qkbr., Eijenwr. T 
3 s. st. .^ochftr. I. 
E Itiotinc, B-, rttenti«. 
tLandöl'erüer eit. 17). 
V. Ubl, S-. '-^w. 
ä'ZiUcIdcttitrtic Credits 
Depk. O. T 
KVflnrr. Ute. T 
. rjunat M| Jjl. 
.'li i'ilj’li. 
/ E. VuiV’ !’c Cfts-o:f. 
v. u* tr. x\, H'ui, * 
inIV. 
^iiiu’r i>l, ‘iMii T. 
L'oV.Uii U ."'U-v'v’Miii.T. 
Itnti'in'vi, VI. i'tu’iücl;r. 
‘'•'•'VÜvUV, M. 
Vw'.>. .y>, i'tjiMPJtüt 
VM.mi:, :W„ jV'Kei’.fd»« 
uU. T. 
windifv onuit. 
sa»;»n.r J. T. 
vti.inii Vi, nahen« 
tU'iv-'f! T. 
2 .t’.ihnn-, T. 
>E. 2 lvnt,'S. Dr Lfi.U';mtm. 
U'iiiicbm^tr «tv. 27). 
V.Haiü'chit?-. Vi.. verwalt. 
’.Vnii i-mat. ^euin. 
9A\. tiVw. 
««, 'S., i'.Nirlt,». Ard. 
niu'd^nbcriivr. Httjer, 
tuivici, HV-, Ütjiamit. 
(^iiiM’frg, X. -vandeirfr. 
vi.. Schre:!'tor. 
'VuiinM, Lp., 'l-^Mqr. 
^'ivur, 9V, crt'Iovtr. 
iJch;. W.. 5>L(Ufr. 
i1iiviiiatt:i,x^..iliarhff.Sli:V, 
L.i'ttk.der. H.. Mutr. 
2dmip, V., Fr.ur. 
yivwinnuui, ^, 
-vandelSni. 
äVitfoiv5ff, C.. Hnlhdlis. 
•> E. S..Urzeit.viffc”*. 
nuuiii^dcr,! }. Pr >. 
i Jiurnberiicr 3tr. 24a>, 
9^*1-.'v, (f., 
<veude. Ut., '.Wn\:rcipoL 
Hstfii^ichcJ, Troge:, 
Haupt, SL, 95 ip. 
•V i v d) f e I k M i m it. -<7 n 11 r. T, 
Tviiifol. !>.. ‘{ifloi v:iar6k 
^eromi:!ek, (!.. Ti ner. 
M.. Rent.'ttewns. 
iUcni.icr, 81., tic*chä{t5« 
iul-r. 
M.rr^ahn. Ä.. yiutncu« 
jtr/. 
Tcftlnit. (r., <5JiIoii<r, 
iHetfcibafl, '-9., Ww. 
9icblto, y{., Sdi'.ei^r. 
yitlflrr. ajf., Ätflncr. 
Echane.', 'S., ilppiiefcr. T 
Tchec!'. k?., ftnfcur. 
SiMh. P. ^duner. 
reHnmanü. Dr. ilent, 
Mirtr.. :',ßhnaTV T 
'ruantcr, M.t eNcheinistr. 
iWellttsi. ij.. jm T 
— xl, Pelzwr. T. 
Riomef.jPi.. ji^nsthafienii. 
10 £ öl. E. y.. Edir:clldahn 
Ä. 0. WöOHhr. D. 
\t VI. <J. rn. SLuellbahn 
© t mt b u ii ck- rtna ltg. T, 
fl. t5. (rt. Schnellbabn 
Äaubüro lliu. X 
Bock. tv.. Frau. 
Davidjoyii, S.. Äsm. T 
K., Kinobeslymn. 
Acc'schmer, (Srcncui; 
t'ciKäc, y. Hankivart. 
l’ä'öl L Schüllruann, 
Tietbau H 
Schulet ^ Bö. 
Tnirke. 'Jv Schneiderin. 
Geber, 9L Bäckerei 1 
11 £ W. E.G.. Lchrreabahn 
A. G.IStosnlrr. 
V. -l. E. D. 2cbnrllbahrr 
toru;tbfm(f«'i!cricaU;mrt 
(?! r. 10). 
ä^erniv. Mfc, i«5uz\'rfL 
Vifchci^, VI., A»Bt. X 
U o h i'.H..Herrerran-sl  ali.1T 
C^'chlatt. flirr, 
fintier, H, *5n?. 
Watna L (ro.. tf., Tuche T. 
Äü'hU'^p. 0M ^Vbl 
Kcvn, ti., Herrendcibö. T. 
ÜCBi} L, y., ^echtoattw. T. 
M.rn. }y„ öfftiihin. 
Meyritz, O.. 5d)Josfcr. 
Edmidmam:.).,Ärir'chn-r 
T. 
Spri«% B., Schneider. 
12 st. Arttfct-tiUfcclm« 
5trd»>e 37. 
E. Vi. li. G>.. Cäineiibadn 
VI.’Gv. (2ÜDoni;r. j i. 
V^ocmcntfialAv. Verwalk. 
Dodrin. M. Aonbiioxct T 
^!a::ke.Martd^Äeh!l'dljx. 
in vriüicr! i:ichL 
MaiiciVSidiclm^ii’. -V 
14. ir* t. a. jt aver Stliieto« 
Strage li*. 
E Banqe'ell'd'ast Ä.iifcr 
6Sillicimfirnf;e in Liqn. 
Sldalu'öZiMrrenfadrikenT'. 
«ilfiäDl. Äpolheke Znh. 
Berlhotd Äremm. X 
?f/.. Onfntr.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.