Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Müllerstr. 
— 571 
Müllerstr. 
l'i! III. 
15i)b X'iincr, T. Mim. 
Wirttt, t£., Schneider. 
9iitbr, ft., Tapezier. T. 
L.liachnowS i, 9.t., A.'w 
Lch.ipt'ach, M. 'srfmit1* 
Gdjtcrv Dveditlef. 
'£cUmt&l,©.3clsl[(stici;cre 
Edjumodjcv. H.. echter 
Uu;. 1. 
slr'trl, \$., ^l'rnicr'. 
Wenze/. 61;., V»>. 
Werner, jU., »Jiimitim 
IWolf? <5., ‘^i'liarv. 
yud'lj.Vt 
J6Uc E. SdimibiA’l.cntic 
(yill'ik’üöl)il jllli. 
V. rtimert, W.. ßorrirr 
Hin t\ Ä.. 'k'tv, 
WtmMad), E. tfafricrivt’ 
Her: nkann. (t., tftidVv. 
Mit ber, P.^-.er. 
Witiviiiw*, <*., Kaiser 
nmr. T, 
Mnoy itviUit:ipf. 
Ccuemid?, 6., ftjcrrficv. 
Weim1, X, dlvf-,iri)l<Mt:vr. 
sniuii.Y, 31., ßnteratl’. 
Ecuci ftnui. 
2iri>!i, iy., ^urobien. 
Lubc-kar. s>\, Sr. micb. 
'Bu* »er, M-, .Mliiilleilrin 
‘J* iriiiifl, v„ Papierwr. T. 
Vi>oik. L.. Xluiifl i’V. 
Ißüil E. Widjarb! M., 
tfiin'tttfimrcu!. 
ftivblvr, M.. Wüvfivt!. 
167 t. ,i. Sriftitr. 1. 
E. Tüunt'icüe Erben. 
V (vjio.nm, I.. Wett. er 
(BiUenwcrbei). 
ftvtcbti.1). O., tfiicn&rel). 
Viu.'f, H-. Äiv, i4Jwft* 
bcfti/lüt. T 
tew, VI., Jiemieve. 
.(Vur, IN., Dreier, 
icramm 'Jtorir, Sdjufiutv 
Pflichte, Wolmbvtimt, 
‘j'airdjfr, sftj., 'Jiirfjioi. 
*<- Arihiir. 
15t?. ifv.j t siödj yivi'iin. 
Heiunann. w, f efiyr. 
Vtu^nmu'f il, yrtri’ift. 
Ker'iing, H.. vauiwart. 
3?irt dt. o-., 
isd)itl>cii, H. Mefiov. 
T. nrifdi, 3., Mmov. 
VM ü. :V.\i,vr, H-, Du 
niwl., walt. Vir^t 
Utrwmettii!'. 7/. 
Verfilmter. VI., i'eiluflil. 
’tforui. W., it im. 
Brank'.e. v., Ww. 
iidivt, U., 3(t)iu'tbei'»iitv. 
T. D. 
(hmrr, iä„ Sdilow 
tilStc, C., Wrxwtvitb. 
I.. Damen'aittett. 
.veinridf, 
Ottilien. *-W., \.u.cbimit, 
Keil. M.. Jfcjiu. 
jiii\;mcr 91., Ä. 
ctlup-, M., Tchinlüd. 
Mfln.e, VLr'iv. 
Scheine. Muinu. 
'Lchnudl .'/t, 3rf*nri>fv 
Sttut'jt, F., (Bdiloncv. 
Sdjü’jc, äk. Ti tftlvr. 
«uottf, Ä(., VüiibitDV, 
'Biccfimel, M.. Äw. 
2v irer. Ww. 
2‘3ain:nibl, Oitihe, Äusiw. 
W«' >er. .tTmfdjvr. 
Jt)0 E. ĻAhe>n>. ,*r., .Ui: 
wm\. ,<ö). 
V. Soiinttiiv H.. Bii'.ü» 
Vorilch. 
^IcferdKtoSti, lUi., Kunli 
liblfitl. I. 
5Ubrcd)J, 33., Ä'alcrm'ir. 
töcAiai bt, Tki..  jJ2a.fr. 
Goeve si.t vausreinigeritt 
Hc'si'nmnu. VI. ii. L.. 
Te egi-. Ge^lsjnn. 
Äabn. ks., Lchwt»s;cr. 
Michaelis- Sanier, 
Ncibt. Cti. In^n. 
:Clbr.d;, x m\\), Mvicr7. 
‘tiaiziod?. Ä.. Jt’dfiVnfcmmt. 
‘jidffe, H.. Asm. 
— .v. MEiin. 
.Üaidifv, UüHöiiorci.T 
K.'imann N., Rro.rr. 
ytibfe. R„ Tijd)lenujtr. 
Dlomcilitr, Jf., it|m. 
?Hoil|«, n, ft'M. Äugest. 
©rOärvr, VI., Ati'Ilittr. 
S'ad»ott.Ä^., cdiiueitmitr. 
iPifioiia, Versid).')enlnU 
^nfrtnostfllc k 
SemicMartjcr, SB., Mon- 
tfiUl'. 
SÖolf, ?)?., Delorat. 
Hetikv, %t W'v. 
16t Si. ^isepyskirch»'. 
hl‘2 E tiiiiw. H. Cige«. 
ithnetiir. T. ß,fl. 
flbenbiotl?, 0., Lügler. 
Öeicr, 0., Schuhn,. 
Büyow. (?., Sm. 
rnbirlein, A.. Näherin. 
Garde, H., Wfv, 
10J .t>anif» VI., ^iancer. 
HiU>i§. Manier. 
.Vtflmdn», j<, 5Ww. 
H.. 'iscnfionrir. 
Al’stfutrt/it*. V. '2i'in. 
.Uftmuv. E. j; iu. 
ctirftciit, C. Waln1. 
AleutidimiM, G.. yimtu' 
Ätioölodi» fy, 'MölldH’t. 
tiaurinnt, -SünfviDv 
7i>. jVu». 
v\, 
*jV., Jiurf]cnrfiv;. 
Siiirutad«, JW„ 
5., L'w. 
'iteprr, 'Jh/ 3dUcffi f. 
iKtiim:1. 'j|„ ‘jVm. 
Nchpici'. Sl , *i>ud)f,i')Ji1v 
'Edi!v;{’{,;u,i,1 *1., ?Jüu:e!i* 
e::u%r. 
SdmttOf, C.. 
’e-tvoi'u', A. ‘Sli’. 
B.iihcl, Vi, ^nfciiv. T. 
^Il'Ijv. U, Xubo, 
‘4 (( ÜClllf:- 
j’A, ;Vu*. 
h’LZu k. .ViUiivt '.if. 
tourc'f. ir .1 
'H\n&\ 1W, 5kniUvnüiir, 
L’., ($rfi!ieiövr. 
Bc'irrttö U. 
filier, ,V. •fteiver. 
Bölimer, A. *hMp. 
^vtiüii'v, vcuiiiwiÄi 
'iRtui«, ir., Wv. 
Vstiifv, ’S,, .uoitiuftnn. 
^stiicaian». H>. *5d)nucß 
Hvi'lcr. 'At.. VA'alvr. 
Holz. Üh’I) 
•Ucpitfisl, M., 3AlülifV. 
Müitix'räi siloilrtjev. 
Aif.’.iü, ,t., 'J'urtit’r. 
tMm'i;. ü'., JÖirtcr. 
:li., MJitinuu'. 
tliottucr. ‘-iö. 'cdjnnlm. I 
^fV-lbU i, 2:, Wi^lu. 
schmiki!. M.. *Siu. 
Stvavthtr, itidilcr. 
Lchuly. C.. HmrHwrrrl. 
2ii‘b:;t!virl \ s<., SMcirtU* 
ard. 
Lu'k'ck. ^r.. Zivlilcr. 
A.. *l2uniiün(iv7 
'^Vidjcri, l'i, 2nd|^vtf. 
LGJ E. Uui'tun, d'i., .'Jivtiucrc 
U'JiliiU’iv-NnM B, X 
V. illivn'MViL All., 
iWstfliih. lüf.tmi. 
Söccv, ,v-. M int. 
Slpttcfi', .'li., 3c aifuev. 
Detuuerc-. jy., .il'.m. 
Si finnige, 'i'., ’iotitev. 
Süuslvr. B. C., itim. 
lutori, i-l. •'Jvflfcöivjillat. 
KaNen. C., tsdilofici. 
.uicicwtcr, 0., Maler. 
,Voiüb;i.t6fi, ’ji., }\ormv 
Krunnilnow. W.. MvttUui 
Kummero:». C., 
iViüJi'ilntd)1. 
fiiiSfv, 0.. .^auödiett. 
Vcjljnll, VI.. «(bloficr. 
1‘ittUiorf/, L. JÜJiilif, Pcn 
iiuiiilv. 
SKrta1?, P.. «chkoner. 
ZArtcrlci; Ll. Wenn«''»', 
^luhtfia’f, (&., Ob. 'vüit 
idioffit. 
IDhi.lei, Ä, Fittiche.. 
yZitm ti). P., 
Criiimau, Ä. i'idticvi): 
r.itü rt;j;ei, 2-, Rlvijdjer 
ntftr. 
Pillnmarltt, G.. Xadj 
rnw:n T. 
.'Keöcv,0.,tiiieub.fionlron 
yiidjcl K., '.Werijstni/. 
Leejclv, (£., Wtüitfrour. 
liebst.:), H.. X'rbn'ti«, 
!2><2tifn,iit, .v.. Schleier 
V., Mttcr. 
Wül.amp, '4„ jVm. 
>Zo>ltzi. itic’., Atfm. 
*<- yurntborfiti'. -> 
lOöu E. Woery, ty.. ‘Htutii'j 
\l a 
Ahrcndtö, C.. Lchneiber'r» 
i'ittbrcS. ,*>iflrtrrcn. T. 
Leck. (£., flutfdjcr. 
ÄüchllMari!,. y., Äs»!. 
tSaftiv8,tV?., ^c.ifalrffcitl 
!?ri>d), tif., ^obenmitr. 
Web ci, !r.. J)r. jur., iiij; 
ctji, Jlcdjteaiur. X 
kleiner/, (i,1., Wlv. 
Wrtfjmntut. 9„ Vevhiisli. 
•C'ieiU’x. if. SufiifioUevm. 
floiöie, T.. illdulhenml. 
KrNier. tüS., Milchhvl. 
- 91., Äw. 
Malchow, ©«flut. 
ÄttM.. Wertmstl. 
^cmtAUXia^uiniflfrin 
Podl. 8-, stim. 
yoicfe8!, W., Glibt. Arb. 
Schicserbecker. F., ©teuiv 
erljcb. 
Schwarze,F^üerrenartik.7. 
Ilrfltr. k$., Äätzerj«. 
Weber, I.. Wertmstr. 
Wenzel, li., Ww. 
i ’U äVcfi'iivv, ;i., fein». 
SSüibfd]itfi,'J/., Vabmn»! 
'•Mimt, Sri;hiiicr. 
.{tjtii’ll, iy., l’riusl/?cr, 
l>'l tl) ä. .üiTftyisiv’. tf., 
iÄuin.iuv H. X 
VrtMvn, 'injitc^w. 
’UcluenM, 'l’t. £ri;twh 
Borkon -:li. U'i»;icv. 
t'rtDMi’r. 'jV., ri.iM. i/ltv. 
iXdh’iiüt’rt), ii\, }ynbif<irh, 
«eubi-l, r^(trii''rn’i. 
Rölidu'tu ^5.. ’ViiiiauMiülf, 
lYUVt. (?., 'h-vrfmur. 
Wenfede. , cdjmifb. 
- M, -U:v. 
Woeld , '^o£ii:. 
<vrnttctmevu, VI., 0>r«iVfia 
bitt\ tr, Wn\ 
.yaiVluv, H.. 'BdtlüiTti‘. 
> fi.. svabifrtrbltin. 
Knlil, li,, -L;iu. 
Vmuf, Ä.. itüitiitur. 
MkweS, l‘i. 3(1]ih'.her 
-Wfillcr, VI, Z»i)iici6niii 
^e"'. Ä., 
Oizo, rtl. ^siijlüi.cv. 
'Uiillut((j, VI.. :\\ihcuit 
ii, Ä. Xrelnv 
»kim .vn, VI., VliiTutivIrin 
Schel;k<.. P.. '^uy^e rt). 
Sdxu'wmaim ^..'.UniiiKi 
€d)».ibl, VI., Lrojchf. 
tv'ihr. 
3ri)dniyiü, O., fieihtcr. 
'sdiivarvl.Si., fjomdorrttf) 
.vcilinuit, 
SctMiy, W.# üJitnucv. 
C!eqlich A.. iyabrfiitbUni 
Slcur, .U\, ^livatterv. 
laioä, H., ^nchiialt. 
looper, .'Hrsti)ir. ©sl) 
KietMlllf. C.. ftnödlib: 
Winkler, M., {labtitub. 
LZ.'nl). \i, y^hrtiti. 
*U E Jyrstcnfcf, U., un>. 
«nun. JKstt V^ilmviö 
bo\\) B. :t. 
V. 5d;or()tuf, li/»., Pol. 
JBeamt. 
9hil«ev.<X VI., 9hlUvr/'Mg 
^aii =, B. ;.uMK’f(vrt«r. 
’MiT 0., Dcch.-l. 
^i’ssnnvtu, \,iuoniortfll« 
i\üil VI., «djiu’iuor. 
ynvitjiiHi, yi., nabttatb 
^1^1:1, Vnder. 
<£wrt.^CM;ümtiVitutiflcfd) 
Üwm, ^aVvfaic. 
Rfllf, ?., Vluiiunririii. 
(»frap. Vudchitt^. 
.frt'Dimvv.W.,, nftfarbltizt 
tio^oUi it, 'Hiontetir. 
!Zörkc, Abittoiiiliji. 
(£., x-.iifmnutiti 
.<Tsli»nictcv, ^)t., ; abrZarb. 
x<t5!ih’r, ct., v,itiueur. 
- (£{)., Vunnislt.riit. 
KslilS, H.. Rabrfmb. 
Krüger. E.. SlitV'.cub.Vlrlv 
Vcm, Ä., Ä^'anu. 
Vub:, fxiii’tfaibiriii. 
Vuticr, C./3dine;bcmnr. 
SUiilllcr, P"'. i'dbristrb 
l#?fuba1, H.. HilUidlsi 
tfiene, M.. ^abifttibivin. 
'^muliül.üW tiiVain’t.sfirb 
Vü >1. v. ftntrfiiibtrin. 
JHstba«, VI., Sdjloficr. 
:ilstb'lc, W>. ^lilicrin 
8möi7f, iy., ^übrfmb. 
Schulz, VI., .\slbruu&.ri« 
Gd,tuu:«Oto^f(, ?t.,^ut'd»er 
Sdjwarz. Heimarbtrui 
M.Uiriim, VI., tyaSatifl.Wrb 
tißübic.ViL C., va»b^rjr 
l(x) E. iöflfm, (»., sum. 
^ijarJpt:r)iD)Jii)) 13 H. 
^volliefen» 
heliV. 1. A. a. 
5?fl^uitlj»VItiiuliete T. 
Pa.it & Sülnbci, 
jroloitia.mi'. T. 1$. X 
Mattel, :W., Äw. 
Äel'renb!,- tiiv, 
'Jtiitbrr, M., >vjm. 
yiObOUl, ft. ^flljubVOltlf. 
— M., Sfhloiiv. 
Boudicr. (£%. 
Xm. Hi, Wrv. 
^acobl, iitmmerm. 
itliiidvi, VI., Bdjlyfitv. 
j$ludi))y, 91., iyi.ui. 
Alüßliu. G., Miirri'. 
Ä/iyttel VI., L'w. 
Veiu.ii, Siu. 
L e -id). W., «(bioifev. 
Vlebifc, M.. Äw. 
ILiiaiDicbc, P., Äw. 
Ocbiivö, E.. SvijtntibL 
Schach»ows/?.^.,Sd-lLffer 
Schlpie, C., Uhrm. T. 
2auidh G., (üulbarb. 
Äenbt. 05., Tischler. 
Wiunig. M.. Aiv. 
5?ciMci‘. H., Mellr.vr. 
ItiHa E. Zoll, 91, Eigentüm. 
VI Ärldielborff, iy., Per« 
waitenn. 
Albrecht. S!«richt. 
Becker, st., 2t|d)I«m(fr, 
Bühttttg, M., Äw. 
I x juijcUi.^ u.’i ounvi 
ni'iHl.V ki'., ,ylci'djvr, 
<!.. it 
"iceri, f' . 3iijlo'U'r. 
d?i'. Vi'ti». 
Vvrdicn, U. Wuv.nvv. 
Voff.raiui, rtcoufcsif. 
.Moulroil. 
Anöu'.bti, SifjuJiin.ii'lt 
K''ur!ion.^.Dn'd) lnm'll 
t'insfi*, M.. ,sii't d)cr. 
ivi'nrubcv, 'H, «disiljni. 
i^oriy, K., ^ 
'Vutrfitmiim, <L.. ulemp«<r. 
.H ibu*, C., sdiioiuT. 
U'., 5fi)iti'ii>vtmitv. 
iduii'Muniipr, VI., ramcit* 
JMiI'! 1 i. 
strniiwft, 0, X*.'*.»*Jir. 
5tcfiiin t$\ li'vu'. 
Id) E.Dr. vsan 
J/iai, vv. .’uv. T. it. :s. 
V Bdinrl’i)!*»,*"., x:iudlivv 
Vlubr-^, VI, '.mU'i 
‘ytübotv, VI, 
vorrt’i'ji, w, vMfiiwM. 
.p<’lfH1,'ii.,MorMiarb(u,'( 
V . V^std'ICt. 
Vüvü, 0., Xlitrtivv. 
— I;ui)(<v. 
AdbUr» %b., Mttl.'nni'tr. 
.Vaiiaitiru, , 'sitimuh, 
flöniflfiiiM, '3., oubalibc 
X'fiyin, *')cvM. 
1. 
C., IvHuftuh. 
V., 'Kviuer» 
‘^obstbi«*», vritjmifh 
IllviiKk’n), >>.. 
«d)ttbb,'. )»!.. il'itt .(er. 
SdjuM, *S., UVedjstHit. 
whlcw, 'Vt, Vialtviin. 
»troliftw, vV, A*iu. 
lil'dnmr.n, 'Wir. 
'Ji't’iincr. iy., 'Sdam-i, 
fiMufcImamt. AV., uiifvnm 
lOUa k. iSünii, ’J., Mfiu. 
(tvirwi)i|Vh\ J<h. 
JU'il. ^biMl.'Sa’lc (' nf) 
.{> <3rfutly‘, 
In.'elikdil. T. 
Vroich, U)., XViv. 
Jcier. R., '^liurttiefr. 
iU'ichemmiii, VI, 'Sn>. 
isvii'bu^, .w, ivipifprcib:!. 
VI., «djiilim. 
Hauke. *4*., ^odm i. 
Jistftc* ii. VebEmittel- 
Berir vb^».iii. Mvi. i'Ji. 
Mülicr & T. 
Krüger, M., 
Milav, iif., 'viurtHrti. 
Ü/iuHer, F.. jt!vr(mfti". 
^üjliiüsl», VI.. »am»h\ 
€d>»l;t, a\, Ziortenhb?. 7 
W^demanil, ii'., «rfjmjm 
nnir. 
107 E. Uuffi'v- u. VebfiiS 
miltt‘l«5>viiricb8»V4(t. 
Gei.M.MiUler^l5o 
V. äJfüUrr, iW.. 2ucfl. 1 
Mniljeinv, ti>nii!vv 
VLu'stHmnif. 
it, ‘lioftuvii’ d'. T 
i^ie :n, VI., »rt netdcUu. 
,'lcy.e. 2., ütfiu. 
.('üiTiunm, VI.. Atniluuslrt 
nül)i. 
.<lu»br, M.. i'adci-, 
Vijtrchimilr 
•BAmibt, vi, ^flUslttNÜslfl 
LuH E. (Jytnndmorrbdfltf. 
Mülicrilr. 1<>H m. it. v 
t«re liy1. 
U Lialder £., Zchutzm. 
Slrnbt, X, 
— M., Sl!V. 
3)ädti‘, Ä., Milchhd!, 
Äerg, O., Packer. 
— iW.,.ftiibniitbtri», 
Dochnu, uvm. 
tjlrivtf. VI., Packec. 
Hüttwiß, L. .viliöfditiifn 
Af'Lbva'imb!, B . Ww. 
Hinsche. P., Sd)lo<7vr. 
Jlstl/I, VUlDit. 
Keil, AV.. Brlchhnli. 
Ltnizel. M., Rnbrrorbiriu 
Köhlcr. M'. 'Jistiietin. 
Vanqe,91., il^abi/orbltiii. 
Lcuike, H.. ziorilitüren 1. 
Vi'diMiaubt, M.. Gttrö 
.'ln(cr. 
s?Hi Encttd.Schaffn. 
Mü er, H., Vialjm». 
Ma inewtzki. E.. Lagerislin. 
{>., -Tchlosier. 
Mensel. 51., Psanbleih. T. 
MierSloa, P.. LaiUer. 
MilS. lb?., 'Jinbetiti. 
Moberler. X, iWrnif* 
leijieritt. 
Nan d)ütt. O., tldBrffltb. 
Neumann. l».. Maler. 
Noeyet, W., Wlv. 
Deburfl, K., Leise». 
fytttil, M.. Nähern. 
- a, Ww. 
Rovrus. A., ^abrkarv. 
Richter, W., Mnrer. 
I-,' '.'liiitu; iNihinui. 
:)lui;it;vlM, C , ^di.mfiv 
iHiiiti'?. J/„ ^Jjpjni, 
(B'Znti'M. f . füllet' T. 
5 .'ülu'f*. , viiiti'.'tiSiv1!’. 
scfiiv;!1. VI. i*r!ii:u. 
■2ciMv't, v ^i1)!uihv 
t \\v\c,  M , ^ivd;cuif. 
Üi'bfi. iK’l!, , SiülJH’ . 
bv> 
V'.', T 
'iUciuiC*1, 3 , „'vii*. 
H'll, (y,, abtflUl'. 
WiU.1 •!’»', ,VtU‘ifiuMnit. 
jv'i'il.'vr, Jv‘. ,\u|ai.. 
ü , XaiuVi-. 
Viiü.itM;'. ->• 
•*- jlii'obalMi 
E. AiM.iV. 
UNH'Mi] 
170. 171 E lihviii. ^6if. 
ii. VI. il'Ufj:’. k?. 5-t'v 
T. li :r 
1711*. I7J £. (Snaiti, 
isvf'vfbcl. iVliiOHiivi' 
*\uv\{ :*7| It. 
WciUit«*flh^:nUr t'.mmn; 
wc>auu-.',U".ltH.Lchir 
niim;1 T. 
'.Vuiidniicv.» 
Iivibrivim’ii'^ubrit 
A. SdiWdCQ & 15 u. T. 
,‘/t, Psülittlu 
<3li'd)cr, VI. OV, 
ii. T. 
^rii(V‘r, VI., Wvrfmin. 
Vehimuui, 'XI, Uvntuviif 
lyiitn, 
1 *2n. l7:'En»ebIf‘V ,V„ Wütt 
m'lr-. /rfeijlfKbtfrf» B U 
V. P^yi^. ‘ti.. VU'diiteff T. 
VUbatf. i'l, 'öloirerT. 
VtDdt, |v . SdJlc\K*V. 
'lUüüc, W., -Völelbiv,1. 
WiibcU, XV Kellner 
Ljl'ttikns. 3uü'i. ;yoch!»'!)r 
^iiho, i1., {vibrfdib. 
Debttrid», tv, Uuit-iuffi^. 
Z-iilidifv, H.. .ilvilnvr. 
VI. Mobimu. 
iyinivird)lärtVi.v.,Hi’lltuv 
bei eilt di.^vnvvuuiiß b, 
ttimthinictfl SUdjttJ'. 1*J 
. m. l\ ,(>. 
Äoebc'l. ')!., Portier. 
WrmtM, Äichltckt. 
V)it!tdH’,VI„ 2ieiv.u leiser, 
•örtüfe, D.. XtimcubutcT 
Hering, H.. Inspiziern 
\ief]clbnrllj, H.. i&intt 
.Ooffiiitiuti, M.. Asm. 
Hoffmarnr V|i>rf»|b»d/ d 
.‘Kt?id)ÜMi:rit!prea,uii' 
nel m., M. I. 
£oijtamm, .0-, T. 
Ülio.'diiiii’nfOtl 
;"Xmi{?. Wer klultr. 
Wcmviu, $. Pnvakier. 
Jtiofv, vi.,. Gw. 
.Uovuef, xv, Lchasinenil. 
.<6oib.;i‘tueil, P.. ftfei. T 
Kreliow, X, Atm. 1. 
.Ui't’mer, ,V. ,}uid;ik’ib. 
LUrchtttbäkker.^.. ^uval!bc 
itifii^manii. ft., Cbvrfcti<t 
2amr. t"W, Puvgeiiy. 
Vemiif, H., HanviflSgeH. 
— ^erka, Hulbblun. 
Li., 3iiden. 
— & Co.. G. rn. b. H.. 
M-, ttrailsahr-engmale 
rinlii'it T. 
Siibde, E., stillt. T 
174 b. ;viid)avi;»l]d)e tritu‘n.|l7S^ie^, D., Vlrb» 
/t.. Lchnciüt'r. 
:jif6un‘i 
Vslrtlcr, p, Schlosser. 
Witiier, Cwrftab#* 
Veterinär. T. 
Mnge, 0., Bnchhatt. T. 
yjejimmm, W., .<t in. 
jCbmroalb), $W., Äagen« 
mjtr. «i. D. 
liebet. Lt., Lrchiletl T. 
Uiofllch, O., Siirobeamt. 
Roienlhal. iH„ Äfm. T. 
Roienzwei^, C.. Dr., 
tilvmif« T. 
Schablon, H.. Kellner, 
®d)inbUij, K.. Neniner. 
Cchrab.'r, :Vi., iüudibalf. 
Springer. I.. .Näherin. 
Sltiinifl, (£, tfuchball. 
2biclc,dfl..iß(umcnfiblnii. 
Ufnh P., 
tiof;, O.. Äajchinenmsrr. 
Wols. Ä.. Kw. 
Wurst, M., Ww. 
Zil-ke, A., Rmfeie. 
I7äa E Äichaeli-'sche Erben 
B. :t. 
V.Kriesicke,M.,Psrwalterm 
Dase, P., CötIC. 
Ötaifc, H., Sa,'iw. T. 
Me'enyer, ©., fifm» T. 
Morond, yl., itfnt. 
1). :i 
0, 
J>r. Jviauf. 
— ki. (»r. -vi^v6f)cim»';. 
•- h. Dr. 2aiihbi*rfl. 
ULOv. 0, 
Xtvv, l«, C;uifi’t s. 
01.. IVvviu. 
OJnmbt'i^, >t, Wdiiiv!, 
Vdi.'il .* ;'l. >Vü’ 
Vonmv«; 'S.. Munk'.. 
Viiüivuivn, .ö„ ichasi- 
i'hlili'V, 
’Ili., 2d)uhi[it' 
Vol'l ,y, 
ih-jinit, V!. Toni1;, 
MiM'cfjtliX V., 
Sommcrivlb, 'S., ftjn:. T 
fV.lltfh*. -> 
'5 E. :yi:i'v)h, v>, 
t^Ninersd'.) 13. lf>. 
Vll'<in\ Vt.. ,v'un. 
^eifmiimi, Vl., 4ViD. 
Wrlim. ^errfinöbsluf. 
e. i'l. u;. H. T. 
7 anbadi. 5. «viaii. 
»vmUi, :Ui., Jiiiatien T. 
4V, ^-inis. 
H?de. 61), Vr'M. 
X'dii, K. ji'iv. 
XMUt’cT, 'Mttovm’r. 
Majas. . rttrn. 
Pelvn. £. Mim. 
Sanft, Xoitieijv. 
I7ii E. v^m:iann*it1ic Erbcu 
Vlro,'. 2.. Jiim. f. 
T). 2d)onif:vi« 
flw.itm*«. H, »tvlU1;:» 
ucrmtttl T. 
i’chen. w. Yrivaüe!'. 
^eiwrf, u)., Vuuoelier. T. 
CHo. s'r, Ww. 
Pl^y, WaiMcrcr. 
Pravi^. P., Wctnfbvüm! 
sc.'iill;. P.. Tre.ier. 
3dtüiicmaiui,u.'i.. Ur.piiij.. 
Stubiciuaf. II. ‘i 
— t^vidjtv. 
'sl'indlcr. ,>drb<m. 
Ii’lvflv.yenmi. 
Jhlclc, J^nbitozfi 
iMerötftmüiui, <9., 
Pen'lvuar. 
(77 E yiobnio «i Seybe!. 
iUZnirtjincmbrt. T. 
Blnunbad', 'S., Beleucht. 
öfstciifl. T. 
Bielele^b. C., b»asuv. T. 
Ärobniy. >k.. Dipl. ^uge»' 
Ä0''l, ^aum;. ftuufri. T. 
Cloifuui, Dentist T. 
Kreil, O.. Pünier. 
tietm, Uj, Ur, pr. Vlrzt.7 
ii. 
3?eiimami, ii;., Vtiperbenv. 
yiüium, W, tBäticriiritz. 7. 
Landes, Vf., Detorar. 
JWaiermftr. 
78EVaiib6bevii, L.. Eiqen 
iüiiutin( llitanöftt.Utj) 
V. *^ab m.. Äemali. 
(2ri)iiUi,nt'üi,)vr 5rr. 7) 
fiJeu. 2ü!c b. Dankes 
fird)t. 
Obctlisf, Crtöüerem f. b 
Ltavt Berlin. 
VI. CbcihniittiiüivSiflfü 
itinnioivmh r. jkranten> 
n. Annenpstefle. 
Lerein b. LoltSkinber« 
aärten in Berlin. 
Blrchost. «>.. SgcitL 
Bockrch. ti)., schrillst, 
u uitrab, v., Laclier. 
Cnact, 15.. Puymdcheiin 
Grieneisen, I., äcftbig 
dnllit. T. 
^roov, ö., ümref, 
i^ünllier, O.. .<tü«bttür. 
Henke, W.. Mechanit. 
Heroidr. Tb.. $^-tnu. 
Kabi. 0., Lchloncr. 
itstftiter, 0., änlicher. 
Kather. VI., 'Jtäljerm. 
Änotpv, 3„ Bneilrüg. 
Kttrri», ^V., Pensionär. 
Ücitlof», P.. Diener. 
Loeier A äBolff jjigar 
renhvlfl. 
£ubif,i. O.. Postjdiarsn. 
XJnhtp, O., Bnchhalt. 
Mary, M., Tischler. 
Maytuhn. V.. Monteur. 
Müller. H., (Plef/romo» 
terett Nevar Welkst. 7. 
Noack. if., heuermebrm. 
Perschdu. M.. Nälierin. 
v b.Prenß, M., £>o. '|iofl 
jchaffn. 
Mflbife, A., §ran. 
Relmann, R., ,^rau. 
Eche»ertetn, 1$., Fleischer. 
0., Schttctoer, 
I7tt E. .‘UM. Dr, Vlv^t 
iftuv.iffm! C.). 
E. 3nri:i?. Tt, Dr. phi)., 
(v‘:fdiii*l^ffil'r. T. H, S, 
‘^ülitlinil b. '2ojiii. »tat 
Dr ,v. Velmuuui. X 
Vtl'l, V, 
Ciiiü m, i''., \lxunntiu,';r, 
tiirtfc*'?. V*., Diietliice. 
^iiiiuiib H (fiiemur. X 
•tiviuv, '))l, Dr. phil., 
t'iv’dnift^ öftrer T 
K.ilrn..'. tv. Posüetr. 
P, ^.i,rrslwr. T. 
AK*m, W. ,Xobrf. T. 
l'viimaüri, ?l. 3hm. T. 
:W vgrmv. id\, 2aitUims(r, 
Viiih'ti, 31., ^v'fdiittvnlbrf, 
T. 
'iMinfinv, P., Asm. 
2jimibl, Posrbirclt. 
^uirtniufv, E, Ingen. 
VVii(ff, %, Dr. mvd., 3aik. 
:^iaf, v;. T. 
!7:»^EHttbe''che Erben. )Lt. 
Hnbe, E.. ^udjbnirf.T.B.3, 
— ö. Ändiblttlkeiei T# 
Üiiovitln‘r,,<r,B.,Ul«>rf;dHif. 
Sdjsltfrimcd, V., Gastkv. f, 
Lchulz, H. Pol. S^eamt. 
Weber & Hamzel.Mechan. 
iyabif. 
l7Ub b. Sdiuinniti. V., 
Eigentumerin. 
'■Biitliv, VI., JycueiiuerW» 
Major a. D. T. 
tMt’rtövff, C., Portier. 
Üraifit, I., W:v. 
iSaeuer,Privatier. 
KaSprowiez. X, Alfm. 
itnoib, timmu, ilUmncir. 
todiiunuiv ^.nmmimerk.C.. 
ojmmniivv. T. 
Steiget, V;1., Krirüler. 
Vi:;a:öfd|, VI., Rentiere T 
MO E. ’Sfllomdn'fcßc tfibcu 
V, .(viinamt, Ur., Inst. iltat 
('-Üuideiiftr. V ). 
Poliklinik b. Dr. Lehman». 
„ . niftr. T 
Skutsch, ft., Bostschaffil. r Schewe. ür., HanbelSm. 
Werniy.Ä. Äonbitorei. 7.1 Säimlerschalsky. T., 
gelber, P. vw. Magistrj Eisenb. Schaffn. 
Sekret, a. D. 1 Wehelhorst, 8t.. SchaustkN. 
— b Ijj*. Taberflci». T. 
iLoniurerz« u. Disccnto- 
Bank. Depofktcntasse 55, 
Hachraii K.. Pollbeamtin. 
Glaab. H.. ÄeschäUSinbr. 
jtahnmmt, W.. Lcyneiber» 
mflr. 
M?tc, lös., Ww. 
kiaufincr. Hanöbiett. 
Lipplnann, N. XI'iql T 
Lchnlz. H., Släbk. Ärö. 
Stretchhan, to., t^ctimflr. 
Tilgn«. Rentier. 
W)iflfi:m!b,;!L,tSd)lofIev. 
1S1 E Wünbvrp i».. Rentiere 
(Charlolienbirrst-1) 3. 
V. Schtilze, Verwalt. 
VUtcnborf, Ponienr. 
Äppel, 15.. Bndibinbbes. T. 
Perlen, O.. »yöbrf. 
Lamiti, VI.. Kreviihau-, 
Gürtler, B.. Buchhalt. 
Hiny. Lt.. .Uirchen-im. 
vinz <6 stuiiei. Kaffee T. 
.tzowe, E., Lkfiz. SleL* 
vertret. 
Mitlelveulsche CrebttVank, 
Devk. N. T. 
Oscheit SH. pens. l.‘(!,ner, 
Rabtle, K., i.fm. 
Schnize jun., it., 
Schlieibermltk. T 
«<- Sellersir. -> 
182. 183 E Esienberg. Li)., 
Xtfut. (Schöneberü^. 
E. Ä., Jtm. 
<L!itmer»bors). 
E, Stofenberff. I.. Eigen, 
lüm. ^WitmerSborf). 
U Lipke, «., Ww. 
Webbingpatast, 
iComm. Cei. T. 
,^0ntfiücf. P., SleinbruF. 
oa» Gaart. W., Monteur. 
Hejsmff, ®., Um. 
ttiesc weiter, G., Motor» 
1chlos»er. 
Laay. F., Isolierer. 
Mattensen. K,m. 
Nabel, 81., Kfm. 
Schiener, W., Samen« 
konsett. T. 
Hirn,nermann, Paul», 
Buch biß. 
134 EMewe4, A., Ekgekltliill. 
Vlrnbt, I'., Pensionär. 
Üiehnttgcr. W.,.^ollbeaiui. 
Blazek. G.. HanbelSm. 
‘üürlchel. %K Ech'offer. 
Danncnberg, V., LZko. 
Dittrich, Ü*., Privatier?. 
Eben, H., Krajtwag. sühe. 
Rief, A.. PolstervifSrk.7: 
— G.. Tapez. 
Fütterer, Ü9^ Monteur. 
Äebansr. P., P.örtner. 
Günther, I., Aw.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.