Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

---r 
XII. ifii 
Motzftr. 
— 562 — 
Miiggelftr. 
33t 
,.t 
 i 
'■ 67 36ilcm#!tilV,'5rivnliere, 
X 
Schulze,Ä,grau, Pension, 
$Bogts, H„ Friseur T. 
Siegel. O-, tiigarreii T. 
- 63 £ Prlstk«. 81., Fabrkbes. 
(feaitnoncr1. 
EMuq. '5.,3iiiidi. T.B 
Baar», 6., iZbro. 
»edutaitn, S, Dr, Sanit. 
Rat. Arzt. T. 
S,hrei>d, E, RaBrf. T. 
Arausderg, Hgiief, 
@teHeimenslt!l. T 
Franzkowial, 6, Epedit. 
«»ich. T. 
<8robo»8li, 6„ Prioatier. 
flkofc, S„ Jnltallai. 
SoiitemamL S„ SnlloBal. 
xobane, 3-, Haarhdlg. 
Shiimet6»ft.(i..6aui»ot I 
£im&UR.,itiiti<6ncriiiftr T 
Sornpel, 8., Luchversaiid 
Senf. 
Soetueuslcm. 3$.. SaM. 
Misch. 51. Dr, ;',«l)iiaqi. 
Äemte, Benha. 4tliimcnT. 
Lilvp. St» Rrau Sliitmjtr. 
Schallnatz, 8.. fttl. 
ltrmonn, Gebr, Hcnrn 
wot>. T. 
. iSoflfl, H, Rriicnr, T. 
Zobrii» & Sollet, 
Siaiiireiieitbil. 
69 E tiewiuihal, £, 
((ZharlcttcRbg.) 
11 Lewiulhal. 
Baum, ©„ Dr jtir., 
, StedjtSamp. T. 
$tflltiltr.'jR.,JRotiiiaIonT 
»imfti; St, itfm. 
Anntann, $tüi)d>ii<iuiftr. 
ipoBöiiiicr. I., SöjuetDer' 
mflt. T 
Sa^fuliM,-t'.. Dv, 3°^ 
orjl- u 
Keiniky». H, (3astn). T 
SncdjieWutieJftmfitüreu, 
Ärähuke, A, flniitioatL 
l'djmaim. I., Buchdriill.I 
Mefrfmicet, fl„ Straftest T, 
tioemciisleiii, Ä.. 8fm. T. 
Minde, Rechn. Rat. 
Nagel & Dursthost, Buch 
bblg. T 
Samoie. F, 5Hediltimn>.T. 
-<r- Oofionmr. 
70 Awang»vnn>altuiig. 
YSalurna.O, Sdjuhmntllr 
Drzycimrki, I., Schneideic 
railr. T 
»ricß. ÜB.. Kpolljtf. X 
Heinicke, SB,, SftoMstin. 
<xinri(6 4 5o., 6. m. h.H 
6., Herrenmoben T. 
:§eineggte. H., Shiiditudl. 
.üoenetbati, M.. üKalitin. 
ssaplon. 3t.. SchnUItill. 
Üocivifnfteirt, A, Wenn 
Roland-Drogerie, Av» 
theker M. lÄncR. T. 
Sabindki,P,Fleischen»s!r. 
Schrauer, F, Pension^ 
inhaderiu. 
Echuffeldauer,D,IkgtHof> 
©leiiileceftir. T 
Willkowrn, M., 
SregtriebeiriiL T. 
ZvbeS. H, Sitferef. T 
71 E. (litt om,3., Dr, prof., 
«rjt. 
V. 3itvalU)eiibanf, 
Hinserperwaltg. (Hnl 
t>. Ithidm 24). 
JBerliiter Hypotheken- u. 
3mmo6men-@.m.64 T. 
«l»bach, 3., Slm. T. 
Fleischer. 6„ Fahrt T. 
»eitle, $, Ww. 
3etot, Ä, xr. Zainarztl. 
3eitai, 8t, itfm. 
— H, Rentier. T. 
Stoiit,K.,Dr, Spez.Krgt 
Thiel, £Dt, Penlioii. 
SB oller, W, SawinFriftttt 
T. 
71a £ (Heftern, 51., Hrtau 
HosfioaiiMt T. B. 8. 
EIMelbetg,*.. SJaitfiet T. 
»,6to6. W» Oberst o.S.T. 
«lee. I. Qf„ nfnu 
Ļe6u, St, Wlldhdtrin. T. 
Sdjtibbf, 8, Zahnarzt T 
©fttlinfl, v» Povierhdlg. 
72 E.@tdiflM,|4elhBciL 6_ 
E 83ai|leti6ocrf.H..»fm.T. 
BlauchLrd,L^P»«bdlrin.L 
Sibltttbtiff. E, Jtfm. T 
Boß, H.. Antiquitäten. 
Fischer-Toerl!«, (?., stufst» 
malet. 
©olifithfcO., Dr, arjl. T. 
•’öcrbit, SB., ;-{i(|ovmi. T 
Hoffmanu, Sialhilbc, 
"Ben Hon. 
JouaS, tt., Glaiwr. 
SalRtr, ©c6r., Cch»«it«r- 
mflr. T 
ÄoBänt & SOicIliiifl, 
Jrättcru-Sfitaajmf T 
72 .'.d.Marww.J.. Uflllcnnnl 
PlcucnOuri, it, Ha»i«art. 
SchüNer, <L, Hnfniatsl. 
Slbwc»k,^.,vr,spez.Aizl 
lVlrr, H, Jiiüallat. 
!£i!onuimm,V..Silm6itimiit. 
■<- Erkenocher 3lr. »> 
73 f. o. Eisniachri Glc.113. 
E Bnchlwl;. I.. Major 
(6()iitlollfi!5g.). 
V. Pnllwitz, H. fifui, 
Cljijarlotti'itbfl. >. 
'i'ai)ci-,i?..Drjur, 
aniu. T. 
Sanifl, Tca, kosmetische 
Anst 
Slircnbtfi, 6, Dr, »v. 
,"fid)iicr. (#, ,Xrm:. 
Förster, 0., .voiipim. T. 
Sutfif. V-, Hauvn». 
(Sritii. Hauna. Modcartik. 
■Volilvii!, (II.. Rtl. 
— L„ tvrou I»crlcht«kot. 
Möller, <d, Konfitüren. T 
ÄüiI»«.MaUha.Rä,il!:cri»! 
Ttiile,B.,FranÄed.Ral.'s. 
Äicharaf, Haiiptm. 
74 £ Schnlz. £)., Sfrn. T. 
>!. H il 11. 
V. Thema-, A> Saill«. 
BarleI.Gesckw. .Tuyalon 
Sierbaiici, R„ st’ni 
Anch.Martha.Schneidcün 
Lyrisriani, I.. Geh Rech», 
«al. 
voschi». iDL Sluitiitfc. 
Haasc. A., Kanali'ai.Ärb 
.'yirfuiiii, Dt. Packer. 
.Vofrnmim.a., ‘Jlulbenmn. 
.Hoppk«. P.. SBorjelLmmaL 
■Viül) H.. Pensilniiir. 
fiodi 61. S3m 
Kuvich, Moiurur. 
Kusch. L.. Sdiiilimmftr. 
Leichter.St.. Büchirrrvii. T. 
Maeder, Pariiimer!». 
Müller,»!., ov.RillergiitS- 
btf. 
iSt6omifi,a..5Sumjättcrin. 
'■8ti6, <1.. Ämf. T 
tlietermannC., Bergolder. 
Redwan», B.. Släiterin. 
Rohloff, 8t, TisLIec. 
5iljlttili, H., Rentier. 
Sdjiifter. 3L, Lchiielderi«. 
Ste!znerI..Schneiden»ftr 
6lolim«iut. B„ Aushilfe, 
läppe, ti.. aiitoäitmn. 
Seigt, E.. Ww, 
Waauer. W., Dr. Spez. 
Arzt. 
Weber. M., Sinteret, 
iMfiinemei«, H, fifui 
75 £ Sctlmeifn'S Erben. 
Arendt, SB. Ziemvelfbrk. 
Balezuwelt, H., Schuh» 
mltr. 
Barchewi», St., #m. Major 
3tn6n, E. StL 
— filacictleüretlr- 
Bender. 3, Dn jnr, 
Rechrianw. T. 
De-er. SB., Kakseehauibes. 
Blackdnm.J.E., a«tnt.T 
Busch. I., Usw. T. 
lietri, Marie, Xeoen« 
ineben. t 
greubeitbtrg, 23., Zahn- 
atzl. T. 
Hahwco. M., Rrau. 
— !>., Siobiftin. 
Jäael. ält, SRuüL 
jiiUulitrget »., ftfrn. 
ittcintr, Rentiere, 
v. Uejtll, iÄ.,Dr., ©cS.JRm. 
Stak. 
— H., 'Jtcittncriii. 
M«I>er,B.,»w. Rtan Direkt, 
zu Pullitz. Sän» Sdli 
Herriu, Stfr. 
Reicher!, M., Rentier«. 
Scheffel. <?.. Staken 
5*iBiii|i. F.. Bote 
©ttbel I., Architekt. 1°. 
trabeliu» ©., stfnf. T. 
V £ ilmCnifi, 6, tbeatet 
ou»floltmtg. T. D. 8. 
Bonget, Modistin. 
DaSzyntli. $1. Jtfm. 
©lagoro, Sdjneibirin. 
©tofi, $>.. Pension, 
ömitljci, tL, Aorfifr. 
Hovke, Psörlner. 
Jäger. Kontoriltin, 
Sefchtr. 18.. S)itld)frnu. 
Saiiapr. Schneiderei, 
ftlaepcrl, ti, Älaoicf 
stimm, 
jto;? dSnfdjiniil. 
Äiioll, ist., flimftmaL 
Kithiicr,. fflm. 
tiiflimmm ®direiC< 
inasch. Buio. 
Melken,hin. «w. 
Nietend & Talchow, 
Jnslallat. Büro. T. 
M«ko. ®l, Schneider, 
~nrha. fffn. 
lach, I., Äürinrr. 
7l!!»abei. ($., Frl.. Portier. 
Gi6mti|IX.iio.,S.Sn'(iii6r 
bRuS. T 
— 81.. SBäfdjtrti. 
"Sclntd, Zimmer- 
sttmim'rin. 
‘Mols?, Ä.. Slimfbcomf. 
77 Elliomn?, ?!., ISmintüm. 
I!. s. 
BeUcr,K., Sdjitei berat fit. 
Setcr, SB.. S<f)Uflltr. 
iHitfni, Ä.. fi'si. 
BoSlioldt. 8.. Heilgeh. T. 
Lredk. E. $i»6iftiu. 
SBraniifl. 91, Poitier. 
SairtvliDbii, I., Äio. 
librrlMrbt, Dr, tlharl., 
Smlieihilliii. 
Smtr, Si.. Stfitf. 
(y r ünfcl.C-.ffieidmftöni^r. 
Höb»e, ff„ fiuhleniibl. 
SoHgmaii. H, Fadl k. T. 
Älitgetnuinu, I, Rodi- 
folo« T. 
striegtr,.'#, Dr, 2«ez.Arzt 
Sangs, H. Ww. 
2öl»cuch>rl,G, ‘Sti^HtobJ. 
Markgraf 6.. Fron. 
Müller, Obst 
Stuschei. Ww. T. 
— Kiiwe, Cirroline, geb. 
Her,nir. M. Wein- 
nrobhblg. T. 
Plschliar, 4H, Paiibag,'» 
IiölriiL T. 
Steuldiutt, 8., stint. 
Prens>. Helena EleNr. 
Heilmothob». 
SadirolD. 4, 6iieii[>. Betr 
Sefr. T. 
'sdiüitant, A., Frau. 
Selicl, 8. L. H«sl., 
Dekorat. 7. 
— SI.. SB». T. 
Dteudlrr, !S„ ^ra>tn>azcn> 
fähr. 
Doigt, 52, Sli). 
Wesenberg, P.. Schrissetz. 
ifflilk St, Frrin. 
SZBitlfi, T. 
78 E. Müuch, H.. Sofclbcf. 
(tieuben t. Steibta), 
Hotel itoidjel, Heinrich 
Müiich T. 
Kolchel. 8, SIiicit'K T. 
Lichldildbiihne T. 
v. Prollini, A, Slillsvir. 
a.D. 
79 E Üllt @ef. f. äiiimni' 
führ«na«. (Sütoltj. 
•SlraSc 90). 
V 2So<f, !)., Seuualt. 
Stellet, ä., Bdroartik. T. 
DkckmaniiI, @tii.tletltrt. 
T. 
Seinemoim, tf, j?unzeiV 
»ireft. t 
Starbt, 6, HaudelLgärtu. 
Lome, tflara, Da«ki,hüle 
Miihsa». D.,vr, itugeiv 
ant. T, ß. 10. 
Aiiither, ). 3, 3S«i«' 
sjenti'.r. T. 
».Berten,3., $iuipbn.T 
iIoiinuithal, E, Rentier T. 
Stediwea, R, Higanen X 
'Xtet>tr,%, Rrlfeiir. T. 
Williger. Dr.. Prof. T. 
yimmermosR, A, Dr» 
Legal. Rat T. 
30—82 1. o. iRoIinlorf» 
stratze 11. 12. 
E Theater» u. Saat» 
tau Lktiengesellschast. 
(Slithallilr. 6). 
V. Pfeifer. H, Srcaiolt T. 
üaiii fiiocrz & Billard 
ÄtabemieBulinNolle« 
dorfvla- m. b. H. T 
'JioAoutaol G. bu 6. 6., 
i'idjtj fiele. T. 
Noimdorsplatz 
■4r Maaßenftr. 
<- Säfoieslr. -> 
3 £ ®tmW7, M, ,5(011 
Pros. I'JIl 89). 
VPuhlmaim, SS, Leiwalt. 
!0et(, F, Dr, Itabtlbef.T. 
— 11., Fra». t 
Loh«. 
Ditlmaiin. .H, Frau, 
SttQeimermillleriii. T. 
SrtijftstM. 6., R|*l T. 
Stimmst, L„ Dr, Pros, 
Cb. Slnhiat»! a. D. T 
Lanb»berg. I, Siienliert. 
SÄicsioeliä,8., uw Siilluiitt. 
T. 
Simon, SJi\, Srrtrrl. 
- S„ Ww. 
Steir, P, Qemüif. 
84 £T]tdjmtimi,tti,*1Rciilner. 
b. a 
V Tngelke. (?., P-öriner. 
Söhin, t?„ iHniliiemi. 
Lüchsmschüx. B, Dr.pliil. 
Prof. Vc!i. Sieg. Rat. 
Burchordt,M, Smliiftin.l 
Hoifelber, <S., Wrntnetin.l 
86 EftttslneMci'icht Brbtit. 
». SBeermspnmg. 6„ 
Oberst s. T. 
Doebli», a„ !>.. "Sitfi, 
Ob. llouitii. Slat. 
Drescher, 6, Bahnarü. 
91 ot). ©.. Redakt. 
Schäl). Meckmiiik. 
Siber. SL, Wirkt. Geh. 
Ob. Just. Rat. 
Storck. W, 06 vngen.T. 
Siämtt, ©. $L, Dentist T 
SerlricBiflelle !>. Der 
Bntilti Teutscher Büd^ 
nenMmffitener.di.m.l’.g' 
u. jichoef. 3JJ, Fil. T. 
SG E Siitiatbkrfiiic Erben 
lilteiw Eijenb.Beamt. 
jMot»eM«r, I, Ob. SPer. 
walt. Oer. Rat. T 
Äiiodj, iv„ itfm. T. 
Sitft,v',«9«iiemlmiii»r a.D. 
Sli’vui, tt, Fabrk. 
- 31., Rentner. 
Müll>iiiie°en,P..Dr.Pros. 
Stn!b, M,vw.<?»mna!ial 
biiekt. 
'Utem'i. (>, Tischler. 
-schlltycnslei». M, Dr, 
Seimtf Präiid. X 
«Strecker, St. @dinftfttQ.T. 
S7E2lroe|)tl,jJt.,Smtt'Ptof 
(Sir. 881. 
Backe, K, Sehrrriit. 
lörtiir.nvui. SI., ilürijt 
cit gruS T. 
Sattel, schiifiiiimtiv. 
'Sol^mii, ,v„ iPtiiMlietc. 
Büchner, l£, Stiidol. 
Heinimi». 31.. Dr. Sani), 
flut, Äljt T 
Heine, 6., Uehtctin 
PSiining. 21. ÜJlitgl. 1 
8t6g. Hauses. 
Jannurke, 0, Näherin, 
brillier, j;,Dr.pUÜ, Prof. 
Lange, Xh, Privaiier. 
X'ölchomm. 3t.. Kutscher. 
iJocMtnlicu. 2, Dr.pbll 
Ingen, t 
VuSiualb, A. Siiotiliere. 
.88 E. Kirftiiebter'sche Stben, 
V.Ariig,S., Portier. 
Brmi». !>)., asm. T. 
Jteitäbocf, Hildegard, 
' ' gt. T. 
Phologr. . 
Gottheiner, P, tzeh.Aau- 
inl. T 
Hartzer. S, SB», 
Äobi, S, Ww. 
Korgitzsch, W, Ww., 
Umzuzegefchäft. 
•Uutlner, stud. jur. 
SajaiiLf, I, De, Sanis. 
Rat. xr. «rzt T. 
Neirath. v>. Direkt. T. 
Schlecht, ®. ¥.. Frl. 
Weigert, ^.. fifm. T, 
89 £ Stroe<fl, M, grau. 
B. 8. 
V. 'Staun. R, Tischler. 
A»»tralftell« f. snrnmlg. 
it. BcarBeilg. laiibw. 
ffluthfsthrangäcrgtbniÄe 
T 
Mge«. ZraitSüffrintrfidi. 
Akt. @ef. T 
Rreimb, (£., Äuftoetiefr. 
Sflling«, L, Dr. Geh. 
Samt. Rat. t>r. Arzt. T. 
90 E Melteicke Erb«,. 
V Zcköpl. 6., Verwalt. 
iKnilattbs&mtd btutfchtt 
Rtniitn. T. 
Adler, (f. Dr, <'<sh.3cmii. 
Rat. T 
Bät»ald. H, Schneider. 
Sesb. ®, Sfirt. T. 
«loch. ».. Ahn. 
Brüderlein. 81, gerichtl. 
Sacht) etstänD. 
Cordker, 3, tRtliil6iereti». 
Hendrich«. C, Mechanik. 
SUangeitlrrg, ?I, 
Malerin. 
Wihaper, P, SarmBcf. 
Äolft 4 Co., Lerlagr- 
an statt. 
01 E iSiciSuci'iiHe Erbe». 
B. 8. 
E Meißner, A, SJertret 
E ®., 5?alcrin. 
Aonffe. 8„ Ob. 3ngtn.T. 
Dirk». M., Pnoatier. T. 
Leon, B, Gafelier 
Türp, (#.. yimmero. 
92 E Balthorii, SL. SB». B.8. 
Brinitzer, H, A». 
Budde, <1, Asm. 
Coh». Johanna, Aimnier- 
ucimkieriit. 
FWer, P, Shintigtaterti 
Qinesi-, ($., JtfuL 
Hemke, it, RfoL T. 
i,atigei!m6.$,3ermielttitt. 
u, Loewenclau 6’Croine 
Srlir. 
Söttld), E, $UI. 
Piekschma»«. Sethiib, 
RSntg:«Iat»r«k. T • 
Sä Slcinert, A, Htm. 
Ulmann, ©., Steifend, 
jnäfr, ti, Handpflege. T. 
tti i. Zietmstr. 1. 
E Sttoc» tl, M, Pfrau' 
(Mr. 89). 
Kuhrke. <£.. (üofiu). T. 
tiadulfe, 81., Tapez. 
Loescher. R, Mfoifeiit T 
i!3ollet,ii), »re. Vlpotljcfcn' 
bes. 
3lcieitstr. -> 
0112 Mnggelstr. 
(geh. j. SliL-tiidjlCRbtcg) 
A.G.»erl.Mitte -S.G.l. 
Rrnnffurlci Allee 
Sistattr* . 
Trane» E 
Ober« 
•> lucBertlt. 
fit 
trnoc. 
ttot> 
Weser. 
1 
Ilr. 
Nr. 
Bntnlfnrln- i'lOro -z 
l.'U i. a. Rninhn irr 
Alle« 83. 
E Berzei. A, Archiiekt 
f^taiiffiirter 9Ute .S7). 
AlslUowski. $L, 'Sie. 
IBenfert 33, veitf. 
tiokoi. jiiofithr. 
Aührlein. (£., Kammer¬ 
musik. a. T. T. 
Bürger, 3, <tfm. T. 
stoctiter, S,Wmtiötrti;;. 
Äolzhanser, O, '^lafftli'.T. 
MiieiSier, P, Technik. 
Ortnieqer. SI., Stfm. 
Regien, R, Jlfin. 
Stemiumber, (L, Friseur. 
SJcgeiier, E, ger. Lach« 
verstäub, s 
Weift, ti, Ww. 
Solrr, 8L stfm. 
3 E Halle, ®, Malermsir. 
(Tnrmslr. 601. 
Sfital*. W, 'Slu. 
äoerjeiitoH), SI, itfm. 
Dmier,R,§tra8b.-chaffii 
Durchstechet. F, Mitler. 
Hiilliier, Cl. «fnt. 
5oftW, ffi, StrajeirS. 
@(6aSc. 
KnSöel, F, Jagen. 
Äo6*, 0, (iWitner. 
Moritz, 8L, Mmmrvol. 
?!öi »finget, P, Geschäjtil 
leitetfr 
Redlich. I, Ättifcfter. 
Echulhe, M, Ww. 
Sommer. 6, Ww. 
Epichalla, @, SÄuftf. 
’floröt, L.. Dreher. 
- L, Tischler. 
Wolff, Ä, ftfot. 
- H, Milchhdk. 
SttfhUR, ®t, Schloffec. 
öltiglcr, St, Ästn. T. 
- A, Frau. 
£ Iratnet W, Techini. 
(Jichtroan). 
Baas, F, Kohle». 
Bürinet, T., floljitiflr. 
@oebet ®. Stillet. 
(Stuiioiv, P, FahrlivLcht. 
Susella, M, «tin. 
Heutfchel, 19» Schlöffet, 
.peraidorf, P, Inchlet. 
Hsffmanlt.L.Pürovottuh. 
.Vnbntt, R, Aerrrft. 
yiejmet; 8, Aivalleit 
Müüer, M, iLoiarb. 
Münster. I. Bahtmtb. 
Paar, W, Ksiilnillent, 
Peter», <8, itfm. 
filllt P,S°chi. Schaffn; 
e4iltlot8#B, @, Tischler. 
Scholz, «, Tischler. 
Schumrim. F, Cbtit 
Sgoituiolfl, <8, Äfm. 
SBegntr, M, 66»ei$wn. 
iffiengter, •, Steiabnit. 
5 E Smitbenbiua, j»,$ttaiL 
SechlS cirw.( elratfuitb/. 
V. Halbavefc a, SchtoüeL 
Slm», 6, Blaserei T, 
$nlom, SB, Ww. 
SDräbftl, I, ylmmem. 
Nchner. H, fttu. 
Hoiibciiwset, )R,Sntf(h«. 
Ientzsch. O, Moiileur. 
3aii(i, 6, Former. 
Kanmltz. 3, 'Bnftnarf. 
Äi|ltnme(l|et,fl.,Sdi«eiltr 
Lelschnei, M, Schlöffet. 
ÜooB, R.. Oütllev. 
Meiie. e„ Tischler. 
Mogel. 9, Schlosser. 
Mmidl. «.. SchuEmmfir. 
»rlel, 8, Sottler. 
StnhmWotf, 0., Schlosser. 
5 jtamioii, G„ Ww. 
Reeick. H, Posldot». 
Reetz, H, Klivfirfchinied. 
Richter, St, Klempner. 
istiBiimmi, ÜB., Schlösset. 
Schlafs», 6, Gipebieitt. 
Stfibnfeft, M, Saitbagist. 
Schulz. 6,, Tapez. 
tstun, A, aMmtter. 
Dtrntzke, Ifu, rtraftenB. 
ftüyr. 
Topp. H, glellrintoni. 
Tucholke, H, lelegr. Arb. 
llhlmsm. Vl„ Iticüler. 
iffliran, C, Poktdoie. 
5 E Werner, 91, ilinmcrr. 
V. Werner, ©., ’.Wedinut! 
BieieiiSwahI. 6, ,">raiL 
Sott H, Armi. 
Dotojiurii. Stalinist. 
Röther, 18.. HoiiSdieil. 
Ftie», 9, Maschrseiib. 
Hei«. B, iflcneuetiüt. 
.Öuje. 6-. flnfiehrt. 
Bäuchen, H-. SB». 
Atnunc.ip, Bnchhall. 
fltiifcjt,lhe(rt.Stiti<f|mifi. 
tiade. ©.. sttm. 
Miethe, P, SBnnlfriidjljnlt. 
Miller, H, Milchbdl. 
- - 0, Slangict. 
J!Si)el. W, Siuuicb. 
2itufifiitg, L.. Sdiloficr. 
ytoiiiit). St.. Masltnniii. 
Rubat. IT. Vagctlst. 
Echenln, O, !Bügler. 
irdiueibei, (S„ VanSgct. 
Staitzl. 
Urdaii. 3- Ww 
Siaiütl, G, Echrntteh. 
E Wachs, B, S-teiicfj* 
beschmier. 
VllVii'cht. P, C(fn;:i5tt. 
X'li'iit), H, fiiUiiiiet. 
Siermirll), Si!., Sotsführ. 
Svcitcfiiiiiner, ff. 
Schneider. 
■Jutcf, !£.. USouiet. 
Eudruschat. it, Schlösset. 
SSrftet, St, Malernistr. 
tiettr,Nobrleger. 
Woiffch, P, Dichtet, 
.'yeiimamt, O, ®crsni'tt. 
ßoffmamt» H- Schuhm. 
Hohmsre, St.'JJtelallpteü. 
Mal!cn, SL, liletidicr. 
Säljn, Ä, ilaftitscr. 
ätt, Stetmneh. 
Malzalm, ilt, Steüm. 
'Jliiiioluli, tt, liichler. 
Lrndrich. I.. ÖUgiftrat 
Schlobach. (Ä.jJtet(tlllniil. 
Zchirlz. P.. !Bar. 
Baß. H. Metznnk. 
Wrirdorf, ti, fcdmeideriii. 
SDenfsl, H, ;itnimetm. 
Wfo»ki>. l£, Maler. 
Wollet. Ut, Tischler. 
I s. a. Stliornffiebctilr. 13 
E3“bcf.!!ft„ 8i8«niuaeriii 
(Cncheuet 5tr. tM>. 
VgiSler ö..5tienB.'fleamt 
ÜJeaiecJÜi'if, W, Rrrnt. 
lilaiitenbuig, {S~ 'ürief. 
triger. 
Siml, UK., gteiL 
Seteditf. H, i'iäsetiii. 
Czozydloüt^Ii.ff.Bordier 
Inchhfllz, O., Tischtet. 
ftisMS. S, floic. 
,>oltc. (8_ ijiiöabrtJiij. 
fflocM Rtau. 
(8mbam8ki, A.. Kohlen. 
Hecht. SL. schneidet. 
Herdemülker. N, ÄuStiall. 
^cch !öt_ guui. 
Äakued, (P, itlnr. 
.«elfte. tT„ Nütz,-,in. 
ftttwti, SB., l)crur. 
titmje, Srognit T 
Lenz, ®„ (Süitler. 
Matthie». 8, Etelmoch. 
Müller &.6t|tnb. ‘3«aini. 
Schatz, C, Renn. 
StUm, iSt, ifti. 
Tappert. .tz, Kintüw- 
zmchneid. 
Thierleti, k, Ziqerreir. 
Io»p«lt. 9, Kürschner. 
Wegner, 8, Schneiderin. 
Ziehran, äff, Schlöffet. 
<r Scharuwedcrjtr -> 
f. a. 6dhinin)ibeilti. 64. 
E Stolpmann'sche Erien 
V. August, 3, Schahni.t 
Bückenddorf, W, 
BSHike, F, «aß». 
See). I6„ Frao. 
em«rth, tX, Tepeznisir. 
gröblich, 8i, ticlomoli»' 
fibt. 
Srnblke. P, Tischler. 
Hahn seid, 2t, «trtwstr. 
Marai», H, ®cmüfc. 
Mmuing, PaSer. 
Micheli». y„ Tischler. 
Motsch. £)., fliaanett T, 
Prrut «, Jtfm 
Petei», O, @w. 
Rachke.», ffim. 
@t$wewmer, M., Ww. 
9 Eiwech, 81, iWmtrer. 
u. Etentzsch, 9, Bemnkin. 
Timm W.. Berkmstt. 
Wachli«, S, Srriftrag. 
Weniiiith. SS., Stfm. 
10 E Story, 6, Rentiere. 
(SaiiSarirfensir.V). 
V. Jahnke. F, Malermstr. 
AoitiuS. P, Bildh. 
Sartel», F, Cb. Po>r» 
fdiaffn. 
Sentiert. P, Konditor, 
ä'ortit. 18, SBaal’tr. £6, 
«IM. 
l£I)üiiamt, B, Ww. 
Seit. H, Cbetbahna'iisi. 
Ehrhardl, A„ Aw. 
fioSttti«». I?, Ttfchfcr. 
©ttifdorf, iüt„ Mobifiin 
(SoHtron, H, Schlösset 
(Sonn. R.. Stuftrriath. 
.Heimle, SS, Bäcker, 
.peyn. $L Kitfroärlnrin, 
Hupte,®., Dachbetket. 
Hobt, E.. Dreher 
Kran«. K., Dlu. 
Liichke, v, Tiichler. 
fteimiemi, O, Seifen. 
Noaik. t!|„ '-Bilder. 
Cif, W.ffiifenb tiitdemfir. 
'Sittich. D, 'J3». 
üitebel. O, ituWenhbL 
Schaat, Dt, Teämtk. 
Schiede!, if.. Rrlchbdl. 
Schill. P, Remiei. 
Schleim«, P, Eilend. Arb. 
5li:o«. 0- DrnOereiarb. 
Starte, C, Magistt. 
iUeamt 
Smutje, 3L SaltTer. 
11 a. Tiav«s|r it. 
E I»r»er. A, ftmi. 
(itfodumitr. 17). 
V. GuSeroro, L, «dialfn. 
Aldi echt. P, Schtoit«. 
Torr. P, ffleüchbefchauet. 
(Sarleii'ititSger. 6, Pen¬ 
sionär. 
<8ruiie,5-,yoI($ielj Beaint. 
Heirmanir. (». Töpfer s. 
Jeschiir. St, Aergolder. 
»tu;. Sf. Maler, 
tieoiiiartt, 0-, Csped, 
.'SaMfe, C, Stellet. 
läinBeiiHiit-g Ä, Soniiet. 
Sti’u, A, Maurerpolier. 
11a f. a. Tiavirir. X 
E Ortper, SI iVm. 
(Uieiomür. t7l. 
V. Eulcrom, C, SlrosjD. 
Schatrit. (Jtt. 11). 
Polizei tftcwci. T. 
Bausch. H, Gtiiloifcr. 
Diener, ,y, Schloiier., 
itichrrt. V. £(6itcii)miutr. 
Änlisdi, ®, Pcnilimär. 
titt»toiu51l.ti.,ilicg. Beamt. 
"Piiigil.5, Cl'.'yoiltdjfi"!!. 
IL ?. 
Schnlz. P, Malcr 
■Schumann. C, Ptex> 
»ergvldei. 
SBaMmamt, Si?, Viio)> 
Saifteb. 
SBuiflt ’F, ftmr. 
<- Traneftr. ->• 
intett’lao ->■ 
-<r Cöetftt. ->- 
12 > a. Obeistr. 22. 
E tithmanit jmi, <f. 9i, 
Simiiiermstr. i(£hoi« 
toltcnbg.). 
V. ®ineger, Ä. S(m. 
(Vli. 15). 
fflccDci-, 3, Kassierer. 
Sraiiii, ff.. Sapcz. 
Setht, in, Alv. 
Himmel. <£, Santbcmni. 
Miller, Jt, Postichassir. 
tiatmier, M, Mhcrin. 
Maiir.opr, 0, Kigarteu T 
Ophelias. <S„ ftfut. 
Ülirbiger, S-, Posamenten. 
Schabe, B, Sfettoflr. 
t2u s. a. Oderflr. 2/ 
E Sehnrottn jun, K. 8t., 
3tanitt»ffr. idhar- 
lattfit%7. 
V. »taeg.t. St, flf«. 
(Wt. ?5t 
Sinttmtg, @, Tischler. 
Döiina, 8, Rabdatb. 
Erde, 5.' Kabrlarl). 
<8ene, H, flotomieufüjr. 
Jtatict). 6, Rafchdnanustt. 
Lange. H, Slratzenb. 
Beairk 
Dslng. 6, Tischler. 
Cnesler, B, Tischler, 
öthfltt, ä. Sitbogr. 
Schüfet, S, Tischler. 
Schammker, (S, Zeichner, 
v. Schilf, P, Portritinal. 
Schulte, I, Buchen,», 
Schulz. SB. Kanter. 
Schwrukuet, ti, Jlfm. 
AM. «, fllempnct. 
13 E Borstg.A, Maschinen- 
febet (.jegety. 
V. äiifet W.. fflerknüir. 
$i»8fr, 8m.' 
Broeg», ®, Znfchiiid.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.