Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

V,, *> fc>. ‘ 'e,. 
Motzstr. 
— 5(11. 
Motistr. 
!t.» llff. 
:t i£. tfchrtr, I. (fttvntün 
V. Äaiici. VI. sortier. 
4 E WdriivS, 31/., Dr, W 
Lainl. Was, pr. 
V.Sdjmltt, jf., Verivall. 
G fiel). z. VtoUctiborfpUig 1 
«<- UUUcnftovfplaö -4 
:Wstrtfic .ür. -> 
6 E Vimcnf. Kirche. 
V Pclr»!chk«r. ^, Kirchen 
7 E. Ouiimnim, 4t,, In^.'n 
(Charlüttoübur^l. 
Xi*ut'd)t'r^ü‘Ptn ’.iüolf? 
.VnnifUf. T. 
Nckvcr. A. iöermtiiflff. 
Dingen! a D. 
Albrecht P.. itid)tmu(lr. 
Ölrnblitfiu^V.i^iUrtiitfrcT. 
'Seife r. N. Auldirr. 
.fiamcl, B.. ©dmetbm». 
Heer, E. vrtthitim?. 
jyvflii?tt>er, 5., utm. 
— N, ftxan T. 
*-& lSo.,£.,$cutlrtflentT 
IanicN, W., ,.fm. 
Mlodcnmrier, M. ^Jaum. 
.<loer»m, 0* ‘iniiifpu^iiuii 
Vorn, Port'fl. 
A?fluiri bitdiXt. T 
Ve.mmtm, W., 5dmeib;v 
VJttiruC, VI., i^riuatierf. 
Muituuni, ß., iVintv 
mdletci, 
»rfjüinin '^aerhkk. <r.. 
lüVQtTUC. 
LchrüSt's. QorK'pmi 
benitii. 
ot.. ’^ngnnuiurm 
slomomsfi. W, '3utuif. 
c.i flrud. T. 
2/m? nhofcr, £rfineibcriit7 
yiUiitrrl, >■>., Atynlrullvitv 
8 itiiitfiiulMut. ftollendort 
plag ». 
EDombioro6fu,:lK. tfrn T 
‘tieidieuvrboub *. <tüiDO' 
rinnt fnurmmet Watt 
• ^Jüfile tf. # T. 
Tyndikat z. «lrunk^ einn 
ftldidmcriorq. VI (r. iHc. 
Nere.ui Bck ribuit'mmcr 
jub. n.r.bd, tf i* 
Zwcl.isieUe p. tfhrttt 
b:i!)ilrc ». f>. IVantu» T. 
ifl/nfjrc'dn'rf). t. 
Jttiilte3itbtrilri< T. 
VreM o yiollcitbvrfplao 
Kabarett. T. 
Gbel W. Porticr. 
ttranf. 2., K'M. T 
Urbild), Aur^be-arsk- 
flrhf, T. 
-LeneUis •». ij. <Äcl. f. Re» 
llrtntfiucivn i:r. b. H. T. 
0 E ü)id*jftv. .vnuBvcr» 
iotr uuq£*oU. j.u it. H. 
VsStortc tbi'uvi.3.,3it4cit' 
tSilmcivN>r<>. 
!kottl'che tWttleVtattbSvfr» 
vntiiv tf sH. Jl. 
‘8ad}ro:i.G(vMurt)haU(rm 
Äar'sch. s8, ’iHthitbcatmm. 
«ijäfcl, \i., S'neibcrin. 
•t>nfriur, 41.. !an^lelu. 
•vnnwiw, l‘;nk MoLiüin. 
Heizer lr.. ScvönlieirL« 
pfleflc T. 
Hrrlwaitn. C.. <lo:itürifttP. 
tie'oiuifi, O.. ‘Vfniiundr. 
Vfnom, L>.. 
^fi)vr, Ä.«, Dr, Spi’i 
5lrV. T 
— M. T. 
iWuDc*, W.( Olionit';:;- T. 
Z. vebamntf. T. 
C«fMcr, M. .vanSdau.c T. 
Äid)!ei, G.. Gclchüfr-svhr. 
Mbtltr, M.. tyrl. T. 
— ä Meyer, Tamcu« 
fd);tcibcrci T. 
ÄuböfvO, ?L Güttw. 
Sck-.:uVer. 'fi. ^erfäufvr 
Schniz, Zh., ^liuatierr. 
6hilf, öt, Ärar. . 
— SL. Massenri». 
Wrda, 1Ö., Ziaarrenlib!. 
10 E 3lDitj, ‘X, 4int. B.K 
Dcwor M.. Äonlotifhtt. 
Di-dcnck. Tb.. Asm. 
iticölcr, P r Kordm. 
Firmout. 81., Ww. 
skreqieu, W, Ww. 
giitfdn'. C.. »sabrk. 
weiitL C., Gcwürzgroi;' 
T 
<Btöbi?, V.. Kutscher, 
tflogheim, C.. i>rcg. 
Kapilrrirl j. D. 
(Htmnr, tf., Maurer. 
SetU'djre, H.. Stefluer. 
Hirlchbrud^P..AahnLr-t'l. 
Äodi, L>.. Invalide, 
äaff»'. M., Frarr. 
ßanflner, G., Himmcrpol. 
Leisheit, H.. Mildmesch. 
Lichterkeldt. M., Modivin. 
.Lohrenz, 61., Moduln. 
Marenbaz, H., Sprach* j 
lehreiin. 
«WtClffflffi/ n«# Stitt?« 
tOMueS. 'iirtuailc:o T.| 17 f uioiopfird» anilnopo 
iv., ‘Vtiuflttcr. 
Jleutidih’r, ti/rtm, Wein 
PinilowK!,. tii., 'li#iticitv 
tHenidi. , stim. 
Enruvr, V, !>rau. 
6iiiiuv.:v, ^k'chw, 
£ert,i<t^lt, v, 
©tnuiv, V. Aunioiui'i1. 
?iv*)(!i 'IV . 'jvm. 
Ucl-iub, ?lt„ Llichl,»'. 
Su lernuvit ,M .Mobiüiil 
WeuikU. C'. 
0., Äfm. 
— O.. cpuirtiltihurv. 
fflouv. V., 
11 E 9htnlienbauti. ö 
iticf(taftiaimiböuetn b. 
.'•WDlr^ipoltclfudi«». T. 
tfijiifll .Vfliisfhil?. SdiuU*. 
‘Zcmfdici »vui’.ifubiinb 
OitöarisPV» T. 
.(n'rbPiflt^vMia'rni.'.Viiibrt 
.Vnfp-z f. Tarnt 
sXstngUiiKfvcrvirt. 
^iinii‘nvti*noavi::. 
ivumtcit >. ;Xu5icrfii 
:Wiifioi; *\ Uu sttirtsc l 
ZeUcr E.. ,> «i«z Imh'joi. 
titv A^t'vt.'ihu'ru;. 
12 l. ti. (£i»v:t.ni;vi £tr.! 14 
E Xtruflvr, P.. ifvinwif. 
Bu'ch au?, vl. ^'.uiivr. 
‘^rmuua. l.»r, 
T. 
C, Dw. 
slavinistiirt . Vrz 
fitU-biü. , Vi; 
?Htit «i. 
firfiiict, Hi ilfct. 
Vu^utiL Vht'ut.iv, 
^lidfrctbK 
Mi , ^o:ibvuiaf* 
kr. ». 
llliifh vl. ÜUuhtmu. 
Zlw,eMvU.A..T^mcnmo- 
(fueiuntjer <tr 
1:1 o. (fiicristdjcr '5n: K 
E M.'i.'t', ifL, tiU*i:t.c: 
f^naiUuienbti.j. 
V. >Huboipl\ \A., l^mircV. 
Vucy VI., (SdjriciMr. 
(fofm, §.. itim. 
P. ftitif. 
tlölliitr, '±'1., Sli»fcri;r. 
«BdjrÖöcr, WcrtTitix. 
'•citi'iuiun T. 
Schulze. {>}., sriifeiiu T. 
14 E slinhiu-r, W.9V ^avr5 
b(f. (Vidiieiiitr nt 
V. ^ichl/dir. H 
WttlmcrSd)u;t'ftetitbuitM 
‘Saldi. 5., flfm T. 
Xöppitcr Slnn.v Danren- 
loutffi. 
Rietucl. ;1.,viu. $io\ 
u. .Hotyendor^» (>il. 
?aroß M. L)rr. 
jtoHfir. A., Aw. 
liesse, N.. Sfir.uubtit» 
des, T. 
Mofvmtanb/S./Bi iuaiie». 
Sstlomon, 0., Dr. mvd„ 
«anir. Jlai, pr. Är^r 1 
Schwer. ?!.. Mim. T. 
sdiöiibvrflcr. C., Pouier 
Ultid), itfrrttdjeitir, 
Äe'n'lubttt C'rbvii« 
XicpüdiiMi S*. Piefk T 
jltulP.9..l>r.-vTduc!tar*tT 
iö fleh fiftldrcut^tr. U 
KlUckrcitthftr. ->• 
16 r. st. 10. 
E Mruer Süit, (?., 
6rqernüi,icrirl. 
(Sottfrimlf/K., ^edjU'UiiU). 
T. 
Arotli. I., Äfnr, 
ÄttSlidi, ÜRafei. 
«aiith. L.. Pemior: T 
Markho^. 0., *trm. 
Schön. 28.. Rechlsanw.7. 
'Ediiitii1, G., 'BcnfioiL 
Seydel, :H., Tapez. 
EUdeldad»,O..Mob-»ülon. 
Thiebc, VI., iWobc^aloit. 
Friseur. 
Diener. M.. Reutiler. 
Aitt, Deleltci T. 
Simatcimtuut, I., 
öiviiit. 
17 E Mcthncr, N., Niticr 
gut-be'. (aufctifiatb). 
U Krkger. Scimatt. 
a.D. iffife»dA«5tri>0). 
B-rlirrer. P., l)r, Sorril 
Sffli. Spez. Arzt T. 
ö.yuiom, L, Rentiere. 
^ran<.A.Handichühmvlstr 
Fritze.Frd. W-.Ziegkleides. 
»yenfl, O., Gewürze T 
He»,na. Prioatter. 
äüierbock, G.. Dentist T 
— K. ranzichule T. 
Lirbig. Äunitmal. 
Ulednchr, K.. P'Srtner. 
Apke, H^.Mödrlarchitell. 
o., Prokuristin. -1 
lopl). iU’iUiii Nullte 
sh'tnvr. 
Jlnueiwr, P. Jx?cl:;I)Mp-T 
C, löanlbeamt. 
u. yti^oiu, vf-., fHini'CK 
(3a::.ii*»l,er,W, (Srvcf)crta. 
«rtjhiliinm. v. »>im. 
Sditviu, v. ^riucilietf 
<5fliiH||, iii*. ^cchn. tHnt 
Gttlvt, ,X*, K'»'. 
S ibudir, '-i. 
•rfliU'M. '.IV. .<(• nt. 
—,2i#llvnvcniiuiifrtM] 
Tvr»'^ C. 
3Zt‘iiwv, .li, Pr, 
5.i)r'hf:v7 
— liV ,vUli‘ 
Lolch, 'l'i ltontoii’ui'. 
itiUtvviKi, ,V. «uflcniM* 
miüU’.t». T. 
Walii'.l'. <? rt’. 
itilinff 
>*', rc» 
iuhohctit. 
$S b. Äluw.f, 
«i;. mt'irvi 'i. T 
^ins't, Ä.. ’^uütor T. 
— 2., .RvMictv. 1. 
tM . «>»:•«. T. 
— X 15 ö., ,1. W, omuw 
bct.ui T. 
valryaii!). C., T. 
— .<Tt>r'c :$<>uuT 
ÄviiU'i, 'V, *rpi litt t 
Mtib.it;, IV, rd?U‘»l’*üi. T. 
:ViniV'„ v. X 
«dtdM. xjV. Midu<w:m i 
2l)on.u'ii. H.. vi.il'irtit* 
— tf, .‘liu'i’tittasjaiu. 
— JP 2üirl»<tislH«ir:. 
I'J f. «i Viuiivrin. l'7. 
E Pragc:' G, Dr. jur 
((jhiitloilcuV^). 
E 2tom,ki., Rc.'lielü 
(Wriiiuiovilbj. 
(üopüiuft»iHirfümviic \ 
Trenfitk* ^pozhvf. ?. 
SfMMi'lltWK. T. 
^ oliinibvv, x>., 5d,ücibvr 
uur T. 
^7in. 'Vci'fiu:* 
Äienai, t£ T. 
,y. Wvnrn:. o. L'. 
t;id:vi) v . Cb,tliM. T. 
fluljL $, ®tu, 
Särttiinqcr. ;’l., ^uüonT 
Schüler. Äfm. T. 
Ld)wir'dr. L.^aülrirtin. 
Eil;. :W.. ©w. T 
^ereltti^re 1?omrn. 
IVciavivit ?lit. ÖJtf. X 
irtom Ed-reit? 
matdjinenbfro T. 
ihJ.fv>!p Ä.. riofi<ne T, 
yiem Mi^urvu. s. 
Vlulljcntr. 
£0 1. st. VuzZivrflr. 20. 
.•{roaitflSvvrtcnlhtnp. 
itioebüi. Dr, ^ahn- 
arv. T. 
CroU. (51., Pyrau 
Harlwiy, Of, Ptnüon. 
Vfljar;?, sJt, vütf. 
\!ült?d?, $Rt\xh\ Pci'.non T 
Meyer. B.. .iabnarzt T. 
u.i<mi(aun,4,tt.,.,nc(t.Hrtn 
Äaasdi. T. Tortur. 
Watn&ofK, ^CbcrftUutu. 
Mofcnlfmt, öl., Ämi. T. 
Wttif. ?l, subbircki. T 
it E 5., Kjvr. 
(•ffiaficilorfir. 4a), 
Ät'Mltic Puchhdkg. 
H l'eüiit T, 
D. (öflbbtim, 91., Privauei 
$Xüftvf;, U., ^finat T. 
.ilrcfe», it., Peiüic«» T 
Marqoliu. A.,Privatiere'k 
Mecho. Ä.. L'anbmtti T. 
Modi-, *&, llhni. 
Sdjramm <Ä. Dr.. Z iteftl 
Sleuiner. H., ur., Lanit. 
star, (T/muraT. 
Äaguer. Klempner T. 
Gegner, M., Perckon T. 
9. Wilmowkki, <£. Freikr. 
ülü. Öd». C6. ^ufl.tHai. 
v. Burmd. 'iKarif, 
Srem^enbcim T. 
(SvidbayRr. -> 
!2 l a. ÄciLberpstr. 4.X 
E »labt Charlottens. 
SRelrtiimobiluiadnutflSs 
itfDi’ d. ÜiicflSnitiiift. 
Grill Äüüm Pompabom 
G. m.b.H..Leinh-lq. t 
Hamorkz L da., 6dfe T. 
23 £ Mieter, (?„ Dtp. 3ufi. 
Rar. T, 
ftuanbt. I.. Maurer. 
Lomnitz. 9L, tilgen 
tflmevt« (Lutzowllr. LO). 
V. Wegener. E., Riflu. 
v. Bkttttlwartb. B.. Frau. 
DecSz. M.. Cbertnflfii. 
Deuijchmanu, VI,' hlm.T 
Frölrlich. D.. trian. 
Hlrjchbng, fl. Dr,, SlvjtT. 
— ti. prakt.Ladnarzt 7. 
-aaffmaun, F-, Srgent 7. 
_M Mull, 'Vi, 1 
WariimuM. :)l. !>r '»Mi 
5<12111. %i/. T. 
/ijpin'.M T 
llivin, «‘l M^v. T. 
2T» E ‘^o^iivui (di; üslvt. 
,"Xv i. r. . vöi1)(\ 
scfiniftivini T. 
^keU\.:V(. tv,u? 
•OlUlJihUI» 1*. '^1'Tlif! 
.ivibrilu’l T. 
Stets)] Ln? I. 
U Vivbi’,1 2 Vviu.vtia! 1 
Uieifvin, Lf tftVviiu T. 
H. VapieriiMi! 
VI. P,!^rvr. T. 
2rtnu'jt\ tfJf, ‘JiviUU'K T 
«5d)tilu :Vt. ftvnllfr 
iiluohr. tat T. 
JtW 
E 3d)i;U ,V'ifd]i'r- 
i.<( .ivu^it-nMi.TI) 
PUpcifMibi jl 
r, 
r.1i 'iticuim;. 
SX.ifol». ‘i:i. ‘Vüiisc.. 
Miuv -,ip: i\* (U , <lütM16. 
\1V <5fjcm. 
-sit.i Ihm»;, £.. vNüificr. T. 
.'7 iii-ii iLHtutm ijut!c* 
Plug fc<. 
E Xutia v„ stirrr. 
V. st?vnJ, .V i m 
7). 
Wur.lOJt: ii.tf rdinu.'-tl' 
rn'rr. 
Siumli’i, C. 
^iUtn;rtin., (r Hr, 
Vlrv T. 
'. ,*. Srtmhwwür 
VK'bnei. C.. ;tnbnüiV T 
itfifnntje, V., 'ViivAittfic T. 
''JNuUv-:. i\ st.wibUJtci 
£otfcit. M, ^nyotfiti. T 
3ifv?ii\ tf, ;1v(hitvit T. 
irolmte, V ^uüatirrc T. 
Wankf. A. i^mrnuu. 
airtif. T. 
— T. 
JÖarndc Dr. nivd, 
'JifiycuarU T 
'.■E'Z'rädiv 
loitviiburai. 
E H.. %m[;x T. 
Ü'iU: ‘Jl., xh"i-i. T. . 
Holn., r . lir, Saiiij.cKat, 
Llr^r. 
T.rul'a», (?., Ker.vcni* 
snfirtbei»; 7. 
<$eu6tf, 'Jl, '5d))iüb*nu<tT 
T 
ilLibiici;:, M.. Mit. T. 
Hrinrici'. H, Malchmen 
mm. 
AiKel. L^arhU-i'. 
Cte$dt. T. 
ftraufje. Üv ÄU-. T. 
Ccl^o, jR., ^iähvrit;. 
Pcvott>. Jl„ Dr„ t^eh. Just. 
;Hof. 
31., iViobmii'. 
®r#ztf, Crn^iiHf, Prw. 
iWiiniAtiiid). 
6tidi<l, IV., Modl'lin T 
«tjmusf >. ^ . (luvte, Dr, 
vr. Arzr. I. 
Wehncr. tl., fitau Dr. T. 
JU E datier, Ä„ Maurer- 
mfii. i'^lkdirsäntr. 4M.! 
DuU. H., jl(nt. T. 
fflc’tticf. 'S., Weinhdlg. 7 
Aillee, (Ihr. 'Lirett. T. 
iWifoinicivivA. iä., Asm. 
Äöcjif. «I. t'iü.^auptm.T. 
Naseinln!, Vi, sti’ii’cfltoH. 
II i.a.lVtia^inSbadiet'äir.l 
£ Siechn, W .Dr. Vro' 
(Änflbrt^et .vtjfh B. K 
Tlndr^'. Ur, itümmer* 
^cr. fl>ü. 
Fark^d'. O, Portier. 
u. iSöQfit, 0'.. Frau T. 
Vilbfbronh P., Ingen. 7 
•töppuei, V.. fliift». T. 
Äijmjitrchlj xioitc, Bni^on 
v. Lcp.l, N.. ,>inu. 
Millauer.Clarü.Penfton^. 
v.Müller^»., Bibliothekar, 
laiiße ii it G. m. b. H., 
3d|rauBfR|6tt T. 
Werbler, y., Pension T. 
Miede. C„ Lbsthdi. 
-<-^leuc ÄnSbacher 
32 t. a. Neue ÄnSbacher 
Strafe 20. 
E Dückert, V.. Äs«. 
(ttljrttiotlenburfl). 
V Lünemeyer,Sdjohm. 
D^id-TrwiS.L., Buchhdl 
Lütschy. ßiUUM, Opern» 
' fdiule T. 
LlSner, Ed.. Lrrtrel. T. 
Kretschmer.lv..  SgitbilußT. 
Michaelis, L.. Asm. 
-IRechelmaiui, o., Wv. i 
Kosender-, M-r Pyofogr. 
'!.: sdiKiPn, L'? , «>lei d)vi 
nun T. 
-Lchii'lw» ‘W, Dr, 'JirAl 7 
kE.Vhi .Hit, v - Ur/Hnfi!6i 
in»' 
V..vc{iv‘,M 
’JUuiiii, i'1?, ,\ur.i. 
yatitreUrt, <5. <1 unäiiti 
mhi-. T. 
.('-rilu'chk. Z* «t.r'iiihal 
vtpvil. i’L Puvar'tt»'. 
^.p? C.. Ülc^lj.viotuf’t. 
fliiiivr, LVf. <51. Pl> 
im icter 
V.'ii»in.£rtj,Dr,irtjuyiell 
VttvHL V?, P;rr. 
V il-iiu, X Siv, 
Ö.Vsmii.t'it C, 
tilifimfalicü. 
.Wfitr. Ö* 1 *r, 
'JL'mliiniK', 21., ‘jt.i(!cr T. 
ZU't;,;, .ITüti'ihnfii. 
licut 'Vbd.'OtMrtpl?. jdt'rf 
V-vaa «t 2rtiutcr T 
iH)ub\s\, V, KUut.X 
'Ht\u 4Vtv. 
JHotislL'i, E. 3ai'c^. T. 
schnuM, tfl 
isi.dti, R. ithn. T. 
«rfnsUo, M.. ?üor 
T. 
.;um.a‘iMiv,ir. W., 
rrtineihtr f 
- ü". jjli'bcfnlou. 
Ji E. Jia'ii’djiicibfi, i 
^r^ruümcrii i Äjkholz 
tt;aBC J). 
V. Vt’bmn ,m. 0 L chmied T. 
Lrark^k'e Pcrirü-sd'öne 
pfra Jrvcigiu'lle I T. 
^'ubirtilial. ‘ iT. Dr, 
Vhiilöyf;- 91 al T. 
2./#|abvf 7 
?j|.. rdjrift 
’uUtr. T. 
Virai ,Dr,J$tmi<!icrm 
liubdv, .H.« T 
Weit: K.. 6d)rilz<lfi/, 
'JioK, jiau T. 
^rbd, Ji’, Atm. T. 
-<- 'Böntbeifiet Sir. 
n i. i? itimiihvt^rr 2tr. 12. 
E jUuh:t, , Vlrd)ilfil 
(•^ambcrivv sir JU. 
E. itiaucr, VlrdjÜelt. 
iircfk&. , Asm. T. 
^cpt*np, B.. Äeiior a. 2 
?xvÄitlcl, H., Rentier, i. 
Wncir, A.. LZw. 
e.d.H,'Nb.',P.Äeneralmaj 
T 
V. LüLemautt, H, «i>hi 
Vcuitt. z. D-. (5rz. T 
Pttüro, ;X, ftfm. T. 
Ribbeittrop. F. st. Oberst 
leutn. 
Rose!. 3„ <Vfw. T. 
— 3.V.. iflentiere T. 
Schrerdkl, \i., Portier. 
Lchrcic. H., L^w. 
Llellmachcr. P„ Cöfl. T. 
Vanadium Sia .l-Eomp. 
xt. P^card Ä tfte. s. 
Webvr, W., ckiltcr^rrdes 
yj—621. Plik.-^ilmrr-öors. 
XJ V t?. sUdmbergct 2rr. i;t. 
E MiÄalSkl. <$., «ntirr 
T. B 8. 
V. fiarBt, 50?.. Hauiwar!. 
^lnmenthal. ftfm. T. 
Xircctlott k>. DiSc. Ge^Il- 
tdiaft, Teprilil. Kasse.7. 
v^lbt.umibi, >§., Dr., 
ßabrf, T. 
••poli, V., Drozcn. T. 
Üüttemann, H., ftanältl 
bten. 
Kalilcher, ^abtf. T. 
Vebctf, P.. Juwelier T 
Äorotit G.'!angS. 
leb:. T. 
Blekner.tz ^>r.Zabnar-t T. 
lRflitou,Sli 15., Dr., E-ez. 
Vlrv I. 
Hau bis, A.. ftfur. T. 
SchSnwald.M..^leischw.7. 
•<- BcunSerger Etr. •> 
Landkhutei:- Sti. ->- 
•<- Hohenstarfenstr. 
4 1. a. Hühenltarnenstr. Sk. 
E^amlau, G-, Renriere. 
Wiitfiefti, E.. Portier. 
Baden, P.. ^abrkSef. T. 
Bergmann, H, 
RciniguugSanst. 
Doem K.. Puvamr. 
Hanke,B-, rjigarrenhdlg.I. 
v.Lawrenz. ky„ Privaliere. 
Milfon, V., 2»aen. T. 
v. Sied«,. Lh.. drivatier-t. 
LchenS zu SchweinSbera. 
K-.^rvr., Kämmn derr.i) 
1 ,V '4'ülOlUW, >t, »prtll. 
lWa:or T. 
V, ‘l’riv 
o't ^l)i Ivi*. 
r-’» E. ihit J'* Dr sam 
i:u (Vagina- 
^ *Iv.i;,, (Ihn 
if. n. rilim ihau 
»ti'ilk' IC'UUIil 
^i"iV Dr, rim* 
VLv s. 
Utvi.v, ^ Jlx'l'M 
‘V( 'S , iMUiuitif-si. 
'i Irr VI. au'un'l 
;irv. T. 
j.' Lf 
4ilvlM C. tfren.ir. 
>Ur.uwal. 
j'3 E ‘Sulf, ü. .vihipti 
i i(iorn). 
V. fiitmf# C. Ritihiifnn 
.»ifdwr M, Asm. T. 
tf., Dr jur , 
Mutt&tid):. T. 
H. JJ?ohhl;u T. 
Qtvi.', VI., fidbr*. T. 
- , pr. Saljmmt T. 
— <4. m v ‘i hutMiat 
Mtnwrw: T. 
vmdeiiistiitt >. slfi» T. 
Ciio. v vt, 'Vmthona 
tvnf^viiiie T. 
.>iutt,',e, fttKhrt, Yelstt*. 
U't. Dr. 9tc alt 
Sl'iihl *H. (Vct. T. 
'Suibrnidiid?, P.. ^e!'. 
M. jstai 
ti’iUunia. '^nMdu'rutigfl 
t. Ve T. 
Jlonn, , ifflui. T 
»7 E. Lui'Na?. 51, !\kw 
taufh’ijhilbf. 
iüiflupr, aV, iHcutic i'. 
11. 11. 
Burliu. L, Denlist. T 
Wrotl«, .‘Imist, 5cifi’:i. 
Hir-'d, it ui. T 
tiiimmcrow.iit., ^rvnitm 
Müller, Vl,, Plöttknn. 
AvfUiff. K„ Dr. mtü., 
Mist. T. 
:Rc’cnfMuw, 21., ’Siu. T. 
5dr.ui M., Yitptcr. 
älfinfuhi. Wiaitlut, 
i^cniio«. 
Steungti, M.. itap<lli!iftr 
Uiiibat. M.. ^unftmnl. 
%s L Mey, E.. Dr.,Vanb^ct 
Wnt (ßtrlilirtabfi. 
y.'rflcr, X!, iviifiur. 
ÜWdd), F. Atm. T. 
eiircufrub, Dr«?slmt 
dtfli, Vlujcitürv- T 
i?CLbsl, I»gen. 
tv.o.i bonli M. Klm. 
^titttncr- tiouiip, stunft 
ina eiiu. 
'Jfi, ‘Priv-attiU 
H w, 
3vict. «chuti'al'l' 
.1t anjc, ft.. .Ulm. T 
'iirttuvtfa, i, S(f)ncu*vr. 
Wö.t. ii?t, Jh:r.'lr.m!a. 
'ßrwift, v tf. iU'irazier 7. 
y otfif. V, Vliv. 
tifutfii did, N., dinier, 
•sd’uffl, B-. Privattere. 
«cnibügsi, F.. Gvldivaren 
Smutjcu (?., 5c6iv> 
ip clerin 
Türk. M. Asm. T. 
Äoibrachr. fv., Lger.:. T. 
satter, tzngen. 
Äolrk. jp^ Privalier». 
Dolvjohn. H.. Holzgroß- 
/iblff. 7! 
39 rtci)." ä. sBifipiia^aiff* 
m* 9. 
Äik1oria-L::iIe-Pl2tz-> 
>0 E yiit’Zfdi; A., Eigen« 
tüiurvin. B. 
V Hirte, P.. AcrwaUer. 
Äerend-dor^, M., ,yrl. 1 
tfpiian-MaUha Bcrcnds- 
Vori,Phanna,;. 'Utop. 7. 
^c.l.hi#,äR.,Drv«p(j.Ärs( 
He«. I.. xJlu T. 
Herzer. K.. Ari'eu.. T 
Heizberg,N.,vw. Dr.Ehei» 
rcbatt. 
$}ocfim(imt,5.,Dr, Arzt. 7 
LandSderg, H. D:. jur., 
AechtSanw. 
•er ii». 
LVattfrS iWslO'«. Xanten 
Moden T. 
«ttünzi-eL Maiora. 2. T 
Äermhal, 0., verleg. 
61 EDernsr.Ä..Re>ttiere.L.k. 
V. Symnik, Ä, Schnciber 
Par, L. 'Zchutzulmttr. T. 
Tizclbfrji, AUetf' 
Perwallvttaskommt'7ar. 
Haaie, K., Glase» mitr. I 
peiner, 0« Milchbdl. 
Särolh. iNgner. Älubteftel-I ^»irichfeld,G,^dbrfbeM 
Hdttiabuiitie Äierstöck | yujhr. <£., Zalmartt. 
G. w. b. H. T • Kurch, H., 
<1 'tnuriti 
r 
- "'«kin, s<ru: 
Bviun, xVt, %i (im'. X 
’J'J.ii Dr.rMi iftiA.T, 
Witru’i ^ Jlniti’,. 
./J E. ^o!U'i 
VU.'I! n* r, v . C;Mid». 
^v”h f 
2t. IM;«\ ^u'uivi.niiii» 
?rt"niuvrb»)it?i V Vi. T. 
,v'<v VI St^r.i’ibcrmdi T. 
VirVklD. x>, Dr, tarnt, 
'h it VhV- T. 
Vivi i,:. ’i'unw„ .ßaitS* 
-.1M1U- 7. 
Vuhw .v )>r sffj. 
.'iMt Y. 
Pi.if« v.t! ül, öl, ,' infi'?., 
sii.ut :Hrtt I 
J«‘di!ict,‘W. Cpnfrbcft Ir> 
1 V . 11' t* u'w. 
JcNct, fcu,|ü ti)bUYt 
V. H. Itnufn«! T. 
oJ E "IWri,^, l fr.tfiflcMuu*, 
(0/i,ulL'l$vni)iM. 
V. 'iiMltrr, ir. iPiuiMll, 
intiflmnr:! }>., Vftntifie. 
T.r'l ei .‘ifuflt,'.l.Vobr?alflReK 
^rfurth. - 
utiivulln; 
,U:ci* H Di €lu’A. 8rjlT 
Qlilv, 
Info anen. 
l'Uitiuüi!b.:UJarir. ‘Cvttfioti 
Vanr:, v Di, 5anu. 
:fMz, Vlts: 7. 
2. fiin. T, 
'Hm« ^ T. 
's iifiuuini:, W m. b. $., 
V, Vl’cuhu. T. 
— VI, «MW T. 
Vi?r« i*, firi'fur. 
^gaiued, Tk. Mo.^'!alou. 
i E viiiamami, C., 
iKcmicr t'Jii 70), H. P, 
Virot:, v»rld)»v. T. 
• «fridiiifl Ui usw T. 
Tabue, P. » olonmimr T 
^i*»Ptr, iÄ/«5fili^öbndiiM, 
i^t’d’ci,, cdwibmnslr, 
t^iöifr, M. S:u. 
i-'nutc. G, utut. 
.vvvrnmnit. 3t, tidi. 
e <rve0. 5cfv 
.ve.Miein.rr,<X., ^rtonztci« 
^eld)fr, »f, iaUid-enftcU. 
V-, ?tim. T. 
<Uekow'Hoßmann, P., 
Tcnlikt. T. 
Krey-chmar. P.. äirischer» 
mttr. T 
b. Möllendorff. L.. fs?ro.T 
yintfti er, tStcmü'f. 
Scbmiv, C., Tipl. ^Bflcn. 
L rre^ekvinb. ,l,ct^Uru 
6(buii, tf., Sio. 
Schwur;, iy.. ilfu:. 
sBurit, Ä„ tfi'er.b. 
sDirttciui!. X 
IbnI.i1, D., Jtfnt 
Bnflnei, Klempner T 
V> 'jwa«^verwatt.rr^. 
Vt beiden A., L2w. 
Pcb^nV.H.. Zchnciöcrmstt 
l^ui::at8. 21., Äfm. 
wirtvatfa.$i. Scfinciberitt. 
IViohv, u.; Weinstuben X 
L?c:mann,2. Äüuunter» 
nvbni. 
*) s.a. M2nin^nrhcr««tr. f. 
E 29olff, t>., tfi^entftm.TL 
U tfiuler, M. VoUrcr. 
Ba'ck. :l, Kim. 
2Ü«n56r/J)i.,vi.^ahuorütT 
Praess, M.. Mk>ve'alon 71 
Oa'lmaitn, :H,Dr.,5flrjiT. 
tffli o, M.. Stemicr. 
Trc-t'rlt't 2>üi;r, Zcpout 
Slstiit P. T. 
Tnictcr, iß?. SVm. B. 17. 
i-Mcrhmamt, VI.. L>w. 
brassn :tbc:/p. Htftarren.T 
H. innttö. ft., Dr, Lvc;. 
Ärat. T. 
John, tf.. Kurittma!. 
o.'.tiidjüt, A.. rvuchbalk. 
Ältcntttim, t erfsluicrin, 
Kranz. I, WöhetiiM. 
Lcviu, H.. Auchbbl. T. 
K'chaett-. K., 5l<<rL Buch- 
hb!. T. 
Müller, Paisüntene,H»L 
CbronSfl. D., Kunstmal. 
rediner.MLrie.Mobesalon 
^eymann, Kasieeüau»bes. 
3t ntucbnttbci, d., Lw. 
Martizk'Lutber..«tr. 
«77 t. ct. Martin-Lulbcr» 
©hstfip r»8. 
£ McilbelSsobn. Ncr> 
ticr i Pasiauer 2tr. 2). 
Ö»M, Margarete, Pension 
HartMlUrrz. ^löbe! T, 
Herz,Vl..tfhem.^a'd-anü7I 
Nawrot, I?.. Direkt. T. 
Pjannsdrmidt.tf.. I^rok. T. 
rttaboiew»n. >X, Gaüv. T, 
Dichter M.. L. \\ S-, 
Prioatieren T
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.