Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

III. Xi. 
Liesevstr. 
- 478 — 
Lietzmannstr. 
IV Vokl'tyer .1, sWw. 
yrothc. ft., Eäronkw. 
vorder. F.. vnnbfltM. 
Ricke. W.. 
iHifster.Ä.. Mr<iftn*. Rhbr. 
iNohnn^r Vl.SrtivciOuin 
D'iel. tz.. 6tfireit>mn. 
Ibiehtfc. H.. .yanbltittifh. 
lU6ft!trft, MalckrniU. 
Bie'^ollt-k (V.Wütübcoiut. 
SO geb. Itbättfictfit W. 
(TI'ßun«t'Hr. ->• 
W 15 
Lietzenburger Str. 
(I -25 fleli. * CktlolUn- 
öurg. Lb die flih. a. 
S£IUv'SHlmer#borf.t 
«.V.Sd>rI»tth.-L.«.M 
goachimStkialer Gn, 
«einest» 
&$£ 
Ulani. 
®äÜS£5Lz 
frv. 
3 ftc. 
JmTtr Sl» 
8 Stt. 
gfirttgsBfr^ 
Ffc” 
Clitflit Platz 
«<• Joachlvisthüler Äu^- 
1 E. kchipvku. 
f6|sifii: lP-ur-bittg« 
(Strafe* 14). 
SHctf 
(tlraRffurtiraüe^aiii 
ÄoO,ftr,Dr,eaui‘.Hnt.X 
®««üuer, M.. yirl. 
VvchKbl.X 
:}infil|itin..&., Dr.Pu's., 
"• ßbirarjt T. 
SHt«anR,Ä.,Sd)uBmmht. 
Äniifcfctr. S.. Bftn. T. 
Atnust, P.. Dr., Tpez. 
Stejt 1, 
Oedma, 30., Afia. 
Romberg. O.. Major, 
Mmibt, ft. Xcztot. 
I v.Äünenhost.K^ Dr.niiii 
8 £F<rotorotüt<4,S.,StfRto«. 
(Vnüpolbltr. 40j. 
V Üftm St* BnöfllL 
s, fMittltro, ti., Reg. Rat. 
->j 2ui6;>- |°Xk T 
Vsather, (c., Tvw. 
ÄftRfEOHR, P., trOC«it*‘ 
»•f. X 
tratst!, ü.. Ua>. 
chr!. PL Ventil. 9tat 
Ļltrib, S. vw. ttomwerz. 
Rar. 
-errz. ?.. Dr., <5iin. Mas T. 
*• Unser, E.. Äentw, 
Stil, 3„ en#. Dr 
öelfnmatin, V., 'tffiN 
zeug» T. 
_ «** ÄeistMn; •> 
V t Opitz, E.. Direkt. T. 
Lotza, W.J>r,8^emif«rT 
®eriltl,<£t.. I)r. !r.,Äfm.T. 
» 3blO.,i>r» Ot<iu<nari|f.T 
f Wechsler, L. ÜNttior. 
itoiBtuiir. 
4 E<Wuiflpet|'f(6e8m»,9M 
^Deibt.H., Nevolr^rdltb. 
®oret 31., 
tkhaberi» X 
Suff«, 6., Pri optiere. 
Lötbe, L.. StitlHiv. 
;' ÄfiBlHIT. <38., Äfttl. 
Aörekd. 9., Tchutzm. 
9l6lM..Dr.,Saitit.dltti.T 
ÄmitMtlw&fc.ü&obtftiKX 
# (B(6iil8iaun,l6.. Mobtftw. I. 
SchtVeißer, Plättanst. 
Xfltt L.. Afw. T. 
. — A.. Privatimke. T. 
9 E^tef*ev, W., Architrkt. 
(Chorlotlenburg) 
VOrrwa»L,W.,Hottß«üri. 
Bitmann, Rentier, 
-»rhardi. 9., Hlitilieu 
Aobbersou. ä1?., pip. ®e6 
«•» ftat.. 
Trowalb. H., OtpoiDefirT. 
v. He inenmnn.W.. Senrral 
l d. Hula»!., 
n ' Fimmel, Sk.. ^rl. . , 
. .NficofMiv tt. S.. v:«Dtfriit. 
S.. A m. 
Vfitthfberflcr, ^.u.V.^US. 
Xitnl-fitlfml, Ger. Äfirss. 
yZeunfcfn, J>rl. 
9RuielfloeM. Ä. Wtiinol- 
(tu h.. tin. 
Vuu«>net). 'S.. Direkt, 
‘ßstulti. K.. ^(tt«ifbef, 
'preichrr. jtm.. M., 
Architekt T. 
‘HstPctu. H.. Just. Mal, 
Reckl-arrw. T. 
Eckwer:^. II.. 
rat. 
Linger. fVras*. 
Skull». M. n. H.. Arit. 
ötolp, <i.. Sckul'm. 
isiumk. tUfnitn.ltfuln. 
ft D. ör>. 
Thiel, O. C&frSMg. 
Umoa Patßut» ti. Ha» 
telS^es. m. I*. H. T. 
; s. st. Uliiar.Mtr. 165. löü 
£ Ätüffsc. B.. Nenliti 
(Lchtachteftseel. 
V. Müller, vi., 
cuD. 
v Behr. ttriifrm T 
Brennecke.H.^lei!ch<rmirr. 
Gtauz. M.. Ww. Ü. i, 
Hftuhmonii, $>,. Dr. 
CUmtiar T. 
^fpmcmu L. Papi«U>dlg. 
ÄiVH», t?. i'k. Ias'tiarfli 
)leticiamt,W~ÄenRlü»»T. 
tHtbe. 0.. DueN. T. 
dcdilliirg.A.. ru». -fxiuytw. 
Tchneidec. 8.. Äfm. T. 
Mleurr. Ministmat 
Direki.. T. 
Vuthe. <tfw. T. 
«<- Nh'andirr. •>■ 
7 E. ''Löscher. W. Architekt 
(SbaUotiir.VuVii). 
V psiultt'stct. 
lSau-oukil, ‘j.. fifrn. T 
vyr-i*ivi¥. B., T. 
Bniuzel. 0». ®*i^rhblg. 
o.^uiiüni, M.. ^w!t 
T. 
Ätwätiwytr. ,L 
t n. u. 
^flulMif.VopUr^blg 
ASttn. P.. ftvnteriftm. 
Werten#, Ä.. ^brt. T. 
CeUmgev, 6., Rrntnir. T 
flerptiinroK, £ 'flertlm 
••Pkier», V., ftrni. 
Mode, C.. (Aemüf» 
Echulz«. tf.. Htm. 
'Woiff, M.. Sdjrteibermitt 
$ E. <latlUuhtrV6b»nlon-» 
fidierusg a. (ftttt#. 
ruh«). 
V Psrsch, ^ S^niiber 
Beckmo«!:. 5- VtüttontL 
Lewitsal. 'S, Äsn. X 
JPakiimtti. (»esckw, Milch. 
liMfi. T. 
9/'7nn6<tm,^.^rtvtititiiT 
B. H. 
•MÜH, ».. DirrN. T. 
PWi'pSk'vm, v-, Asm. 
H»i <uuiüh <*.. Äfat. 
r. Nüdgijch.Pascho. ^ 
Cbirfnium. 3. D. T. 
Lachk. .ü.. Bert 8n6hMg. 
— A. vritmeti T. 
Evßktnk», H., f>abif. T. 
Salier. H., '■Üsds&tiiffH- 
b« E. iüttvj|st!l ,im -nr» 
tärkenbamm 2. 9. 
s.^üedrichltr 17h. 
1. i'. T. 
VÄatuC^eMfi, 
Lchuhwr. T, 
$dw'aletv#li, C>. 
5iq6<rl M..Maior.^ D 
3r»our. 2., Direkt. T. 
9 IV (Barten, tzch. fi. Äur« 
futftetibamm S-i. J07. 
tt E Ivhow. fli.. ?l7chi'.eN 
(Lankwitzr 
*1 „^uatßä " 
itrpfjf. E, Porrin. 
12 E. fllrotfleriöj« Sitttt. 
SixrtelmaM1., pertu Trtt# 
des. ' 
Brcer. *l„ 'KobÜtin, 
Cunio, T.. Asm. T. 
«Sutm«tier, .R. Frau. T 
Hippe, 'Ji.. ÄwiftiHal T 
virichfelv, <#., Äsn. T. 
Kein», fÄ., Frau. 
Liepe, K.. KriegSaee. Rat 
v. Linpru», M., kßMe, 
3ti?t#bai;ic T. 
— %, 6Mf, Blolinpäda« 
floghL X 
3tobfp>alh, 0.,?ppylt8roef».l 
is iHcHowioio.^. tTw Ponr 
• Maln. X 
Gcbültk.^..'>>Luserverwalt 
Sochciezewkr. litt, stfm.T 
6tem, Vlw Privairn. 
ÄIy. x>., ^tivalivrt 
Vandrev. L. *ptiroiicv. 
l' E.^utrucnh<rfl.tf.3 .Kfm. 
(Vüem'Ur r»j. 
Berger, W, rtfm. T 
^orrfisltM J?- ^ftbrrtei. 
T. tt. 10. 
Daniel. D., Äfnu T 
|>r«eMäRb<r.6..yienti«t.T 
«Siere, Dr, l'r. üimT. 
Venus :H, Rentier, x 
^»u'elb.C., iluf8ma!tu.T 
Viöoif, I.. dornet. 
Li^reffer <S.. Dr. phll 
Aunifbiftorir. X 
— B.. Rentier. X 
Schncioer, ?Hrn!tcr. X 
lä E.Uangehenre. H., 
$ivefiot L 
(tirünfroum ^..Pnvatierv 
^atpbiohn.t#.,©irl|(t;aft#' 
btiaii T 
Rnvtl. ti., ew. Hofbüttrat 
klein, H., Äfm. X 
Vabemoun, St., Dr Vmib* 
«er. War. 
Oppendeim. ltt„ Vank« 
pkvknnsr. 
— K.. sentiere. 
v. Pmtkamer. 1*.. ^(ü., 
Rechn. Nat. R. V. 
Täiichrel. M., 'slAht 
XiibretiH. 
— «w. 
Gteinelfe, G., Rentier X 
IainbUv.%, Dr., 6attlL 
Rat. Ärzt. X 
Winter, V., Instailat. X 
^iegner. M^rape- Verr- 
führ. 
15 I. a. ’-BUiBUeuftt. 29. SO 
E. 9to:-, titgentumeri» 
N«t'erwü!:kr,S..ÄkffLfl«t.X 
Homberp, 1<„ Prikatiere. 
!>obk, t^., XaDifrifor^It. 
Ucbmnnn. Privalie»e. 
Wer, C. I)r..Lhemik7 
Nousch. Taiantw. X 
.^ichrer.M^tA,tr..^echLRat 
vHo|fnrelM. C., Portier. 
.-Hoitler, H.. rieniier». X 
tsihotlc.iR .Prip.^rdrrrm. 
— vw.^üy. 'Heg tfiat. 
iSiiibtriulit. -*• 
Ui £ Blau. f>, «t Attest 
(»*. Ltt). 
V. Älitr., Becvait. 
tic-hutg, L. dte<bt#Qnm.T 
Drop«. W.. Dr tuvd, 
(sanit.^ut X 
(^Uberfler. M. 6toat8« 
Ufr.. <ft*. 
9o[btnbautn, 0. <fa. X 
Hsr,. ? X 
Hormitz, <t., Dr. med. 
Arzt X 
VJituij. Ph, Wfct6fl X 
Mark, Ä|». X 
17 E. iMtlrerettider, A- 
9(fl«n(nBttrtr. 
tnuftr. 27|. 
V. Flachsender^, 
Äerwal!. 
ÄWbtrfl, ©., ^fa:. X 
Borcharbt. 'S., 5abrfbe{.T. 
Bküvett. Ph., 1. 
Taffei. a,Dr-W«muU. 
9tat, •yref-AmberarsiX 
v. SeiLe!,D.. Aittmstr. 
IN-uo E. Sifhf X 
LriilleriebeptUinspett. X 
Äq(. ^ldzeuqversterei X 
Ägi G«rkzeu»r>'eisterei X 
3Wp*fr. A. gin'flntnipp^n 
^»fpeki. ö. tkch,t.?,.»itttute 
b. Iirlanterls X 
Znspett. K tech'l.Jnstttute 
b. Ärtrlleiie X 
uainbepotinlpfft. X 
d^KfraMfrtlg. b. Feld» 
'eugmeisterei T. 
21 geh. j. Echtüterstr. 49. 
Vchlüterstr. -> 
23 EL Ranbrkch, Tekk,. 
Architekten (Char- 
isttenbura). 
Hopn»antt, ft., jtfw, 7 
Mtbe, «.. X 
Lichtenftein. T.. Äfoi. X 
Schilling. Portier, 
ktsier. L.. Rentier. X 
M. 25 E. F. Dr.jul'., 
3taotlo«ip. 1). D. X 
V. SAäffn«; K.. Portier. 
lHacobjohn. G.. »Jrau X 
Mhbaum.BertaÄilchhblg 
V. .üiöbrk, H., OC'#rftl«iln. 
SRoti#, t 
Talovton.t-:;chw.,KorsrLt- 
üesch. X 
Dchern7,n?er8 W. Ksm.X 
.4. & tiivmnn, M.. ttsm. 1 
Wachte», 6., vn». Cb.'^rtfl 
rai. 
SrtlUi. (V Ksm. T 
'Sittflenflem K . ftfm. X 
v^ifloubftr 
«<- CZtUflfi Ptak -> 
L» qeh 1. OlithitrittQgft.ct 
dXIrmbfifl. M.. Äentier 
Sir <>). 
Anio!k>. Ä.. Panier. 
(Soihs(^nni>r. (>i l. 
.^amhir^er, ii.. ,'Ner.titnX 
färbst!, tivniit1!. 
X'fbncr. 6.. Dr. DirekrorX 
Vehn.'nr^t. »Vm. 
Meier, itrai». 
•yt.itr, Ä, Ur, 
i\oa». X 
Simon. A.. Äfm X 
Giern berg, ü.. X 
Worin-, faüü. 
28 E.Pnyratb. M.. ^tenii« 
(fcüfitlborifrStr.WJO) 
Lttienge,. r Triu^onN 
Interesses. X 
Bierbiner. I. 5:., 
Direktor X 
«tau. Architekt. T. 
^reyhan. Lh.. Dr. Eanit. 
Äst, Wrjl T. 
AeflöKinit, $?.. iRentnfi X 
Holer. (9., HimHmal. I 
RnientDenbcd#», M, 
Nentuer. X 
U. Dr., '^vh 
Kinbcrarzi X 
Metzenbera.Ä.^oBirüii.I 
Michael!#, M.. Kjm. T. 
breitn, ti., Lchneiderin. 
>iiosenlhal v., ftfm. T. 
Stottut. sortier. 
^-AürttembergislbeStt-> 
U tenpfp, R. -ftatt/nr,. 
mumitr. X 8. b. 
V 3etiin, ff.. H^u-rvk'.t. 
dobn. M.. ütfin X 
3iitMopnbn‘, l;\, 
Juwelier. X 
.Hfpner. L. Fal>rkö«<. T. 
Hrrold.C.. m. Snn. Mttl i 
». Sheiidimann, 9^ 
Moror X 
Si'Iinftun, sti., yiü.fiiiT 
cÄftepital. ^.. VrokurillX 
Sott, sliußufi«, Wfinu i. T. 
Benbt, v, iTstbrfbe». 7. 
I) c. Gnkke. L.. kHatStin« 
nwnitr. ft.» 
Berber, M., ftrtu. X 
Brode, o* ‘Bviooitw X 
Srobmy,iy. Untiere I. 
Hai^er, P., 
»C'ffmijiii?, P <*., ?>slhk- 
6#l. X 
‘,Xertrt«,tf.,Dvphl!, Witter- 
gutsbel. X 
IHjmpoIb, P.. Ä^iiter« 
abmical a. D. X 
ftßftnfriitl.'v., l'Nvaiitt» 
X 
Lager. <#. Rentiere. T. 
Kchonfelbe«. Ob. 
Inqen. X 
Sl E. RtoaMDfr, tf.. Dr. 
'Drvf, «r>t T. 
Heitert iP. Biibb 
©ilcueiduS ti.. ',lir*rj 
02 E. Urtup, K., ^nbrfM.T. 
ib.utbol.t. tietfmih. 
Nurkhckrbt. G.. ‘Hffihfi 
iHufdjeibot >>., Mentiere X 
Ebner. M. 'Äentiere. 
(itnh. v3„ *tioiti?rfr. 
volbschmib'. JR, Fr<iu. X 
.<(0#, Or. üieil. 
Ki'ch--Ba;miqart V- 
^etangte^rvciii. 
^cnißlnionn. 
halterin. X 
>iaßnnr, ^otelinw^i. 
3Ktjd),M..‘i^!:?ralkonliilX 
Wrjraitn, fff«. T 
OUj, I., Schnknnms!'. 
‘RiUhW. 5ftaivu 
Rk»senthal. © y stjm. 
•fadl. y.. ^on^aial^rX 
3tli.tfib«f, <3., Frau. X 
Sleinniitsi». %, Opern» 
Mn^t. t 
Lander. 3 . Lümeuhüte X 
Ä«inber^.F..Aechi»aow.X 
E'inftein, flt., Lchneiknr* 
«str. 
OSeOer, i5, Nen.tiere X 
39 f. «t. L-^ftsche Str. U 
E ß#win6«6, 9RV 
rtpbtfblrtft T, 
V. ^eSlich, Plkvirs, -Haus* 
eerf. 
iäuttetmtlA, 2., ftfs. T. 
galf, *faL X 
Ariebtaender, R. ‘BohN 
vorsieh. 
V. Püvsliir 
;iDtbai!, C., .Haupt«. 
Metvetz, ,1fr. Hauptm. X 
Mtutr. H., Bankier T.. 
0»ke, Stabtrat a. D. X 
Schieber, 9t.. Drogen. X 
Mtke, P., Poktschafffl. . 
■4r Tächsrfchs Dir. -> < 
!4 E. ^vrat. S.. krtgenlfmt. 
I. 1J. *. 
V.Schülrr, P.. Hau#«artX 
Arntieinr. C.. Malerin. 
Äernheim, 9M., Rentiere. 
Äorn,tein. (i. utv. 
^echt-mm» T 
(tobn. H. Rentier X 
ta^i», i>., Dr, Vanbfl^r. 
Nat r. 
SisenbrtrtNt1 .X-e!tfrtl|'.T 
Fliefe. M. Ww. 
^ottschatk. m., Maior. X 
(?runbftR?rrblflfKUfA 
Tenwrthof Manteupel 
str. IV m. !'. H. 
SRitbtlitihn, W. Inaen.X 
Nit'che. V., ^tiienv fiST.X 
Stemrich, vw. Wirkt, 
(?tb. «oL^xi. T 
ftef#, Q. Ptattansi. 
SotiDtaiiR, V!. T. 
31 Neubau. 
E ^Ufufc. 
•<- ffnifec Sir. -> 
:t6 BanstelLe. 
Harre», «eb. 5.. VabR'ißf 
Zirdiphtf .'r. 4, 
37 E. v. Röuer, S.. viv. 
ÖeneraHfum. E«. 
V yttiuliii. ?>.. Verwalter. 
.ItänM. M. Renne«. X 
yinbl,^., Dr.mf(1.,vr.«t^i 
©#ifc Füdrkbef. X 
‘ffolR, rentier T. 
3a l a. PfatAbmger Ttr. 1. 
E. Stebsrt. C.. Ä|m. X 
l:. f, 
Brebt. «.. Portism. 
uitacien. C.. ib<». 
Hene. llR., 2krt.Sucvhblz. 
^shtz. R., Smiitmrtl. 
Vauflf. ,Unn T. 
ilinl^bitrfl« St7. 
U f. o.‘p’al^&iir^r i3lt. 
E Maah. H. Ärchitetk. 
(sSUcnitti5rt’t).TK.<-t. 
E. Habflhurfi.yt.. 
l'tktt. MC») 
U Scdu ei. <«.. .<ian6tv-tit. 
Äauerruunn. C.. ftfm. *1. 
iPrcemil. M.. «everal» 
Wr. -x. D. 
tfrbe. <?.. Ik.zk»t'. T 
©c^inaur:, J'i., 
T. 
Haa». j>. N^.ilier^ T. 
\!i'$mt, ($., Direkt. T. 
.^unn^rtDcr,^, t\ahfb«f. 
Tteinlein. .1. vHi';ihci#. X 
Jh> E. Hrutf, L.. H-mttimftl. 
VI Zbom, H, Echmikk». 
L<rndt, 6., VlribiKft 
Lanvhauier. ^, 
ftim .bilbh. 
Herrmann. ?H. Nfm. X 
iWeiftnec. 'H., ^Rqe». X 
V. Moritz, ft.. .»knnitm. 
Lchabow. H.. Uri^y 
AunlliHfll. 
HuelAtv. H.. iHenuer». 
11. «12 '. ti. Ub'mtbfU. ttfc. 
E Baron A.. sanfter 
(Wslfgautfnür. h». 
V. Gutbold.x) .HauSrvart. 
otonfer, lI.. 3oV:ft?cf. 1. 
X'owenberfi, H. Dr, 
Zan>». JHr.r. pr. ttrflt X 
LPht«$8em#h, ;> y 
V., ObeniWiilv ?. D. 
X 
2chöttle. <j#. Ziraen. X 
Tpeck. H, tBaumlti. X 
Ftern, v. d.mkbittkt. T. 
- H. Äfm. X 
<+• Ublatibftr. -> 
<l 0. Ufjlanbstr. 
£ Brnn». Ät.. Eigeiitürn. 
(®biuli>ttfnbni*d). 
VI Michelr, . Etellm. 
Ältscfjiflf'. I.. Hrivattere. 
Icrafatt, 9. ^kurier« X 
if.Crja, H-. Wpattne 1 
Walbau. W.. Rentiere X 
44 £ Silber, H., Banmstr. 
<®ttmtr#borf>. 
U Sühn, F.. Rirchhblg.X 
Vufa. H., Dr, 'Nicht*- 
ante. X 
— ff., ow. ßvos. X 
^atr.flcher, 91 ,'poil»8tmal. 
H.. Odsthbkg.X 
Ädreizfe. ck.. Ptlbtz. X 
®chmiM»©ni H.. Frau X 
44£ Fellgen1r?fi,r.,Rsntkr. 
Vimderg, P.. Portiel. 
v. Bock. F. 
Cichrr, 3., Kettttere. X 
0. FaSeck, 9., t>u>. Oberst. 
ZSyrenbacher, P., Posa- 
winHtc. 
Ärur. P.. JÜenHer. 
Xoettt, R.. Pnvatltt«. 
Meblinjr, >R„ Ötentlfv 
Kothman», Ä„ vtp. 
T. *’ 
i5 vorfinirte, v«. ur,6<$ttit 
stell.. M. b. Ä. X 
Aoepell. ü., Rentiere, 
van 3(01?, 0., B-ittkbirekt. 
a. D. T. 
Schüarner. Cr., Privatiere. 
Schulze, ‘fL. Rebalr. X 
• 'Stemtnrolh.Ih.^riöaln-rr 
Teyaer. t<.. PrivaUere. 
1*. ia.fd, A., vro. Obern 
l'j £ Schnur.D.. ^abrldcs X 
V. iKftbig«, W.. Por ter 
Bartesch. H., Velimin T. 
y. Eult«tbokbi"Ltbne2ett« 
heirt. H-. itau-Refjt, 
Lehrerin T. 
Metzillg. l'.. Rentier X 
u. Pawel-Aavuuingen. V., 
um. Obiiftleuta. 
Walter, tt.. Instailat. 
Wrttia. H..^tcrvieciertrerir 
17 ßei j> foi'dttenfn. 31 
Monenfn. -V 
4S «. c. Fajünennr. t>». 
£ Äraick. vY, Eigentüm 
(ttbarlotUnVurd). 
Berliner. 1. privatim.T.; 
lLobn. (3., Btttblibl. X 
— ill.uro X 
<iß<L «.. sttw. T. 
Hirschfelb, rW, Äeueral 
lonml. T. 
Äo'Bmftim, I.. Plivatier». 
'i-ionbeimir, UI., ftrm. X 
Keul'-rg. I.. iHenlür. T. 
Oejterhelv Ä do.. Bert. 
Pucktidlg. X 
Seligsohn. S „ Fabtf. T. 
Speyer. .,.,Dr. Lalut.Ra: 
«pez. 9rM T. 
4v geb. ä- Meln-kksu'. 1L 
«<• Utteitiefcf». 
5i> 1. <l Mcik^ekvstr. J«. 17 
£ Loewv. V., rentiere. 
V äbrofai, «V., 'UuttUv. 
Singer, v., ftontori in. 
Hltbebrankt. k#., Putzn» 
v. Salzmtini». E.,Hauvtm 
n. 4.'. T. 
I £ Marina». £ . 
(yinbuiftr. 2f.). 
Beirti-. Ä., JttoMalonT 
Jöuffc, M.. va*. tbßh. Cb. 
Rest. »tat 1 
Jyürjtcnberfl. (»>, fttut. X 
tAarluk», K.. MUcbtjbi.« 
M.. 1 »r.,Prok,uistX 
ld«df A.. .'cüulrcatr. 
Pjestermann jH., Div 
Aechtsanlo. X 
Vri.‘#fau«t, ist., ^tibcl. X 
— «!m X 
Nting, S.. Rentiere X 
Each», W, Div Prot, 
Habnat^t. T. 
u.<5^aUetiii,lL. fllutmlh.l 
Stern, U» Dr, rltschtt« 
QBUi. T. 
-- VL Rei.tler. T. 
öolff. P , Äs». 
52 geb. z. Ioack'.mSthaler 
Strafe« 92 :ft. 
-<-^eachim-tbater 3»r -> 
no 4:1 
Lietzmannstr. 
Ioh. Joachim Li »s. 
er atm, Büri,ermeis'vr 
i«ov Bertin 
t 4.117IZ 
»anlfife 
Jfwrggn* 
firchßrtL 
* 91*68 Äüulgflr. -► 
l~3 gest. 3. New'Ä&rrigfti. 
Nr. 65 ti«. 
4 £ Ratzarike. F» Ei^entüm. 
B. 9. 
öatfifi, 0.. OiiteriirtiUMd. 
Szfifch, H.. 4>anM6m, 
Hahn, H., ßantellm. 
Aonmoan.jf, 
Ho-per^. Ä., Zigarren 1 
Ärarotnffl A.. fianbellm 
Lampe. S., Sachter. 
Marklewska, P.. Frari. 
Merklin. ^ra». 
Müller, F, Frau. 
Stunbt, Vskllir. 
Reiseck. I., Memptter. 
Seiterk, A., Heilgeh. 
6 £ (Sause'sche Erve». 
ttWeubcct,®., Bürsteuw. 
öllvftedl. K., Schlosser. 
GdKch, B., viumevhdr. 
5 vage born. ü«.. An«, 
fielmi QL, Wtv. 
.'ooffmann, \v. ^aUrmfiu 
Hühner. G., Tw. 
Matlct. B., Wm. 
Liebelt, tb^ Youtlftfileiei. 
üinbau, 9|W Plivatter. 
Lersing. A., Am. 
i'trmanK.M.,Pntzniachbriii. 
WöfUft, M., Näherin. 
‘itotb. Ä.. Slim. 
2<t)öpf. schnhvL. 
Springer. L. <tfm. X 
?taeng!c. Mitchbkr. 
tdpfljtein \L, Dr«.». 
Ä 0 Ith.W. JRraftmafi ,1 fiht*. 
>£6diuta »t 'JtentUr. B.9, 
Franke. K., flofienbolt. 
Vommcr, B. Näherin. 
Kra»se. 91., Zigarrenh^l. 
Neummm. A., «^rü«kia»>, 
Wetzlöl, (S.. ^ayermstr. 
Scheer. F.. $>rifcur. _ 
Schulz, Vt., Bäckecmstr. X 
CtoK. M., Äw. 
(i»torl fnkirdjstr. 
7 '. ö. Gcorgenkirchftr. vS. 
E Würth tt. Eigentümer! 1. 
tPragnitzkow.» 
dvrruiann. E.. 
bicnev. 
Demv^ki. A., Tchlttidel-« 
mstr 
hriePi ch. Stallm 
Atft'-'i.'t.t, {rt., Frau. 
y(i»4, Hanbelsfr. 
Kocke'a,^..Hanrreini«eul- 
Pautlch, i».. Möbklkr'.Dl. 
Meu'cb. V., iStv. 
«obuvobn, B., fleiinei. 
Tölpel, -v- Ww. 
< L Strogati. <S.. ffaörf. 
(Vichtmberty 
V. yWtnaun, v.. Verdat!. 
Ästlbach. B., Aw. 
Blumentbal, @*loiti. 
Kicker, ti>., Gchnhm. 
vipiflleir, DL.. Waschansi. 
(."cäßer. Gw. 
trollte, C.. §iM-rei>ht't. 
)ncol>. (I., Asm. 
^fiuknl. K.. VrivatüMinl, 
Äatpiir. V- Wla#6lfti. 
Ztotz. X.. ÄK'. 
Stritt<9. E.. Hfm. 
«kö» g»ber.f. K. fflfriMier. 
yislß«:. Sräheri,:. 
yiierf. A, ^uschneik». 
^ömstnu, L.. ^ttveiiK 
J E. PrenK.Lkihhan# 
Äemmanbsmenitr. 10, 
M. 1t. X 
V. 2-hmar'N. 
mstr. 
illl'chec, D. schneid 
mstr. 
9tiittner. .H, 9ßi<titerm. 
^ertack, yt., Schnued. 
ylagel. j>., HauvetSss. 
Polkehn, It. \'sln*niflü 
tfteitb. W., Schnbmmfti. 
Wemfovtb, W.. tiiv. 
Mttemer, R.. lernet. 
Schmidt, M. LSv. 
Sdimvbe, <*., TuLm. 
Ltrrnzel. Gaßarl-. 
Ü«Uthi*{f.tWsttktbslllfn-* 
acb. * 
t:> E. SatPU!^:. V„ 
ticte. B t*. 
lüenbittfr, ftfm, 
Äerrg-'r. Ä., 5Bm. 
tfpnwb, H.. Tischlern^,r. 
Dette. Ü.. HanbetSm. 
tfberiueu, Ä Wtv. 
ififetifraft, N. tfintnm- 
v«rmrrt»r«il 
Pfeiler, :M.. ^ilberin. 
ftumU 2b Plätterr.'. 
Werüsttb, btt. 79n». 
^rochowski. I. ÄutisOfu 
Ä.Schn^rtek 
Jfin, M.. Aermieterin 
.verzog. H.. Haubei#N. 
Äanolh. E., Schuhn:» 
utitr. 
fiuftiir:, H.. 
ÄK!<hmaun, Wächten 
Mifimnnn, V., Oäfchnin. 
Zivrntr, <6., iZeuervebrn! 
11 Zmang#r>e»waltung 
Äartz. Ä, Handelßtt 
^riegniß, w., ßanbetAts. 
-rolow, P.. »tflbt. 9lrl*. 
Mayer, K.. Frau. 
Mührow, M, «äb*tiu. 
Lriegnttz. tf.. HanbelSju 
^utbtmutli GDa. Schank« 
öiilin. 
ÄirtuS, M.. Ptfl9erlif. 
12 £ «iese. etgwtiUn 
D. 
V. Thierack, P., ««• 
»altert«. 
JBmmiv, ff., 2fa)loffeu 
'starfl«!, I., Zchuhmmsir. 
limmtiifi, N., HandrlSfr. 
lkrharb, M.. Rentiere. 
- Agn-V. Äälchesticketvl 
Rttblan, B., Wlv. 
}f#Ofar L, Sie.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.