Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Itf. feil Lessiuflstr. 
470 - 
LetteKr. 
24Cohn. »w. . _ 
Dunkel. G.. hdbrt T 
Engel. 9>„ »«liier. 
f.Ermann. Vehrmtt. 
eliriB K.. Apotheker, 
allweit. tt., Ww. 
Ätomer, PK., Ww. 
Banner, 9krrtall 
Lazarur. S., Ksm. 
Leoenbaum. 2- Kw. . 
tiiebmantvvi.. Or. {sörU. 
Äat. vl. T. 
Liepmann, Wutzöif-T. 
MaideV.J.mv Würflmnstt. 
Meinecke, 9U Hufttübr. 
Rrh^i». Ä., MeckraniL 
Äittetbacb, B.. Ww. 
Sieger. M.. Hauptm. 
Stol.', F. .Hauprm. T. 
SnUitA. ffC Kimchnrk 
rajtt. T. 
05 E Vfliwifieiit, %, <?ia<n- 
tömeriR(#rmmruftr41>. 
Drusch. M.. Direkt. T. 
Krater, ©* Ksm. 
.^onfiv, ®„ Rechn. Was. 
Mcy,Ä..Gend.WaLtmstr. 
RorawSki, O., Xefvmt. 
Mater. 
HRote», ^ Dekorat. 
Lremeiirr. Schneiderin. 
Paajch. Eli^, Ittusif- 
atademie. 
V. Prcbandt. @. u. M. 
Ledre rinnen. 
(Silber, 9L, ÄonbiUn*. 
Thomanek, Ö-. Klemmt 
Hieidje, yt.. Abmininrau 
59 E. i<ofver, A.. Äfr.z. T. 
lu:t. 
Bach. S., As«. 
Biertümpel. S?„ ÄonhviL 
yraenkel * Keiler, 
- ivifiiiiemobrittttf. T. 
SJrromK. 5L Sfbatfeiir. 
«eilach, I.. Uv. 
evieelcr.G. Öm, 
Iffon. S., 29». 
Iurgrn-.G., Bnrovorrtr'h. 
.^abau. L. Gw. 
Aopp.itf<t), H,. Stfi'.'.elbff» 
nv.r. 
Kuntz. H.. Kohlen Cngr. T. 
Smeru, Ä, Ss«. T. 
Lieile. Bnchtraller!». 
Müller. Poruer. 
Steufc, <,6raftroagenftifri 
Schnbe, 
Leder. Bnrob^amt. T. 
Senger. Äenr. T. 
Simso». iK ÄJm. 
Unfltr, W., Vllchdruckl'ki. T. 
Willkomm, P.. Dw. 
K7 t tiomluiS, W.. Metfni. 
Rat. Wurnlfonotrsyau. 
direkt. tu D. 1«. 10 
Abb, 5».. <N(). Rcg. Rat. 
Breffet. «chneibenn. 
Tichler. L. Malermstr. 
Leinze, fflm. 
.Holz. &« Bankveamk. 
Horwi;. V., Ätrn. T. 
Äefcltr, Geleaenh. 
Vühler T. 
Mietnert. K., lifchlttNtit. 
,<ut|, P.. Hanbel-m. 
langer. R., sortierst. 
Ra»-ejrvßki, tt?nko 
tifnit, 
3RU<6, L.. Püvatit.'. 
»fillee, ^ kischln. 
Posingtt.M.. Äh^trageR 
fällt. 
Äa|fom6f8, &: ^;a. 
lKchaclow, 6.,Wtri4illblrn. 
t>., Gchnhnmür. 
B.. iW'/srf. 
Schleuß. N.,Reckr»anv.'s. 
Echulz, I. 
stell. 
66 f. e. ^olftfintr Ufer y. 
E Gtemberg. 
(yuiheifn.U). 
V. Führich. E., €atiUr. 
Ackermann. <K.. Morujriu T. 
dnutAr^XuprfC-, (5-'ra, 
5MuftIfo»1iioct T 
(joliber|;!(t, P.. 
^tau 
ö.. T. 
Holsteiner llt«r 
^ Ütfsitiflbrnife 
ttj.a, 11 f« s. 
£ flrenBtrff, T. 
B. 13. 
V iriedk. H., 
Vrecht. L.. Äs». T. 
»Mei, M., «>ae$r. T. 
Hraentel. S. n. F, 
Lehrerinn, t 
Frirntt. 
virichlülss T 
3ioft, M.. Kf«. T 
Hei«ann Nihj, >>!• 
maun, ß.,öeinflro^h,vT. 
Herkendefr, $?., 
Holzmann. W. fliM-"!- 
blilücise^ 
Lüster, t$v Süjrvai;!! 
Ma»klevltz, R.. 
Man». 0„ Direkt. T. 
- G. Dr. rhH. T. 
-:«# Ötcidi, I.. Ivtou. 
Niuer. Neiitim. 
Schattock K. Gminar 
te r. st. D. 
Schwelael, P.. ftfin. 
30 E Ioöl.^l..^rau.ir. 10 
Berll. H.. jfioftrlcfl. 
Htllwi«. H.. Dr. vhit, 
yiövoi'otitet 
Krumdies. VI- Steilen- 
VtrmttUcnn T. 
1‘t'pin, S.. ctfm. 
Rose». V. stfm. 
v. tHoo. 9t.. Asm. T 
Schae?er, Äfm. T. 
Säjmilt U., .^slFfnMc. 
Uvetteritrvm. H.. ctjru 1 
!L E yiotrRiiciti. ß^., 
Nentier« iStuttgart). 
AlbreLt. V.. Lchm ikerrn 
Ierctzky. B.. Afou T. 
Ivt-aa. tt.. flhn. T. 
KaliSki. H., Pnvatierr. 
fieilfr. B.. ft|m. T. 
Kirichnrua. Ä. K.. 
wacherm. 
i’i'utlorf. H.. Echloffer. 
Vevw. Ä.. Privat,ei«. 
Voten*. (».. ftfllncc. 
Ry,kntstal.^..B»rovL'rlreb. 
SebildberM. v-.BttkbtiVt. 
— Qr., Bnckü^riu. 
Trecker. A.. Äonfirutt. T. 
Bick. M.. Prloalieie. 
^aUmauu-^itt/jV., Buch 
bbiritt. 
Htiei&müilff, A. Pr.Jiir., 
Äk»mualik. lÄat. 
W,iftrow. Ächuhmmstr 
}J £ Joachim. V., vm. Iutt. 
Nar (yetAlfSgabeiwi 
Gtrake 3sfi. U. 10. 
Bartich. i‘„ Milchhdt. 
StleMtidtbcr, ? .Buchhall 
Kütz. Ww. 
Keßler. (i„ Pc>,tier. 
Ävppttmnnii, E.. Wtv 
» Üucanu#, ,y„ Major X 
Manane. A.. «rtretarin. 
UKiyu, (Mefthättiher.. 
Mchaliohlr. Ww. 
Philippsohn. Rentiere. 
Prcuk; J., <f,m. I. 
irtambaU, tt.. ,;immerm. 
Wofeiioiv, C., Zrffcer. 
Miktkopf. Bökicher 
Wstff. Ur~ UioK. Sa- 
nit. Äül, vt. >?rzt T 
ELach». t6.f tUbrfbtl. 
(Sitflmbv.Ooiio.Ii.i;. 
U Plaschna. D.. Pt>»krer. 
^atutflpiv,sE..Ri'4bblri.T 
Boiler, VI., flu»bt«eriit, 
U*armaRit. N.. <tfm. 
— H. Äirt!chatte»in. 
Dalluge. C. t)vimaibtrin. 
Dreev. SM.f Wkv. 
Wfltjfp. A.. stfw. 
Hurwitz. ^, 2t«a<R. 
Lange r.H..Maginr Beawl. 
2orepH..stt>^eti.«apii.X 
Ötohud)fi, 'JV., Heim» 
orblrin. 
,,'ß/irfbüut M^t^üret," 
Wrunbfr. ®u. w. k.H. T. 
Tache- Tödue, «..(i'nmir.t- 
wrrbif. T. 
Bchtoarm, H.. Wül)r:;n. 
Lchkoartz. Pb.. fSenlim T. 
SintynivR, R-Rentirre. 
Waplvr, 0„ 
‘ÄUnf. tW„ Vlakttiu. 
34 tilt'blanj.iH.. XiufUntn 
U. IX 
Anker. r?.. 3-i'r-ii6tria. 
..Berliu". T. 
Ziii^bprf, C., Rhi;. 
'^«brdcrk't, C„ 'klu1te:i.r. 
‘hinüber. G..E!)»uriker. T. 
a.. Maro:. 
VüMtc. <t., !nchter. 
3)r.niv, 
^otteiibo:*. Ä. ’Kein. 
U' E rm ^irtanbir, 
^ijentita*. <F',: -hurt 
ii r>. c.>. 
ttiaun. ?##. i’u* 
."tuubüibira, tV,Dr, 3jui, 
m. T. 
2ah.r. T. 
:W<itnit6tbf, H., ytf-.hü. 
ortu. T. 
Lef. t: 
tnftr.D. 
Sattem, W.,r<4,t';w?tr 
TorzeU'-si. St., acü^miT. 
-zu 
J6 s. c. Alkir-L'uraerLir. 10a. 
E ftrctofdiinn n1it tiibt». 
E yieuuiann. M.. ;>i«ai 
iWv ?rLn. 
; > o»otb)d)mibi,yLAWeun i. 
Nah"rmann. M.. Atm. T. 
Chennm. E.. ^ingthc. 
WorlN. M.. ’^mmev 
vermtrln. 
17 E Äreichner. i1.. fifm. 
(Ö6arloltenbui(i/ N. 13. 
ÄmoiM. iH.. Vffitn o. D 
Bierbaum. H.. 5tfiu. T 
Birrer. 15.. harren. T. 
Horcher«. L. Lehrerin, 
örftrt, B.. ®w. 
^ollrrt. W.. ed)K(ibfiitt 
^raizczak.L.Lokom.^übr. 
Ht'ene. il, Prioatiere X 
Iacc»bwitz.Ä..BanlVirekl.X 
Äafber. 6. l>r,9irAio(tt 
Ätridiiier. ftfm. 
— Ärtbnr. Ksm. 
Kopvcmann. Ä.. fyiu. 
ÄOA-if, %. ÄentotilUu. 
V»B3. ©.. Äyllncr. 
Vifiedi, G.. Sldneiderin. 
Vöhii, JHV Asm. T. 
Meißner. E.. Wv. 
Müller. XI. Tchneiberiu. 
Mschk. %. Berwalterin. 
hauche, A., Pribaüere T 
Hitich, V., Asm. T. 
Mout, H.. Prokuiist. 
Zchebe. H.. Hauptm. T. 
Lcheffler E.. Wto. 
Cchimmelllann, N., 
Lehrer. 
Schütz. I.. Modliri». 
Sp:egel, A., >t|m. T. 
Zotte, fl., HandetSm. 
;:d E£ittiumiut,%,L>r.'i!vof. 
(Lützowür. 60) H. 1J. 
V. Jwauoff- ^vdr:, 
ibfnauorfteb. 
tntlßl, 'A., «tr.!. 
Bach. M. Schneiderin, 
tfotn. Sr-t T 
fttfet mottn, 2-, Kkur. 
,filier, H.. ^BÄrtitfV* 
irischer, ö., tfw. 
Jri-'e, Tchneikermstr. 
i#kivRfl|. B., Fabrt. X 
(Sctbr. o. sttw. T 
i»rslboft»#fir 2W., i'auf* 
beami. 
ÄefUct. (»., Mvbtitiu T. 
Umteiv» Bvtouleur. 
Kliuybul.I., BLtkennnr. 1 
nak^wökl. L.. Ww. 
.'-rast, O.. Weich^nfte!!. 
3iiibt, M.. ^oniersc. 
Maian. 6.. Km. 
ÄrthLö. S.. jffm. 
Michettohn, F.. l)r., 
Nechtranw. 
Posner. l't.. W». T 
‘H- Ksu:. 
iHu&ut, S.. Äfm. X 
SLoeü M. L'w. 
Schubert. I1.. *^ro. 
yterimi^t, Ji., ^v. 
ÜBoUer, 11. ^oltfltbiirtn. 
Sartmhusrtf Ä.. Ön*. 
Wbf, <f., Hfni. 
öerib Beamtin, 
fc Cl. Prokuni. 
($d)Ön<bn) H. i:i 
Äkhrenk'. 2JL Ww. 
Bollmann I.. IWenmiL 
•flronM, Rentiere, 
ivrunnerr, X, Tiltbler. 
Haberstu»H.H.ES»neide^n 
«ankel, ttfu. 
Horn. ff. Äfm. 
Höbt. 
-HüK.-.er. S.. Ähiifnr. 
tiiibne, d., Ätm. 
virofr. st. ,iübrfatV. 
P.. SWiirl, 
Anwärter. 
’lorubl'jm, VrcwulL 
V-. X 
^a|fe, H. cttm. 
4Vc^r. R„ ^nr.It'Muit. 
i’iii-.iietot, A„ Xap«v 
;Ko’«.tIiauw. äX, Äre. X 
rchellperer. Ä, .^urjcher. 
?<tvlir, 5.. &;>. 
$<fi:L 1... <Hw. 
2t;tljlfi.Mtl;. U6.. 
«erb9« H. Ät'.chlrdls. 
'ii'erurt, IC. ÄfiUÜtL 
ftv$ten. 
10 E I»r^s, T. 
B. ia 
3raun, tiL, Ä^nletnüiL 
Zaal, 1!??., Mützeu X 
Grammel, B- Lw. 
tfuMini.Ä.^churi&vtefii'. 
^atlmunu, Werk«in 
rr. 's 
X 
<i>., Qün'lMdül« 
i*: u. 
fe-nV;. itfm 
lu .‘rttdvUi, ii., L. w. 
»liiern, 5Ö„ 5lfm. 
41E Sonnenthal, P..Rentler 
B. l.t 
VI (flrotfce, 5V., USoiitcuj. 
llbrabam. ®w 
tflbam«jibami. Schon 
U’ie'. 
Vlbmt^ SS., Äf’u. 
Äaner. (f.t Lelegr Ä'sisr 
Bohne, K.. Kttn. 
VHntr. W. Asm. 
Frikk, <#,, Oberin, 
t^allewöki. He chw. 
Gilbcrk. I., Portzelchu. 
.Seiler. X Onfpffi. 
Ienien ft.. Äerkzeuqur. 
«ayybau'ojt', H.. fthii. 
Klauike, Ö., Arv. 
Veminfo!)», (Ö.. Hfnt. 
XltioD, ?s., HandelSsr. X 
v. i* Ulcftröi«. v.. ilripfl 
tiere. 
Mever. O., l>ii(6errml X 
iV.foer#, M.. Aenüere. 
iOZilUer. A., Verlöt. 
Maitmann, iH., StbHfion* 
m'ir. 
Mmtbotf' H.. Kfur. 
Nichte». 0., 
Nieger. 0.» ^rait. 
iflpbirfi. St., SMüsser. 
Gfo6olü,^.,stlor.Vclirecin. 
tzrondermann, A, 
Schneibenu. 
Stahn-borft. W, 
Siflarrtnm. 
Ttreaer, #. Eckneib-sin. 
Taub, S., Äbnehmern. 
Thumlaun. U.. iVialei. 
Tobiak, H.. ^ahntechnit. 
Treumann A.Sekr. a. D. 
sBoiti, C.. Kim. 
42 E Seeaers, Ä.. Kw. X 
B. 2 
tebolh, %w. 
^nbet D.. Ww. 
^vurUL JKW €4U'pVn;:iii 
Aempt. l-., Alm. 
äk*u*HBü6{i, T Vuv. 
JHldjtft ;1. 
Rübigcr (*.. 2Valkr. 
EömUkn. O.. yii.-hfr» 
ttöif. T. 
IlucU, ffl., %>. 
Wivckelmann. A.. SMii». 
2labtL’al:i: -> 
eteblbfibiiboafn 440--4ift 
E nraufe, ^. ^^ctr.uni 
(*ti!ciüutfnbamw Ü4i. 
Anbt^e li*i«iu£ton. ftonnt. 
Ärüpf r, {>. M uri'tflärt iierei. 
Vornan», Ee y.i Cutter 
Moeü-r A *So f. ‘Vaartvn. 
yinimmm. 01,. <hufftlf. 
Sd/il^b#rii. H, AlrckbSt. 
S* ibt H.. linHto. 
— 1k.. ÄmttimtbMrin. 
Gpindler. Ä‘., Äaschonsi 
10 tL Vtib^rt, Irrten« 
tiere. X 
Biber, V Äfm. X 
^ger. ä., CAriftfteR. 
Rebbach, W.. <5rf’reili 
torf'Wiifstnb. X 
U(rtM,_'p#pMviiX 
U EKSma. St..Ksin. U K 
VA!Hfti|ffLtX .Tchnhmmttr. 
Beoiei. 101, Pap.erwr. X 
Tilrou. V, X 
tabtheim, V, K'm. X 
Wiefeitfm, M. jlfm. s. 
Ätbinfl. !ö.. ÄraitfpnpTieg. 
Ärumbetf, St.. NÜhsrin. 
'ZabrU, P Privarierc. 
Dbmr. C.. Hcufher.B;!. T 
Siltff, Strtbd, ikiiib 
•5 EDan»iscn. ^duim-'r^np. 
(Äl«xa»berstr. J»> ■. 
Werfer. Privatier». 
<*uftäpd, F.. CdfithaittiMt. 
5Wir.atf<. Pnpatiel». 
Lchu«aLer.I..Hau»w»zU. 
(fAifttti, ®/^vvatiev X 
4^ E 1!.. f>r. med. 
tr. Ärgt. Sann. %it 
Sitnaterius: .,^r«v*. X 
Hermes, 0-, l»r. Prs?, 
Tlrekt. X 
ch- ’AUonoft clr. *>• 
.^nnlapldi -> 
AlopftPthtr. ->• 
47 '. ß. ftlppiu^r. ir». 
E Richter. £, ftvmsü». 
K it. X 
V Nt'sniich 2d., 8«»dU. 
Vapp. iR, Rentiere 
«öhler. S.. Direkt. X 
Waumami, M.. «fei. 
4BEBaar,(f„t,i#^tchitift 
U. ill 
2eegert, V.. Dr, 
^ranenar^.X 
G-el. >«., Architekt X 
Lliimke. v. ^?d(,ktenrX 
Nietsch, peustsnär. 
:>u t Verotti.n’tdjv tftun. 
VL v iriAtetb, A.. Äfm. 
tDenbikrttr. 27;. 
Echwesternheim vettfa* 
Vfluö. T. 
Krüger, %, Hau-wart. 
Yippelt, L'^Tire.t.X 
tittt. H.. l>r. jur. X 
Nanmann. rt.. Ur» ^u|t. 
Rat. Mtttitwvlv. X 
AachalSK.W. Lchukmmftr. 
Dallu. E.. Oberin X 
il E Äalilrer.'lche Arbeit. 
’H E Ariiatc, 0., Geb. Inst. 
Wal X 
53ESro!rr>e.Ä..ttrauXI»12. 
ytobbf. Arm. X 
Wffptrmann,#.. Piörtner 
ji E iJIuicht, At., Bildhauer 
K Uk 
©ucho(t«r. S. (Balten* 
architclt. X 
- vornt C. Wrebow,H 
Lanb'kdaitöaättner« X 
(fbrtlai, N., TudbUi. 
Fnchs, <r.. Malerin X 
- M. <8tv. 
Giefe, Wefchäfifbien. 
Gt'rlry. H.. Etrafrenb. 
Riib«-. 
ii. Hvtst. ($., Frl. 
Ioachru»-tbal. 9.. Kfru. X 
Arault, VL iR<t$«nb. 
toühix, H.. Äfm. 
Vtbrowt, Ci). Milärüvl. 
vievick. Wiiii«. öemüfvbM. 
Linbemnutt. G..Mechanlt 
tHieft, U. 'Stv. 
PloKnbcia G.. Wb>.. 
>P« E Pintsch. A» i>nbt(8vf. 
r. ii. io. 
(üüfcb, ^f., Pfürtner. 
SWufkc A., ftiafiynfit'n» 
^ubf. 
5ö L Scholz. W., Rentier. 
K. tu 
WrtUfie. M.. Rentier X 
Gutzeit, T.i. Pripalirr.X 
Xtil. tf., >hfiitftivriitv. 
.Ho^liu, '0., Porki^l. 
Mulles, rx>„ Äfw, 
sichln. 11, '^emwnär. 
WumptU O.. l>r. «i«I 
*i io‘..C('. stab--.«rzl. X 
lAchokz. ^V. Reiilicv. 
'Veuii. W., Cb. Äoa«lftor. 
>7 E tfo9patö. $..^abrtb«l. 
< jy/(ittfrtf<ti«f t. K i.t 
E tf.ßvpnri}, W, {u:brihe). 
(Marierrselkrel M. 1U. 
V. HoKornrr?. UK, S.rttler. 
tffimivi, X. 1h". jur« 
iHaßihr. iÄjitfioi. 
Herrmai.n, W.. Uif.itMl X 
Een’t, fttni. 
- - ^uchlmltiiirt 
Xhitlin, O.. tSunfbutfl. X 
Här.Lclst7. ->■ 
N 58 Lettestratze 
- «.tu. 
XG 11 ti. üldolk V»tte. 
^EtilUeiit u#6 
tiaubtl*Cefo«om(e« 
folUßiuiliB, 
Aegrünbcr d«S Leite- 
verviv.6, 
JT.^, t’'. llMftöb 
Dencker' 
Gchll-vsittr« 
SvtShur 
Hel«- 
hvly. 
Ploi 
Rr. 
fte. 
Gtr. 
ÄNt>-ke. W., Pla^vkrL,sl/.s4S E Heymarr», %, m. 
Reich. Kontoristin. Just. Rat. X Ü. 10, 
Re'mantt. Wfi’.tbn, f?oK*J ©lofat, ä., Münzarir, 
T*J<Vrr?* X « ^üciliitßeini. ftfrt. X 
Z/'ir<f»tnv. ->- 
1 f. a. JCni:(f*r'ir. ßt. 
E LLtilz, . Privater. 
Vu&6ot:, 9.. ^orbttfi. 
kirn. T. 
ß., Cmuib Schaffn 
Lchloßei. 
luugnfr, %, schli'ifer. 
f^'jbitn. 8., i^dbit 
— (iäftli#, ftrau. 
Müller. i>„ 
Ittniuiaux. F.. Bnchbruck. 
P^di«n. <L. Lchnßiberin. 
fRot^ii, ttachHg., F., 
Zigarren. 
2 t)inv*t, A. Holjbilöb. 
I fc. Barkvw-kl, H., Eigen» 
r:.m. (Öfir»tr. M»), 
V Aürk». C.. Pruiu 
»>iedig, P.. t-aktiv. 
Kniefche. A.. Äfm. 
Krause, ^.,5<tinaiÖK«iftr. 
X 
«mzrock. A.. Irar/. 
reeS, D.. Frau. 
Raasch. M.. Nähert». 
Mevex. ^ra». 
i Mttieli.ävt. St. tytaiu 
Müllen ixK listn. 
Reinholz. R., Trlear. Alb 
Walter, -V- Kermnach. 
3 EAuchurr'tchelkrben.D.lt» 
v. Hinrich^. V., Ww. 
Bailich, M.. Aw. 
^kiubitch, Ä.. Milcklrdlg. 
Boicherk, (i„ Ksm. 
‘-tiue, m. Poftschaffn. 
Dövke. wasanst. Alb. 
Kerlach. A.. Kul'cher. 
^iebeler. H.. Schlosser. 
Dmpenlhin. Ö., tsuimct 
Hähnel. 2.. Hei'kr. 
Heroki». ?i., Wie. 
Hübiier. V., Näherin. 
Hub«. R.. Ealtier. 
^afvbW. Maaiür.B^lru 
Iuroby, G.. Leberbdlfl. 
Kttutbarsch, K.. Äw. 
Kern. P.. Tapez 
Kraute. Odttkaffen 
schaffn. 
Krügtner. M., -^anbet-sr. 
Leppiir. Cchloffrr. 
vitbifc, (?.. ^a-ans». Ärb. 
Üubl|, K., Lcktkiser. 
Maurer, Ä. Kut'cher. 
Neumaun. <V., Handetvm. 
Nipkow, %. SioimuitL 
X, Ufhmtn. 
Client. P.. Maler. 
Mrhlke. R.. Echrislsetz. 
Pablom, ä., Mw. 
ffluthe. M.. Närrin. 
Schütz. C.. vens. Jlunfüfii. 
Senftttben. P., Echubei 
Tabewalbt, 9L Cchwe^er. 
Vifiat, B. Tischler. 
DoUcr. H. Schlosser. 
;{eibfer, ist., Map. <Sffr. 
«ift'L 
4 tt. Hilimam:, \XH ttiaou* 
lümmn (Äuglerftt. 1-) 
15 17. 
V Äönueri, tf., Asm. X 
Ballmüller. ‘S., Äffiuvr. , 
Bel/.. Ä.. Fräser. 
Bergemann. M.. ^taler. 
— tl, Stükle'in. 
Beiger. M. Nuverin. 
Bei c. tb., Stepperin. 
Tablbelm. F.. y.avfer. 
irröblich, Ä.. ^aimrb. 
(Mrofe, M., Am. 
^runow, H1., storbm. 
HtN'ch. 1S.. ’^slnfbotf, 
.sjef$e, *£., r^ierverlag. 
Hernltein. 'W., 
«stiti, P.. MtoUi. 
— Äufjwlte, PlÜttantt. 
Kurzmamr.A^ Änktrwickl. 
Lan?e. C., Dreber. 
Veibufot, X IitAter. 
Vö|, VI.. ynuarb. 
Mt-tklenbnrg, jö„ Heut- 
vien. 
Melzow, $>., ^iv'tru- 
nreinenm. 
Mensche!, f^r., Drelior. 
Mierau. w.. Dackbeck. 
Wentslnu, Ä. ttf4»U'u 
Oestreich, Ä.. L'w. 
Pater, £)., Sieutm^t^. 
Nathke, Rentier». 
- ^kchw.. Schneidern:. 
Nitwaldl. H.. Mherii:. 
iHtere, M.. Ww. 
.-liikmantt, suchst., üi1, 
iiichletct. T. 
'-chnerbek. 6.. A'.:':^er. 
Lchneibrwi'.'.bt. ,>. v?w. 
Sfmtr. «>., Buuarv. 
’ifibbf, lt.. iHutobi'tf. 
©•.Hflidulfs.i« .Posttch-r^n. 
Summer, D.. Wn». 
Eübk-ier. Stäbi. «ib. 
Vöikrr, ‘S.. (statt. dirP. 
Diener. tPZ„ Wu». 
Wolter, 3-, -iähertu. 
0 f. a. Gchliemannftr. 14. 
E (Echmibl, S., lÄuler» 
wftr. (^ri#>richlbcg<n) 
it. 15. 
V. Engelhard!. Ä., H!§!i'cher 
Ä)acibKflvu, X1., X 
Dttitf, ß., Äw. 
Cidam, v., Qin. T. 
f. VefcK.tiu 
vabet, ,>Lirt. 
Schul«, 
«aebotn, J., ^ÄfeeiüL 
eurnutb« P.. Schlosser» 
Mby. 
Netzbanb.A., Büis^ehÜ!iii 
LchSne, «.. BuLdalt. 
SchL>lze,tL.. ÄarzrpattivrL 
Werner. LV., ÄnrMfiitf«. 
Schlieomimür. 
ka. LchlüriiLNnslr. 38. 
Greae7, E, Privatier 
B.7. 
Aers.'n u,. 
Äinbet Volksküchen, 
iutrop. <*., Telear. Sekr 
Escher. Ä.. Gchnttsetz. 
Älafemann, M., Wrv. 
f anSmavn, tt., Dsnüst. 
eint, <F, Buchdruck. 
i Hen,eUtt..Beir.ed-bcamt. 
Hatmemann. C, 
Brauer,iarv. 
Kammer. Vatfintt. 
Klüger, fr. Maurer. 
Mandel. Äw. 
Mann. A.. erin. 
Ma'chke. ai., Seuemifövvt. 
Naukbtusr. H., Polttchaffn. 
:HohlebiV,df,sBrQH(rfmr(‘. 
Nübiger, M.. Schtoijer. 
Tchlilker. M.. Vtähcrin, 
Ec. l'.'lle. M. Mherin. 
Echmobl. M., Mherlu. 
Lieamunbi. H.,Mu!e,pol. 
3lemZlPf#t, St.. A »tt. 
Lerwcve. 0-, Dekoral. 
Walle», il, 'tiiivatievf. 
E SchoU. Maurer- 
mstr. It. 1u. 
Hpelt, ($.. 5(tneihev. 
iOod#. C„ Maurer. 
Becker.tt..Voslzi»b 
Beyer, 0.. Wnuarb. 
Boil, Vuiir, ^igamiu 
Brau«, ti.. $>m,rh. 
^riMslt. H. 3autjmmi^, 
Hre>e. R-, }>a6tfarb. 
— *JH.,  \auvtim. 
<5i«rk»..^..ttrim.Wachlmsif, 
Vnberl. Lautzbie^ 
Äajjkt*. (t. Isolier. 
Änobl uch.tf.. v-a*ati!l.9h'V. 
Kianle. i/l., sttm. 
Krüaer. C„ Tuners*. 
Kru.k», <S., Tchneioci'. 
ÄüflUr, V., Näherin. 
'R, Lchri't'etz. 
Vtrbbfim. &».. bchrotte^, 
2rebig. Mt.. BäSer. 
Vtibrcifl. Ä.. <5ch»t,i‘,eUiir 
Lütge, VI.. Sw. 
Malnche. &, Ww. 
Müiiiitb. A.. Bütettiec. 
ÜVeu&bacher. H.. ^A^rui. 
Müller, C., Lchnlieb. 
Utnulc. jp., Kellner, 
dichter, Cx Untier. 
iROitau, W.. Dacdbe.f. 
Sivulz. it„ It;chtci. 
- Ww. 
Eperber. Ä.. Stkibekiir. 
lOogtler, f~ BÜlker. 
Äabner, H.. Atuifitov. 
Wen^t.Geschv-..^tal»erinil. 
^ol e, H.. Mtm. 
tfäciMe. H.. <5ta6iVobPtt< 
arb. 
Snbel, ft„ Ttehev. 
< E Lerschtritt O.. MtuU^ 
(lmitanicuallee tfv. 
V. yüdiöler, tt., n.i-ntMC, 
Baude, U.. Mu^ik. 
Bayer, 6.. 
P'rnbt H., Heizci. 
Dallwir, «., iltitjchcr. 
Deuncur. M.. Maler. 
Döüng, Ä., L'ächter. 
tflfrnci I..F^iircr. 
Mischer, H.. Lchnsidsv. 
Fucks, A., Vertret. 
wonflVi, (schneit ernt. 
GrSvkr, <v. Staifi^ret; 
Hänicke. H.. Votier»«. 
Hermann, it.. Wv. 
Kir'äiuer. SdiiiftbcUl!» 
Littiq. %, Äacksr. 
Mrthner 8., 
Mirsitike. Vl., Aektri-Iechll, 
Pawlowtki. »>teiichei, 
Pe-nick, Ä.. Ksm. 
^iubifd)etp6ft,lH.,Moniev»r, 
^'otenberg-r. I., Stein* 
brück. 
Sfüeelf. P.. Diechsle.-. 
ZchVidt, O, Telepl).Ett». 
Lchvwck, Krattm.ffik-u 
Lchnl,, M., Äw. 
Simou, W.. Ww. 
Steinicke. O.. Sch.':e!k>et'. 
ZimSi. tt., ;V/ül?r. 
Setzei, Rutscher. 
$ f. ii. Uncheuer Str. 1k.. 
E Mai. *., Ligentüm. 
B. 7. 
Äbenbschein M,PsrU^sr 
^rettfcfiitfiber, 
Mitchlibl. 
Lewitz. (?., iSw. 
lüdung. £).. Manm-yoi 
Hisch?-.,Ä..Ol>.Pos1lchaf1li. 
tSuch, G.. Klempnermstc. 
Ätanber. 91., Sr. 
yciflAe. O., Zchloffermsik. 
äätjire, 15?., Lchutzm. 
ÄflHyrff. ©., Äim. 
Krüger, R.. ÄunMchIeHe6 
Lenz. O.. Uilhvar. 
Vanitzsch. %. ÄunftmaE. 
Plaib. Äagentübr. 
mhx, C.. Buchdalt. 
Echviibt, C.. Kanzl. 6ffu 
Schul», K.. 6». 
Lrautvann. M.. Wv. 
Mahn, 8L, Äeitlettempf. 
Voller, A.. tflef»oüch»< 
.iimmermam^ F.. 
Zchloffer. 
Zöhre«». it.. Pol. A,am!, 
Lychsner Str. 
Helmtzoltzytatz
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.