Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

Kursürstenstr. 
- 445) - 
Knrfiirftenstr. 
ttif III. 
Ili9tiug<r,‘4;uic 
'iRofiom, v„ Cl'lt t. 
Schne ber. C.. tilcnhere. 
v. L kielen. S..vrv.Claalö- 
tniniiu Erz. T. 
115. Um E Prüber-Veren 
au oeflciisnt. Urtec- 
nficum T. 
V. Becken, H.. .<xiu5mftr.T. 
Deutiche *>ant. -^cpoiucr. 
fasse M. T. 
Hau^i. o. (Mim. T. 
Hir ch I.. Nenner. T. 
v. Lnnbctu, L.. ,>rcifr.X 
tWaifut, 1>L Dr. [>liil., 
vpefr. i. 
Meuer. Ä.. Porlier 
* ffiaibnmn. m„ Dr. i-hil. 
3»ficit. T 
Ga ctf, C. Masäiiniil. 
:h>e ncrAJ.,Dr,;iicdtuaiuv. 
X 
117 L. 
Mrcfi. T. ß. v. 
NeirijMto .Miss f.b fiel) 
tcuverteilum, ttcblei: 
Vlu8iubt|.e..c T 
Bra.relMum,W..But1idrucr 
mitr. 
Fircher. Inb. P. ^umoel. 
M.. Ci,em. tvoifliotnt. 
Gby. i,- yitnticic. 
Heyle, 0„ ‘4>tM)a.u’rv. 
Äiip i'Ui. 
' V>C|. i. 
Dnngal. G, Vertut T. 
6u ,eri,(L,tftitmmi.u. ^ 
Stticitöcc, Vl./.vauön.'au 
llo c. Uvijii, u., in». Dr. 
r. b. d. 
Buch^olz, £t., ‘i;ro>. 
Fehr. i.. iRiitucr s. 
.v>sluficC-ö.,Sd}»ctt»crmfr. 
T. 
Herimann, Dr.jur.. Atm. 
."pilebeig. sW., .uüUer 
Pivo.b.A, Uau.fi.cd;nU. 
Roienlleiu S.. Direkt. 
Gt.ucrucm, .V-, m\ Iu'.. 
yt.v, z/teit;t»omva.t T. 
Cpry. G\, Äant Jiommii' 
<Äe,ch. i. 
We A, Hauoirar. 
Wenot. ga.tn. T. 
‘ ttderi.,auir. Wt., K m. T. 
111» c. ü'tuy um, i0., Lw. 
Dtrchfel» H.. C6fi!tleimi, 
Fnci)wanu,’4.,i;j,,t<teti)it 
auw. I. 
,.Here.-' Bcr.i.ögenSver 
ivaUimg#»li#fMiLivx». 7. 
Äou mann, zit., mm. T. 
Mutz,am. tt., Dr.,ltrm. T. 
Polzin, vrljc, Gdmisiadja 
t.. 
Ras^evöki.Vi Schnhmmsu. 
Ringer. y„ *rt atiei. 
Söi/lcrl, (£., ftrhcur. 
12v. U1 £ Lbciinj, C., 
51'nt. 'Nette!beck>tl.2j. 
B. H. 
v. ^ruenetvaibt,H..Äaron 
Holz. <£., iiiiu. i. 
Züuger.ch. W.. Dr^ Spez. 
äzzt .. 
Aeti'ttön«, L. Arm. T. 
— m.. Mrht eil gro8 T. 
Papier Mq* ivtor u. 
tieia.tmitetifilieu C, 
Edeimg T. 
122 1. 
# E tSlctanbcr, u., Wm X 
B. 8. 
V. »ti'Cjer, M.. Schneider. 
Lorenz. P., Prediger 1. 
ÜVarlivftto,Ä,UrwÄc4i<« 
<\m, 
SRuüer, 81, Juwelier T. 
8eibi§. (5., ittL 
123 fc. $H«6f H-. Nrntierc 
(Ljtkvnwnnnr. 1 i. • 
V. Perner Ä Dmberg. T. 
Techn. Tttttlrand Ab« 
terig. T. 
Äurmüterr-Drogerie. 
Äpo:beker I. iSianflrtv 
k)LUk yittd)K H.W.ber T. 
• Dürr«. H.. yiuftter 1. 
i}rcuMbl.<0, H.. rjahnarzl 
^o!d,.ymivt. Ätm. 
i-ruudltucksrerwenunqs. 
' gei. ya'fia i«. t>. H. 
6mnbiiörf<ofrtoertuiifl6- 
gei. Hernia m. l>. .y. 
ßmnftcin A 60116, i'.) 
‘ti$er6<£hraftfbtt f. 
' Müller-uaempfs. P., 
P.of. Maler T. 
Ptttttar»cn,W., stolonlal« 
• wrhdlg. T. 
Schitbach. Weifet \ 
Mvmtt. T. 
Aettelbttkklr. -> 
tfourM6rtftr. 
xia4E^ne66fld, L,Kf«. 7. 
-'(Ho-enLoNemslr. 21). 
Otfettti. Bfeuirmeibiu 
. OrchvpLd. ««fl. u. 
üwmtaborot. b. 
•Iä & Mu-tat t ' 
1.4 . um ’fi ci x.ur, tip, 1 
Brück.Gejckw.. Pension:' 
ttihaber. T. 
Dreck.'r. VI., ',yU*ciir. T. 
.teriic, VI., Gentttt'e:»tlg. 
öroi.batr, H.. lernet. T. 
«drmll'cri. X. ^aduarzl.l. 
Hett. ,v.. 'Vuihci. 
Ntcimliü-f, \£.. omihrer. T 
Moflfill, K.. Ins'allut T. 
IJ» iL Hamann'lLe <rr^en 
LHauunlN. E.. ->rl. 
(tiidleluNtvr 'Eir. 1). 
E .vamann. x'iV. iHidiilcfl 
(yilUlÜ’ClflVt '2tt 
H h. 
GcichaN^imnr. f. Pwn. 
Atcmv. :Wl. 
, Kjl!. lloivi'Ci1 
Abr. 1. Be unfijit.Vlfv 2 
ytchmci. :i. f fiitiv. r. 
Bolzrn >( 1 
rjm il Oart', vV. 'i'itc.l T. 
.. Tcisi.A SAnuDvimi r. 
VlravitnCmiuo '*>, -.eutinv 
vireuM. VI. Mivnnciv f. 
tauDrl 
stau man?. V.. illviu m l 
•VCvM. « Mfm. 1. 
ivlaafi R. iiiettlivrc T. 
Vhjrcn M.. tocfcuhiut T. 
Cvuicv, Ü, uunftutal. I 
Mitduer 2'i. Dln'erm'kr. » 
Wik>d g. M. fifnt. T 
— M.. 'Zro'rrtrbeMm. T. 
120 tu Liniwn. r.. I-raiu 
lDörubergur. <’i. 
E. Blünn'iche UtbciL 
‘«’lDoia, M.. ^ran T. 
i4iatug. O.. Puy^.esh. 
uUunh. v., ^fdu. T 
(ironer ?l|. . ro.i T 
D.'gner. vf., .CuniitjDl. T. 
— ifc.. VaiiMilj. olctin. 
Rat)UMib<r.V.,ftaffinci.it 
VtumprecU, I.. iytau. 
.Vovpe, Xf. >... >scftrtatin 
Mtolifoiyölf.lt .^nutimstn 
Pepsin-, ;il.. Pioi. 
vojßd), *S., Dr.. Lrildd. 
^odrnskn. i31)nrti»er« 
ntiir. 
ilU(iai$, 'Xti. 51., Dr. vhti T. 
Manu'v. .. iy<nkun. 
älic^enburfl, G.. Stfm. T, 
— M.. Hrm. T. 
Nau. x, Antiquar. 
Cpvenhv'mer. Äunft« 
nun. T. 
Vechuem, M..Knu'rmal. T. 
Pi1lir!>t. E.. ft'.tivmtoi. T 
itteinn, Lt.. vw.Kanzi. Mio: 
>Rirt)ter,X^inr.mufl. ȟbe. 
ri. 5a v us.-v.. s^dwe er 
fciuiion. ..Dr.,l^htmifei 
Simon. Kommerz, üla 
Symbor. Schlosjer. 
SiüQan,Ä..(‘d rslulilluhr. 
Lraube, A.. Frau f. 
Tren e. V., * liiit re». 
x^olff, B.. U'iülrrm V. 
L7 E ^cuotnim. ti>.. 
(iiotsiiümetut T, 
Binber, iK., Mitlieft T. 
Büttner, ti:., Äaler. 
— .. Zentner. 
Walmichrat. ,r.; Äfm. X 
^immermann. 0„ Baa- 
g Ö'fTfl T. 
128 E Weblin. $>.. C6. 
Nefl.ÄatiCdar otieitb.) 
>LBork, Ä.'Liichler 1. • 
Frankenst«!» S.. Dr., 
«amt fliü, pr. Arzt 7 
Hermann. L. ÄffefjotiT. 
Äryge H.. ctunfimal. T. 
»ruflcv, H. C.. stfm T. * 
Pannokȟ>, 6., Dr. vhil.T 
Bogelnem. Lh., Dr* 
Diretror T. 
Boß. 8t, jro.^cfj.'Jifg.gtttl, 
129 E Iaffö, *, Dr. 
Ctablral T. 
Äietzmann. Ä, Parlier. 
130 steh. z. Maa^euktr. o 
Maakenür. *> 
13t E Sleinli.al. 
Geh. Uommerz. Nal 
(Hhatiotieiü-fl.i.. 
V Tie:e. K..'Sladtsefr. 
(tfhariouenbfl.i. 
öitnur & ^omrnfl«» 
Kfli. Geh. Bauräte. X 
Degen. G„ Zentral 
heiznnqen. X. • 
(itton. Tu.. Ur. Chemlk. X 
Aiichbeiii. A., Rentiere 1 
»krause, H„ Sü.oanpe't. 
Lanba». I.. Dr.rhir.deat 
.'jaynarzl. l. 
Macheybiud. iJi, 3u*eti. X 
Lchönfveckt, Ö.; Schudm. 
Stade. *?., Ht»sturnoien. 
@thl, O..-Dr,Sall. JttalX 
Wie L Lo^ÄvchdLIg. /. 
' Architekt. iLtfttmfifit« • 
werte. T. j 
132 Estro«bel-.M^»v.Geh.! 
Äoramerj. «at. X t 1 
K ZeOec; ^ Frau. I 
? -,i tL lilUMl.Cl, XL. V-Ul 
Po it. u.eiottMi’t. T. 
V. Vvtjle mist. 2fici^ 01 
*-t otuiicfi. v , Wuif n 
ÜlvIiVtiittt. ->■ 
134 fc. r. 2rfjubirt. V.. 
OUiiuutilcitln. 
V. \U *i{, Gnu liier. 
I r> E v VI., aLitet 
fiii-lhi T. 
V. HVnIki, >1. ti.mfr.url 
Snil.a, VI., vhsiftiuüWt 
Mllt. 
I;ߣ WiVuf;..'! ^Hcrtreriiil 
• ttriM. .'l. .Vtuicmrr. 
n7 E (jtnl'af. .'1. itciuiieriti 
(Vir. 1 !>.' 
Bund tv. x\;ifnuiu'l!cn, 
Lr 1 
tfenhstlD tbiinb 
.'«biiilricüsi. T. 
TeTiüdjri- ^r.bniir eint. 
‘I'ru.idicu ('KiiHTbi’haui 
VV in l». v 
UrtfASa::.',diuh dec 2cut 
idje t ,Xt: i-iiiin . 
Beiei l Teiit'rii. ludi» u 
ijyolltu !>nbif U. Li. 
l!W ertituri nimt. 
■*&> l'ioß'ir. ->• 
,$wöl?apoui‘tf;idie. 
t.n d^r v.yü'tellirfhr -> 
1 vjZ'»(blenjn^i* v . 
cpiUbei. 'Nulerqul 
' .vubnc.cif 
E Sttileift er,d)2 /Ilev.tifu 
{iliiictfltit v uhucrvn. 
V^rrtnb,'/( ,u#dlanieuea.r 
tioitb<bttfl, U, (ve'. 
X!fl)tcnn 
Vicieiuitfl6 li'.enossenschai 
te5 iclbiiäub vien 
‘DaiiteiUdjncibrc ^anb« 
v. <>». 111. ü. .v 1 
D.u^da«, C. Dr» 0>eli. 
'irtlUt. yiat. T. 
Schani. 2VL, Vuvaircre. 
tBdjubarPt. .')L, Dr. 
i'iyathef. 1. 
' 3 ac».e. ,'..Lchncioermstr 
' f. -ö. T. 
iü'idittl, Tr..)nk.. 
tßtrfl. (üUi. ,vtQt. uiz. 
Lmkl« y.achy.. 
'Parsümerie T. 
:u> E Torn'«che Urboit. 
w. Tont Bnumür. 
* (Vantivu-. 
Nenner, a?- Taielbcck. 
Bu'ck. Paula ^.asieunn 
(Sunenborr, K., 
schä'ltz'Ubr. 
Hanka. cOju'immftc. 
00,„u., Äfm. X 
Vfbrtni, iti. ‘ScmhMfl. 7 
Panc,t..»l.,Hsfschnt,mm..r 
Lschröder. W.. Pttvaiier 
Cteinttle. V-, Maurer. 
Sto'tmamt, E., 2aitib#<f. 
£uc».a!, Ä., tieomL 
141 t. SrtPt Berlin. 
«stavl. u>fl«(tero«it#i(bitle 
kteuerinfl W.. GLuidien 
I4ä E F..Eiflrn» 
turnen n X B. h. 
ÄmchfiUat. .. Naiierin. 
Deger, s$, Archilell 
Diamarur, Äasanl. I! 
Dren<te, LÄoblenüblfl.. 
Franke. 3-, iUdim. 
Knae' Ä.. ZeltgSdblriu. 
' Uflbctu B.. flatfurerm 
Uan er &.. Köchin. , 
Ve«z, Ä., Gättner. 
Malllia». I., Prioaliere 
, Moiilor, D.. Schneiderm. 
' 9toA. VI., ^lalieriii. 
- abuif, Schneiderin. 
Qurm'el, Äuch an. 
-sckillinq. 
Schlimm. M, Haus« 
temiqtrin. 
. Schmidt. M. Jtafftcierin 
14J E Utifing <’i Rteicm'tayl. 
Xc umiticminfl. X 
III. SräoU.ch» c:eun- 
annatimelreüe. 
Senflfr, W.. Portier. 
HvstiNji. V., Pathcror. 
iVtantlo, H. I.. pr. ^ahn» 
Ärzi. X. 
SLier..orrr, Magistr. 
Beaml. 
■<- ssrobenstr. ->• 
144 E Voltt, A., NUtnrstr. 
- I. 
Äeubirsoh», V, Lehrerin 
a. D. 
Bernimrb, I., Asm, 
.. W., "Rfm. . 
Gregor. «ändert«. 
-läitflttin X 
Hotwaun.'M^ Privatirre. 
.eÄabltoberg,^jCu Ihm. 
Mteblff. ty« Piav.stik 
Rr^r/«.7Pe»k!ou.. ■ 
*6a« t 
I lö u. .vciuiuv'h./v viVut 
W:r&mtit ö. .vatioiu.rir. 
'.W. vlcutirtc 
H ^?ifautcr:u. 
VJfiDlfr. V. jica-nt. 
- *i , <! «fjciuiMl. X 
Vd) miiv ... SiDi.c.bcii« 
Vnit. U*., ‘x’Viu 
Nlamfe, ^, t>rf 
(Blvithrl. VT, thw 
^1'le.ke. *J tvhuficit. 
U . E lii i!i v.. ,"Vnu 
' 1 'JUtcxbiVcn) 
E 2dn:i, Ä.. stfm. X 
Lti.’m. u rlnuitiivul. 
,’iUirifcii.I'i Wveimiu 
I 
rv» 1:1 v tv, C 
Dr, 'iiühipjnipftijb'il- 7 
Her iii], l., Mutldjvr 
Hoimar:i'. x> ‘S. Werkst 
T.beut»di We nungrliini 
Auobv.C./SvdibuKfctci.l 
,>aiu1)cii OV ni 
V. H. r. 
„Vivbm" GcilfuiücU 
P ‘JJobttf X 
Pocntfleit VI iK iy(lio!c 
f^rbr X 
, yii^tolontc", W.m. l'.H 
RoiUsicnröiircri'brk. T. 
iMorhcr, Manareta. 
npvaral,'. X 
3.1iiir. V.. Spcbllio». X 
». K. 
2ücrnwt'-Alt. Äe*. X 
IifbS B., 'lapc^. I. 
gelier, v, MtinfiMi engt 
l. 
147 E E'ub. E.. ^roit 
(ß eStslbent. 
E Gdiur. W.. 'Hnu X 
vhtebu, x>.. Wiv. 
Ckrern. u. ulm.maz ut. p?n 
brifat. Dr. G Hennm,' 
Teul'd»r clt.an-p 
uter 
(riPimamt.O.SiVutrttfl.X 
^r(inf(.l,<.,muJtüb6niri"l 
He itttcf). 5t, .Vaueti'aiL 
\iuch.  it)., Privotieie. 
.slait or^'wicz. Ur. Arz 
itvdi. .v. VI. fiimtcu-' 
umernelim. X 
‘,,Sfob»t“«ci cvwit 
P. viom x 
'H.eiici. fr, Privatier. 
3iflcnbranM, M., »rtl- 
‘ cd)ttr, \c., Lpedition T. 
Lhc' mos ..n.ÜJCI. s. 
SartPer, M. uir. Veh 
Jtmiji. : nt T. 
— Vt. Vehtetin. 
:.clte',v.. .xe.n.oiieitQtl 
14d t. '^eieuer. M.. ffrau 
Major. X tt. 8. . 
V. vir'cb. ^., Privatier. 
Ber er. 'iim. 
v ium. (£.. A*w. 
Borakä', R., v,driro. X 
Dennrrt, ti*., Aent^n« 
emptxm s. 
tftufn erung-maschlnenT 
' m. b. H. X 
D.etUrL. Prioatine 
RoUntamt, ur.. K m. 
^islnf, v. Zöllner. 
tiftniSalf. I. ttfm, 
^roppert. X Äw. 
ä?amaLer. J, Kim. 
ttern. IH.; Uhrmmstr. 
Nuulr, M., 'jtfnfion&ppr- 
flebrritt X 
Paechrer. I.. Dr, Kechlk. 
anw. 7. 
Vtiei6, H.. Schneiberin. 
Richter, Ä. Predi er. 
Schneider 81:. Pjttiecir. 
©d)ü6le:.'S..Cb.JnoeiL 1 
Schweun-A ilveniy. Gra^ 
Lanbrat X 
Spielvogel. i£.. Kellner. 
Teppich. iL Ämu - 
Turvtenhagen. W.. Kailw 
^muborff. \v, SektionS- 
bien. 
ZtkmbinVki.Stolsi A., 
Eigent. X > 
14D b iVietjcr. Sl.. Prlvalm. 
(Ärunewald). 
V. *^aum. VL Ütettromont 
BoltLer XI.,. uchriattuin 
Bürm. Brr'. -»kt. 1Ae, 
zu Berlin. 
Öijßcti, F.. Ob. Kellner, 
fteuerlcln, u., Dr, ^tott 
iiiflcn X 
Herrmann. ??., Näherin. 
~Votibe,v 0., Tension. » 
yeop.,^.. Änchyait. 
Mönigüeim, H.. ftrau 
Müller, P., Burbhatt. 
Steaman«. ftfm. 
' Ctr, P.,' Konditor. 
' Pet'chmaun. P.. itfm. 
Pkundr.)>^Dtreftor 1.63. 
. Plpo. 4iU Ksui. 
PoNle, Td., Lchloffer. 
©klnlj,Verlag»« 
' frnd X 
. i.» . .,1, v . fiU illtUM 
♦ll'Mf. 
Wivr.csi’, ?l., no Duetr 
nu.r el>. l'), ttu. 
'jiV-5ü.v ivft. J., 2‘iiMor 
lü’ll. 
I’jO z ^i>iMuuh(,C'.l^iiiilieu' 
(Mutmiuei^urnm -UM 
1» 
V. «soti, Ih* 
Piiiumici T 
ä'iul'v; iürntu'UMisi^io- 
frslMt, V». tu V \\ X 
Guirnibt, v» K'ni. T. 
— 'Va ilo. t'nifioiuU. 
Grtjüfiu'itM. . Cl”t 
hl.rtrti. U'i. .viu^iviuitft 
IHI E x>sln|c. M . <tioi. 
(stiuft.r. . 
ViiDiEU'tf. . Dr. 
. Wiunn'tt. 
GdMrt'r\cf* I. ^,;e» 
pofib.teli. 
2tr. -V 
172 pch \ vot^slma Slr 
VIr. un.i 
lö^E^rnq^it A. ^unfitnai. 
H 8 
E 'iMtppe, ’Zil. T'iv. 1». P. 
v Statue. VI.. Portlvtfr. 
Bcck. 'jt., J\ii|cur. 
Beuflsili. P. ilfnt. 
Bobenmüller. Koüett- 
tp-^nihutn 
Dieye. «»., vliiherht. 
Do^'dcrl, iW. c^aftiv. X 
timer:. C., ^efdiiftviuür. 
■Vart'c. S. ^'lofleuc X 
stl'll.UT. V u. ÄV* 
Su)nelberiin:. 
fioa, i'., lofclbctf. 
— H., iöetitdi Becimt. 
Slühler, W, >futm.(r. 
-ftcüßff ist., Lettner. 
Vooit 2rw. 
Mat.ulch. VI.. 'So. 
Mnnchc >eri.Ä/t>rivaUerc 
Porwom. 5lf"t 1. 
PUet 1. j. U'crmtcifriii. 
U'obf, 2t!Menb.^lr.,r. 
' unow. VI.. ‘Sm. 
SzUlu-ky, VI., Tapej. 
Schönewerk. C.. Cb. 
itrieq6irr. iKol. 
Semtleben, Kim. 
Strua, H.. Koblcn. 
u. 'Seiner, 0., Ma>oea.D. 
löi E Boowmlci l4„ ur, 
Vlpolhcfenbei. T. 
VoSwinkel'ö Vlpotfcefc. 1 
Brauer. Frau 
Mischer, C-, LieditSanw. 
«oupe. U. i'tofutiiu - 
ilabes Ä., ftrau. 
Meyer, v. Beamt. a. D. 
«chaper, N. u.'enUlt. 
WobletS. Ch., Lehrerin. 
SBolff, «r.. Porlierfr. 
KoUmaiitö, .. Zt m. 
l.T» Zwangövertvallung. 
* uioh, PoriUtfu 
Bebrend. ist., Kellner. 
!Üviag, VI.. Schneiderin, 
^rünuifl, L . Gw. 
Hirich. A.. Mfm. 
Hohmann,L.,Veben-mirtel 
Horns. Steuermann 
Keber, K.. Schneibmn.ir. 
Koliernwnn. uii, Mus er. 
Lorenz. H., Dr. jur. X 
Müller. VI. Ä. ib.. 
Gtraftf!tiU4«tDtfeQf(6. 
m. d. H. X 
Schimmel R. M.. Piciu. X 
<kd)iiUe, Ob. Post» 
„ schaffn. 
2bet^ k% Nä..erin. 
löst E Xlubete’idjc tLrbeu. 
v.^acobi O., Pol. Beamt. 
Büro b. 63. Poliz. Rev 
Blast, 1„ Gesangtehrertn. 
JÖuntrotf, w., Gastw. • 
libfl/ ,y„ Pol. Haupt«, 
irngler. (z.. Telilatesten. 
* i>ieme, K. Betnehrlelt. 
skämcl, K.. Bore. 
öouf.ulcti, VI., Ww. 
ounfiftoni. v.. Frisur. 
Lebmann. ft., Gcftuym. 
Cchillat, :N., Kot.ten. 
Wuuberlich. i^-.Haurbien. 
167—Jßy kultieren nicht. 
Steinmcvur. -> 
160 E Stadt Berlin. 
Victoria ■tiovtbtlbmtflS» 
u. Fachschule li. -B. X 
Grast, M.. Hau-wart. 
101 E'.Wci)ct1)off, XV, uiu.Dr 
(Öanbflrofeiihr. 4). 
V. süettram. tt.. Dentist. 
HnriUeb, Portur. 
Hartmanu, VI., Stüicv. 
jyerba, P. D.'menschneib. 
•Vvptiitfl, GiaQmaniL 
%\tttetbo(f, W., Schurnu 
Kno 1 tf., yetfauienn. 
Knvp. Ö. 5lfm. 
Kohlmey, G.. Schtrelöer 
' X ©. * 
U‘ jmtomöfl, B., 
Schneiderin. 
ti.. in,iht-r. x'„ 
' abUvi. oi.ucbtJsli'b. 
3i>\t VI.. 2dinc denn. 
mifi Jofon 0111» u!)i 
0. jT.'iiia« 
\\ iri.'eiu 
Vi» nlil. . nii'cma:. 
'iH . li.ww eurn: 
i«, Unnii’.n vt * 
IG.' Ekiiiiirl. ?,. '»iiuiu* 
V ‘Si'lf. li, iUlUillUlt 
iKuth. . 2dw. irmiu 
X’ii'ii'ta. T>. l.‘v ifuiit. 
rioi'e'l'lcck. (v- ^labu 
V'ctr ol’vln! 
^lO'dV. 11 V! UÜIIÜC. 
.Vtlk, ^. SuuMiLIi'l 
•Voit.,11. • . II edii'ftda 
M tfn, P. >ti‘ ii,:r. 
.Mreh'djn'ai.^.'^djitficcrui 
Vitit.ie. O. 
•'ii'isl'Pt!. 'S, 2Riilcr. 
— Vi, vebammc. 
Pamvvic. .’l .ii'djlcrmsu. 
yiahad'omvfi, (£., 'Vm. 
:ltul)t VI .«.diifciitu .1 teiln 
5dm ^ P . Pajer. 
Sdinfict, (i„ 5lui'chcc. 
Lki'ncr. M., Vt'm. 
2elf>Lnbil dt, »*., *Siv. 
103 c^Jlnop». ?R., 51 im. 
(3 .iieitviper U»ei Isti 
V. Xöriitfl 'jji„ ,>rau. 
ema. Renten-- 
emprrin. 
(iaipiir. iinuii, Plaitflidi 
^op::eide, VI. Poimtfm 
Dormq. .\>. Ps-tuio«. 
.Ueblrr, A. Äw. 
lttcnz, yl„ BeUauferln. 
ftilwt. X. Nsdmeibei. 
Hir'ch. Vl„ Pvua’.tfre. 
Mietn, T. Platt.riu. 
Odorowö i fi-., Zimmer 
u?r nuetru: 
Olt, ui„ Moch^r. 
PaafA, t\i. ftonUoUcur. 
Troll. Jl.. Kkm. i. 
SKoflel. (£., KnnkiMtil. 
Anldau. VI., SAnetberiv. 
1 4 t LuderS'sche Uiben. 
EViiber* 15.. nien. 
v ^acobi.O., Pol.Lleamt 
Sloifeboir, vi.,Priuatieii 
?YÖr;inltiifl.(*.,5diit6ibei in 
rtlamhi'. ;i„ Me:al!ar 
Ot uli Ö.,3diul)nimfttX 
Hotlwe^ yiodif. ^ 
cdmbmntftv. X 
^urf. H„ iUioMfun. 
Xlen.en, Ä., ctatftemm 
Loien-ty, (£., CMtoferct T. 
l'übtrti, (£.. stud iiiff. 
PofllCR, (?.. Wrv. 
aiötbe, Näherin. 
Hliier, O.. Vivchi;eti T. 
ytühBerfl, R., Metillbie'. 
Lchamv. M. > ntenb.Stf: 
Schauer/Ä.. Schneib. 
Schebing. vt.. Ob. Kellner 
Schmidt. M..Hau xroärttin 
Schulz, (i., Gärtner. 
Schuppan.Ä.Tavezmstr.1 
Sieget. V., Wm. 
Ricgvil, H., Ärm. 
Blumenttialktr. -► 
106 E Paektcr'sche erden. 
V. Wellenberg, R., Forst« 
fleomet. 
Vrehme. VL. Schuhm. 
Bruch. H.. Böttchermstr. 
Dachn. H.. Schneider. 
Friese, (t., Schneider. 
UJomni, Ä., Heizer. 
Heilmann. 81., Frl 
Kogge. P.. Ww. 
stöfc H.. Schne her. 
Kostmann,E..Pr!val!ere.7 
Möllney. H.. TalelbeL 
Müler. Ä., Polier. 
Schreiber, tt., Schneider. 
Schulz. Ä., 5lfm. X 
SchN'ze, P.. Äm. 
Sieg. C, Frau. 
Stauch, 4sw. 
lOOENatbo'scheErbenD.^ 
v. Stuben. U., Kellne,. 
Babnindustlie P. i^nde X 
Behrendt. Gebr.. Techn. 
— H. 11. O., Kllte. 
Berg. A.. Laborant, 
ibioie W, Majd)in. 
üinrirfit. 
Gblfe. .v* Laborant. 
IflotUieb, V.. rtfi». 
Voenicke, N.. .^anblgSgel'. 
Kujanor. N.. ttrm 
MuUmattn,M.,Srf)neibevir 
XJcItmaiiü, st.. PnchhnUrin. 
VicpeU, H., Mim. X 
Robert, tf., Honbelfcft. 
Zitier, yiatoflteh.e, 
Buroarbtrin. 
9?otlio. H., Dr.mei!.. pr. 
Vlrzt. 
Philip-boril.W..AgkNturX 
Seibcl. ü., Klm. 
SokolowSfi. 2)L Näherin. 
Steiuniot ^n chneib. 
Stolle,t. H. (9., latiiffer 
Streit. Cf.. L!ofd,inttr« 
fd - - 
r,|F" '■! 
I»>. {), ^e.itcr. 
Wevn'i VI. 'iiT'oliibegr. 
1 .7 E cliitil iisl. ^ X>Ocf» 
1 iHu.'.clber^r 
‘j*>i l;. 8. 
V. B.liai^nUcn, (). 
WLimiü al. \H., 
'i niett r.Icm. 
Irtfrtibt. ^uchbruck. X 
(?. Pnv. 
ui’dit’, S) . 'B.filiern. 
<- H. 2 lursl .eller X 
- ‘V b\‘. big. X 
^erbcr8. ,x. Fui«. 
• V.fbabn. (V.. m l'. tz. 
Äiirpel, v. Schneider« 
mur. 
Moies, Ä, I::,icn. X 
Sattler, ^vanfvinchneft 
^VatD. ('K'iduv.. 
j'Ctf ureru.u. 
<>b EBc.ci. VI. ^igenllimer. 
ir. 8. 
ClajnS, Tlichter. 
tTtohhd). F. Kontorist. 
(iUulfc, tf. Äfm. 
.-vauenMe-n, V., Perltet. 
V'.uh , iDi, 1 ekrer. 
$lumn:cl, Q, Schlüiier. 
Vobnuirr, l£..,ttra Iwagen« 
fuhr. 
Papprtg. W., ochneider» 
mür. 
Gicutenaner, (£.. Kim. 
Weber. \s. Dreber. 
tm) E ahmt, V.. Eigen- 
ttlmeiin. H. ti. 
V. SistucBfi, vl.. Poiiierfk. 
Tillen, U., Äw. 
Elling, F., HtlrctoHlec. 
Fabi'cd, .?., Flei'chec. 
Haaie, VI. Ä!w. 
Hänöler. K.. Näherin. 
Hempel, VI„ ('^ravenr. 
Hi"ze rtdii. xXttli. Sd'.atz 
i Sinter. *&. ö. W., be¬ 
treibe s. 
Ttobelcit. C.. Köchin, 
’^ung, VI.. ilisll)erin. 
Knierrm, Selma. Per# 
käu'erin. 
Lö^m.ii'ii. O-, 2üpfcrmRr. 
Lücke, Ä., Lehrerin. 
— E., Ww. . 
tletO« 
lina-Slauboel. 
Müller. (5., In cn. X 
Cchönfeld.Pb. Privatlere. 
' Schröder, C., Schlosser. 
Schulz. M.. Post. 
nuSbettetiu. 
Weber, tl, Ä'tv. 
Wollmann, Lh.. Mobi'llrr. 
170 E Tanbe. E.. ?rau ß.8, 
PoraneZt. L^ Privatier, 
deiner, ^..Brie trägerin. 
Biertch. M., iUntt. 
VtorowZfo^H.. Kontoristia, 
Gollin, F.. Frau.' 
drritfce, 9., Schnriberill. 
Lom'maysch. 6„ 
- rvd nerde. in. 
Lubwig, M.,HauSwartfk 
Lühmann. P.. Flau. 
Meyer. ;V, 48tu. 
Uianzow. H.. Schneiberlll. 
Rettig, P., Kellner. 
Salina H.. fiertret 
Schröder, A.. Bcrtret. 
Steffen, Vl^ Peamtin. 
Ttrermeycr, Dreher. 
Weamann, D.. Lehreritt. 
Weienberg, 'Jl~ Frl. 
171 E Iaquet, (i.. Eigen« 
«ümerin. B. 8. 
Diutim. H., Kim. 
' Borfe Lergeanl. 
Ehilich. H. ^itgen. 
FrfBian, P., Schneider, 
Labewig. Kraut, npsleg. 
yiein, P., Maler. 
Sagert, Bricflräg 
Schmibtte. K., töepfltfUäg. 
Strehlau, K.. Pensionär. 
Tteichel, K., Lier« andSjetr. 
Döl'cher, (k., Bote. 
172 E (9rögci, lö, Wm. 
@ (infel, E.. Oü. Bahnassis^ 
a. D. 
Lernen, H., ölef.iif. 
Möier. tt., sei'enhbl. 
Pay, E.. Tapez 
Schneiberbergcr. 
^antbcamt. 
2i,ori«5, (ti., Vi'u d;ci(it. 
173 f. st. Tennervivltr. (X 
E .'H011, :H., Dr. nu*d. 
(Martin.‘jflhei«Str.t ü), 
V. Henke. W., Vcriufiih 
Eilenack. H.. Cchneideiltt. 
^ubiich, W., Schiiilstell. 
Jenner. (£., tta iwirtm. 
ällner. H.. Fran. 
.Kanch.er. Wm 
Weber. L, Frifeuiiit. 
Ztrzow, i(., @d.ntiter» 
III. *»Q
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.