Path:

Full text: Berliner Adreßbuch Issue 1919

</ - 
J’t- 
s. 
"l 
p. 
IV 
|v>r. 
JA' 
ifcr 
k 
V- 
fI5. $tii 
SW2S gnzjenftr. 
U.  GL3rrt.Tfctfif.-S.GUl 
J?ot1 k^riedr. ftruitn, 
MrlbeAruuLer bei 
Leutsch^« 2it ro !mt1t, 
fii. 21. $117tS, 
ftei alS 5iü5oo«13.s.lS14 
mi'i u im i iiltr. 
Frieserrstr. 
str. 
!5llrri8.®tt 
2ülerbossn 
6tL 
Sintern« 
»ZLftiutmio 
Vlurtuuü 
n. -Garde» 
SKüroüie»» 
Dr «fun v. 
Cuineaotrfl«66i 
^crymiuumt. 
It* Srugmnimitr.24. 
E StloirVv* iny'.u. 
V &l&t ÜL, StvuffcoJHl. 
<2iutdcrui. J4). 
EDriciüvit öv Ww. 
Drcwv. H. Rrntier. 
Klcrichinamr. dL XiiöttL 
Müüer. Wrv. 
Nanjolv. L, Trlchlrr. 
rL. Sx&oijCL 
SLro^cr, SL, Cb- Post» 
idictlfa. 
•©ulittntt. fi„ •Scjnlßt. I 
— A. -Lw. 
Itcsstlla. (L DuchÄ-uL 
2 E ^»rrrnl'»ch? Erben, 
üutlfcrßrai Ä. (Birfl&cnl?. 
'Schaff C. 
Doi^e, tll, fttau. 
O. Schneider- 
-imtL H. X 
HvlrL CL stira. 
rknö^nrz, LL^oLDacht- 
J.lflT. 
Kierür. tL RsnK&ioL 
il Aorerb 
SHrliiarfet <L, Oü. Srirf 
tin.i. 
3L IBoifDcnntL 
Girmynsal SL, Ärnsnuas. 
Frübr. 
befiel. ^ H3m. 
WvlviaÄls<l.Lv ^erkorstr. 
5 £L &vlt~xcltt, L. tämn* 
Uhnpr 35. 10. 
'Bßorti, SL ilfnt. 
lyramum, £\, ^crKercr. 
HanL. L, LF» 
Hernzc. JL iPcmnt. 
i^crmSTirr, Q.. 
(£ämrü>i 2L tlrcnaftrrr. 
Ebnartnr^fi,^, JpnUfcxiic 
4 L c. Strji&UL ?„ 
E Gdmmattn. Gigtc« 
liLciciia j@ioylii^rci!' 
^üLDe ^7L 
V. ttuiciifitc, D, 'Qai. 
■Jfcii!-, iL. LuL-trirL 
r- -Utem-cUi H.. G2M0. 
' 'Cder^ 2?L Scrud).^mr.i. 
(Scrtbotn, ^-'Lrv. 
-<Brn£tou Ll, SüIcl 
taü-5, H., Ärrtrrt. 
Hcrcrr^ H. H»:"rcr. 
Heu. ^iraatmiL 
^«nlotz. L. Schlosser. 
ÄLNLU'EZ SL, V’m. 
Gciayn. F, ©fljrrrfirc 
»timmrH, r2..ÄtwwLcr- 
33*tL 
^rnnncminna, 35L, Lraft. 
cn^wniir. 
^ ->• 
6 i. *l Ölrr.Miit. SB. 
E£ti:tii^.Z. Ei^aitüßtnir, 
2$. 3J. 
DLz. ^plcgt. BcTl 
Ho^e-^ü. tL ^prtf^aTTji 
HnrLLL, Jr* l)r„ pz. 
«nt Bmdi. 3-rrt. X 
HoD. iSßrÜot, Lortz- 
wch-h. 
lörrtzr. £„ AriKner. 
SMttryä/ E. x9tarnt 
Y'rid/c ü'L E-4ntiyc. T 
SQifttct, yy. O» ilfllomüJ« 
unffcW. X 
— ^raiL 
ELeberl, ^ L^LdruL 
T-alMLllu.F« Schla DLL. 
^.'ch2"N. 
SSri?ci, Ä.. DentUt. 
6 EUSidc. ti.,.fl:füt.T.B.31. 
Etthcti. L. Schuinvr. L. 
Tleick. (rw Slßhcrin. 
\£ £ v - tioMt, 2L Aeüickr. T. ' 
o't\ Lrch^W^QS. 
6 Dcrdlvjr, ü L'w. 
Förster, iüv TLiLler. 
Drriae, Ov Hochbahn- 
Oral'rc. Mechanll. 
4r.ieit^ M, L'w. 
.^prmtaaiu L, 23m. 
Ka»mnrer.O- ^cbcntarl 
5lic*d)!c, UK, tylcVd’cr. 
53c maim, ^r.. 
iii:tc!u|j(a,^S.hfiucrriatb 
SRnflnuä, Aw, 
Cito, $cdvL 
Pnschen, 53u, Malennstr. 
Nehberq. tltL Wm. 
Eimltc, 53., O^. Poit 
Sicber. T. Gi<cnB.5ccmL 
Hiev Ä., Schlosser. 
23alA, Däüermstr. 
Sctblnifirt iR., NoärU-fl 
Wrrdebruch. Liraucre!- 
nro. 
7 E Blanrock.Ä. Slaibtmr 
B. 11. 
Librechl. ^uenveHrm ’ 
Dlamo2,D.,BM.Bitkdhv> 
<SrmtMd)i)t, St, Magisrr 
tÖMtol. 
©rünlthloX A.,Nrtzn.Rai. 
Pc'N. 8l„ srähcr'n. 
^ctucffc. D.. ^ÄL 
StetL ÜQ, Dersillr. Seamt. 
GfijfTfJcr, v.'Scho'^aL. T 
Gfl»nichtr, 2-, L'w. 
EL>orl!ucHL, C., Soiilbt* 
cnir. 
<5d)«Iv SL ©cridrt?ctL 
3!. a. Är!N'»a^ -AK riK-Slr.? 
£ ftarmc’tdie Lttru. B.1L 
\L YiUeÜl 5.X ^tiDolierc. 
Drrgcr,M^ Patzmücherv 
tisBlö, <3 . r/im. 
V);:TLbn.i„ ^r. ^StTTpbmrr. 
ÄIrnre. Ll., ^ahtcteL 
Vrnic, £1., Stern! 
iffiit 5lw Cl>. 
Modnno, Vv., Vrhrtr. 
s4>f-rifftE,32.,‘9ii41ini6ere:, 
X 
HvTanz. Ä, .Nrchn. EaL 
JUiiü. W., ^cxnrrt. 
Enttc.^!.,Ka^.SrL.L.D 
Schcler. Äfm 
53iit?e1,Ä.,3ipftrrcn1)blg. X 
Srt.^ct, <R., ItchulL 
Zetke, H., ilBlonmtor. 
eft ö -S rr.-> 
9 i. a. « ÄlexiS 
Blrnr»f «6. 
E Groll. T., öiamrämer 
^ÄerLerchach i. Schu^ 
)L Bdmato, O-, Pmncha.^rr. 
Seile, C_ SicnüJmtf. 
Qcatf^ ,f, Lilchler. 
5>ff, Dv. 
VD'fr, a:., Äm 
— $2., SIcittittT. 
irnntiC, D„ Mechanik. 
Strifcnn, L. Shrim. Bemni 
J^crtt5eainM ^ Dr, 
ftr*t i. 
3?fcttnteu, fv Ti^chlrr. 
LamicurL. 2L, Lalürr. 
Ect Itr, L.. Vvrao. 
SHwirrtz. 51, LvPftr- 
iAirict. 
©Inirr, 2, Dw. 
10 E LlbrrLNHe Wen. 
B. Jl. 
Sliif, E.. Töpfer. 
Drmch. H., BuL/t,ali. 
Sittitt Cl, Brauer. 
Dvvel. ir- SZn^exntftc. 
t^b’rr, Sattle£. 
sicher. V* YHmtcniorB 
Ärr-rrt. %, gtrajcnlj. 
Srt'kNsir. 
<S:eium, <L. Sfm.T 
-^.ah(,fvn tnnxmfl rr.Sekr 
Stott, iSnf.cmht. 
5?0nTicc;, Sn.loffer. 
LüLLe, 5i., ßhtrer. 
Säii'fiirft, 23^ Barblrr. 
M^lbLue^, 11, 
T-fcartin. 
LTL'lrr. K.. SnrarS. 
yrr'ta. H» ^‘Drctrfi. 
L S.Tcnt'jprffi, Asm 
JB&tB^lst, 51.. Stö. 
L-ch^lz ©ntiitfr. 
Sd?n>ai5. SrratzenL. 
BtiÄTircrnt 
tSbr^'BiRint. St. 5iot>frit: • 
11 £ Vjsuuy.O., tßiiraiiNC 
V. Ski^cI, 2, ^-cu3itit:i 
rrrin. 
C.. 
djjaißti, 23., Lrw. 
itie6a^£Tv,©cr?troticrf | 
Harros. SL, 
H rnnmeS. (il.(Äk 
?a1ob. CL 
Shmnrr. 5t, ßnra^. Ürb 
JhinJri, E. SLaFner. 
t’ntnrirt. ^., MaschineaL. 
MLver. H., Stamt 
• ti.. Div. 
Nowak/ Stauroc. 
WrM 3V Schnelber. 
11 Pu ch, Hanrdien. 
SiflbciiL &, JD6. Zurer- 
rotbrm. 
Niewcr XL, Walzer. 
Schenk. $L. Banlvemnt. 
<5d)c;0Qö!ir, M., Hr^Luj. 
fcX 
Schulze, 2t, fifrn. 
Sn:bbe. VL Lkanzlelsekr. 
n D. 
G^iinfö, 8* ttofcuL 
U)iem. V)« Ger. SrK. 
a. D. 
9Saiiirr, 0. Fahrs!. Rühr 
Äaltlier. (L LUeloucheur 
‘Sinket, A.. Manttr. 
SSolti, 53., Brie-irög. 
Zahn. sUl, Briefrrüg. 
12 f. a. Rtbicmili. 2o. 
E tfüfryunnt. @v OL 
Sclr. (^tlmer^M). 
V.yytau4<L/^4n uinnnehm. 
(Lckerl, H., Grtmhm. 
Fe.SL Si. Antomüt. An» 
ridiL 
fönnio, S3L. Ww. 
Gerlnun, ^oTttcomt 
Harlwrq, L. Ga,lw. 
Hrdung. iL, Der. Beamr 
Hcrforr. <5W L?w. 
Schulze, ti, Snicnliölrin. 
6ntf, iv Zinmrcnm'tr. 
©icleit^„ Äöchin. 
Gleiter, 371., Stu. 
Threle, Ä., SchuM. 
lUtidj, Lehrer. 
-<r Mic'ulstr. ->■ 
12 tu ^idirrnftr. 21 
E li« Scrgrßt 
sDtkg ü. S.) 
E SJh^tUn. jJtv vw.Prof. 
(T;riMmTirtt.S). B. V 
V. iSeiüJinuiv (L, Ob. 
Pninchann. 
Dnvre^ tu«. Ob. Post- 
Dardile. 3JL Wv. 
t an, (i. Nech?u Ulat 
Hrr.kemo^allN, vw. 
Howr, tjrar?. 
5hsign, SL,iflflfliDirilttT. 
Vitnan <S„ Ectloffer. 
PcrSke 3W Parker. 
Popy. f]zil 
'Rirtrler, W., Wditto. T. 
©;tr)d, N., Wachnnslr. 
tl E Eiche, ©., Nentirr. 
f3l$czü>Qdrftt. 7. 8). 
V. Kraz, 2., Inrpckt. 
jüorf, H., Lv;rallkbr. 
i ran-l. L., Vensionär. 
ffiii t, iyw ilhn. 
DnrcNd. I, Ingen. 
Eidmcurn, <f.. Schuv«. 
C-unt, IL, Pboloxir. X 
Paudjc^i, V., teitx  Sr.fi. 
JstiSjncr, L, S««dj!tr 
Rnafr, <i„ Lro chkensüN 
(Sctti cöQlte.A1i'iDsltw.£C X 
Itzray, P., Dw. 
H^ere, Maurer 
f titnn. 03., vBdjwfm. 
Hll-rnurrm. {?., 
HolA-awen, Ä.. {joira«. 
Sand. 53id. 
SMtir. t>.. ^inrcitcnBM. 
,'t.cpcl, Ä., jssnwjoriitlj. 
vUvrrrr, 251  aenn.tr. 
ibnhlijd), "53.. 'liidjlcx. 
Zinnie, I»)., «tijiipn. 
Ärix^er, U., ©r.*. Tien. 
St.tiQc •StcQma.in, ttlfc 
(Sayjn. 
Iffnrv M.. S?cnuu1crtn. 
Nn'che. (I.. ^’ccuduIl 
Pn.'cwal-r. A., Slan^l. 
SirjL T. 
9'nnmmn&, 2^L 311m, 
Ältsörel, ftim. 
LLtzler, Fruerw^Ml. 
<t D. 
(Breite!, 
SAImbct, 5JI, Magljtr 
lüutottiL 
Schulze, VL, 
Mieten, ö« 
SZcat’rüZS. L. S?o» 
mmain. C 
Vimuiers’asL 3w Set» 
tmtirrüt. 
<- -Sä toicbufftt Str. -> 
L'erdeLer'or. 
<- TewveUwser fttih 4- 
'liruiv«Aiz'tmi-iirn- 
SJntllcml»Pi4«Gic. -> 
üßflscsw KftJaric«ctSrail 
rue^r., seh. a. Prinz- 
Auquit»von-WrUe«. 
bcm-Str 
iCilaicnic tu StSdgln 
Anouria-Nefltk. 
E MiLrlärnS/ris. 
iWilh. 5e.rRr.6idiöit Hd. 
£)jn^irj/fl(ini> T. 
Reffirnenitzbüro H 
SUlrlt. 9L fitih» 
^ohnt Ä. ^rlto 
IBmtfL 6V, WafferuaAr. 
DerllH. Jti TellV^ _ ^ 
552 — 
16 BUo. CL. Feldwebel. 
SrauM,cuCüiA.Giclbcrl 
rr-'lt'ach. BL, Feld«'. 
Dru-re-m, Dizeselbv 
ttfi'it. &+ OlAz eieUumr. 
Reifen f>„ Ka'ernrnwarr 
r^uchS. st., ^eidw. 
Gepperl, iü^ Ojstz. Stell 
rctlr. 
ßimitier, Sf* ^elbw. 
•Hoffmami, £fl, Heldwedel 
— ^ Dfna. Gicslödtr. 
LargeS^Ojsiz.Sleüverl 
SllfittBm, ^eldur. 
Klau, SQL Saiibfminna. X 
Kranw, ^ Feldw. 
Kraure, C„ Vueirlbweb 
— fiL Cfflj. Ctellvertr. 
Krob», W., Melitta. 
Ätuntr F, freldw. 
Lrujach, jtaiernen» 
inpalt. 
itrmüfe, ^eldw. 
Lokrnnann, E., Seamt 
Swlloerlr. 
5?oIf, M.. Aelvw. 
Lnae, W.. Gaaii Vizr- 
frldwcbel 
MirrlenS Ov ?^elk>w. 
Meier, ft., Vize-eldw. 
Mixn, W., FelLw. 
Möller, $y„ s>eldw. 
Nttvke, O.. ßclhro. 
Verton, D« RclÖD. 
V.rlch. SL ivetoiy. 
^ohbc, O., tUdinimTir. 
Sl'a.rland, %2L, SliCitlMo 
Schrmil, I., Äaicniamwtf. 
Schock. L- cta]iT«cnnwrl 
Schwär".?, <nv ^eldw. 
Sloffel.F., KaurmenpLch! 
TibuN'.r'S, 0^ 
Sielioerlr. 
BiTinba, ft, Mze^elbw. 
yentq’-at. D« Wassenmitt. 
•<r dSlerboflc: Etr. -> 
17 1. <t. Aulerboner Str. 10 
E ScheidweUer. Sli« 
Rentier. B. 11. 
Rtvint, Ziktnien. 
Mnller. Äw. 
Such, 2L, MililmeffeUev 
WrrchLba. Pdotogr. 
13 E Dotz, tk., Kim. T. 
B. 11 
Bnkmcmanv, P., Straßb 
Schalln. 
Mnder, L. Monteur. 
Dn-mS. F., Gtilofic. 
DoS-orn, R., Kfrn. 
Zr'lirch. töL Kuifcher. 
Go.dmann iL, Oo. Pol;« 
jrft. a. D. 
Golbichnribr, L, Dogen» 
Icccrm. 
<5msch, L, Bürogehilfin, 
^oerei A'nu 
Hcmnerrkano. Ww. 
Hell-er. N.. Schlvßrr. 
Hettigennädt, O., RrchU 
Hvbser. 9L, Ziflarrrn T 
Seltner, ^aftio. 
Sarle, 5L, D'rLcr. 
Krebs, Ll., Ww. 
Uüljuel, -0., Schlosser. 
Aup'er, ‘.1, Bnch'mmach 
iaiiröP, ^ Kellner. 
VtfiTT.ami, ©v <51ti»blaf. 
Vütf H« L-Ulschrr. 
Mcitzner. Brrinerelarb 
SSfißcr. tv-f krj ürler. 
N'.e.^L. Ärun:'?nben« 
SSar^le, Knt'cher. 
t5finrnbt, D, Wachter. 
SLröter. SL PaSer. 
-Sdntmana W.. Buchdruck 
Eoinitcp, UL lUjno. 
Slcia £\, Herzer. 
Gtnmf, A.. *>iu. 
Thcift, T^chler. 
Tülle, IL, %oj.liccfr. 
ihdch, [t.. 5tcttiic:. 
Sc3)cr, Qv StcbHefc. 
Weyel. 5rrnu«reisttt 
Bilfe, 6., PnttißcamL 
Will. E., Schneiber. 
8i)bnUti, ß., Schrisisey. 
1U 1. n. MllibaU"A!ertö> 
Strafe 37. 
E Tzschöckel, L.,Hrivalter/ 
B. 11. 
ftiimi.Sfoolfeff T. 
Als?orf. 2., Öb.PoftaMsi 
[yrefiaanfl, Cv PenstonL- 
inhaben 
<Bro4,c, S3V Rentier. 
Kawrle, ($., Llvotlreler X 
ßa|. E.. Anchhalrerin. 
$loBntm$ti, SUv Entsinnt« 
üchat'erin. 
Knhu. st., Kf«. 
S?QRi!dJß,DJL,!Difliilcur 
Männer, ilt, PoLDeam: 
Mielall. SBi!trimmt 
% Seifen. 
Moldr^ Siflönfi X 
lUinHer, D.. Äauchevor. .' 
ÄiL1«K^Magr;rr.Beaot. 
Lütz.^SchhMM-.-- 
19 Serrua, ($L MaLijrr. 
Bcamt. 
58nba, SeTrclSrltu 
-<-Willtbald-Ale7iS'Str.-> 
-0 ENohde'lcheErdcil.B.N. 
V RlUide, H.. vw. Getz. 
Rechn. Rat X 
Da Zc, G.. Ponlchaffn. 
Itilbti, CX, b.aftw? 
Grabmüe, M., Aohlen. 
Hin^e. \L> Ww. 
ili*tncr, 2L, Dentist X 
ÜQitac, ^ Draner. 
L'nbnrr. ÖJdbnrÖ. 
Nenmann, Dt. Ksm. 
Sabfllnoßti), 2JZ«, Ww. 
Schädler, <I., Pensionär. 
Sckicke. H., Wahrst,chljühc. 
Srbmtlt, Änchdruck. 
Tedke, G.. Wtritrnfl 
'-QJcnbi, Monteur. 
Aieqrefe, L. Mttchhdl. 
Wilhelm, Ww. 
21 E Brandes, SL Eigen 
lüntcniL 
Derer, H., Portterjr. 
Änle. 8L, Schnürn, 
breche, B. BnUer. 
Höller, S., Schnym. 
HoULiel, P.. Ätia. 
Kirnt, (8c|d)iov Dschlerei. 
Jtofiait, LU. DcainL 
üslinnicrt, LSw. 
Schleqel. *u HanbelLfr. 
Unqlmtbc Ü, LZw. 
Wenzel, 20L, Ww. 
sh?rxncr, Ä.. Veamt. 
‘Sa2er, F., Ömaje. 
22E MLÜer, FUischrr. 
Mir. X R. 1. 
Darr, G.. Äjm. 
jümibfld), C-, Schrlstflirtz. 
ificSlrr. L. MeraUnrö. 
Grey, Ä.. DachbeL 
Hoffnrann. riL Km. 
Kiernp, ÜL, ilfnt. 
ilo'iibrf, K., Durovorsleh 
Äresfdmm; I., Ww. 
Lanrrnrann, Schlosser 
aicirich, P., ilhn. 
Perle, 27L, Papierhdlg. 
Nerch, O. Jtcthier. 
Sißll, &,«RrflJlmafl.?yü^r. 
Tanber:, 91, Schlosser, 
rvlznttmn. SL ISifenb, 
<Bial LchÜ. a. D. 
i3 n. Ärndrnr. S7. 
E Pelver. xk liigcutihn. 
iMöüernftr. 821. 
E stlitii,, P., Ctncntüm. 
lKai kr'WildrlM'Str. 
Nr. 67). : 
Bu-'ch H., Sekret. 
Fettin2rr. H., DahnaW. 
Hornig K.. Gmrw. 
Knave. (>., Kanenbotr. 
Arupar, A.. ^inchnerp. 
Merüner, 2L, VnchdrnL 
ühnUtr, 2?L, Ww. 
9ittd)liguJ. A., MarNh. 
Ob. AnUrb. 
Puter, :il. HanSdirn. 
Olcllcr, L., Bäckerei. 
Sprock-oN, §>.. Lehrer a.D 
Lhiröe, Ow fian^L Seit. 
tSiilti, iyh ÖiutistilT. cl D. 
KmblftT. ■> 
241 1. <l Ärnbiltr. ß. 
E Io'tph. (Ei^cntflm 
(Äo-VrinDcc 204). 
V. Donjen. £>„ Swuhnr. 
kllbetts. O. 'S’rpßeu X 
BaZr, Wursiwr. 1. 
Dieser, ÖL Amr^rr. 
Eekr. 
DrinLnann, ö» Dur-bruck 
<Simng, ©ciiL, Bniler 
Krame, €L ?ehrrr. 
Llraushaar. Schrittsetz 
Stirer, H« Tuchltr 
^attaun, LLÄraueietarb 
Schinner E., Moulrur. 
— Ä., Hebamme. 
Gtfmoif, LL Srra^enb. 
Stanzt 
SJiiflc. Konbitor. 
ÄSerner, SX ÄrvsentrL 
Z5Eönura.23,<£ignüilmcri« 
B. 12. 
O^cribach, 0V Zigarrcr 
Dvrlchrc. 6. Mmtrer. 
Brauer. C:^ Mittlre. 
Düt?. -va, M lrräreffeü. 
Ianle. Naderiv. 
ilurticr, 6W 53d. 
Schntrer ft, Maurer. 
Siimibt. (hryc: ient. 
Sormenberg, 6-eichw. 
Tiltel. LL Ingen. 
Toüt. <£., Näbenv. ‘ 
L!o f. K.. Dierkadr. 
20 E Delchke. iL Eigen- 
tumetia 
V. Htprefe, ,3.. Hnichneib. 
Derber. Wro- 
^lovver. St, S3bl 
Ä'eltzner. MelaWreh 
Menzel. Ö» Asm. - 
AroLeustr. 
.6 Müller. itiL Tojtbote. 
Suilcr, M, Ww. 
Sätoicnn, O., Tischer. 
SRHd), Berta, SSildibblg. 
Redlich. C., Prüumjj. 
Sasse. 0, Heiner. 
J o. Bercimannrlr. 25. 
E ßc^mniuViibe Erben. 
Bndcr, A, Pormm 
Gebaner. Tischler. 
Oiothe, H.» Vw. 
.^iichr,G.,S1at.AM 0.D. 
Krak, VL HanbelSsr. 
Knlicke. P.. itfm. 
Mücke. SL, Derlär^erin. 
Sä'ennitz, M., Dw. 
Schö-er K.. Vost'Laffn. 
Tenchardt, Gük.PlüttciCL 
-<r Dergmannstr. -> 
W 57 Froücnstr. 
5.®.3crI.Sif|6(>—E.0.H 
Lmannrl von stoben, 
Sralimcister bc5 
Großen Knrjürsten, 
peti. 4. S. 1640. 
fiel b. ^e!rrbellrn 18 ß. 1878, 
Leanü^'enstr. 
NO 55 Fröbelstr. 
A.G.Verl.Mittc-L.GU 
Frlebrich Kröbel 
Päbagoa«, 
flti?.21.4.17tti,t2L7.1852 
Premlmler flfltg 
Diesterwea 
Dinv« * 
strtcö .©tie^ 
5>ulpttflj 
v. «ifitaanU 
» irr. 
Ctöüt 
Ovdach 
str. 
Prenz.aner Allre -> 
1 E Slabl Berlin. 
L-enbt, Fuhrunter« 
lictim. X 
2 rfifiicrt nicht. 
3 Simiunplae. 
E Sistbl Berlkk. 
SperlinyLCo^ Sa«fle^ch 
4—d Hilssbaracken b. Stab! 
Obbachs. 
E SraDi Berlin. 
•<- Drrsterwk^str 
l.i ciüitcrcn nicht 
11—1.1 E ^loii Berlin. 
Möller, Jt, 8lnron(er. 
Scdnubt, A., Veamt. 
U existiert nichL 
DiuSsir. ■>' 
15 Städtische- Obdach. 
E Stadt Berlin. 
^.Bttknrann, P.,Stadtsekr. 
Omytiiton 0. Srädu 
Cbbf.chß. 
Kbrens, fl» Ob. Slui* 
ft!j. 
Valtr-?.?ö'aLG«Anfrrber!n 
AürriÄ, K., Orlononrie- 
Ansprlt 
Drasvo. Ä. Portier. 
Oire. <£, ßinsertrin. 
Giewe. P.. Dntrederin. 
Jamt'ch, Ännetzenn 
Rotfilitii, SL Anfseber. 
Xhttbe, SJL, yioitl.iniiL 
Mevev. A.. ftnnebmn. 
lU2illdsicM.5DLtiuTict)frhu 
Mübwerfl, ti, AnneLenn 
Preuße. DL Ansieheri:'. 
yiiitt ÖL, ÖL. Pflegerin 
Sch! 'bner,E.. Äimrlicrhi 
Schnee, H., Äaschincn» 
mnr. 
Starter, SL HanSriarn. 
-<r Lieslcnoegstr. *> 
16—18 RricZddi'SilbrlmS. 
Hospital n. Siech manst. 
E Stadt Berlin. 
V. Piepe?, 1t, Cb.5«1pcfL; 
CefTt'iuL ^enernrelder. 
Strg«, H«. 05. ctechm. 
Solbrelb. Schloncr. 
Erlchien. <$L Ob. Pfleqer. 
G-eÜksrun. O., HanSvater. 
<F5nüer, &>., ^rnsvaler. 
Hsn^e.R^V^ Är^t. 
HerbnchL (L, Zahntutzl' 
tübr. 
Kolnrberri. CL Heizer. 
, Jamon. VI, Dr, Arzt. 
Mat^diIc,<L Ob.Pflegerin. 
Vcil LL Tischler. 
Len*rLner, E., Ob. 
SBliderin. 
Mnchr F., Wachlrnn. 
MüHer. SL Ob. t,'Örflvri:i 
PallaSIe, Hausvater 
Pcciliel, 0* L^a'chiuen. 
viitr. 
Paecr!, Stv Dnr"b1en. 
iRriftmann, SL Pförtner 
L1ennsiaLA..Lb."l?f!egerin 
Echnlz, S« Heizrr. 
Sinon, Va^chwrr. 
StaneLe LL Änrodierr. 
Denier. P„ Beizer. 
Dinier.T. D^S'abSarzl. 
MttL, hu Ob. Pste^n.. 
8.» B>oitp|. 
~ llrtö* u 
fPDlotü. 
6Aontnftr 
L°L 
Dtnter- -Irr selbtftr, 
-<r Nnrsnriienltt. ->■ 
1 E DerL Terrain» n.Bau» 
ANiengeseHsch. (Char« 
lottem'rr. 55). 
U SiDfttniSli, I., Verwalt. 
tSdmtnigcnbi.). 
Privar.Psic^LÜLtion vom 
Roicn Kreuz r. 
Echveuenrskar. d.Provinz. 
Scmit5!ycrttnb.5>fllerl. 
FrauenvcreinS X 
DlUerländ. ßiaucnocreltt, 
HanLhaltun^Slchnle X 
Varsrl fvranenverein 
Brovinziawer.^erlrn X 
Diiumpontz, SL Kinr. 
Uoijit jr. L, RobiZ.X 
Damm. F, BiUtqm'aLX 
Henurnfl. Dr, phil* 
UtiemiLX 
Horoath, I., vw. Frau 
Kql. ,*flat X 
äul GeiLäslSfübrerin X 
Slloie N.. Drrektor X 
Mam!ok.H.I.,^ahnarztX 
Jlctucfe L Ho. 01. m. v. 
iv. (L, Aeronban X 
©fljola, H.. Portier. 
Wrnter, Ytimn, Seilen. 
2 E D.-rl. Tenain- rr. Bau« 
A-ttieuoerellsch. (CHar« 
lolientrr 56!. 
Ä tHo.ttm&h, w. Verwalt. 
(Schmargends.). 
Barflt«. LL itteSgnt&cn* 
6cf. X . 
Tenrsche Ägkvcrr-Gej. X 
Dnchow. Äarie. Kolonial' 
wr. X 
Dyckertzosf & Mdmann, 
LUL (SeiL Treiban X 
Franz. Jda, Pensionat X 
(8 Ger, <L Vetter m b. 
Schwefternherm X 
Lanfle, C XV, 2ran3» 
oilanL Gülewersicd. X 
Leib, E.. 'W;o!cgr ÄtttLX 
Lerben, ctint X 
L1ürnrui»Pflanzunkö»Ees. 
m. d. H. X . 
Otto, H., Gksck>astLsühr.X 
Blattl, SL Dir.- tt. L 
Schrrlz, Toni, SchreE» 
bitt. X 
Tran-atl. Güter* Dersich. 
wes. X 
Trichter, 51., Zischn erd. 
<rXln ber Ä-LNeltrrü r->- 
i E Scri. Tcrrain- tu r^au« 
i’UL Gejrlhdi. LChar* 
lorteonr. 55). 
V AozanSl», A. SeittoU. 
fädimoTfiCRdt). 
Llhlwartz, Slorfm X 
Locenia ©mnbftudl« 
ccticzige*. X 
ffo^nittto, P„ Dr Smrit. 
».ct. pr. Lrzt X 
D2mler.^.,Pho!oyr.ALst. 
Fi^cker, m X 
Ela'rvopv, F., Kfm. 
— SL Ärr. 1. 
©rroor, LL Kfrn. 
4'oUiKniicheftr.ß-*? Grund« 
siüLSverwerL G. m. 
X 
MartnS, $t, GIartrtl T, 
Aendeltohn, 1L Äfm. X 
Möller, b., flim. 
Sl etrr, H., Portier. 
Philipp, P., D^eHor T 
Sandvotz & Fischer, Gen. 
Ä ertr. X 
Sälmfe. P. Milchtdl, 
S>erfmtt5ft. S?eremtqL 
LreS-Produz. S.m.ö.H, 
T. 
Wacker. P. fihn. X B. & 
1 E DerL Terruin- u. Ban» 
tillt. bcirflich. (Char« 
lotterr.r. 6*). 
V. SlotoiiGfL 3v Verwalt. 
fSAciarfieitb».). 
Seniaitiiu, iK Ätm. X 
— y/L ^erlick. Öefch/X 
— IL Privatier« X>e 
DebuL (L karre« T 
u Gayl, General d, 
Auf..'Erz.^
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.